avformat/dashenc: Added comments
[ffmpeg.git] / libavformat / rtpdec_xiph.c
index 9b5e3e3..574508a 100644 (file)
  * @author Josh Allmann <joshua.allmann@gmail.com>
  */
 
+#include "libavutil/attributes.h"
+#include "libavutil/avassert.h"
 #include "libavutil/avstring.h"
 #include "libavutil/base64.h"
 #include "libavcodec/bytestream.h"
 
-#include <assert.h>
-
+#include "avio_internal.h"
+#include "internal.h"
 #include "rtpdec.h"
 #include "rtpdec_formats.h"
 
 struct PayloadContext {
     unsigned ident;             ///< 24-bit stream configuration identifier
     uint32_t timestamp;
-    ByteIOContext* fragment;    ///< buffer for split payloads
+    AVIOContext* fragment;    ///< buffer for split payloads
+    uint8_t *split_buf;
+    int split_pos, split_buf_len, split_buf_size;
+    int split_pkts;
 };
 
-static PayloadContext *xiph_new_context(void)
-{
-    return av_mallocz(sizeof(PayloadContext));
-}
-
-static inline void free_fragment_if_needed(PayloadContext * data)
+static void xiph_close_context(PayloadContext * data)
 {
-    if (data->fragment) {
-        uint8_t* p;
-        url_close_dyn_buf(data->fragment, &p);
-        av_free(p);
-        data->fragment = NULL;
-    }
+    ffio_free_dyn_buf(&data->fragment);
+    av_freep(&data->split_buf);
 }
 
-static void xiph_free_context(PayloadContext * data)
-{
-    free_fragment_if_needed(data);
-    av_free(data);
-}
 
-static int xiph_handle_packet(AVFormatContext * ctx,
-                              PayloadContext * data,
-                              AVStream * st,
-                              AVPacket * pkt,
-                              uint32_t * timestamp,
-                              const uint8_t * buf, int len, int flags)
+static int xiph_handle_packet(AVFormatContext *ctx, PayloadContext *data,
+                              AVStream *st, AVPacket *pkt, uint32_t *timestamp,
+                              const uint8_t *buf, int len, uint16_t seq,
+                              int flags)
 {
 
     int ident, fragmented, tdt, num_pkts, pkt_len;
 
-    if (len < 6) {
+    if (!buf) {
+        if (!data->split_buf || data->split_pos + 2 > data->split_buf_len ||
+            data->split_pkts <= 0) {
+            av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "No more data to return\n");
+            return AVERROR_INVALIDDATA;
+        }
+        pkt_len = AV_RB16(data->split_buf + data->split_pos);
+        data->split_pos += 2;
+        if (pkt_len > data->split_buf_len - data->split_pos) {
+            av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Not enough data to return\n");
+            return AVERROR_INVALIDDATA;
+        }
+        if (av_new_packet(pkt, pkt_len)) {
+            av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Out of memory.\n");
+            return AVERROR(ENOMEM);
+        }
+        pkt->stream_index = st->index;
+        memcpy(pkt->data, data->split_buf + data->split_pos, pkt_len);
+        data->split_pos += pkt_len;
+        data->split_pkts--;
+        return data->split_pkts > 0;
+    }
+
+    if (len < 6 || len > INT_MAX/2) {
         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid %d byte packet\n", len);
         return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
@@ -96,15 +108,14 @@ static int xiph_handle_packet(AVFormatContext * ctx,
     }
 
     if (ident != data->ident) {
-        av_log(ctx, AV_LOG_ERROR,
-               "Unimplemented Xiph SDP configuration change detected\n");
+        avpriv_report_missing_feature(ctx, "Xiph SDP configuration change");
         return AVERROR_PATCHWELCOME;
     }
 
     if (tdt) {
-        av_log(ctx, AV_LOG_ERROR,
-               "Unimplemented RTP Xiph packet settings (%d,%d,%d)\n",
-               fragmented, tdt, num_pkts);
+        avpriv_report_missing_feature(ctx,
+                                      "RTP Xiph packet settings (%d,%d,%d)",
+                                      fragmented, tdt, num_pkts);
         return AVERROR_PATCHWELCOME;
     }
 
