Handle the rest of known blocks (by skipping them)
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 7 Sep 2006 04:08:34 +0000 (04:08 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 7 Sep 2006 04:08:34 +0000 (04:08 +0000)
commit7ff0b84f0e4844a9452c5c59aeb28edb2caefc45
tree2794ea42f7dc8b6786f576555b6d5856430f1cd2
parent096bc417ae9b5bf35631d48fbc798020aac08aee
Handle the rest of known blocks (by skipping them)

Originally committed as revision 6185 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vmnc.c