avoid stdio.h
[ffmpeg.git] / libavcodec / opt.c
index f273c16..bf49767 100644 (file)
@@ -52,117 +52,197 @@ AVOption *av_next_option(void *obj, AVOption *last){
     else                     return (*(AVClass**)obj)->option;
 }
 
     else                     return (*(AVClass**)obj)->option;
 }
 
-static int av_set_number(void *obj, const char *name, double num, int den, int64_t intnum){
+static AVOption *av_set_number(void *obj, const char *name, double num, int den, int64_t intnum){
     AVOption *o= find_opt(obj, name);
     void *dst;
     if(!o || o->offset<=0) 
     AVOption *o= find_opt(obj, name);
     void *dst;
     if(!o || o->offset<=0) 
-        return -1;
+        return NULL;
     
     if(o->max*den < num*intnum || o->min*den > num*intnum)
     
     if(o->max*den < num*intnum || o->min*den > num*intnum)
-        return -1;
+        return NULL;
         
     dst= ((uint8_t*)obj) + o->offset;
 
     switch(o->type){
         
     dst= ((uint8_t*)obj) + o->offset;
 
     switch(o->type){
-    case FF_OPT_TYPE_INT:
-        *(int*)dst= lrintf(num/den)*intnum;
-        break;
-    case FF_OPT_TYPE_INT64:
-        *(int64_t*)dst= lrintf(num/den)*intnum;
-        break;
-    case FF_OPT_TYPE_FLOAT:
-        *(float*)dst= num*intnum/den;
-        break;
-    case FF_OPT_TYPE_DOUBLE:
-        *(double*)dst= num*intnum/den;
-        break;
+    case FF_OPT_TYPE_FLAGS:   
+    case FF_OPT_TYPE_INT:   *(int       *)dst= lrintf(num/den)*intnum; break;
+    case FF_OPT_TYPE_INT64: *(int64_t   *)dst= lrintf(num/den)*intnum; break;
+    case FF_OPT_TYPE_FLOAT: *(float     *)dst= num*intnum/den;         break;
+    case FF_OPT_TYPE_DOUBLE:*(double    *)dst= num*intnum/den;         break;
     case FF_OPT_TYPE_RATIONAL:
     case FF_OPT_TYPE_RATIONAL:
-        if((int)num == num)
-            *(AVRational*)dst= (AVRational){num*intnum, den};
-        else
-            *(AVRational*)dst= av_d2q(num*intnum/den, 1<<24);
+        if((int)num == num) *(AVRational*)dst= (AVRational){num*intnum, den};
+        else                *(AVRational*)dst= av_d2q(num*intnum/den, 1<<24);
     default:
     default:
-        return -1;
+        return NULL;
     }
     }
-    return 0;
+    return o;
 }
 
 //FIXME use eval.c maybe?
 }
 
 //FIXME use eval.c maybe?
-int av_set_string(void *obj, const char *name, const char *val){
+AVOption *av_set_string(void *obj, const char *name, const char *val){
     AVOption *o= find_opt(obj, name);
     if(!o || !val || o->offset<=0) 
     AVOption *o= find_opt(obj, name);
     if(!o || !val || o->offset<=0) 
-        return -1;
+        return NULL;
     if(o->type != FF_OPT_TYPE_STRING){
     if(o->type != FF_OPT_TYPE_STRING){
-        double d=0, tmp_d;
         for(;;){
             int i;
             char buf[256], *tail;
         for(;;){
             int i;
             char buf[256], *tail;
+            int cmd=0;
+            double d;
 
 
-            for(i=0; i<sizeof(buf)-1 && val[i] && val[i]!='+'; i++)
+            if(*val == '+' || *val == '-')
+                cmd= *(val++);
+            
+            for(i=0; i<sizeof(buf)-1 && val[i] && val[i]!='+' && val[i]!='-'; i++)
                 buf[i]= val[i];
             buf[i]=0;
             val+= i;
             
                 buf[i]= val[i];
             buf[i]=0;
             val+= i;
             
