Slovenian l10n update by Matej Urbančič
[vlc.git] / po / sl.po
1 # Matej Urbančič <matej.urban@svn.gnome.org>, 2005 - 2008.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
7 "POT-Creation-Date: 2008-03-08 00:49+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2008-03-07 11:28+0100\n"
9 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
10 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: Slovenian\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
16 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
17 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:36
22 msgid "VLC preferences"
23 msgstr "Lastnosti VLC"
24
25 #: include/vlc_config_cat.h:38
26 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
27 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
30 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:675
31 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
32 #: modules/visualization/visual/visual.c:115
33 msgid "General"
34 msgstr "Splošno"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:90
37 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:73
38 #: modules/misc/dummy/dummy.c:67
39 msgid "Interface"
40 msgstr "Vmesnik"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:44
43 msgid "Settings for VLC's interfaces"
44 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:46
47 msgid "General interface settings"
48 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:48
51 msgid "Main interfaces"
52 msgstr "Glavni vmesniki"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:49
55 msgid "Settings for the main interface"
56 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:151
59 msgid "Control interfaces"
60 msgstr "Nadzorni vmesniki"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:52
63 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
64 msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
67 msgid "Hotkeys settings"
68 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2049
71 #: src/libvlc-module.c:1414 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
72 #: modules/gui/macosx/extended.m:69 modules/gui/macosx/intf.m:703
73 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
74 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:378
75 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
76 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
77 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
78 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
79 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
80 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:182 modules/stream_out/transcode.c:257
81 msgid "Audio"
82 msgstr "Zvok"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:59
85 msgid "Audio settings"
86 msgstr "Nastavitve zvoka"
87
88 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
89 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:200
90 msgid "General audio settings"
91 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
94 #: src/video_output/video_output.c:439
95 msgid "Filters"
96 msgstr "Filtri"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:66
99 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
100 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega zapisa."
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:92
103 #: modules/gui/macosx/intf.m:713 modules/gui/macosx/intf.m:714
104 msgid "Visualizations"
105 msgstr "Ponazoritve"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
108 msgid "Audio visualizations"
109 msgstr "Ponazoritve zvoka"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
112 msgid "Output modules"
113 msgstr "Odvodne enote"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:73
116 msgid "These are general settings for audio output modules."
117 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1793
120 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
121 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
122 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:276 modules/stream_out/transcode.c:289
123 msgid "Miscellaneous"
124 msgstr "Ostalo"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:76
127 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
128 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2077
131 #: src/libvlc-module.c:1462 modules/gui/macosx/extended.m:68
132 #: modules/gui/macosx/intf.m:716 modules/gui/macosx/output.m:160
133 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:122
134 #: modules/gui/macosx/wizard.m:379
135 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:520
136 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
137 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
138 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
139 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
140 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/misc/dummy/dummy.c:97
141 #: modules/stream_out/transcode.c:201
142 msgid "Video"
143 msgstr "Slika"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:80
146 msgid "Video settings"
147 msgstr "Nastavitve slike"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
150 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:170
151 msgid "General video settings"
152 msgstr "Splošne nastavitve slike"
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:87
155 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
156 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slikovnega zapisa."
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:91
159 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
160 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega zapisa."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:93
163 msgid "Subtitles/OSD"
164 msgstr "Podnapisi/OSD"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:94
167 msgid ""
168 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
169 "subpictures\"."
170 msgstr ""
171 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivnih nalepk"
172 "\" na zaslonu."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:103
175 msgid "Input / Codecs"
176 msgstr "Dovod / Kodek"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:104
179 msgid ""
180 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
181 "VLC. Encoder settings can also be found here."
182 msgstr ""
183 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
184 "nastavitve kodirnikov."
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:107
187 msgid "Access modules"
188 msgstr "Enote dostopa"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:109
191 msgid ""
192 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
193 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
194 msgstr ""
195 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
196 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
197 "predpomnilnika."
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:113
200 msgid "Access filters"
201 msgstr "Filtri dostopa"
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:115
204 msgid ""
205 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
206 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
207 "you are doing."
208 msgstr ""
209 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
210 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
211 "res prepričani o delovanju."
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:119
214 msgid "Demuxers"
215 msgstr "Odvijalci"
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:120
218 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
219 msgstr "Odvijalci se uporabljajo za ločevanje zapisa zvoka in slike. "
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:122
222 msgid "Video codecs"
223 msgstr "Slikovni kodeki"
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:123
226 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
227 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:125
230 msgid "Audio codecs"
231 msgstr "Kodeki zvoka"
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:126
234 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
235 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:128
238 msgid "Other codecs"
239 msgstr "Ostali kodeki"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:129
242 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
243 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:132
246 msgid "General input settings. Use with care."
247 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1719
250 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:44
251 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
252 msgid "Stream output"
253 msgstr "Prikaz pretoka"
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:137
256 msgid ""
257 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
258 "incoming streams.\n"
259 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
260 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
261 "RTSP).\n"
262 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
263 "duplicating...)."
264 msgstr ""
265 "Odvod zapisov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
266 "shranjuje dovodne zapise.\n"
267 "Zapisi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
268 "zapise shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
269 "Serijske odvodne enote zapisov dovolijo napredno pretočno obdelavo "
270 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:145
273 msgid "General stream output settings"
274 msgstr "Splošne nastavitve odvoda zapisa"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:147
277 msgid "Muxers"
278 msgstr "Zavijalci"
279
280 #: include/vlc_config_cat.h:149
281 msgid ""
282 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
283 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
284 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
285 "You can also set default parameters for each muxer."
286 msgstr ""
287 "Zavijalci zavijajo osnovne zapise (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
288 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zavijalec. Spreminjanje "
289 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
290 "Lahko določite privzete parametre za vsak zavijalec posebej."
291
292 #: include/vlc_config_cat.h:155
293 msgid "Access output"
294 msgstr "Dostopni odvod"
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:157
297 msgid ""
298 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
299 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
300 "should probably not do that.\n"
301 "You can also set default parameters for each access output."
302 msgstr ""
303 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zavitih zapisov. Nastavitev "
304 "omogoča da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve "
305 "ni priporočljivo.\n"
306 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:162
309 msgid "Packetizers"
310 msgstr "Paketnik"
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:164
313 msgid ""
314 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
315 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
316 "not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each packetizer."
318 msgstr ""
319 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih zapisov pretoka pred "
320 "zavijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
321 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
322 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:170
325 msgid "Sout stream"
326 msgstr "Serijski odvodni zapis."
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:171
329 msgid ""
330 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
331 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
332 "for each sout stream module here."
333 msgstr ""
334 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
335 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
336 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:126
339 #: modules/services_discovery/sap.c:320
340 msgid "SAP"
341 msgstr "SAP"
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:178
344 msgid ""
345 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
346 "multicast UDP or RTP."
347 msgstr ""
348 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
349 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:181
352 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
353 msgid "VOD"
354 msgstr "VOD"
355
356 #: include/vlc_config_cat.h:182
357 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
358 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1863
361 #: src/playlist/engine.c:115 modules/demux/playlist/playlist.c:71
362 #: modules/demux/playlist/playlist.c:72
363 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:233
364 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:648
365 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
366 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
367 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
368 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
369 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:707
370 msgid "Playlist"
371 msgstr "Seznam predvajanja"
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:187
374 msgid ""
375 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
376 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
377 msgstr ""
378 "Nastavitve povezane z obnašanjem seznama predvajanja (primer: način "
379 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
380 "predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:191
383 msgid "General playlist behaviour"
384 msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
385
386 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:446
387 msgid "Services discovery"
388 msgstr "Odkrivanje storitev"
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:193
391 msgid ""
392 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
393 "playlist."
394 msgstr ""
395 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
396 "seznam predvajanja."
397
398 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1678
399 #: modules/gui/macosx/prefs.m:125
400 msgid "Advanced"
401 msgstr "Napredno"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:198
404 msgid "Advanced settings. Use with care."
405 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:200
408 msgid "CPU features"
409 msgstr "Značilnosti CPE"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:201
412 msgid ""
413 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
414 "not change these settings."
415 msgstr ""
416 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
417 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:204
420 msgid "Advanced settings"
421 msgstr "Podrobni pogled"
422
423 #: include/vlc_config_cat.h:205
424 msgid "Other advanced settings"
425 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
428 #: modules/gui/macosx/open.m:413 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
429 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
430 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:507
431 msgid "Network"
432 msgstr "Omrežje"
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:208
435 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
436 msgstr ""
437 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
438 "predvajalnika VLC."
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:213
441 msgid "Chroma modules settings"
442 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:214
445 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
446 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:216
449 msgid "Packetizer modules settings"
450 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:220
453 msgid "Encoders settings"
454 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
455
456 #: include/vlc_config_cat.h:222
457 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
458 msgstr ""
459 "Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvočnih enote ter kodiranje "
460 "podnapisov."
461
462 #: include/vlc_config_cat.h:225
463 msgid "Dialog providers settings"
464 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:227
467 msgid "Dialog providers can be configured here."
468 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:229
471 msgid "Subtitle demuxer settings"
472 msgstr "Nastavitve odvijalca podnapisov"
473
474 #: include/vlc_config_cat.h:231
475 msgid ""
476 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
477 "example by setting the subtitles type or file name."
478 msgstr ""
479 "Nastavitve odvijalca podnapisov določajo obnašanje, vrsta besedila in "
480 "privzete besedilne datoteke."
481
482 #: include/vlc_config_cat.h:238
483 msgid "No help available"
484 msgstr "Na voljo ni pomoči"
485
486 #: include/vlc_config_cat.h:239
487 msgid "There is no help available for these modules."
488 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
489
490 #: include/vlc_interface.h:147
491 msgid ""
492 "\n"
493 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
494 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
495 msgstr ""
496 "\n"
497 "Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je potrebno "
498 "odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I wx\"\n"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:130
501 msgid "Quick &Open File..."
502 msgstr "Hitri &pogled ..."
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:34
505 msgid "&Advanced Open..."
506 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:35
509 msgid "Open &Directory..."
510 msgstr "Odpri &mapo ..."
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:37
513 msgid "Select one or more files to open"
514 msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:747
517 msgid "Media Information..."
518 msgstr "Podrobnosti medija ..."
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:42
521 msgid "Codec Information..."
522 msgstr "Podrobnosti kodeka ..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:748
525 msgid "Messages..."
526 msgstr "Sporočila ..."
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:44
529 msgid "Extended settings..."
530 msgstr "Razširjene nastavitve ..."
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:45
533 msgid "Go to specific time..."
534 msgstr "Skok na določen čas ..."
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:745
537 msgid "Bookmarks..."
