check qt4 version at runtime
[vlc.git] / po / sl.po
1 # Matej Urbančič <matej.urban@svn.gnome.org>, 2005 - 2008.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
7 "POT-Creation-Date: 2008-02-18 22:46+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2008-02-17 09:24+0100\n"
9 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
10 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: Slovenian\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
16 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
17 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:36
22 msgid "VLC preferences"
23 msgstr "Lastnosti VLC"
24
25 #: include/vlc_config_cat.h:38
26 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
27 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
30 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:675
31 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
32 #: modules/visualization/visual/visual.c:115
33 msgid "General"
34 msgstr "Splošno"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:43
37 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:73
38 #: modules/misc/dummy/dummy.c:67
39 msgid "Interface"
40 msgstr "Vmesnik"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:44
43 msgid "Settings for VLC's interfaces"
44 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:46
47 msgid "General interface settings"
48 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:48
51 msgid "Main interfaces"
52 msgstr "Glavni vmesniki"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:49
55 msgid "Settings for the main interface"
56 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:151
59 msgid "Control interfaces"
60 msgstr "Nadzorni vmesniki"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:52
63 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
64 msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
67 msgid "Hotkeys settings"
68 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2049
71 #: src/libvlc-module.c:1412 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
72 #: modules/gui/macosx/extended.m:69 modules/gui/macosx/intf.m:674
73 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
74 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
75 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
76 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
77 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
78 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
79 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
80 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:182 modules/stream_out/transcode.c:257
81 msgid "Audio"
82 msgstr "Zvok"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:59
85 msgid "Audio settings"
86 msgstr "Nastavitve zvoka"
87
88 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
89 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:200
90 msgid "General audio settings"
91 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
94 #: src/video_output/video_output.c:439
95 msgid "Filters"
96 msgstr "Filtri"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:66
99 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
100 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega zapisa."
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:92
103 #: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:685
104 msgid "Visualizations"
105 msgstr "Ponazoritve"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
108 msgid "Audio visualizations"
109 msgstr "Ponazoritve zvoka"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
112 msgid "Output modules"
113 msgstr "Odvodne enote"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:73
116 msgid "These are general settings for audio output modules."
117 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1790
120 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
121 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
122 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:286 modules/stream_out/transcode.c:289
123 msgid "Miscellaneous"
124 msgstr "Ostalo"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:76
127 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
128 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2077
131 #: src/libvlc-module.c:1460 modules/gui/macosx/extended.m:68
132 #: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/output.m:160
133 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:379
134 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:520
135 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
136 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
137 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
138 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
139 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/misc/dummy/dummy.c:97
140 #: modules/stream_out/transcode.c:201
141 msgid "Video"
142 msgstr "Slika"
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:80
145 msgid "Video settings"
146 msgstr "Nastavitve slike"
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
149 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:170
150 msgid "General video settings"
151 msgstr "Splošne nastavitve slike"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:87
154 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
155 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slikovnega zapisa."
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:91
158 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
159 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega zapisa."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:93
162 msgid "Subtitles/OSD"
163 msgstr "Podnapisi/OSD"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:94
166 msgid ""
167 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
168 "subpictures\"."
169 msgstr ""
170 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivnih nalepk"
171 "\" na zaslonu."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:103
174 msgid "Input / Codecs"
175 msgstr "Dovod / Kodek"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:104
178 msgid ""
179 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
180 "VLC. Encoder settings can also be found here."
181 msgstr ""
182 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
183 "nastavitve kodirnikov."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:107
186 msgid "Access modules"
187 msgstr "Enote dostopa"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:109
190 msgid ""
191 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
192 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 msgstr ""
194 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
195 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
196 "predpomnilnika."
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:113
199 msgid "Access filters"
200 msgstr "Filtri dostopa"
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:115
203 msgid ""
204 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
205 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
206 "you are doing."
207 msgstr ""
208 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
209 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
210 "res prepričani o delovanju."
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:119
213 msgid "Demuxers"
214 msgstr "Odvijalci"
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:120
217 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
218 msgstr "Odvijalci se uporabljajo za ločevanje zapisa zvoka in slike. "
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:122
221 msgid "Video codecs"
222 msgstr "Slikovni kodeki"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:123
225 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
226 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:125
229 msgid "Audio codecs"
230 msgstr "Kodeki zvoka"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:126
233 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
234 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:128
237 msgid "Other codecs"
238 msgstr "Ostali kodeki"
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:129
241 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
242 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:132
245 msgid "General input settings. Use with care."
246 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1716
249 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:44
250 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
251 msgid "Stream output"
252 msgstr "Prikaz pretoka"
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:137
255 msgid ""
256 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
257 "incoming streams.\n"
258 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
259 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
260 "RTSP).\n"
261 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
262 "duplicating...)."
263 msgstr ""
264 "Odvod zapisov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
265 "shranjuje dovodne zapise.\n"
266 "Zapisi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
267 "zapise shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
268 "Serijske odvodne enote zapisov dovolijo napredno pretočno obdelavo "
269 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:145
272 msgid "General stream output settings"
273 msgstr "Splošne nastavitve odvoda zapisa"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:147
276 msgid "Muxers"
277 msgstr "Zavijalci"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:149
280 msgid ""
281 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
282 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
283 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
284 "You can also set default parameters for each muxer."
285 msgstr ""
286 "Zavijalci zavijajo osnovne zapise (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
287 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zavijalec. Spreminjanje "
288 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
289 "Lahko določite privzete parametre za vsak zavijalec posebej."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:155
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Dostopni odvod"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:157
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zavitih zapisov. Nastavitev "
303 "omogoča da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve "
304 "ni priporočljivo.\n"
305 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
306
307 #: include/vlc_config_cat.h:162
308 msgid "Packetizers"
309 msgstr "Paketnik"
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:164
312 msgid ""
313 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
314 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
315 "not do that.\n"
316 "You can also set default parameters for each packetizer."
317 msgstr ""
318 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih zapisov pretoka pred "
319 "zavijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
320 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
321 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
322
323 #: include/vlc_config_cat.h:170
324 msgid "Sout stream"
325 msgstr "Serijski odvodni zapis."
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:171
328 msgid ""
329 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
330 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
331 "for each sout stream module here."
332 msgstr ""
333 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
334 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
335 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:126
338 #: modules/services_discovery/sap.c:320
339 msgid "SAP"
340 msgstr "SAP"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:178
343 msgid ""
344 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
345 "multicast UDP or RTP."
346 msgstr ""
347 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
348 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
349
350 #: include/vlc_config_cat.h:181
351 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
352 msgid "VOD"
353 msgstr "VOD"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:182
356 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
357 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1860
360 #: src/playlist/engine.c:115 modules/demux/playlist/playlist.c:71
361 #: modules/demux/playlist/playlist.c:72
362 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:233
363 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:619
364 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
365 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
366 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
367 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
368 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:707
369 msgid "Playlist"
370 msgstr "Seznam predvajanja"
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:187
373 msgid ""
374 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
375 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
376 msgstr ""
377 "Nastavitve povezane z obnašanjem seznama predvajanja (primer: način "
378 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
379 "predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
380
381 #: include/vlc_config_cat.h:191
382 msgid "General playlist behaviour"
383 msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:444
386 msgid "Services discovery"
387 msgstr "Odkrivanje storitev"
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:193
390 msgid ""
391 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
392 "playlist."
393 msgstr ""
394 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
395 "seznam predvajanja."
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1675
398 #: modules/gui/macosx/prefs.m:125
399 msgid "Advanced"
400 msgstr "Napredno"
401
402 #: include/vlc_config_cat.h:198
403 msgid "Advanced settings. Use with care."
404 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:200
407 msgid "CPU features"
408 msgstr "Značilnosti CPE"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:201
411 msgid ""
412 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
413 "not change these settings."
414 msgstr ""
415 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
416 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:204
419 msgid "Advanced settings"
420 msgstr "Podrobni pogled"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:205
423 msgid "Other advanced settings"
424 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
427 #: modules/gui/macosx/open.m:413 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
428 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
429 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:507
430 msgid "Network"
431 msgstr "Omrežje"
432
433 #: include/vlc_config_cat.h:208
434 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
435 msgstr ""
436 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
437 "predvajalnika VLC."
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:213
440 msgid "Chroma modules settings"
441 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
442
443 #: include/vlc_config_cat.h:214
444 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
445 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:216
448 msgid "Packetizer modules settings"
449 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:220
452 msgid "Encoders settings"
453 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
454
455 #: include/vlc_config_cat.h:222
456 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
457 msgstr ""
458 "Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvočnih enote ter kodiranje "
459 "podnapisov."
460
461 #: include/vlc_config_cat.h:225
462 msgid "Dialog providers settings"
463 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:227
466 msgid "Dialog providers can be configured here."
467 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:229
470 msgid "Subtitle demuxer settings"
471 msgstr "Nastavitve odvijalca podnapisov"
472
473 #: include/vlc_config_cat.h:231
474 msgid ""
475 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
476 "example by setting the subtitles type or file name."
477 msgstr ""
478 "Nastavitve odvijalca podnapisov določajo obnašanje, vrsta besedila in "
479 "privzete besedilne datoteke."
480
481 #: include/vlc_config_cat.h:238
482 msgid "No help available"
483 msgstr "Na voljo ni pomoči"
484
485 #: include/vlc_config_cat.h:239
486 msgid "There is no help available for these modules."
487 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
488
489 #: include/vlc_interface.h:147
490 msgid ""
491 "\n"
492 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
493 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
494 msgstr ""
495 "\n"
496 "Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je potrebno "
497 "odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I wx\"\n"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:130
500 msgid "Quick &Open File..."
501 msgstr "Hitri &pogled ..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:34
504 msgid "&Advanced Open..."
505 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:35
508 msgid "Open &Directory..."
509 msgstr "Odpri &mapo ..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:37
512 msgid "Select one or more files to open"
513 msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:718
516 msgid "Media Information..."
517 msgstr "Podrobnosti medija ..."
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:42
520 msgid "Codec Information..."
521 msgstr "Podrobnosti kodeka ..."
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:719
524 msgid "Messages..."
525 msgstr "Sporočila ..."
526
527 #: include/vlc_intf_strings.h:44
528 msgid "Extended settings..."
529 msgstr "Razširjene nastavitve ..."
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:45
532 msgid "Go to specific time..."
533 msgstr "Skok na določen čas ..."
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:716
536 msgid "Bookmarks..."
537 msgstr "Zaznamki ..."
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:47
540 msgid "VLM Configuration..."
541 msgstr "VLM nastavitve ..."
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:49 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:623
544 msgid "About..."