@@ -112,41 +123,33 @@ static int xiph_handle_packet(AVFormatContext * ctx,
     len -= 6;
 
     if (fragmented == 0) {
-        // whole frame(s)
-        int i, data_len, write_len;
-        buf -= 2;
-        len += 2;
-
-        // fast first pass to calculate total length
-        for (i = 0, data_len = 0;  (i < num_pkts) && (len >= 2);  i++) {
-            int off   = data_len + (i << 1);
-            pkt_len   = AV_RB16(buf + off);
-            data_len += pkt_len;
-            len      -= pkt_len + 2;
-        }
-
-        if (len < 0 || i < num_pkts) {
-            av_log(ctx, AV_LOG_ERROR,
-                   "Bad packet: %d bytes left at frame %d of %d\n",
-                   len, i, num_pkts);
-            return AVERROR_INVALIDDATA;
-        }
-
-        if (av_new_packet(pkt, data_len)) {
+        if (av_new_packet(pkt, pkt_len)) {
             av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Out of memory.\n");
             return AVERROR(ENOMEM);
         }
         pkt->stream_index = st->index;
-
-        // concatenate frames
-        for (i = 0, write_len = 0; write_len < data_len; i++) {
-            pkt_len = AV_RB16(buf);
-            buf += 2;
-            memcpy(pkt->data + write_len, buf, pkt_len);
-            write_len += pkt_len;
-            buf += pkt_len;
+        memcpy(pkt->data, buf, pkt_len);
+        buf += pkt_len;
+        len -= pkt_len;
+        num_pkts--;
+
+        if (num_pkts > 0) {
+            if (len > data->split_buf_size || !data->split_buf) {
+                av_freep(&data->split_buf);
+                data->split_buf_size = 2 * len;
+                data->split_buf = av_malloc(data->split_buf_size);
+                if (!data->split_buf) {
+                    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Out of memory.\n");
+                    av_packet_unref(pkt);
+                    return AVERROR(ENOMEM);
+                }
+            }
+            memcpy(data->split_buf, buf, len);
+            data->split_buf_len = len;
+            data->split_pos = 0;
+            data->split_pkts = num_pkts;
+            return 1;
         }
-        assert(write_len == data_len);
 
         return 0;
 
@@ -155,20 +158,20 @@ static int xiph_handle_packet(AVFormatContext * ctx,
         int res;
 
         // end packet has been lost somewhere, so drop buffered data
-        free_fragment_if_needed(data);
+        ffio_free_dyn_buf(&data->fragment);
 
-        if((res = url_open_dyn_buf(&data->fragment)) < 0)
+        if((res = avio_open_dyn_buf(&data->fragment)) < 0)
             return res;
 
-        put_buffer(data->fragment, buf, pkt_len);
+        avio_write(data->fragment, buf, pkt_len);
         data->timestamp = *timestamp;
 
     } else {
-        assert(fragmented < 4);
+        av_assert1(fragmented < 4);
         if (data->timestamp != *timestamp) {
             // skip if fragmented timestamp is incorrect;
             // a start packet has been lost somewhere
-            free_fragment_if_needed(data);
+            ffio_free_dyn_buf(&data->fragment);
             av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "RTP timestamps don't match!\n");
             return AVERROR_INVALIDDATA;
         }
@@ -179,24 +182,17 @@ static int xiph_handle_packet(AVFormatContext * ctx,
         }
 
         // copy data to fragment buffer
-        put_buffer(data->fragment, buf, pkt_len);
+        avio_write(data->fragment, buf, pkt_len);
 
         if (fragmented == 3) {
             // end of xiph data packet
-            av_init_packet(pkt);
-            pkt->size = url_close_dyn_buf(data->fragment, &pkt->data);
-
-            if (pkt->size < 0) {
+            int ret = ff_rtp_finalize_packet(pkt, &data->fragment, st->index);
+            if (ret < 0) {
                 av_log(ctx, AV_LOG_ERROR,
                        "Error occurred when getting fragment buffer.");
-                return pkt->size;
+                return ret;
             }
 
