34l: forgot to change one case of chroma MC for RV40
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 2 Dec 2008 18:12:48 +0000 (18:12 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 2 Dec 2008 18:12:48 +0000 (18:12 +0000)
commit958a2b5d6b05e6e04bc6e7fb0118bfe611eb792c
tree6f70424da7ffe5d189549bd2d5d13b70efccc1f3
parent1799d5223eba3eb8f5ae1f1db71674af9dabcb6a
34l: forgot to change one case of chroma MC for RV40

Originally committed as revision 15982 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv34.c