l10n: Slovak update
authorMarián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>
Wed, 15 Apr 2009 23:51:39 +0000 (00:51 +0100)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Wed, 15 Apr 2009 23:51:39 +0000 (00:51 +0100)
Signed-off-by: Christophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
po/sk.po

index 582381d..9db838e 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -6,15 +6,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-06 23:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-11-01 21:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-16 00:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-13 11:03+0100\n"
 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: include/vlc_common.h:871
+#: include/vlc_common.h:869
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
@@ -22,8 +22,7 @@ msgid ""
 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
 msgstr ""
 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
-"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
-"Licencie;\n"
+"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:32
@@ -47,9 +46,8 @@ msgid "Settings for VLC's interfaces"
 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40
-#, fuzzy
 msgid "Main interfaces settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
+msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:42
 msgid "Main interfaces"
@@ -74,12 +72,13 @@ msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2628 src/input/es_out.c:2662
 #: src/libvlc-module.c:1500 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
-#: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/output.m:170
+#: modules/gui/macosx/intf.m:611 modules/gui/macosx/output.m:170
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:380
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
-#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode.c:200
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:486 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode.c:200
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -92,17 +91,16 @@ msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
-#: src/video_output/video_output.c:506
+#: src/video_output/video_output.c:509
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:58
-#, fuzzy
 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
-msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
+msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
-#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:616
+#: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/gui/macosx/intf.m:622
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
@@ -115,27 +113,27 @@ msgid "Output modules"
 msgstr "Výstupné moduly"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:64
-#, fuzzy
 msgid "General settings for audio output modules."
-msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
+msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1931
+#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1932
 #: modules/stream_out/transcode.c:232
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:67
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
-msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
+msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2631 src/input/es_out.c:2711
-#: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:618
+#: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:624
 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292 modules/misc/dummy/dummy.c:104
-#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode.c:169
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:468 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:104 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode.c:169
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -149,62 +147,56 @@ msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:77
 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
+msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:81
-#, fuzzy
 msgid "Video filters are used to process the video stream."
-msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
+msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid "Subtitles/OSD"
 msgstr "Titulky/OSD"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
 msgstr ""
-"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
-"obrázkom používaným pri prekrývaní."
+"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
+"\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
 
 #: include/vlc_config_cat.h:93
 msgid "Input / Codecs"
 msgstr "Vstup / Kodeky"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:94
-#, fuzzy
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
+msgstr ""
+"Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid "Access modules"
 msgstr "Prístupové moduly"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:99
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
-"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
-"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
-"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
+"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
+"prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
+"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:103
-#, fuzzy
 msgid "Stream filters"
-msgstr "Filtre pre podsnímku"
+msgstr "Filtre streamov"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:105
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
 "input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
-"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
-"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
-"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
+"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
+"operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:108
 msgid "Demuxers"
@@ -212,7 +204,7 @@ msgstr "Demuxéry"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
-msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
+msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:111
 msgid "Video codecs"
@@ -239,22 +231,19 @@ msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:120
-#, fuzzy
 msgid "General Input"
-msgstr "VÅ¡eobecné"
+msgstr "VÅ¡eobecný vstup"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:121
-#, fuzzy
 msgid "General input settings. Use with care..."
 msgstr ""
-"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
+"Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1858
+#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1859
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstupný tok"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
 "saving incoming streams.\n"
@@ -264,12 +253,13 @@ msgid ""
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
-"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
-"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
+"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
+"streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
-"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
-"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
+"(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
+"Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
+"vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:134
 msgid "General stream output settings"
@@ -359,18 +349,18 @@ msgstr "VOD"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:171
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
-msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
+msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1992
+#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1993
 #: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:548
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:554
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:142
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:145
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
@@ -399,27 +389,25 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1808
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1809
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:187
-#, fuzzy
 msgid "Advanced settings. Use with care..."
 msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
+"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:189
 msgid "CPU features"
 msgstr "Vlastnosti procesora"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:190
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
 msgstr ""
-"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
-"prípadov to však nie je potrebné."
+"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
+"nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:193
 msgid "Advanced settings"
@@ -511,46 +499,40 @@ msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Media &Information"
-msgstr "Informácia o médiu"
+msgstr "&Informácia o médiu"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:43
-#, fuzzy
 msgid "&Codec Information"
-msgstr "Informácia o &kodeku..."
+msgstr "Informácia o &kodeku"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:44
-#, fuzzy
 msgid "&Messages"
-msgstr "Hlásenia programu"
+msgstr "&Hlásenia programu"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:45
-#, fuzzy
 msgid "Jump to Specific &Time"
-msgstr "Prejsť na určený &čas..."
+msgstr "Prejsť na určený &čas"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:596
 msgid "&Bookmarks"
 msgstr "Zá&ložky"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
-#, fuzzy
 msgid "&VLM Configuration"
-msgstr "Konfigurácia &VLM..."
+msgstr "Konfigurácia &VLM"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:49
-#, fuzzy
 msgid "&About"
-msgstr "O programe"
+msgstr "&O programe"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:75
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:541
-#: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:673
-#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:1928
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1929 modules/gui/macosx/intf.m:1930
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1931 modules/gui/macosx/playlist.m:443
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:154 modules/gui/macosx/intf.m:547
+#: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:679
+#: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:1942
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1943 modules/gui/macosx/intf.m:1944
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1945 modules/gui/macosx/playlist.m:443
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:287
@@ -606,7 +588,7 @@ msgid "No repeat"
 msgstr "Bez opakovania"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1391
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:592
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:598
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
@@ -639,9 +621,8 @@ msgid "Save Playlist to &File..."
 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:79
-#, fuzzy
 msgid "Open Play&list..."
-msgstr "P&laylist..."
+msgstr "Otvoriť p&laylist..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:81
 msgid "Search"
@@ -652,9 +633,8 @@ msgid "Search Filter"
 msgstr "Vyhľadávací filter"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:84
-#, fuzzy
 msgid "&Services Discovery"
-msgstr "Zisťovacie moduly"
+msgstr "&Zísťovanie služieb"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:88
 msgid ""
@@ -693,7 +673,7 @@ msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:103
 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
+msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:105
 msgid "Image colors inversion"
@@ -729,7 +709,6 @@ msgstr ""
 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
@@ -760,11 +739,31 @@ msgstr ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
-"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> webovej stránke tímu VideoLAN.</"
-"p><p>Ak ste nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si "
-"prosím<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
-"\"><em>Úvod do programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie "
-"o použití programu nájdete <br>\"<a "
+"\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
+"nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
+"programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
+"programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
+"Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
+"player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
+"konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
+"užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
+"nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
+"hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
+"h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
+"\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
+"(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
+"videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
+"h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
+"vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
+"nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
+"materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
+"player.</p></body></html>"
 