-            pkt->stream_index = st->index;
-            pkt->destruct = av_destruct_packet;
-
-            data->fragment = NULL;
-
             return 0;
         }
     }
@@ -224,18 +220,19 @@ static int get_base128(const uint8_t ** buf, const uint8_t * buf_end)
 /**
  * Based off parse_packed_headers in Vorbis RTP
  */
-static unsigned int
-parse_packed_headers(const uint8_t * packed_headers,
+static int
+parse_packed_headers(AVFormatContext *s,
+                     const uint8_t * packed_headers,
                      const uint8_t * packed_headers_end,
-                     AVCodecContext * codec, PayloadContext * xiph_data)
+                     AVCodecParameters *par, PayloadContext * xiph_data)
 {
 
     unsigned num_packed, num_headers, length, length1, length2, extradata_alloc;
     uint8_t *ptr;
 
     if (packed_headers_end - packed_headers < 9) {
-        av_log(codec, AV_LOG_ERROR,
-               "Invalid %td byte packed header.",
+        av_log(s, AV_LOG_ERROR,
+               "Invalid %"PTRDIFF_SPECIFIER" byte packed header.",
                packed_headers_end - packed_headers);
         return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
@@ -248,16 +245,15 @@ parse_packed_headers(const uint8_t * packed_headers,
     length2            = get_base128(&packed_headers, packed_headers_end);
 
     if (num_packed != 1 || num_headers > 3) {
-        av_log(codec, AV_LOG_ERROR,
-               "Unimplemented number of headers: %d packed headers, %d headers\n",
-               num_packed, num_headers);
+        avpriv_report_missing_feature(s, "%u packed headers, %u headers",
+                                      num_packed, num_headers);
         return AVERROR_PATCHWELCOME;
     }
 
     if (packed_headers_end - packed_headers != length ||
         length1 > length || length2 > length - length1) {
-        av_log(codec, AV_LOG_ERROR,
-               "Bad packed header lengths (%d,%d,%td,%d)\n", length1,
+        av_log(s, AV_LOG_ERROR,
+               "Bad packed header lengths (%d,%d,%"PTRDIFF_SPECIFIER",%u)\n", length1,
                length2, packed_headers_end - packed_headers, length);
         return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
@@ -265,54 +261,55 @@ parse_packed_headers(const uint8_t * packed_headers,
     /* allocate extra space:
      * -- length/255 +2 for xiphlacing
      * -- one for the '2' marker
-     * -- FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE required */
-    extradata_alloc = length + length/255 + 3 + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
+     * -- AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE required */
+    extradata_alloc = length + length/255 + 3 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
 
-    ptr = codec->extradata = av_malloc(extradata_alloc);
-    if (!ptr) {
-        av_log(codec, AV_LOG_ERROR, "Out of memory\n");
+    if (ff_alloc_extradata(par, extradata_alloc)) {
+        av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Out of memory\n");
         return AVERROR(ENOMEM);
     }
+    ptr = par->extradata;
     *ptr++ = 2;
     ptr += av_xiphlacing(ptr, length1);
     ptr += av_xiphlacing(ptr, length2);
     memcpy(ptr, packed_headers, length);
     ptr += length;
-    codec->extradata_size = ptr - codec->extradata;
+    par->extradata_size = ptr - par->extradata;
     // clear out remaining parts of the buffer
-    memset(ptr, 0, extradata_alloc - codec->extradata_size);
+    memset(ptr, 0, extradata_alloc - par->extradata_size);
 
     return 0;
 }
 
-static int xiph_parse_fmtp_pair(AVStream* stream,
+static int xiph_parse_fmtp_pair(AVFormatContext *s,
+                                AVStream* stream,
                                 PayloadContext *xiph_data,
-                                char *attr, char *value)
+                                const char *attr, const char *value)
 {
-    AVCodecContext *codec = stream->codec;
+    AVCodecParameters *par = stream->codecpar;
     int result = 0;
 
