cyuv: return meaningful error codes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 20 Nov 2012 11:10:13 +0000 (12:10 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 Jan 2013 11:54:23 +0000 (12:54 +0100)
commit0859eaa0122b63778a5bd9635a1e3ede07a0cd1c
tree72b2094691be8ceaeae74491647218f3e76c5c29
parent6837bd6e49d537f3e8975a3b596abc1909daa6b6
cyuv: return meaningful error codes.
libavcodec/cyuv.c