 #: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
 #: src/audio_output/filters.c:229
@@ -779,7 +778,7 @@ msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
 #: src/audio_output/input.c:114 src/audio_output/input.c:160
 #: src/input/es_out.c:890 src/libvlc-module.c:604
-#: src/video_output/video_output.c:1788 modules/video_filter/postproc.c:224
+#: src/video_output/video_output.c:1791 modules/video_filter/postproc.c:224
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
@@ -813,8 +812,8 @@ msgid "Replay gain"
 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
 
 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
-#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:611
-#: modules/gui/macosx/intf.m:612
+#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:617
+#: modules/gui/macosx/intf.m:618
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Zvukové kanály"
 
@@ -830,7 +829,7 @@ msgstr "Stereo"
 
 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:884
@@ -843,7 +842,7 @@ msgstr "Vľavo"
 
 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:886 modules/video_filter/logo.c:99
@@ -868,15 +867,15 @@ msgstr "kľúč"
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1643
+#: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1657
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota"
 
-#: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1672
+#: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1686
 msgid "float"
 msgstr "plávajúci"
 
-#: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1622
+#: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1636
 msgid "string"
 msgstr "príkaz"
 
@@ -970,9 +969,9 @@ msgstr ""
 "nie je možné odstrániť."
 
 #: src/input/es_out.c:911 src/input/es_out.c:916 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/access/cdda/info.c:393 modules/access/vcdx/access.c:477
+#: modules/access/cdda/info.c:391 modules/access/vcdx/access.c:477
 #: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:381
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:380
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
@@ -982,24 +981,23 @@ msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
 #: src/input/es_out.c:1118 src/input/es_out.c:1123 src/input/var.c:173
-#: src/libvlc-module.c:637 modules/gui/macosx/intf.m:598
-#: modules/gui/macosx/intf.m:599
+#: src/libvlc-module.c:637 modules/gui/macosx/intf.m:604
+#: modules/gui/macosx/intf.m:605
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
-#, fuzzy
 msgid "Scrambled"
-msgstr "Rozsah"
+msgstr "Kódované"
 
 #: src/input/es_out.c:1340 modules/gui/macosx/update.m:102
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
 #: src/input/es_out.c:1916
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Closed captions %u"
-msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
 
 #: src/input/es_out.c:2617
 #, c-format
@@ -1017,17 +1015,17 @@ msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
 #: src/input/es_out.c:2645
-#, fuzzy
 msgid "Original ID"
-msgstr "Originálny zvuk"
+msgstr "Originálne ID"
 
 #: src/input/es_out.c:2648 modules/gui/macosx/wizard.m:385
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:488
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
 #: src/input/es_out.c:2652 src/input/meta.c:50 src/libvlc-module.c:193
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:315
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
@@ -1038,7 +1036,7 @@ msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
 #: src/input/es_out.c:2665 src/input/es_out.c:2668
-#: modules/gui/macosx/output.m:176
+#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:491
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
@@ -1057,7 +1055,8 @@ msgstr "bitov na vzorok"
 
 #: src/input/es_out.c:2689 modules/access/pvr.c:97
 #: modules/access_output/shout.c:91
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:946
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:945
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
@@ -1067,21 +1066,19 @@ msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
 #: src/input/es_out.c:2701
-#, fuzzy
 msgid "Track replay gain"
-msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
 
 #: src/input/es_out.c:2703
-#, fuzzy
 msgid "Album replay gain"
-msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
 
 #: src/input/es_out.c:2705
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%.2f dB"
-msgstr "%.1f GB"
+msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:2715
+#: src/input/es_out.c:2715 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:475
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
@@ -1110,7 +1107,7 @@ msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
 #: src/input/input.c:2563
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
 msgstr ""
@@ -1118,10 +1115,10 @@ msgstr ""
 "záznamom činnosti programu."
 
