fraps: return meaningful error codes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 17 Nov 2012 05:57:27 +0000 (06:57 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Jan 2013 12:31:40 +0000 (13:31 +0100)
commit57d11e5e28bfe0bc445ad78fc033aafa73068bb4
tree28ce25d7d246e8dd59ecaef8f5a2a151e0ed938a
parent405486c28bb4d953aa585be0f3742df984c16cb5
fraps: return meaningful error codes.
libavcodec/fraps.c