l10n: Slovak l10n update by Marián Hikaník
authorChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 18 Aug 2008 18:43:22 +0000 (19:43 +0100)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 18 Aug 2008 18:43:22 +0000 (19:43 +0100)
po/sk.po

index adf5ca1..071d064 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -6,15 +6,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-08-04 21:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-03 16:20+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-18 18:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-16 11:18+0100\n"
 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: include/vlc_common.h:889
+#: include/vlc_common.h:893
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
@@ -42,9 +42,9 @@ msgstr ""
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:39 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:168
+#: include/vlc_config_cat.h:39 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:166
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:839 modules/misc/dummy/dummy.c:68
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:832 modules/misc/dummy/dummy.c:68
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Hlavné rozhrania"
 msgid "Settings for the main interface"
 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc-module.c:156
+#: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc-module.c:158
 msgid "Control interfaces"
 msgstr "Ovládanie rozhraní"
 
@@ -73,14 +73,14 @@ msgid "Settings for VLC's control interfaces"
 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:186
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:2051
-#: src/libvlc-module.c:1429 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
-#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/output.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:110 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:172
+#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:2060
+#: src/libvlc-module.c:1431 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
+#: modules/gui/macosx/intf.m:550 modules/gui/macosx/output.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:110 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:170
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:522
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
@@ -105,12 +105,12 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:92
-#: modules/gui/macosx/intf.m:703 modules/gui/macosx/intf.m:704
+#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:96
+#: modules/gui/macosx/intf.m:560 modules/gui/macosx/intf.m:561
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:166
+#: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:170
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr "Výstupné moduly"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc-module.c:1833
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc-module.c:1835
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:860 modules/stream_out/transcode.c:231
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
@@ -131,10 +131,10 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:2079
-#: src/libvlc-module.c:1479 modules/gui/macosx/intf.m:706
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:2088
+#: src/libvlc-module.c:1481 modules/gui/macosx/intf.m:563
 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:99
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:176 modules/gui/macosx/wizard.m:379
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174 modules/gui/macosx/wizard.m:379
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:523
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:628 modules/misc/dummy/dummy.c:98
@@ -246,7 +246,7 @@ msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr ""
 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc-module.c:1759
+#: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc-module.c:1761
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstupný tok"
 
@@ -358,14 +358,14 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc-module.c:1901
-#: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:66
+#: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc-module.c:1903
+#: src/playlist/engine.c:113 modules/demux/playlist/playlist.c:66
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:637
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:494
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:128
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:127
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
@@ -393,7 +393,7 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc-module.c:1718
+#: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc-module.c:1720
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
@@ -423,7 +423,7 @@ msgid "Other advanced settings"
 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:172
-#: modules/gui/macosx/open.m:427 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:250
+#: modules/gui/macosx/open.m:428 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:248
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:49
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
@@ -491,72 +491,72 @@ msgstr ""
 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:29
+#: include/vlc_intf_strings.h:34
 msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:30
+#: include/vlc_intf_strings.h:35
 msgid "&Advanced Open..."
 msgstr "Pokročilé otváranie..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:31
+#: include/vlc_intf_strings.h:36
 msgid "Open &Directory..."
 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:33
+#: include/vlc_intf_strings.h:38
 msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:37
+#: include/vlc_intf_strings.h:42
 msgid "Media &Information..."
 msgstr "&Informácia o médiu..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:38
+#: include/vlc_intf_strings.h:43
 msgid "&Codec Information..."
 msgstr "Informácia o &kodeku..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:39
+#: include/vlc_intf_strings.h:44
 msgid "&Messages..."
 msgstr "&Hlásenia programu..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:40
+#: include/vlc_intf_strings.h:45
 msgid "&Extended Settings..."
 msgstr "&Rozšírené nastavenia..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41
+#: include/vlc_intf_strings.h:46
 msgid "Go to Specific &Time..."
 msgstr "Prejsť na určený &čas..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:42
+#: include/vlc_intf_strings.h:47
 msgid "&Bookmarks..."
 msgstr "&Záložky..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:43
+#: include/vlc_intf_strings.h:48
 msgid "&VLM Configuration..."
 msgstr "Konfigurácia &VLM..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:45
+#: include/vlc_intf_strings.h:50
 msgid "&About..."
 msgstr "O &programe..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/control/rc.c:75
+#: include/vlc_intf_strings.h:53 modules/control/rc.c:75
 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:630
-#: modules/gui/macosx/intf.m:674 modules/gui/macosx/intf.m:753
-#: modules/gui/macosx/intf.m:760 modules/gui/macosx/intf.m:1699
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1700 modules/gui/macosx/intf.m:1701
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1702 modules/gui/macosx/playlist.m:439
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:487
+#: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:610
+#: modules/gui/macosx/intf.m:617 modules/gui/macosx/intf.m:1797
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1798 modules/gui/macosx/intf.m:1799
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1800 modules/gui/macosx/playlist.m:439
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:654 modules/gui/qt4/menus.cpp:658
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:661
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:647 modules/gui/qt4/menus.cpp:651
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:654
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:49
+#: include/vlc_intf_strings.h:54
 msgid "Fetch Information"
 msgstr "Získať informácie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:440
+#: include/vlc_intf_strings.h:55 modules/gui/macosx/playlist.m:440
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
@@ -564,92 +564,92 @@ msgstr "Získať informácie"
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:51 modules/gui/macosx/playlist.m:443
+#: include/vlc_intf_strings.h:56 modules/gui/macosx/playlist.m:443
 msgid "Information..."
 msgstr "Informácia"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:52
+#: include/vlc_intf_strings.h:57
 msgid "Sort"
 msgstr "Zoradiť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:53
+#: include/vlc_intf_strings.h:58
 msgid "Add Node"
 msgstr "Pridať uzol"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
 msgid "Stream..."
 msgstr "Stream..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:55
+#: include/vlc_intf_strings.h:60
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:56
+#: include/vlc_intf_strings.h:61
 msgid "Open Folder..."
 msgstr "Otvoriť priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:60 src/libvlc-module.c:1119
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 src/libvlc-module.c:1121
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:61
+#: include/vlc_intf_strings.h:66
 msgid "Repeat one"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:62
+#: include/vlc_intf_strings.h:67
 msgid "No repeat"
 msgstr "Bez opakovania"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1320
-#: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:680
+#: include/vlc_intf_strings.h:69 src/libvlc-module.c:1322
+#: modules/gui/macosx/controls.m:896 modules/gui/macosx/intf.m:537
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65
+#: include/vlc_intf_strings.h:70
 msgid "Random off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:67
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68
+#: include/vlc_intf_strings.h:73
 msgid "Add to media library"
 msgstr "Pridať do knižnice médií"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:70
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Add file..."
 msgstr "Pridať súbor..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:71
+#: include/vlc_intf_strings.h:76
 msgid "Advanced open..."
 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:72
+#: include/vlc_intf_strings.h:77
 msgid "Add directory..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:74
+#: include/vlc_intf_strings.h:79
 msgid "Save Playlist to &File..."
 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:75
+#: include/vlc_intf_strings.h:80
 msgid "&Load Playlist File..."
 msgstr "&Načítať súbor s playlistom..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77
+#: include/vlc_intf_strings.h:82
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78
+#: include/vlc_intf_strings.h:83
 msgid "Search Filter"
 msgstr "Vyhľadávací filter"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80
+#: include/vlc_intf_strings.h:85
 msgid "Additional &Sources"
 msgstr "Do&datočné zdroje"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:84
+#: include/vlc_intf_strings.h:89
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 "them."
@@ -657,46 +657,46 @@ msgstr ""
 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/extended.m:77
+#: include/vlc_intf_strings.h:94 modules/gui/macosx/extended.m:77
 msgid "Image clone"
 msgstr "Klonovať obrázok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:90
+#: include/vlc_intf_strings.h:95
 msgid "Clone the image"
 msgstr "Konovať obrázok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:440
+#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:440
 msgid "Magnification"
 msgstr "Zväčšenie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93
+#: include/vlc_intf_strings.h:98
 msgid ""
 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
 "be magnified."
 msgstr ""
 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:545
+#: include/vlc_intf_strings.h:101 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:545
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:97
+#: include/vlc_intf_strings.h:102
 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:99
+#: include/vlc_intf_strings.h:104
 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:101
+#: include/vlc_intf_strings.h:106
 msgid "Image colors inversion"
 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:103
+#: include/vlc_intf_strings.h:108
 msgid "Split the image to make an image wall"
 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:105
+#: include/vlc_intf_strings.h:110
 msgid ""
 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
 "The video gets split in parts that you must sort."
@@ -704,7 +704,7 @@ msgstr ""
 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:108
+#: include/vlc_intf_strings.h:113
 msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
@@ -712,7 +712,7 @@ msgstr ""
 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:111
+#: include/vlc_intf_strings.h:116
 msgid ""
 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
@@ -721,7 +721,7 @@ msgstr ""
 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:115
+#: include/vlc_intf_strings.h:120
 msgid ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
@@ -770,44 +770,44 @@ msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
-#: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:140
-#: src/input/es_out.c:459 src/libvlc-module.c:560
+#: src/audio_output/input.c:98 src/audio_output/input.c:144
+#: src/input/es_out.c:459 src/libvlc-module.c:562
 #: src/video_output/video_output.c:392 modules/video_filter/postproc.c:222
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:132
+#: src/audio_output/input.c:100 modules/visualization/visual/visual.c:132
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spectrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:98
+#: src/audio_output/input.c:102
 msgid "Scope"
 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
 
-#: src/audio_output/input.c:100
+#: src/audio_output/input.c:104
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:102
+#: src/audio_output/input.c:106
 msgid "Vu meter"
 msgstr "Vu meter"
 
-#: src/audio_output/input.c:137 modules/audio_filter/equalizer.c:74
+#: src/audio_output/input.c:141 modules/audio_filter/equalizer.c:74
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:156 modules/gui/macosx/equalizer.m:170
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:159 src/libvlc-module.c:284
+#: src/audio_output/input.c:163 src/libvlc-module.c:286
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
-#: src/audio_output/input.c:181
+#: src/audio_output/input.c:185
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
 
 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
-#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:699
-#: modules/gui/macosx/intf.m:700
+#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:556
+#: modules/gui/macosx/intf.m:557
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Audio-kanály"
 
@@ -822,7 +822,7 @@ msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
-#: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
+#: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
 #: modules/control/gestures.c:92 modules/gui/fbosd.c:164
@@ -835,7 +835,7 @@ msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
-#: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
+#: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
 #: modules/control/gestures.c:92 modules/gui/fbosd.c:164
@@ -861,19 +861,19 @@ msgstr "kľúč"
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1595
+#: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1578
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota"
 
-#: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1624
+#: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1607
 msgid "float"
 msgstr "plávajúci"
 
-#: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1574
+#: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1557
 msgid "string"
 msgstr "príkaz"
 
-#: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:127
+#: src/control/media_list.c:226 src/playlist/engine.c:129
 #: src/playlist/loadsave.c:144
 msgid "Media Library"
 msgstr "Knižnica s médiami"
@@ -950,7 +950,7 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:228 modules/codec/avcodec/encoder.c:236
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:660
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:669 modules/stream_out/es.c:373
-#: modules/stream_out/es.c:387
+#: modules/stream_out/es.c:388
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
@@ -962,133 +962,133 @@ msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/es_out.c:480 src/input/es_out.c:485 src/libvlc-module.c:315
+#: src/input/es_out.c:480 src/input/es_out.c:485 src/libvlc-module.c:317
 #: modules/access/cdda/info.c:392 modules/access/vcdx/access.c:477
 #: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:335
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:336
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
-#: src/input/es_out.c:672
+#: src/input/es_out.c:673
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:672 src/input/es_out.c:674 src/input/var.c:158
-#: src/libvlc-module.c:593 modules/gui/macosx/intf.m:686
-#: modules/gui/macosx/intf.m:687
+#: src/input/es_out.c:673 src/input/es_out.c:678 src/input/var.c:161
+#: src/libvlc-module.c:595 modules/gui/macosx/intf.m:543
+#: modules/gui/macosx/intf.m:544
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1458 modules/demux/ty.c:771
+#: src/input/es_out.c:1466 modules/demux/ty.c:771
 msgid "Closed captions 1"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
 
-#: src/input/es_out.c:1459 modules/demux/ty.c:772
+#: src/input/es_out.c:1467 modules/demux/ty.c:772
 msgid "Closed captions 2"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly 2"
 
-#: src/input/es_out.c:1460 modules/demux/ty.c:773
+#: src/input/es_out.c:1468 modules/demux/ty.c:773
 msgid "Closed captions 3"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly 3"
 
-#: src/input/es_out.c:1461 modules/demux/ty.c:774
+#: src/input/es_out.c:1469 modules/demux/ty.c:774
 msgid "Closed captions 4"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly 4"
 
-#: src/input/es_out.c:2038 modules/codec/faad.c:386
+#: src/input/es_out.c:2046 modules/codec/faad.c:386
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Tok %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2040 modules/gui/macosx/wizard.m:383
+#: src/input/es_out.c:2049 modules/gui/macosx/wizard.m:383
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:648 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:735
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:2043 src/input/meta.c:63 src/libvlc-module.c:173
+#: src/input/es_out.c:2052 src/input/meta.c:63 src/libvlc-module.c:175
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:261
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:2051 src/input/es_out.c:2079 src/input/es_out.c:2106
+#: src/input/es_out.c:2060 src/input/es_out.c:2088 src/input/es_out.c:2115
 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:186
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:2054 modules/codec/faad.c:391
+#: src/input/es_out.c:2063 modules/codec/faad.c:391
 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:784
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:2059 modules/codec/faad.c:393
+#: src/input/es_out.c:2068 modules/codec/faad.c:393
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:2060
+#: src/input/es_out.c:2069
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2066
+#: src/input/es_out.c:2075
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorok"
 
-#: src/input/es_out.c:2071 modules/access_output/shout.c:91
-#: modules/access/pvr.c:97 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:849
+#: src/input/es_out.c:2080 modules/access_output/shout.c:91
+#: modules/access/pvr.c:97 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:850
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:2072
+#: src/input/es_out.c:2081
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2083
+#: src/input/es_out.c:2092
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:2089
+#: src/input/es_out.c:2098
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:2099 modules/access/screen/screen.c:43
+#: src/input/es_out.c:2108 modules/access/screen/screen.c:43
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: src/input/es_out.c:2106
+#: src/input/es_out.c:2115
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/input.c:2211
+#: src/input/input.c:2214
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2212
+#: src/input/input.c:2215
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2310
+#: src/input/input.c:2313
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2311
+#: src/input/input.c:2314
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:52 src/input/var.c:168
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:688
-#: modules/gui/macosx/intf.m:689 modules/gui/macosx/open.m:179
+#: src/input/meta.c:52 src/input/var.c:171
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:545
+#: modules/gui/macosx/intf.m:546 modules/gui/macosx/open.m:179
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:72 modules/gui/macosx/wizard.m:348
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:309
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:310
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:200 modules/mux/asf.c:52
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
@@ -1106,7 +1106,7 @@ msgstr "Žáner"
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:56 src/libvlc-module.c:315 modules/access/vcdx/info.c:94
+#: src/input/meta.c:56 src/libvlc-module.c:317 modules/access/vcdx/info.c:94
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
@@ -1136,7 +1136,7 @@ msgstr "Nastavenie"
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
-#: src/input/meta.c:64 modules/misc/notify/notify.c:291
+#: src/input/meta.c:64 modules/misc/notify/notify.c:287
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
@@ -1156,69 +1156,69 @@ msgstr "URL diela"
 msgid "Track ID"
 msgstr "ID stopy"
 
-#: src/input/var.c:149
+#: src/input/var.c:152
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:163 src/libvlc-module.c:599
+#: src/input/var.c:166 src/libvlc-module.c:601
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:173 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
-#: modules/gui/macosx/intf.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:691
+#: src/input/var.c:176 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
+#: modules/gui/macosx/intf.m:547 modules/gui/macosx/intf.m:548
 #: modules/gui/macosx/open.m:180 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:171
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:178 modules/access/vcdx/info.c:306
+#: src/input/var.c:181 modules/access/vcdx/info.c:306
 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:294
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:194 modules/gui/macosx/intf.m:714
-#: modules/gui/macosx/intf.m:715
+#: src/input/var.c:197 modules/gui/macosx/intf.m:571
+#: modules/gui/macosx/intf.m:572
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:697
-#: modules/gui/macosx/intf.m:698
+#: src/input/var.c:202 modules/gui/macosx/intf.m:554
+#: modules/gui/macosx/intf.m:555
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:204 modules/gui/macosx/intf.m:722
-#: modules/gui/macosx/intf.m:723
+#: src/input/var.c:207 modules/gui/macosx/intf.m:579
+#: modules/gui/macosx/intf.m:580
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:271
+#: src/input/var.c:274
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:276
+#: src/input/var.c:279
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:299
+#: src/input/var.c:305
 #, c-format
 msgid "Title %i"
 msgstr "Titul %i"
 
