avcodec/mips: cabac.h provide fallback for wsbh instruction
authorJiaxun Yang <jiaxun.yang@flygoat.com>
Fri, 23 Jul 2021 05:53:44 +0000 (13:53 +0800)
committerMichael Niedermayer <michael@niedermayer.cc>
Wed, 28 Jul 2021 21:31:48 +0000 (23:31 +0200)
commit2323d3a92376f34c4499ba9851a52e7ca9031d46
treede6696a65f41b1c8b87e43d0417f5f6aec40b836
parenta1cd62883f84072b7c9fa13e9a2512e13618399e
avcodec/mips: cabac.h provide fallback for wsbh instruction

wsbh is only avilable for MIPS R2+.
Provide a fallback for older processors.

Signed-off-by: Jiaxun Yang <jiaxun.yang@flygoat.com>
Reviewed-by: Shiyou Yin <yinshiyou-hf@loongson.cn>
Signed-off-by: Michael Niedermayer <michael@niedermayer.cc>
libavcodec/mips/cabac.h