 #: src/input/meta.c:39 src/input/var.c:183
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:600
-#: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/open.m:178
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:606
+#: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/macosx/open.m:178
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/gui/macosx/wizard.m:348
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:355
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:354
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305 modules/mux/asf.c:52
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
@@ -1193,7 +1190,7 @@ msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
 #: src/input/var.c:188 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237
-#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/intf.m:603
+#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/macosx/intf.m:609
 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
@@ -1203,19 +1200,19 @@ msgstr "Kapitola"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:626
-#: modules/gui/macosx/intf.m:627
+#: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:632
+#: modules/gui/macosx/intf.m:633
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:609
-#: modules/gui/macosx/intf.m:610
+#: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:615
+#: modules/gui/macosx/intf.m:616
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
 #: src/input/var.c:216 modules/gui/macosx/controls.m:795
-#: modules/gui/macosx/controls.m:856 modules/gui/macosx/intf.m:634
-#: modules/gui/macosx/intf.m:635
+#: modules/gui/macosx/controls.m:856 modules/gui/macosx/intf.m:640
+#: modules/gui/macosx/intf.m:641
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
@@ -1250,8 +1247,8 @@ msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:560
-#: modules/gui/macosx/intf.m:561
+#: src/interface/interface.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:566
+#: modules/gui/macosx/intf.m:567
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
@@ -1280,7 +1277,7 @@ msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc.c:1162
+#: src/libvlc.c:1176
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
@@ -1288,56 +1285,59 @@ msgstr ""
 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
 
-#: src/libvlc.c:1339
+#: src/libvlc.c:1353
 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
-#: src/libvlc.c:1687
+#: src/libvlc.c:1701
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/libvlc.c:1688
+#: src/libvlc.c:1702
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
-#: src/libvlc.c:1847 src/libvlc.c:1850 src/libvlc.c:1858 src/libvlc.c:1863
+#: src/libvlc.c:1861 src/libvlc.c:1864 src/libvlc.c:1872 src/libvlc.c:1877
 msgid "Note:"
 msgstr "Poznámka:"
 
-#: src/libvlc.c:1848 src/libvlc.c:1851
+#: src/libvlc.c:1862 src/libvlc.c:1865
 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
 msgstr ""
 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
 "nastavenia."
 
-#: src/libvlc.c:1859 src/libvlc.c:1864
+#: src/libvlc.c:1873 src/libvlc.c:1878
 #, c-format
 msgid ""
 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
 msgstr ""
+"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
 
-#: src/libvlc.c:1871 src/libvlc.c:1875
+#: src/libvlc.c:1885 src/libvlc.c:1889
 msgid ""
 "No matching module found. Use --list or--list-verbose to list available "
 "modules."
 msgstr ""
+"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
+"verbose a nalistujte zoznam dostupných modulov."
 
-#: src/libvlc.c:1975
+#: src/libvlc.c:1989
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
-#: src/libvlc.c:1976
+#: src/libvlc.c:1990
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc.c:1978
+#: src/libvlc.c:1992
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/libvlc.c:2013
+#: src/libvlc.c:2027
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1345,7 +1345,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc.c:2033
+#: src/libvlc.c:2047
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1353,30 +1353,31 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/libvlc.h:182 src/libvlc-module.c:1394 src/libvlc-module.c:1395
-#: src/libvlc-module.c:2519 src/video_output/vout_intf.c:278
+#: src/libvlc.h:186 src/libvlc-module.c:1394 src/libvlc-module.c:1395
+#: src/libvlc-module.c:2520 src/video_output/vout_intf.c:278
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc.h:183 src/libvlc-module.c:1314 src/video_output/vout_intf.c:172
+#: src/libvlc.h:187 src/libvlc-module.c:1314 src/video_output/vout_intf.c:172
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc.h:184 src/libvlc-module.c:1315 src/video_output/vout_intf.c:173
+#: src/libvlc.h:188 src/libvlc-module.c:1315 src/video_output/vout_intf.c:173
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc.h:185 src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:174
+#: src/libvlc.h:189 src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:174
 msgid "1:1 Original"
 msgstr "1:1 (Originál)"
 
-#: src/libvlc.h:186 src/libvlc-module.c:1317 src/video_output/vout_intf.c:175
+#: src/libvlc.h:190 src/libvlc-module.c:1317 src/video_output/vout_intf.c:175
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
 
 #: src/libvlc-module.c:91 src/libvlc-module.c:301 modules/access/bda/bda.c:62
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
 msgid "Auto"
-msgstr "Autom."
+msgstr "Automaticky"
 
 #: src/libvlc-module.c:149
 msgid ""
@@ -1437,7 +1438,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:175
 msgid "Choose which objects should print debug message"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
 