-#: src/input/var.c:322 src/input/var.c:382
+#: src/input/var.c:329 src/input/var.c:387
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:361 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:759
+#: src/input/var.c:367 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:791
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:366 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:758
+#: src/input/var.c:372 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:790
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:523 src/input/vlm.c:852
+#: src/input/vlm.c:524 src/input/vlm.c:860
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
@@ -1229,10 +1229,10 @@ msgstr "Médium: %s"
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:129 modules/gui/macosx/interaction.m:133
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:136 modules/gui/macosx/open.m:168
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:126 modules/gui/macosx/prefs.m:147
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:232 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:624 modules/gui/macosx/wizard.m:320
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1140
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1289
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:293
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:620 modules/gui/macosx/wizard.m:320
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1141
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1294
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
@@ -1243,51 +1243,51 @@ msgstr "Storno"
 #: modules/gui/macosx/extended.m:519 modules/gui/macosx/interaction.m:134
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/interaction.m:175
 #: modules/gui/macosx/intf.m:2107 modules/gui/macosx/open.m:167
-#: modules/gui/macosx/open.m:299 modules/gui/macosx/output.m:138
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:425 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:233
+#: modules/gui/macosx/open.m:300 modules/gui/macosx/output.m:138
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:425 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
 #: modules/gui/macosx/update.m:65 modules/gui/macosx/wizard.m:599
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:663 modules/gui/macosx/wizard.m:1055
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1140 modules/gui/macosx/wizard.m:1147
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1676 modules/gui/macosx/wizard.m:1684
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1865 modules/gui/macosx/wizard.m:1876
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1889
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1139
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1288
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:526
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1140
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1293
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:522
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/interface/interface.c:204 modules/gui/macosx/intf.m:648
-#: modules/gui/macosx/intf.m:649
+#: src/interface/interface.c:205 modules/gui/macosx/intf.m:505
+#: modules/gui/macosx/intf.m:506
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:208
+#: src/interface/interface.c:209
 msgid "Console"
 msgstr "Konzola"
 
-#: src/interface/interface.c:211
+#: src/interface/interface.c:212
 msgid "Telnet Interface"
 msgstr "Rozhranie Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:214
+#: src/interface/interface.c:215
 msgid "Web Interface"
 msgstr "Webové rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:217
+#: src/interface/interface.c:218
 msgid "Debug logging"
 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
 
-#: src/interface/interface.c:220
+#: src/interface/interface.c:221
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc.c:295 src/libvlc.c:428 src/modules/cache.c:206
+#: src/libvlc.c:292 src/libvlc.c:425 src/modules/cache.c:206
 #: src/modules/cache.c:525
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc.c:1162
+#: src/libvlc.c:1145
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
@@ -1295,49 +1295,49 @@ msgstr ""
 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
 
-#: src/libvlc.c:1307
+#: src/libvlc.c:1290
 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
-#: src/libvlc.c:1639
+#: src/libvlc.c:1622
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/libvlc.c:1640
+#: src/libvlc.c:1623
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
-#: src/libvlc.c:1799 src/libvlc.c:1802
+#: src/libvlc.c:1782 src/libvlc.c:1785
 msgid "Note:"
 msgstr "Poznámka:"
 
-#: src/libvlc.c:1800 src/libvlc.c:1803
+#: src/libvlc.c:1783 src/libvlc.c:1786
 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
 msgstr ""
 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
 "nastavenia."
 
-#: src/libvlc.c:1907
+#: src/libvlc.c:1890
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
-#: src/libvlc.c:1908
+#: src/libvlc.c:1891
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc.c:1910
+#: src/libvlc.c:1893
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/libvlc.c:1912
+#: src/libvlc.c:1895
 #, c-format
 msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
 msgstr "Založené na Git [%s]\n"
 
-#: src/libvlc.c:1948
+#: src/libvlc.c:1931
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1345,7 +1345,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc.c:1968
+#: src/libvlc.c:1951
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1353,164 +1353,169 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/libvlc.h:202 src/libvlc-module.c:1323 src/libvlc-module.c:1324
-#: src/libvlc-module.c:2384 src/video_output/vout_intf.c:272
+#: src/libvlc.h:202 src/libvlc-module.c:1325 src/libvlc-module.c:1326
+#: src/libvlc-module.c:2386 src/video_output/vout_intf.c:273
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc.h:203 src/libvlc-module.c:1249 src/video_output/vout_intf.c:167
+#: src/libvlc.h:203 src/libvlc-module.c:1251 src/video_output/vout_intf.c:168
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc.h:204 src/libvlc-module.c:1250 src/video_output/vout_intf.c:168
+#: src/libvlc.h:204 src/libvlc-module.c:1252 src/video_output/vout_intf.c:169
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc.h:205 src/libvlc-module.c:1251 src/video_output/vout_intf.c:169
+#: src/libvlc.h:205 src/libvlc-module.c:1253 src/video_output/vout_intf.c:170
 msgid "1:1 Original"
 msgstr "1:1 (Originál)"
 
-#: src/libvlc.h:206 src/libvlc-module.c:1252 src/video_output/vout_intf.c:170
+#: src/libvlc.h:206 src/libvlc-module.c:1254 src/video_output/vout_intf.c:171
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/libvlc-module.c:86 src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:63
+#: src/libvlc-module.c:87 src/libvlc-module.c:283 modules/access/bda/bda.c:63
 msgid "Auto"
 msgstr "Autom."
 
-#: src/libvlc-module.c:87
+#: src/libvlc-module.c:88
 msgid "American English"
 msgstr "Americká angličtina"
 
-#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:43
+#: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:89
+#: src/libvlc-module.c:90
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
 
-#: src/libvlc-module.c:90
+#: src/libvlc-module.c:91
 msgid "British English"
 msgstr "Britská angličtina"
 
-#: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:59
+#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalánsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:92
+#: src/libvlc-module.c:93
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
 
-#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:67
+#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Czech"
 msgstr "Česky"
 
-#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:68
+#: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Danish"
 msgstr "Dánsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:69
+#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:69
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holandská nemčina"
 
-#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:76
+#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fínsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:77
+#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "French"
 msgstr "Francúzsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:98
+#: src/libvlc-module.c:99
 msgid "Galician"
 msgstr "Španielčina"
 
-#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:79
+#: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:79
 msgid "Georgian"
 msgstr "Gruzínsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:80
+#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:80
 msgid "German"
 msgstr "Nemecky"
 
-#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:88
+#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:92
+#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:99
+#: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Italian"
 msgstr "Taliansky"
 
-#: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:101
+#: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:111
+#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:125
+#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Malay"
 msgstr "Malajsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:107
+#: src/libvlc-module.c:108
 msgid "Occitan"
 msgstr "Occitan"
 
-#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:146
+#: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Persian"
 msgstr "Perzsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:148
+#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:148
 msgid "Polish"
 msgstr "Poľsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:149
+#: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:149
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:154
+#: src/libvlc-module.c:112
+#, fuzzy
+msgid "Punjabi"
+msgstr "Panjabi"
+
+#: src/libvlc-module.c:113 src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumunsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:156
+#: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:156
 msgid "Russian"
 msgstr "Rusky"
 
-#: src/libvlc-module.c:113
+#: src/libvlc-module.c:115
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
 
-#: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:159
+#: src/libvlc-module.c:116 src/text/iso-639_def.h:159
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:115 src/text/iso-639_def.h:162
+#: src/libvlc-module.c:117 src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovensky"
 
-#: src/libvlc-module.c:116 src/text/iso-639_def.h:163
+#: src/libvlc-module.c:118 src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovinsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:117 src/text/iso-639_def.h:170
+#: src/libvlc-module.c:119 src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španielsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:118 src/text/iso-639_def.h:175
+#: src/libvlc-module.c:120 src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:119 src/text/iso-639_def.h:188
+#: src/libvlc-module.c:121 src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecky"
 
-#: src/libvlc-module.c:139
+#: src/libvlc-module.c:141
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1520,11 +1525,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:143
+#: src/libvlc-module.c:145
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:145
+#: src/libvlc-module.c:147
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1532,11 +1537,11 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:149 modules/control/ntservice.c:57
+#: src/libvlc-module.c:151 modules/control/ntservice.c:57
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Extra moduly rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:151
+#: src/libvlc-module.c:153
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
@@ -1550,15 +1555,15 @@ msgstr ""
 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:158
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:160
+#: src/libvlc-module.c:162
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:162
+#: src/libvlc-module.c:164
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1567,23 +1572,23 @@ msgstr ""
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:165
+#: src/libvlc-module.c:167
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tichý mód"
 
-#: src/libvlc-module.c:167
+#: src/libvlc-module.c:169
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
-#: src/libvlc-module.c:169
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:171
+#: src/libvlc-module.c:173
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:176
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
@@ -1591,11 +1596,11 @@ msgstr ""
 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
-#: src/libvlc-module.c:178
+#: src/libvlc-module.c:180
 msgid "Color messages"
 msgstr "Farebné hlásenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:180
+#: src/libvlc-module.c:182
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1603,11 +1608,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:183
+#: src/libvlc-module.c:185
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:185
+#: src/libvlc-module.c:187
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1616,11 +1621,11 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:189 modules/control/showintf.c:72
+#: src/libvlc-module.c:191 modules/control/showintf.c:72
 msgid "Show interface with mouse"
 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
 
-#: src/libvlc-module.c:191
+#: src/libvlc-module.c:193
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
 "edge of the screen in fullscreen mode."
@@ -1628,11 +1633,11 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:196
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "Interakcia z rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:196
+#: src/libvlc-module.c:198
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1640,7 +1645,7 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:206
+#: src/libvlc-module.c:208
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
@@ -1652,11 +1657,11 @@ msgstr ""
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:212
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:214
+#: src/libvlc-module.c:216
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1664,12 +1669,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:218 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
+#: src/libvlc-module.c:220 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
 #: modules/stream_out/display.c:41
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:220
+#: src/libvlc-module.c:222
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1677,30 +1682,30 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:224
+#: src/libvlc-module.c:226
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:225
+#: src/libvlc-module.c:227
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
 
-#: src/libvlc-module.c:228
+#: src/libvlc-module.c:230
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:230
+#: src/libvlc-module.c:232
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
 "1024. "
 
-#: src/libvlc-module.c:233
+#: src/libvlc-module.c:235
 msgid "Audio output saved volume"
 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
 
-#: src/libvlc-module.c:235
+#: src/libvlc-module.c:237
 msgid ""
 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
 "should not change this option manually."
@@ -1709,11 +1714,11 @@ msgstr ""
 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
 "manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:238
+#: src/libvlc-module.c:240
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
@@ -1721,11 +1726,11 @@ msgstr ""
 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:243
+#: src/libvlc-module.c:245
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
 
-#: src/libvlc-module.c:245
+#: src/libvlc-module.c:247
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
@@ -1734,11 +1739,11 @@ msgstr ""
 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc-module.c:249
+#: src/libvlc-module.c:251
 msgid "High quality audio resampling"
 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
 
-#: src/libvlc-module.c:251
+#: src/libvlc-module.c:253
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
@@ -1749,11 +1754,11 @@ msgstr ""
 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
 
-#: src/libvlc-module.c:256
+#: src/libvlc-module.c:258
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:258
+#: src/libvlc-module.c:260
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1762,11 +1767,11 @@ msgstr ""
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:261
+#: src/libvlc-module.c:263
 msgid "Audio output channels mode"
 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:263
+#: src/libvlc-module.c:265
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
@@ -1776,12 +1781,12 @@ msgstr ""
 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
 "prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:267 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:225
+#: src/libvlc-module.c:269 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:223
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:269
+#: src/libvlc-module.c:271
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
@@ -1789,12 +1794,12 @@ msgstr ""
 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:272 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:215
+#: src/libvlc-module.c:274 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:213
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:113
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:276
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1807,41 +1812,41 @@ msgstr ""
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:63
+#: src/libvlc-module.c:283 modules/access/bda/bda.c:63
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:283 modules/access/bda/bda.c:62
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:286
+#: src/libvlc-module.c:288
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:291
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:291
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:295
+#: src/libvlc-module.c:297
 msgid "Replay gain mode"
 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:297
+#: src/libvlc-module.c:299
 msgid "Select the replay gain mode"
 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:299
+#: src/libvlc-module.c:301
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:301
+#: src/libvlc-module.c:303
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
@@ -1849,32 +1854,32 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
 
-#: src/libvlc-module.c:304
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid "Default replay gain"
 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:306
+#: src/libvlc-module.c:308
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
 "zosilovaní zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:310
 msgid "Peak protection"
 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
 
-#: src/libvlc-module.c:310
+#: src/libvlc-module.c:312
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:315 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
+#: src/libvlc-module.c:317 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:258
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:262
 #: modules/video_output/opengl.c:126 modules/video_output/opengl.c:182
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:323
+#: src/libvlc-module.c:325
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1887,11 +1892,11 @@ msgstr ""
 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:329
+#: src/libvlc-module.c:331
 msgid "Video output module"
 msgstr "Modul video-výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:331
+#: src/libvlc-module.c:333
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1899,12 +1904,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:334 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
+#: src/libvlc-module.c:336 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
 #: modules/stream_out/display.c:43
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:336
+#: src/libvlc-module.c:338
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1912,13 +1917,13 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:339 modules/codec/fake.c:59
+#: src/libvlc-module.c:341 modules/codec/fake.c:59
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:137 modules/stream_out/transcode.c:76
 #: modules/visualization/visual/visual.c:46
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:341
+#: src/libvlc-module.c:343
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1926,13 +1931,13 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:344 modules/codec/fake.c:62
+#: src/libvlc-module.c:346 modules/codec/fake.c:62
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:140 modules/stream_out/transcode.c:79
 #: modules/visualization/visual/visual.c:50
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:346
+#: src/libvlc-module.c:348
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1940,33 +1945,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:349
+#: src/libvlc-module.c:351
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:351
+#: src/libvlc-module.c:353
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:354
+#: src/libvlc-module.c:356
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:356
+#: src/libvlc-module.c:358
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:359
+#: src/libvlc-module.c:361
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:361
+#: src/libvlc-module.c:363
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1974,11 +1979,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:364
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:366
+#: src/libvlc-module.c:368
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1989,7 +1994,7 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
+#: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
 #: modules/gui/fbosd.c:164 modules/video_filter/logo.c:100
@@ -1998,7 +2003,7 @@ msgstr ""
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422 modules/codec/dvbsub.c:75
 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:335
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:868
@@ -2008,7 +2013,7 @@ msgstr "Vycentrovať"
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422 modules/codec/dvbsub.c:75
 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:386 modules/video_filter/logo.c:100
 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
@@ -2016,7 +2021,7 @@ msgstr "Hore"
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
+#: src/libvlc-module.c:374 src/libvlc-module.c:423 modules/codec/dvbsub.c:76
 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
@@ -2024,7 +2029,7 @@ msgstr "Dole"
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
+#: src/libvlc-module.c:374 src/libvlc-module.c:423 modules/codec/dvbsub.c:76
 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
@@ -2032,7 +2037,7 @@ msgstr "Vľavo hore"
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
+#: src/libvlc-module.c:374 src/libvlc-module.c:423 modules/codec/dvbsub.c:76
 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
@@ -2040,7 +2045,7 @@ msgstr "Vpravo hore"
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
+#: src/libvlc-module.c:374 src/libvlc-module.c:423 modules/codec/dvbsub.c:76
 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
@@ -2048,19 +2053,19 @@ msgstr "Vľavo dole"
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:374
+#: src/libvlc-module.c:376
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:376
+#: src/libvlc-module.c:378
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:378
+#: src/libvlc-module.c:380
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:380
+#: src/libvlc-module.c:382
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -2068,27 +2073,27 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:383
+#: src/libvlc-module.c:385
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:385
+#: src/libvlc-module.c:387
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:387
+#: src/libvlc-module.c:389
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:389
+#: src/libvlc-module.c:391
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:391
+#: src/libvlc-module.c:393
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Výstup prekryvového videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:393
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
@@ -2097,47 +2102,47 @@ msgstr ""
 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
 "hardvérovú akceleráciu videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:396 src/video_output/vout_intf.c:400
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
+#: src/libvlc-module.c:398 src/video_output/vout_intf.c:401
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:280 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:398
+#: src/libvlc-module.c:400
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:402
 msgid "Show media title on video"
 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
-#: src/libvlc-module.c:402
+#: src/libvlc-module.c:404
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:404
+#: src/libvlc-module.c:406
 msgid "Show video title for x miliseconds"
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc-module.c:406
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:408
+#: src/libvlc-module.c:410
 msgid "Position of video title"
 msgstr "Pozícia názvu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:410
+#: src/libvlc-module.c:412
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
 "v strede dole). "
 
-#: src/libvlc-module.c:412
+#: src/libvlc-module.c:414
 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x miliseconds"
 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:415
+#: src/libvlc-module.c:417
 msgid ""
 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n miliseconds, default is "
 "3000 ms (3 sec.)"
@@ -2145,19 +2150,19 @@ msgstr ""
 "Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
 "Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
 
-#: src/libvlc-module.c:424
+#: src/libvlc-module.c:426
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:426
+#: src/libvlc-module.c:428
 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:427
+#: src/libvlc-module.c:429
 msgid ""
 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
@@ -2165,11 +2170,11 @@ msgstr ""
 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:430 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:432 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:432
+#: src/libvlc-module.c:434
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
@@ -2177,11 +2182,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:437
 msgid "Video output filter module"
 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:439
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
@@ -2191,11 +2196,11 @@ msgstr ""
 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
 "nedostatkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:441
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Modul video-filtra"
 
-#: src/libvlc-module.c:443
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distortthe video."
@@ -2205,49 +2210,49 @@ msgstr ""
 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
 "nedostatkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:447
+#: src/libvlc-module.c:449
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:449
+#: src/libvlc-module.c:451
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:451 src/libvlc-module.c:453
+#: src/libvlc-module.c:453 src/libvlc-module.c:455
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:455
+#: src/libvlc-module.c:457
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "Formát snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:459
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:461
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:461
+#: src/libvlc-module.c:463
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
-#: src/libvlc-module.c:463
+#: src/libvlc-module.c:465
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc-module.c:465
+#: src/libvlc-module.c:467
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
 "vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc-module.c:467
+#: src/libvlc-module.c:469
 msgid "Video snapshot width"
 msgstr "Šírka video-snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:469
+#: src/libvlc-module.c:471
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
@@ -2256,11 +2261,11 @@ msgstr ""
 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
 "správať podľa nastaveného stranového pomeru."
 
