asvdec: return meaningful error codes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 14 Nov 2012 13:59:40 +0000 (14:59 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Jan 2013 12:31:39 +0000 (13:31 +0100)
commit38de3365ca7e1e35fba87b8e0e119fdccc629669
tree1fb94ce5842d7ebb031056236efdedc84a56f3c8
parentb3b17f780029150e71ec7db7e7b1fa42e49d3865
asvdec: return meaningful error codes.
libavcodec/asvdec.c