Slovak translation update by Marián Hikaník
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-08-04 21:31+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2008-08-03 16:20+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_common.h:889
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
26 "Licencie;\n"
27 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:32
30 msgid "VLC preferences"
31 msgstr "Nastavenia programu VLC"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:34
34 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
35 msgstr ""
36 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
37 "\"."
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
40 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
41 #: modules/visualization/visual/visual.c:116
42 msgid "General"
43 msgstr "Všeobecné"
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:39 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:168
46 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
47 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:839 modules/misc/dummy/dummy.c:68
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Rozhranie"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:40
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:42
56 msgid "General interface settings"
57 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:44
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Hlavné rozhrania"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:45
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc-module.c:156
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Ovládanie rozhraní"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:48
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
76 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:2051
81 #: src/libvlc-module.c:1429 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
82 #: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/output.m:170
83 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:110 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:172
84 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
85 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:522
86 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
87 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:725 modules/stream_out/transcode.c:199
88 msgid "Audio"
89 msgstr "Zvuk"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:55
92 msgid "Audio settings"
93 msgstr "Nastavenia zvuku"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
96 msgid "General audio settings"
97 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
100 #: src/video_output/video_output.c:415
101 msgid "Filters"
102 msgstr "Filtre"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:62
105 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
106 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:92
109 #: modules/gui/macosx/intf.m:703 modules/gui/macosx/intf.m:704
110 msgid "Visualizations"
111 msgstr "Vizualizácie"
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:166
114 msgid "Audio visualizations"
115 msgstr "Vizualizácie zvuku"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
118 msgid "Output modules"
119 msgstr "Výstupné moduly"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:69
122 msgid "These are general settings for audio output modules."
123 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc-module.c:1833
126 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:860 modules/stream_out/transcode.c:231
127 msgid "Miscellaneous"
128 msgstr "Rôzne"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:72
131 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
132 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:2079
135 #: src/libvlc-module.c:1479 modules/gui/macosx/intf.m:706
136 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:99
137 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:176 modules/gui/macosx/wizard.m:379
138 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:523
139 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
140 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:628 modules/misc/dummy/dummy.c:98
141 #: modules/stream_out/transcode.c:168
142 msgid "Video"
143 msgstr "Video"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:76
146 msgid "Video settings"
147 msgstr "Nastavenia videa"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
150 msgid "General video settings"
151 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:83
154 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
155 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:87
158 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
159 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:89
162 msgid "Subtitles/OSD"
163 msgstr "Titulky/OSD"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:90
166 msgid ""
167 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
168 "subpictures\"."
169 msgstr ""
170 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
171 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:99
174 msgid "Input / Codecs"
175 msgstr "Vstup / Kodeky"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:100
178 msgid ""
179 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
180 "VLC. Encoder settings can also be found here."
181 msgstr ""
182 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
183 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:103
186 msgid "Access modules"
187 msgstr "Prístupové moduly"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:105
190 msgid ""
191 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
192 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 msgstr ""
194 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
195 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
196 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:109
199 msgid "Access filters"
200 msgstr "Prístupové filtre"
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:111
203 msgid ""
204 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
205 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
206 "you are doing."
207 msgstr ""
208 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
209 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
210 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:115
213 msgid "Demuxers"
214 msgstr "Demuxéry"
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:116
217 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
218 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:118
221 msgid "Video codecs"
222 msgstr "Video kodeky"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:119
225 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
226 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:121
229 msgid "Audio codecs"
230 msgstr "Audio kodeky"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:122
233 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
234 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:124
237 msgid "Other codecs"
238 msgstr "Iné kodeky"
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:125
241 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
242 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:128
245 msgid "General input settings. Use with care."
246 msgstr ""
247 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc-module.c:1759
250 msgid "Stream output"
251 msgstr "Výstupný tok"
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:133
254 msgid ""
255 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
256 "incoming streams.\n"
257 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
258 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
259 "RTSP).\n"
260 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
261 "duplicating...)."
262 msgstr ""
263 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
264 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
265 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
266 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
267 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
268 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
269
270 #: include/vlc_config_cat.h:141
271 msgid "General stream output settings"
272 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:143
275 msgid "Muxers"
276 msgstr "Muxéry"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:145
279 msgid ""
280 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
281 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
282 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 "You can also set default parameters for each muxer."
284 msgstr ""
285 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
286 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
287 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
288 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
289 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:151
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Access output"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:153
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
303 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
304 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
305 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
306 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:158
309 msgid "Packetizers"
310 msgstr "Paketizéry"
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:160
313 msgid ""
314 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
315 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
316 "not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each packetizer."
318 msgstr ""
319 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
320 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
321 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
322 "vynucovať. \n"
323 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:166
326 msgid "Sout stream"
327 msgstr "Sout stream"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:167
330 msgid ""
331 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
332 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
333 "for each sout stream module here."
334 msgstr ""
335 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
336 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
337 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
338 "modul. "
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:127
341 #: modules/services_discovery/sap.c:323
342 msgid "SAP"
343 msgstr "SAP"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:174
346 msgid ""
347 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
348 "multicast UDP or RTP."
349 msgstr ""
350 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
351 "protokolu UDP alebo RTP."
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:177
354 msgid "VOD"
355 msgstr "VOD"
356
357 #: include/vlc_config_cat.h:178
358 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
359 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
360
361 #: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc-module.c:1901
362 #: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:66
363 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
364 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
365 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:637
366 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
367 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
368 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:128
369 msgid "Playlist"
370 msgstr "Playlist"
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:183
373 msgid ""
374 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
375 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
376 msgstr ""
377 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
378 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:187
381 msgid "General playlist behaviour"
382 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:447
385 msgid "Services discovery"
386 msgstr "Zisťovacie moduly"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:189
389 msgid ""
390 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
391 "playlist."
392 msgstr ""
393 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
394 "položiek do playlistu."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc-module.c:1718
397 msgid "Advanced"
398 msgstr "Pokročilé"
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:194
401 msgid "Advanced settings. Use with care."
402 msgstr ""
403 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:196
406 msgid "CPU features"
407 msgstr "Vlastnosti procesora"
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:197
410 msgid ""
411 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
412 "not change these settings."
413 msgstr ""
414 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
415 "prípadov to však nie je potrebné."
416
417 #: include/vlc_config_cat.h:200
418 msgid "Advanced settings"
419 msgstr "Pokročilé nastavenia"
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:201
422 msgid "Other advanced settings"
423 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:172
426 #: modules/gui/macosx/open.m:427 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:250
427 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:49
428 msgid "Network"
429 msgstr "Sieť"
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:204
432 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
433 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:209
436 msgid "Chroma modules settings"
437 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:210
440 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
441 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
442
443 #: include/vlc_config_cat.h:212
444 msgid "Packetizer modules settings"
445 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:216
448 msgid "Encoders settings"
449 msgstr "Nastavenia enkodérov"
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:218
452 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
453 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
454
455 #: include/vlc_config_cat.h:221
456 msgid "Dialog providers settings"
457 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
458
459 #: include/vlc_config_cat.h:223
460 msgid "Dialog providers can be configured here."
461 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
462
463 #: include/vlc_config_cat.h:225
464 msgid "Subtitle demuxer settings"
465 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
466
467 #: include/vlc_config_cat.h:227
468 msgid ""
469 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
470 "example by setting the subtitles type or file name."
471 msgstr ""
472 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
473 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
474
475 #: include/vlc_config_cat.h:234
476 msgid "No help available"
477 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
478
479 #: include/vlc_config_cat.h:235
480 msgid "There is no help available for these modules."
481 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
482
483 #: include/vlc_interface.h:136
484 msgid ""
485 "\n"
486 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
487 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
488 msgstr ""
489 "\n"
490 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
491 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
492 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:29
495 msgid "Quick &Open File..."
496 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:30
499 msgid "&Advanced Open..."
500 msgstr "Pokročilé otváranie..."
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:31
503 msgid "Open &Directory..."
504 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:33
507 msgid "Select one or more files to open"
508 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:37
511 msgid "Media &Information..."
512 msgstr "&Informácia o médiu..."
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:38
515 msgid "&Codec Information..."
516 msgstr "Informácia o &kodeku..."
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:39
519 msgid "&Messages..."
520 msgstr "&Hlásenia programu..."
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:40
523 msgid "&Extended Settings..."
524 msgstr "&Rozšírené nastavenia..."
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:41
527 msgid "Go to Specific &Time..."
528 msgstr "Prejsť na určený &čas..."
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:42
531 msgid "&Bookmarks..."
532 msgstr "&Záložky..."
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:43
535 msgid "&VLM Configuration..."
536 msgstr "Konfigurácia &VLM..."
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:45
539 msgid "&About..."
540 msgstr "O &programe..."
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/control/rc.c:75
543 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
544 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:630
545 #: modules/gui/macosx/intf.m:674 modules/gui/macosx/intf.m:753
546 #: modules/gui/macosx/intf.m:760 modules/gui/macosx/intf.m:1699
547 #: modules/gui/macosx/intf.m:1700 modules/gui/macosx/intf.m:1701
548 #: modules/gui/macosx/intf.m:1702 modules/gui/macosx/playlist.m:439
549 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
550 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:654 modules/gui/qt4/menus.cpp:658
551 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:661
552 msgid "Play"
553 msgstr "Prehrať"
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:49
556 msgid "Fetch Information"
557 msgstr "Získať informácie"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:440
560 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
561 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46
562 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
563 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
564 msgid "Delete"
565 msgstr "Vymazať"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:51 modules/gui/macosx/playlist.m:443
568 msgid "Information..."
