doc/avconv: add forgotten end of chapter.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 9 Aug 2011 09:05:04 +0000 (11:05 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 16 Aug 2011 04:18:59 +0000 (06:18 +0200)
commit7478ab5a137f970cbcef06286483e13dba99480d
treefcc04d37827a008dcf078a743e5ffc7343ce4a2e
parent320d7693897c5f991f7cf77b961a31fb41d0a578
doc/avconv: add forgotten end of chapter.
doc/avconv.texi