Bump version for Fraps v[24] support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 7 Nov 2006 05:57:42 +0000 (05:57 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 7 Nov 2006 05:57:42 +0000 (05:57 +0000)
commit7d7912c34b67539cd64dea481eb2261f5215c335
tree9221b8cb3e33f59dfb0f18b70b5b4c31f11b13b8
parent0ab07420a2f6187a27fa03b9ad20f9b464b54ef2
Bump version for Fraps v[24] support

Originally committed as revision 6928 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/avcodec.h