lavf/framecrcenc: avoid avcodec.h dependency
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 21 May 2021 17:16:10 +0000 (19:16 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 10 Jun 2021 14:51:44 +0000 (16:51 +0200)
commitf79d009b7cef17582805bcaa64134b9ae9eabb55
treeb1d34ff2ae207ab75f5a424d93c30815e8951d99
parent239b7d2e40777b016ab3e365d489646fe1e28ac9
lavf/framecrcenc: avoid avcodec.h dependency
libavformat/framecrcenc.c