Some TIFFs do not set rows per strip for single strip.
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 25 Jan 2007 06:44:53 +0000 (06:44 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 25 Jan 2007 06:44:53 +0000 (06:44 +0000)
commit615259a33e364d1bad2e318ebd8e52f9b39ce2c0
tree5fec371cce3d83611eabdfa73185662e31520890
parent634444f4ce3514214a1658e484e6fba78c2224ec
Some TIFFs do not set rows per strip for single strip.

Originally committed as revision 7701 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/tiff.c