avconv_dxva2: use the hwcontext device creation API
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 19 May 2016 17:08:06 +0000 (19:08 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 26 May 2016 13:40:34 +0000 (15:40 +0200)
commit18c506e9e6e8df8b1d496d093077b8240ea68c28
tree14f44bc8f7748491c244c5c268ea749deb2b7ef3
parentf72db3f2f3a8c83a4f5dede8fa03434b2bf676c6
avconv_dxva2: use the hwcontext device creation API
avconv_dxva2.c