Remove redundant assign
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 27 Mar 2007 05:23:07 +0000 (05:23 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 27 Mar 2007 05:23:07 +0000 (05:23 +0000)
commit9ac421e3c101d3b2b0a0e5114c211b6d72459bb2
treeb02cf1e17f65e19cd547e3d94a55e6b5c2398374
parentbad0cefbdde99a81432a139672a3ca2547a69f8b
Remove redundant assign

Originally committed as revision 8531 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/aasc.c
libavcodec/kmvc.c
libavcodec/qpeg.c
libavcodec/truemotion2.c
libavcodec/tscc.c
libavcodec/ulti.c
libavcodec/vmnc.c
libavcodec/zmbv.c