-#: src/libvlc-module.c:473
+#: src/libvlc-module.c:475
 msgid "Video snapshot height"
 msgstr "Výška video snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:475
+#: src/libvlc-module.c:477
 msgid ""
 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
@@ -2270,11 +2275,11 @@ msgstr ""
 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
 "správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
 
-#: src/libvlc-module.c:479
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Video cropping"
 msgstr "Vystrihnutie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:481
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
@@ -2283,11 +2288,11 @@ msgstr ""
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc-module.c:485
+#: src/libvlc-module.c:487
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc-module.c:487
+#: src/libvlc-module.c:489
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2303,11 +2308,11 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:494
+#: src/libvlc-module.c:496
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:496
+#: src/libvlc-module.c:498
 msgid ""
 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
@@ -2315,11 +2320,11 @@ msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:499
+#: src/libvlc-module.c:501
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:501
+#: src/libvlc-module.c:503
 msgid ""
 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
@@ -2327,11 +2332,11 @@ msgstr ""
 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
 
-#: src/libvlc-module.c:504
+#: src/libvlc-module.c:506
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:506
+#: src/libvlc-module.c:508
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
@@ -2342,11 +2347,11 @@ msgstr ""
 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:511
+#: src/libvlc-module.c:513
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
 
-#: src/libvlc-module.c:513
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
@@ -2358,12 +2363,12 @@ msgstr ""
 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
 
-#: src/libvlc-module.c:517 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
+#: src/libvlc-module.c:519 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:101
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Preskočiť snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:519
+#: src/libvlc-module.c:521
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
@@ -2372,11 +2377,11 @@ msgstr ""
 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:522
+#: src/libvlc-module.c:524
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:524
+#: src/libvlc-module.c:526
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
@@ -2384,11 +2389,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc-module.c:527
+#: src/libvlc-module.c:529
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:529
+#: src/libvlc-module.c:531
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
@@ -2396,7 +2401,7 @@ msgstr ""
 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:538
+#: src/libvlc-module.c:540
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -2406,11 +2411,11 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
-#: src/libvlc-module.c:542
+#: src/libvlc-module.c:544
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:544
+#: src/libvlc-module.c:546
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2418,11 +2423,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:547
+#: src/libvlc-module.c:549
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:549
+#: src/libvlc-module.c:551
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2431,11 +2436,11 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:553 modules/control/netsync.c:82
+#: src/libvlc-module.c:555 modules/control/netsync.c:82
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:554
+#: src/libvlc-module.c:556
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2444,41 +2449,41 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:560 src/video_output/vout_intf.c:178
-#: src/video_output/vout_intf.c:196 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
+#: src/libvlc-module.c:562 src/video_output/vout_intf.c:179
+#: src/video_output/vout_intf.c:197 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/access/dshow/dshow.cpp:86
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92 modules/access/v4l2/v4l2.c:246
 #: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:173
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1280
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:468
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:690 modules/gui/macosx/vout.m:203
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:556
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:465
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:686 modules/gui/macosx/vout.m:203
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:559
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
 #: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:560 modules/gui/macosx/equalizer.m:160
+#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/equalizer.m:160
 #: modules/gui/macosx/extended.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:352
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:27 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:70
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:562 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
+#: src/libvlc-module.c:564 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
 msgid "UDP port"
 msgstr "UDP port"
 
-#: src/libvlc-module.c:564
+#: src/libvlc-module.c:566
 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
 msgstr ""
 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
 "hodnota je 1234."
 
-#: src/libvlc-module.c:566
+#: src/libvlc-module.c:568
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:568
+#: src/libvlc-module.c:570
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
@@ -2486,11 +2491,11 @@ msgstr ""
 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
 "cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:573 modules/stream_out/rtp.c:118
+#: src/libvlc-module.c:575 modules/stream_out/rtp.c:118
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:575
+#: src/libvlc-module.c:577
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2500,21 +2505,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:579
+#: src/libvlc-module.c:581
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:581
+#: src/libvlc-module.c:583
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:583
+#: src/libvlc-module.c:585
 msgid "IPv4 multicast output interface address"
 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
 
-#: src/libvlc-module.c:585
+#: src/libvlc-module.c:587
 msgid ""
 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
 "table."
@@ -2522,11 +2527,11 @@ msgstr ""
 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:588
+#: src/libvlc-module.c:590
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgstr "DiffServ bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:589
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2535,7 +2540,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:595
+#: src/libvlc-module.c:597
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2544,7 +2549,7 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:601
+#: src/libvlc-module.c:603
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
@@ -2554,27 +2559,27 @@ msgstr ""
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:607 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:238
+#: src/libvlc-module.c:609 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:238
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:609
+#: src/libvlc-module.c:611
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:612 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:270
+#: src/libvlc-module.c:614 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:270
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:614
+#: src/libvlc-module.c:616
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:617
+#: src/libvlc-module.c:619
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:619
+#: src/libvlc-module.c:621
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code)."
@@ -2582,71 +2587,72 @@ msgstr ""
 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
 
-#: src/libvlc-module.c:622
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:624
+#: src/libvlc-module.c:626
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
-"letter country code)."
+"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
+"three letters country code)."
 msgstr ""
 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
 
-#: src/libvlc-module.c:628
+#: src/libvlc-module.c:630
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "ID číslo audio-stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:630
+#: src/libvlc-module.c:632
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:632
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:634
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:636
+#: src/libvlc-module.c:638
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:638
+#: src/libvlc-module.c:640
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:640
+#: src/libvlc-module.c:642
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:642
+#: src/libvlc-module.c:644
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:644
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:646
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:648
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid "Run time"
 msgstr "Run time"
 
-#: src/libvlc-module.c:650
+#: src/libvlc-module.c:652
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:652
+#: src/libvlc-module.c:654
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:654
+#: src/libvlc-module.c:656
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2654,11 +2660,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:657
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:659
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2669,11 +2675,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:663
+#: src/libvlc-module.c:665
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:665
+#: src/libvlc-module.c:667
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2683,7 +2689,7 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:671
+#: src/libvlc-module.c:673
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
@@ -2695,11 +2701,11 @@ msgstr ""
 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
 
-#: src/libvlc-module.c:677
+#: src/libvlc-module.c:679
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:679
+#: src/libvlc-module.c:681
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2707,22 +2713,22 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:682
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:684
+#: src/libvlc-module.c:686
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:686 src/libvlc-module.c:1585 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:274
+#: src/libvlc-module.c:688 src/libvlc-module.c:1587 src/text/iso-639_def.h:143
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
 #: modules/stream_out/transcode.c:227
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:690
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2730,11 +2736,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:691
+#: src/libvlc-module.c:693
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:693
+#: src/libvlc-module.c:695
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2742,11 +2748,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:695
+#: src/libvlc-module.c:697
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:697
+#: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
@@ -2755,11 +2761,11 @@ msgstr ""
 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
 "logo alebo iné texty...). "
 
-#: src/libvlc-module.c:700
+#: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:702
+#: src/libvlc-module.c:704
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
@@ -2767,11 +2773,11 @@ msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:705
+#: src/libvlc-module.c:707
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:707
+#: src/libvlc-module.c:709
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2792,11 +2798,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:715
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:717
+#: src/libvlc-module.c:719
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2804,11 +2810,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:720
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:722
+#: src/libvlc-module.c:724
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2817,11 +2823,11 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:725
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:728
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg. D:)"
@@ -2829,15 +2835,15 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
 
-#: src/libvlc-module.c:732
+#: src/libvlc-module.c:734
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:737
 msgid "VCD device"
 msgstr "Mechanika pre VCD"
 
-#: src/libvlc-module.c:738
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid ""
 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
 "scan for a suitable CD-ROM device."
@@ -2846,15 +2852,15 @@ msgstr ""
 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
 "ROM."
 
-#: src/libvlc-module.c:742
+#: src/libvlc-module.c:744
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:745
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
 
-#: src/libvlc-module.c:748
+#: src/libvlc-module.c:750
 msgid ""
 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
@@ -2862,40 +2868,40 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
 
-#: src/libvlc-module.c:752
+#: src/libvlc-module.c:754
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:755
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid "Force IPv6"
 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
 
-#: src/libvlc-module.c:757
+#: src/libvlc-module.c:759
 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
 
-#: src/libvlc-module.c:759
+#: src/libvlc-module.c:761
 msgid "Force IPv4"
 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
 
-#: src/libvlc-module.c:761
+#: src/libvlc-module.c:763
 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
 
-#: src/libvlc-module.c:763
+#: src/libvlc-module.c:765
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:765
+#: src/libvlc-module.c:767
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:767
+#: src/libvlc-module.c:769
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:769
+#: src/libvlc-module.c:771
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -2903,91 +2909,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:772
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:774
+#: src/libvlc-module.c:776
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
 "prístup na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:778
+#: src/libvlc-module.c:780
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:780
+#: src/libvlc-module.c:782
 msgid "Title metadata"
 msgstr "Metadáta názvu"
 
-#: src/libvlc-module.c:782
+#: src/libvlc-module.c:784
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:784
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid "Author metadata"
 msgstr "Metadáta autora"
 
-#: src/libvlc-module.c:786
+#: src/libvlc-module.c:788
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:788
+#: src/libvlc-module.c:790
 msgid "Artist metadata"
 msgstr "Metadáta hercov"
 
-#: src/libvlc-module.c:790
+#: src/libvlc-module.c:792
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
 
-#: src/libvlc-module.c:792
+#: src/libvlc-module.c:794
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Metadáta žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:794
+#: src/libvlc-module.c:796
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
-#: src/libvlc-module.c:796
+#: src/libvlc-module.c:798
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Metadáta autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:800
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
-#: src/libvlc-module.c:800
+#: src/libvlc-module.c:802
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Metadáta popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:802
+#: src/libvlc-module.c:804
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
 
-#: src/libvlc-module.c:804
+#: src/libvlc-module.c:806
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Metadáta dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:806
+#: src/libvlc-module.c:808
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:808
+#: src/libvlc-module.c:810
 msgid "URL metadata"
 msgstr "Metadáta URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:810
+#: src/libvlc-module.c:812
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:814
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -2998,11 +3004,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:818
+#: src/libvlc-module.c:820
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:820
+#: src/libvlc-module.c:822
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -3014,21 +3020,21 @@ msgstr ""
 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
 "môže úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:825
+#: src/libvlc-module.c:827
 msgid "Preferred encoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:827
+#: src/libvlc-module.c:829
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:830
+#: src/libvlc-module.c:832
 msgid "Prefer system plugins over VLC"
 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:832
+#: src/libvlc-module.c:834
 msgid ""
 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
@@ -3037,17 +3043,17 @@ msgstr ""
 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
 "obidva."
 
-#: src/libvlc-module.c:841
+#: src/libvlc-module.c:843
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:844
+#: src/libvlc-module.c:846
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:846
+#: src/libvlc-module.c:848
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
@@ -3057,27 +3063,27 @@ msgstr ""
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:850
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:854
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:856
+#: src/libvlc-module.c:858
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:858
+#: src/libvlc-module.c:860
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
 
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:862
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3085,11 +3091,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:863
+#: src/libvlc-module.c:865
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
 
-#: src/libvlc-module.c:865
+#: src/libvlc-module.c:867
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3097,11 +3103,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:868
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:870
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3109,23 +3115,23 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:873
+#: src/libvlc-module.c:875
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:875
+#: src/libvlc-module.c:877
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:879
+#: src/libvlc-module.c:881
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
 msgstr ""
 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:881
+#: src/libvlc-module.c:883
 msgid ""
 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
@@ -3134,49 +3140,49 @@ msgstr ""
 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:884
+#: src/libvlc-module.c:886
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:886
+#: src/libvlc-module.c:888
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:889
+#: src/libvlc-module.c:891
 msgid "Mux module"
 msgstr "Zmiešavací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:891
+#: src/libvlc-module.c:893
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:893
+#: src/libvlc-module.c:895
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:895
+#: src/libvlc-module.c:897
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:897
+#: src/libvlc-module.c:899
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:899
+#: src/libvlc-module.c:901
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:903
+#: src/libvlc-module.c:905
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3184,7 +3190,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:914
+#: src/libvlc-module.c:916
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
@@ -3193,11 +3199,11 @@ msgstr ""
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:919
 msgid "Enable FPU support"
 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:919
+#: src/libvlc-module.c:921
 msgid ""
 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
 "advantage of it."
@@ -3205,11 +3211,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
 "dokáže túto jednotku využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:922
+#: src/libvlc-module.c:924
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
 
-#: src/libvlc-module.c:924
+#: src/libvlc-module.c:926
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3217,11 +3223,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
 
-#: src/libvlc-module.c:929
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3229,11 +3235,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:932
+#: src/libvlc-module.c:934
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
 
-#: src/libvlc-module.c:934
+#: src/libvlc-module.c:936
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3241,11 +3247,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:937
+#: src/libvlc-module.c:939
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
 
-#: src/libvlc-module.c:939
+#: src/libvlc-module.c:941
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3253,11 +3259,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:942
+#: src/libvlc-module.c:944
 msgid "Enable CPU SSE2 support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
 
-#: src/libvlc-module.c:944
+#: src/libvlc-module.c:946
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3265,11 +3271,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:947
+#: src/libvlc-module.c:949
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
 
-#: src/libvlc-module.c:949
+#: src/libvlc-module.c:951
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3277,7 +3283,7 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:954
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3285,11 +3291,11 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:957
+#: src/libvlc-module.c:959
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:959
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
@@ -3297,11 +3303,11 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
 
-#: src/libvlc-module.c:962
+#: src/libvlc-module.c:964
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:964
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3312,11 +3318,11 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:968
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "Access filter module"
 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid ""
 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
 "used for instance for timeshifting."
@@ -3324,11 +3330,11 @@ msgstr ""
 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
 
-#: src/libvlc-module.c:973
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:975
+#: src/libvlc-module.c:977
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -3341,11 +3347,11 @@ msgstr ""
 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
 
-#: src/libvlc-module.c:980
+#: src/libvlc-module.c:982
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:984
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -3357,11 +3363,11 @@ msgstr ""
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:990
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3371,34 +3377,34 @@ msgstr ""
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
 "voči iným spusteným programom"
 
-#: src/libvlc-module.c:994
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Minimize number of threads"
 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
 msgstr ""
 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1000 src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1002 src/libvlc-module.c:1008
 msgid ""
 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
-#: src/libvlc-module.c:1003
+#: src/libvlc-module.c:1005
 msgid "(Experimental) Minimize latency whenreading live stream."
 msgstr ""
 "(Experimentálne) Minimalizovať oneskorenie počas čítania živého streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1009
+#: src/libvlc-module.c:1011
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1011
+#: src/libvlc-module.c:1013
 msgid ""
 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
@@ -3407,69 +3413,69 @@ msgstr ""
 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
 "znakmi \" PATH_SEP \""
 
-#: src/libvlc-module.c:1014
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1016
+#: src/libvlc-module.c:1018
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1018
+#: src/libvlc-module.c:1020
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1020
+#: src/libvlc-module.c:1022
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1024
 msgid "Collect statistics"
 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
 
