Set motion vectors used in B-frames to zero by default
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 12 Sep 2006 04:29:37 +0000 (04:29 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 12 Sep 2006 04:29:37 +0000 (04:29 +0000)
commit1884a48beeae6607f5abf8b6823d3467c81528b6
tree3056b9ce74603cd6902fccc143802d9efab2a1ba
parentc8868640c139fbec53c4fd76a416ed732405f4a2
Set motion vectors used in B-frames to zero by default

Originally committed as revision 6236 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vc1.c