v4l2: convert to stdatomic
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 17 Jul 2016 20:24:35 +0000 (22:24 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 2 Oct 2016 17:34:57 +0000 (19:34 +0200)
commit3a165c187da7d74f46f6c1778294e8c5a3a7151f
treed85cc31386756000253d68440f652959444d8072
parent27079a426c9d3db918b158976e44b9b143d78e1c
v4l2: convert to stdatomic
libavdevice/v4l2.c