dbafe428fec7138fd8e4f2676db0534c966c32c7
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth1-v210
1 895d30660eb4da017568141a8d1df4e8 *tests/data/fate/vsynth1-v210.avi
2 14752448 tests/data/fate/vsynth1-v210.avi
3 50973792d3f1abe04a51ee0121f077f2 *tests/data/fate/vsynth1-v210.out.rawvideo
4 stddev:    1.85 PSNR: 42.78 MAXDIFF:   29 bytes:  7603200/  7603200