doc/avconv: document -timelimit.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 12 Sep 2011 18:40:29 +0000 (20:40 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 27 Sep 2011 13:26:35 +0000 (15:26 +0200)
commit5aa3fcec3509da8fb202fb5fa4d0a560326c41c0
tree57db6067c069523b90b3565c5be7adf854c7ccd1
parent908f12f342341785bf0458e88a06d97a1af90339
doc/avconv: document -timelimit.
doc/avconv.texi