538 msgstr "Zaznamki ..."
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:47
541 msgid "VLM Configuration..."
542 msgstr "VLM nastavitve ..."
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:49 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:623
545 msgid "About..."
546 msgstr "O programu ..."
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
549 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:641
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:763
551 #: modules/gui/macosx/intf.m:770 modules/gui/macosx/intf.m:1679
552 #: modules/gui/macosx/intf.m:1680 modules/gui/macosx/intf.m:1681
553 #: modules/gui/macosx/intf.m:1682 modules/gui/macosx/playlist.m:438
554 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
555 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:552
556 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/menus.cpp:509
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
558 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
559 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:694
560 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
561 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1244
562 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:271
563 msgid "Play"
564 msgstr "Predvajaj"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:53
567 msgid "Fetch information"
568 msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:439
571 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
572 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:45
573 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
574 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
575 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
576 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
577 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
578 msgid "Delete"
579 msgstr "Izbriši"
580
581 #: include/vlc_intf_strings.h:55
582 msgid "Information..."
583 msgstr "Podrobnosti ..."
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:56
586 msgid "Sort"
587 msgstr "Razvrsti"
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:57
590 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1580
591 msgid "Add node"
592 msgstr "Dodaj vozlišče"
593
594 #: include/vlc_intf_strings.h:58
595 msgid "Stream..."
596 msgstr "Pretakanje ..."
597
598 #: include/vlc_intf_strings.h:59
599 msgid "Save..."
600 msgstr "Shrani ..."
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:60
603 msgid "Open Folder..."
604 msgstr "Odpri mapo ..."
605
606 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1102
607 msgid "Repeat all"
608 msgstr "Ponovi vse"
609
610 #: include/vlc_intf_strings.h:65
611 msgid "Repeat one"
612 msgstr "Ponovi eno"
613
614 #: include/vlc_intf_strings.h:66
615 msgid "No repeat"
616 msgstr "Brez ponavljanja"
617
618 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1307
619 #: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:690
620 msgid "Random"
621 msgstr "Naključno"
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:69
624 msgid "Random off"
625 msgstr "Onemogoči naključno"
626
627 #: include/vlc_intf_strings.h:71
628 msgid "Add to playlist"
629 msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
630
631 #: include/vlc_intf_strings.h:72
632 msgid "Add to media library"
633 msgstr "Dodaj zbirki"
634
635 #: include/vlc_intf_strings.h:74
636 msgid "Add file..."
637 msgstr "Dodaj datoteko ..."
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:75
640 msgid "Advanced open..."
641 msgstr "Napredno odpiranje ..."
642
643 #: include/vlc_intf_strings.h:76
644 msgid "Add directory..."
645 msgstr "Dodaj mapo ..."
646
647 #: include/vlc_intf_strings.h:78
648 msgid "Save playlist to file..."
649 msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
650
651 #: include/vlc_intf_strings.h:79
652 msgid "Load playlist file..."
653 msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:81
656 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
657 msgid "Search"
658 msgstr "Poišči"
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:82
661 msgid "Search filter"
662 msgstr "Filter iskanja"
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:84
665 msgid "Additional sources"
666 msgstr "Dodatni viri"
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:88
669 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
670 msgid ""
671 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
672 "them."
673 msgstr ""
674 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
675 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
676
677 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:82
678 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
679 msgid "Image clone"
680 msgstr "Podvajanje slike"
681
682 #: include/vlc_intf_strings.h:94
683 msgid "Clone the image"
684 msgstr "Pomnoževanje slike"
685
686 #: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:332
687 msgid "Magnification"
688 msgstr "Povečevanje"
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:97
691 msgid ""
692 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
693 "be magnified."
694 msgstr ""
695 "Povečevanje dela slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
696
697 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:446
698 msgid "Waves"
699 msgstr "Valovanje"
700
701 #: include/vlc_intf_strings.h:101
702 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
703 msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
704
705 #: include/vlc_intf_strings.h:103
706 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
707 msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
708
709 #: include/vlc_intf_strings.h:105
710 msgid "Image colors inversion"
711 msgstr "Obračanje barv slike"
712
713 #: include/vlc_intf_strings.h:107
714 msgid "Split the image to make an image wall"
715 msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
716
717 #: include/vlc_intf_strings.h:109
718 msgid ""
719 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
720 "The video gets split in parts that you must sort."
721 msgstr ""
722 "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
723 "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
724
725 #: include/vlc_intf_strings.h:112
726 msgid ""
727 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
728 "Try changing the various settings for different effects"
729 msgstr ""
730 "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
731 "Različne nastavitve določajo različne učinke."
732
733 #: include/vlc_intf_strings.h:115
734 msgid ""
735 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
736 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
737 "settings."
738 msgstr ""
739 "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
740 "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
741
742 #: include/vlc_intf_strings.h:119
743 msgid ""
744 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
745 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
746 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
747 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
748 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
749 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
750 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
751 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
752 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
753 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
754 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
755 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
756 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
757 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
758 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
759 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
760 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
761 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
762 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
763 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
764 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
765 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
766 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
767 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
768 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
769 "b> VLC media player.</p></body></html>"
770 msgstr ""
771 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
772 "charset=utf-8\" /><h2>Dobrodošli na straneh pomoči predvajalnika VLC</"
773 "h2><h3>Dokumentacija</h3><p>Dokumentacijo o predvajalniku VLC lahko najdete "
774 "na VideoLAN <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> straneh.</p><p>Če "
775 "ste začetnik pri uporabi predvajalnika prosim preberite<br><a href=\"http://"
776 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Uvod v predvajalnik "
777 "VLC</em></a>.</p><p>Našli boste podrobnosti o načinu uporabe predvajalnika v "
778 "<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Kako "
779 "predvajati datoteke v predvajalniku VLC</em></a>\" dokumentu.</p><p>Za "
780 "shranjevanje, pretvarjanje, prekodiranje, preoblikovanje, zavijanje in "
781 "pretakanje, pa lahko poiščete podrobnosti v <a href=\"http://wiki.videolan."
782 "org/Documentation:Streaming_HowTo\">Dokumentacija pretakanja</a>.</p><p>Če "
783 "niste povsem prepričani o izrazoslovju, prosim preglejte tudi <a href="
784 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">podatkovno zbirko znanja</a>.</"
785 "p><p>Tipkovne bližnjice so zapisane na strani <a href=\"http://wiki.videolan."
786 "org/Hotkeys\">tiplovnih povezav</a>.</p><h3>Pomoč</h3><p>Pred zastavljanjem "
787 "vprašanj, si najprej preberite <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
788 "Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>  z najpogosteje zastavljenimi vprašanji."
789 "</p><p>Pomoč lahko poiščete tudi na <a href=\"http://forum.videolan.org"
790 "\">forumih</a>, na <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html"
791 "\">poštnem seznamu</a> ali preko IRC kanala ( <a href=\"http://www.videolan."
792 "org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> na irc.freenode.net ).</p><h3>Podpora "
793 "projekta</h3><p>Projektu lahko pomagate na različne načine; s "
794 "programiranjem, oblikovanjem, prevajanjem, pisanjem dokumentacije, "
795 "preverjanjem in drugo. Lahko tudi pomagate finančno ali materialno. Vsekakor "
796 "pa lahko tudi <b>širite podrobnosti</b> o predvajalniku VLC.</p></body></"
797 "html>"
798
799 #: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1090
800 msgid "Meta-information"
801 msgstr "Meta-podrobnosti"
802
803 #: include/vlc/vlc.h:587
804 msgid ""
805 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
806 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
807 "see the file named COPYING for details.\n"
808 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
809 msgstr ""
810 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
811 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
812 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
813 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
814
815 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
816 #: src/audio_output/filters.c:225
817 msgid "Audio filtering failed"
818 msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
819
820 #: src/audio_output/filters.c:156 src/audio_output/filters.c:203
821 #: src/audio_output/filters.c:226
822 #, c-format
823 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
824 msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
825
826 #: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:138
827 #: src/input/es_out.c:453 src/libvlc-module.c:542
828 #: src/video_output/video_output.c:416 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:98
829 msgid "Disable"
830 msgstr "Onemogoči"
831
832 #: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:131
833 msgid "Spectrometer"
834 msgstr "Spektrometer"
835
836 #: src/audio_output/input.c:98
837 msgid "Scope"
838 msgstr "Območje"
839
840 #: src/audio_output/input.c:100
841 msgid "Spectrum"
842 msgstr "Spekter"
843
844 #: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:72
845 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:158 modules/gui/macosx/equalizer.m:172
846 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:181
847 msgid "Equalizer"
848 msgstr "Uravnavanje zvoka"
849
850 #: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:276
851 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:394
852 msgid "Audio filters"
853 msgstr "Filtri zvoka"
854
855 #: src/audio_output/input.c:179
856 msgid "Replay gain"
857 msgstr "Ponovno predvajanje"
858
859 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
860 #: modules/access/vcdx/info.c:122 modules/gui/macosx/intf.m:709
861 #: modules/gui/macosx/intf.m:710
862 msgid "Audio Channels"
863 msgstr "Zvočni kanali"
864
865 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
866 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:207 modules/access/v4l2/v4l2.c:258
867 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:194
868 #: modules/audio_output/alsa.c:225 modules/audio_output/directx.c:466
869 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:410
870 #: modules/audio_output/sdl.c:183 modules/audio_output/sdl.c:200
871 #: modules/audio_output/waveout.c:520 modules/codec/twolame.c:70
872 msgid "Stereo"
873 msgstr "Stereo"
874
875 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
876 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
877 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
878 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
879 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
880 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:590
881 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:758 modules/video_filter/logo.c:99
882 #: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
883 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
884 msgid "Left"
885 msgstr "Levo"
886
887 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
888 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
889 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
890 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
891 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
892 #: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:133
893 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
894 #: modules/video_filter/rss.c:166
895 msgid "Right"
896 msgstr "Desno"
897
898 #: src/audio_output/output.c:135
899 msgid "Dolby Surround"
900 msgstr "Dolby Surround"
901
902 #: src/audio_output/output.c:147
903 msgid "Reverse stereo"
904 msgstr "Obratni stereo"
905
906 #: src/config/file.c:558
907 msgid "key"
908 msgstr "Ključ"
909
910 #: src/config/file.c:567
911 msgid "boolean"
912 msgstr "boolean"
913
914 #: src/config/file.c:567 src/libvlc-common.c:1500
915 msgid "integer"
916 msgstr "celo število"
917
918 #: src/config/file.c:576 src/libvlc-common.c:1527
919 msgid "float"
920 msgstr "plavajoče"
921
922 #: src/config/file.c:599 src/libvlc-common.c:1481
923 msgid "string"
924 msgstr "niz"
925
926 #: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:129
927 #: src/playlist/loadsave.c:145
928 msgid "Media Library"
929 msgstr "Zbirka medijev"
930
931 #: src/extras/getopt.c:633
932 #, c-format
933 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
934 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
935
936 #: src/extras/getopt.c:658
937 #, c-format
938 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
939 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
940
941 #: src/extras/getopt.c:663
942 #, c-format
943 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
944 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
945
946 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
947 #, c-format
948 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
949 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
950
951 #: src/extras/getopt.c:710
952 #, c-format
953 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
954 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
955
956 #: src/extras/getopt.c:714
957 #, c-format
958 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
959 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
960
961 #: src/extras/getopt.c:740
962 #, c-format
963 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
964 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
965
966 #: src/extras/getopt.c:743
967 #, c-format
968 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
969 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
970
971 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
972 #, c-format
973 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
974 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
975
976 #: src/extras/getopt.c:820
977 #, c-format
978 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
979 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
980
981 #: src/extras/getopt.c:838
982 #, c-format
983 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
984 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
985
986 #: src/input/control.c:314
987 #, c-format
988 msgid "Bookmark %i"
989 msgstr "Zaznamek %i"
990
991 #: src/input/decoder.c:111
992 msgid "No suitable decoder module"
993 msgstr "Ni primerne enote za dekodiranje"
994
995 #: src/input/decoder.c:112
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
999 "there is no way for you to fix this."
