sunrastenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:47:09 +0000 (17:47 +0100)
commit45bde93eefa78c1bdb0936109fbd2e2fb27fbfe7
treeb1ca0cfe82ba268162236c3a9ee7b33e9c4f50bf
parentfb26d761676ffbf3394b767b9c199947c160c344
sunrastenc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/sunrastenc.c