569 msgstr "Informácia"
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:52
572 msgid "Sort"
573 msgstr "Zoradiť"
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:53
576 msgid "Add Node"
577 msgstr "Pridať uzol"
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:54
580 msgid "Stream..."
581 msgstr "Stream..."
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:55
584 msgid "Save..."
585 msgstr "Uložiť..."
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:56
588 msgid "Open Folder..."
589 msgstr "Otvoriť priečinok..."
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:60 src/libvlc-module.c:1119
592 msgid "Repeat all"
593 msgstr "Zopakovať všetko"
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:61
596 msgid "Repeat one"
597 msgstr "Opakovať jedenkrát"
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:62
600 msgid "No repeat"
601 msgstr "Bez opakovania"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1320
604 #: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:680
605 msgid "Random"
606 msgstr "Náhodne"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:65
609 msgid "Random off"
610 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:67
613 msgid "Add to playlist"
614 msgstr "Pridať do playlistu"
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:68
617 msgid "Add to media library"
618 msgstr "Pridať do knižnice médií"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:70
621 msgid "Add file..."
622 msgstr "Pridať súbor..."
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:71
625 msgid "Advanced open..."
626 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:72
629 msgid "Add directory..."
630 msgstr "Pridať priečinok..."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:74
633 msgid "Save Playlist to &File..."
634 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:75
637 msgid "&Load Playlist File..."
638 msgstr "&Načítať súbor s playlistom..."
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:77
641 msgid "Search"
642 msgstr "Hľadať"
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:78
645 msgid "Search Filter"
646 msgstr "Vyhľadávací filter"
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:80
649 msgid "Additional &Sources"
650 msgstr "Do&datočné zdroje"
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:84
653 msgid ""
654 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
655 "them."
656 msgstr ""
657 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
658 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/extended.m:77
661 msgid "Image clone"
662 msgstr "Klonovať obrázok"
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:90
665 msgid "Clone the image"
666 msgstr "Konovať obrázok"
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:440
669 msgid "Magnification"
670 msgstr "Zväčšenie"
671
672 #: include/vlc_intf_strings.h:93
673 msgid ""
674 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
675 "be magnified."
676 msgstr ""
677 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:545
680 msgid "Waves"
681 msgstr "Vlny"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:97
684 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
685 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:99
688 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
689 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
690
691 #: include/vlc_intf_strings.h:101
692 msgid "Image colors inversion"
693 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:103
696 msgid "Split the image to make an image wall"
697 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
698
699 #: include/vlc_intf_strings.h:105
700 msgid ""
701 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
702 "The video gets split in parts that you must sort."
703 msgstr ""
704 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
705 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
706
707 #: include/vlc_intf_strings.h:108
708 msgid ""
709 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
710 "Try changing the various settings for different effects"
711 msgstr ""
712 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
713 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
714
715 #: include/vlc_intf_strings.h:111
716 msgid ""
717 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
718 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
719 "settings."
720 msgstr ""
721 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
722 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
723
724 #: include/vlc_intf_strings.h:115
725 msgid ""
726 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
727 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
728 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
729 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
730 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
731 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
732 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
733 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
734 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
735 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
736 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
737 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
738 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
739 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
740 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
741 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
742 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
743 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
744 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
745 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
746 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
747 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
748 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
749 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
750 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
751 "b> VLC media player.</p></body></html>"
752 msgstr ""
753 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
754 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
755 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
756 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> webovej stránke tímu VideoLAN.</"
757 "p><p>Ak ste nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si "
758 "prosím<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
759 "\"><em>Úvod do programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie "
760 "o použití programu nájdete <br>\"<a "
761
762 #: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
763 #: src/audio_output/filters.c:229
764 msgid "Audio filtering failed"
765 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
766
767 #: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
768 #: src/audio_output/filters.c:230
769 #, c-format
770 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
771 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
772
773 #: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:140
774 #: src/input/es_out.c:459 src/libvlc-module.c:560
775 #: src/video_output/video_output.c:392 modules/video_filter/postproc.c:222
776 msgid "Disable"
777 msgstr "Zablokovať"
778
779 #: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:132
780 msgid "Spectrometer"
781 msgstr "Spectrometer"
782
783 #: src/audio_output/input.c:98
784 msgid "Scope"
785 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
786
787 #: src/audio_output/input.c:100
788 msgid "Spectrum"
789 msgstr "Spektrum"
790
791 #: src/audio_output/input.c:102
792 msgid "Vu meter"
793 msgstr "Vu meter"
794
795 #: src/audio_output/input.c:137 modules/audio_filter/equalizer.c:74
796 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:156 modules/gui/macosx/equalizer.m:170
797 msgid "Equalizer"
798 msgstr "Ekvalizér"
799
800 #: src/audio_output/input.c:159 src/libvlc-module.c:284
801 msgid "Audio filters"
802 msgstr "Filtre zvuku"
803
804 #: src/audio_output/input.c:181
805 msgid "Replay gain"
806 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
807
808 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
809 #: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:699
810 #: modules/gui/macosx/intf.m:700
811 msgid "Audio Channels"
812 msgstr "Audio-kanály"
813
814 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
815 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:208 modules/access/v4l2/v4l2.c:259
816 #: modules/access/v4l.c:129 modules/audio_output/alsa.c:195
817 #: modules/audio_output/alsa.c:226 modules/audio_output/directx.c:518
818 #: modules/audio_output/oss.c:207 modules/audio_output/portaudio.c:407
819 #: modules/audio_output/sdl.c:184 modules/audio_output/sdl.c:201
820 #: modules/audio_output/waveout.c:517 modules/codec/twolame.c:71
821 msgid "Stereo"
822 msgstr "Stereo"
823
824 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
825 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
826 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
827 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
828 #: modules/control/gestures.c:92 modules/gui/fbosd.c:164
829 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:352
830 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:861
831 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:929 modules/video_filter/logo.c:100
832 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
833 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
834 msgid "Left"
835 msgstr "Vľavo"
836
837 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
838 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
839 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
840 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
841 #: modules/control/gestures.c:92 modules/gui/fbosd.c:164
842 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:369 modules/video_filter/logo.c:100
843 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
844 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
845 msgid "Right"
846 msgstr "Vpravo"
847
848 #: src/audio_output/output.c:135
849 msgid "Dolby Surround"
850 msgstr "Dolby Surround"
851
852 #: src/audio_output/output.c:147
853 msgid "Reverse stereo"
854 msgstr "Obrátené stereo"
855
856 #: src/config/file.c:584
857 msgid "key"
858 msgstr "kľúč"
859
860 #: src/config/file.c:593
861 msgid "boolean"
862 msgstr "Hodnota boolean"
863
864 #: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1595
865 msgid "integer"
866 msgstr "hodnota"
867
868 #: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1624
869 msgid "float"
870 msgstr "plávajúci"
871
872 #: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1574
873 msgid "string"
874 msgstr "príkaz"
875
876 #: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:127
877 #: src/playlist/loadsave.c:144
878 msgid "Media Library"
879 msgstr "Knižnica s médiami"
880
881 #: src/extras/getopt.c:633
882 #, c-format
883 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
884 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
885
886 #: src/extras/getopt.c:658
887 #, c-format
888 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
889 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
890
891 #: src/extras/getopt.c:663
892 #, c-format
893 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
894 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
895
896 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:857
897 #, c-format
898 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
899 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
900
901 #: src/extras/getopt.c:710 src/extras/getopt.c:716
902 #, c-format
903 msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
904 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%s%s'\n"
905
906 #: src/extras/getopt.c:743
907 #, c-format
908 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
909 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
910
911 #: src/extras/getopt.c:746
912 #, c-format
913 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
914 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
915
916 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
917 #, c-format
918 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
919 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
920
921 #: src/extras/getopt.c:823
922 #, c-format
923 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
924 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
925
926 #: src/extras/getopt.c:841
927 #, c-format
928 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
929 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
930
931 #: src/input/control.c:323
932 #, c-format
933 msgid "Bookmark %i"
934 msgstr "Záložka %i"
935
936 #: src/input/decoder.c:111
937 msgid "No suitable decoder module"
938 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
939
940 #: src/input/decoder.c:112
941 #, c-format
942 msgid ""
943 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
944 "there is no way for you to fix this."
945 msgstr ""
946 "VLC nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
947 "nie je možné odstrániť."
948
949 #: src/input/decoder.c:167 src/input/decoder.c:180 src/input/decoder.c:382
950 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:228 modules/codec/avcodec/encoder.c:236
951 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:660
952 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:669 modules/stream_out/es.c:373
953 #: modules/stream_out/es.c:387
954 msgid "Streaming / Transcoding failed"
955 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
956
957 #: src/input/decoder.c:168
958 msgid "VLC could not open the packetizer module."
959 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
960
961 #: src/input/decoder.c:181 src/input/decoder.c:383
962 msgid "VLC could not open the decoder module."