1000 msgstr ""
1001 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvočnega ali slikovnega "
1002 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
1003
1004 #: src/input/decoder.c:164 src/input/decoder.c:176 src/input/decoder.c:378
1005 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:221 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:229
1006 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:241 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:615
1007 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:624 modules/stream_out/es.c:370
1008 #: modules/stream_out/es.c:384
1009 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1010 msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
1011
1012 #: src/input/decoder.c:165
1013 msgid "VLC could not open the packetizer module."
1014 msgstr "Ni mogoče odpreti enote paketnika."
1015
1016 #: src/input/decoder.c:177 src/input/decoder.c:379
1017 msgid "VLC could not open the decoder module."
1018 msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."
1019
1020 #: src/input/es_out.c:475 src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:483
1021 #: src/input/es_out.c:484 modules/access/cdda/info.c:969
1022 #: modules/access/cdda/info.c:1002
1023 #, c-format
1024 msgid "Track %i"
1025 msgstr "Sled %i"
1026
1027 #: src/input/es_out.c:665
1028 #, c-format
1029 msgid "%s [%s %d]"
1030 msgstr "%s [%s %d]"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:665 src/input/es_out.c:667 src/input/var.c:132
1033 #: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:696
1034 #: modules/gui/macosx/intf.m:697
1035 msgid "Program"
1036 msgstr "Program"
1037
1038 #: src/input/es_out.c:1451 modules/demux/ty.c:769
1039 msgid "Closed captions 1"
1040 msgstr "Zaprt naslov 1"
1041
1042 #: src/input/es_out.c:1452 modules/demux/ty.c:770
1043 msgid "Closed captions 2"
1044 msgstr "Zaprt naslov 2"
1045
1046 #: src/input/es_out.c:1453 modules/demux/ty.c:771
1047 msgid "Closed captions 3"
1048 msgstr "Zaprt naslov 3"
1049
1050 #: src/input/es_out.c:1454 modules/demux/ty.c:772
1051 msgid "Closed captions 4"
1052 msgstr "Zaprt naslov 4"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:2036 modules/codec/faad.c:359
1055 #, c-format
1056 msgid "Stream %d"
1057 msgstr "Predvajanje %d"
1058
1059 #: src/input/es_out.c:2038 modules/gui/macosx/wizard.m:383
1060 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
1061 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
1062 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
1063 msgid "Codec"
1064 msgstr "Kodek"
1065
1066 #: src/input/es_out.c:2041 src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:168
1067 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
1068 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
1069 msgid "Language"
1070 msgstr "Jezik"
1071
1072 #: src/input/es_out.c:2049 src/input/es_out.c:2077 src/input/es_out.c:2104
1073 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:164
1074 msgid "Type"
1075 msgstr "Tip"
1076
1077 #: src/input/es_out.c:2052 modules/codec/faad.c:363
1078 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
1079 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1080 msgid "Channels"
1081 msgstr "Kanali"
1082
1083 #: src/input/es_out.c:2057 modules/codec/faad.c:365
1084 msgid "Sample rate"
1085 msgstr "Vzorčna hitrost"
1086
1087 #: src/input/es_out.c:2058
1088 #, c-format
1089 msgid "%u Hz"
1090 msgstr "%u Hz"
1091
1092 #: src/input/es_out.c:2064
1093 msgid "Bits per sample"
1094 msgstr "Titi na vzorec"
1095
1096 #: src/input/es_out.c:2069 modules/access_output/shout.c:90
1097 #: modules/access/pvr.c:96 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:809
1098 msgid "Bitrate"
1099 msgstr "Bitna hitrost"
1100
1101 #: src/input/es_out.c:2070
1102 #, c-format
1103 msgid "%u kb/s"
1104 msgstr "%u kb/s"
1105
1106 #: src/input/es_out.c:2081
1107 msgid "Resolution"
1108 msgstr "Ločljivost"
1109
1110 #: src/input/es_out.c:2087
1111 msgid "Display resolution"
1112 msgstr "Ločljivost zaslona"
1113
1114 #: src/input/es_out.c:2097 modules/access/screen/screen.c:42
1115 msgid "Frame rate"
1116 msgstr "Blokovno razmerje"
1117
1118 #: src/input/es_out.c:2104
1119 msgid "Subtitle"
1120 msgstr "Podnapis"
1121
1122 #: src/input/input.c:2310
1123 msgid "Your input can't be opened"
1124 msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1125
1126 #: src/input/input.c:2311
1127 #, c-format
1128 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1129 msgstr ""
1130 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1131 "datoteki."
1132
1133 #: src/input/input.c:2409
1134 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1135 msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
1136
1137 #: src/input/input.c:2410
1138 #, c-format
1139 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
1140 msgstr ""
1141 "Oblike zapisa '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v datoteki "
1142 "beleženja."
1143
1144 #: src/input/meta.c:47 src/input/var.c:143
1145 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:698
1146 #: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/gui/macosx/open.m:170
1147 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1148 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:298
1149 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:191
1150 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1151 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:51
1152 msgid "Title"
1153 msgstr "Naslov"
1154
1155 #: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/playlist.m:1090
1156 msgid "Artist"
1157 msgstr "Izvajalec"
1158
1159 #: src/input/meta.c:49
1160 msgid "Genre"
1161 msgstr "Žanr"
1162
1163 #: src/input/meta.c:50 modules/mux/asf.c:55
1164 msgid "Copyright"
1165 msgstr "Avtorske pravice"
1166
1167 #: src/input/meta.c:51 src/libvlc-module.c:305 modules/access/vcdx/info.c:95
1168 msgid "Album"
1169 msgstr "Album"
1170
1171 #: src/input/meta.c:52
1172 msgid "Track number"
1173 msgstr "Številka sledi"
1174
1175 #: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
1176 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:57
1177 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
1178 msgid "Description"
1179 msgstr "Opis"
1180
1181 #: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:59
1182 msgid "Rating"
1183 msgstr "Ocena"
1184
1185 #: src/input/meta.c:55
1186 msgid "Date"
1187 msgstr "Datum"
1188
1189 #: src/input/meta.c:56
1190 msgid "Setting"
1191 msgstr "Nastavitev"
1192
1193 #: src/input/meta.c:57 modules/gui/macosx/open.m:183
1194 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1195 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:875
1196 msgid "URL"
1197 msgstr "URL"
1198
1199 #: src/input/meta.c:59 modules/misc/notify/notify.c:290
1200 msgid "Now Playing"
1201 msgstr "Predvaja se"
1202
1203 #: src/input/meta.c:60 modules/access/vcdx/info.c:102
1204 msgid "Publisher"
1205 msgstr "Izdajatelj"
1206
1207 #: src/input/meta.c:61
1208 msgid "Encoded by"
1209 msgstr "Kodiranje: "
1210
1211 #: src/input/meta.c:62
1212 msgid "Artwork URL"
1213 msgstr "Povezava do oblikovanj"
1214
1215 #: src/input/meta.c:63
1216 msgid "Track ID"
1217 msgstr "ID Sledi"
1218
1219 #: src/input/var.c:122
1220 msgid "Bookmark"
1221 msgstr "Zaznamek"
1222
1223 #: src/input/var.c:138 src/libvlc-module.c:581
1224 msgid "Programs"
1225 msgstr "Programi"
1226
1227 #: src/input/var.c:149 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
1228 #: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/macosx/intf.m:701
1229 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:165
1230 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:766
1231 msgid "Chapter"
1232 msgstr "Poglavje"
1233
1234 #: src/input/var.c:155 modules/access/vcdx/info.c:306
1235 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
1236 msgid "Navigation"
1237 msgstr "Upravljanje"
1238
1239 #: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:724
1240 #: modules/gui/macosx/intf.m:725
1241 msgid "Video Track"
1242 msgstr "Slikovna sled"
1243
1244 #: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:707
1245 #: modules/gui/macosx/intf.m:708
1246 msgid "Audio Track"
1247 msgstr "Zvokovna sled"
1248
1249 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/intf.m:732
1250 #: modules/gui/macosx/intf.m:733
1251 msgid "Subtitles Track"
1252 msgstr "Podnapisi"
1253
1254 #: src/input/var.c:269
1255 msgid "Next title"
1256 msgstr "Naslednji naslov"
1257
1258 #: src/input/var.c:274
1259 msgid "Previous title"
1260 msgstr "Predhodni naslov"
1261
1262 #: src/input/var.c:297
1263 #, c-format
1264 msgid "Title %i"
1265 msgstr "Naslov %i"
1266
1267 #: src/input/var.c:320 src/input/var.c:380
1268 #, c-format
1269 msgid "Chapter %i"
1270 msgstr "Poglavje %i"
1271
1272 #: src/input/var.c:359 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1273 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:663
1274 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
1275 msgid "Next chapter"
1276 msgstr "Naslednje poglavje"
1277
1278 #: src/input/var.c:364 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1279 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:662
1280 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
1281 msgid "Previous chapter"
1282 msgstr "Predhodno poglavje"
1283
1284 #: src/input/vlm.c:2283 src/input/vlm.c:2624
1285 #, c-format
1286 msgid "Media: %s"
1287 msgstr "Medij: %s"
1288
1289 #: src/interface/interaction.c:270 src/interface/interaction.c:368
1290 #: modules/demux/avi/avi.c:671 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
1291 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
1292 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
1293 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
1294 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:123
1295 #: modules/gui/macosx/prefs.m:143 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416
1296 #: modules/gui/macosx/wizard.m:320
1297 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1101
1298 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1283
1299 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:38
1300 msgid "Cancel"
1301 msgstr "Prekliči"
1302
1303 #: src/interface/interaction.c:367
1304 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1100
1305 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:544
1306 msgid "Ok"
1307 msgstr "V redu"
1308
1309 #: src/interface/interface.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:659
1310 #: modules/gui/macosx/intf.m:660
1311 msgid "Add Interface"
1312 msgstr "Razširitve"
1313
1314 #: src/interface/interface.c:217
1315 msgid "Telnet Interface"
1316 msgstr "Vmesnik telnet"
1317
1318 #: src/interface/interface.c:220
1319 msgid "Web Interface"
1320 msgstr "Vmesnik spleta"
1321
1322 #: src/interface/interface.c:223
1323 msgid "Debug logging"
1324 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1325
1326 #: src/interface/interface.c:226
1327 msgid "Mouse Gestures"
1328 msgstr "Gibi miške"
1329
1330 #: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:415 src/modules/cache.c:192
1331 #: src/modules/cache.c:505
1332 msgid "C"
1333 msgstr "C"
1334
1335 #: src/libvlc-common.c:1064
1336 msgid ""
1337 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1338 "interface."
