lavc: VAAPI H.264 encoder
[ffmpeg.git] / libavcodec / allcodecs.c
index f0b57d5..4d3eaa1 100644 (file)
@@ -166,6 +166,7 @@ void avcodec_register_all(void)
     REGISTER_DECODER(H264,              h264);
     REGISTER_DECODER(H264_MMAL,         h264_mmal);
     REGISTER_DECODER(H264_QSV,          h264_qsv);
+    REGISTER_ENCODER(H264_VAAPI,        h264_vaapi);
     REGISTER_ENCDEC (HAP,               hap);
     REGISTER_DECODER(HEVC,              hevc);
     REGISTER_DECODER(HEVC_QSV,          hevc_qsv);