545 msgstr "O programu ..."
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
548 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:612
549 #: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:734
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:741 modules/gui/macosx/intf.m:1651
551 #: modules/gui/macosx/intf.m:1652 modules/gui/macosx/intf.m:1653
552 #: modules/gui/macosx/intf.m:1654 modules/gui/macosx/playlist.m:436
553 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
554 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:545
555 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:516 modules/gui/qt4/menus.cpp:520
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
558 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:694
559 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
560 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1244
561 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:270 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:281
562 msgid "Play"
563 msgstr "Predvajaj"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:53
566 msgid "Fetch information"
567 msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:437
570 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
571 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:45
572 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
573 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
574 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
575 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
576 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
577 msgid "Delete"
578 msgstr "Izbriši"
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:55
581 msgid "Information..."
582 msgstr "Podrobnosti ..."
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:56
585 msgid "Sort"
586 msgstr "Razvrsti"
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:57
589 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1577
590 msgid "Add node"
591 msgstr "Dodaj vozlišče"
592
593 #: include/vlc_intf_strings.h:58
594 msgid "Stream..."
595 msgstr "Pretakanje ..."
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:59
598 msgid "Save..."
599 msgstr "Shrani ..."
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:60
602 msgid "Open Folder..."
603 msgstr "Odpri mapo ..."
604
605 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1106
606 msgid "Repeat all"
607 msgstr "Ponovi vse"
608
609 #: include/vlc_intf_strings.h:65
610 msgid "Repeat one"
611 msgstr "Ponovi eno"
612
613 #: include/vlc_intf_strings.h:66
614 msgid "No repeat"
615 msgstr "Brez ponavljanja"
616
617 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1305
618 #: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:661
619 msgid "Random"
620 msgstr "Naključno"
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:69
623 msgid "Random off"
624 msgstr "Onemogoči naključno"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:71
627 msgid "Add to playlist"
628 msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:72
631 msgid "Add to media library"
632 msgstr "Dodaj zbirki"
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:74
635 msgid "Add file..."
636 msgstr "Dodaj datoteko ..."
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:75
639 msgid "Advanced open..."
640 msgstr "Napredno odpiranje ..."
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:76
643 msgid "Add directory..."
644 msgstr "Dodaj mapo ..."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:78
647 msgid "Save playlist to file..."
648 msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
649
650 #: include/vlc_intf_strings.h:79
651 msgid "Load playlist file..."
652 msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:81
655 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
656 msgid "Search"
657 msgstr "Poišči"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:82
660 msgid "Search filter"
661 msgstr "Filter iskanja"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:84
664 msgid "Additional sources"
665 msgstr "Dodatni viri"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:88
668 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
669 msgid ""
670 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
671 "them."
672 msgstr ""
673 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
674 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
675
676 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:82
677 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
678 msgid "Image clone"
679 msgstr "Podvajanje slike"
680
681 #: include/vlc_intf_strings.h:94
682 msgid "Clone the image"
683 msgstr "Pomnoževanje slike"
684
685 #: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:332
686 msgid "Magnification"
687 msgstr "Povečevanje"
688
689 #: include/vlc_intf_strings.h:97
690 msgid ""
691 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
692 "be magnified."
693 msgstr ""
694 "Povečevanje dela slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
695
696 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:446
697 msgid "Waves"
698 msgstr "Valovanje"
699
700 #: include/vlc_intf_strings.h:101
701 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
702 msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
703
704 #: include/vlc_intf_strings.h:103
705 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
706 msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
707
708 #: include/vlc_intf_strings.h:105
709 msgid "Image colors inversion"
710 msgstr "Obračanje barv slike"
711
712 #: include/vlc_intf_strings.h:107
713 msgid "Split the image to make an image wall"
714 msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
715
716 #: include/vlc_intf_strings.h:109
717 msgid ""
718 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
719 "The video gets split in parts that you must sort."
720 msgstr ""
721 "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
722 "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
723
724 #: include/vlc_intf_strings.h:112
725 msgid ""
726 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
727 "Try changing the various settings for different effects"
728 msgstr ""
729 "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
730 "Različne nastavitve določajo različne učinke."
731
732 #: include/vlc_intf_strings.h:115
733 msgid ""
734 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
735 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
736 "settings."
737 msgstr ""
738 "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
739 "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
740
741 #: include/vlc_intf_strings.h:119
742 msgid ""
743 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
744 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
745 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
746 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
747 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
748 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
749 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
750 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
751 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
752 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
753 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
754 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
755 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
756 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
757 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
758 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
759 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
760 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
761 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
762 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
763 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
764 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
765 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
766 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
767 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
768 "b> VLC media player.</p></body></html>"
769 msgstr ""
770 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
771 "charset=utf-8\" /><h2>Dobrodošli na straneh pomoči predvajalnika VLC</"
772 "h2><h3>Dokumentacija</h3><p>Dokumentacijo o predvajalniku VLC lahko najdete "
773 "na VideoLAN <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> straneh.</p><p>Če "
774 "ste začetnik pri uporabi predvajalnika prosim preberite<br><a href=\"http://"
775 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Uvod v predvajalnik "
776 "VLC</em></a>.</p><p>Našli boste podrobnosti o načinu uporabe predvajalnika v "
777 "<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Kako "
778 "predvajati datoteke v predvajalniku VLC</em></a>\" dokumentu.</p><p>Za "
779 "shranjevanje, pretvarjanje, prekodiranje, preoblikovanje, zavijanje in "
780 "pretakanje, pa lahko poiščete podrobnosti v <a href=\"http://wiki.videolan."
781 "org/Documentation:Streaming_HowTo\">Dokumentacija pretakanja</a>.</p><p>Če "
782 "niste povsem prepričani o izrazoslovju, prosim preglejte tudi <a href="
783 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">podatkovno zbirko znanja</a>.</"
784 "p><p>Tipkovne bližnjice so zapisane na strani <a href=\"http://wiki.videolan."
785 "org/Hotkeys\">tiplovnih povezav</a>.</p><h3>Pomoč</h3><p>Pred zastavljanjem "
786 "vprašanj, si najprej preberite <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
787 "Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>  z najpogosteje zastavljenimi vprašanji."
788 "</p><p>Pomoč lahko poiščete tudi na <a href=\"http://forum.videolan.org"
789 "\">forumih</a>, na <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html"
790 "\">poštnem seznamu</a> ali preko IRC kanala ( <a href=\"http://www.videolan."
791 "org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> na irc.freenode.net ).</p><h3>Podpora "
792 "projekta</h3><p>Projektu lahko pomagate na različne načine; s "
793 "programiranjem, oblikovanjem, prevajanjem, pisanjem dokumentacije, "
794 "preverjanjem in drugo. Lahko tudi pomagate finančno ali materialno. Vsekakor "
795 "pa lahko tudi <b>širite podrobnosti</b> o predvajalniku VLC.</p></body></"
796 "html>"
797
798 #: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1088
799 msgid "Meta-information"
800 msgstr "Meta-podrobnosti"
801
802 #: include/vlc/vlc.h:587
803 msgid ""
804 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
805 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
806 "see the file named COPYING for details.\n"
807 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
808 msgstr ""
809 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
810 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
811 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
812 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
813
814 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
815 #: src/audio_output/filters.c:225
816 msgid "Audio filtering failed"
817 msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
818
819 #: src/audio_output/filters.c:156 src/audio_output/filters.c:203
820 #: src/audio_output/filters.c:226
821 #, c-format
822 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
823 msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
824
825 #: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:138
826 #: src/input/es_out.c:453 src/libvlc-module.c:546
827 #: src/video_output/video_output.c:416 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:96
828 msgid "Disable"
829 msgstr "Onemogoči"
830
831 #: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:131
832 msgid "Spectrometer"
833 msgstr "Spektrometer"
834
835 #: src/audio_output/input.c:98
836 msgid "Scope"
837 msgstr "Območje"
838
839 #: src/audio_output/input.c:100
840 msgid "Spectrum"
841 msgstr "Spekter"
842
843 #: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:72
844 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:158 modules/gui/macosx/equalizer.m:172
845 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:181
846 msgid "Equalizer"
847 msgstr "Uravnavanje zvoka"
848
849 #: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:276
850 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:394
851 msgid "Audio filters"
852 msgstr "Filtri zvoka"
853
854 #: src/audio_output/input.c:179
855 msgid "Replay gain"
856 msgstr "Ponovno predvajanje"
857
858 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
859 #: modules/access/vcdx/info.c:122 modules/gui/macosx/intf.m:680
860 #: modules/gui/macosx/intf.m:681
861 msgid "Audio Channels"
862 msgstr "Zvočni kanali"
863
864 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
865 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:207 modules/access/v4l2/v4l2.c:258
866 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:194
867 #: modules/audio_output/alsa.c:225 modules/audio_output/directx.c:466
868 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:410
869 #: modules/audio_output/sdl.c:183 modules/audio_output/sdl.c:200
870 #: modules/audio_output/waveout.c:421 modules/codec/twolame.c:70
871 msgid "Stereo"
872 msgstr "Stereo"
873
874 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
875 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
876 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
877 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
878 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
879 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:590
880 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:758 modules/video_filter/logo.c:99
881 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:171
882 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
883 msgid "Left"
884 msgstr "Levo"
885
886 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
887 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
888 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
889 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
890 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
891 #: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:128
892 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
893 #: modules/video_filter/rss.c:166
894 msgid "Right"
895 msgstr "Desno"
896
897 #: src/audio_output/output.c:135
898 msgid "Dolby Surround"
899 msgstr "Dolby Surround"
900
901 #: src/audio_output/output.c:147
902 msgid "Reverse stereo"
903 msgstr "Obratni stereo"
904
905 #: src/config/chain.c:336 src/misc/variables.c:1115
906 #, c-format
907 msgid ""
908 "playlist item is making use of the following unsafe option '%s', which may "
909 "be harmful if used in a malicious way, authorize it ?"
910 msgstr ""
911 "predmet seznama predvajanja uporablja nevarno možnost '%s', ki je lahko "
912 "škodljiva ob nepravi uporabi, dovolite zagon možnosti?"