1339 msgstr ""
1340 "Zagon predvajalnika z privzetim vmesnikom. Uporabite 'cvlc' za zagon brez "
1341 "vmesnika.'"
1342
1343 #: src/libvlc-common.c:1540
1344 msgid " (default enabled)"
1345 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1346
1347 #: src/libvlc-common.c:1541
1348 msgid " (default disabled)"
1349 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1350
1351 #: src/libvlc-common.c:1700 src/libvlc-common.c:1703
1352 msgid "Note:"
1353 msgstr "Opomba:"
1354
1355 #: src/libvlc-common.c:1701 src/libvlc-common.c:1704
1356 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1357 msgstr "dodajte --advanced v ukazno vrstico za izpis naprednih možnosti."
1358
1359 #: src/libvlc-common.c:1808
1360 #, c-format
1361 msgid "VLC version %s\n"
1362 msgstr "VLC različica %s\n"
1363
1364 #: src/libvlc-common.c:1809
1365 #, c-format
1366 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1367 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1368
1369 #: src/libvlc-common.c:1811
1370 #, c-format
1371 msgid "Compiler: %s\n"
1372 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1373
1374 #: src/libvlc-common.c:1813
1375 #, fuzzy, c-format
1376 msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
1377 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1378
1379 #: src/libvlc-common.c:1849
1380 msgid ""
1381 "\n"
1382 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1383 msgstr ""
1384 "\n"
1385 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1386
1387 #: src/libvlc-common.c:1869
1388 msgid ""
1389 "\n"
1390 "Press the RETURN key to continue...\n"
1391 msgstr ""
1392 "\n"
1393 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
1394
1395 #: src/libvlc.h:140 src/libvlc-module.c:1310 src/libvlc-module.c:1311
1396 #: src/libvlc-module.c:2339 src/video_output/vout_intf.c:304
1397 msgid "Zoom"
1398 msgstr "Povečava"
1399
1400 #: src/libvlc.h:141 src/libvlc-module.c:1236 src/video_output/vout_intf.c:202
1401 msgid "1:4 Quarter"
1402 msgstr "1:4 Četrtina"
1403
1404 #: src/libvlc.h:142 src/libvlc-module.c:1237 src/video_output/vout_intf.c:203
1405 msgid "1:2 Half"
1406 msgstr "1:2 Polovica"
1407
1408 #: src/libvlc.h:143 src/libvlc-module.c:1238 src/video_output/vout_intf.c:204
1409 msgid "1:1 Original"
1410 msgstr "1:1 Original"
1411
1412 #: src/libvlc.h:144 src/libvlc-module.c:1239 src/video_output/vout_intf.c:205
1413 msgid "2:1 Double"
1414 msgstr "2:1 Dvojno"
1415
1416 #: src/libvlc-module.c:83 src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
1417 msgid "Auto"
1418 msgstr "Samodejno"
1419
1420 #: src/libvlc-module.c:84
1421 msgid "American English"
1422 msgstr "ameriška angleščina"
1423
1424 #: src/libvlc-module.c:85 src/text/iso-639_def.h:43
1425 msgid "Arabic"
1426 msgstr "arabščina"
1427
1428 #: src/libvlc-module.c:86
1429 msgid "Brazilian Portuguese"
1430 msgstr "brazilska portugalščina"
1431
1432 #: src/libvlc-module.c:87
1433 msgid "British English"
1434 msgstr "britanska angleščina"
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:59
1437 msgid "Catalan"
1438 msgstr "katalonščina"
1439
1440 #: src/libvlc-module.c:89
1441 msgid "Chinese Traditional"
1442 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1443
1444 #: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:67
1445 msgid "Czech"
1446 msgstr "češčina"
1447
1448 #: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:68
1449 msgid "Danish"
1450 msgstr "danščina"
1451
1452 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:69
1453 msgid "Dutch"
1454 msgstr "nizozemščina"
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:76
1457 msgid "Finnish"
1458 msgstr "finščina"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:77
1461 msgid "French"
1462 msgstr "francoščina"
1463
1464 #: src/libvlc-module.c:95
1465 msgid "Galician"
1466 msgstr "galščina"
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:79
1469 msgid "Georgian"
1470 msgstr "gruzijščina"
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:80
1473 msgid "German"
1474 msgstr "nemščina"
1475
1476 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:88
1477 msgid "Hebrew"
1478 msgstr "hebrejščina"
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:92
1481 msgid "Hungarian"
1482 msgstr "madžarščina"
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:99
1485 msgid "Italian"
1486 msgstr "italijanščina"
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:101
1489 msgid "Japanese"
1490 msgstr "japonščina"
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:111
1493 msgid "Korean"
1494 msgstr "korejščina"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:125
1497 msgid "Malay"
1498 msgstr "malajščina"
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:104
1501 msgid "Occitan"
1502 msgstr "okcitanščina"
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:146
1505 msgid "Persian"
1506 msgstr "perzijščina"
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:148
1509 msgid "Polish"
1510 msgstr "poljščina"
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:154
1513 msgid "Romanian"
1514 msgstr "romunščina"
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:156
1517 msgid "Russian"
1518 msgstr "ruščina"
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:109
1521 msgid "Simplified Chinese"
1522 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:162
1525 msgid "Slovak"
1526 msgstr "slovaščina"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:163
1529 msgid "Slovenian"
1530 msgstr "slovenščina"
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:170
1533 msgid "Spanish"
1534 msgstr "španščina"
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:113 src/text/iso-639_def.h:175
1537 msgid "Swedish"
1538 msgstr "švedščina"
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:188
1541 msgid "Turkish"
1542 msgstr "turščina"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:134
1545 msgid ""
1546 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1547 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1548 "related options."
1549 msgstr ""
1550 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1551 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1552 "različne nastavitve posamezne enote."
1553
1554 #: src/libvlc-module.c:138
1555 msgid "Interface module"
1556 msgstr "Enote vmesnika"
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:140
1559 msgid ""
1560 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1561 "automatically select the best module available."
1562 msgstr ""
1563 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1564 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:144 modules/control/ntservice.c:56
1567 msgid "Extra interface modules"
1568 msgstr "Dodatne enote vmesnika"
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:146
1571 msgid ""
1572 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1573 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1574 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1575 "\", \"gestures\" ...)"
1576 msgstr ""
1577 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1578 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1579 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1580
1581 #: src/libvlc-module.c:153
1582 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1583 msgstr "Izberete lahko nadzorne vmesnike predvajalnika VLC."
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:155
1586 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1587 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:157
1590 msgid ""
1591 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1592 "1=warnings, 2=debug)."
1593 msgstr ""
1594 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1595 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1596
1597 #: src/libvlc-module.c:160
1598 msgid "Be quiet"
1599 msgstr "Ne sporočaj"
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:162
1602 msgid "Turn off all warning and information messages."
1603 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:164
1606 msgid "Default stream"
1607 msgstr "Privzeti zapis"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:166
1610 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1611 msgstr "Ta zapis bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:169
1614 msgid ""
1615 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1616 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1617 msgstr ""
1618 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1619 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:173
1622 msgid "Color messages"
1623 msgstr "Barvna sporočila"
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:175
1626 msgid ""
1627 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1628 "needs Linux color support for this to work."
1629 msgstr ""
1630 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1631 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:178
1634 msgid "Show advanced options"
1635 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:180
1638 msgid ""
1639 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1640 "available options, including those that most users should never touch."
1641 msgstr ""
1642 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1643 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:184 modules/control/showintf.c:71
1646 msgid "Show interface with mouse"
1647 msgstr "Prikaži vmesnik z miško"
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:186
1650 msgid ""
1651 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1652 "edge of the screen in fullscreen mode."
1653 msgstr ""
1654 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1655 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:189
1658 msgid "Interface interaction"
1659 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:191
1662 msgid ""
1663 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1664 "user input is required."
1665 msgstr ""
1666 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1667 "potrebuje podatke uporabnika."
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:201
1670 msgid ""
1671 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1672 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1673 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1674 "the \"audio filters\" modules section."
1675 msgstr ""
1676 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1677 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1678 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1679 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:207
1682 msgid "Audio output module"
1683 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:209
1686 msgid ""
1687 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1688 "automatically select the best method available."
1689 msgstr ""
1690 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1691 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:213 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
1694 #: modules/stream_out/display.c:40
1695 msgid "Enable audio"
1696 msgstr "Omogoči zvok"
1697
1698 #: src/libvlc-module.c:215
1699 msgid ""
1700 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1701 "not take place, thus saving some processing power."
1702 msgstr ""
1703 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1704 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:218
1707 msgid "Force mono audio"
1708 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:219
1711 msgid "This will force a mono audio output."
1712 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:221
1715 msgid "Default audio volume"
1716 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:223
1719 msgid ""
1720 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1721 msgstr ""
1722 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1723 "1024."
1724
1725 #: src/libvlc-module.c:226
1726 msgid "Audio output saved volume"
1727 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1728
1729 #: src/libvlc-module.c:228
1730 msgid ""
1731 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1732 "should not change this option manually."