963 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
964
965 #: src/input/es_out.c:480 src/input/es_out.c:485 src/libvlc-module.c:315
966 #: modules/access/cdda/info.c:392 modules/access/vcdx/access.c:477
967 #: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
968 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:335
969 msgid "Track"
970 msgstr "Stopa"
971
972 #: src/input/es_out.c:672
973 #, c-format
974 msgid "%s [%s %d]"
975 msgstr "%s [%s %d]"
976
977 #: src/input/es_out.c:672 src/input/es_out.c:674 src/input/var.c:158
978 #: src/libvlc-module.c:593 modules/gui/macosx/intf.m:686
979 #: modules/gui/macosx/intf.m:687
980 msgid "Program"
981 msgstr "Program"
982
983 #: src/input/es_out.c:1458 modules/demux/ty.c:771
984 msgid "Closed captions 1"
985 msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
986
987 #: src/input/es_out.c:1459 modules/demux/ty.c:772
988 msgid "Closed captions 2"
989 msgstr "Uzatvorené kapitoly 2"
990
991 #: src/input/es_out.c:1460 modules/demux/ty.c:773
992 msgid "Closed captions 3"
993 msgstr "Uzatvorené kapitoly 3"
994
995 #: src/input/es_out.c:1461 modules/demux/ty.c:774
996 msgid "Closed captions 4"
997 msgstr "Uzatvorené kapitoly 4"
998
999 #: src/input/es_out.c:2038 modules/codec/faad.c:386
1000 #, c-format
1001 msgid "Stream %d"
1002 msgstr "Tok %d"
1003
1004 #: src/input/es_out.c:2040 modules/gui/macosx/wizard.m:383
1005 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:648 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:735
1006 msgid "Codec"
1007 msgstr "Kodek"
1008
1009 #: src/input/es_out.c:2043 src/input/meta.c:63 src/libvlc-module.c:173
1010 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
1011 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:261
1012 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
1013 msgid "Language"
1014 msgstr "Jazyk"
1015
1016 #: src/input/es_out.c:2051 src/input/es_out.c:2079 src/input/es_out.c:2106
1017 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:186
1018 msgid "Type"
1019 msgstr "Typ"
1020
1021 #: src/input/es_out.c:2054 modules/codec/faad.c:391
1022 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:784
1023 msgid "Channels"
1024 msgstr "Kanály"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:2059 modules/codec/faad.c:393
1027 msgid "Sample rate"
1028 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1029
1030 #: src/input/es_out.c:2060
1031 #, c-format
1032 msgid "%u Hz"
1033 msgstr "%u Hz"
1034
1035 #: src/input/es_out.c:2066
1036 msgid "Bits per sample"
1037 msgstr "bitov na vzorok"
1038
1039 #: src/input/es_out.c:2071 modules/access_output/shout.c:91
1040 #: modules/access/pvr.c:97 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:849
1041 msgid "Bitrate"
1042 msgstr "Dátový tok"
1043
1044 #: src/input/es_out.c:2072
1045 #, c-format
1046 msgid "%u kb/s"
1047 msgstr "%u kb/s"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:2083
1050 msgid "Resolution"
1051 msgstr "Rozlíšenie"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:2089
1054 msgid "Display resolution"
1055 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:2099 modules/access/screen/screen.c:43
1058 msgid "Frame rate"
1059 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:2106
1062 msgid "Subtitle"
1063 msgstr "Titulky"
1064
1065 #: src/input/input.c:2211
1066 msgid "Your input can't be opened"
1067 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1068
1069 #: src/input/input.c:2212
1070 #, c-format
1071 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1072 msgstr ""
1073 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1074 "v súbore so záznamom."
1075
1076 #: src/input/input.c:2310
1077 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1078 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1079
1080 #: src/input/input.c:2311
1081 #, c-format
1082 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
1083 msgstr ""
1084 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1085 "záznamom činnosti programu."
1086
1087 #: src/input/meta.c:52 src/input/var.c:168
1088 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:688
1089 #: modules/gui/macosx/intf.m:689 modules/gui/macosx/open.m:179
1090 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:72 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1091 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:309
1092 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:200 modules/mux/asf.c:52
1093 msgid "Title"
1094 msgstr "Titul"
1095
1096 #: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:73
1097 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1106
1098 msgid "Artist"
1099 msgstr "Herec"
1100
1101 #: src/input/meta.c:54
1102 msgid "Genre"
1103 msgstr "Žáner"
1104
1105 #: src/input/meta.c:55 modules/mux/asf.c:56
1106 msgid "Copyright"
1107 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1108
1109 #: src/input/meta.c:56 src/libvlc-module.c:315 modules/access/vcdx/info.c:94
1110 msgid "Album"
1111 msgstr "Album"
1112
1113 #: src/input/meta.c:57
1114 msgid "Track number"
1115 msgstr "Číslo stopy"
1116
1117 #: src/input/meta.c:58 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
1118 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:66
1119 msgid "Description"
1120 msgstr "Popis"
1121
1122 #: src/input/meta.c:59 modules/mux/asf.c:60
1123 msgid "Rating"
1124 msgstr "Hodnotenie"
1125
1126 #: src/input/meta.c:60
1127 msgid "Date"
1128 msgstr "Dátum"
1129
1130 #: src/input/meta.c:61
1131 msgid "Setting"
1132 msgstr "Nastavenie"
1133
1134 #: src/input/meta.c:62 modules/gui/macosx/open.m:192
1135 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1136 msgid "URL"
1137 msgstr "URL adresa"
1138
1139 #: src/input/meta.c:64 modules/misc/notify/notify.c:291
1140 msgid "Now Playing"
1141 msgstr "Práve sa prehráva"
1142
1143 #: src/input/meta.c:65 modules/access/vcdx/info.c:101
1144 msgid "Publisher"
1145 msgstr "Vydavateľ"
1146
1147 #: src/input/meta.c:66
1148 msgid "Encoded by"
1149 msgstr "Enkódoval"
1150
1151 #: src/input/meta.c:67
1152 msgid "Artwork URL"
1153 msgstr "URL diela"
1154
1155 #: src/input/meta.c:68
1156 msgid "Track ID"
1157 msgstr "ID stopy"
1158
1159 #: src/input/var.c:149
1160 msgid "Bookmark"
1161 msgstr "Záložka"
1162
1163 #: src/input/var.c:163 src/libvlc-module.c:599
1164 msgid "Programs"
1165 msgstr "Programy"
1166
1167 #: src/input/var.c:173 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
1168 #: modules/gui/macosx/intf.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:691
1169 #: modules/gui/macosx/open.m:180 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:171
1170 msgid "Chapter"
1171 msgstr "Kapitola"
1172
1173 #: src/input/var.c:178 modules/access/vcdx/info.c:306
1174 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:294
1175 msgid "Navigation"
1176 msgstr "Navigácia"
1177
1178 #: src/input/var.c:194 modules/gui/macosx/intf.m:714
1179 #: modules/gui/macosx/intf.m:715
1180 msgid "Video Track"
1181 msgstr "Video-stopa"
1182
1183 #: src/input/var.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:697
1184 #: modules/gui/macosx/intf.m:698
1185 msgid "Audio Track"
1186 msgstr "Zvuková stopa"
1187
1188 #: src/input/var.c:204 modules/gui/macosx/intf.m:722
1189 #: modules/gui/macosx/intf.m:723
1190 msgid "Subtitles Track"
1191 msgstr "Stopa s titulkami"
1192
1193 #: src/input/var.c:271
1194 msgid "Next title"
1195 msgstr "Ďalší titul"
1196
1197 #: src/input/var.c:276
1198 msgid "Previous title"
1199 msgstr "Predchádzajúci titul"
1200
1201 #: src/input/var.c:299
1202 #, c-format
1203 msgid "Title %i"
1204 msgstr "Titul %i"
1205
1206 #: src/input/var.c:322 src/input/var.c:382
1207 #, c-format
1208 msgid "Chapter %i"
1209 msgstr "Kapitola %i"
1210
1211 #: src/input/var.c:361 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1212 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:759
1213 msgid "Next chapter"
1214 msgstr "Ďalšia kapitola"
1215
1216 #: src/input/var.c:366 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
1217 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:758
1218 msgid "Previous chapter"
1219 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1220
1221 #: src/input/vlm.c:523 src/input/vlm.c:852
1222 #, c-format
1223 msgid "Media: %s"
1224 msgstr "Médium: %s"
1225
1226 #: src/interface/interaction.c:172 src/interface/interaction.c:280
1227 #: modules/demux/avi/avi.c:673 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
1228 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
1229 #: modules/gui/macosx/interaction.m:129 modules/gui/macosx/interaction.m:133
1230 #: modules/gui/macosx/interaction.m:136 modules/gui/macosx/open.m:168
1231 #: modules/gui/macosx/prefs.m:126 modules/gui/macosx/prefs.m:147
1232 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:232 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
1233 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:624 modules/gui/macosx/wizard.m:320
1234 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1140
1235 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1289
1236 msgid "Cancel"
1237 msgstr "Storno"
1238
1239 #: src/interface/interaction.c:279 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:405
1240 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:103 modules/gui/macosx/bookmarks.m:217
1241 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:225 modules/gui/macosx/bookmarks.m:270
1242 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:278 modules/gui/macosx/controls.m:59
1243 #: modules/gui/macosx/extended.m:519 modules/gui/macosx/interaction.m:134
1244 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/interaction.m:175
1245 #: modules/gui/macosx/intf.m:2107 modules/gui/macosx/open.m:167
1246 #: modules/gui/macosx/open.m:299 modules/gui/macosx/output.m:138
1247 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:425 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:233
1248 #: modules/gui/macosx/update.m:65 modules/gui/macosx/wizard.m:599
1249 #: modules/gui/macosx/wizard.m:663 modules/gui/macosx/wizard.m:1055
1250 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1140 modules/gui/macosx/wizard.m:1147
1251 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1676 modules/gui/macosx/wizard.m:1684
1252 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1865 modules/gui/macosx/wizard.m:1876
1253 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1889
1254 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1139
1255 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1288
1256 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:526
1257 msgid "OK"
1258 msgstr "OK"
1259
1260 #: src/interface/interface.c:204 modules/gui/macosx/intf.m:648
1261 #: modules/gui/macosx/intf.m:649
1262 msgid "Add Interface"
1263 msgstr "Pridať rozhranie"
1264
1265 #: src/interface/interface.c:208
1266 msgid "Console"
1267 msgstr "Konzola"
1268
1269 #: src/interface/interface.c:211
1270 msgid "Telnet Interface"
1271 msgstr "Rozhranie Telnet"
1272
1273 #: src/interface/interface.c:214
1274 msgid "Web Interface"
1275 msgstr "Webové rozhranie"
1276
1277 #: src/interface/interface.c:217
1278 msgid "Debug logging"
1279 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1280
1281 #: src/interface/interface.c:220
1282 msgid "Mouse Gestures"
1283 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1284
1285 #: src/libvlc.c:295 src/libvlc.c:428 src/modules/cache.c:206
1286 #: src/modules/cache.c:525
1287 msgid "C"
1288 msgstr "sk"
1289
1290 #: src/libvlc.c:1162
1291 msgid ""
1292 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1293 "interface."