913
914 #: src/config/chain.c:337 src/misc/variables.c:1116
915 msgid "WARNING: Unsafe Playlist"
916 msgstr "OPOZORILO: Nevarni seznam predvajanja"
917
918 #: src/config/chain.c:337 src/misc/variables.c:1116
919 #: modules/gui/macosx/update.m:111
920 msgid "Yes"
921 msgstr "Da"
922
923 #: src/config/chain.c:337 src/misc/variables.c:1116
924 #: modules/gui/macosx/update.m:111
925 msgid "No"
926 msgstr "Ne"
927
928 #: src/config/file.c:558
929 msgid "key"
930 msgstr "Ključ"
931
932 #: src/config/file.c:567
933 msgid "boolean"
934 msgstr "boolean"
935
936 #: src/config/file.c:567 src/libvlc-common.c:1497
937 msgid "integer"
938 msgstr "celo število"
939
940 #: src/config/file.c:576 src/libvlc-common.c:1524
941 msgid "float"
942 msgstr "plavajoče"
943
944 #: src/config/file.c:599 src/libvlc-common.c:1478
945 msgid "string"
946 msgstr "niz"
947
948 #: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:129
949 #: src/playlist/loadsave.c:145
950 msgid "Media Library"
951 msgstr "Zbirka medijev"
952
953 #: src/extras/getopt.c:633
954 #, c-format
955 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
956 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
957
958 #: src/extras/getopt.c:658
959 #, c-format
960 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
961 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
962
963 #: src/extras/getopt.c:663
964 #, c-format
965 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
966 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
967
968 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
969 #, c-format
970 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
971 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
972
973 #: src/extras/getopt.c:710
974 #, c-format
975 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
976 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
977
978 #: src/extras/getopt.c:714
979 #, c-format
980 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
981 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
982
983 #: src/extras/getopt.c:740
984 #, c-format
985 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
986 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
987
988 #: src/extras/getopt.c:743
989 #, c-format
990 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
991 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
992
993 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
994 #, c-format
995 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
996 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
997
998 #: src/extras/getopt.c:820
999 #, c-format
1000 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
1001 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
1002
1003 #: src/extras/getopt.c:838
1004 #, c-format
1005 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
1006 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
1007
1008 #: src/input/control.c:314
1009 #, c-format
1010 msgid "Bookmark %i"
1011 msgstr "Zaznamek %i"
1012
1013 #: src/input/decoder.c:111
1014 msgid "No suitable decoder module"
1015 msgstr "Ni primerne enote za dekodiranje"
1016
1017 #: src/input/decoder.c:112
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1021 "there is no way for you to fix this."
1022 msgstr ""
1023 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvočnega ali slikovnega "
1024 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
1025
1026 #: src/input/decoder.c:163 src/input/decoder.c:175 src/input/decoder.c:377
1027 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
1028 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:613
1029 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:622 modules/stream_out/es.c:370
1030 #: modules/stream_out/es.c:384
1031 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1032 msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
1033
1034 #: src/input/decoder.c:164
1035 msgid "VLC could not open the packetizer module."
1036 msgstr "Ni mogoče odpreti enote paketnika."
1037
1038 #: src/input/decoder.c:176 src/input/decoder.c:378
1039 msgid "VLC could not open the decoder module."
1040 msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."
1041
1042 #: src/input/es_out.c:475 src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:483
1043 #: src/input/es_out.c:484 modules/access/cdda/info.c:969
1044 #: modules/access/cdda/info.c:1002
1045 #, c-format
1046 msgid "Track %i"
1047 msgstr "Sled %i"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:665
1050 #, c-format
1051 msgid "%s [%s %d]"
1052 msgstr "%s [%s %d]"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:665 src/input/es_out.c:667 src/input/var.c:132
1055 #: src/libvlc-module.c:579 modules/gui/macosx/intf.m:667
1056 #: modules/gui/macosx/intf.m:668
1057 msgid "Program"
1058 msgstr "Program"
1059
1060 #: src/input/es_out.c:1451 modules/demux/ty.c:769
1061 msgid "Closed captions 1"
1062 msgstr "Zaprt naslov 1"
1063
1064 #: src/input/es_out.c:1452 modules/demux/ty.c:770
1065 msgid "Closed captions 2"
1066 msgstr "Zaprt naslov 2"
1067
1068 #: src/input/es_out.c:1453 modules/demux/ty.c:771
1069 msgid "Closed captions 3"
1070 msgstr "Zaprt naslov 3"
1071
1072 #: src/input/es_out.c:1454 modules/demux/ty.c:772
1073 msgid "Closed captions 4"
1074 msgstr "Zaprt naslov 4"
1075
1076 #: src/input/es_out.c:2036 modules/codec/faad.c:359
1077 #, c-format
1078 msgid "Stream %d"
1079 msgstr "Predvajanje %d"
1080
1081 #: src/input/es_out.c:2038 modules/gui/macosx/wizard.m:383
1082 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
1083 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
1084 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
1085 msgid "Codec"
1086 msgstr "Kodek"
1087
1088 #: src/input/es_out.c:2041 src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:168
1089 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
1090 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
1091 msgid "Language"
1092 msgstr "Jezik"
1093
1094 #: src/input/es_out.c:2049 src/input/es_out.c:2077 src/input/es_out.c:2104
1095 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:157
1096 msgid "Type"
1097 msgstr "Tip"
1098
1099 #: src/input/es_out.c:2052 modules/codec/faad.c:363
1100 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
1101 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1102 msgid "Channels"
1103 msgstr "Kanali"
1104
1105 #: src/input/es_out.c:2057 modules/codec/faad.c:365
1106 msgid "Sample rate"
1107 msgstr "Vzorčna hitrost"
1108
1109 #: src/input/es_out.c:2058
1110 #, c-format
1111 msgid "%u Hz"
1112 msgstr "%u Hz"
1113
1114 #: src/input/es_out.c:2064
1115 msgid "Bits per sample"
1116 msgstr "Titi na vzorec"
1117
1118 #: src/input/es_out.c:2069 modules/access_output/shout.c:90
1119 #: modules/access/pvr.c:96 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:809
1120 msgid "Bitrate"
1121 msgstr "Bitna hitrost"
1122
1123 #: src/input/es_out.c:2070
1124 #, c-format
1125 msgid "%u kb/s"
1126 msgstr "%u kb/s"
1127
1128 #: src/input/es_out.c:2081
1129 msgid "Resolution"
1130 msgstr "Ločljivost"
1131
1132 #: src/input/es_out.c:2087
1133 msgid "Display resolution"
1134 msgstr "Ločljivost zaslona"
1135
1136 #: src/input/es_out.c:2097 modules/access/screen/screen.c:42
1137 msgid "Frame rate"
1138 msgstr "Blokovno razmerje"
1139
1140 #: src/input/es_out.c:2104
1141 msgid "Subtitle"
1142 msgstr "Podnapis"
1143
1144 #: src/input/input.c:2319
1145 msgid "Your input can't be opened"
1146 msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1147
1148 #: src/input/input.c:2320
1149 #, c-format
1150 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1151 msgstr ""
1152 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1153 "datoteki."
1154
1155 #: src/input/input.c:2418
1156 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1157 msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
1158
1159 #: src/input/input.c:2419
1160 #, c-format
1161 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
1162 msgstr ""
1163 "Oblike zapisa '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v datoteki "
1164 "beleženja."
1165
1166 #: src/input/meta.c:47 src/input/var.c:143
1167 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:669
1168 #: modules/gui/macosx/intf.m:670 modules/gui/macosx/open.m:170
1169 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1170 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:298
1171 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:191
1172 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1173 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:51
1174 msgid "Title"
1175 msgstr "Naslov"
1176
1177 #: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/playlist.m:1088
1178 msgid "Artist"
1179 msgstr "Izvajalec"
1180
1181 #: src/input/meta.c:49
1182 msgid "Genre"
1183 msgstr "Žanr"
1184
1185 #: src/input/meta.c:50 modules/mux/asf.c:55
1186 msgid "Copyright"
1187 msgstr "Avtorske pravice"
1188
1189 #: src/input/meta.c:51 src/libvlc-module.c:305 modules/access/vcdx/info.c:95
1190 msgid "Album"
1191 msgstr "Album"
1192
1193 #: src/input/meta.c:52
1194 msgid "Track number"
1195 msgstr "Številka sledi"
1196
1197 #: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
1198 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:57
1199 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
1200 msgid "Description"
1201 msgstr "Opis"
1202
1203 #: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:59
1204 msgid "Rating"
1205 msgstr "Ocena"
1206
1207 #: src/input/meta.c:55
1208 msgid "Date"
1209 msgstr "Datum"
1210
1211 #: src/input/meta.c:56
1212 msgid "Setting"
1213 msgstr "Nastavitev"
1214
1215 #: src/input/meta.c:57 modules/gui/macosx/open.m:183
1216 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1217 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:875
1218 msgid "URL"
1219 msgstr "URL"
1220
1221 #: src/input/meta.c:59 modules/misc/notify/notify.c:290
1222 msgid "Now Playing"
1223 msgstr "Predvaja se"
1224
1225 #: src/input/meta.c:60 modules/access/vcdx/info.c:102
1226 msgid "Publisher"
1227 msgstr "Izdajatelj"
1228
1229 #: src/input/meta.c:61
1230 msgid "Encoded by"
1231 msgstr "Kodiranje: "
1232
1233 #: src/input/meta.c:62
1234 msgid "Artwork URL"
1235 msgstr "Povezava do oblikovanj"
1236
1237 #: src/input/meta.c:63
1238 msgid "Track ID"
1239 msgstr "ID Sledi"
1240
1241 #: src/input/var.c:122
1242 msgid "Bookmark"
1243 msgstr "Zaznamek"
1244
1245 #: src/input/var.c:138 src/libvlc-module.c:585
1246 msgid "Programs"
1247 msgstr "Programi"
1248
1249 #: src/input/var.c:149 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
1250 #: modules/gui/macosx/intf.m:671 modules/gui/macosx/intf.m:672
1251 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:165
1252 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:766
1253 msgid "Chapter"
1254 msgstr "Poglavje"
1255
1256 #: src/input/var.c:155 modules/access/vcdx/info.c:306
1257 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
1258 msgid "Navigation"
1259 msgstr "Upravljanje"
1260
1261 #: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:695
1262 #: modules/gui/macosx/intf.m:696
1263 msgid "Video Track"
1264 msgstr "Slikovna sled"
1265
1266 #: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:678
1267 #: modules/gui/macosx/intf.m:679
1268 msgid "Audio Track"
1269 msgstr "Zvokovna sled"
1270
1271 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/intf.m:703
1272 #: modules/gui/macosx/intf.m:704
1273 msgid "Subtitles Track"
1274 msgstr "Podnapisi"
1275
1276 #: src/input/var.c:264
1277 msgid "Next title"
1278 msgstr "Naslednji naslov"
1279
1280 #: src/input/var.c:269
1281 msgid "Previous title"
1282 msgstr "Predhodni naslov"
1283
1284 #: src/input/var.c:292
1285 #, c-format
1286 msgid "Title %i"
1287 msgstr "Naslov %i"
1288
1289 #: src/input/var.c:315 src/input/var.c:375
1290 #, c-format
1291 msgid "Chapter %i"
1292 msgstr "Poglavje %i"
1293
1294 #: src/input/var.c:354 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1295 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:655
1296 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
1297 msgid "Next chapter"
1298 msgstr "Naslednje poglavje"
1299
1300 #: src/input/var.c:359 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1301 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:654
1302 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
1303 msgid "Previous chapter"
1304 msgstr "Predhodno poglavje"
1305
1306 #: src/input/vlm.c:2283 src/input/vlm.c:2624
1307 #, c-format
1308 msgid "Media: %s"
1309 msgstr "Medij: %s"
1310
1311 #: src/interface/interaction.c:270 src/interface/interaction.c:368
1312 #: modules/demux/avi/avi.c:598 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
1313 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
1314 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
1315 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
1316 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:123
1317 #: modules/gui/macosx/prefs.m:143 modules/gui/macosx/wizard.m:320
1318 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1101
1319 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1186
1320 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:38
1321 msgid "Cancel"
1322 msgstr "Prekliči"
1323
1324 #: src/interface/interaction.c:367
1325 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1100
1326 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:542
1327 msgid "Ok"
1328 msgstr "V redu"
1329
1330 #: src/interface/interface.c:227
1331 msgid "Switch interface"
1332 msgstr "Zamenjaj vmesnik"
1333
1334 #: src/interface/interface.c:254 modules/gui/macosx/intf.m:630
1335 #: modules/gui/macosx/intf.m:631
1336 msgid "Add Interface"
1337 msgstr "Razširitve"
1338
1339 #: src/interface/interface.c:260
1340 msgid "Telnet Interface"
1341 msgstr "Vmesnik telnet"
1342
1343 #: src/interface/interface.c:263
1344 msgid "Web Interface"
1345 msgstr "Vmesnik spleta"
1346
1347 #: src/interface/interface.c:266
1348 msgid "Debug logging"
1349 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1350
1351 #: src/interface/interface.c:269
1352 msgid "Mouse Gestures"
1353 msgstr "Gibi miške"
1354
1355 #: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:415 src/modules/cache.c:192
1356 #: src/modules/cache.c:505
1357 msgid "C"
1358 msgstr "C"
1359
1360 #: src/libvlc-common.c:1065
1361 msgid ""
1362 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1363 "interface."