1733 msgstr ""
1734 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1735 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:231
1738 msgid "Audio output volume step"
1739 msgstr "Raven jakosti predvajanja"
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:233
1742 msgid ""
1743 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1744 "0 to 1024."
1745 msgstr ""
1746 "Raven jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in 1024."
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:236
1749 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1750 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1751
1752 #: src/libvlc-module.c:238
1753 msgid ""
1754 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1755 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1756 msgstr ""
1757 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1758 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1759
1760 #: src/libvlc-module.c:242
1761 msgid "High quality audio resampling"
1762 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:244
1765 msgid ""
1766 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1767 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1768 "resampling algorithm will be used instead."
1769 msgstr ""
1770 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zahteva "
1771 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1772 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:249
1775 msgid "Audio desynchronization compensation"
1776 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:251
1779 msgid ""
1780 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1781 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1782 msgstr ""
1783 "Nastavitev zamika dovod zvočnega zapisa. Zamik je določen v milisekundah in "
1784 "je priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1785
1786 #: src/libvlc-module.c:254
1787 msgid "Audio output channels mode"
1788 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1789
1790 #: src/libvlc-module.c:256
1791 msgid ""
1792 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1793 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1794 "played)."
1795 msgstr ""
1796 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1797 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1798 "omogočata)."
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:260 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
1801 msgid "Use S/PDIF when available"
1802 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:262
1805 msgid ""
1806 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1807 "audio stream being played."
1808 msgstr ""
1809 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1810 "če jo podpira zvočni zapis."
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:265 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:113
1813 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1814 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:267
1817 msgid ""
1818 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1819 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1820 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1821 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1822 msgstr ""
1823 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je zapis (ali pa ni) kodiran v "
1824 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če zapis ni kodiran v "
1825 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1826 "posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1827
1828 #: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
1829 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:479
1830 msgid "On"
1831 msgstr "Vključeno"
1832
1833 #: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:61
1834 msgid "Off"
1835 msgstr "Izključeno"
1836
1837 #: src/libvlc-module.c:278
1838 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1839 msgstr ""
1840 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1841 "predvajanja zvoka."
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:281
1844 msgid "Audio visualizations "
1845 msgstr "Ponazoritve zvoka"
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:283
1848 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1849 msgstr "Možnost doda enote ponazoritve (spektralna analiza, ...)."
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:287
1852 msgid "Replay gain mode"
1853 msgstr "Način ponovnega predvajanja"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:289
1856 msgid "Select the replay gain mode"
1857 msgstr "Izbor načina ponovnega predvajanja"
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:291
1860 msgid "Replay preamp"
1861 msgstr "Predokrepitev ponovnega predvajanja"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:293
1864 msgid ""
1865 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1866 "replay gain information"
1867 msgstr ""
1868 "Možnost dovoljuje določitev privzete ciljne ravni (89 dB) za pretok "
1869 "podrobnosti ponovnega predvajanja."
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:296
1872 msgid "Default replay gain"
1873 msgstr "Privzeto ponovno predvajanje"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:298
1876 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1877 msgstr "Uporabljen pritok za pretoke brez podrobnosti ponovnega predvajanja"
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:300
1880 msgid "Peak protection"
1881 msgstr "Zaščita izločanja vrhov"
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:302
1884 msgid "Protect against sound clipping"
1885 msgstr "Zaščita pred rezanjem zvoka"
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:305 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
1888 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:79 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
1889 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:235
1890 #: modules/video_output/opengl.c:124 modules/video_output/opengl.c:180
1891 msgid "None"
1892 msgstr "Noben"
1893
1894 #: src/libvlc-module.c:305 modules/access/cdda/info.c:394
1895 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
1896 #: modules/access/vcdx/access.c:476 modules/access/vcdx/info.c:290
1897 #: modules/access/vcdx/info.c:291
1898 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:322
1899 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1709
1900 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
1901 msgid "Track"
1902 msgstr "Sled"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:313
1905 msgid ""
1906 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1907 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1908 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1909 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1910 "options."
1911 msgstr ""
1912 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega zapisa. Lahko "
1913 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1914 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1915 "druge možnosti slike."
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:319
1918 msgid "Video output module"
1919 msgstr "Enota odvajanja slike"
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:321
1922 msgid ""
1923 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1924 "automatically select the best method available."
1925 msgstr ""
1926 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1927 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1928 "metode."
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:324 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1931 #: modules/stream_out/display.c:42
1932 msgid "Enable video"
1933 msgstr "Omogoči sliko"
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:326
1936 msgid ""
1937 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1938 "not take place, thus saving some processing power."
1939 msgstr ""
1940 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1941 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:329 modules/codec/fake.c:58
1944 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125 modules/stream_out/transcode.c:72
1945 #: modules/visualization/visual/visual.c:45
1946 msgid "Video width"
1947 msgstr "Širina slike"
1948
1949 #: src/libvlc-module.c:331
1950 msgid ""
1951 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1952 "characteristics."
1953 msgstr ""
1954 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1955 "značilnostim slike."
1956
1957 #: src/libvlc-module.c:334 modules/codec/fake.c:61
1958 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128 modules/stream_out/transcode.c:75
1959 #: modules/visualization/visual/visual.c:49
1960 msgid "Video height"
1961 msgstr "Višina slike"
1962
1963 #: src/libvlc-module.c:336
1964 msgid ""
1965 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1966 "video characteristics."
1967 msgstr ""
1968 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1969 "značilnostim slike."
1970
1971 #: src/libvlc-module.c:339
1972 msgid "Video X coordinate"
1973 msgstr "X koordinata slike"
1974
1975 #: src/libvlc-module.c:341
1976 msgid ""
1977 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1978 "coordinate)."
1979 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:344
1982 msgid "Video Y coordinate"
1983 msgstr "Y koordinata slike"
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:346
1986 msgid ""
1987 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1988 "coordinate)."
1989 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:349
1992 msgid "Video title"
1993 msgstr "Naslov posnetka"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:351
1996 msgid ""
1997 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1998 "interface)."
1999 msgstr ""
2000 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
2001 "vmesnik)."
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:354
2004 msgid "Video alignment"
2005 msgstr "Postavitev slike"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:356
2008 msgid ""
2009 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2010 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2011 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2012 msgstr ""
2013 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
2014 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
2015 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
2018 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
2019 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
2020 #: modules/gui/fbosd.c:167 modules/video_filter/logo.c:99
2021 #: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
2022 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
2023 msgid "Center"
2024 msgstr "Sredinsko"
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
2027 #: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
2028 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:583
2029 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:765 modules/video_filter/logo.c:99
2030 #: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
2031 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
2032 msgid "Top"
2033 msgstr "Na vrhu"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
2036 #: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
2037 #: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:133
2038 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
2039 #: modules/video_filter/rss.c:166
2040 msgid "Bottom"
2041 msgstr "Na dnu"
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2044 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2045 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
2046 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2047 #: modules/video_filter/rss.c:167
2048 msgid "Top-Left"
2049 msgstr "Zgoraj levo"
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2052 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2053 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
2054 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2055 #: modules/video_filter/rss.c:167
2056 msgid "Top-Right"
2057 msgstr "Zgoraj desno"
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2060 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2061 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
2062 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2063 #: modules/video_filter/rss.c:167
2064 msgid "Bottom-Left"
2065 msgstr "Spodaj levo"
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2068 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2069 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
2070 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2071 #: modules/video_filter/rss.c:167
2072 msgid "Bottom-Right"
2073 msgstr "Spodaj desno"
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:364
2076 msgid "Zoom video"
2077 msgstr "Povečaj sliko"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:366
2080 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2081 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:368
2084 msgid "Grayscale video output"
2085 msgstr "Prikaz slike v sivinah"
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:370
2088 msgid ""
2089 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2090 "save some processing power."
2091 msgstr ""
2092 "Prikaz barvne slike v sivinah. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
2093 "ohranja del procesorske moči."
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:373
2096 msgid "Embedded video"
2097 msgstr "Vložena slika"
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:375
2100 msgid "Embed the video output in the main interface."
2101 msgstr "Vloži sliko v sliko glavnega vmesnika"
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:377
2104 msgid "Fullscreen video output"
2105 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:379
2108 msgid "Start video in fullscreen mode"
2109 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:381
2112 msgid "Overlay video output"
2113 msgstr "Prekrivni odvod slike"
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:383
2116 msgid ""
2117 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2118 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2119 msgstr ""
2120 "Prekrivanje je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice (možnost "
2121 "neposrednega upodabljanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost uporabiti "
2122 "privzeto."
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:386 src/video_output/vout_intf.c:432
2125 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2126 msgid "Always on top"
2127 msgstr "Vedno na vrhu"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:388
2130 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2131 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:390
2134 msgid "Show media title on video."
2135 msgstr "Prikaži naslov medija na sliki."
2136
2137 #: src/libvlc-module.c:392
2138 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2139 msgstr "Prikaži naslov slike na vrhu posnetka."
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:394
2142 msgid "Show video title for x miliseconds."
2143 msgstr "Pokaži naslov slike za x milisekund."
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:396
2146 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2147 msgstr ""
2148 "Pokaži naslov slike za n milisekund, privzeta vrednost je 5000ms (5 sekund)."
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:398
2151 msgid "Position of video title."
2152 msgstr "Lega naslova slike."
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:400
2155 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2156 msgstr "Lega na sliki, kjer bo prikazan naslov (privzeto spodaj na sredini)."
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:407
2159 msgid "Disable screensaver"
2160 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:408
2163 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2164 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:410
2167 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
2168 msgstr "Onemogoči upravljalnik napajanja med predvajanjem. "
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:411
2171 msgid ""
2172 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2173 "computer being suspended because of inactivity."
2174 msgstr ""
2175 "Onemogoči delovanje upravljalnika napajanja med predvajanjem in s tem "
2176 "prepreči zaustavitev zaradi nedejavnosti."
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:414 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2179 msgid "Window decorations"
2180 msgstr "Prikazovanje oken"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:416
2183 msgid ""
2184 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2185 "giving a \"minimal\" window."
2186 msgstr ""
2187 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
2188 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:419
2191 msgid "Video output filter module"
2192 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:421
2195 msgid ""
2196 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2197 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2198 msgstr ""
2199 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
2200 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:425
2203 msgid "Video filter module"
2204 msgstr "Enota filtriranja slike"
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:427
2207 msgid ""
2208 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2209 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2210 msgstr ""
2211 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
2212 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:431
2215 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2216 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:433
2219 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2220 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:435 src/libvlc-module.c:437
2223 msgid "Video snapshot file prefix"
2224 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:439
2227 msgid "Video snapshot format"
2228 msgstr "Format zajetega posnetka"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:441
2231 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2232 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:443
2235 msgid "Display video snapshot preview"
2236 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:445
2239 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2240 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:447
2243 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2244 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:449
2247 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2248 msgstr ""
2249 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
2250 "slik."
