smacker: add a clarification notice about audio decoding
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 27 May 2013 16:21:04 +0000 (18:21 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 28 May 2013 04:17:08 +0000 (06:17 +0200)
commit268bb88544d9a5256992a9817e60972461359865
tree7852dc0007c8e541d50a850b6b44948088189f72
parenta3fc62e89e1aa09c44e918726ec556210471d56e
smacker: add a clarification notice about audio decoding
libavcodec/smacker.c