libavfilter/dnn: add more data type support for dnn model input
[ffmpeg.git] / tools / uncoded_frame.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include "libavutil/avassert.h"
5 #include "libavdevice/avdevice.h"
6 #include "libavfilter/avfilter.h"
7 #include "libavfilter/buffersink.h"
8 #include "libavformat/avformat.h"
9
10 typedef struct {
11     AVFormatContext *mux;
12     AVStream *stream;
13     AVFilterContext *sink;
14 } Stream;
15
16 static int create_sink(Stream *st, AVFilterGraph *graph,
17                        AVFilterContext *f, int idx)
18 {
19     enum AVMediaType type = avfilter_pad_get_type(f->output_pads, idx);
20     const char *sink_name;
21     int ret;
22
23     switch (type) {
24     case AVMEDIA_TYPE_VIDEO: sink_name =  "buffersink"; break;
25     case AVMEDIA_TYPE_AUDIO: sink_name = "abuffersink"; break;
26     default:
27         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Stream type not supported\n");
28         return AVERROR(EINVAL);
29     }
30     ret = avfilter_graph_create_filter(&st->sink,
31                                        avfilter_get_by_name(sink_name),
32                                        NULL, NULL, NULL, graph);
33     if (ret < 0)
34         return ret;
35     ret = avfilter_link(f, idx, st->sink, 0);
36     if (ret < 0)
37         return ret;
38     return 0;
39 }
40
41 int main(int argc, char **argv)
42 {
43     char *in_graph_desc, **out_dev_name;
44     int nb_out_dev = 0, nb_streams = 0;
45     AVFilterGraph *in_graph = NULL;
46     Stream *streams = NULL, *st;
47     AVFrame *frame = NULL;
48     int i, j, run = 1, ret;
49
50     //av_log_set_level(AV_LOG_DEBUG);
51
52     if (argc < 3) {
53         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
54                "Usage: %s filter_graph dev:out [dev2:out2...]\n\n"
55                "Examples:\n"
56                "%s movie=file.nut:s=v+a xv:- alsa:default\n"
57                "%s movie=file.nut:s=v+a uncodedframecrc:pipe:0\n",
58                argv[0], argv[0], argv[0]);
59         exit(1);
60     }
61     in_graph_desc = argv[1];
62     out_dev_name = argv + 2;
63     nb_out_dev = argc - 2;
64
65     avdevice_register_all();
66
67     /* Create input graph */
68     if (!(in_graph = avfilter_graph_alloc())) {
69         ret = AVERROR(ENOMEM);
70         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unable to alloc graph graph: %s\n",
71                av_err2str(ret));
72         goto fail;
73     }
74     ret = avfilter_graph_parse_ptr(in_graph, in_graph_desc, NULL, NULL, NULL);
75     if (ret < 0) {
76         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse graph: %s\n",
77                av_err2str(ret));
78         goto fail;
79     }
80     nb_streams = 0;
81     for (i = 0; i < in_graph->nb_filters; i++) {
82         AVFilterContext *f = in_graph->filters[i];
83         for (j = 0; j < f->nb_inputs; j++) {
84             if (!f->inputs[j]) {
85                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Graph has unconnected inputs\n");
86                 ret = AVERROR(EINVAL);
87                 goto fail;
88             }
89         }
90         for (j = 0; j < f->nb_outputs; j++)
91             if (!f->outputs[j])
92                 nb_streams++;
93     }
94     if (!nb_streams) {
95         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Graph has no output stream\n");
96         ret = AVERROR(EINVAL);
97         goto fail;
98     }
99     if (nb_out_dev != 1 && nb_out_dev != nb_streams) {
100         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
101                "Graph has %d output streams, %d devices given\n",
102                nb_streams, nb_out_dev);
103         ret = AVERROR(EINVAL);
104         goto fail;
105     }
106
107     if (!(streams = av_calloc(nb_streams, sizeof(*streams)))) {
108         ret = AVERROR(ENOMEM);
109         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate streams\n");
110     }
111     st = streams;
112     for (i = 0; i < in_graph->nb_filters; i++) {
113         AVFilterContext *f = in_graph->filters[i];
114         for (j = 0; j < f->nb_outputs; j++) {
115             if (!f->outputs[j]) {
116                 if ((ret = create_sink(st++, in_graph, f, j)) < 0)
117                     goto fail;
118             }
119         }
120     }
121     av_assert0(st - streams == nb_streams);
122     if ((ret = avfilter_graph_config(in_graph, NULL)) < 0) {
123         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to configure graph\n");
124         goto fail;
125     }
126
127     /* Create output devices */
128     for (i = 0; i < nb_out_dev; i++) {
129         char *fmt = NULL, *dev = out_dev_name[i];
130         st = &streams[i];
131         if ((dev = strchr(dev, ':'))) {
132             *(dev++) = 0;
133             fmt = out_dev_name[i];
134         }
135         ret = avformat_alloc_output_context2(&st->mux, NULL, fmt, dev);
136         if (ret < 0) {
137             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate output: %s\n",
138                    av_err2str(ret));
139             goto fail;
140         }
141         if (!(st->mux->oformat->flags & AVFMT_NOFILE)) {
142             ret = avio_open2(&st->mux->pb, st->mux->url, AVIO_FLAG_WRITE,
143                              NULL, NULL);
144             if (ret < 0) {
145                 av_log(st->mux, AV_LOG_ERROR, "Failed to init output: %s\n",
146                        av_err2str(ret));