 #: src/libvlc-module.c:178
 msgid ""
@@ -1448,6 +1449,12 @@ msgid ""
 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
 "message."
 msgstr ""
+"Toto je príkaz, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá vybaviť prefixom "
+"'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
+"'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
+"alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na základe pomenovania "
+"objektov majú prednosť pred pravidlami na základe typu objektu. Ak budete "
+"chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
 
 #: src/libvlc-module.c:185
 msgid "Be quiet"
@@ -1471,7 +1478,7 @@ msgid ""
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
 msgstr ""
 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
-"\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
+"\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
 #: src/libvlc-module.c:198
 msgid "Color messages"
@@ -1750,15 +1757,16 @@ msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
 #: src/libvlc-module.c:333
-#, fuzzy
 msgid "Enable time streching audio"
-msgstr "Zapnúť zvuk"
+msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
 
 #: src/libvlc-module.c:335
 msgid ""
 "This allows to play audio at lower or higher speed withoutaffecting the "
 "audio pitch"
 msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
+"jeho výšku"
 
 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:574
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
@@ -1775,14 +1783,14 @@ msgid ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
-"tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
+"Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
+"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre rozkladanie, prispôsobenie "
 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
 
 #: src/libvlc-module.c:356
 msgid "Video output module"
-msgstr "Modul video-výstupu"
+msgstr "Modul výstupu videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:358
 msgid ""
@@ -1802,11 +1810,11 @@ msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
+"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa programu. Video sa nebude ani "
 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
 #: src/libvlc-module.c:366 modules/codec/fake.c:59
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:139 modules/stream_out/transcode.c:77
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:140 modules/stream_out/transcode.c:77
 #: modules/visualization/visual/visual.c:46
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
@@ -1820,7 +1828,7 @@ msgstr ""
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:371 modules/codec/fake.c:62
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:142 modules/stream_out/transcode.c:80
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:143 modules/stream_out/transcode.c:80
 #: modules/visualization/visual/visual.c:50
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
@@ -1883,7 +1891,7 @@ msgstr ""
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
 #: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:99
 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
@@ -1979,7 +1987,7 @@ msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
 #: src/libvlc-module.c:418
 msgid "Overlay video output"
-msgstr "Výstup prekryvového videa"
+msgstr "Prekryť výstup videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:420
 msgid ""
@@ -1991,7 +1999,7 @@ msgstr ""
 "hardvérovú akceleráciu videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:423 src/video_output/vout_intf.c:421
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:284
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
@@ -2008,15 +2016,13 @@ msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:431
-#, fuzzy
 msgid "Show video title for x milliseconds"
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
 #: src/libvlc-module.c:433
-#, fuzzy
 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
-"Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
+"Zobraziť názov videa na n milisekúndpredvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
 #: src/libvlc-module.c:435
 msgid "Position of video title"
@@ -2029,12 +2035,10 @@ msgstr ""
 "v strede dole). "
 
 #: src/libvlc-module.c:439
-#, fuzzy
 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
 #: src/libvlc-module.c:442
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
 "3000 ms (3 sec.)"
@@ -2081,11 +2085,11 @@ msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
 #: src/libvlc-module.c:464
 msgid "This adds video output filters like clone or wall"
 msgstr ""
-"Týmto príkazom môžete pridať video-výstup ako klon alebo výstup na stenu."
+"Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
 
 #: src/libvlc-module.c:466
 msgid "Video filter module"
-msgstr "Modul video-filtra"
+msgstr "Modul filtra videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:468
 msgid ""
@@ -2137,7 +2141,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:492
 msgid "Video snapshot width"
-msgstr "Šírka video-snímky"
+msgstr "Šírka snímky z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:494
 msgid ""
@@ -2196,24 +2200,26 @@ msgstr ""
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
 #: src/libvlc-module.c:519
-#, fuzzy
 msgid "Video Auto Scaling"
-msgstr "Mierka videa"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:521
 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
 msgstr ""
+"Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
 
 #: src/libvlc-module.c:523
-#, fuzzy
 msgid "Video scaling factor"
-msgstr "Filter pre škálovanie videa"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:525
 msgid ""
 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
 "Default value is 1.0 (original video size)."
 msgstr ""
+"Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
+"zmeny veľkosti.\n"
+"Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
 
 #: src/libvlc-module.c:528
 msgid "Custom crop ratios list"
@@ -2270,7 +2276,7 @@ msgstr ""
 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
 
-#: src/libvlc-module.c:551 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
+#: src/libvlc-module.c:551 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:287
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Preskočiť snímky"
@@ -2310,7 +2316,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:566
 msgid "key and mouse event handling at vout level."
-msgstr ""
+msgstr "podpora akcií vykonaných pomocou myši a klávesnice na úrovni vout."
 
 #: src/libvlc-module.c:568
 msgid ""
@@ -2318,15 +2324,19 @@ msgid ""
 "handling only for fullscreen) or 3 (No event handling). Full event handling "
 "support is the default value."
 msgstr ""
+"Tento parameter akceptuje hodnoty: 1 (plná podpora akcií), 2 (podpora akcií "
+"len pri celoobrazovkovom režime) alebo hodnotu 3 (bez podpory akcií). "
+"Predvolenou hodnotou je plná podpora akcií."
 