-#: src/libvlc-module.c:1024
+#: src/libvlc-module.c:1026
 msgid "Collect miscellaneous statistics."
 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
 
-#: src/libvlc-module.c:1026
+#: src/libvlc-module.c:1028
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1028
+#: src/libvlc-module.c:1030
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
+#: src/libvlc-module.c:1032
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:1034
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1034
+#: src/libvlc-module.c:1036
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1036
+#: src/libvlc-module.c:1038
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1038
+#: src/libvlc-module.c:1040
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1040
+#: src/libvlc-module.c:1042
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1042
+#: src/libvlc-module.c:1044
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1044
+#: src/libvlc-module.c:1046
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3483,7 +3489,7 @@ msgstr ""
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1052
+#: src/libvlc-module.c:1054
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3499,29 +3505,29 @@ msgstr ""
 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1062
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1062
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1065
+#: src/libvlc-module.c:1067
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1067
+#: src/libvlc-module.c:1069
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1069
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1071
+#: src/libvlc-module.c:1073
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3537,13 +3543,13 @@ msgstr ""
 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1079
+#: src/libvlc-module.c:1081
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1083
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3552,7 +3558,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1092
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3560,11 +3566,11 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1095
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:1095
+#: src/libvlc-module.c:1097
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
@@ -3572,31 +3578,31 @@ msgstr ""
 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1100
 msgid "Album art policy"
 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1106
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid "Manual download only"
 msgstr "Stiahnuť manuálne"
 
-#: src/libvlc-module.c:1107
+#: src/libvlc-module.c:1109
 msgid "When track starts playing"
 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1108
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1112
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1114
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
@@ -3604,60 +3610,60 @@ msgstr ""
 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1117
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1119
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1123
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1127
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "Display playlist tree"
 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1144
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory."
@@ -3665,544 +3671,544 @@ msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1153
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
 "programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154 src/video_output/vout_intf.c:413
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:458
-#: modules/gui/macosx/controls.m:512 modules/gui/macosx/controls.m:961
-#: modules/gui/macosx/controls.m:992 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/intf.m:634 modules/gui/macosx/intf.m:711
-#: modules/gui/macosx/intf.m:767 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
+#: src/libvlc-module.c:1156 src/video_output/vout_intf.c:414
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:435
+#: modules/gui/macosx/controls.m:489 modules/gui/macosx/controls.m:938
+#: modules/gui/macosx/controls.m:969 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
+#: modules/gui/macosx/intf.m:491 modules/gui/macosx/intf.m:568
+#: modules/gui/macosx/intf.m:624 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1157
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1160
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1161
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1162
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1165
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1164 modules/control/hotkeys.c:695
-#: modules/gui/macosx/controls.m:891 modules/gui/macosx/intf.m:676
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:439
+#: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:695
+#: modules/gui/macosx/controls.m:868 modules/gui/macosx/intf.m:533
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:467
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1167
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:701
-#: modules/gui/macosx/controls.m:892 modules/gui/macosx/intf.m:677
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:433
+#: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:701
+#: modules/gui/macosx/controls.m:869 modules/gui/macosx/intf.m:534
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:461
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1169
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:678
-#: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:912
-#: modules/gui/macosx/intf.m:633 modules/gui/macosx/intf.m:679
-#: modules/gui/macosx/intf.m:755 modules/gui/macosx/intf.m:763
+#: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:678
+#: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:889
+#: modules/gui/macosx/intf.m:490 modules/gui/macosx/intf.m:536
+#: modules/gui/macosx/intf.m:612 modules/gui/macosx/intf.m:620
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1621 modules/gui/qt4/menus.cpp:668
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108 modules/misc/notify/notify.c:305
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1621 modules/gui/qt4/menus.cpp:661
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108 modules/misc/notify/notify.c:301
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1171
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:684
-#: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:911
-#: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/macosx/intf.m:678
-#: modules/gui/macosx/intf.m:756 modules/gui/macosx/intf.m:762
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:666 modules/misc/notify/notify.c:303
+#: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:684
+#: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:888
+#: modules/gui/macosx/intf.m:485 modules/gui/macosx/intf.m:535
+#: modules/gui/macosx/intf.m:613 modules/gui/macosx/intf.m:619
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:659 modules/misc/notify/notify.c:299
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
+#: src/libvlc-module.c:1173
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/rc.c:77
-#: modules/gui/macosx/controls.m:903 modules/gui/macosx/intf.m:631
-#: modules/gui/macosx/intf.m:675 modules/gui/macosx/intf.m:754
-#: modules/gui/macosx/intf.m:761 modules/gui/pda/pda_interface.c:272
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:273 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
+#: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/rc.c:77
+#: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:488
+#: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/macosx/intf.m:611
+#: modules/gui/macosx/intf.m:618 modules/gui/pda/pda_interface.c:272
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:273 modules/gui/qt4/menus.cpp:657
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101 modules/misc/notify/xosd.c:238
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173
+#: src/libvlc-module.c:1175
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174 modules/gui/fbosd.c:129 modules/gui/fbosd.c:197
+#: src/libvlc-module.c:1176 modules/gui/fbosd.c:129 modules/gui/fbosd.c:197
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:52 modules/gui/macosx/intf.m:636
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:52 modules/gui/macosx/intf.m:493
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:731 modules/video_filter/marq.c:153
 #: modules/video_filter/rss.c:197
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1179
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
+#: src/libvlc-module.c:1181
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1187
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1200
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1201
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1203
+#: src/libvlc-module.c:1205
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1207
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1211
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1212 modules/control/hotkeys.c:189
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:793
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:700
+#: src/libvlc-module.c:1214 modules/control/hotkeys.c:189
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:449
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:693 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1217
+#: src/libvlc-module.c:1219
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1225
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1225
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1228
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1227
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1230
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230
+#: src/libvlc-module.c:1232
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1232
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1235
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1238
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1238 modules/access/v4l2/v4l2.c:195
-#: modules/gui/macosx/controls.m:951 modules/gui/macosx/intf.m:696
-#: modules/gui/macosx/intf.m:757 modules/gui/macosx/intf.m:766
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:798
+#: src/libvlc-module.c:1240 modules/access/v4l2/v4l2.c:195
+#: modules/gui/macosx/controls.m:928 modules/gui/macosx/intf.m:553
+#: modules/gui/macosx/intf.m:614 modules/gui/macosx/intf.m:623
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:830
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1243
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1242
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1244
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1254
+#: src/libvlc-module.c:1256
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1258
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1260
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1265
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1268
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1267
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1268
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1269
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1270
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1273
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1274
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1277 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1279 modules/control/hotkeys.c:84
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1278 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1280 modules/control/hotkeys.c:85
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1281 modules/control/hotkeys.c:86
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1283 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1282 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1284 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1285 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1284 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1286 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286 modules/control/hotkeys.c:93
+#: src/libvlc-module.c:1288 modules/control/hotkeys.c:93
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1290
+#: src/libvlc-module.c:1292
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
 
-#: src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1293
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
@@ -4210,11 +4216,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
 
-#: src/libvlc-module.c:1292
+#: src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Go forward in browsing history"
 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1293
+#: src/libvlc-module.c:1295
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
@@ -4222,147 +4228,147 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
 "ktoré si chcete prehliadať."
 
-#: src/libvlc-module.c:1295
+#: src/libvlc-module.c:1297
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať audio-stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1296
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1297
+#: src/libvlc-module.c:1299
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1298
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299
+#: src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1301
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1302
+#: src/libvlc-module.c:1304
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1305
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1304
+#: src/libvlc-module.c:1306
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1307
 msgid "Show interface"
 msgstr "Zobraziť rohranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1306
+#: src/libvlc-module.c:1308
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1307
+#: src/libvlc-module.c:1309
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1310
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr ""
 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1312 modules/access_filter/record.c:56
-#: modules/access_filter/record.c:57 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:331
+#: src/libvlc-module.c:1314 modules/access_filter/record.c:56
+#: modules/access_filter/record.c:57 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:250
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:342
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:194
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1313
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1314 modules/access_filter/dump.c:54
-#: modules/access_filter/dump.c:55 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:246
+#: src/libvlc-module.c:1316 modules/access_filter/dump.c:54
+#: modules/access_filter/dump.c:55 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:201
 msgid "Dump"
 msgstr "Analyzovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1315
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1317
+#: src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1321
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1326 src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1328 src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1329 src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1331 src/libvlc-module.c:1332
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1331 src/libvlc-module.c:1332
+#: src/libvlc-module.c:1333 src/libvlc-module.c:1334
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1335
+#: src/libvlc-module.c:1336 src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1336 src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1338 src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1339 src/libvlc-module.c:1340
+#: src/libvlc-module.c:1341 src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1341 src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1343 src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1344 src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1346 src/libvlc-module.c:1347
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1346 src/libvlc-module.c:1347
+#: src/libvlc-module.c:1348 src/libvlc-module.c:1349
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1349
+#: src/libvlc-module.c:1351
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1351
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
@@ -4370,67 +4376,67 @@ msgstr ""
 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1354 src/libvlc-module.c:1355
+#: src/libvlc-module.c:1356 src/libvlc-module.c:1357
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1356
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1357
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1358
+#: src/libvlc-module.c:1360
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1360
+#: src/libvlc-module.c:1362
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1361
+#: src/libvlc-module.c:1363
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1363
+#: src/libvlc-module.c:1365
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1364
+#: src/libvlc-module.c:1366
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1366
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1367
+#: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1369
+#: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1370
+#: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1372
+#: src/libvlc-module.c:1374
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
 
-#: src/libvlc-module.c:1374
+#: src/libvlc-module.c:1376
 msgid "Cycle through audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1375
+#: src/libvlc-module.c:1377
 msgid "Cycle through available audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1377
+#: src/libvlc-module.c:1379
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4503,104 +4509,104 @@ msgstr ""
 "playlistu na určitý čas\n"
 "  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1519 src/video_output/vout_intf.c:419
-#: modules/gui/macosx/controls.m:496 modules/gui/macosx/controls.m:960
-#: modules/gui/macosx/intf.m:713 modules/gui/macosx/intf.m:768
+#: src/libvlc-module.c:1521 src/video_output/vout_intf.c:420
+#: modules/gui/macosx/controls.m:473 modules/gui/macosx/controls.m:937
+#: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:625
 #: modules/video_output/snapshot.c:81
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1537
+#: src/libvlc-module.c:1539
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1586
+#: src/libvlc-module.c:1588
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Sub-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1594 modules/codec/subtitles/subsdec.c:117
+#: src/libvlc-module.c:1596 modules/codec/subtitles/subsdec.c:117
 #: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:819 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:825
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1611 modules/stream_out/transcode.c:122
+#: src/libvlc-module.c:1613 modules/stream_out/transcode.c:122
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekryvy/Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1619
+#: src/libvlc-module.c:1621
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1649
+#: src/libvlc-module.c:1651
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1670
+#: src/libvlc-module.c:1672
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1679
+#: src/libvlc-module.c:1681
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1691
+#: src/libvlc-module.c:1693
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1700
+#: src/libvlc-module.c:1702
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1730
+#: src/libvlc-module.c:1732
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1737 modules/access/v4l2/v4l2.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1739 modules/access/v4l2/v4l2.c:92
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:93
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:524
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1777
+#: src/libvlc-module.c:1779
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1810
+#: src/libvlc-module.c:1812
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1832
+#: src/libvlc-module.c:1834
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1838
+#: src/libvlc-module.c:1840
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1847
+#: src/libvlc-module.c:1849
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1997
+#: src/libvlc-module.c:1999
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2394
+#: src/libvlc-module.c:2396
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2471
+#: src/libvlc-module.c:2473
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2474
+#: src/libvlc-module.c:2476
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2476
+#: src/libvlc-module.c:2478
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4608,21 +4614,21 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2479
+#: src/libvlc-module.c:2481
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
 "programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2481
+#: src/libvlc-module.c:2483
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2483
+#: src/libvlc-module.c:2485
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2485
+#: src/libvlc-module.c:2487
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
@@ -4630,40 +4636,40 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2488
+#: src/libvlc-module.c:2490
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2490
+#: src/libvlc-module.c:2492
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:2492
+#: src/libvlc-module.c:2494
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2494
+#: src/libvlc-module.c:2496
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2496
+#: src/libvlc-module.c:2498
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2498
+#: src/libvlc-module.c:2500
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2555
+#: src/libvlc-module.c:2557
 msgid "main program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/misc/update.c:1600
+#: src/misc/update.c:1620
 msgid "File could not be verified"
 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
 
-#: src/misc/update.c:1601
+#: src/misc/update.c:1621
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
@@ -4672,11 +4678,11 @@ msgstr ""
 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:1612 src/misc/update.c:1624
+#: src/misc/update.c:1632 src/misc/update.c:1644
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "Neplatný podpis"
 
-#: src/misc/update.c:1613 src/misc/update.c:1625
+#: src/misc/update.c:1633 src/misc/update.c:1645
 #, c-format
 msgid ""
 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
@@ -4685,11 +4691,11 @@ msgstr ""
 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:1637
+#: src/misc/update.c:1657
 msgid "File not verifiable"
 msgstr "Súbor nemožno overiť"
 
-#: src/misc/update.c:1638
+#: src/misc/update.c:1658
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
@@ -4698,16 +4704,16 @@ msgstr ""
 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu program VLC tento "
 "súbor vymazal."
 
-#: src/misc/update.c:1649 src/misc/update.c:1661
+#: src/misc/update.c:1669 src/misc/update.c:1681
 msgid "File corrupted"
 msgstr "Súbor je porušený"
 
-#: src/misc/update.c:1650 src/misc/update.c:1662
+#: src/misc/update.c:1670 src/misc/update.c:1682
 #, c-format
 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
 
-#: src/playlist/tree.c:65 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/playlist/tree.c:66 modules/access/bda/bda.c:62
 #: modules/access/bda/bda.c:115 modules/access/bda/bda.c:123
 #: modules/access/bda/bda.c:130 modules/access/bda/bda.c:136
 #: modules/access/bda/bda.c:142 modules/access/bda/bda.c:148
@@ -5271,8 +5277,8 @@ msgstr "Zhuang"
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/video_output/video_output.c:390 modules/gui/macosx/intf.m:724
-#: modules/gui/macosx/intf.m:725 modules/video_filter/deinterlace.c:127
+#: src/video_output/video_output.c:390 modules/gui/macosx/intf.m:581
+#: modules/gui/macosx/intf.m:582 modules/video_filter/deinterlace.c:127
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Rozkladať"
 
@@ -5296,15 +5302,15 @@ msgstr "Bob"
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:305 modules/gui/macosx/intf.m:718
-#: modules/gui/macosx/intf.m:719 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:329
+#: src/video_output/vout_intf.c:306 modules/gui/macosx/intf.m:575
+#: modules/gui/macosx/intf.m:576 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:329
 #: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:83
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:133
 msgid "Crop"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:369 modules/gui/macosx/intf.m:716
-#: modules/gui/macosx/intf.m:717
+#: src/video_output/vout_intf.c:370 modules/gui/macosx/intf.m:573
+#: modules/gui/macosx/intf.m:574
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
@@ -5331,7 +5337,7 @@ msgstr ""
 "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:83
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:876
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:877
 msgid "Adapter card to tune"
 msgstr "Karta adaptéra"
 
@@ -5348,8 +5354,8 @@ msgid "Device number to use on adapter"
 msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
 
 #: modules/access/bda/bda.c:52 modules/access/dvb/access.c:89
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:635
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:898
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:636
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:899
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
 msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
 
@@ -5686,7 +5692,7 @@ msgstr ""
 "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
 
 #: modules/access/cdda.c:72 modules/gui/macosx/open.m:187
-#: modules/gui/macosx/open.m:554 modules/gui/macosx/open.m:642
+#: modules/gui/macosx/open.m:555 modules/gui/macosx/open.m:643
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:148
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
@@ -5715,11 +5721,7 @@ msgstr "port CDDB"
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:448
-msgid "Audio CD - Track "
-msgstr "Audio CD - Stopa"
-
-#: modules/access/cdda.c:465
+#: modules/access/cdda.c:466
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %i"
 msgstr "Audio CD - Stopa %i"
@@ -6020,7 +6022,7 @@ msgstr ""
 #: modules/access/cdda/info.c:330 modules/access/cdda/info.c:336
 #: modules/access/cdda/info.c:339 modules/access/dvdread.c:99
 #: modules/access/vcdx/info.c:91 modules/gui/macosx/open.m:171
-#: modules/gui/macosx/open.m:423
+#: modules/gui/macosx/open.m:424
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
@@ -6042,7 +6044,7 @@ msgstr "Stopy"
 msgid "MRL"
 msgstr "MRL"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:907 modules/access/cdda/info.c:938
+#: modules/access/cdda/info.c:907 modules/access/cdda/info.c:939
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Stopa %i"
@@ -6131,8 +6133,8 @@ msgstr ""
 "v milisekundách."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/v4l.c:81
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:686
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:721
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:687
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:722
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
@@ -6145,8 +6147,8 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:107 modules/access/v4l2/v4l2.c:169
-#: modules/access/v4l.c:85 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:692
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:727
+#: modules/access/v4l.c:85 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:693
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:728
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
@@ -6159,7 +6161,7 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:112
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:600
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:601
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
@@ -6358,18 +6360,18 @@ msgstr "Obnoviť zoznam"
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:921 modules/access/dshow/dshow.cpp:974
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:925 modules/access/dshow/dshow.cpp:978
 msgid "Capturing failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:922
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:926
 #, c-format
 msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
 "nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:975
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:979
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
@@ -6623,12 +6625,11 @@ msgstr ""
 "hodnotu 0; pre vstup S-Video zadajte -1; pre kompozitný vstup zadajte -2"
 
 #: modules/access/eyetv.m:63
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for EyeTV captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Hodnota ukladania snímok EyeTV do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota by sa "
+"mala nastavovať v milisekundách."
 
