Choose RV3/4 DC quantizer correctly
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 24 Oct 2008 06:17:18 +0000 (06:17 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 24 Oct 2008 06:17:18 +0000 (06:17 +0000)
commit60ce2f9cae32c388e89ef34d2fd45bef336f298f
treede14b311beeb9438c6458e854c88e3490d9fe737
parentbd09e8a7df91c6e2c506a3c2d7b2805da75a91e4
Choose RV3/4 DC quantizer correctly

Originally committed as revision 15675 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv34.c