ffserver: break lines at 80 in func prototypes
authorReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Tue, 9 Dec 2014 05:04:10 +0000 (02:04 -0300)
committerReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Fri, 26 Dec 2014 20:45:56 +0000 (17:45 -0300)
commit1abdfb100ac6b47b20db1af7b3402c3517c4b9d4
treea2e1358a40fd901422b8e078782f89f8cf5b12ed
parenta4f876a1a2595e99f682b68a4eabaa95a61b47fa
ffserver: break lines at 80 in func prototypes

Signed-off-by: Reynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
ffserver.c