 #: modules/access/eyetv.m:68
 msgid "EyeTV access module"
@@ -6697,7 +6698,7 @@ msgstr "Vstup súboru"
 #: modules/audio_output/file.c:114 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:264
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:88 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/open.m:419 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/gui/macosx/open.m:420 modules/gui/macosx/output.m:142
 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:50
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:224
@@ -6731,11 +6732,11 @@ msgstr ""
 "povolený dátový tok."
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:45
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:654
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:655
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:46 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:242
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:46 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:240
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:208
 msgid "Bandwidth limiter"
 msgstr "Obmedzovač prenosového pásma"
@@ -6811,7 +6812,7 @@ msgstr ""
 "že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:65 modules/access_filter/timeshift.c:66
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:187
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Časový posun"
@@ -7103,7 +7104,7 @@ msgid "File stream output"
 msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
 #: modules/access_output/http.c:65 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:309
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:133
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:132
 msgid "Username"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
@@ -7112,9 +7113,9 @@ msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
 #: modules/access_output/http.c:68 modules/control/telnet.c:87
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:97
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:319 modules/misc/audioscrobbler.c:135
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:220
+#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:99
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:319 modules/misc/audioscrobbler.c:134
 #: modules/misc/notify/growl_udp.c:64
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
@@ -7347,8 +7348,8 @@ msgid "PVR radio device"
 msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
 
 #: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:100
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:734
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:833
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:735
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:834
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
 
@@ -7377,8 +7378,8 @@ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
 #: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:230
-#: modules/access/v4l.c:93 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:741
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:840
+#: modules/access/v4l.c:93 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:742
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:841
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
@@ -7440,7 +7441,7 @@ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
 #: modules/access/pvr.c:110 modules/access/v4l2/v4l2.c:189
-#: modules/access/vcdx/info.c:100 modules/gui/macosx/intf.m:635
+#: modules/access/vcdx/info.c:100 modules/gui/macosx/intf.m:492
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
@@ -7606,7 +7607,7 @@ msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:87 modules/gui/macosx/open.m:207
-#: modules/gui/macosx/open.m:863 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:474
+#: modules/gui/macosx/open.m:864 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:471
 #: modules/gui/macosx/vout.m:214
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
@@ -7669,7 +7670,7 @@ msgid "UDP input"
 msgstr "Vstup UDP"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:79 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:820
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:821
 msgid "Device name"
 msgstr "Označenie jednotky"
 
@@ -7682,7 +7683,7 @@ msgstr ""
 "zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:83
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:699
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:700
 #: modules/stream_out/standard.c:100
 msgid "Standard"
 msgstr "Štandardné"
@@ -8108,7 +8109,7 @@ msgstr "Ovládacie prvky v4l2, ak sú podporované ovládačom v4l2."
 msgid "Video4Linux2 Compressed A/V"
 msgstr "Video4Linux2 komprimované A/V"
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:3135
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:3136
 msgid "Reset controls to default"
 msgstr "Obnoviť predvolené ovládacie prvky"
 
@@ -8241,7 +8242,7 @@ msgstr ""
 "milisekundách."
 
 #: modules/access/vcd/vcd.c:52 modules/gui/macosx/open.m:186
-#: modules/gui/macosx/open.m:548 modules/gui/macosx/open.m:634
+#: modules/gui/macosx/open.m:549 modules/gui/macosx/open.m:635
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
 
@@ -8264,7 +8265,7 @@ msgstr "Horeuvedenená správa má neznámu úroveň zaznamenávania vcdimager"
 #: modules/access/vcdx/access.c:286 modules/access/vcdx/access.c:369
 #: modules/access/vcdx/access.c:696 modules/access/vcdx/info.c:294
 #: modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:322
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:323
 msgid "Entry"
 msgstr "Záznam"
 
@@ -8274,7 +8275,7 @@ msgstr "Segmenty"
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:433 modules/access/vcdx/access.c:715
 #: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
-#: modules/demux/mkv.cpp:5461
+#: modules/demux/mkv.cpp:5439
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
@@ -8489,9 +8490,10 @@ msgid "Use downmix algorithm"
 msgstr "Používať downmixovací algoritmus"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
-"headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
+"headphone channel mixer. It gives the effect of standing in a room full of "
 "speakers."
 msgstr ""
 "Pomocou tejto voľby aktivujete downmixovací algoritmus, ktorý zmení stereo-"
@@ -8754,7 +8756,7 @@ msgstr ""
 "- 10."
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:83 modules/audio_filter/normvol.c:84
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:224
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:266
 msgid "Volume normalizer"
 msgstr "Vyrovnávač hlasitosti"
@@ -8815,7 +8817,8 @@ msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
 msgid "Freq 3 Q"
 msgstr "Frekv. 3 Q"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:87
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:98
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:103
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre obmedzenú interpoláciu prevzorkovania"
 
@@ -8898,8 +8901,8 @@ msgstr "Názov jednotky ALSA"
 #: modules/audio_output/auhal.c:968 modules/audio_output/directx.c:421
 #: modules/audio_output/oss.c:134 modules/audio_output/portaudio.c:393
 #: modules/audio_output/sdl.c:179 modules/audio_output/sdl.c:197
-#: modules/audio_output/waveout.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:701
-#: modules/gui/macosx/intf.m:702
+#: modules/audio_output/waveout.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:558
+#: modules/gui/macosx/intf.m:559
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Zvukové zariadenie"
 
@@ -8939,7 +8942,7 @@ msgstr "Program VLC nemôže otvoriť zariadenie ALSA \"%s\" (%s)."
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
 msgstr "Audo-zariadenie \"%s\" sa už používa."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:961
+#: modules/audio_output/alsa.c:964
 msgid "Unknown soundcard"
 msgstr "Neznáma zvuková karta"
 
@@ -8978,7 +8981,7 @@ msgstr ""
 "\" v menu /Aplikácie/Pomocné programy. Teraz sa automaticky nastaví stereo-"
 "mód."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1013
+#: modules/audio_output/auhal.c:1014
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr "%s (kódovaný výstup)"
@@ -9131,17 +9134,17 @@ msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
 msgid "PORTAUDIO audio output"
 msgstr "Zvukový výstup PORTAUDIO"
 
-#: modules/audio_output/pulse.c:61 modules/gui/macosx/intf.m:624
-#: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:1615
+#: modules/audio_output/pulse.c:61 modules/gui/macosx/intf.m:481
+#: modules/gui/macosx/intf.m:482 modules/gui/macosx/intf.m:1777
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:210 modules/gui/pda/pda_interface.c:1353
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:357
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:361
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:365
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:958
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:960
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1024
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1039
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1046
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1063
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:954
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:956
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1020
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1035
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1042
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1059
 msgid "VLC media player"
 msgstr "VLC media player"
 
@@ -9215,7 +9218,7 @@ msgid "Non-key"
 msgstr "Bez kľúča"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/gui/macosx/prefs.m:129
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:292
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:73
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
@@ -10086,14 +10089,6 @@ msgstr ""
 msgid "Text subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér textu titulkov"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:354 modules/codec/subtitles/subsdec.c:390
-msgid ""
-"failed to convert subtitle encoding.\n"
-"Try manually setting a character-encoding before you open the file."
-msgstr ""
-"Kódovanie titulkov sa nepodarilo dokončiť. \n"
-"Pred otvorením súboru skúste manuálne nastaviť vhodnú znakovú sadu."
-
 #: modules/codec/subtitles/subsusf.c:51
 msgid "USFSubs"
 msgstr "USFPods"
@@ -10102,14 +10097,6 @@ msgstr "USFPods"
 msgid "USF subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér USF titulkov"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsusf.c:215
-msgid ""
-"USF subtitles must be in UTF-8 format.\n"
-"This stream contains USF subtitles which aren't."
-msgstr ""
-"USF titulky musia byť vo formáte UTF-8. \n"
-"Tento dátový prúd obsahuje, USF titulky, ktoré však nie sú v tomto formáte."
-
 #: modules/codec/subtitles/t140.c:37
 msgid "T.140 text encoder"
 msgstr "Textový enkodér T.140"
@@ -11184,7 +11171,7 @@ msgstr "Rozhranie pre ovládanie gest myšou"
 msgid "Define playlist bookmarks."
 msgstr "Definujte záložky v playliste."
 
-#: modules/control/hotkeys.c:97 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
+#: modules/control/hotkeys.c:97 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:186
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:84
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Klávesové skratky"
@@ -11242,7 +11229,7 @@ msgstr "Oneskorenie titulkov %i ms"
 msgid "Audio delay %i ms"
 msgstr "Oneskorenie zvuku %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1013
+#: modules/control/hotkeys.c:1015
 #, c-format
 msgid "Volume %d%%"
 msgstr "Hlasitosť %d%%"
@@ -11338,11 +11325,6 @@ msgstr "Infračervené"
 msgid "Infrared remote control interface"
 msgstr "Rozhranie infračerveného diaľkového ovládača"
 
-#: modules/control/lirc.c:189 modules/control/rc.c:1911
-#: modules/control/rc.c:1951
-msgid "Please provide one of the following parameters:"
-msgstr "Prosím zadajte jeden z týchto parametrov:"
-
 #: modules/control/motion.c:72
 msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
 msgstr "Použiť video filter pre otočenie, namiesto transformácie"
@@ -11453,10 +11435,10 @@ msgid "Buffer"
 msgstr "Vyrovnávacia pamäť"
 
 #: modules/control/rc.c:76 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:135
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1689 modules/gui/macosx/intf.m:1690
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1691 modules/gui/macosx/intf.m:1692
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1787 modules/gui/macosx/intf.m:1788
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1789 modules/gui/macosx/intf.m:1790
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:248 modules/gui/pda/pda_interface.c:249
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:651 modules/misc/notify/xosd.c:243
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:644 modules/misc/notify/xosd.c:243
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastaviť"
 
@@ -11897,6 +11879,10 @@ msgstr "Chyba: Funkcia `goto' vyžaduje argument väčší ako 0."
 msgid "Playlist has only %d elements"
 msgstr "Playlist má len %d položiek!"
 
+#: modules/control/rc.c:1911 modules/control/rc.c:1951
+msgid "Please provide one of the following parameters:"
+msgstr "Prosím zadajte jeden z týchto parametrov:"
+
 #: modules/control/rc.c:1983
 msgid "Unknown command!"
 msgstr "Neznámy príkaz!"
@@ -12230,7 +12216,7 @@ msgid "RTSP/RTP access and demux"
 msgstr "Prístup a demuxovanie RTSP/RTP"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:108 modules/demux/live555.cpp:109
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:251
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:171
 msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr "Používať RTP protokol v priebehu RTSP (alebo TCP) spojenia"
@@ -12336,19 +12322,19 @@ msgstr ""
 "Načítať a zahodiť neznáme EBML elementy (nepoužívajte túto voľbu pri "
 "poškodených súboroch)."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3384
+#: modules/demux/mkv.cpp:3392
 msgid "---  DVD Menu"
 msgstr "---  DVD Menu"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3390
+#: modules/demux/mkv.cpp:3398
 msgid "First Played"
 msgstr "Prvýkrát prehrávané"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3392
+#: modules/demux/mkv.cpp:3400
 msgid "Video Manager"
 msgstr "Video-manažér"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3398
+#: modules/demux/mkv.cpp:3406
 msgid "----- Title"
 msgstr "----- Titul"
 
@@ -12577,16 +12563,16 @@ msgstr "Fingovanané demuxovanie .ifo súborov"
 msgid "iTunes Music Library importer"
 msgstr "Importér hudobnej knižnice iTunes"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:236 modules/demux/playlist/podcast.c:250
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:280 modules/demux/playlist/podcast.c:292
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:241 modules/demux/playlist/podcast.c:255
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:285 modules/demux/playlist/podcast.c:297
 msgid "Podcast Info"
 msgstr "Informácie o Podcaste"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:250
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:255
 msgid "Podcast Summary"
 msgstr "Zhrnutie informácií o Podcaste"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:293
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:298
 msgid "Podcast Size"
 msgstr "Veľkosť Podcastu"
 
@@ -13037,30 +13023,30 @@ msgstr "Štandardné API rozhranie systému BeOS"
 msgid "Open files from all sub-folders as well?"
 msgstr "Otvoriť aj súbory zo všetkých podpriečinkov? "
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161 modules/gui/macosx/open.m:499
-#: modules/gui/macosx/open.m:690 modules/gui/macosx/open.m:803
-#: modules/gui/macosx/open.m:1022 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:680
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161 modules/gui/macosx/open.m:500
+#: modules/gui/macosx/open.m:691 modules/gui/macosx/open.m:804
+#: modules/gui/macosx/open.m:1028 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:78
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:673
 msgid "Open"
 msgstr "Otvoriť"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:226
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:331 modules/gui/macosx/prefs.m:124
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:51
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavenia"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:238
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/intf.m:640
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/intf.m:497
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:48
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:66
 msgid "Messages"
 msgstr "Hlásenia programu"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:90 modules/gui/macosx/open.m:498
-#: modules/gui/macosx/open.m:802 modules/gui/macosx/open.m:1021
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:90 modules/gui/macosx/open.m:499
+#: modules/gui/macosx/open.m:803 modules/gui/macosx/open.m:1027
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:20
 msgid "Open File"
 msgstr "Otvoriť súbor"
@@ -13101,7 +13087,7 @@ msgstr "Prejsť na kapitolu"
 msgid "Speed"
 msgstr "Rýchlosť"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:729
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:586
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
@@ -13126,11 +13112,11 @@ msgid "Close"
 msgstr "Zatvoriť"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:104 modules/gui/macosx/bookmarks.m:92
-#: modules/gui/macosx/intf.m:666
+#: modules/gui/macosx/intf.m:523
 msgid "Edit"
 msgstr "Úpravy"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:106 modules/gui/macosx/intf.m:671
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:106 modules/gui/macosx/intf.m:528
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:442
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetko"
@@ -13182,7 +13168,7 @@ msgstr "Použiť"
 
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:257 modules/gui/macosx/output.m:526
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:678 modules/gui/macosx/prefs.m:125
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:298 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:209
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:209
 msgid "Save"
 msgstr "Uložiť"
 
@@ -13474,7 +13460,7 @@ msgstr "Modrá"
 msgid "Aqua"
 msgstr "Voda"
 
-#: modules/gui/fbosd.c:205 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271
+#: modules/gui/fbosd.c:205 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:147 modules/misc/freetype.c:84
 #: modules/misc/notify/xosd.c:81 modules/misc/quartztext.c:84
 #: modules/misc/win32text.c:57 modules/video_filter/marq.c:159
@@ -13492,7 +13478,7 @@ msgstr ""
 "Rozhranie /OSD ovládanie vyrovnávacej pamäte prekrývacích snímok v systémoch "
 "GNU/Linux"
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:86 modules/gui/macosx/intf.m:644
+#: modules/gui/macosx/about.m:86 modules/gui/macosx/intf.m:501
 msgid "About VLC media player"
 msgstr "O programe VLC media player"
 
@@ -13511,7 +13497,7 @@ msgid "VLC was brought to you by:"
 msgstr "Program VLC Vám sprostredkoval:"
 
 #: modules/gui/macosx/about.m:113 modules/gui/macosx/about.m:176
-#: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:169
+#: modules/gui/macosx/intf.m:603 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:169
 msgid "License"
 msgstr "Licencia"
 
@@ -13533,10 +13519,10 @@ msgstr "Záložky"
 msgid "Add"
 msgstr "Pridať"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/macosx/intf.m:670
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:234
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/macosx/intf.m:527
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:232
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:162
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1128
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1133
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:48 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:202
 msgid "Clear"
 msgstr "Vyčistiť"
@@ -13597,7 +13583,7 @@ msgstr ""
 "Aby fungovali záložky, musí byť spustené alebo dočasne pozastavené "
 "prehrávanie dátového toku."
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:57 modules/gui/macosx/controls.m:942
+#: modules/gui/macosx/controls.m:57 modules/gui/macosx/controls.m:919
 msgid "Jump To Time"
 msgstr "Preskočiť na čas"
 