1294 msgstr ""
1295 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
1296 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
1297
1298 #: src/libvlc.c:1307
1299 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1300 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
1301
1302 #: src/libvlc.c:1639
1303 msgid " (default enabled)"
1304 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1305
1306 #: src/libvlc.c:1640
1307 msgid " (default disabled)"
1308 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1309
1310 #: src/libvlc.c:1799 src/libvlc.c:1802
1311 msgid "Note:"
1312 msgstr "Poznámka:"
1313
1314 #: src/libvlc.c:1800 src/libvlc.c:1803
1315 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1316 msgstr ""
1317 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1318 "nastavenia."
1319
1320 #: src/libvlc.c:1907
1321 #, c-format
1322 msgid "VLC version %s\n"
1323 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1324
1325 #: src/libvlc.c:1908
1326 #, c-format
1327 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1328 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1329
1330 #: src/libvlc.c:1910
1331 #, c-format
1332 msgid "Compiler: %s\n"
1333 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1334
1335 #: src/libvlc.c:1912
1336 #, c-format
1337 msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
1338 msgstr "Založené na Git [%s]\n"
1339
1340 #: src/libvlc.c:1948
1341 msgid ""
1342 "\n"
1343 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1344 msgstr ""
1345 "\n"
1346 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1347
1348 #: src/libvlc.c:1968
1349 msgid ""
1350 "\n"
1351 "Press the RETURN key to continue...\n"
1352 msgstr ""
1353 "\n"
1354 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1355
1356 #: src/libvlc.h:202 src/libvlc-module.c:1323 src/libvlc-module.c:1324
1357 #: src/libvlc-module.c:2384 src/video_output/vout_intf.c:272
1358 msgid "Zoom"
1359 msgstr "Priblížiť"
1360
1361 #: src/libvlc.h:203 src/libvlc-module.c:1249 src/video_output/vout_intf.c:167
1362 msgid "1:4 Quarter"
1363 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1364
1365 #: src/libvlc.h:204 src/libvlc-module.c:1250 src/video_output/vout_intf.c:168
1366 msgid "1:2 Half"
1367 msgstr "1:2 (polovica)"
1368
1369 #: src/libvlc.h:205 src/libvlc-module.c:1251 src/video_output/vout_intf.c:169
1370 msgid "1:1 Original"
1371 msgstr "1:1 (Originál)"
1372
1373 #: src/libvlc.h:206 src/libvlc-module.c:1252 src/video_output/vout_intf.c:170
1374 msgid "2:1 Double"
1375 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1376
1377 #: src/libvlc-module.c:86 src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:63
1378 msgid "Auto"
1379 msgstr "Autom."
1380
1381 #: src/libvlc-module.c:87
1382 msgid "American English"
1383 msgstr "Americká angličtina"
1384
1385 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:43
1386 msgid "Arabic"
1387 msgstr "Arabsky"
1388
1389 #: src/libvlc-module.c:89
1390 msgid "Brazilian Portuguese"
1391 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1392
1393 #: src/libvlc-module.c:90
1394 msgid "British English"
1395 msgstr "Britská angličtina"
1396
1397 #: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:59
1398 msgid "Catalan"
1399 msgstr "Katalánsky"
1400
1401 #: src/libvlc-module.c:92
1402 msgid "Chinese Traditional"
1403 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1404
1405 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:67
1406 msgid "Czech"
1407 msgstr "Česky"
1408
1409 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:68
1410 msgid "Danish"
1411 msgstr "Dánsky"
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:69
1414 msgid "Dutch"
1415 msgstr "Holandská nemčina"
1416
1417 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:76
1418 msgid "Finnish"
1419 msgstr "Fínsky"
1420
1421 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:77
1422 msgid "French"
1423 msgstr "Francúzsky"
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:98
1426 msgid "Galician"
1427 msgstr "Španielčina"
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:79
1430 msgid "Georgian"
1431 msgstr "Gruzínsky"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:80
1434 msgid "German"
1435 msgstr "Nemecky"
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:88
1438 msgid "Hebrew"
1439 msgstr "Hebrejsky"
1440
1441 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:92
1442 msgid "Hungarian"
1443 msgstr "Maďarsky"
1444
1445 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:99
1446 msgid "Italian"
1447 msgstr "Taliansky"
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:101
1450 msgid "Japanese"
1451 msgstr "Japonsky"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:111
1454 msgid "Korean"
1455 msgstr "Kórejsky"
1456
1457 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:125
1458 msgid "Malay"
1459 msgstr "Malajsky"
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:107
1462 msgid "Occitan"
1463 msgstr "Occitan"
1464
1465 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:146
1466 msgid "Persian"
1467 msgstr "Perzsky"
1468
1469 #: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:148
1470 msgid "Polish"
1471 msgstr "Poľsky"
1472
1473 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:149
1474 msgid "Portuguese"
1475 msgstr "Portugalsky"
1476
1477 #: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:154
1478 msgid "Romanian"
1479 msgstr "Rumunsky"
1480
1481 #: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:156
1482 msgid "Russian"
1483 msgstr "Rusky"
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:113
1486 msgid "Simplified Chinese"
1487 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1488
1489 #: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:159
1490 msgid "Serbian"
1491 msgstr "Srbsky"
1492
1493 #: src/libvlc-module.c:115 src/text/iso-639_def.h:162
1494 msgid "Slovak"
1495 msgstr "Slovensky"
1496
1497 #: src/libvlc-module.c:116 src/text/iso-639_def.h:163
1498 msgid "Slovenian"
1499 msgstr "Slovinsky"
1500
1501 #: src/libvlc-module.c:117 src/text/iso-639_def.h:170
1502 msgid "Spanish"
1503 msgstr "Španielsky"
1504
1505 #: src/libvlc-module.c:118 src/text/iso-639_def.h:175
1506 msgid "Swedish"
1507 msgstr "Švédsky"
1508
1509 #: src/libvlc-module.c:119 src/text/iso-639_def.h:188
1510 msgid "Turkish"
1511 msgstr "Turecky"
1512
1513 #: src/libvlc-module.c:139
1514 msgid ""
1515 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1516 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1517 "related options."
1518 msgstr ""
1519 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1520 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1521 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:143
1524 msgid "Interface module"
1525 msgstr "Modul rozhrania"
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:145
1528 msgid ""
1529 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1530 "automatically select the best module available."
1531 msgstr ""
1532 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1533 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:149 modules/control/ntservice.c:57
1536 msgid "Extra interface modules"
1537 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:151
1540 msgid ""
1541 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1542 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1543 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1544 "\", \"gestures\" ...)"
1545 msgstr ""
1546 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1547 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1548 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1549 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1550 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1551 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:158
1554 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1555 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1556
1557 #: src/libvlc-module.c:160
1558 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1559 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1560
1561 #: src/libvlc-module.c:162
1562 msgid ""
1563 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1564 "1=warnings, 2=debug)."
1565 msgstr ""
1566 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1567 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1568 "ladenie)"
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:165
1571 msgid "Be quiet"
1572 msgstr "Tichý mód"
1573
1574 #: src/libvlc-module.c:167
1575 msgid "Turn off all warning and information messages."
1576 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1577
1578 #: src/libvlc-module.c:169
1579 msgid "Default stream"
1580 msgstr "Predvolený stream"
1581
1582 #: src/libvlc-module.c:171
1583 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1584 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1585
1586 #: src/libvlc-module.c:174
1587 msgid ""
1588 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1589 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1590 msgstr ""
1591 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1592 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:178
1595 msgid "Color messages"
1596 msgstr "Farebné hlásenia"
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:180
1599 msgid ""
1600 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1601 "needs Linux color support for this to work."
1602 msgstr ""
1603 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1604 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:183
1607 msgid "Show advanced options"
1608 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:185
1611 msgid ""
1612 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1613 "available options, including those that most users should never touch."
1614 msgstr ""
1615 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1616 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1617 "nepoužije. "
1618
1619 #: src/libvlc-module.c:189 modules/control/showintf.c:72
1620 msgid "Show interface with mouse"
1621 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1622
1623 #: src/libvlc-module.c:191
1624 msgid ""
1625 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1626 "edge of the screen in fullscreen mode."
1627 msgstr ""
1628 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1629 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:194
1632 msgid "Interface interaction"
1633 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:196
1636 msgid ""
1637 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1638 "user input is required."
1639 msgstr ""
1640 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1641 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:206
1644 msgid ""
1645 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1646 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1647 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1648 "the \"audio filters\" modules section."
1649 msgstr ""
1650 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1651 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1652 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1653 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1654
1655 #: src/libvlc-module.c:212
1656 msgid "Audio output module"
1657 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1658
1659 #: src/libvlc-module.c:214
1660 msgid ""
1661 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1662 "automatically select the best method available."