 #: src/libvlc-module.c:574
-msgid "FullSupport"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Full support"
+msgstr "Plná podpora"
 
 #: src/libvlc-module.c:574
 #, fuzzy
-msgid "Fullscreen-Only"
-msgstr "Celoobrazovkový režim"
+msgid "Fullscreen-only"
+msgstr "Len celoobrazovkový režim"
 
 #: src/libvlc-module.c:582
 msgid ""
@@ -2382,8 +2392,8 @@ msgstr ""
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:215
 #: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:171
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1254
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:376 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:471
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:687 modules/gui/macosx/vout.m:211
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:472
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:689 modules/gui/macosx/vout.m:208
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:568
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
 #: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
@@ -2575,13 +2585,12 @@ msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
 
 #: src/libvlc-module.c:696
-#, fuzzy
 msgid "Fast seek"
-msgstr "Rýchleie"
+msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
 
 #: src/libvlc-module.c:698
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
-msgstr ""
+msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
 
 #: src/libvlc-module.c:700
 msgid "Input list"
@@ -2625,25 +2634,24 @@ msgstr ""
 "offset},{...}\""
 
 #: src/libvlc-module.c:717
-#, fuzzy
 msgid "Record directory or filename"
-msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
+msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
 
 #: src/libvlc-module.c:719
-#, fuzzy
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
-msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
+msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
 
 #: src/libvlc-module.c:721
-#, fuzzy
 msgid "Prefer native stream recording"
-msgstr "Príkaz pre výstup generovaného streamu"
+msgstr "Uprednostiť nahrávanie natívneho streamu"
 
 #: src/libvlc-module.c:723
 msgid ""
 "When possible, the input stream will be recorded instead of usingthe stream "
 "output module"
 msgstr ""
+"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia výstupného modulu "
+"streamu"
 
 #: src/libvlc-module.c:726
 msgid "Timeshift directory"
@@ -2660,13 +2668,12 @@ msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
 #: src/libvlc-module.c:732
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
 "to store the timeshifted streams."
 msgstr ""
-"Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
-"posunuté streamy."
+"Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
+"časovo posunuté streamy."
 
 #: src/libvlc-module.c:737
 msgid ""
@@ -2694,14 +2701,14 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:748
 msgid "Enable sub-pictures"
-msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
+msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
 #: src/libvlc-module.c:750
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
-msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
+msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:752 src/libvlc-module.c:1663
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:274
+#: src/libvlc-module.c:752 src/libvlc-module.c:1664
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:209
 #: modules/stream_out/transcode.c:228
 msgid "On Screen Display"
@@ -2729,17 +2736,16 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:761
 msgid "Subpictures filter module"
-msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
+msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
 #: src/libvlc-module.c:763
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
-"Filtre umožÅ\88ujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
-"logo alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
+"Filtre umožÅ\88ujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
+"alebo iné texty...). "
 
 #: src/libvlc-module.c:766
 msgid "Autodetect subtitle files"
@@ -3061,7 +3067,7 @@ msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
 #: src/libvlc-module.c:924
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup videa pre streamy"
 
 #: src/libvlc-module.c:926
 msgid ""
@@ -3299,16 +3305,13 @@ msgstr ""
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
 #: src/libvlc-module.c:1034
-#, fuzzy
 msgid "Stream filter module"
-msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
+msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
 #: src/libvlc-module.c:1036
-#, fuzzy
 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
-"Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
-"práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
+"Filtre streamu sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve číta."
 
 #: src/libvlc-module.c:1038
 msgid "Demux module"
@@ -3456,7 +3459,6 @@ msgstr ""
 "sa len zaradí do playlistu."
 
 #: src/libvlc-module.c:1107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3469,8 +3471,9 @@ msgstr ""
 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
-"sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
-"sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
+"sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
+"súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
+"programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
 
 #: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "VLC is started from file association"
@@ -3547,7 +3550,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Album art policy"
-msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
+msgstr "Metóda zisťovania albumu"
 
 #: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
@@ -3647,9 +3650,9 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:1210 src/video_output/vout_intf.c:434
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:454
 #: modules/gui/macosx/controls.m:508 modules/gui/macosx/controls.m:1056
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:623
-#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:63
+#: modules/gui/macosx/intf.m:551 modules/gui/macosx/intf.m:629
+#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:283
 msgid "Fullscreen"
@@ -3697,8 +3700,8 @@ msgstr "Len prehrať"
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220 modules/control/hotkeys.c:750
-#: modules/gui/macosx/controls.m:986 modules/gui/macosx/intf.m:588
+#: src/libvlc-module.c:1220 modules/control/hotkeys.c:716
+#: modules/gui/macosx/controls.m:986 modules/gui/macosx/intf.m:594
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
 msgid "Faster"
@@ -3708,8 +3711,8 @@ msgstr "Rýchlejšie"
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1222 modules/control/hotkeys.c:756
-#: modules/gui/macosx/controls.m:987 modules/gui/macosx/intf.m:589
+#: src/libvlc-module.c:1222 modules/control/hotkeys.c:722
+#: modules/gui/macosx/controls.m:987 modules/gui/macosx/intf.m:595
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
 msgid "Slower"
@@ -3720,29 +3723,26 @@ msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
 #: src/libvlc-module.c:1224
-#, fuzzy
 msgid "Normal rate"
-msgstr "Normálna veľkosť"
+msgstr "Normálna rýchlosť"
 
