dnxhdenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:47:58 +0000 (17:47 +0100)
commit57e7b3a89f5a0879ad039e8f04273b48649799a8
tree56f9d982fc6ecbdde22bd602ad5d73a2fd16c545
parentd2287740d932a79702074fb43d239d368946504a
dnxhdenc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/dnxhdenc.c
libavcodec/dnxhdenc.h