Now ZMBV encoder compiles
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 8 Dec 2006 05:13:40 +0000 (05:13 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 8 Dec 2006 05:13:40 +0000 (05:13 +0000)
commit3dd52c5afed5f9f5c4e2ee6ae605df84a9f5e128
tree6e743014966eb3ac20bee8580a596462ae6f12c4
parent766937298e75ac47fb26fdf36a93630c679cfdd4
Now ZMBV encoder compiles

Originally committed as revision 7259 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/Makefile
libavcodec/allcodecs.c