bink: fix typo in FFALIGN() argument
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 20 Mar 2012 17:43:00 +0000 (18:43 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 20 Mar 2012 17:57:51 +0000 (18:57 +0100)
commit1d10afd581a4e6310ac146b270863ffe5e8635f2
tree1dba5c5df1fd470dd11c469c31a5048d8dcaa23a
parent8ae28ac0f37a9971bcf0ed82e591ebd582479fde
bink: fix typo in FFALIGN() argument
libavcodec/bink.c