Set correct length for last slice in frame subpacket
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 6 Sep 2007 03:36:38 +0000 (03:36 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 6 Sep 2007 03:36:38 +0000 (03:36 +0000)
commit1ddcd07fda62291b48ef328802ce0de42023e7f4
tree6a7ab85c296ccf8ea111c270aed51bb3c4884b58
parent13a579fc0c804d4955db342aa4d376a622681638
Set correct length for last slice in frame subpacket

Originally committed as revision 10420 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavformat/rmdec.c