ffserver: minor formatting improvement to http_server()
authorReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Fri, 26 Dec 2014 21:34:52 +0000 (18:34 -0300)
committerReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Fri, 26 Dec 2014 21:34:52 +0000 (18:34 -0300)
commit114622369939f0a6a9794d273e6c5adad17a437c
treecfe670f41e5dfd0de1c13f9daa48a603b132d2b0
parent978bc4327b11d75fdc5302a83dbf70499068eded
ffserver: minor formatting improvement to http_server()

Signed-off-by: Reynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
ffserver.c