@@ -13609,68 +13595,68 @@ msgstr "sek."
 msgid "Jump to time"
 msgstr "Preskočiť na čas"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:220
+#: modules/gui/macosx/controls.m:208
 msgid "Random On"
 msgstr "Náhodné prehrávanie zapnuté"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:225
+#: modules/gui/macosx/controls.m:213
 msgid "Random Off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:282 modules/gui/macosx/controls.m:342
-#: modules/gui/macosx/controls.m:926 modules/gui/macosx/intf.m:681
+#: modules/gui/macosx/controls.m:270 modules/gui/macosx/controls.m:330
+#: modules/gui/macosx/controls.m:903 modules/gui/macosx/intf.m:538
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:298 modules/gui/macosx/controls.m:371
-#: modules/gui/macosx/controls.m:933 modules/gui/macosx/intf.m:682
+#: modules/gui/macosx/controls.m:286 modules/gui/macosx/controls.m:359
+#: modules/gui/macosx/controls.m:910 modules/gui/macosx/intf.m:539
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:314 modules/gui/macosx/controls.m:347
-#: modules/gui/macosx/controls.m:376
+#: modules/gui/macosx/controls.m:302 modules/gui/macosx/controls.m:335
+#: modules/gui/macosx/controls.m:364
 msgid "Repeat Off"
 msgstr "Opakovanie vypnuté"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:482 modules/gui/macosx/controls.m:956
-#: modules/gui/macosx/intf.m:707
+#: modules/gui/macosx/controls.m:459 modules/gui/macosx/controls.m:933
+#: modules/gui/macosx/intf.m:564
 msgid "Half Size"
 msgstr "Polovičná veľkosť"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:484 modules/gui/macosx/controls.m:957
-#: modules/gui/macosx/intf.m:708
+#: modules/gui/macosx/controls.m:461 modules/gui/macosx/controls.m:934
+#: modules/gui/macosx/intf.m:565
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Normálna veľkosť"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:486 modules/gui/macosx/controls.m:958
-#: modules/gui/macosx/intf.m:709
+#: modules/gui/macosx/controls.m:463 modules/gui/macosx/controls.m:935
+#: modules/gui/macosx/intf.m:566
 msgid "Double Size"
 msgstr "Dvojnásobná veľkosť"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:488 modules/gui/macosx/controls.m:962
-#: modules/gui/macosx/controls.m:973 modules/gui/macosx/intf.m:712
+#: modules/gui/macosx/controls.m:465 modules/gui/macosx/controls.m:939
+#: modules/gui/macosx/controls.m:950 modules/gui/macosx/intf.m:569
 msgid "Float on Top"
 msgstr "Plávať navrchu"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:490 modules/gui/macosx/controls.m:959
-#: modules/gui/macosx/intf.m:710
+#: modules/gui/macosx/controls.m:467 modules/gui/macosx/controls.m:936
+#: modules/gui/macosx/intf.m:567
 msgid "Fit to Screen"
 msgstr "Roztiahnuť na veľkosť obrazovky"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:940 modules/gui/macosx/intf.m:683
+#: modules/gui/macosx/controls.m:917 modules/gui/macosx/intf.m:540
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Krok vpred"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:941 modules/gui/macosx/intf.m:684
+#: modules/gui/macosx/controls.m:918 modules/gui/macosx/intf.m:541
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Krok dozadu"
 
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:48 modules/gui/macosx/intf.m:629
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:48 modules/gui/macosx/intf.m:486
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:236 modules/gui/pda/pda_interface.c:237
 msgid "Rewind"
 msgstr "Previnúť"
 
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49 modules/gui/macosx/intf.m:632
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49 modules/gui/macosx/intf.m:489
 msgid "Fast Forward"
 msgstr "Rýchle dopredu"
 
@@ -13860,259 +13846,242 @@ msgstr "Vyčistiť"
 msgid "Show Details"
 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:641
+#: modules/gui/macosx/intf.m:448
+msgid "Your version of Mac OS X is not supported"
+msgstr "Vaša verzia systému Mac OS X nie je podporovaná"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:452
+msgid "VLC media player requires Mac OS X 10.4 or higher."
+msgstr "VLC Media Player vyžaduje systém Mac OS X 10.4 alebo novší."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:498
 msgid "Open CrashLog..."
 msgstr "Otvoriť záznam o havárií programu"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:646
+#: modules/gui/macosx/intf.m:503
 msgid "Check for Update..."
 msgstr "Skontrolovať dostupnosť aktualizácií"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:647
+#: modules/gui/macosx/intf.m:504
 msgid "Preferences..."
 msgstr "Nastavenia..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:650
+#: modules/gui/macosx/intf.m:507
 msgid "Services"
 msgstr "Služby"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:651
+#: modules/gui/macosx/intf.m:508
 msgid "Hide VLC"
 msgstr "Skryť VLC"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:652
+#: modules/gui/macosx/intf.m:509
 msgid "Hide Others"
 msgstr "Skryť iné"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:653
+#: modules/gui/macosx/intf.m:510
 msgid "Show All"
 msgstr "Zobraziť všetko"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:654
+#: modules/gui/macosx/intf.m:511
 msgid "Quit VLC"
 msgstr "Ukončiť program VLC"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:656
+#: modules/gui/macosx/intf.m:513
 msgid "1:File"
 msgstr "1:Súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:657
+#: modules/gui/macosx/intf.m:514
 msgid "Open File..."
 msgstr "Otvoriť súbor..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:658
+#: modules/gui/macosx/intf.m:515
 msgid "Quick Open File..."
 msgstr "Rýchle otvorenie súboru..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:659
+#: modules/gui/macosx/intf.m:516
 msgid "Open Disc..."
 msgstr "Otvoriť disk..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:660
+#: modules/gui/macosx/intf.m:517
 msgid "Open Network..."
 msgstr "Otvoriť súbor v sieti..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:661
+#: modules/gui/macosx/intf.m:518
 msgid "Open Capture Device..."
 msgstr "Otvoriť snímacie zariadenie..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:662
+#: modules/gui/macosx/intf.m:519
 msgid "Open Recent"
 msgstr "Otvoriť naposledy otvorený súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/intf.m:2393
+#: modules/gui/macosx/intf.m:520 modules/gui/macosx/intf.m:2458
 msgid "Clear Menu"
 msgstr "Vyčistiť menu"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:664
+#: modules/gui/macosx/intf.m:521
 msgid "Streaming/Exporting Wizard..."
 msgstr "Sprievodca streamovaním/exportovaním..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:667
+#: modules/gui/macosx/intf.m:524
 msgid "Cut"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:668
+#: modules/gui/macosx/intf.m:525
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:669
+#: modules/gui/macosx/intf.m:526
 msgid "Paste"
 msgstr "Vložiť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:673
+#: modules/gui/macosx/intf.m:530
 msgid "Playback"
 msgstr "Prehrávanie"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:694 modules/gui/macosx/intf.m:764
+#: modules/gui/macosx/intf.m:551 modules/gui/macosx/intf.m:621
 msgid "Volume Up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:695 modules/gui/macosx/intf.m:765
+#: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/intf.m:622
 msgid "Volume Down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:720 modules/gui/macosx/intf.m:721
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279 modules/gui/macosx/vout.m:197
+#: modules/gui/macosx/intf.m:577 modules/gui/macosx/intf.m:578
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276 modules/gui/macosx/vout.m:197
 msgid "Fullscreen Video Device"
 msgstr "Celoobrazovkové video-zariadenie"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:726 modules/gui/macosx/intf.m:727
+#: modules/gui/macosx/intf.m:583 modules/gui/macosx/intf.m:584
 #: modules/video_filter/postproc.c:186
 msgid "Post processing"
 msgstr "Dodatočné spracovávanie"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:730
+#: modules/gui/macosx/intf.m:587
 msgid "Minimize Window"
 msgstr "Minimalizovať okno"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:731
+#: modules/gui/macosx/intf.m:588
 msgid "Close Window"
 msgstr "Zatvoriť okno"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:732
+#: modules/gui/macosx/intf.m:589
 msgid "Controller..."
 msgstr "Ovládač..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:733
+#: modules/gui/macosx/intf.m:590
 msgid "Equalizer..."
 msgstr "Ekvalizér..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:734
+#: modules/gui/macosx/intf.m:591
 msgid "Extended Controls..."
 msgstr "Rozšírené ovládacie prvky..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:735
+#: modules/gui/macosx/intf.m:592
 msgid "Bookmarks..."
 msgstr "Záložky..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:736
+#: modules/gui/macosx/intf.m:593
 msgid "Playlist..."
 msgstr "Playlist..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:737
+#: modules/gui/macosx/intf.m:594
 msgid "Media Information..."
 msgstr "Informácia o médiu..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:738
+#: modules/gui/macosx/intf.m:595
 msgid "Messages..."
 msgstr "&Hlásenia programu..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:739
+#: modules/gui/macosx/intf.m:596
 msgid "Errors and Warnings..."
 msgstr "Chyby a upozornenia..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:741
+#: modules/gui/macosx/intf.m:598
 msgid "Bring All to Front"
 msgstr "Preniesť všetky do popredia"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:58
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:696
+#: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:58
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:689
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:744
+#: modules/gui/macosx/intf.m:601
 msgid "VLC media player Help..."
 msgstr "Pomocník programu VLC media player..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:745
+#: modules/gui/macosx/intf.m:602
 msgid "ReadMe / FAQ..."
 msgstr "Súbor ReadMe / Najčastejšie kladené otázky..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:747
+#: modules/gui/macosx/intf.m:604
 msgid "Online Documentation..."
 msgstr "Dokumentácia online..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:748
+#: modules/gui/macosx/intf.m:605
 msgid "VideoLAN Website..."
 msgstr "Webstránka tímu VideoLAN..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:749
+#: modules/gui/macosx/intf.m:606
 msgid "Make a donation..."
 msgstr "Podporte vývoj programu..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:750
+#: modules/gui/macosx/intf.m:607
 msgid "Online Forum..."
 msgstr "Fórum online..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:792
-msgid "Your version of Mac OS X is not supported"
-msgstr "Vaša verzia systému Mac OS X nie je podporovaná"
+#: modules/gui/macosx/intf.m:628
+msgid "Send"
+msgstr "Odoslať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:796
-msgid "VLC media player requires Mac OS X 10.4 or higher."
-msgstr "VLC Media Player vyžaduje systém Mac OS X 10.4 alebo novší."
+#: modules/gui/macosx/intf.m:629
+msgid "Don't Send"
+msgstr "Neodosielať"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:630 modules/gui/macosx/intf.m:631
+msgid "VLC crashed previously"
+msgstr "Program VLC bol naposledy ukončený predčasne"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1456
+#: modules/gui/macosx/intf.m:632
+msgid ""
+"Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
+"\n"
+"If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
+"along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
+"URL of a network stream, ..."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1615
 #, c-format
 msgid "Volume: %d%%"
 msgstr "Hlasitosť: %d%%"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2030
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2003
 msgid "Update check failed"
 msgstr "Kontrola aktualizácií nebola úspešná"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2030
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2003
 msgid "Checking for updates was not enabled in this build."
 msgstr "V tomto zostavení nie je kontrola aktualizácií aktívna"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2101
-msgid "Crash Report (Type Command-shift-D and hit send)"
-msgstr "Záznam o chybe (napíšte príkaz shift-D a kliknite na tlačidlo Odoslať)"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2102
-msgid ""
-"Type Command-shift-D (or in Menu \"Message\">\"Send Again\") and hit the "
-"\"Send Mail\" button."
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2105
+msgid "Crash Report successfully sent"
 msgstr ""
-"Napíšte príkaz shift-D (alebo v menu kliknite na príkaz \"Hlásenie\">"
-"\"Odoslať znova\") a kliknite na tlačidlo \"Odoslať e-mail\"."
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2107
-msgid "Error when generating crash report mail."
-msgstr "Chyba pri generovaní e-mailu s popisom chyby."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2107
-msgid "Can't prepare crash log mail"
-msgstr "E-mail s popisom chyby sa nedá vytvoriť"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2187
-#, fuzzy
-msgid "VLC crashed previously"
-msgstr "Program VLC bol naposledy ukončený predčasne"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2188
-#, fuzzy
-msgid ""
-"VLC crashed previously. Do you want to send an email with details on the "
-"crash to VLC's development team?"
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2106
+msgid "Thanks for your report!"
 msgstr ""
-"Program VLC bol naposledy ukončený predčasne - chcete odoslať e-mail "
-"vývojovému tímu s popisom chyby?"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2189
-msgid "Send"
-msgstr "Odoslať"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2189
-msgid "Don't Send"
-msgstr "Neodosielať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2192
-msgid ""
-"<Explain here what you were doing when VLC crashed, with possibly a link to "
-"the failing video>"
-msgstr ""
-"<Na tomto mieste popíšte, čo ste robili vo chvíli, keď bol program predčasne "
-"ukončený. Ak to je možné, pripojte aj odkaz na video, ktoré sa práve "
-"prehrávalo>"
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2114
+#, fuzzy
+msgid "Error when sending the Crash Report"
+msgstr "Chyba pri generovaní e-mailu s popisom chyby."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:2205
 msgid "No CrashLog found"
 msgstr "Nenašiel sa žiaden záznam o havárií programu"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:2205 modules/gui/macosx/prefs.m:148
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:625
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:621
 msgid "Continue"
 msgstr "Pokračovať"
 
@@ -14248,18 +14217,18 @@ msgstr "Otvoriť zdrojový súbor"
 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr "Vyhľadávač médií (MRL)"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:173 modules/gui/macosx/open.m:431
+#: modules/gui/macosx/open.m:173 modules/gui/macosx/open.m:432
 msgid "Capture"
 msgstr "Snímať"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/macosx/open.m:181
-#: modules/gui/macosx/open.m:287 modules/gui/macosx/output.m:145
+#: modules/gui/macosx/open.m:288 modules/gui/macosx/output.m:145
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1174
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:267 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:287
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:257
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:260
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:238
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:141 modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:181
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:168 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:77
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:155 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:77
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:237
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:39
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:184
@@ -14277,11 +14246,11 @@ msgstr "Považovať radšej za vedenie, nie za súbor"
 msgid "No DVD menus"
 msgstr "Bez DVD menu"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:184 modules/gui/macosx/open.m:537
+#: modules/gui/macosx/open.m:184 modules/gui/macosx/open.m:538
 msgid "VIDEO_TS directory"
 msgstr "Priečinok VIDEO_TS"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/open.m:650
+#: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/open.m:651
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
@@ -14292,15 +14261,15 @@ msgstr "DVD"
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:194 modules/gui/macosx/open.m:756
+#: modules/gui/macosx/open.m:194 modules/gui/macosx/open.m:757
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr "UDP/RTP"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/macosx/open.m:768
+#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/macosx/open.m:769
 msgid "UDP/RTP Multicast"
 msgstr "UDP/RTP Multicast"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:196 modules/gui/macosx/open.m:781
+#: modules/gui/macosx/open.m:196 modules/gui/macosx/open.m:782
 msgid "HTTP/FTP/MMS/RTSP"
 msgstr "HTTP/FTP/MMS/RTSP"
 
@@ -14333,7 +14302,7 @@ msgstr "Predchádzajúci kanál"
 msgid "Next Channel"
 msgstr "Ďalší kanál"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:215 modules/gui/macosx/open.m:962
+#: modules/gui/macosx/open.m:215 modules/gui/macosx/open.m:968
 msgid "Retrieving Channel Info..."
 msgstr "Zisťujú sa informácie o kanáli..."
 