-            tmp_d= av_parse_num(buf, &tail);
-            if(tail > buf)
-                d+= tmp_d;
-            else{
+            d= av_parse_num(buf, &tail);
+            if(tail <= buf){
                 AVOption *o_named= find_opt(obj, buf);
                 AVOption *o_named= find_opt(obj, buf);
-                if(o_named && o_named->type == FF_OPT_TYPE_CONST) 
-                    d+= o_named->default_val;
-                else if(!strcmp(buf, "default")) d+= o->default_val;
-                else if(!strcmp(buf, "max"    )) d+= o->max;
-                else if(!strcmp(buf, "min"    )) d+= o->min;
-                else return -1;
+                if(o_named && o_named->type == FF_OPT_TYPE_CONST && !strcmp(o_named->unit, o->unit)
+                    d= o_named->default_val;
+                else if(!strcmp(buf, "default")) d= o->default_val;
+                else if(!strcmp(buf, "max"    )) d= o->max;
+                else if(!strcmp(buf, "min"    )) d= o->min;
+                else return NULL;
             }
             }
+            if(o->type == FF_OPT_TYPE_FLAGS){
+                if     (cmd=='+') d= av_get_int(obj, name, NULL) | (int64_t)d;
+                else if(cmd=='-') d= av_get_int(obj, name, NULL) &~(int64_t)d;
+            }else if(cmd=='-')
+                d= -d;
 
 
-            if(*val == '+') val++;
+            av_set_number(obj, name, d, 1, 1);
             if(!*val)
             if(!*val)
-                return av_set_number(obj, name, d, 1, 1);
+                return o;
         }
         }
-        return -1;
+        return NULL;
     }
     
     memcpy(((uint8_t*)obj) + o->offset, val, sizeof(val));
     }
     
     memcpy(((uint8_t*)obj) + o->offset, val, sizeof(val));
-    return 0;
+    return o;
 }
 
 }
 
-int av_set_double(void *obj, const char *name, double n){
+AVOption *av_set_double(void *obj, const char *name, double n){
     return av_set_number(obj, name, n, 1, 1);
 }
 
     return av_set_number(obj, name, n, 1, 1);
 }
 
-int av_set_q(void *obj, const char *name, AVRational n){
+AVOption *av_set_q(void *obj, const char *name, AVRational n){
     return av_set_number(obj, name, n.num, n.den, 1);
 }
 
     return av_set_number(obj, name, n.num, n.den, 1);
 }
 
-int av_set_int(void *obj, const char *name, int64_t n){
+AVOption *av_set_int(void *obj, const char *name, int64_t n){
     return av_set_number(obj, name, 1, 1, n);
 }
 
     return av_set_number(obj, name, 1, 1, n);
 }
 
-const char *av_get_string(void *obj, const char *name){
+/**
+ * 
+ * @param buf a buffer which is used for returning non string values as strings, can be NULL
+ * @param buf_len allocated length in bytes of buf
+ */
+const char *av_get_string(void *obj, const char *name, AVOption **o_out, char *buf, int buf_len){
     AVOption *o= find_opt(obj, name);
     AVOption *o= find_opt(obj, name);
+    void *dst;
     if(!o || o->offset<=0)
         return NULL;
     if(!o || o->offset<=0)
         return NULL;
-    if(o->type != FF_OPT_TYPE_STRING) //FIXME convert to string? but what about free()?
+    if(o->type != FF_OPT_TYPE_STRING && (!buf || !buf_len))
         return NULL;
 
         return NULL;
 
-    return (const char*)(((uint8_t*)obj) + o->offset);
+    dst= ((uint8_t*)obj) + o->offset;
+    if(o_out) *o_out= o;
+    
+    if(o->type == FF_OPT_TYPE_STRING)
+        return dst;
+    
+    switch(o->type){
+    case FF_OPT_TYPE_FLAGS:     snprintf(buf, buf_len, "0x%08X",*(int    *)dst);break;
+    case FF_OPT_TYPE_INT:       snprintf(buf, buf_len, "%d" , *(int    *)dst);break;
+    case FF_OPT_TYPE_INT64:     snprintf(buf, buf_len, "%Ld", *(int64_t*)dst);break;
+    case FF_OPT_TYPE_FLOAT:     snprintf(buf, buf_len, "%f" , *(float  *)dst);break;
+    case FF_OPT_TYPE_DOUBLE:    snprintf(buf, buf_len, "%f" , *(double *)dst);break;
+    case FF_OPT_TYPE_RATIONAL:  snprintf(buf, buf_len, "%d/%d", ((AVRational*)dst)->num, ((AVRational*)dst)->den);break;
+    default: return NULL;
+    }
+    return buf;
 }
 
