Some progressive JPEG support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 20 Nov 2006 05:21:17 +0000 (05:21 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 20 Nov 2006 05:21:17 +0000 (05:21 +0000)
commit6ffdc53de9e51c4c8f48cf3f5fa7256f5cc5707b
treeda62124b0d42d6d5396f89a178350917ff2de5fa
parent9a313fe04076f5b04d1c64543b6873af70e8713c
Some progressive JPEG support

Originally committed as revision 7131 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/mjpeg.c