drawtext: reindent after the previous commit
authorStefano Sabatini <stefano.sabatini-lala@poste.it>
Mon, 16 May 2011 21:48:00 +0000 (23:48 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 20 Jun 2011 18:54:40 +0000 (20:54 +0200)
commit53a715f576bb4618f91a2f6caba995c48239a5f5
treee68c6e0bba58868349eb9894803068bf52cd6393
parent3fd53defaa64e1a9295e88767088542b148616bd
drawtext: reindent after the previous commit

Signed-off-by: Anton Khirnov <anton@khirnov.net>
libavfilter/vf_drawtext.c