 }
 
-double av_get_double(void *obj, const char *name){
+static int av_get_number(void *obj, const char *name, AVOption **o_out, double *num, int *den, int64_t *intnum){
     AVOption *o= find_opt(obj, name);
     void *dst;
     if(!o || o->offset<=0)
     AVOption *o= find_opt(obj, name);
     void *dst;
     if(!o || o->offset<=0)
-        return NAN;
+        goto error;
 
     dst= ((uint8_t*)obj) + o->offset;
 
 
     dst= ((uint8_t*)obj) + o->offset;
 
+    if(o_out) *o_out= o;
+
     switch(o->type){
     switch(o->type){
-    case FF_OPT_TYPE_INT:       return *(int*)dst;
-    case FF_OPT_TYPE_INT64:     return *(int64_t*)dst; //FIXME maybe write a av_get_int64() ?
-    case FF_OPT_TYPE_FLOAT:     return *(float*)dst;
-    case FF_OPT_TYPE_DOUBLE:    return *(double*)dst;
-    case FF_OPT_TYPE_RATIONAL:  return av_q2d(*(AVRational*)dst); //FIXME maybe write a av_get_q() ?
-    default:                    return NAN;
+    case FF_OPT_TYPE_FLAGS:   
+    case FF_OPT_TYPE_INT:       *intnum= *(int    *)dst;return 0;
+    case FF_OPT_TYPE_INT64:     *intnum= *(int64_t*)dst;return 0;
+    case FF_OPT_TYPE_FLOAT:     *num=    *(float  *)dst;return 0;
+    case FF_OPT_TYPE_DOUBLE:    *num=    *(double *)dst;return 0;
+    case FF_OPT_TYPE_RATIONAL:  *intnum= ((AVRational*)dst)->num; 
+                                *den   = ((AVRational*)dst)->den;
+                                                        return 0;
+    }
+error:
+    *den=*intnum=0;
+    return -1;
+}
+
+double av_get_double(void *obj, const char *name, AVOption **o_out){
+    int64_t intnum=1;
+    double num=1;
+    int den=1;
+
+    av_get_number(obj, name, o_out, &num, &den, &intnum);
+    return num*intnum/den;
+}
+
+AVRational av_get_q(void *obj, const char *name, AVOption **o_out){
+    int64_t intnum=1;
+    double num=1;
+    int den=1;
+
+    av_get_number(obj, name, o_out, &num, &den, &intnum);
+    if(num == 1.0 && (int)intnum == intnum)
+        return (AVRational){intnum, den};
+    else
+        return av_d2q(num*intnum/den, 1<<24);
+}
+
+int64_t av_get_int(void *obj, const char *name, AVOption **o_out){
+    int64_t intnum=1;
+    double num=1;
+    int den=1;
+
+    av_get_number(obj, name, o_out, &num, &den, &intnum);
+    return num*intnum/den;
+}
+
+int av_opt_show(void *obj, void *av_log_obj){
+    AVOption *opt=NULL;
+    
+    if(!obj)
+        return -1;
+
+    av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%s AVOptions:\n", (*(AVClass**)obj)->class_name);
+
+    while((opt= av_next_option(obj, opt))){
+        if(!(opt->flags & (AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM|AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM)))
+            continue;
+            
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "-%-17s ", opt->name);
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM) ? 'E' : '.');
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM) ? 'D' : '.');
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM   ) ? 'V' : '.');
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM   ) ? 'A' : '.');
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_SUBTITLE_PARAM) ? 'S' : '.');
+        
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, " %s\n", opt->help);
     }
     }
+    return 0;
 }
 }