lavf/latmenc: avoid avcodec.h dependency
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 21 May 2021 17:35:13 +0000 (19:35 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 10 Jun 2021 14:51:44 +0000 (16:51 +0200)
commitf3dafe6a41bca07d727d0d984f2f0f2164ff4414
tree11904e580019d809edec2ab3b24fa458167639d8
parente246625b016a0d752076f8f73e16652ef8a9c94d
lavf/latmenc: avoid avcodec.h dependency
libavformat/latmenc.c