 #: src/libvlc-module.c:1225
-#, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
-msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
 
 #: src/libvlc-module.c:1226 modules/gui/qt4/menus.cpp:749
-#, fuzzy
 msgid "Faster (fine)"
-msgstr "Rýchlejšie"
+msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1228 modules/gui/qt4/menus.cpp:757
-#, fuzzy
 msgid "Slower (fine)"
-msgstr "Pomalšie"
+msgstr "Pomalšie (presne)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:727
+#: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:693
 #: modules/gui/macosx/about.m:185 modules/gui/macosx/controls.m:1007
-#: modules/gui/macosx/intf.m:544 modules/gui/macosx/intf.m:591
-#: modules/gui/macosx/intf.m:675 modules/gui/macosx/intf.m:683
+#: modules/gui/macosx/intf.m:550 modules/gui/macosx/intf.m:597
+#: modules/gui/macosx/intf.m:681 modules/gui/macosx/intf.m:689
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1626
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/ui/sout.h:332
@@ -3757,10 +3757,10 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:733
+#: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:699
 #: modules/gui/macosx/about.m:186 modules/gui/macosx/controls.m:1006
-#: modules/gui/macosx/intf.m:539 modules/gui/macosx/intf.m:590
-#: modules/gui/macosx/intf.m:676 modules/gui/macosx/intf.m:682
+#: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:596
+#: modules/gui/macosx/intf.m:682 modules/gui/macosx/intf.m:688
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/ui/sout.h:342
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:352 modules/misc/notify/notify.c:327
 msgid "Previous"
@@ -3773,8 +3773,8 @@ msgstr ""
 "súboru v playliste"
 
 #: src/libvlc-module.c:1234 modules/gui/macosx/controls.m:998
-#: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:587
-#: modules/gui/macosx/intf.m:674 modules/gui/macosx/intf.m:681
+#: modules/gui/macosx/intf.m:548 modules/gui/macosx/intf.m:593
+#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:687
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:179 modules/misc/notify/xosd.c:257
@@ -3787,7 +3787,7 @@ msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávan
 
 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:52 modules/gui/macosx/intf.m:547
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:65 modules/gui/macosx/intf.m:553
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:927 modules/video_filter/marq.c:155
 #: modules/video_filter/rss.c:197
 msgid "Position"
@@ -3869,16 +3869,14 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:744
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:710
 msgid "Next frame"
-msgstr "Stratené snímky"
+msgstr "Ďalšia snímka"
 
 #: src/libvlc-module.c:1266
-#, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
 msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:1268
 msgid "Very short jump length"
@@ -3902,7 +3900,7 @@ msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
 
 #: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Medium jump length, in seconds."
-msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
+msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
 #: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Long jump length"
@@ -3912,8 +3910,8 @@ msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1277 modules/control/hotkeys.c:214
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:347
+#: src/libvlc-module.c:1277 modules/control/hotkeys.c:209
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:344
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113 modules/gui/qt4/menus.cpp:824
 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
@@ -4033,8 +4031,9 @@ msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
 #: src/libvlc-module.c:1303 modules/access/v4l2.c:166
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1046 modules/gui/macosx/intf.m:608
-#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:686
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1046 modules/gui/macosx/intf.m:614
+#: modules/gui/macosx/intf.m:683 modules/gui/macosx/intf.m:692
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:143
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:509
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
@@ -4269,29 +4268,28 @@ msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
 
 #: src/libvlc-module.c:1368
-#, fuzzy
 msgid "Toggle autoscaling"
-msgstr "Prepnúť celoobrazovkový &režim"
+msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
 
 #: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
 
 #: src/libvlc-module.c:1370
 msgid "Increase scale factor"
-msgstr ""
+msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
 #: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Increase scale factor."
-msgstr ""
+msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
 
 #: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Decrease scale factor"
-msgstr ""
+msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
 #: src/libvlc-module.c:1373
 msgid "Decrease scale factor."
-msgstr ""
+msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
 