1364 msgstr ""
1365 "Zagon predvajalnika z privzetim vmesnikom. Uporabite 'cvlc' za zagon brez "
1366 "vmesnika.'"
1367
1368 #: src/libvlc-common.c:1537
1369 msgid " (default enabled)"
1370 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1371
1372 #: src/libvlc-common.c:1538
1373 msgid " (default disabled)"
1374 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1375
1376 #: src/libvlc-common.c:1695
1377 msgid "Note:"
1378 msgstr "Opomba:"
1379
1380 #: src/libvlc-common.c:1696
1381 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1382 msgstr "dodajte --advanced v ukazno vrstico za izpis naprednih možnosti."
1383
1384 #: src/libvlc-common.c:1799
1385 #, c-format
1386 msgid "VLC version %s\n"
1387 msgstr "VLC različica %s\n"
1388
1389 #: src/libvlc-common.c:1800
1390 #, c-format
1391 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1392 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1393
1394 #: src/libvlc-common.c:1802
1395 #, c-format
1396 msgid "Compiler: %s\n"
1397 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1398
1399 #: src/libvlc-common.c:1804
1400 #, c-format
1401 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1402 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1403
1404 #: src/libvlc-common.c:1840
1405 msgid ""
1406 "\n"
1407 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1408 msgstr ""
1409 "\n"
1410 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1411
1412 #: src/libvlc-common.c:1860
1413 msgid ""
1414 "\n"
1415 "Press the RETURN key to continue...\n"
1416 msgstr ""
1417 "\n"
1418 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
1419
1420 #: src/libvlc-module.c:83 src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
1421 msgid "Auto"
1422 msgstr "Samodejno"
1423
1424 #: src/libvlc-module.c:84
1425 msgid "American English"
1426 msgstr "ameriška angleščina"
1427
1428 #: src/libvlc-module.c:85 src/text/iso-639_def.h:43
1429 msgid "Arabic"
1430 msgstr "arabščina"
1431
1432 #: src/libvlc-module.c:86
1433 msgid "Brazilian Portuguese"
1434 msgstr "brazilska portugalščina"
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:87
1437 msgid "British English"
1438 msgstr "britanska angleščina"
1439
1440 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:59
1441 msgid "Catalan"
1442 msgstr "katalonščina"
1443
1444 #: src/libvlc-module.c:89
1445 msgid "Chinese Traditional"
1446 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1447
1448 #: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:67
1449 msgid "Czech"
1450 msgstr "češčina"
1451
1452 #: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:68
1453 msgid "Danish"
1454 msgstr "danščina"
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:69
1457 msgid "Dutch"
1458 msgstr "nizozemščina"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:76
1461 msgid "Finnish"
1462 msgstr "finščina"
1463
1464 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:77
1465 msgid "French"
1466 msgstr "francoščina"
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:95
1469 msgid "Galician"
1470 msgstr "galščina"
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:79
1473 msgid "Georgian"
1474 msgstr "gruzijščina"
1475
1476 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:80
1477 msgid "German"
1478 msgstr "nemščina"
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:88
1481 msgid "Hebrew"
1482 msgstr "hebrejščina"
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:92
1485 msgid "Hungarian"
1486 msgstr "madžarščina"
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:99
1489 msgid "Italian"
1490 msgstr "italijanščina"
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:101
1493 msgid "Japanese"
1494 msgstr "japonščina"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:111
1497 msgid "Korean"
1498 msgstr "korejščina"
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:125
1501 msgid "Malay"
1502 msgstr "malajščina"
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:104
1505 msgid "Occitan"
1506 msgstr "okcitanščina"
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:146
1509 msgid "Persian"
1510 msgstr "perzijščina"
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:148
1513 msgid "Polish"
1514 msgstr "poljščina"
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:154
1517 msgid "Romanian"
1518 msgstr "romunščina"
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:156
1521 msgid "Russian"
1522 msgstr "ruščina"
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:109
1525 msgid "Simplified Chinese"
1526 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:162
1529 msgid "Slovak"
1530 msgstr "slovaščina"
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:163
1533 msgid "Slovenian"
1534 msgstr "slovenščina"
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:170
1537 msgid "Spanish"
1538 msgstr "španščina"
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:113 src/text/iso-639_def.h:175
1541 msgid "Swedish"
1542 msgstr "švedščina"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:188
1545 msgid "Turkish"
1546 msgstr "turščina"
1547
1548 #: src/libvlc-module.c:134
1549 msgid ""
1550 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1551 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1552 "related options."
1553 msgstr ""
1554 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1555 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1556 "različne nastavitve posamezne enote."
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:138
1559 msgid "Interface module"
1560 msgstr "Enote vmesnika"
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:140
1563 msgid ""
1564 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1565 "automatically select the best module available."
1566 msgstr ""
1567 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1568 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:144 modules/control/ntservice.c:56
1571 msgid "Extra interface modules"
1572 msgstr "Dodatne enote vmesnika"
1573
1574 #: src/libvlc-module.c:146
1575 msgid ""
1576 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1577 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1578 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1579 "\", \"gestures\" ...)"
1580 msgstr ""
1581 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1582 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1583 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:153
1586 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1587 msgstr "Izberete lahko nadzorne vmesnike predvajalnika VLC."
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:155
1590 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1591 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1592
1593 #: src/libvlc-module.c:157
1594 msgid ""
1595 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1596 "1=warnings, 2=debug)."
1597 msgstr ""
1598 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1599 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:160
1602 msgid "Be quiet"
1603 msgstr "Ne sporočaj"
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:162
1606 msgid "Turn off all warning and information messages."
1607 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:164
1610 msgid "Default stream"
1611 msgstr "Privzeti zapis"
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:166
1614 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1615 msgstr "Ta zapis bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:169
1618 msgid ""
1619 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1620 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1621 msgstr ""
1622 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1623 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:173
1626 msgid "Color messages"
1627 msgstr "Barvna sporočila"
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:175
1630 msgid ""
1631 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1632 "needs Linux color support for this to work."
1633 msgstr ""
1634 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1635 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:178
1638 msgid "Show advanced options"
1639 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:180
1642 msgid ""
1643 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1644 "available options, including those that most users should never touch."
1645 msgstr ""
1646 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1647 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:184 modules/control/showintf.c:71
1650 msgid "Show interface with mouse"
1651 msgstr "Prikaži vmesnik z miško"
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:186
1654 msgid ""
1655 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1656 "edge of the screen in fullscreen mode."
1657 msgstr ""
1658 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1659 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:189
1662 msgid "Interface interaction"
1663 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1664
1665 #: src/libvlc-module.c:191
1666 msgid ""
1667 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1668 "user input is required."
1669 msgstr ""
1670 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1671 "potrebuje podatke uporabnika."
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:201
1674 msgid ""
1675 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1676 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1677 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1678 "the \"audio filters\" modules section."
1679 msgstr ""
1680 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1681 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1682 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1683 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:207
1686 msgid "Audio output module"
1687 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:209
1690 msgid ""
1691 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1692 "automatically select the best method available."
1693 msgstr ""
1694 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1695 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:213 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
1698 #: modules/stream_out/display.c:40
1699 msgid "Enable audio"
1700 msgstr "Omogoči zvok"
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:215
1703 msgid ""
1704 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1705 "not take place, thus saving some processing power."
1706 msgstr ""
1707 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1708 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:218
1711 msgid "Force mono audio"
1712 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:219
1715 msgid "This will force a mono audio output."
1716 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:221
1719 msgid "Default audio volume"
1720 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:223
1723 msgid ""
1724 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1725 msgstr ""
1726 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1727 "1024."
1728
1729 #: src/libvlc-module.c:226
1730 msgid "Audio output saved volume"
1731 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:228
1734 msgid ""
1735 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1736 "should not change this option manually."
1737 msgstr ""
1738 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1739 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:231
1742 msgid "Audio output volume step"
1743 msgstr "Raven jakosti predvajanja"
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:233
1746 msgid ""
1747 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1748 "0 to 1024."
1749 msgstr ""
1750 "Raven jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in 1024."
1751
1752 #: src/libvlc-module.c:236
1753 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1754 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:238
1757 msgid ""
1758 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1759 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1760 msgstr ""
1761 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1762 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:242
1765 msgid "High quality audio resampling"
1766 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1767
1768 #: src/libvlc-module.c:244
1769 msgid ""
1770 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1771 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1772 "resampling algorithm will be used instead."