1663 msgstr ""
1664 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1665 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:218 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
1668 #: modules/stream_out/display.c:41
1669 msgid "Enable audio"
1670 msgstr "Zapnúť zvuk"
1671
1672 #: src/libvlc-module.c:220
1673 msgid ""
1674 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1675 "not take place, thus saving some processing power."
1676 msgstr ""
1677 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1678 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:224
1681 msgid "Force mono audio"
1682 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:225
1685 msgid "This will force a mono audio output."
1686 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:228
1689 msgid "Default audio volume"
1690 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:230
1693 msgid ""
1694 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1695 msgstr ""
1696 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1697 "1024. "
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:233
1700 msgid "Audio output saved volume"
1701 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1702
1703 #: src/libvlc-module.c:235
1704 msgid ""
1705 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1706 "should not change this option manually."
1707 msgstr ""
1708 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1709 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1710 "manuálne. "
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:238
1713 msgid "Audio output volume step"
1714 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:240
1717 msgid ""
1718 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1719 "0 to 1024."
1720 msgstr ""
1721 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1722 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:243
1725 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1726 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:245
1729 msgid ""
1730 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1731 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1732 msgstr ""
1733 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1734 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1735 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:249
1738 msgid "High quality audio resampling"
1739 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:251
1742 msgid ""
1743 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1744 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1745 "resampling algorithm will be used instead."
1746 msgstr ""
1747 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1748 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1749 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1750 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1751
1752 #: src/libvlc-module.c:256
1753 msgid "Audio desynchronization compensation"
1754 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:258
1757 msgid ""
1758 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1759 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1760 msgstr ""
1761 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1762 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1763 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:261
1766 msgid "Audio output channels mode"
1767 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:263
1770 msgid ""
1771 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1772 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1773 "played)."
1774 msgstr ""
1775 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1776 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1777 "prehrávania)."
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:267 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:225
1780 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
1781 msgid "Use S/PDIF when available"
1782 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:269
1785 msgid ""
1786 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1787 "audio stream being played."
1788 msgstr ""
1789 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1790 "pre započatím prehrávania."
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:272 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:215
1793 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:113
1794 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1795 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:274
1798 msgid ""
1799 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1800 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1801 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1802 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1803 msgstr ""
1804 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1805 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1806 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1807 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1808 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1809
1810 #: src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:63
1811 msgid "On"
1812 msgstr "Zapnuté"
1813
1814 #: src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:62
1815 msgid "Off"
1816 msgstr "Vypnuté"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:286
1819 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1820 msgstr ""
1821 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1822 "spracovávanie zvuku."
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:289
1825 msgid "Audio visualizations "
1826 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1827
1828 #: src/libvlc-module.c:291
1829 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1830 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:295
1833 msgid "Replay gain mode"
1834 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:297
1837 msgid "Select the replay gain mode"
1838 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:299
1841 msgid "Replay preamp"
1842 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1843
1844 #: src/libvlc-module.c:301
1845 msgid ""
1846 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1847 "replay gain information"
1848 msgstr ""
1849 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1850 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:304
1853 msgid "Default replay gain"
1854 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:306
1857 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1858 msgstr ""
1859 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1860 "zosilovaní zvuku"
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:308
1863 msgid "Peak protection"
1864 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:310
1867 msgid "Protect against sound clipping"
1868 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
1871 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
1872 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:258
1873 #: modules/video_output/opengl.c:126 modules/video_output/opengl.c:182
1874 msgid "None"
1875 msgstr "Žiaden"
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:323
1878 msgid ""
1879 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1880 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1881 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1882 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1883 "options."
1884 msgstr ""
1885 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1886 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1887 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1888 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:329
1891 msgid "Video output module"
1892 msgstr "Modul video-výstupu"
1893
1894 #: src/libvlc-module.c:331
1895 msgid ""
1896 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1897 "automatically select the best method available."
1898 msgstr ""
1899 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1900 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:334 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1903 #: modules/stream_out/display.c:43
1904 msgid "Enable video"
1905 msgstr "Zapnúť video"
1906
1907 #: src/libvlc-module.c:336
1908 msgid ""
1909 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1910 "not take place, thus saving some processing power."
1911 msgstr ""
1912 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1913 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1914
1915 #: src/libvlc-module.c:339 modules/codec/fake.c:59
1916 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:137 modules/stream_out/transcode.c:76
1917 #: modules/visualization/visual/visual.c:46
1918 msgid "Video width"
1919 msgstr "Šírka videa"
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:341
1922 msgid ""
1923 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1924 "characteristics."
1925 msgstr ""
1926 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1927 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:344 modules/codec/fake.c:62
1930 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:140 modules/stream_out/transcode.c:79
1931 #: modules/visualization/visual/visual.c:50
1932 msgid "Video height"
1933 msgstr "Výška videa"
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:346
1936 msgid ""
1937 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1938 "video characteristics."
1939 msgstr ""
1940 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1941 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:349
1944 msgid "Video X coordinate"
1945 msgstr "Súradnica X videa"
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:351
1948 msgid ""
1949 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1950 "coordinate)."
1951 msgstr ""
1952 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:354
1955 msgid "Video Y coordinate"
1956 msgstr "Súradnica Y videa"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:356
1959 msgid ""
1960 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1961 "coordinate)."
1962 msgstr ""
1963 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1964
1965 #: src/libvlc-module.c:359
1966 msgid "Video title"
1967 msgstr "Názov videa"
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:361
1970 msgid ""
1971 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1972 "interface)."
1973 msgstr ""
1974 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1975 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:364
1978 msgid "Video alignment"
1979 msgstr "Zarovnanie videa"
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:366
1982 msgid ""
1983 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1984 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1985 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1986 msgstr ""
1987 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1988 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1989 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1990 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
1993 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
1994 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
1995 #: modules/gui/fbosd.c:164 modules/video_filter/logo.c:100
1996 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
1997 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1998 msgid "Center"
1999 msgstr "Vycentrovať"
2000
2001 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420 modules/codec/dvbsub.c:75
2002 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2003 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:335
2004 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:868
2005 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:922 modules/video_filter/logo.c:100
2006 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
2007 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
2008 msgid "Top"
2009 msgstr "Hore"
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420 modules/codec/dvbsub.c:75
2012 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2013 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:386 modules/video_filter/logo.c:100
2014 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
2015 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
2016 msgid "Bottom"
2017 msgstr "Dole"
2018
2019 #: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
2020 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
2021 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2022 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2023 #: modules/video_filter/rss.c:172
2024 msgid "Top-Left"
2025 msgstr "Vľavo hore"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
2028 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
2029 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2030 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2031 #: modules/video_filter/rss.c:172
2032 msgid "Top-Right"
2033 msgstr "Vpravo hore"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
2036 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
2037 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2038 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2039 #: modules/video_filter/rss.c:172
2040 msgid "Bottom-Left"
2041 msgstr "Vľavo dole"
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
2044 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
2045 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2046 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2047 #: modules/video_filter/rss.c:172
2048 msgid "Bottom-Right"
2049 msgstr "Vpravo dole"
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:374
2052 msgid "Zoom video"
2053 msgstr "Priblížiť video"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:376
2056 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2057 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:378
2060 msgid "Grayscale video output"
2061 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:380
2064 msgid ""
2065 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2066 "save some processing power."
2067 msgstr ""
2068 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2069 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:383
2072 msgid "Embedded video"
2073 msgstr "Vstavané video"
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:385
2076 msgid "Embed the video output in the main interface."
2077 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:387
2080 msgid "Fullscreen video output"
2081 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:389
2084 msgid "Start video in fullscreen mode"
2085 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:391
2088 msgid "Overlay video output"
2089 msgstr "Výstup prekryvového videa"
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:393
2092 msgid ""
2093 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2094 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2095 msgstr ""
2096 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2097 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2098 "hardvérovú akceleráciu videa."
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:396 src/video_output/vout_intf.c:400
2101 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2102 msgid "Always on top"
2103 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2104
2105 #: src/libvlc-module.c:398
2106 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2107 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2108
2109 #: src/libvlc-module.c:400
2110 msgid "Show media title on video"
2111 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2112
2113 #: src/libvlc-module.c:402
2114 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2115 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2116
2117 #: src/libvlc-module.c:404
2118 msgid "Show video title for x miliseconds"
2119 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2120
2121 #: src/libvlc-module.c:406
2122 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2123 msgstr ""
2124 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:408
2127 msgid "Position of video title"
2128 msgstr "Pozícia názvu videa"
2129
2130 #: src/libvlc-module.c:410
2131 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2132 msgstr ""
2133 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2134 "v strede dole). "
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:412
2137 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x miliseconds"
2138 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:415
2141 msgid ""
2142 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n miliseconds, default is "
2143 "3000 ms (3 sec.)"
2144 msgstr ""
2145 "Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
2146 "Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:423
2149 msgid "Disable screensaver"
2150 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:424
2153 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2154 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:426
2157 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2158 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:427
2161 msgid ""
2162 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2163 "computer being suspended because of inactivity."
2164 msgstr ""
2165 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2166 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:430 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2169 msgid "Window decorations"
2170 msgstr "Dekorácie okna"
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:432
2173 msgid ""
2174 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2175 "giving a \"minimal\" window."
2176 msgstr ""
2177 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2178 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:435
2181 msgid "Video output filter module"
2182 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2183
2184 #: src/libvlc-module.c:437
2185 msgid ""
2186 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2187 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2188 msgstr ""
2189 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2190 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2191 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2192 "nedostatkov."