 #: src/libvlc-module.c:1374
 msgid "Cycle deinterlace modes"
@@ -4537,105 +4535,106 @@ msgstr ""
 "playlistu na určitý čas\n"
 "  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1595 src/video_output/vout_intf.c:440
+#: src/libvlc-module.c:1596 src/video_output/vout_intf.c:440
 #: modules/gui/macosx/controls.m:492 modules/gui/macosx/controls.m:1055
-#: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:688
+#: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/macosx/intf.m:694
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
 #: modules/video_output/snapshot.c:81
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1612
+#: src/libvlc-module.c:1613
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1664
+#: src/libvlc-module.c:1665
 msgid "Subpictures"
-msgstr "Sub-obrázky"
+msgstr "Pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1672 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
+#: src/libvlc-module.c:1673 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
 #: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1689 modules/stream_out/transcode.c:123
+#: src/libvlc-module.c:1690 modules/stream_out/transcode.c:123
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekryvy/Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1697
+#: src/libvlc-module.c:1698
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1727
+#: src/libvlc-module.c:1728
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1752
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1761
+#: src/libvlc-module.c:1762
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1773
+#: src/libvlc-module.c:1774
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1782 modules/demux/kate_categories.c:47
+#: src/libvlc-module.c:1783 modules/demux/kate_categories.c:47
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1830
+#: src/libvlc-module.c:1831
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1837 modules/access/v4l2.c:77
+#: src/libvlc-module.c:1838 modules/access/v4l2.c:77
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1876
+#: src/libvlc-module.c:1877
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1908
+#: src/libvlc-module.c:1909
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1930
+#: src/libvlc-module.c:1931
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1936
+#: src/libvlc-module.c:1937
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1944
+#: src/libvlc-module.c:1945
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2090
+#: src/libvlc-module.c:2091
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2529
+#: src/libvlc-module.c:2530
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2606
+#: src/libvlc-module.c:2607
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2609
+#: src/libvlc-module.c:2610
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2611
+#: src/libvlc-module.c:2612
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4643,55 +4642,55 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2614
+#: src/libvlc-module.c:2615
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
 "programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2616
+#: src/libvlc-module.c:2617
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2618
+#: src/libvlc-module.c:2619
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2620
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2621
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strictmatches."
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
-"parametrami --advanced a --help-verbose)"
+"parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
+"k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc-module.c:2624
+#: src/libvlc-module.c:2625
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2626
+#: src/libvlc-module.c:2627
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:2628
+#: src/libvlc-module.c:2629
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2630
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2632
+#: src/libvlc-module.c:2633
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2634
+#: src/libvlc-module.c:2635
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2690
+#: src/libvlc-module.c:2691
 msgid "main program"
 msgstr "hlavný program"
 
@@ -4716,14 +4715,13 @@ msgid "%ld B"
 msgstr "%ld B"
 
 #: src/misc/update.c:1590
-#, fuzzy
 msgid "Saving file failed"
-msgstr "Uložiť súbor"
+msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
 
 #: src/misc/update.c:1591
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
 
 #: src/misc/update.c:1607 src/misc/update.c:1629
 #, c-format
@@ -4739,16 +4737,16 @@ msgid "Downloading ..."
 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
 
 #: src/misc/update.c:1611 modules/access/dvb/scan.c:321
-#: modules/demux/avi/avi.c:682 modules/demux/avi/avi.c:2403
+#: modules/demux/avi/avi.c:688 modules/demux/avi/avi.c:2409
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
-#: modules/gui/macosx/controls.m:83 modules/gui/macosx/interaction.m:129
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:133 modules/gui/macosx/interaction.m:136
-#: modules/gui/macosx/open.m:167 modules/gui/macosx/open.m:194
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:185 modules/gui/macosx/prefs.m:206
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:238 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:617 modules/gui/macosx/wizard.m:320
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1253
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1330
+#: modules/gui/macosx/controls.m:83 modules/gui/macosx/open.m:167
+#: modules/gui/macosx/open.m:194 modules/gui/macosx/prefs.m:185
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:206 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:238
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:619
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:320
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1252
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1331
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:239
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
@@ -4792,13 +4790,12 @@ msgid "File not verifiable"
 msgstr "Súbor nemožno overiť"
 
 #: src/misc/update.c:1704
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
 "was deleted."
 msgstr ""
-"Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu program VLC tento "
-"súbor vymazal."
+"Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
 #: src/misc/update.c:1715 src/misc/update.c:1727
 msgid "File corrupted"
@@ -4817,32 +4814,31 @@ msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinované"
 
-#: src/video_output/video_output.c:2032 modules/gui/macosx/intf.m:637
-#: modules/gui/macosx/intf.m:638 modules/video_filter/deinterlace.c:127
+#: src/video_output/video_output.c:2035 modules/gui/macosx/intf.m:643
+#: modules/gui/macosx/intf.m:644 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:85
+#: modules/video_filter/deinterlace.c:127
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Rozkladať"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:311 modules/gui/macosx/intf.m:630
-#: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:892
+#: src/video_output/vout_intf.c:311 modules/gui/macosx/intf.m:636
+#: modules/gui/macosx/intf.m:637 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:892
 #: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:83
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:133
 msgid "Crop"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:375 modules/gui/macosx/intf.m:628
-#: modules/gui/macosx/intf.m:629
+#: src/video_output/vout_intf.c:375 modules/gui/macosx/intf.m:634
+#: modules/gui/macosx/intf.m:635
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:402
-#, fuzzy
 msgid "Autoscale video"
-msgstr "Zapnúť video"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:409
-#, fuzzy
 msgid "Scale factor"
-msgstr "Škálovací faktor (0.1-2.0)"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
 
 #: modules/access/alsa.c:72 modules/access/oss.c:62
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
@@ -4862,7 +4858,7 @@ msgstr ""
 "22050, 44100,48000)"
 
 #: modules/access/alsa.c:78 modules/access/bd/bd.c:52
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:63
+#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:61
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dv.c:71
 #: modules/access/dvb/access.c:84 modules/access/dvdnav.c:73
 #: modules/access/dvdread.c:76 modules/access/eyetv.m:61
@@ -4878,36 +4874,33 @@ msgid "Caching value in ms"
 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
 
 #: modules/access/alsa.c:80
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Hodnota ukladania záznamov Alsa do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
+"nastavuje v milisekundách."
 
