nuv: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:49:02 +0000 (17:49 +0100)
commit5290e02a0a49ce0c6f02b49628f6615e1f864507
tree7cf049a78af22284898890ca01532ae1824e7382
parentd56a114adc54f2353de61c1b4e08fc08d63bc2e1
nuv: use the AVFrame API properly.
libavcodec/nuv.c