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:451
2253 msgid "Video snapshot width"
2254 msgstr "Zajem slike z"
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:453
2257 msgid ""
2258 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
2259 "pixels."
2260 msgstr "Določitev lahko širino zajete slike. Privzeta vrednost je 320 točk."
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:456
2263 msgid "Video snapshot height"
2264 msgstr "Višina zajete slike"
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:458
2267 msgid ""
2268 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will be 200 "
2269 "pixels."
2270 msgstr "Mogoče je vsiliti višino zajete slike. Privzeta višina je 200 točk."
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:461
2273 msgid "Video cropping"
2274 msgstr "Obrezovanje slike"
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:463
2277 msgid ""
2278 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2279 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2280 msgstr ""
2281 "Neposredno obrezovanje izvorne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
2282 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:467
2285 msgid "Source aspect ratio"
2286 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:469
2289 msgid ""
2290 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2291 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2292 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2293 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2294 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2295 msgstr ""
2296 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
2297 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
2298 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
2299 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
2300 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
2301
2302 #: src/libvlc-module.c:476
2303 msgid "Custom crop ratios list"
2304 msgstr "Seznam razmerij obrezovanja"
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:478
2307 msgid ""
2308 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2309 "crop ratios list."
2310 msgstr ""
2311 "Seznam razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
2312 "dodani na seznam razmerij vmesnika."
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:481
2315 msgid "Custom aspect ratios list"
2316 msgstr "Seznam razmerij velikosti po meri"
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:483
2319 msgid ""
2320 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2321 "aspect ratio list."
2322 msgstr ""
2323 "Seznam razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na seznam razmerij vmesnika."
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:486
2326 msgid "Fix HDTV height"
2327 msgstr "Popravi HDTV višino"
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:488
2330 msgid ""
2331 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2332 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2333 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2334 msgstr ""
2335 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2336 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2337 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2338 "vrstic."
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:493
2341 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2342 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:495
2345 msgid ""
2346 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2347 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2348 "order to keep proportions."
2349 msgstr ""
2350 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2351 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2352 "sorazmerje."
2353
2354 #: src/libvlc-module.c:499
2355 msgid "Skip frames"
2356 msgstr "Preskoči sličice"
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:501
2359 msgid ""
2360 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2361 "computer is not powerful enough"
2362 msgstr ""
2363 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2364 "kadar računalnik ni dovolj zmogljiv."
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:504
2367 msgid "Drop late frames"
2368 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:506
2371 msgid ""
2372 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2373 "intended display date)."
2374 msgstr ""
2375 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2376 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:509
2379 msgid "Quiet synchro"
2380 msgstr "Tiho usklajevanje"
2381
2382 #: src/libvlc-module.c:511
2383 msgid ""
2384 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2385 "synchronization mechanism."
2386 msgstr ""
2387 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2388 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:520
2391 msgid ""
2392 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2393 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2394 "channel."
2395 msgstr ""
2396 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2397 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:524
2400 msgid "Clock reference average counter"
2401 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:526
2404 msgid ""
2405 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2406 "to 10000."
2407 msgstr ""
2408 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2409 "na 10000."
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:529
2412 msgid "Clock synchronisation"
2413 msgstr "Usklajevanje časa"
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:531
2416 msgid ""
2417 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2418 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2419 msgstr ""
2420 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2421 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:81
2424 msgid "Network synchronisation"
2425 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:536
2428 msgid ""
2429 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2430 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2431 msgstr ""
2432 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2433 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2434 "usklajevanja."
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1129
2437 #: src/video_output/vout_intf.c:213 src/video_output/vout_intf.c:231
2438 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
2439 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2440 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:245 modules/audio_output/alsa.c:104
2441 #: modules/gui/fbosd.c:174 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1277
2442 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:119 modules/gui/macosx/vout.m:203
2443 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:555
2444 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:269
2445 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:319
2446 #: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
2447 #: modules/video_filter/rss.c:177 modules/video_output/msw/directx.c:160
2448 msgid "Default"
2449 msgstr "Privzeto"
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:542 modules/gui/macosx/equalizer.m:162
2452 #: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/macosx/wizard.m:352
2453 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:67
2454 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2455 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:220
2456 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:469
2457 msgid "Enable"
2458 msgstr "Omogoči"
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:544 modules/misc/notify/growl_udp.c:65
2461 msgid "UDP port"
2462 msgstr "vrata UDP"
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:546
2465 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2466 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:548
2469 msgid "MTU of the network interface"
2470 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:550
2473 msgid ""
2474 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2475 "over the network (in bytes)."
2476 msgstr ""
2477 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se lahko prenašajo preko "
2478 "omrežja (v bajtih)."
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:113
2481 msgid "Hop limit (TTL)"
2482 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:557
2485 msgid ""
2486 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2487 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2488 "in default)."
2489 msgstr ""
2490 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2491 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2492 "vrednost)."
2493
2494 #: src/libvlc-module.c:561
2495 msgid "Multicast output interface"
2496 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:563
2499 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2500 msgstr ""
2501 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2502 "razpredelnico."
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:565
2505 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2506 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:567
2509 msgid ""
2510 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2511 "table."
2512 msgstr ""
2513 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2514 "usmerjevalno razpredelnico."
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:570
2517 msgid "DiffServ Code Point"
2518 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:571
2521 msgid ""
2522 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2523 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2524 msgstr ""
2525 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 vrsta "
2526 "storitve ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve "
2527 "omrežja."
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:577
2530 msgid ""
2531 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2532 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2533 msgstr ""
2534 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2535 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:583
2538 msgid ""
2539 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2540 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2541 "(like DVB streams for example)."
2542 msgstr ""
2543 "Izberite program z določitvijo seznama ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2544 "Nastavitev uporabite le, če želite omogočiti dostop do večje širine pretoka "
2545 "(primer: DVB pretok)"
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:589 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:226
2548 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:780
2549 msgid "Audio track"
2550 msgstr "Zvokovna sled"
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:591
2553 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2554 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:255
2557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:772
2558 msgid "Subtitles track"
2559 msgstr "Podnapisi"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:596
2562 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2563 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:599
2566 msgid "Audio language"
2567 msgstr "Jezik zvoka"
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:601
2570 msgid ""
2571 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2572 "letter country code)."
2573 msgstr ""
2574 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2575 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:604
2578 msgid "Subtitle language"
2579 msgstr "Jezik podnapisov"
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:606
2582 msgid ""
2583 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2584 "letter country code)."
2585 msgstr ""
2586 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2587 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2588
2589 #: src/libvlc-module.c:610
2590 msgid "Audio track ID"
2591 msgstr "ID zvočne sledi"
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:612
2594 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2595 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:614
2598 msgid "Subtitles track ID"
2599 msgstr "ID sledi podnapisa"
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:616
2602 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2603 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:618
2606 msgid "Input repetitions"
2607 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:620
2610 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2611 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:622
2614 msgid "Start time"
2615 msgstr "Začetni čas"
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:624
2618 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2619 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:626
2622 msgid "Stop time"
2623 msgstr "Končni čas"
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:628
2626 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2627 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:630
2630 msgid "Run time"
2631 msgstr "Čas predvajanja"
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:632
2634 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2635 msgstr "Pretok bo tekel določen čas (v sekundah)."
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:634
2638 msgid "Input list"
2639 msgstr "Seznam dovodov"
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:636
2642 msgid ""
2643 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2644 "together after the normal one."
2645 msgstr ""
2646 "Določite lahko seznam dovodov ločeno z vejicami, ki bo združen po "
2647 "predvajanju."
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:639
2650 msgid "Input slave (experimental)"
2651 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:641
2654 msgid ""
2655 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2656 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2657 "inputs."
2658 msgstr ""
2659 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2660 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite seznam dovodov "
2661 "ločenih z '#'."
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:645
2664 msgid "Bookmarks list for a stream"
2665 msgstr "Seznam zaznamkov za pretok"
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:647
2668 msgid ""
2669 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2670 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2671 "{...}\""
2672 msgstr ""
2673 "Ročno lahko nastavite seznam zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2674 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:653
2677 msgid ""
2678 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2679 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2680 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2681 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2682 msgstr ""
2683 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2684 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2685 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2686 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:659
2689 msgid "Force subtitle position"
2690 msgstr "Določena lega podnapisov"
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:661
2693 msgid ""
2694 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2695 "over the movie. Try several positions."
2696 msgstr ""
2697 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2698 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:664
2701 msgid "Enable sub-pictures"
2702 msgstr "Omogoči pod-slike"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:666
2705 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2706 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1558 src/text/iso-639_def.h:143
2709 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
2710 #: modules/stream_out/transcode.c:285
2711 msgid "On Screen Display"
2712 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:670
2715 msgid ""
2716 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2717 "Display)."
2718 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:673
2721 msgid "Text rendering module"
2722 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:675
2725 msgid ""
2726 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2727 "instance."
2728 msgstr ""
2729 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2730 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:677
2733 msgid "Subpictures filter module"
2734 msgstr "Filter nalepk"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:679
2737 msgid ""
2738 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2739 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2740 msgstr ""
2741 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2742 "slikami (logotip) ali besedilom (kot logo, dodatno besedilo ...)."
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:682
2745 msgid "Autodetect subtitle files"
2746 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:684
2749 msgid ""
2750 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2751 "(based on the filename of the movie)."
2752 msgstr ""
2753 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2754 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:687
2757 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2758 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:689
2761 msgid ""
2762 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2763 "Options are:\n"
2764 "0 = no subtitles autodetected\n"
2765 "1 = any subtitle file\n"
2766 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2767 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2768 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2769 msgstr ""
2770 "Nastavitev določa odstopanje med imeni datotek filmov in imeni datotek "
2771 "podnapisov. Možnosti so:\n"
2772 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2773 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2774 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2775 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2776 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2777
2778 #: src/libvlc-module.c:697
2779 msgid "Subtitle autodetection paths"
2780 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2781
2782 #: src/libvlc-module.c:699
2783 msgid ""
2784 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2785 "found in the current directory."
2786 msgstr ""
2787 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:702
2790 msgid "Use subtitle file"
2791 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:704
2794 msgid ""
2795 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2796 "subtitle file."
2797 msgstr ""
2798 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2799 "samodejno zaznati poti."
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:707
2802 msgid "DVD device"
2803 msgstr "DVD naprava"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:710
2806 msgid ""
2807 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2808 "the drive letter (eg. D:)"
2809 msgstr ""
2810 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2811 "dvopičjem (primer: D:)"
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:714
2814 msgid "This is the default DVD device to use."