1773 msgstr ""
1774 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zahteva "
1775 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1776 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:249
1779 msgid "Audio desynchronization compensation"
1780 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1781
1782 #: src/libvlc-module.c:251
1783 msgid ""
1784 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1785 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1786 msgstr ""
1787 "Nastavitev zamika dovod zvočnega zapisa. Zamik je določen v milisekundah in "
1788 "je priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1789
1790 #: src/libvlc-module.c:254
1791 msgid "Audio output channels mode"
1792 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1793
1794 #: src/libvlc-module.c:256
1795 msgid ""
1796 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1797 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1798 "played)."
1799 msgstr ""
1800 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1801 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1802 "omogočata)."
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:260 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
1805 msgid "Use S/PDIF when available"
1806 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:262
1809 msgid ""
1810 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1811 "audio stream being played."
1812 msgstr ""
1813 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1814 "če jo podpira zvočni zapis."
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:265 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:106
1817 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1818 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1819
1820 #: src/libvlc-module.c:267
1821 msgid ""
1822 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1823 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1824 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1825 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1826 msgstr ""
1827 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je zapis (ali pa ni) kodiran v "
1828 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če zapis ni kodiran v "
1829 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1830 "posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
1833 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:472
1834 msgid "On"
1835 msgstr "Vključeno"
1836
1837 #: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:61
1838 msgid "Off"
1839 msgstr "Izključeno"
1840
1841 #: src/libvlc-module.c:278
1842 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1843 msgstr ""
1844 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1845 "predvajanja zvoka."
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:281
1848 msgid "Audio visualizations "
1849 msgstr "Ponazoritve zvoka"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:283
1852 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1853 msgstr "Možnost doda enote ponazoritve (spektralna analiza, ...)."
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:287
1856 msgid "Replay gain mode"
1857 msgstr "Način ponovnega predvajanja"
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:289
1860 msgid "Select the replay gain mode"
1861 msgstr "Izbor načina ponovnega predvajanja"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:291
1864 msgid "Replay preamp"
1865 msgstr "Predokrepitev ponovnega predvajanja"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:293
1868 msgid ""
1869 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1870 "replay gain information"
1871 msgstr ""
1872 "Možnost dovoljuje določitev privzete ciljne ravni (89 dB) za pretok "
1873 "podrobnosti ponovnega predvajanja."
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:296
1876 msgid "Default replay gain"
1877 msgstr "Privzeto ponovno predvajanje"
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:298
1880 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1881 msgstr "Uporabljen pritok za pretoke brez podrobnosti ponovnega predvajanja"
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:300
1884 msgid "Peak protection"
1885 msgstr "Zaščita izločanja vrhov"
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:302
1888 msgid "Protect against sound clipping"
1889 msgstr "Zaščita pred rezanjem zvoka"
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:305 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
1892 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:79 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:72
1893 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:228
1894 #: modules/video_output/opengl.c:124 modules/video_output/opengl.c:180
1895 msgid "None"
1896 msgstr "Noben"
1897
1898 #: src/libvlc-module.c:305 modules/access/cdda/info.c:394
1899 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
1900 #: modules/access/vcdx/access.c:476 modules/access/vcdx/info.c:290
1901 #: modules/access/vcdx/info.c:291
1902 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:322
1903 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1709
1904 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
1905 msgid "Track"
1906 msgstr "Sled"
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:313
1909 msgid ""
1910 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1911 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1912 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1913 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1914 "options."
1915 msgstr ""
1916 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega zapisa. Lahko "
1917 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1918 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1919 "druge možnosti slike."
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:319
1922 msgid "Video output module"
1923 msgstr "Enota odvajanja slike"
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:321
1926 msgid ""
1927 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1928 "automatically select the best method available."
1929 msgstr ""
1930 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1931 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1932 "metode."
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:324 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1935 #: modules/stream_out/display.c:42
1936 msgid "Enable video"
1937 msgstr "Omogoči sliko"
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:326
1940 msgid ""
1941 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1942 "not take place, thus saving some processing power."
1943 msgstr ""
1944 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1945 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:329 modules/codec/fake.c:58
1948 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125 modules/stream_out/transcode.c:72
1949 #: modules/visualization/visual/visual.c:45
1950 msgid "Video width"
1951 msgstr "Širina slike"
1952
1953 #: src/libvlc-module.c:331
1954 msgid ""
1955 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1956 "characteristics."
1957 msgstr ""
1958 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1959 "značilnostim slike."
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:334 modules/codec/fake.c:61
1962 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128 modules/stream_out/transcode.c:75
1963 #: modules/visualization/visual/visual.c:49
1964 msgid "Video height"
1965 msgstr "Višina slike"
1966
1967 #: src/libvlc-module.c:336
1968 msgid ""
1969 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1970 "video characteristics."
1971 msgstr ""
1972 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1973 "značilnostim slike."
1974
1975 #: src/libvlc-module.c:339
1976 msgid "Video X coordinate"
1977 msgstr "X koordinata slike"
1978
1979 #: src/libvlc-module.c:341
1980 msgid ""
1981 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1982 "coordinate)."
1983 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:344
1986 msgid "Video Y coordinate"
1987 msgstr "Y koordinata slike"
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:346
1990 msgid ""
1991 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1992 "coordinate)."
1993 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:349
1996 msgid "Video title"
1997 msgstr "Naslov posnetka"
1998
1999 #: src/libvlc-module.c:351
2000 msgid ""
2001 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2002 "interface)."
2003 msgstr ""
2004 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
2005 "vmesnik)."
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:354
2008 msgid "Video alignment"
2009 msgstr "Postavitev slike"
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:356
2012 msgid ""
2013 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2014 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2015 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2016 msgstr ""
2017 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
2018 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
2019 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
2022 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
2023 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
2024 #: modules/gui/fbosd.c:167 modules/video_filter/logo.c:99
2025 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:171
2026 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
2027 msgid "Center"
2028 msgstr "Sredinsko"
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
2031 #: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
2032 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:583
2033 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:765 modules/video_filter/logo.c:99
2034 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:171
2035 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
2036 msgid "Top"
2037 msgstr "Na vrhu"
2038
2039 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
2040 #: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
2041 #: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:128
2042 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
2043 #: modules/video_filter/rss.c:166
2044 msgid "Bottom"
2045 msgstr "Na dnu"
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2048 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2049 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:129
2050 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2051 #: modules/video_filter/rss.c:167
2052 msgid "Top-Left"
2053 msgstr "Zgoraj levo"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2056 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2057 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:129
2058 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2059 #: modules/video_filter/rss.c:167
2060 msgid "Top-Right"
2061 msgstr "Zgoraj desno"
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2064 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2065 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:129
2066 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2067 #: modules/video_filter/rss.c:167
2068 msgid "Bottom-Left"
2069 msgstr "Spodaj levo"
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2072 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2073 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:129
2074 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2075 #: modules/video_filter/rss.c:167
2076 msgid "Bottom-Right"
2077 msgstr "Spodaj desno"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:364
2080 msgid "Zoom video"
2081 msgstr "Povečaj sliko"
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:366
2084 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2085 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:368
2088 msgid "Grayscale video output"
2089 msgstr "Prikaz slike v sivinah"
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:370
2092 msgid ""
2093 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2094 "save some processing power."
2095 msgstr ""
2096 "Prikaz barvne slike v sivinah. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
2097 "ohranja del procesorske moči."
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:373
2100 msgid "Embedded video"
2101 msgstr "Vložena slika"
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:375
2104 msgid "Embed the video output in the main interface."
2105 msgstr "Vloži sliko v sliko glavnega vmesnika"
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:377
2108 msgid "Fullscreen video output"
2109 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:379
2112 msgid "Start video in fullscreen mode"
2113 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:381
2116 msgid "Overlay video output"
2117 msgstr "Prekrivni odvod slike"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:383
2120 msgid ""
2121 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2122 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2123 msgstr ""
2124 "Prekrivanje je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice (možnost "
2125 "neposrednega upodabljanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost uporabiti "
2126 "privzeto."
2127
2128 #: src/libvlc-module.c:386 src/video_output/vout_intf.c:429
2129 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2130 msgid "Always on top"
2131 msgstr "Vedno na vrhu"
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:388
2134 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2135 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
2136
2137 #: src/libvlc-module.c:390
2138 msgid "Show media title on video."
2139 msgstr "Prikaži naslov medija na sliki."
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:392
2142 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2143 msgstr "Prikaži naslov slike na vrhu posnetka."
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:394
2146 msgid "Show video title for x miliseconds."
2147 msgstr "Pokaži naslov slike za x milisekund."
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:396
2150 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2151 msgstr ""
2152 "Pokaži naslov slike za n milisekund, privzeta vrednost je 5000ms (5 sekund)."
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:398
2155 msgid "Position of video title."
2156 msgstr "Lega naslova slike."
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:400
2159 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2160 msgstr "Lega na sliki, kjer bo prikazan naslov (privzeto spodaj na sredini)."
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:407
2163 msgid "Disable screensaver"
2164 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:408
2167 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2168 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:410
2171 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
2172 msgstr "Onemogoči upravljalnik napajanja med predvajanjem. "
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:411
2175 msgid ""
2176 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2177 "computer being suspended because of inactivity."
2178 msgstr ""
2179 "Onemogoči delovanje upravljalnika napajanja med predvajanjem in s tem "
2180 "prepreči zaustavitev zaradi nedejavnosti."
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:414 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2183 msgid "Window decorations"
2184 msgstr "Prikazovanje oken"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:416
2187 msgid ""
2188 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2189 "giving a \"minimal\" window."
2190 msgstr ""
2191 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
2192 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:419
2195 msgid "Video output filter module"
2196 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:421
2199 msgid ""
2200 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2201 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2202 msgstr ""
2203 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
2204 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:425
2207 msgid "Video filter module"
2208 msgstr "Enota filtriranja slike"
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:427
2211 msgid ""
2212 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2213 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2214 msgstr ""
2215 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
2216 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:431
2219 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2220 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:433
2223 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2224 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:435 src/libvlc-module.c:437
2227 msgid "Video snapshot file prefix"
2228 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:439
2231 msgid "Video snapshot format"
2232 msgstr "Format zajetega posnetka"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:441
2235 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2236 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:443
2239 msgid "Display video snapshot preview"
2240 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:445
2243 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2244 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:447
2247 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2248 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:449
2251 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2252 msgstr ""
2253 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
2254 "slik."
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:451
2257 msgid "Video snapshot width"
2258 msgstr "Zajem slike z"
2259
2260 #: src/libvlc-module.c:453
2261 msgid ""
2262 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
2263 "pixels."
