pngenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:46:16 +0000 (17:46 +0100)
commit78c6c9d6c1ac4f2041854bb3715460681d589fb1
treeecb8fe4d5ea37fe9719504e2d027ce24166b85ef
parent0ea430c75b8d90449d2878ad84669a2da2ad3cbc
pngenc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/pngenc.c