flashsv: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:44:04 +0000 (17:44 +0100)
commit042aec41ae0b28545b2924d2e3baf98e725d678a
tree1b9a42ca0d1539a745a521adfb8fef1f67addfb6
parente4155f15b35c4272a235f5521d2dc6c2aabdd462
flashsv: use the AVFrame API properly.
libavcodec/flashsv.c