2264 msgstr "Določitev lahko širino zajete slike. Privzeta vrednost je 320 točk."
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:456
2267 msgid "Video snapshot height"
2268 msgstr "Višina zajete slike"
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:458
2271 msgid ""
2272 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will be 200 "
2273 "pixels."
2274 msgstr "Mogoče je vsiliti višino zajete slike. Privzeta višina je 200 točk."
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:461
2277 msgid "Video cropping"
2278 msgstr "Obrezovanje slike"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:463
2281 msgid ""
2282 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2283 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2284 msgstr ""
2285 "Neposredno obrezovanje izvorne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
2286 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:467
2289 msgid "Source aspect ratio"
2290 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:469
2293 msgid ""
2294 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2295 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2296 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2297 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2298 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2299 msgstr ""
2300 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
2301 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
2302 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
2303 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
2304 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:476
2307 msgid "Custom crop ratios list"
2308 msgstr "Seznam razmerij obrezovanja"
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:478
2311 msgid ""
2312 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2313 "crop ratios list."
2314 msgstr ""
2315 "Seznam razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
2316 "dodani na seznam razmerij vmesnika."
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:481
2319 msgid "Custom aspect ratios list"
2320 msgstr "Seznam razmerij velikosti po meri"
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:483
2323 msgid ""
2324 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2325 "aspect ratio list."
2326 msgstr ""
2327 "Seznam razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na seznam razmerij vmesnika."
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:486
2330 msgid "Fix HDTV height"
2331 msgstr "Popravi HDTV višino"
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:488
2334 msgid ""
2335 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2336 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2337 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2338 msgstr ""
2339 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2340 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2341 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2342 "vrstic."
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:493
2345 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2346 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:495
2349 msgid ""
2350 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2351 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2352 "order to keep proportions."
2353 msgstr ""
2354 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2355 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2356 "sorazmerje."
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:499
2359 msgid "Skip frames"
2360 msgstr "Preskoči sličice"
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:501
2363 msgid ""
2364 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2365 "computer is not powerful enough"
2366 msgstr ""
2367 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2368 "kadar računalnik ni dovolj zmogljiv."
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:504
2371 msgid "Drop late frames"
2372 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:506
2375 msgid ""
2376 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2377 "intended display date)."
2378 msgstr ""
2379 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2380 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2381
2382 #: src/libvlc-module.c:509
2383 msgid "Quiet synchro"
2384 msgstr "Tiho usklajevanje"
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:511
2387 msgid ""
2388 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2389 "synchronization mechanism."
2390 msgstr ""
2391 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2392 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:520
2395 msgid ""
2396 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2397 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2398 "channel."
2399 msgstr ""
2400 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2401 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:525
2404 msgid ""
2405 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2406 "Restrictions Management measure."
2407 msgstr ""
2408 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
2409 "digitalnih Omejitev (DRM)."
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:528
2412 msgid "Clock reference average counter"
2413 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:530
2416 msgid ""
2417 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2418 "to 10000."
2419 msgstr ""
2420 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2421 "na 10000."
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:533
2424 msgid "Clock synchronisation"
2425 msgstr "Usklajevanje časa"
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:535
2428 msgid ""
2429 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2430 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2431 msgstr ""
2432 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2433 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:539 modules/control/netsync.c:81
2436 msgid "Network synchronisation"
2437 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:540
2440 msgid ""
2441 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2442 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2443 msgstr ""
2444 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2445 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2446 "usklajevanja."
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:546 src/libvlc-module.c:1133
2449 #: src/video_output/vout_intf.c:213 src/video_output/vout_intf.c:231
2450 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
2451 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2452 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:245 modules/audio_output/alsa.c:104
2453 #: modules/gui/fbosd.c:174 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1277
2454 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:119 modules/gui/macosx/vout.m:203
2455 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:520
2456 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:269
2457 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:319
2458 #: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
2459 #: modules/video_filter/rss.c:177 modules/video_output/msw/directx.c:160
2460 msgid "Default"
2461 msgstr "Privzeto"
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:546 modules/gui/macosx/equalizer.m:162
2464 #: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/macosx/wizard.m:352
2465 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:67
2466 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2467 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:220
2468 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:469
2469 msgid "Enable"
2470 msgstr "Omogoči"
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:548 modules/misc/notify/growl.c:65
2473 msgid "UDP port"
2474 msgstr "vrata UDP"
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:550
2477 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2478 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:552
2481 msgid "MTU of the network interface"
2482 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:554
2485 msgid ""
2486 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2487 "over the network (in bytes)."
2488 msgstr ""
2489 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se lahko prenašajo preko "
2490 "omrežja (v bajtih)."
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:559 modules/stream_out/rtp.c:113
2493 msgid "Hop limit (TTL)"
2494 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:561
2497 msgid ""
2498 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2499 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2500 "in default)."
2501 msgstr ""
2502 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2503 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2504 "vrednost)."
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:565
2507 msgid "Multicast output interface"
2508 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:567
2511 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2512 msgstr ""
2513 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2514 "razpredelnico."
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:569
2517 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2518 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:571
2521 msgid ""
2522 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2523 "table."
2524 msgstr ""
2525 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2526 "usmerjevalno razpredelnico."
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:574
2529 msgid "DiffServ Code Point"
2530 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:575
2533 msgid ""
2534 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2535 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2536 msgstr ""
2537 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 vrsta "
2538 "storitve ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve "
2539 "omrežja."
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:581
2542 msgid ""
2543 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2544 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2545 msgstr ""
2546 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2547 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:587
2550 msgid ""
2551 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2552 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2553 "(like DVB streams for example)."
2554 msgstr ""
2555 "Izberite program z določitvijo seznama ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2556 "Nastavitev uporabite le, če želite omogočiti dostop do večje širine pretoka "
2557 "(primer: DVB pretok)"
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:593 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:226
2560 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:780
2561 msgid "Audio track"
2562 msgstr "Zvokovna sled"
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:595
2565 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2566 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:598 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:255
2569 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:772
2570 msgid "Subtitles track"
2571 msgstr "Podnapisi"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:600
2574 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2575 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:603
2578 msgid "Audio language"
2579 msgstr "Jezik zvoka"
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:605
2582 msgid ""
2583 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2584 "letter country code)."
2585 msgstr ""
2586 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2587 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2588
2589 #: src/libvlc-module.c:608
2590 msgid "Subtitle language"
2591 msgstr "Jezik podnapisov"
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:610
2594 msgid ""
2595 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2596 "letter country code)."
2597 msgstr ""
2598 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2599 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:614
2602 msgid "Audio track ID"
2603 msgstr "ID zvočne sledi"
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:616
2606 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2607 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:618
2610 msgid "Subtitles track ID"
2611 msgstr "ID sledi podnapisa"
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:620
2614 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2615 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:622
2618 msgid "Input repetitions"
2619 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:624
2622 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2623 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:626
2626 msgid "Start time"
2627 msgstr "Začetni čas"
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:628
2630 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2631 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:630
2634 msgid "Stop time"
2635 msgstr "Končni čas"
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:632
2638 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2639 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:634
2642 msgid "Run time"
2643 msgstr "Čas predvajanja"
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:636
2646 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2647 msgstr "Pretok bo tekel določen čas (v sekundah)."
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:638
2650 msgid "Input list"
2651 msgstr "Seznam dovodov"
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:640
2654 msgid ""
2655 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2656 "together after the normal one."
2657 msgstr ""
2658 "Določite lahko seznam dovodov ločeno z vejicami, ki bo združen po "
2659 "predvajanju."
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:643
2662 msgid "Input slave (experimental)"
2663 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2664
2665 #: src/libvlc-module.c:645
2666 msgid ""
2667 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2668 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2669 "inputs."
2670 msgstr ""
2671 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2672 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite seznam dovodov "
2673 "ločenih z '#'."
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:649
2676 msgid "Bookmarks list for a stream"
2677 msgstr "Seznam zaznamkov za pretok"
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:651
2680 msgid ""
2681 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2682 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2683 "{...}\""
2684 msgstr ""
2685 "Ročno lahko nastavite seznam zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2686 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:657
2689 msgid ""
2690 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2691 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2692 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2693 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2694 msgstr ""
2695 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2696 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2697 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2698 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:663
2701 msgid "Force subtitle position"
2702 msgstr "Določena lega podnapisov"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:665
2705 msgid ""
2706 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2707 "over the movie. Try several positions."
2708 msgstr ""
2709 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2710 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:668
2713 msgid "Enable sub-pictures"
2714 msgstr "Omogoči pod-slike"
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:670
2717 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2718 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:672 src/libvlc-module.c:1553 src/text/iso-639_def.h:143
2721 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
2722 #: modules/stream_out/transcode.c:285
2723 msgid "On Screen Display"
2724 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:674
2727 msgid ""
2728 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2729 "Display)."
2730 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:677
2733 msgid "Text rendering module"
2734 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:679
2737 msgid ""
2738 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2739 "instance."
2740 msgstr ""
2741 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2742 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:681
2745 msgid "Subpictures filter module"
2746 msgstr "Filter nalepk"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:683
2749 msgid ""
2750 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2751 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2752 msgstr ""
2753 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2754 "slikami (logotip) ali besedilom (kot logo, dodatno besedilo ...)."
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:686
2757 msgid "Autodetect subtitle files"
2758 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:688
2761 msgid ""
2762 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2763 "(based on the filename of the movie)."
2764 msgstr ""
2765 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2766 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:691
2769 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2770 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:693
2773 msgid ""
2774 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2775 "Options are:\n"
2776 "0 = no subtitles autodetected\n"
2777 "1 = any subtitle file\n"
2778 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2779 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2780 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2781 msgstr ""
2782 "Nastavitev določa odstopanje med imeni datotek filmov in imeni datotek "
2783 "podnapisov. Možnosti so:\n"
2784 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2785 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2786 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2787 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2788 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2789
2790 #: src/libvlc-module.c:701
2791 msgid "Subtitle autodetection paths"
2792 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2793
2794 #: src/libvlc-module.c:703
2795 msgid ""
2796 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2797 "found in the current directory."
2798 msgstr ""
2799 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:706
2802 msgid "Use subtitle file"
2803 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:708
2806 msgid ""
2807 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2808 "subtitle file."
2809 msgstr ""
2810 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2811 "samodejno zaznati poti."
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:711
2814 msgid "DVD device"
2815 msgstr "DVD naprava"
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:714
2818 msgid ""
2819 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2820 "the drive letter (eg. D:)"
2821 msgstr ""
2822 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2823 "dvopičjem (primer: D:)"
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:718
2826 msgid "This is the default DVD device to use."
