lavf: export some forgotten symbols with non-av prefixes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 22 Oct 2011 19:08:31 +0000 (21:08 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 22 Oct 2011 19:08:31 +0000 (21:08 +0200)
commit07e12564562cf01a94f9ca6bf378c4e6bd11d29d
tree1bc2b78d1debd299902b0442ab072ad6e78efc8a
parentf48b12e0a6a14c4f176ae0c9527de4cea456d6a2
lavf: export some forgotten symbols with non-av prefixes.
libavformat/libavformat.v