doc/avconv: expand documentation for the -s option.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 May 2012 11:52:44 +0000 (13:52 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 29 May 2012 17:19:16 +0000 (19:19 +0200)
commit4f81a5072a59798e22ffacb091b4dd6b865b9a80
tree9fb39d9e786362d66bb3421bb2c7fe4765661627
parentcf6c38c62bfd81022af6ff2f4d1227634025f6a0
doc/avconv: expand documentation for the -s option.
doc/avconv.texi