mov: export audio service type as side data
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 14 Nov 2014 11:54:52 +0000 (12:54 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 27 Jan 2015 08:21:28 +0000 (09:21 +0100)
commit32125781487411ed3b1b28b32063d6cd4024d4fc
tree58709ba0c98a91990458837222571dd37941b002
parent4227e4fe7443733fb906f6fb6c265105e8269c74
mov: export audio service type as side data
libavformat/mov.c