avfilter/vf_owdenoise: relicense my code
[ffmpeg.git] / tests / ref / acodec / adpcm_ima_qt
1 23cbae1182e150ebf28e0abfb9cba127 *./tests/data/acodec/adpcm_qt.aiff
2 281252 ./tests/data/acodec/adpcm_qt.aiff
3 b0fafd002c38fb70acaddfda1a31ed61 *./tests/data/adpcm_ima_qt.acodec.out.wav
4 stddev:  904.76 PSNR: 37.20 MAXDIFF:34029 bytes:  1058560/  1058400