Init vlc tables as static
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 30 Oct 2006 13:57:55 +0000 (13:57 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 30 Oct 2006 13:57:55 +0000 (13:57 +0000)
commit469f9de72f94ec0ae8d8bc5d4d0e993b00c37148
treebeb401da6ec43d8da9979adafee1617cebfb06c9
parent84ed36da85b65b3b135f4dc06589454190fd4572
Init vlc tables as static

Originally committed as revision 6840 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/imc.c