Save quantizer values as well
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 18 Jan 2008 07:04:58 +0000 (07:04 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 18 Jan 2008 07:04:58 +0000 (07:04 +0000)
commit34093ab58e370af92a65b427a101e04092225837
treedb5f0ec1a4e8f9d865922f5684510689a328b350
parentb008e6b869ae2b4cc0de36b9b21b81eca2b97ade
Save quantizer values as well

Originally committed as revision 11555 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv34.c