Refer to ff* tools by their lowercase names.
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Sat, 23 Apr 2011 14:40:01 +0000 (16:40 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Sat, 23 Apr 2011 17:12:23 +0000 (19:12 +0200)
commit3a50894eaaad3d5a7ec9bad99c08ecb8305c51c1
tree441c1b90d073da06df10acc931043dc7f4b9ac80
parent43fb279f5643225799841f512d2dad4690186165
Refer to ff* tools by their lowercase names.
doc/faq.texi
doc/ffmpeg.texi
doc/ffprobe.texi
doc/ffserver.texi