2815 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:717
2818 msgid "VCD device"
2819 msgstr "VCD naprava"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:720
2822 msgid ""
2823 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2824 "scan for a suitable CD-ROM device."
2825 msgstr ""
2826 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2827 "pogon."
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:724
2830 msgid "This is the default VCD device to use."
2831 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:727
2834 msgid "Audio CD device"
2835 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:730
2838 msgid ""
2839 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2840 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2841 msgstr ""
2842 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:734
2845 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2846 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2847
2848 #: src/libvlc-module.c:737 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2849 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:842
2850 msgid "Force IPv6"
2851 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:739
2854 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2855 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:741
2858 msgid "Force IPv4"
2859 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:743
2862 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2863 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:745
2866 msgid "TCP connection timeout"
2867 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:747
2870 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2871 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:749
2874 msgid "SOCKS server"
2875 msgstr "Strežnik SOCKS"
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:751
2878 msgid ""
2879 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2880 "used for all TCP connections"
2881 msgstr ""
2882 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2883 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2884
2885 #: src/libvlc-module.c:754
2886 msgid "SOCKS user name"
2887 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:756
2890 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2891 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:758
2894 msgid "SOCKS password"
2895 msgstr "Geslo SOCKS"
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:760
2898 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2899 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:762
2902 msgid "Title metadata"
2903 msgstr "Metapodatek naslova"
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:764
2906 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2907 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:766
2910 msgid "Author metadata"
2911 msgstr "Metapodatek avtorja"
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:768
2914 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2915 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2916
2917 #: src/libvlc-module.c:770
2918 msgid "Artist metadata"
2919 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2920
2921 #: src/libvlc-module.c:772
2922 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2923 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2924
2925 #: src/libvlc-module.c:774
2926 msgid "Genre metadata"
2927 msgstr "Metapodatek žanra"
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:776
2930 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2931 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2932
2933 #: src/libvlc-module.c:778
2934 msgid "Copyright metadata"
2935 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2936
2937 #: src/libvlc-module.c:780
2938 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2939 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:782
2942 msgid "Description metadata"
2943 msgstr "Metapodatek opisa"
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:784
2946 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2947 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2948
2949 #: src/libvlc-module.c:786
2950 msgid "Date metadata"
2951 msgstr "Metapodatek datuma"
2952
2953 #: src/libvlc-module.c:788
2954 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2955 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:790
2958 msgid "URL metadata"
2959 msgstr "Metapodatek URL"
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:792
2962 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2963 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2964
2965 #: src/libvlc-module.c:796
2966 msgid ""
2967 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2968 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2969 "can break playback of all your streams."
2970 msgstr ""
2971 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2972 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:800
2975 msgid "Preferred decoders list"
2976 msgstr "Prednostni seznam dekoderjev"
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:802
2979 msgid ""
2980 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2981 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2982 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2983 msgstr ""
2984 "Prednostni seznam dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2985 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2986 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2987
2988 #: src/libvlc-module.c:807
2989 msgid "Preferred encoders list"
2990 msgstr "Prednostni seznam kodirnikov"
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:809
2993 msgid ""
2994 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2995 msgstr ""
2996 "Nastavitev omogoča izbor prednostnega seznama kodirnikov, ki jih uporablja "
2997 "predvajalnik."
2998
2999 #: src/libvlc-module.c:812
3000 msgid "Prefer system plugins over vlc"
3001 msgstr "Prednost sistemskih vstavkov pred vstavki predvajalnika"
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:814
3004 msgid ""
3005 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3006 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3007 msgstr ""
3008 "Določa nastavitev ali predvajalnik VLC prednostno uporablja vstavke sistema "
3009 "ali vstavke predvajalnika."
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:823
3012 msgid ""
3013 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3014 "subsystem."
3015 msgstr ""
3016 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:826
3019 msgid "Default stream output chain"
3020 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:828
3023 msgid ""
3024 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3025 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3026 "all streams."
3027 msgstr ""
3028 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
3029 "kako sestavite te verige. Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:832
3032 msgid "Enable streaming of all ES"
3033 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov"
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:834
3036 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3037 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov (slika, zvok, podnapisi)"
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:836
3040 msgid "Display while streaming"
3041 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:838
3044 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3045 msgstr "Lokalno predvajaj zapise med pretakanjem."
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:840
3048 msgid "Enable video stream output"
3049 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:842
3052 msgid ""
3053 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3054 "facility when this last one is enabled."
3055 msgstr ""
3056 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:845
3059 msgid "Enable audio stream output"
3060 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:847
3063 msgid ""
3064 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3065 "facility when this last one is enabled."
3066 msgstr ""
3067 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:850
3070 msgid "Enable SPU stream output"
3071 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:852
3074 msgid ""
3075 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3076 "facility when this last one is enabled."
3077 msgstr ""
3078 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:855
3081 msgid "Keep stream output open"
3082 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:857
3085 msgid ""
3086 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3087 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3088 "specified)"
3089 msgstr ""
3090 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov seznama "
3091 "predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
3092 "določeno)"
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:861
3095 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3096 msgstr "Predpomnjenje odvoda pretoka zavijalca (ms)"
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:863
3099 msgid ""
3100 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3101 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3102 msgstr ""
3103 "Omogoča spreminjanje privzete vrednosti predpomnjenja odvoda pretoka "
3104 "zavijalca. Vrednost mora biti nastavljena v milisekundah."
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:866
3107 msgid "Preferred packetizer list"
3108 msgstr "Prednostni seznam paketnikov"
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:868
3111 msgid ""
3112 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3113 msgstr ""
3114 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
3115 "paketnike."
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:871
3118 msgid "Mux module"
3119 msgstr "Enota zavijanja"
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:873
3122 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3123 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zavijalca"
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:875
3126 msgid "Access output module"
3127 msgstr "Enota odvoda dostopa"
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:877
3130 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3131 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:879
3134 msgid "Control SAP flow"
3135 msgstr "Nadzor SAP toka"
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:881
3138 msgid ""
3139 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3140 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3141 msgstr ""
3142 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
3143 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:885
3146 msgid "SAP announcement interval"
3147 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:887
3150 msgid ""
3151 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3152 "between SAP announcements."
3153 msgstr ""
3154 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
3155 "privzeto določen zamik objavljanja."
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:896
3158 msgid ""
3159 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3160 "always leave all these enabled."
3161 msgstr ""
3162 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
3163 "priporočljivo pustiti omogočene."
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:899
3166 msgid "Enable FPU support"
3167 msgstr "Omogoči podporo FPU"
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:901
3170 msgid ""
3171 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3172 "advantage of it."
3173 msgstr ""
3174 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
3175 "predvajalnik VLC izkoristi."
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:904
3178 msgid "Enable CPU MMX support"
3179 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:906
3182 msgid ""
3183 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3184 "of them."
3185 msgstr ""
3186 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3187 "izkoristi."
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:909
3190 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3191 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:911
3194 msgid ""
3195 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3196 "advantage of them."
3197 msgstr ""
3198 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3199 "izkoristi."
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:914
3202 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3203 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:916
3206 msgid ""
3207 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3208 "advantage of them."
3209 msgstr ""
3210 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3211 "izkoristi."
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:919
3214 msgid "Enable CPU SSE support"
3215 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:921
3218 msgid ""
3219 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3220 "of them."
3221 msgstr ""
3222 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3223 "izkoristi."
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:924
3226 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3227 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:926
3230 msgid ""
3231 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3232 "of them."
3233 msgstr ""
3234 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3235 "izkoristi."
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:929
3238 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3239 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
3240
3241 #: src/libvlc-module.c:931
3242 msgid ""
3243 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3244 "advantage of them."
3245 msgstr ""
3246 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:936
3249 msgid ""
3250 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3251 "you really know what you are doing."
3252 msgstr ""
3253 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
3254 "spreminjati."
3255
3256 #: src/libvlc-module.c:939
3257 msgid "Memory copy module"
3258 msgstr "Enota kopiranja spomina"
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:941
3261 msgid ""
3262 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3263 "select the fastest one supported by your hardware."
3264 msgstr ""
3265 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
3266 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
3267 "opremi."
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:944
3270 msgid "Access module"
3271 msgstr "Enota dostopa"
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:946
3274 msgid ""
3275 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3276 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3277 "option unless you really know what you are doing."
3278 msgstr ""
3279 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
3280 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:950
3283 msgid "Access filter module"
3284 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:952
3287 msgid ""
3288 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3289 "used for instance for timeshifting."
3290 msgstr ""
3291 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
3292 "pri časovnem zamiku."
3293
3294 #: src/libvlc-module.c:955
3295 msgid "Demux module"
3296 msgstr "Enota odvijanja"
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:957
3299 msgid ""
3300 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3301 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3302 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3303 "you really know what you are doing."
3304 msgstr ""
3305 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
3306 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni odvijalec ni samodejno "
3307 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti kot splošno."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:962
3310 msgid "Allow real-time priority"
3311 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:964
3314 msgid ""
3315 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3316 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3317 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3318 "only activate this if you know what you're doing."
3319 msgstr ""
3320 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
3321 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
3322 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
3323 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:970
3326 msgid "Adjust VLC priority"
3327 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:972
3330 msgid ""
3331 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3332 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3333 "VLC instances."
3334 msgstr ""
3335 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
3336 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
3337 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:976
3340 msgid "Minimize number of threads"
3341 msgstr "Zmanjšaj število niti"
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:978
3344 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3345 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:980
3348 msgid "Policy for handling unsafe options."
3349 msgstr "Pravila za uporabljanje nevarnih možnosti"
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:982
3352 msgid ""
3353 "This option dictates the default policy when processing options which may be "
3354 "harmful when used in a malicious way."
3355 msgstr ""
3356 "Možnost določa privzeta pravila pri izvajanju možnosti, ki lahko škodujejo "
3357 "sistemu."
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:986
3360 msgid "Block"
3361 msgstr "Blok"
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:986
3364 msgid "Allow"
3365 msgstr "Dovoli"
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:986
3368 msgid "Prompt"
3369 msgstr "Pozivnik"
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:988
3372 msgid "Modules search path"
3373 msgstr "Pot iskanja enot"
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:990
3376 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3377 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:992
3380 msgid "VLM configuration file"
3381 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:994
3384 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3385 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:996
3388 msgid "Use a plugins cache"
3389 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:998
3392 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3393 msgstr ""
3394 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3395
3396 #: src/libvlc-module.c:1000
3397 msgid "Collect statistics"
3398 msgstr "Zberi statistiko"
3399
3400 #: src/libvlc-module.c:1002
3401 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3402 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3403
3404 #: src/libvlc-module.c:1004
3405 msgid "Run as daemon process"
3406 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:1006
3409 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3410 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1008
3413 msgid "Write process id to file"
3414 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:1010
3417 msgid "Writes process id into specified file."