2827 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:721
2830 msgid "VCD device"
2831 msgstr "VCD naprava"
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:724
2834 msgid ""
2835 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2836 "scan for a suitable CD-ROM device."
2837 msgstr ""
2838 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2839 "pogon."
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:728
2842 msgid "This is the default VCD device to use."
2843 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:731
2846 msgid "Audio CD device"
2847 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:734
2850 msgid ""
2851 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2852 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2853 msgstr ""
2854 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2855
2856 #: src/libvlc-module.c:738
2857 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2858 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:741 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2861 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:842
2862 msgid "Force IPv6"
2863 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:743
2866 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2867 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:745
2870 msgid "Force IPv4"
2871 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:747
2874 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2875 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:749
2878 msgid "TCP connection timeout"
2879 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:751
2882 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2883 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2884
2885 #: src/libvlc-module.c:753
2886 msgid "SOCKS server"
2887 msgstr "Strežnik SOCKS"
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:755
2890 msgid ""
2891 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2892 "used for all TCP connections"
2893 msgstr ""
2894 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2895 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:758
2898 msgid "SOCKS user name"
2899 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:760
2902 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2903 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:762
2906 msgid "SOCKS password"
2907 msgstr "Geslo SOCKS"
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:764
2910 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2911 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:766
2914 msgid "Title metadata"
2915 msgstr "Metapodatek naslova"
2916
2917 #: src/libvlc-module.c:768
2918 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2919 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2920
2921 #: src/libvlc-module.c:770
2922 msgid "Author metadata"
2923 msgstr "Metapodatek avtorja"
2924
2925 #: src/libvlc-module.c:772
2926 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2927 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:774
2930 msgid "Artist metadata"
2931 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2932
2933 #: src/libvlc-module.c:776
2934 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2935 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2936
2937 #: src/libvlc-module.c:778
2938 msgid "Genre metadata"
2939 msgstr "Metapodatek žanra"
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:780
2942 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2943 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:782
2946 msgid "Copyright metadata"
2947 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2948
2949 #: src/libvlc-module.c:784
2950 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2951 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2952
2953 #: src/libvlc-module.c:786
2954 msgid "Description metadata"
2955 msgstr "Metapodatek opisa"
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:788
2958 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2959 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:790
2962 msgid "Date metadata"
2963 msgstr "Metapodatek datuma"
2964
2965 #: src/libvlc-module.c:792
2966 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2967 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2968
2969 #: src/libvlc-module.c:794
2970 msgid "URL metadata"
2971 msgstr "Metapodatek URL"
2972
2973 #: src/libvlc-module.c:796
2974 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2975 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2976
2977 #: src/libvlc-module.c:800
2978 msgid ""
2979 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2980 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2981 "can break playback of all your streams."
2982 msgstr ""
2983 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2984 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:804
2987 msgid "Preferred decoders list"
2988 msgstr "Prednostni seznam dekoderjev"
2989
2990 #: src/libvlc-module.c:806
2991 msgid ""
2992 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2993 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2994 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2995 msgstr ""
2996 "Prednostni seznam dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2997 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2998 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:811
3001 msgid "Preferred encoders list"
3002 msgstr "Prednostni seznam kodirnikov"
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:813
3005 msgid ""
3006 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3007 msgstr ""
3008 "Nastavitev omogoča izbor prednostnega seznama kodirnikov, ki jih uporablja "
3009 "predvajalnik."
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:816
3012 msgid "Prefer system plugins over vlc"
3013 msgstr "Prednost sistemskih vstavkov pred vstavki predvajalnika"
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:818
3016 msgid ""
3017 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3018 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3019 msgstr ""
3020 "Določa nastavitev ali predvajalnik VLC prednostno uporablja vstavke sistema "
3021 "ali vstavke predvajalnika."
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:827
3024 msgid ""
3025 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3026 "subsystem."
3027 msgstr ""
3028 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
3029
3030 #: src/libvlc-module.c:830
3031 msgid "Default stream output chain"
3032 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
3033
3034 #: src/libvlc-module.c:832
3035 msgid ""
3036 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3037 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3038 "all streams."
3039 msgstr ""
3040 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
3041 "kako sestavite te verige. Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:836
3044 msgid "Enable streaming of all ES"
3045 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:838
3048 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3049 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov (slika, zvok, podnapisi)"
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:840
3052 msgid "Display while streaming"
3053 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:842
3056 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3057 msgstr "Lokalno predvajaj zapise med pretakanjem."
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:844
3060 msgid "Enable video stream output"
3061 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:846
3064 msgid ""
3065 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3066 "facility when this last one is enabled."
3067 msgstr ""
3068 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:849
3071 msgid "Enable audio stream output"
3072 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:851
3075 msgid ""
3076 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3077 "facility when this last one is enabled."
3078 msgstr ""
3079 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:854
3082 msgid "Enable SPU stream output"
3083 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:856
3086 msgid ""
3087 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3088 "facility when this last one is enabled."
3089 msgstr ""
3090 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:859
3093 msgid "Keep stream output open"
3094 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:861
3097 msgid ""
3098 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3099 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3100 "specified)"
3101 msgstr ""
3102 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov seznama "
3103 "predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
3104 "določeno)"
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:865
3107 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3108 msgstr "Predpomnjenje odvoda pretoka zavijalca (ms)"
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:867
3111 msgid ""
3112 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3113 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3114 msgstr ""
3115 "Omogoča spreminjanje privzete vrednosti predpomnjenja odvoda pretoka "
3116 "zavijalca. Vrednost mora biti nastavljena v milisekundah."
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:870
3119 msgid "Preferred packetizer list"
3120 msgstr "Prednostni seznam paketnikov"
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:872
3123 msgid ""
3124 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3125 msgstr ""
3126 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
3127 "paketnike."
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:875
3130 msgid "Mux module"
3131 msgstr "Enota zavijanja"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:877
3134 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3135 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zavijalca"
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:879
3138 msgid "Access output module"
3139 msgstr "Enota odvoda dostopa"
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:881
3142 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3143 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:883
3146 msgid "Control SAP flow"
3147 msgstr "Nadzor SAP toka"
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:885
3150 msgid ""
3151 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3152 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3153 msgstr ""
3154 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
3155 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:889
3158 msgid "SAP announcement interval"
3159 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
3160
3161 #: src/libvlc-module.c:891
3162 msgid ""
3163 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3164 "between SAP announcements."
3165 msgstr ""
3166 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
3167 "privzeto določen zamik objavljanja."
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:900
3170 msgid ""
3171 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3172 "always leave all these enabled."
3173 msgstr ""
3174 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
3175 "priporočljivo pustiti omogočene."
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:903
3178 msgid "Enable FPU support"
3179 msgstr "Omogoči podporo FPU"
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:905
3182 msgid ""
3183 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3184 "advantage of it."
3185 msgstr ""
3186 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
3187 "predvajalnik VLC izkoristi."
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:908
3190 msgid "Enable CPU MMX support"
3191 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:910
3194 msgid ""
3195 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3196 "of them."
3197 msgstr ""
3198 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3199 "izkoristi."
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:913
3202 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3203 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:915
3206 msgid ""
3207 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3208 "advantage of them."
3209 msgstr ""
3210 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3211 "izkoristi."
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:918
3214 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3215 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:920
3218 msgid ""
3219 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3220 "advantage of them."
3221 msgstr ""
3222 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3223 "izkoristi."
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:923
3226 msgid "Enable CPU SSE support"
3227 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:925
3230 msgid ""
3231 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3232 "of them."
3233 msgstr ""
3234 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3235 "izkoristi."
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:928
3238 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3239 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
3240
3241 #: src/libvlc-module.c:930
3242 msgid ""
3243 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3244 "of them."
3245 msgstr ""
3246 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3247 "izkoristi."
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:933
3250 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3251 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:935
3254 msgid ""
3255 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3256 "advantage of them."
3257 msgstr ""
3258 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:940
3261 msgid ""
3262 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3263 "you really know what you are doing."
3264 msgstr ""
3265 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
3266 "spreminjati."
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:943
3269 msgid "Memory copy module"
3270 msgstr "Enota kopiranja spomina"
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:945
3273 msgid ""
3274 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3275 "select the fastest one supported by your hardware."
3276 msgstr ""
3277 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
3278 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
3279 "opremi."
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:948
3282 msgid "Access module"
3283 msgstr "Enota dostopa"
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:950
3286 msgid ""
3287 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3288 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3289 "option unless you really know what you are doing."
3290 msgstr ""
3291 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
3292 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
3293
3294 #: src/libvlc-module.c:954
3295 msgid "Access filter module"
3296 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:956
3299 msgid ""
3300 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3301 "used for instance for timeshifting."
3302 msgstr ""
3303 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
3304 "pri časovnem zamiku."
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:959
3307 msgid "Demux module"
3308 msgstr "Enota odvijanja"
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:961
3311 msgid ""
3312 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3313 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3314 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3315 "you really know what you are doing."
3316 msgstr ""
3317 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
3318 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni odvijalec ni samodejno "
3319 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti kot splošno."
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:966
3322 msgid "Allow real-time priority"
3323 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:968
3326 msgid ""
3327 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3328 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3329 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3330 "only activate this if you know what you're doing."
3331 msgstr ""
3332 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
3333 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
3334 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
3335 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:974
3338 msgid "Adjust VLC priority"
3339 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:976
3342 msgid ""
3343 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3344 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3345 "VLC instances."
3346 msgstr ""
3347 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
3348 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
3349 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:980
3352 msgid "Minimize number of threads"
3353 msgstr "Zmanjšaj število niti"
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:982
3356 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3357 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:984
3360 msgid "Policy for handling unsafe options."
3361 msgstr "Pravila za uporabljanje nevarnih možnosti"
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:986
3364 msgid ""
3365 "This option dictates the default policy when processing options which may be "
3366 "harmful when used in a malicious way."
3367 msgstr ""
3368 "Možnost določa privzeta pravila pri izvajanju možnosti, ki lahko škodujejo "
3369 "sistemu."
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:990
3372 msgid "Block"
3373 msgstr "Blok"
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:990
3376 msgid "Allow"
3377 msgstr "Dovoli"
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:990
3380 msgid "Prompt"
3381 msgstr "Pozivnik"
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:992
3384 msgid "Modules search path"
3385 msgstr "Pot iskanja enot"
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:994
3388 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3389 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:996
3392 msgid "VLM configuration file"
3393 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3394
3395 #: src/libvlc-module.c:998
3396 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3397 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:1000
3400 msgid "Use a plugins cache"
3401 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1002
3404 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3405 msgstr ""
3406 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:1004
3409 msgid "Collect statistics"
3410 msgstr "Zberi statistiko"
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1006
3413 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3414 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:1008
3417 msgid "Run as daemon process"
3418 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1010
3421 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3422 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1012
3425 msgid "Write process id to file"
3426 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1014
3429 msgid "Writes process id into specified file."