     if (!strcmp(attr, "sampling")) {
         if (!strcmp(value, "YCbCr-4:2:0")) {
-            codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
+            par->format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
         } else if (!strcmp(value, "YCbCr-4:4:2")) {
-            codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUV422P;
+            par->format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
         } else if (!strcmp(value, "YCbCr-4:4:4")) {
-            codec->pix_fmt = PIX_FMT_YUV444P;
+            par->format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
         } else {
-            av_log(codec, AV_LOG_ERROR,
+            av_log(s, AV_LOG_ERROR,
                    "Unsupported pixel format %s\n", attr);
             return AVERROR_INVALIDDATA;
         }
     } else if (!strcmp(attr, "width")) {
         /* This is an integer between 1 and 1048561
          * and MUST be in multiples of 16. */
-        codec->width = atoi(value);
+        par->width = atoi(value);
         return 0;
     } else if (!strcmp(attr, "height")) {
         /* This is an integer between 1 and 1048561
          * and MUST be in multiples of 16. */
-        codec->height = atoi(value);
+        par->height = atoi(value);
         return 0;
     } else if (!strcmp(attr, "delivery-method")) {
         /* Possible values are: inline, in_band, out_band/specific_name. */
@@ -336,15 +333,15 @@ static int xiph_parse_fmtp_pair(AVStream* stream,
                     av_base64_decode(decoded_packet, value, decoded_alloc);
 
                 result = parse_packed_headers
-                    (decoded_packet, decoded_packet + packet_size, codec,
+                    (s, decoded_packet, decoded_packet + packet_size, par,
                     xiph_data);
             } else {
-                av_log(codec, AV_LOG_ERROR,
+                av_log(s, AV_LOG_ERROR,
                        "Out of memory while decoding SDP configuration.\n");
                 result = AVERROR(ENOMEM);
             }
         } else {
-            av_log(codec, AV_LOG_ERROR, "Packet too large\n");
+            av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Packet too large\n");
             result = AVERROR_INVALIDDATA;
         }
         av_free(decoded_packet);
@@ -353,34 +350,38 @@ static int xiph_parse_fmtp_pair(AVStream* stream,
 }
 
 static int xiph_parse_sdp_line(AVFormatContext *s, int st_index,
-                                 PayloadContext *data, const char *line)
+                               PayloadContext *data, const char *line)
 {
     const char *p;
 
+    if (st_index < 0)
+        return 0;
+
     if (av_strstart(line, "fmtp:", &p)) {
-        return ff_parse_fmtp(s->streams[st_index], data, p,
+        return ff_parse_fmtp(s, s->streams[st_index], data, p,
                              xiph_parse_fmtp_pair);
     }
 
     return 0;
 }
 
-RTPDynamicProtocolHandler ff_theora_dynamic_handler = {
+const RTPDynamicProtocolHandler ff_theora_dynamic_handler = {
     .enc_name         = "theora",
     .codec_type       = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
-    .codec_id         = CODEC_ID_THEORA,
+    .codec_id         = AV_CODEC_ID_THEORA,
+    .priv_data_size   = sizeof(PayloadContext),
     .parse_sdp_a_line = xiph_parse_sdp_line,
-    .open             = xiph_new_context,
-    .close            = xiph_free_context,
-    .parse_packet     = xiph_handle_packet
+    .close            = xiph_close_context,
+    .parse_packet     = xiph_handle_packet,
 };
 
-RTPDynamicProtocolHandler ff_vorbis_dynamic_handler = {
+const RTPDynamicProtocolHandler ff_vorbis_dynamic_handler = {
     .enc_name         = "vorbis",
     .codec_type       = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
-    .codec_id         = CODEC_ID_VORBIS,
+    .codec_id         = AV_CODEC_ID_VORBIS,
+    .need_parsing     = AVSTREAM_PARSE_HEADERS,
+    .priv_data_size   = sizeof(PayloadContext),
     .parse_sdp_a_line = xiph_parse_sdp_line,
-    .open             = xiph_new_context,
-    .close            = xiph_free_context,
-    .parse_packet     = xiph_handle_packet
+    .close            = xiph_close_context,
+    .parse_packet     = xiph_handle_packet,
 };