3418 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1012
3421 msgid "Log to file"
3422 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1014
3425 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3426 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1016
3429 msgid "Log to syslog"
3430 msgstr "Zabeleži v syslog"
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:1018
3433 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3434 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:1020
3437 msgid "Allow only one running instance"
3438 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1022
3441 msgid ""
3442 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3443 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3444 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3445 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3446 "running instance or enqueue it."
3447 msgstr ""
3448 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3449 "da ste povezali predvajalnik z določenimi vrstami medijev in ne želite "
3450 "zagnati novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje "
3451 "predvajanje v istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto."
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1030
3454 msgid ""
3455 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3456 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3457 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3458 "This option will allow you to play the file with the already running "
3459 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3460 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3461 msgstr ""
3462 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3463 "da ste povezali predvajalnik z določenimi vrstami medijev in ne želite "
3464 "zagnati novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje "
3465 "predvajanje v istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto. Možnost "
3466 "zahteva zagon D-Bus seje in VLC D-Bus kontrolni vmesnik."
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1038
3469 msgid "VLC is started from file association"
3470 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1040
3473 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3474 msgstr ""
3475 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1043
3478 msgid "One instance when started from file"
3479 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:1045
3482 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3483 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:1047
3486 msgid "Increase the priority of the process"
3487 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:1049
3490 msgid ""
3491 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3492 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3493 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3494 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3495 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3496 "machine."
3497 msgstr ""
3498 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3499 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3500 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3501 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3502 "sistema."
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1057
3505 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3506 msgstr "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1059
3509 msgid ""
3510 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3511 "playing current item."
3512 msgstr ""
3513 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3514 "seznam predvajanja in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1068
3517 msgid ""
3518 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3519 "overridden in the playlist dialog box."
3520 msgstr ""
3521 "Možnosti določajo obnašanje seznama predvajanja. Nekatere lahko spreminjate "
3522 "tudi v oknu seznama predvajanja."
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1071
3525 msgid "Automatically preparse files"
3526 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1073
3529 msgid ""
3530 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3531 "metadata)."
3532 msgstr ""
3533 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na seznam predvajanja "
3534 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:1076
3537 msgid "Authorise meta information fetching"
3538 msgstr "Pooblasti pridobivanje meta podrobnosti"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1078
3541 msgid ""
3542 "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
3543 "network."
3544 msgstr "Določite, če želite poskusiti pridobiti metapodatke preko spleta."
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1081
3547 msgid "Album art policy"
3548 msgstr "Album art primernost"
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1083
3551 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3552 msgstr "Nastavitev prenosa slikovnih dodatkov albuma."
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1089
3555 msgid "Manual download only"
3556 msgstr "Prenos na zahtevo"
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1090
3559 msgid "When track starts playing"
3560 msgstr "Ob predvajanju sledi"
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1091
3563 msgid "As soon as track is added"
3564 msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1093
3567 msgid "Services discovery modules"
3568 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3569
3570 #: src/libvlc-module.c:1095
3571 msgid ""
3572 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3573 "Typical values are sap, hal, ..."
3574 msgstr ""
3575 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3576 "vrednosti so sap, hal, ..."
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:1098
3579 msgid "Play files randomly forever"
3580 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1100
3583 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3584 msgstr ""
3585 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1104
3588 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3589 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s seznama predvajanja."
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1106
3592 msgid "Repeat current item"
3593 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1108
3596 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3597 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1110
3600 msgid "Play and stop"
3601 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1112
3604 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3605 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1114
3608 msgid "Play and exit"
3609 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1116
3612 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3613 msgstr "Izhod iz programa, ko ni več predmetov v seznamu predvajanja."
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1118
3616 msgid "Use media library"
3617 msgstr "Uporabi medijsko zbirko"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1120
3620 msgid ""
3621 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3622 "VLC."
3623 msgstr ""
3624 "Medijska knjižnica se samodejno shrani in se ponovno naloži ob ponovnem "
3625 "zagonu predvajalnika."
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1123
3628 msgid "Use playlist tree"
3629 msgstr "Strukturiraj seznam predvajanja"
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1125
3632 msgid ""
3633 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3634 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3635 "needed."
3636 msgstr ""
3637 "Uporabi drevesno strukturo seznama za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3638 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1129
3641 msgid "Always"
3642 msgstr "Vedno"
3643
3644 #: src/libvlc-module.c:1129
3645 msgid "Never"
3646 msgstr "Nikoli"
3647
3648 #: src/libvlc-module.c:1138
3649 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3650 msgstr ""
3651 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3652 "\"hitre tipke\"."
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:1141 src/video_output/vout_intf.c:445
3655 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:456
3656 #: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:961
3657 #: modules/gui/macosx/controls.m:991 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3658 #: modules/gui/macosx/intf.m:645 modules/gui/macosx/intf.m:721
3659 #: modules/gui/macosx/intf.m:777
3660 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:568
3661 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3662 msgid "Fullscreen"
3663 msgstr "Celozaslonski način"
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1142
3666 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3667 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1143
3670 msgid "Leave fullscreen"
3671 msgstr "Zapusti celozaslonski način"
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1144
3674 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3675 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz celozaslonskega predvajanja."
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1145
3678 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3679 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3680 msgid "Play/Pause"
3681 msgstr "Predvajanje/Premor"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1146
3684 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3685 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1147
3688 msgid "Pause only"
3689 msgstr "Samo premor"
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1148
3692 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3693 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1149
3696 msgid "Play only"
3697 msgstr "Samo predvajaj"
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1150
3700 msgid "Select the hotkey to use to play."
3701 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1151 modules/control/hotkeys.c:694
3704 #: modules/gui/macosx/controls.m:893 modules/gui/macosx/intf.m:686
3705 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:421
3706 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:712
3707 msgid "Faster"
3708 msgstr "Hitreje"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1152
3711 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3712 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1153 modules/control/hotkeys.c:700
3715 #: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:687
3716 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:414
3717 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:711
3718 msgid "Slower"
3719 msgstr "Počasneje"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1154
3722 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3723 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1155 modules/control/hotkeys.c:677
3726 #: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:914
3727 #: modules/gui/macosx/intf.m:644 modules/gui/macosx/intf.m:689
3728 #: modules/gui/macosx/intf.m:765 modules/gui/macosx/intf.m:773
3729 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3730 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
3731 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:555
3732 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:516 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108
3733 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:710
3734 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1537
3735 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:255 modules/misc/notify/notify.c:304
3736 msgid "Next"
3737 msgstr "Naslednji"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1156
3740 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3741 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1157 modules/control/hotkeys.c:683
3744 #: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:913
3745 #: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:688
3746 #: modules/gui/macosx/intf.m:766 modules/gui/macosx/intf.m:772
3747 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:554
3748 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:514 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
3749 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1536
3750 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:254 modules/misc/notify/notify.c:302
3751 msgid "Previous"
3752 msgstr "Predhodni"
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1158
3755 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3756 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1159 modules/gui/macosx/controls.m:905
3759 #: modules/gui/macosx/intf.m:642 modules/gui/macosx/intf.m:685
3760 #: modules/gui/macosx/intf.m:764 modules/gui/macosx/intf.m:771
3761 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3762 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:556
3763 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:512 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101
3764 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3765 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:693
3766 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3767 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1538
3768 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:253 modules/misc/notify/xosd.c:232
3769 msgid "Stop"
3770 msgstr "Ustavi"
3771
3772 #: src/libvlc-module.c:1160
3773 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3774 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/fbosd.c:132 modules/gui/fbosd.c:201
3777 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
3778 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:647
3779 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:716 modules/video_filter/marq.c:150
3780 #: modules/video_filter/rss.c:192
3781 msgid "Position"
3782 msgstr "Lega"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1162
3785 msgid "Select the hotkey to display the position."
3786 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1164
3789 msgid "Very short backwards jump"
3790 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1166
3793 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3794 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1167
3797 msgid "Short backwards jump"
3798 msgstr "Kratek skok naprej"
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1169
3801 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3802 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1170
3805 msgid "Medium backwards jump"
3806 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1172
3809 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3810 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1173
3813 msgid "Long backwards jump"
3814 msgstr "Dolg skok nazaj"
3815
3816 #: src/libvlc-module.c:1175
3817 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3818 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1177
3821 msgid "Very short forward jump"
3822 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1179
3825 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3826 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1180
3829 msgid "Short forward jump"
3830 msgstr "Kratek skok naprej"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1182
3833 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3834 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1183
3837 msgid "Medium forward jump"
3838 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1185
3841 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3842 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3843
3844 #: src/libvlc-module.c:1186
3845 msgid "Long forward jump"
3846 msgstr "Dolg skok naprej"
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1188
3849 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3850 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1190
3853 msgid "Very short jump length"
3854 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1191
3857 msgid "Very short jump length, in seconds."
3858 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1192
3861 msgid "Short jump length"
3862 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1193
3865 msgid "Short jump length, in seconds."
3866 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1194
3869 msgid "Medium jump length"
3870 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1195
3873 msgid "Medium jump length, in seconds."
3874 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1196
3877 msgid "Long jump length"
3878 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1197
3881 msgid "Long jump length, in seconds."
3882 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/control/hotkeys.c:244
3885 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278 modules/gui/macosx/intf.m:809
3886 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:542
3887 msgid "Quit"
3888 msgstr "Izhod"
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1200
3891 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3892 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1201
3895 msgid "Navigate up"
3896 msgstr "Skok navzgor"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1202
3899 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3900 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1203
3903 msgid "Navigate down"
3904 msgstr "Skok navzdol"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1204
3907 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3908 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1205
3911 msgid "Navigate left"
3912 msgstr "Skok levo"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1206
3915 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3916 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1207
3919 msgid "Navigate right"
3920 msgstr "Skok desno"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1208
3923 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3924 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1209
3927 msgid "Activate"
3928 msgstr "Zaženi"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1210
3931 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3932 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zagon predmeta v DVD menujih."
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1211
3935 msgid "Go to the DVD menu"
3936 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1212
3939 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3940 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1213
3943 msgid "Select previous DVD title"
3944 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1214
3947 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3948 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1215
3951 msgid "Select next DVD title"
3952 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1216
3955 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3956 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1217
3959 msgid "Select prev DVD chapter"
3960 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1218
3963 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3964 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1219
3967 msgid "Select next DVD chapter"
3968 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1220
3971 msgid "Se