147                 goto fail;
148             }
149         }
150     }
151     for (; i < nb_streams; i++)
152         streams[i].mux = streams[0].mux;
153
154     /* Create output device streams */
155     for (i = 0; i < nb_streams; i++) {
156         st = &streams[i];
157         if (!(st->stream = avformat_new_stream(st->mux, NULL))) {
158             ret = AVERROR(ENOMEM);
159             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to create output stream\n");
160             goto fail;
161         }
162         st->stream->codecpar->codec_type = av_buffersink_get_type(st->sink);
163         st->stream->time_base = av_buffersink_get_time_base(st->sink);
164         switch (av_buffersink_get_type(st->sink)) {
165         case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:
166             st->stream->codecpar->codec_id = AV_CODEC_ID_RAWVIDEO;
167             st->stream->avg_frame_rate =
168             st->stream->  r_frame_rate = av_buffersink_get_frame_rate(st->sink);
169             st->stream->codecpar->width               = av_buffersink_get_w(st->sink);
170             st->stream->codecpar->height              = av_buffersink_get_h(st->sink);
171             st->stream->codecpar->sample_aspect_ratio = av_buffersink_get_sample_aspect_ratio(st->sink);
172             st->stream->codecpar->format              = av_buffersink_get_format(st->sink);
173             break;
174         case AVMEDIA_TYPE_AUDIO:
175             st->stream->codecpar->channel_layout = av_buffersink_get_channel_layout(st->sink);
176             st->stream->codecpar->channels       = av_buffersink_get_channels(st->sink);
177             st->stream->codecpar->sample_rate    = av_buffersink_get_sample_rate(st->sink);
178             st->stream->codecpar->format         = av_buffersink_get_format(st->sink);
179             st->stream->codecpar->codec_id       = av_get_pcm_codec(st->stream->codecpar->format, -1);
180             break;
181         default:
182             av_assert0(!"reached");
183         }
184     }
185
186     /* Init output devices */
187     for (i = 0; i < nb_out_dev; i++) {
188         st = &streams[i];
189         if ((ret = avformat_write_header(st->mux, NULL)) < 0) {
190             av_log(st->mux, AV_LOG_ERROR, "Failed to init output: %s\n",
191                    av_err2str(ret));
192             goto fail;
193         }
194     }
195
196     /* Check output devices */
197     for (i = 0; i < nb_streams; i++) {
198         st = &streams[i];
199         ret = av_write_uncoded_frame_query(st->mux, st->stream->index);
200         if (ret < 0) {
201             av_log(st->mux, AV_LOG_ERROR,
202                    "Uncoded frames not supported on stream #%d: %s\n",
203                    i, av_err2str(ret));
204             goto fail;
205         }
206     }
207
208     while (run) {
209         ret = avfilter_graph_request_oldest(in_graph);
210         if (ret < 0) {
211             if (ret == AVERROR_EOF) {
212                 run = 0;
213             } else {
214                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error filtering: %s\n",
215                        av_err2str(ret));
216                 break;
217             }
218         }
219         for (i = 0; i < nb_streams; i++) {
220             st = &streams[i];
221             while (1) {
222                 if (!frame && !(frame = av_frame_alloc())) {
223                     ret = AVERROR(ENOMEM);
224                     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate frame\n");
225                     goto fail;
226                 }
227                 ret = av_buffersink_get_frame_flags(st->sink, frame,
228                                                     AV_BUFFERSINK_FLAG_NO_REQUEST);
229                 if (ret < 0) {
230                     if (ret != AVERROR(EAGAIN) && ret != AVERROR_EOF)
231                         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "Error in sink: %s\n",
232                                av_err2str(ret));
233                     break;
234                 }
235                 if (frame->pts != AV_NOPTS_VALUE)
236                     frame->pts = av_rescale_q(frame->pts,
237                                               av_buffersink_get_time_base(st->sink),
238                                               st->stream->time_base);
239                 ret = av_interleaved_write_uncoded_frame(st->mux,
240                                                          st->stream->index,
241                                                          frame);
242                 frame = NULL;
243                 if (ret < 0) {
244                     av_log(st->mux, AV_LOG_ERROR,
245                            "Error writing frame: %s\n", av_err2str(ret));
246                     goto fail;
247                 }
248             }
249         }
250     }
251     ret = 0;
252
253     for (i = 0; i < nb_out_dev; i++) {
254         st = &streams[i];
255         av_write_trailer(st->mux);
256     }
257
258 fail:
259     av_frame_free(&frame);
260     avfilter_graph_free(&in_graph);
261     if (streams) {
262         for (i = 0; i < nb_out_dev; i++) {
263             st = &streams[i];
264             if (st->mux) {
265                 if (st->mux->pb)
266                     avio_closep(&st->mux->pb);
267                 avformat_free_context(st->mux);
268             }
269         }
270     }
271     av_freep(&streams);
272     return ret < 0;
273 }