3430 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:1016
3433 msgid "Log to file"
3434 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:1018
3437 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3438 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1020
3441 msgid "Log to syslog"
3442 msgstr "Zabeleži v syslog"
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1022
3445 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3446 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1024
3449 msgid "Allow only one running instance"
3450 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1026
3453 msgid ""
3454 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3455 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3456 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3457 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3458 "running instance or enqueue it."
3459 msgstr ""
3460 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3461 "da ste povezali predvajalnik z določenimi vrstami medijev in ne želite "
3462 "zagnati novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje "
3463 "predvajanje v istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto."
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1034
3466 msgid ""
3467 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3468 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3469 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3470 "This option will allow you to play the file with the already running "
3471 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3472 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3473 msgstr ""
3474 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3475 "da ste povezali predvajalnik z določenimi vrstami medijev in ne želite "
3476 "zagnati novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje "
3477 "predvajanje v istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto. Možnost "
3478 "zahteva zagon D-Bus seje in VLC D-Bus kontrolni vmesnik."
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1042
3481 msgid "VLC is started from file association"
3482 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1044
3485 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3486 msgstr ""
3487 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:1047
3490 msgid "One instance when started from file"
3491 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:1049
3494 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3495 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3496
3497 #: src/libvlc-module.c:1051
3498 msgid "Increase the priority of the process"
3499 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3500
3501 #: src/libvlc-module.c:1053
3502 msgid ""
3503 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3504 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3505 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3506 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3507 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3508 "machine."
3509 msgstr ""
3510 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3511 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3512 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3513 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3514 "sistema."
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1061
3517 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3518 msgstr "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1063
3521 msgid ""
3522 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3523 "playing current item."
3524 msgstr ""
3525 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3526 "seznam predvajanja in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1072
3529 msgid ""
3530 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3531 "overridden in the playlist dialog box."
3532 msgstr ""
3533 "Možnosti določajo obnašanje seznama predvajanja. Nekatere lahko spreminjate "
3534 "tudi v oknu seznama predvajanja."
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:1075
3537 msgid "Automatically preparse files"
3538 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1077
3541 msgid ""
3542 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3543 "metadata)."
3544 msgstr ""
3545 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na seznam predvajanja "
3546 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1080
3549 msgid "Authorise meta information fetching"
3550 msgstr "Pooblasti pridobivanje meta podrobnosti"
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1082
3553 msgid ""
3554 "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
3555 "network."
3556 msgstr "Določite, če želite poskusiti pridobiti metapodatke preko spleta."
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1085
3559 msgid "Album art policy"
3560 msgstr "Album art primernost"
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1087
3563 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3564 msgstr "Nastavitev prenosa slikovnih dodatkov albuma."
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1093
3567 msgid "Manual download only"
3568 msgstr "Prenos na zahtevo"
3569
3570 #: src/libvlc-module.c:1094
3571 msgid "When track starts playing"
3572 msgstr "Ob predvajanju sledi"
3573
3574 #: src/libvlc-module.c:1095
3575 msgid "As soon as track is added"
3576 msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:1097
3579 msgid "Services discovery modules"
3580 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1099
3583 msgid ""
3584 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3585 "Typical values are sap, hal, ..."
3586 msgstr ""
3587 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3588 "vrednosti so sap, hal, ..."
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1102
3591 msgid "Play files randomly forever"
3592 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1104
3595 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3596 msgstr ""
3597 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1108
3600 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3601 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s seznama predvajanja."
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1110
3604 msgid "Repeat current item"
3605 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1112
3608 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3609 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1114
3612 msgid "Play and stop"
3613 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1116
3616 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3617 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1118
3620 msgid "Play and exit"
3621 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1120
3624 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3625 msgstr "Izhod iz programa, ko ni več predmetov v seznamu predvajanja."
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1122
3628 msgid "Use media library"
3629 msgstr "Uporabi medijsko zbirko"
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1124
3632 msgid ""
3633 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3634 "VLC."
3635 msgstr ""
3636 "Medijska knjižnica se samodejno shrani in se ponovno naloži ob ponovnem "
3637 "zagonu predvajalnika."
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1127
3640 msgid "Use playlist tree"
3641 msgstr "Strukturiraj seznam predvajanja"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1129
3644 msgid ""
3645 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3646 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3647 "needed."
3648 msgstr ""
3649 "Uporabi drevesno strukturo seznama za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3650 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3651
3652 #: src/libvlc-module.c:1133
3653 msgid "Always"
3654 msgstr "Vedno"
3655
3656 #: src/libvlc-module.c:1133
3657 msgid "Never"
3658 msgstr "Nikoli"
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1142
3661 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3662 msgstr ""
3663 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3664 "\"hitre tipke\"."
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1145 src/video_output/vout_intf.c:442
3667 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:456
3668 #: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:961
3669 #: modules/gui/macosx/controls.m:991 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3670 #: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/macosx/intf.m:692
3671 #: modules/gui/macosx/intf.m:748
3672 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:561
3673 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3674 msgid "Fullscreen"
3675 msgstr "Celozaslonski način"
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1146
3678 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3679 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1147
3682 msgid "Leave fullscreen"
3683 msgstr "Zapusti celozaslonski način"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1148
3686 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3687 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz celozaslonskega predvajanja."
3688
3689 #: src/libvlc-module.c:1149
3690 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3691 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3692 msgid "Play/Pause"
3693 msgstr "Predvajanje/Premor"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1150
3696 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3697 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1151
3700 msgid "Pause only"
3701 msgstr "Samo premor"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1152
3704 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3705 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1153
3708 msgid "Play only"
3709 msgstr "Samo predvajaj"
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1154
3712 msgid "Select the hotkey to use to play."
3713 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1155 modules/control/hotkeys.c:676
3716 #: modules/gui/macosx/controls.m:893 modules/gui/macosx/intf.m:657
3717 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:414
3718 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:712
3719 msgid "Faster"
3720 msgstr "Hitreje"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1156
3723 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3724 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1157 modules/control/hotkeys.c:682
3727 #: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:658
3728 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:407
3729 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:711
3730 msgid "Slower"
3731 msgstr "Počasneje"
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1158
3734 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3735 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1159 modules/control/hotkeys.c:659
3738 #: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:914
3739 #: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:660
3740 #: modules/gui/macosx/intf.m:736 modules/gui/macosx/intf.m:744
3741 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3742 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
3743 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:548
3744 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:527 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108
3745 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:710
3746 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1537
3747 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:265 modules/misc/notify/notify.c:304
3748 msgid "Next"
3749 msgstr "Naslednji"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1160
3752 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3753 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/control/hotkeys.c:665
3756 #: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:913
3757 #: modules/gui/macosx/intf.m:610 modules/gui/macosx/intf.m:659
3758 #: modules/gui/macosx/intf.m:737 modules/gui/macosx/intf.m:743
3759 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:547
3760 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:525 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
3761 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1536
3762 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:264 modules/misc/notify/notify.c:302
3763 msgid "Previous"
3764 msgstr "Predhodni"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1162
3767 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3768 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1163 modules/gui/macosx/controls.m:905
3771 #: modules/gui/macosx/intf.m:613 modules/gui/macosx/intf.m:656
3772 #: modules/gui/macosx/intf.m:735 modules/gui/macosx/intf.m:742
3773 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3774 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:549
3775 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:523 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101
3776 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3777 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:693
3778 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3779 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1538
3780 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:263 modules/misc/notify/xosd.c:232
3781 msgid "Stop"
3782 msgstr "Ustavi"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1164
3785 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3786 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1165 modules/gui/fbosd.c:132 modules/gui/fbosd.c:201
3789 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
3790 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:618
3791 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:716 modules/video_filter/marq.c:145
3792 #: modules/video_filter/rss.c:192
3793 msgid "Position"
3794 msgstr "Lega"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1166
3797 msgid "Select the hotkey to display the position."
3798 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1168
3801 msgid "Very short backwards jump"
3802 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1170
3805 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3806 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1171
3809 msgid "Short backwards jump"
3810 msgstr "Kratek skok naprej"
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1173
3813 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3814 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3815
3816 #: src/libvlc-module.c:1174
3817 msgid "Medium backwards jump"
3818 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1176
3821 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3822 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1177
3825 msgid "Long backwards jump"
3826 msgstr "Dolg skok nazaj"
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1179
3829 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3830 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1181
3833 msgid "Very short forward jump"
3834 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1183
3837 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3838 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1184
3841 msgid "Short forward jump"
3842 msgstr "Kratek skok naprej"
3843
3844 #: src/libvlc-module.c:1186
3845 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3846 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1187
3849 msgid "Medium forward jump"
3850 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1189
3853 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3854 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1190
3857 msgid "Long forward jump"
3858 msgstr "Dolg skok naprej"
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1192
3861 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3862 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1194
3865 msgid "Very short jump length"
3866 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1195
3869 msgid "Very short jump length, in seconds."
3870 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1196
3873 msgid "Short jump length"
3874 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1197
3877 msgid "Short jump length, in seconds."
3878 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1198
3881 msgid "Medium jump length"
3882 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1199
3885 msgid "Medium jump length, in seconds."
3886 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1200
3889 msgid "Long jump length"
3890 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1201
3893 msgid "Long jump length, in seconds."
3894 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1203 modules/control/hotkeys.c:244
3897 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278 modules/gui/macosx/intf.m:780
3898 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:553
3899 msgid "Quit"
3900 msgstr "Izhod"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1204
3903 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3904 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1205
3907 msgid "Navigate up"
3908 msgstr "Skok navzgor"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1206
3911 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3912 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1207
3915 msgid "Navigate down"
3916 msgstr "Skok navzdol"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1208
3919 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3920 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1209
3923 msgid "Navigate left"
3924 msgstr "Skok levo"
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1210
3927 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3928 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1211
3931 msgid "Navigate right"
3932 msgstr "Skok desno"
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1212
3935 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3936 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1213
3939 msgid "Activate"
3940 msgstr "Zaženi"
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1214
3943 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3944 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zagon predmeta v DVD menujih."
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1215
3947 msgid "Go to the DVD menu"
3948 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1216
3951 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3952 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1217
3955 msgid "Select previous DVD title"
3956 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1218
3959 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3960 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1219
3963 msgid "Select next DVD title"
3964 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1220
3967 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3968 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1221
3971 msgid "Select prev DVD chapter"