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:441
2195 msgid "Video filter module"
2196 msgstr "Modul video-filtra"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:443
2199 msgid ""
2200 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2201 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2202 msgstr ""
2203 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2204 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2205 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2206 "nedostatkov."
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:447
2209 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2210 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:449
2213 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2214 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:451 src/libvlc-module.c:453
2217 msgid "Video snapshot file prefix"
2218 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:455
2221 msgid "Video snapshot format"
2222 msgstr "Formát snímky z videa"
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:457
2225 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2226 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2227
2228 #: src/libvlc-module.c:459
2229 msgid "Display video snapshot preview"
2230 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:461
2233 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2234 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:463
2237 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2238 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:465
2241 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2242 msgstr ""
2243 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2244 "vytvorenia snímky."
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:467
2247 msgid "Video snapshot width"
2248 msgstr "Šírka video-snímky"
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:469
2251 msgid ""
2252 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2253 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2254 msgstr ""
2255 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
2256 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2257 "správať podľa nastaveného stranového pomeru."
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:473
2260 msgid "Video snapshot height"
2261 msgstr "Výška video snímky"
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:475
2264 msgid ""
2265 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2266 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2267 "ratio."
2268 msgstr ""
2269 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
2270 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2271 "správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:479
2274 msgid "Video cropping"
2275 msgstr "Vystrihnutie videa"
2276
2277 #: src/libvlc-module.c:481
2278 msgid ""
2279 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2280 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2281 msgstr ""
2282 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2283 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2284 "celkový stranový pomer obrázka."
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:485
2287 msgid "Source aspect ratio"
2288 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:487
2291 msgid ""
2292 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2293 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2294 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2295 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2296 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2297 msgstr ""
2298 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2299 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2300 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2301 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2302 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2303 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2304 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:494
2307 msgid "Custom crop ratios list"
2308 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:496
2311 msgid ""
2312 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2313 "crop ratios list."
2314 msgstr ""
2315 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2316 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:499
2319 msgid "Custom aspect ratios list"
2320 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:501
2323 msgid ""
2324 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2325 "aspect ratio list."
2326 msgstr ""
2327 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2328 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2329
2330 #: src/libvlc-module.c:504
2331 msgid "Fix HDTV height"
2332 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:506
2335 msgid ""
2336 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2337 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2338 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2339 msgstr ""
2340 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2341 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2342 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2343 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:511
2346 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2347 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:513
2350 msgid ""
2351 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2352 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2353 "order to keep proportions."
2354 msgstr ""
2355 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2356 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2357 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2358 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2359 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:517 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
2362 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:101
2363 msgid "Skip frames"
2364 msgstr "Preskočiť snímky"
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:519
2367 msgid ""
2368 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2369 "computer is not powerful enough"
2370 msgstr ""
2371 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2372 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2373 "prehrávanie streamu."
2374
2375 #: src/libvlc-module.c:522
2376 msgid "Drop late frames"
2377 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:524
2380 msgid ""
2381 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2382 "intended display date)."
2383 msgstr ""
2384 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2385 "doručené neskoro."
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:527
2388 msgid "Quiet synchro"
2389 msgstr "Tichá synchronizácia"
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:529
2392 msgid ""
2393 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2394 "synchronization mechanism."
2395 msgstr ""
2396 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2397 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:538
2400 msgid ""
2401 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2402 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2403 "channel."
2404 msgstr ""
2405 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2406 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2407 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:542
2410 msgid "Clock reference average counter"
2411 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:544
2414 msgid ""
2415 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2416 "to 10000."
2417 msgstr ""
2418 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2419 "10000."
2420
2421 #: src/libvlc-module.c:547
2422 msgid "Clock synchronisation"
2423 msgstr "Časová synchronizácia"
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:549
2426 msgid ""
2427 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2428 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2429 msgstr ""
2430 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2431 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2432 "stream zo siete prehráva trhane."
2433
2434 #: src/libvlc-module.c:553 modules/control/netsync.c:82
2435 msgid "Network synchronisation"
2436 msgstr "Synchronizácia siete"
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:554
2439 msgid ""
2440 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2441 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2442 msgstr ""
2443 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2444 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2445 "Synchronizácia siete."
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:560 src/video_output/vout_intf.c:178
2448 #: src/video_output/vout_intf.c:196 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
2449 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/access/dshow/dshow.cpp:86
2450 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92 modules/access/v4l2/v4l2.c:246
2451 #: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:173
2452 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1280
2453 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:468
2454 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:690 modules/gui/macosx/vout.m:203
2455 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:556
2456 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
2457 #: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
2458 msgid "Default"
2459 msgstr "Predvolený"
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:560 modules/gui/macosx/equalizer.m:160
2462 #: modules/gui/macosx/extended.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:352
2463 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:27 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:70
2464 msgid "Enable"
2465 msgstr "Aktivovať"
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:562 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
2468 msgid "UDP port"
2469 msgstr "UDP port"
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:564
2472 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2473 msgstr ""
2474 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2475 "hodnota je 1234."
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:566
2478 msgid "MTU of the network interface"
2479 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2480
2481 #: src/libvlc-module.c:568
2482 msgid ""
2483 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2484 "over the network (in bytes)."
2485 msgstr ""
2486 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2487 "cez sieť (v bytoch)."
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:573 modules/stream_out/rtp.c:118
2490 msgid "Hop limit (TTL)"
2491 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2492
2493 #: src/libvlc-module.c:575
2494 msgid ""
2495 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2496 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2497 "in default)."
2498 msgstr ""
2499 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2500 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2501 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:579
2504 msgid "Multicast output interface"
2505 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:581
2508 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2509 msgstr ""
2510 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2511 "smerovaciu tabuľku."
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:583
2514 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2515 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:585
2518 msgid ""
2519 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2520 "table."
2521 msgstr ""
2522 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2523 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:588
2526 msgid "DiffServ Code Point"
2527 msgstr "DiffServ bod kódu"
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:589
2530 msgid ""
2531 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2532 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2533 msgstr ""
2534 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2535 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2536 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:595
2539 msgid ""
2540 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2541 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2542 msgstr ""
2543 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2544 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2545 "stream)."
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:601
2548 msgid ""
2549 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2550 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2551 "(like DVB streams for example)."
2552 msgstr ""
2553 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2554 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2555 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:607 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:238
2558 msgid "Audio track"
2559 msgstr "Zvuková stopa"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:609
2562 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2563 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:612 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:270
2566 msgid "Subtitles track"
2567 msgstr "Stopa s titulkami"
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:614
2570 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2571 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:617
2574 msgid "Audio language"
2575 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:619
2578 msgid ""
2579 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2580 "letter country code)."
2581 msgstr ""
2582 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2583 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:622
2586 msgid "Subtitle language"
2587 msgstr "Jazyk titulkov"
2588
2589 #: src/libvlc-module.c:624
2590 msgid ""
2591 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2592 "letter country code)."
2593 msgstr ""
2594 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2595 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:628
2598 msgid "Audio track ID"
2599 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:630
2602 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2603 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:632
2606 msgid "Subtitles track ID"
2607 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:634
2610 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2611 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:636
2614 msgid "Input repetitions"
2615 msgstr "Opakovania vstupu"
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:638
2618 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2619 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:640
2622 msgid "Start time"
2623 msgstr "Čas spustenia"
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:642
2626 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2627 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:644
2630 msgid "Stop time"
2631 msgstr "Čas zastavenia"
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:646
2634 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2635 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:648
2638 msgid "Run time"
2639 msgstr "Run time"
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:650
2642 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2643 msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:652
2646 msgid "Input list"
2647 msgstr "Zoznam vstupov"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:654
2650 msgid ""
2651 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2652 "together after the normal one."
2653 msgstr ""
2654 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2655 "položiek zoznamu použite čiarku."
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:657
2658 msgid "Input slave (experimental)"
2659 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:659
2662 msgid ""
2663 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2664 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2665 "inputs."
2666 msgstr ""
2667 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2668 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2669 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2670 "znakom '#' ."
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:663
2673 msgid "Bookmarks list for a stream"
2674 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:665
2677 msgid ""
2678 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2679 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2680 "{...}\""
2681 msgstr ""
2682 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2683 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2684 "offset},{...}\""
2685
2686 #: src/libvlc-module.c:671
2687 msgid ""
2688 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2689 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2690 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2691 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2692 msgstr ""
2693 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
2694 "nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
2695 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
2696 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:677
2699 msgid "Force subtitle position"
2700 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:679
2703 msgid ""
2704 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2705 "over the movie. Try several positions."
2706 msgstr ""
2707 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2708 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:682
2711 msgid "Enable sub-pictures"
2712 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:684
2715 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2716 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:686 src/libvlc-module.c:1585 src/text/iso-639_def.h:143
2719 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:274
2720 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
2721 #: modules/stream_out/transcode.c:227
2722 msgid "On Screen Display"
2723 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:688
2726 msgid ""
2727 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2728 "Display)."
2729 msgstr ""
2730 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2731 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2732
2733 #: src/libvlc-module.c:691
2734 msgid "Text rendering module"
2735 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:693
2738 msgid ""
2739 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2740 "instance."
2741 msgstr ""
2742 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2743 "môžete použiť aj modul svg."
2744
2745 #: src/libvlc-module.c:695
2746 msgid "Subpictures filter module"
2747 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:697
2750 msgid ""
2751 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2752 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2753 msgstr ""
2754 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2755 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2756 "logo alebo iné texty...). "
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:700
2759 msgid "Autodetect subtitle files"
2760 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2761
2762 #: src/libvlc-module.c:702
2763 msgid ""
2764 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2765 "(based on the filename of the movie)."