@@ -14353,62 +14322,67 @@ msgstr ""
 msgid "Launch EyeTV now"
 msgstr "Spustiť EyeTV teraz"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:285
+#: modules/gui/macosx/open.m:219
+#, fuzzy
+msgid "Download Plugin"
+msgstr "Stiahnuť teraz"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:286
 msgid "Load subtitles file:"
 msgstr "Načítať súbor s titulkami:"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:286 modules/gui/macosx/output.m:137
+#: modules/gui/macosx/open.m:287 modules/gui/macosx/output.m:137
 msgid "Settings..."
 msgstr "Nastavenia..."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:288
+#: modules/gui/macosx/open.m:289
 msgid "Override parametters"
 msgstr "Nedodržiavať parametre"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:289 modules/stream_out/bridge.c:45
+#: modules/gui/macosx/open.m:290 modules/stream_out/bridge.c:45
 #: modules/stream_out/display.c:45 modules/video_filter/mosaic.c:156
 msgid "Delay"
 msgstr "Oneskorenie"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:291
+#: modules/gui/macosx/open.m:292
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:541
 msgid "FPS"
 msgstr "FPS (počet snímok za sekundu)"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:293
+#: modules/gui/macosx/open.m:294
 msgid "Subtitles encoding"
 msgstr "Znaková sada titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:295 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:127
+#: modules/gui/macosx/open.m:296 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:127
 msgid "Font size"
 msgstr "Veľkosť písma"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:297
+#: modules/gui/macosx/open.m:298
 msgid "Subtitles alignment"
 msgstr "Zarovnanie titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:300
+#: modules/gui/macosx/open.m:301
 msgid "Font Properties"
 msgstr "Nastavenia písma"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:301
+#: modules/gui/macosx/open.m:302
 msgid "Subtitle File"
 msgstr "Súbor s titulkami"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:585 modules/gui/macosx/open.m:637
-#: modules/gui/macosx/open.m:645 modules/gui/macosx/open.m:653
+#: modules/gui/macosx/open.m:586 modules/gui/macosx/open.m:638
+#: modules/gui/macosx/open.m:646 modules/gui/macosx/open.m:654
 msgid "No %@s found"
 msgstr "Nenašiel sa %@s"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:689
+#: modules/gui/macosx/open.m:690
 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
 msgstr "Otvoriť priečinok VIDEO_TS"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:870
+#: modules/gui/macosx/open.m:871
 msgid "iSight Capture Input"
 msgstr "Zaznamenávanie zo vstupu iSight"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:871
+#: modules/gui/macosx/open.m:872
 msgid ""
 "This facility allows you to process your iSight's input signal.\n"
 "\n"
@@ -14424,11 +14398,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vstup Live audio nie je podporovaný."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:968
+#: modules/gui/macosx/open.m:974
 msgid "Composite input"
 msgstr "Kompozitný vstup"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:971
+#: modules/gui/macosx/open.m:977
 msgid "S-Video input"
 msgstr "Vstup S-Video"
 
@@ -14678,21 +14652,21 @@ msgstr "Prosím zadajte názov pre nový uzol."
 msgid "Empty Folder"
 msgstr "Prázdny priečinok"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:127 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:127 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
 msgid "Reset All"
 msgstr "Obnoviť všetko"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:128 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:128 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:291
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:17
 msgid "Basic"
 msgstr "Základné"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:147 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:624
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:147 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:620
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:352
 msgid "Reset Preferences"
 msgstr "Obnoviť nastavenia"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:150 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:627
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:150 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:623
 msgid ""
 "Beware this will reset the VLC media player preferences.\n"
 "Are you sure you want to continue?"
@@ -14712,118 +14686,123 @@ msgstr "Vyberte si súbor"
 msgid "Select"
 msgstr "Vyberte"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:168
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:89
+#, fuzzy
+msgid "Not Set"
+msgstr "Poznámka:"
+
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:166
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:457
 msgid "Interface Settings"
 msgstr "Nastavenia rozhrania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:172
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:170
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:213
 msgid "General Audio Settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:176
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:183
 msgid "General Video Settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
 msgid "Subtitles & OSD"
 msgstr "Titulky & OSD"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:516
 msgid "Subtitles & On Screen Display Settings"
 msgstr "Nastavenia &titulkov a OSD"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182
 msgid "Input & Codecs"
 msgstr "Vstup a kodeky"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182
 msgid "Input & Codec settings"
 msgstr "Nastavenia vstupu a kodekov"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:216
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:214
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:250
 msgid "Effects"
 msgstr "Efekty"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:217
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:215
 msgid "Enable Audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:218 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:30
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:216 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:30
 msgid "General Audio"
 msgstr "Všeobecné nastavenia audia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:219
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:217
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:259
 msgid "Headphone surround effect"
 msgstr "Priestorový efekt pre zvuk v slúchadlách"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:220
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:218
 msgid "Preferred Audio language"
 msgstr "Preferovaný jazyk zvukovej stopy"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:221
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:219
 msgid "Enable Last.fm submissions"
 msgstr "Zapnúť odovzdávanie do last.fm"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:223
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:221
 msgid "User name"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:226
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:224
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:273
 msgid "Visualization"
 msgstr "Vizualizácia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:225
 msgid "Default Volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:228
 msgid "Change"
 msgstr "Zmeniť"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:229
 msgid "Change Hotkey"
 msgstr "Zmeniť klávesovú skratku"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:235
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:233
 msgid "Select an action to change the associated hotkey:"
 msgstr "Vyberte akciu, ktorej klávesovú skratku chcete zmeniť:"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:236
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1122
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:234
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1127
 msgid "Action"
 msgstr "Akcia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1123
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:235
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1128
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Odkaz"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:240
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:238
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:181
 msgid "Access Filter"
 msgstr "Prístupový filter"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:241
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:239
 msgid "Repair AVI Files"
 msgstr "Opraviť AVI súbory"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:243
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:241
 msgid "Default Caching Level"
 msgstr "Predvolená úroveň ukladania do vyrovnávacej pamäte "
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244 modules/gui/qt4/ui/open.ui:64
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:242 modules/gui/qt4/ui/open.ui:51
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:97
 msgid "Caching"
 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:243
 msgid ""
 "Use the complete preferences to configure custom caching values for each "
 "access module."
@@ -14831,193 +14810,187 @@ msgstr ""
 "Použiť kompletné nastavenia na nakonfigurovanie hodnôt načítavania pre každý "
 "prístupový modul."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
 msgid "HTTP Proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:248
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:246
 msgid "Password for HTTP Proxy"
 msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:119
 msgid "Codecs / Muxers"
 msgstr "Kodeky / Muxéry"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:251
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249
 msgid "Post-Processing Quality"
 msgstr "Kvalita dodatočného spracovávania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:254
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
 msgid "Default Server Port"
 msgstr "Predvolený port servera"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:258
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:256
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:250
 msgid "Album art download policy"
 msgstr "Metóda sťahovania druhu albumu"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:257
 msgid "Add controls to the video window"
 msgstr "Pridať ovládače do okna s videom"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:260
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:258
 msgid "Show Fullscreen Controller"
 msgstr "Zobraziť ovládač celoobrazovkového režimu"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:260
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:244
 msgid "Privacy / Network Interaction"
 msgstr "Súkromie / interakcia siete"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
 msgid "Default Encoding"
 msgstr "Predvolené enkódovanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:92
 msgid "Display Settings"
 msgstr "Nastavenia zobrazovania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266
 msgid "Font Color"
 msgstr "Farba písma"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:101
-#: modules/video_output/opengl.c:174
-msgid "Effect"
-msgstr "Efekt"
-
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:270
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:267
 msgid "Font Size"
 msgstr "Veľkosť písma"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:272
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
 msgid "Subtitle Languages"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:270
 msgid "Preferred Subtitle Language"
 msgstr "Preferovaný jazyk titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:272
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:28
 msgid "Enable OSD"
 msgstr "Aktivovať OSD ovládanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:278
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
 msgid "Black screens in Fullscreen mode"
 msgstr "Čierne obrazovky pri celoobr. režime"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:280 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:36
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:36
 #: modules/stream_out/display.c:54 modules/video_filter/deinterlace.c:132
 msgid "Display"
 msgstr "Zobraziť"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:278
 msgid "Enable Video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281
 msgid "Output module"
 msgstr "Výstupný modul"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:149
 msgid "Video snapshots"
 msgstr "Video-snímky"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:288 modules/meta_engine/folder.c:58
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285 modules/meta_engine/folder.c:58
 msgid "Folder"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:289
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:198
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:290
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:287
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:181
 msgid "Prefix"
 msgstr "Koncovka"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:291
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:288
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:211
 msgid "Sequential numbering"
 msgstr "Sekvenčné číslovanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:512 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:556
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1107
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:509 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:553
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1102
 msgid "Custom"
 msgstr "Prispôsobiť"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:512
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:509
 msgid "Lowest latency"
 msgstr "Najnižšia latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:512
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:509
 msgid "Low latency"
 msgstr "Nízka latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:512 modules/misc/freetype.c:107
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:509 modules/misc/freetype.c:107
 #: modules/misc/quartztext.c:108 modules/misc/win32text.c:80
 msgid "Normal"
 msgstr "Normálne"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:513
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:510
 msgid "High latency"
 msgstr "Vysoká latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:513
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:510
 msgid "Higher latency"
 msgstr "Najvyššia latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:707
 msgid "Interface Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia rozhrania neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:712 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:777
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:810 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:894
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:923 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:948
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:708 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:773
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:806 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:890
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:918 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:943
 #, c-format
 msgid "An error occured while saving your settings via SimplePrefs (%i)."
 msgstr "Počas kontroly aktualizácií cez SimplePrefs (%i) nastala chyba."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:776
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:772
 msgid "Audio Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia zvuku neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:809
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:805
 msgid "Video Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia videa neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:893
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:889
 msgid "Input Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia vstupu neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:922
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:917
 msgid "On Screen Display/Subtitle Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia titulkov/OSD neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:947
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:942
 msgid "Hotkeys not saved"
 msgstr "Klávesové skratky neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1040
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1035
 msgid "Choose the folder to save your video snapshots to."
 msgstr "Tu si zvoľte priečinok, do ktorého sa uložia snímky z videa."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1042
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1087
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1037
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1082
 msgid "Choose"
 msgstr "Vybrať"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1085
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1080
 msgid "Choose the font to display your Subtitles with."
 msgstr "Tu si zvoľte písmo, ktorým sa zobrazia titulky."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1125
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1120
 msgid ""
 "Press new keys for\n"
 "\"%@\""
@@ -15025,16 +14998,16 @@ msgstr ""
 "Stlačte novú klávesovú skratku pre\n"
 "\"%@\""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1199
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1194
 msgid "Invalid combination"
 msgstr "Neplatná kombinácia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1200
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1195
 msgid "Regrettably, these keys cannot be assigned as hotkey shortcuts."
 msgstr ""
 "Prepáčte, tieto klávesy nemožno použiť na vytvorenie klávesovej skratky."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1217
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1213
 msgid "This combination is already taken by \"%@\"."
 msgstr "Takúto kombináciu už používa \"%@\"."
 
@@ -16595,11 +16568,11 @@ msgstr ""
 "Prehrať\n"
 "Ak je playlist prázdny, otvoriť médium"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:256
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:260
 msgid "Current visualization"
 msgstr "Aktuálna vizualizácia"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:314
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:318
 msgid ""
 "Loop from point A to point B continuously.\n"
 "Click to set point A"
@@ -16607,23 +16580,15 @@ msgstr ""
 "Kontinuálne opakovať od bodu A po bod B.\n"
 "Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:324
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:335
 msgid "Frame by frame"
 msgstr "Snímka za snímkou"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:338
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:349
 msgid "Take a snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímok"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:371
-msgid "Click to set point B"
-msgstr "Pre nastavenie bodu B kliknite sem"
-
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:380
-msgid "Stop the A to B loop"
-msgstr "Zastaviť opakovanie od bodu A po B"
-
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:385
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:403
 msgid ""
 "Loop from point A to point B continuously\n"
 "Click to set point A"
@@ -16631,56 +16596,64 @@ msgstr ""
 "Kontinuálne Opakovať od bodu A do bodu B\n"
 "Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:468
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:408
+msgid "Click to set point B"
+msgstr "Pre nastavenie bodu B kliknite sem"
+
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:413
+msgid "Stop the A to B loop"
+msgstr "Zastaviť opakovanie od bodu A po B"
+
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:496
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:517
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:545
 msgid "Teletext on"
 msgstr "Teletext je zapnutý"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:529
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:718
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:557
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:750
 msgid "Teletext"
 msgstr "Teletext"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:579
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:607
 msgid "Previous media in the playlist"
 msgstr "Predchádzajúce mediálne súbory v playliste"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:581
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:609
 msgid "Next media in the playlist"
 msgstr "Ďalšie mediálne súbory v playliste"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:582
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:610
 msgid "Stop playback"
 msgstr "Zastaviť prehrávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:590
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:618
 msgid "Toggle the video in fullscreen"
 msgstr "Prepnúť video do celoobrazovkového režimu"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:598
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:626
 msgid "Show playlist"
 msgstr "Zobraziť playlist"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:604
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:632
 msgid "Show extended settings"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:724
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:756
 msgid "Transparent"
 msgstr "Priehľadné"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:789
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:821
 msgid "Unmute"
 msgstr "Vypnúť stlmenie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:829
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:861
 msgid "Pause the playback"
 msgstr "Pozastaviť prehrávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:1279
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:1311
 msgid "Revert to normal play speed"
 msgstr "Vrátiť na normálnu rýchlosť prehrávania"
 
@@ -16692,62 +16665,62 @@ msgstr "Vyberte zariadenie alebo priečinok VIDEO_TS"
 msgid "Select one or multiple files"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:106
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:107
 msgid "File names:"
 msgstr "Názvy súborov:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:109
 msgid "Filter:"
 msgstr "Filter:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:154
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:611
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:155
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:616
 msgid "Open subtitles file"
 msgstr "Otvoriť súbor s titulkami"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:261
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:262
 msgid "Eject the disc"
 msgstr "Vysunúť disk"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:621
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:877
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:622
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:878
 msgid "DVB Type:"
 msgstr "Typ DVB"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:645
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:907
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:646
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:908
 msgid "Transponder symbol rate"
 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:767
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:768
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanály:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:780
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:781
 msgid "Selected ports:"
 msgstr "Vybrané porty:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:783
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:784
 msgid ".*"
 msgstr ".*"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:788
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:789
 msgid "Input caching:"
 msgstr "Ukladanie vstupu do vyrovnávacej pamäte:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:798
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:799
 msgid "Use VLC pace"
 msgstr "Použiť VLC pace"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:802
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:803
 msgid "Auto connnection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:826
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:827
 msgid "Radio device name"
 msgstr "Názov rádio-zariadenia"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1112
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1113
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
@@ -16759,40 +16732,40 @@ msgstr "Dvakrát kliknite pre získanie informácií o médiu"
 msgid "Show the current item"
 msgstr "Zobraziť aktuálnu položku"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:302
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:305
 msgid "Select File"
 msgstr "Vyberte si súbor"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:331
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:334
 msgid "Select Directory"
 msgstr "Vyberte si priečinok"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1114
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1119
 msgid "Select an action to change the associated hotkey"
 msgstr "Vyberte akciu, ktorej klávesovú skratku chcete upraviť"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1129
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
 msgid "Set"
 msgstr "Nastaviť"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1243
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1248
 msgid "Unset"
 msgstr "Nenast."
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1281
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1286
 msgid "Hotkey for "
 msgstr "Klávesová skratka pre"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1284
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1289
 msgid "Press the new keys for "
 msgstr "Stlačte novú klávesovú skratku pre"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1309
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1314
 msgid "Warning: the key is already assigned to \""
 msgstr "Upozornenie: takáto klávesová skratka je už pridelená akcii \""
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1329
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1337
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1334
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1342
 msgid "Key: "
 msgstr "Kľúč:"
 
@@ -16849,7 +16822,7 @@ msgstr "Po&užiť"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:806
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:52
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:210 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:104
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:210 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:105
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:39
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:87
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:193
@@ -16879,9 +16852,9 @@ msgstr "Vymazať všetky záložky"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:54
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:50
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:85 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:65
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:87 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:65
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:97
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:206
+#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:211
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:77
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:82
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:38
@@ -16907,31 +16880,31 @@ msgstr "Vyčis&tiť"
 msgid "Hide future errors"
 msgstr "V budúcnosti nezobrazovať chyby"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:41
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:43
 msgid "Adjustments and Effects"
 msgstr "Prispôsobenie a efekty"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:55
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:57
 msgid "Graphic Equalizer"
 msgstr "Grafický ekvalizér"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:58
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:60
 msgid "Spatializer"
 msgstr "Priestorový efekt"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:61
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:63
 msgid "Audio Effects"
 msgstr "Audio efekty"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:72
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:74
 msgid "Video Effects"
 msgstr "Video efekty"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:75
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:77
 msgid "Synchronization"
 msgstr "Synchronizácia"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:80
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:82
 msgid "v4l2 controls"
 msgstr "Ovládanie v4l2"
 
@@ -17056,7 +17029,7 @@ msgstr "Máte najnovšiu verziu programu VLC."
 msgid "An error occurred while checking for updates..."
 msgstr "Počas kontroly aktualizácií nastala chyba..."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:93
+#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:95
 msgid "Login"
 msgstr "Prihlásiť"
 