2766 msgstr ""
2767 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2768 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:705
2771 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2772 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:707
2775 msgid ""
2776 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2777 "Options are:\n"
2778 "0 = no subtitles autodetected\n"
2779 "1 = any subtitle file\n"
2780 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2781 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2782 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2783 msgstr ""
2784 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2785 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2786 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2787 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2788 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2789 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2790 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2791 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2792 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2793 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:715
2796 msgid "Subtitle autodetection paths"
2797 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:717
2800 msgid ""
2801 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2802 "found in the current directory."
2803 msgstr ""
2804 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2805 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2806
2807 #: src/libvlc-module.c:720
2808 msgid "Use subtitle file"
2809 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:722
2812 msgid ""
2813 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2814 "subtitle file."
2815 msgstr ""
2816 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2817 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2818 "súbor načítať manuálne. "
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:725
2821 msgid "DVD device"
2822 msgstr "Jednotka DVD"
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:728
2825 msgid ""
2826 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2827 "the drive letter (eg. D:)"
2828 msgstr ""
2829 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2830 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:732
2833 msgid "This is the default DVD device to use."
2834 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:735
2837 msgid "VCD device"
2838 msgstr "Mechanika pre VCD"
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:738
2841 msgid ""
2842 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2843 "scan for a suitable CD-ROM device."
2844 msgstr ""
2845 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2846 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2847 "ROM."
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:742
2850 msgid "This is the default VCD device to use."
2851 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:745
2854 msgid "Audio CD device"
2855 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:748
2858 msgid ""
2859 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2860 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2861 msgstr ""
2862 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2863 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:752
2866 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2867 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:755
2870 msgid "Force IPv6"
2871 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:757
2874 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2875 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:759
2878 msgid "Force IPv4"
2879 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:761
2882 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2883 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2884
2885 #: src/libvlc-module.c:763
2886 msgid "TCP connection timeout"
2887 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:765
2890 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2891 msgstr ""
2892 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:767
2895 msgid "SOCKS server"
2896 msgstr "SOCKS server"
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:769
2899 msgid ""
2900 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2901 "used for all TCP connections"
2902 msgstr ""
2903 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2904 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:772
2907 msgid "SOCKS user name"
2908 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:774
2911 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2912 msgstr ""
2913 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2914 "prístup na SOCKS proxy-server."
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:776
2917 msgid "SOCKS password"
2918 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:778
2921 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2922 msgstr ""
2923 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2924 "server."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:780
2927 msgid "Title metadata"
2928 msgstr "Metadáta názvu"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:782
2931 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2932 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:784
2935 msgid "Author metadata"
2936 msgstr "Metadáta autora"
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:786
2939 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2940 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:788
2943 msgid "Artist metadata"
2944 msgstr "Metadáta hercov"
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:790
2947 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2948 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2949
2950 #: src/libvlc-module.c:792
2951 msgid "Genre metadata"
2952 msgstr "Metadáta žánru"
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:794
2955 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2956 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:796
2959 msgid "Copyright metadata"
2960 msgstr "Metadáta autorských práv"
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:798
2963 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2964 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:800
2967 msgid "Description metadata"
2968 msgstr "Metadáta popisu"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:802
2971 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2972 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:804
2975 msgid "Date metadata"
2976 msgstr "Metadáta dátumu"
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:806
2979 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2980 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:808
2983 msgid "URL metadata"
2984 msgstr "Metadáta URL"
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:810
2987 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2988 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2989
2990 #: src/libvlc-module.c:814
2991 msgid ""
2992 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2993 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2994 "can break playback of all your streams."
2995 msgstr ""
2996 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2997 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2998 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2999 "akýchkoľvek streamov."
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:818
3002 msgid "Preferred decoders list"
3003 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:820
3006 msgid ""
3007 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3008 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3009 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3010 msgstr ""
3011 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3012 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3013 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3014 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3015 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:825
3018 msgid "Preferred encoders list"
3019 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:827
3022 msgid ""
3023 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3024 msgstr ""
3025 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:830
3028 msgid "Prefer system plugins over VLC"
3029 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:832
3032 msgid ""
3033 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3034 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3035 msgstr ""
3036 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3037 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3038 "obidva."
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:841
3041 msgid ""
3042 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3043 "subsystem."
3044 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:844
3047 msgid "Default stream output chain"
3048 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:846
3051 msgid ""
3052 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3053 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3054 "all streams."
3055 msgstr ""
3056 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3057 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3058 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:850
3061 msgid "Enable streaming of all ES"
3062 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:852
3065 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3066 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:854
3069 msgid "Display while streaming"
3070 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:856
3073 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3074 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:858
3077 msgid "Enable video stream output"
3078 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:860
3081 msgid ""
3082 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3083 "facility when this last one is enabled."
3084 msgstr ""
3085 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3086 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:863
3089 msgid "Enable audio stream output"
3090 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:865
3093 msgid ""
3094 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3095 "facility when this last one is enabled."
3096 msgstr ""
3097 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3098 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:868
3101 msgid "Enable SPU stream output"
3102 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:870
3105 msgid ""
3106 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3107 "facility when this last one is enabled."
3108 msgstr ""
3109 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3110 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:873
3113 msgid "Keep stream output open"
3114 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:875
3117 msgid ""
3118 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3119 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3120 "specified)"
3121 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:879
3124 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3125 msgstr ""
3126 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:881
3129 msgid ""
3130 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3131 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3132 msgstr ""
3133 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3134 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3135 "milisekundách."
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:884
3138 msgid "Preferred packetizer list"
3139 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:886
3142 msgid ""
3143 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3144 msgstr ""
3145 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3146 "paketizéry."
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:889
3149 msgid "Mux module"
3150 msgstr "Zmiešavací modul"
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:891
3153 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3154 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:893
3157 msgid "Access output module"
3158 msgstr "Modul \"Access-output\""
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:895
3161 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3162 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3163
3164 #: src/libvlc-module.c:897
3165 msgid "Control SAP flow"
3166 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:899
3169 msgid ""
3170 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3171 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3172 msgstr ""
3173 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:903
3176 msgid "SAP announcement interval"
3177 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:905
3180 msgid ""
3181 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3182 "between SAP announcements."
3183 msgstr ""
3184 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3185 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3186
3187 #: src/libvlc-module.c:914
3188 msgid ""
3189 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3190 "always leave all these enabled."
3191 msgstr ""
3192 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3193 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3194 "zapnuté."
3195
3196 #: src/libvlc-module.c:917
3197 msgid "Enable FPU support"
3198 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:919
3201 msgid ""
3202 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3203 "advantage of it."
3204 msgstr ""
3205 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3206 "dokáže túto jednotku využiť."
3207
3208 #: src/libvlc-module.c:922
3209 msgid "Enable CPU MMX support"
3210 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:924
3213 msgid ""
3214 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3215 "of them."
3216 msgstr ""
3217 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3218 "funkciu využiť."
3219
3220 #: src/libvlc-module.c:927
3221 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3222 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:929
3225 msgid ""
3226 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3227 "advantage of them."
3228 msgstr ""
3229 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3230 "funkciu využiť."
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:932
3233 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3234 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:934
3237 msgid ""
3238 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3239 "advantage of them."
3240 msgstr ""
3241 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3242 "funkciu využiť."
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:937
3245 msgid "Enable CPU SSE support"
3246 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:939
3249 msgid ""
3250 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3251 "of them."
3252 msgstr ""
3253 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3254 "funkciu využiť."
3255
3256 #: src/libvlc-module.c:942
3257 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3258 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:944
3261 msgid ""
3262 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3263 "of them."
3264 msgstr ""
3265 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3266 "funkciu využiť."
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:947
3269 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3270 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:949
3273 msgid ""
3274 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3275 "advantage of them."
3276 msgstr ""
3277 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3278 "funkciu využiť."
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:954
3281 msgid ""
3282 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3283 "you really know what you are doing."
3284 msgstr ""
3285 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3286 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3287
3288 #: src/libvlc-module.c:957
3289 msgid "Memory copy module"
3290 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:959
3293 msgid ""
3294 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3295 "select the fastest one supported by your hardware."
3296 msgstr ""
3297 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3298 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:962
3301 msgid "Access module"
3302 msgstr "Prístupový modul"
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:964
3305 msgid ""
3306 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3307 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3308 "option unless you really know what you are doing."
3309 msgstr ""
3310 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3311 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3312 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3313 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:968
3316 msgid "Access filter module"
3317 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:970
3320 msgid ""
3321 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3322 "used for instance for timeshifting."
3323 msgstr ""
3324 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3325 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3326
3327 #: src/libvlc-module.c:973
3328 msgid "Demux module"
3329 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:975
3332 msgid ""
3333 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3334 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3335 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3336 "you really know what you are doing."
3337 msgstr ""
3338 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3339 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3340 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3341 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3342 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:980
3345 msgid "Allow real-time priority"
3346 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3347
3348 #: src/libvlc-module.c:982
3349 msgid ""
3350 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3351 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3352 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3353 "only activate this if you know what you're doing."
3354 msgstr ""
3355 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3356 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3357 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3358 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3359
3360 #: src/libvlc-module.c:988
3361 msgid "Adjust VLC priority"
3362 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:990
3365 msgid ""
3366 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3367 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3368 "VLC instances."
3369 msgstr ""
3370 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3371 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3372 "voči iným spusteným programom"
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:994
3375 msgid "Minimize number of threads"
3376 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:996
3379 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3380 msgstr ""
3381 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:998
3384 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3385 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1000 src/libvlc-module.c:1006
3388 msgid ""
3389 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3390 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:1003
3393 msgid "(Experimental) Minimize latency whenreading live stream."