@@ -17120,51 +17093,50 @@ msgstr ""
 "Nemožno zapisovať do súboru %1:\n"
 "%2."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:88
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:89
 msgid "&File"
 msgstr "&Súbor"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:89
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:90
 msgid "&Disc"
 msgstr "&Disk"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:90
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:91
 msgid "&Network"
 msgstr "&Sieť"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:92
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:93
 msgid "Capture &Device"
 msgstr "&Snímacie zariadenie..."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:107
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:108
 msgid "&Select"
 msgstr "Vý&ber"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:111 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:192
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:112 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:197
 msgid "&Enqueue"
 msgstr "&Zaradiť"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:113 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:196
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:114 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:201
 msgid "&Play"
 msgstr "&Prehrať"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:115 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:186
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:116 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:191
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:192
 msgid "&Stream"
 msgstr "&Stream"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:117
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:118
 msgid "&Convert"
 msgstr "&Konvertovať"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:189
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:194
 msgid "&Convert / Save"
 msgstr "&Konvertovať / Uložiť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:66
-#, fuzzy
 msgid "Show settings"
-msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
+msgstr "Zobraziť nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:70
 msgid "Simple"
@@ -17194,23 +17166,23 @@ msgstr ""
 "Týmto sa zrušia všetky Vaše nastavenia programu VLC.\n"
 "Naozaj chcete pokračovať?"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:412
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:415
 msgid "Open Directory"
 msgstr "Otvoriť priečinok"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:442
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:445
 msgid "Open playlist file"
 msgstr "Otvoriť súbor s playlistom"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:453
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:456
 msgid "Choose a filename to save playlist"
 msgstr "Musíte si vybrať súbor, do ktorého uloží playlist"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:455
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:458
 msgid "XSPF playlist (*.xspf);; "
 msgstr "XSPF playlist (*.xspf);; "
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:456
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:459
 msgid "M3U playlist (*.m3u);; Any (*.*) "
 msgstr "M3U playlist (*.m3u);; Akýkoľvek (*.*) "
 
@@ -17292,11 +17264,11 @@ msgstr "Konfigurácia VLM (*.vlm) ;; Všetky (*.*)"
 msgid "Open a VLM Configuration File"
 msgstr "Otvoriť konfiguračný súbor VLM"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:295
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:294
 msgid "Toggle between elapsed and remaining time"
 msgstr "Prepnúť medzi uplynulým a zostávajúcim časom"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:301
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:300
 msgid ""
 "Current playback speed.\n"
 "Right click to adjust"
@@ -17304,15 +17276,15 @@ msgstr ""
 "Aktuálna rýchlosť prehrávania.\n"
 "Kliknite pravým tlačidlom pre prispôsobenie"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:472
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:468
 msgid "Privacy and Network Policies"
 msgstr "Pravidlá pre súkromie a sieť"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:476
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:472
 msgid "Privacy and Network Warning"
 msgstr "Upozornenia pre súkromie a sieť"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:479
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:475
 msgid ""
 "<p>The <i>VideoLAN Team</i> doesn't like when an application goes online "
 "without authorization.</p>\n"
@@ -17333,227 +17305,232 @@ msgstr ""
 "<p>Preto si prosím skontrolujte nasledujúce nastavenia, predvolené hodnoty "
 "týchto nastavení neposkytujú totiž takmer žiadny prístup na internet.</p>\n"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1025
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1021
 msgid "Control menu for the player"
 msgstr "Kontrolné menu prehrávača"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1074
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1070
 msgid "Paused"
 msgstr "Pozastavené"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:275
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:266
 msgid "&Media"
 msgstr "&Médium"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:276
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:267
 msgid "&Playlist"
 msgstr "&Playlist"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:278
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:269
 msgid "&Tools"
 msgstr "&Nástroje"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:279 modules/gui/qt4/menus.cpp:817
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:270 modules/gui/qt4/menus.cpp:810
 msgid "&Audio"
 msgstr "&Audio"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:280 modules/gui/qt4/menus.cpp:823
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:271 modules/gui/qt4/menus.cpp:816
 msgid "&Video"
 msgstr "&Video"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:281
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:272
 msgid "P&layback"
 msgstr "P&rehrávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:282
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:273
 msgid "&Help"
 msgstr "&Pomocník"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:295 modules/gui/qt4/menus.cpp:681
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:286 modules/gui/qt4/menus.cpp:674
 msgid "&Open File..."
 msgstr "&Otvoriť súbor..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:299 modules/gui/qt4/menus.cpp:685
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:290 modules/gui/qt4/menus.cpp:678
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Otvoriť &disk..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:301 modules/gui/qt4/menus.cpp:687
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:292 modules/gui/qt4/menus.cpp:680
 msgid "Open &Network..."
 msgstr "Otvoriť súbor v &sieti..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:303 modules/gui/qt4/menus.cpp:689
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:294 modules/gui/qt4/menus.cpp:682
 msgid "Open &Capture Device..."
 msgstr "Pripojiť &snímacie zariadenie..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:308
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:299
 msgid "&Streaming..."
 msgstr "S&tream..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:311
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:302
 msgid "Conve&rt / Save..."
 msgstr "Kon&vertovať / Uložiť..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:315 modules/gui/qt4/menus.cpp:906
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:306 modules/gui/qt4/menus.cpp:924
 msgid "&Quit"
 msgstr "&Koniec"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:326
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:317
 msgid "Show P&laylist"
 msgstr "Zobraziť p&laylist"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:355
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:346
 msgid "Play&list..."
 msgstr "P&laylist..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:356
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:347
 msgid "Ctrl+L"
 msgstr "Ctrl+L"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:375
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:366
 msgid "Mi&nimal View..."
 msgstr "M&inimálne rozhranie..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:376
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:367
 msgid "Ctrl+H"
 msgstr "Ctrl+H"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:384
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:375
 msgid "&Fullscreen Interface"
 msgstr "Prepnúť &celoobrazovkové rozhranie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:390
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:381
 msgid "&Advanced Controls"
 msgstr "Po&kročilé ovládače"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:397
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:388
 msgid "Visualizations selector"
 msgstr "Výber vizualizácií"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:421
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:412
 msgid "&Preferences..."
 msgstr "&Nastavenia..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:454
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:445
 msgid "Audio &Track"
 msgstr "&Zvuková stopa"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:455
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:446
 msgid "Audio &Device"
 msgstr "Z&vukové zariadenie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:456
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:447
 msgid "Audio &Channels"
 msgstr "Audio-&kanály"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:458
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:449
 msgid "&Visualizations"
 msgstr "&Vizualizácie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:493
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:484
 msgid "Video &Track"
 msgstr "Video-&stopa"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:496
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:487
 msgid "&Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s &titulkami"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:499
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:490
 msgid "Load File..."
 msgstr "&Načítať súbor..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:503
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:494
 msgid "&Fullscreen"
 msgstr "&Celoobrazovkový režim"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:504
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:495
 msgid "&Zoom"
 msgstr "Pri&blížiť"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:505
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:496
 msgid "&Deinterlace"
 msgstr "&Rozkladať"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:506
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:497
 msgid "&Aspect Ratio"
 msgstr "&Stranový pomer"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:507
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:498
 msgid "&Crop"
 msgstr "V&ystrihnúť"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:508
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:499
 msgid "Always &On Top"
 msgstr "Zostať vždy na&vrchu"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:510
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:501
+#, fuzzy
+msgid "DirectX Wallpaper"
+msgstr "Pozadie"
+
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:503
 msgid "Sna&pshot"
 msgstr "Sní&mka"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:548
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:541
 msgid "&Bookmarks"
 msgstr "Zá&ložky"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:549
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:542
 msgid "T&itle"
 msgstr "Ti&tul"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:550
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:543
 msgid "&Chapter"
 msgstr "&Kapitola"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:551
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:544
 msgid "&Program"
 msgstr "&Program"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:552
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:545
 msgid "&Navigation"
 msgstr "&Navigácia"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:596
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:589
 msgid "Configure podcasts..."
 msgstr "Konfigurovať podcasty"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:614
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:607
 msgid "&Help..."
 msgstr "&Pomocník..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:617
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:610
 msgid "Check for &Updates..."
 msgstr "Skontrolovať dostupnosť &aktualizácií..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:676
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:669
 msgid "Tools"
 msgstr "Nástroje"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:803
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:796
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:829
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:822
 msgid "&Playback"
 msgstr "P&rehrávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:841
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:836
 msgid "Show Playlist"
 msgstr "Zobraziť playlist"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:845
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:843
 msgid "Minimal View..."
 msgstr "Minimálne rozhranie..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:850
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:848
 msgid "Toggle Fullscreen Interface"
 msgstr "Prepnúť celoobrazovkové rozhranie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:890
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:908
 msgid "Hide VLC media player in taskbar"
 msgstr "Skryť VLC media player v paneli úloh"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:896
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:914
 msgid "Show VLC media player"
 msgstr "Zobraziť VLC media player"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:904
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:922
 msgid "&Open Media"
 msgstr "&Otvoriť médium"
 
@@ -17829,47 +17806,47 @@ msgstr "Nastavte port, ktorý sa bude používať"
 msgid "Enter the URL of the network stream here, with or without the protocol."
 msgstr "Sem zadajte URL adresu sieťového stremu, s alebo bez udania protokolu."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:51
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:38
 msgid "Show extended options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:54
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:41
 msgid "Show &more options"
 msgstr "Zobraziť &viac nastavení"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:74
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:61
 msgid "Change the caching for the media"
 msgstr "Tu môžete zmeniť čas ukladania média do vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:103
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:90
 msgid "Start Time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:113
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:100
 msgid "Change the start time for the media"
 msgstr "Zmeniť čas spustenia média"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:145
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:132
 msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
 msgstr "Synchrónne prehrávať iné médium (napr. zvláštny audio-súbor...)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:152
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:139
 msgid "Extra media"
 msgstr "Extra médium"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:165
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:152
 msgid "Select the file"
 msgstr "Vyberte si súbor"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:178
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:165
 msgid "Customize"
 msgstr "Prispôsobiť"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:188
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:175
 msgid "Complete MRL for VLC internal"
 msgstr "Skompletizovať MRL adresu pre interné potreby programu VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:234
+#: modules/gui/qt4/ui/open.ui:216
 msgid "Select play mode"
 msgstr "Vyberte si požadovaný mód pre&hrávania"
 
@@ -17903,9 +17880,8 @@ msgid "Login:pass:"
 msgstr "Prihlasovacie meno:heslo:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:467
-#, fuzzy
 msgid "Video Port"
-msgstr "Video port:"
+msgstr "Video port"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:505
 msgid "Profile"
@@ -18046,10 +18022,6 @@ msgid "Association Setup"
 msgstr "Nastavenie asociácií"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:260
-msgid "Fetch the metadata from the Internet"
-msgstr "Získať meta-údaje z internetu"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:267
 msgid "Activate update notifier"
 msgstr "Aktivovať upozornenie na aktualizácie"
 
@@ -18072,6 +18044,11 @@ msgstr "Preferovaný jazyk zvukovej stopy"
 msgid "Default encoding"
 msgstr "Predvolené enkódovanie"
 
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:101
+#: modules/video_output/opengl.c:174
+msgid "Effect"
+msgstr "Efekt"
+
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:114
 msgid "Font color"
 msgstr "Farba písma"
@@ -18382,8 +18359,9 @@ msgid "Save playlist"
 msgstr "Uložiť playlist"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:240
-msgid "M3U file|*.m3u|XSPF playlist|*.xspf"
-msgstr "M3U súbor|*.m3u|XSPF playlist|*.xspf"
+#, fuzzy
+msgid "XSPF playlist|*.xspf|M3U file|*.m3u"
+msgstr "XSPF playlist (*.xspf);; "
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:432
 msgid "Skin to use"
@@ -18816,27 +18794,27 @@ msgstr "MusicBrainz"
 msgid "MusicBrainz meta data"
 msgstr "Metadáta MusicBrainz"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:134
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:133
 msgid "The username of your last.fm account"
 msgstr "Meno užívateľa na Vašom poslednom účte na stránke last.fm"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:136
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:135
 msgid "The password of your last.fm account"
 msgstr "Heslo k Vášmu účtu last.fm"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:160
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:159
 msgid "Audioscrobbler"
 msgstr "Audioscrobbler"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:161
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:160
 msgid "Submission of played songs to last.fm"
 msgstr "Oznamovanie prehraných skladieb do služby last.fm"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:309
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:297
 msgid "Last.fm username not set"
 msgstr "Meno užívateľa účtu Last.fm nie je zadané."
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:310
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:298
 msgid ""
 "Please set a username or disable the audioscrobbler plugin, and restart "
 "VLC.\n"
@@ -18846,11 +18824,11 @@ msgstr ""
 "potom program VLC reštartujte. \n"
 "Navštívte prosím stránku http://www.last.fm/join/ a zriaďte si účet."
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:810
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:793
 msgid "last.fm: Authentication failed"
 msgstr "last.fm: autentifikácia sa nepodarila"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:811
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:794
 msgid ""
 "last.fm username or password is incorrect. Please verify your settings and "
 "relaunch VLC."
@@ -19379,7 +19357,7 @@ msgstr ""
 msgid "Qt Embedded GUI helper"
 msgstr "Integrovaný GUI pomocník pre QT"
 
-#: modules/misc/qte_main.cpp:180
+#: modules/misc/qte_main.cpp:181
 msgid "video"
 msgstr "video"
 
@@ -19574,7 +19552,7 @@ msgstr ""
 msgid "ASF muxer"
 msgstr "Muxér pre formát ASF"
 
-#: modules/mux/asf.c:557
+#: modules/mux/asf.c:563
 msgid "Unknown Video"
 msgstr "Neznáme video"
 
@@ -20041,15 +20019,15 @@ msgstr "Oznamy SAP"
 msgid "SDP Descriptions parser"
 msgstr "Analyzátor SDP poznámok"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:890 modules/services_discovery/sap.c:894
+#: modules/services_discovery/sap.c:874 modules/services_discovery/sap.c:878
 msgid "Session"
 msgstr "Sesia"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:890
+#: modules/services_discovery/sap.c:874
 msgid "Tool"
 msgstr "Nástroj"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:894
+#: modules/services_discovery/sap.c:878
 msgid "User"
 msgstr "Používateľ"
 
@@ -20254,7 +20232,7 @@ msgstr "Toto je výstupná adresa, ktorá sa bude používať pri prenose videa.
 msgid "Elementary stream output"
 msgstr "Elemenárny výstup streamu"
 
-#: modules/stream_out/es.c:374 modules/stream_out/es.c:388
+#: modules/stream_out/es.c:374 modules/stream_out/es.c:389
 #, c-format
 msgid "There is no suitable stream-output access module for \"%s/%s://%s\"."
 msgstr ""
@@ -24008,6 +23986,59 @@ msgstr "Filter vizualizátora"
 msgid "Spectrum analyser"
 msgstr "Spektrálny analyzátor"
 
+#~ msgid "Audio CD - Track "
+#~ msgstr "Audio CD - Stopa"
+
+#~ msgid ""
+#~ "failed to convert subtitle encoding.\n"
+#~ "Try manually setting a character-encoding before you open the file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kódovanie titulkov sa nepodarilo dokončiť. \n"
+#~ "Pred otvorením súboru skúste manuálne nastaviť vhodnú znakovú sadu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "USF subtitles must be in UTF-8 format.\n"
+#~ "This stream contains USF subtitles which aren't."
+#~ msgstr ""
+#~ "USF titulky musia byť vo formáte UTF-8. \n"
+#~ "Tento dátový prúd obsahuje, USF titulky, ktoré však nie sú v tomto "
+#~ "formáte."
+
+#~ msgid "Crash Report (Type Command-shift-D and hit send)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Záznam o chybe (napíšte príkaz shift-D a kliknite na tlačidlo Odoslať)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Type Command-shift-D (or in Menu \"Message\">\"Send Again\") and hit the "
+#~ "\"Send Mail\" button."
+#~ msgstr ""
+#~ "Napíšte príkaz shift-D (alebo v menu kliknite na príkaz \"Hlásenie\">"
+#~ "\"Odoslať znova\") a kliknite na tlačidlo \"Odoslať e-mail\"."
+
+#~ msgid "Can't prepare crash log mail"
+#~ msgstr "E-mail s popisom chyby sa nedá vytvoriť"
+
+#~ msgid ""
+#~ "VLC crashed previously. Do you want to send an email with details on the "
+#~ "crash to VLC's development team?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Program VLC bol naposledy ukončený predčasne. Chcete odoslať e-mail "
+#~ "vývojovému tímu s popisom chyby?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<Explain here what you were doing when VLC crashed, with possibly a link "
+#~ "to the failing video>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<Na tomto mieste popíšte, čo ste robili vo chvíli, keď bol program "
+#~ "predčasne ukončený. Ak to je možné, pripojte aj odkaz na video, ktoré sa "
+#~ "práve prehrávalo>"
+
+#~ msgid "Fetch the metadata from the Internet"
+#~ msgstr "Získať meta-údaje z internetu"
+
+#~ msgid "M3U file|*.m3u|XSPF playlist|*.xspf"
+#~ msgstr "M3U súbor|*.m3u|XSPF playlist|*.xspf"
+
 #~ msgid "VLC"
 #~ msgstr "VLC"