3394 msgstr ""
3395 "(Experimentálne) Minimalizovať oneskorenie počas čítania živého streamu."
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1009
3398 msgid "Modules search path"
3399 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1011
3402 msgid ""
3403 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3404 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3405 msgstr ""
3406 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3407 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3408 "znakmi \" PATH_SEP \""
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1014
3411 msgid "VLM configuration file"
3412 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:1016
3415 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3416 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1018
3419 msgid "Use a plugins cache"
3420 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1020
3423 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3424 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1022
3427 msgid "Collect statistics"
3428 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1024
3431 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3432 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1026
3435 msgid "Run as daemon process"
3436 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3437
3438 #: src/libvlc-module.c:1028
3439 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3440 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3441
3442 #: src/libvlc-module.c:1030
3443 msgid "Write process id to file"
3444 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3445
3446 #: src/libvlc-module.c:1032
3447 msgid "Writes process id into specified file."
3448 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3449
3450 #: src/libvlc-module.c:1034
3451 msgid "Log to file"
3452 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3453
3454 #: src/libvlc-module.c:1036
3455 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3456 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1038
3459 msgid "Log to syslog"
3460 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:1040
3463 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3464 msgstr ""
3465 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3466 "systémoch UNIX)."
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1042
3469 msgid "Allow only one running instance"
3470 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1044
3473 msgid ""
3474 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3475 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3476 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3477 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3478 "running instance or enqueue it."
3479 msgstr ""
3480 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3481 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3482 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3483 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3484 "sa len zaradí do playlistu."
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1052
3487 msgid ""
3488 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3489 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3490 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3491 "This option will allow you to play the file with the already running "
3492 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3493 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3494 msgstr ""
3495 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3496 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3497 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3498 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3499 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3500 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1060
3503 msgid "VLC is started from file association"
3504 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1062
3507 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3508 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1065
3511 msgid "One instance when started from file"
3512 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1067
3515 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3516 msgstr ""
3517 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3518 "inštancia programu."
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1069
3521 msgid "Increase the priority of the process"
3522 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1071
3525 msgid ""
3526 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3527 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3528 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3529 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3530 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3531 "machine."
3532 msgstr ""
3533 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3534 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3535 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3536 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3537 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3538 "reštartovaním počítača."
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1079
3541 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3542 msgstr ""
3543 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3544 "playlistu."
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1081
3547 msgid ""
3548 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3549 "playing current item."
3550 msgstr ""
3551 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3552 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3553 "aktuálnej položky."
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1090
3556 msgid ""
3557 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3558 "overridden in the playlist dialog box."
3559 msgstr ""
3560 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3561 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1093
3564 msgid "Automatically preparse files"
3565 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1095
3568 msgid ""
3569 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3570 "metadata)."
3571 msgstr ""
3572 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3573 "zobrazované pri prehrávaní."
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1098
3576 msgid "Album art policy"
3577 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1100
3580 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3581 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1106
3584 msgid "Manual download only"
3585 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1107
3588 msgid "When track starts playing"
3589 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1108
3592 msgid "As soon as track is added"
3593 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1110
3596 msgid "Services discovery modules"
3597 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1112
3600 msgid ""
3601 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3602 "Typical values are sap, hal, ..."
3603 msgstr ""
3604 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3605 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1115
3608 msgid "Play files randomly forever"
3609 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1117
3612 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3613 msgstr ""
3614 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3615 "ho neukončíte."
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1121
3618 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3619 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1123
3622 msgid "Repeat current item"
3623 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1125
3626 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3627 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1127
3630 msgid "Play and stop"
3631 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1129
3634 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3635 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1131
3638 msgid "Play and exit"
3639 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1133
3642 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3643 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1135
3646 msgid "Use media library"
3647 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1137
3650 msgid ""
3651 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3652 "VLC."
3653 msgstr ""
3654 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3655
3656 #: src/libvlc-module.c:1140
3657 msgid "Display playlist tree"
3658 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1142
3661 msgid ""
3662 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3663 "directory."
3664 msgstr ""
3665 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3666 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3667
3668 #: src/libvlc-module.c:1151
3669 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3670 msgstr ""
3671 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3672 "programu VLC."
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1154 src/video_output/vout_intf.c:413
3675 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:458
3676 #: modules/gui/macosx/controls.m:512 modules/gui/macosx/controls.m:961
3677 #: modules/gui/macosx/controls.m:992 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
3678 #: modules/gui/macosx/intf.m:634 modules/gui/macosx/intf.m:711
3679 #: modules/gui/macosx/intf.m:767 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
3680 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3681 msgid "Fullscreen"
3682 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1155
3685 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3686 msgstr ""
3687 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3688 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1156
3691 msgid "Leave fullscreen"
3692 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1157
3695 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3696 msgstr ""
3697 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3698 "režimu."
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1158
3701 msgid "Play/Pause"
3702 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1159
3705 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3706 msgstr ""
3707 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3708 "spustenie prehrávania"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1160
3711 msgid "Pause only"
3712 msgstr "Len pozastaviť"
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1161
3715 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3716 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1162
3719 msgid "Play only"
3720 msgstr "Len prehrať"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1163
3723 msgid "Select the hotkey to use to play."
3724 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1164 modules/control/hotkeys.c:695
3727 #: modules/gui/macosx/controls.m:891 modules/gui/macosx/intf.m:676
3728 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:439
3729 msgid "Faster"
3730 msgstr "Rýchlejšie"
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1165
3733 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3734 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3735
3736 #: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:701
3737 #: modules/gui/macosx/controls.m:892 modules/gui/macosx/intf.m:677
3738 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:433
3739 msgid "Slower"
3740 msgstr "Pomalšie"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1167
3743 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3744 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:678
3747 #: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:912
3748 #: modules/gui/macosx/intf.m:633 modules/gui/macosx/intf.m:679
3749 #: modules/gui/macosx/intf.m:755 modules/gui/macosx/intf.m:763
3750 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3751 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1621 modules/gui/qt4/menus.cpp:668
3752 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108 modules/misc/notify/notify.c:305
3753 msgid "Next"
3754 msgstr "Ďalej"
3755
3756 #: src/libvlc-module.c:1169
3757 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3758 msgstr ""
3759 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3760 "zaradený v playliste"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:684
3763 #: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:911
3764 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/macosx/intf.m:678
3765 #: modules/gui/macosx/intf.m:756 modules/gui/macosx/intf.m:762
3766 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:666 modules/misc/notify/notify.c:303
3767 msgid "Previous"
3768 msgstr "Dozadu"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1171
3771 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3772 msgstr ""
3773 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3774 "súboru v playliste"
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/rc.c:77
3777 #: modules/gui/macosx/controls.m:903 modules/gui/macosx/intf.m:631
3778 #: modules/gui/macosx/intf.m:675 modules/gui/macosx/intf.m:754
3779 #: modules/gui/macosx/intf.m:761 modules/gui/pda/pda_interface.c:272
3780 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:273 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
3781 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101 modules/misc/notify/xosd.c:238
3782 msgid "Stop"
3783 msgstr "Stop"
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1173
3786 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3787 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1174 modules/gui/fbosd.c:129 modules/gui/fbosd.c:197
3790 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
3791 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:52 modules/gui/macosx/intf.m:636
3792 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:731 modules/video_filter/marq.c:153
3793 #: modules/video_filter/rss.c:197
3794 msgid "Position"
3795 msgstr "Pozícia"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1175
3798 msgid "Select the hotkey to display the position."
3799 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1177
3802 msgid "Very short backwards jump"
3803 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1179
3806 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3807 msgstr ""
3808 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3809 "späť."
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1180
3812 msgid "Short backwards jump"
3813 msgstr "Krátky skok späť"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1182
3816 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3817 msgstr ""
3818 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1183
3821 msgid "Medium backwards jump"
3822 msgstr "Väčší skok späť"
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1185
3825 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3826 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1186
3829 msgid "Long backwards jump"
3830 msgstr "Dlhý skok späť"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1188
3833 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3834 msgstr ""
3835 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1190
3838 msgid "Very short forward jump"
3839 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1192
3842 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3843 msgstr ""
3844 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1193
3847 msgid "Short forward jump"
3848 msgstr "Krátky skok dopredu"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1195
3851 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3852 msgstr ""
3853 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1196
3856 msgid "Medium forward jump"
3857 msgstr "Väčší skok dopredu"
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1198
3860 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3861 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1199
3864 msgid "Long forward jump"
3865 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1201
3868 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3869 msgstr ""
3870 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3871 "kus."
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1203
3874 msgid "Very short jump length"
3875 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1204
3878 msgid "Very short jump length, in seconds."
3879 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1205
3882 msgid "Short jump length"
3883 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1206
3886 msgid "Short jump length, in seconds."
3887 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1207
3890 msgid "Medium jump length"
3891 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1208
3894 msgid "Medium jump length, in seconds."
3895 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1209
3898 msgid "Long jump length"
3899 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1210
3902 msgid "Long jump length, in seconds."
3903 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1212 modules/control/hotkeys.c:189
3906 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:793
3907 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:700
3908 msgid "Quit"
3909 msgstr "Koniec"
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1213
3912 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3913 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3914
3915 #: src/libvlc-module.c:1214
3916 msgid "Navigate up"
3917 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1215
3920 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3921 msgstr ""
3922 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1216
3925 msgid "Navigate down"
3926 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3927
3928 #: src/libvlc-m