 #: modules/access/alsa.c:87
 msgid "Alsa"
-msgstr ""
+msgstr "Alsa"
 
 #: modules/access/alsa.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Alsa audio capture input"
-msgstr "Zvukový vstup JACK"
+msgstr "Vstup zvukových záznamov Alsa"
 
 #: modules/access/bd/bd.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Caching value for BDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre BD. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
 #: modules/access/bd/bd.c:61
 msgid "BD"
-msgstr ""
+msgstr "BD"
 
 #: modules/access/bd/bd.c:62
 msgid "Blu-Ray Disc Input"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:86
 msgid ""
@@ -4917,7 +4910,7 @@ msgstr ""
 "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:89
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:973
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:972
 msgid "Adapter card to tune"
 msgstr "Karta adaptéra"
 
@@ -4934,8 +4927,8 @@ msgid "Device number to use on adapter"
 msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
 
 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:95
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:730
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:995
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:729
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:994
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
 msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
 
@@ -5036,27 +5029,24 @@ msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
 msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
-msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
+msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 9,75 GHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:130
 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
 msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:102
-#, fuzzy
 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
-msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
+msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 10,6 GHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:133
 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
 msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:106
-#, fuzzy
 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
-msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
+msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom (zvyčajne 11,7 GHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:137
 msgid "Modulation type"
@@ -5064,70 +5054,63 @@ msgstr "Typ modulácie"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:110
 msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
-msgstr ""
+msgstr "Metóda modulácie QAM, PSK alebo VSB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "QAM16"
-msgstr ""
+msgstr "QAM16"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "QAM32"
-msgstr ""
+msgstr "QAM32"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "QAM64"
-msgstr ""
+msgstr "QAM64"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
-#, fuzzy
 msgid "QAM128"
-msgstr "128"
+msgstr "QAM128"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
-#, fuzzy
 msgid "QAM256"
-msgstr "256"
+msgstr "QAM256"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:115
-#, fuzzy
 msgid "BPSK"
-msgstr "PS"
+msgstr "BPSK"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:115
-#, fuzzy
 msgid "QPSK"
-msgstr "PS"
+msgstr "QPSK"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:115
 msgid "8VSB"
-msgstr ""
+msgstr "8VSB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:115
 msgid "16VSB"
-msgstr ""
+msgstr "16VSB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:118 modules/access/bda/bda.c:119
-#, fuzzy
 msgid "ATSC Major Channel"
-msgstr "Zvukový kanál"
+msgstr "Kanál ATSC Major"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:120 modules/access/bda/bda.c:121
-#, fuzzy
 msgid "ATSC Minor Channel"
-msgstr "Zvukový kanál"
+msgstr "Kanál ATSC Minor"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:123
 msgid "ATSC Physical Channel"
-msgstr ""
+msgstr "Kanál ATSC Physical"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:126
-#, fuzzy
 msgid "FEC rate"
-msgstr "Vytvoriť"
+msgstr "Rýchlosť FEC"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:127
 msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Rýchlosť FEC zahŕňa aj rýchlosť FEC prioritného streamu v DVB-T"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/bda/bda.c:138
 msgid "1/2"
@@ -5286,30 +5269,29 @@ msgid "Circular Right"
 msgstr "Otočiť doprava"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:178
-#, fuzzy
 msgid "Satellite Range Code"
-msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:179
 msgid "Satellite Range Code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
 msgstr ""
+"Kód dosahu satelitu je definovaný jeho výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:181
-#, fuzzy
 msgid "Network Name"
-msgstr "Sieť:"
+msgstr "Názov siete"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:182
 msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:183
 msgid "Network Name to Create"
-msgstr ""
+msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:184
 msgid "Create Unique name in the System Tuning Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre systémové ladenie"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:187 modules/access/dvb/access.c:194
 msgid "DVB"
@@ -5319,47 +5301,47 @@ msgstr "DVB"
 msgid "DirectShow DVB input"
 msgstr "Vstup DirectShow DVB"
 
-#: modules/access/cdda.c:65
+#: modules/access/cdda.c:63
 msgid ""
 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/cdda.c:69 modules/gui/macosx/open.m:186
+#: modules/access/cdda.c:67 modules/gui/macosx/open.m:186
 #: modules/gui/macosx/open.m:603 modules/gui/macosx/open.m:691
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:294
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:70
+#: modules/access/cdda.c:68
 msgid "Audio CD input"
 msgstr "Vstup Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:76
+#: modules/access/cdda.c:74
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
 msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
+#: modules/access/cdda.c:86
 msgid "CDDB Server"
 msgstr "CDDB Server"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
+#: modules/access/cdda.c:86
 msgid "Address of the CDDB server to use."
 msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:91
+#: modules/access/cdda.c:89
 msgid "CDDB port"
-msgstr "port CDDB"
+msgstr "Port CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:91
+#: modules/access/cdda.c:89
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:506
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/access/cdda.c:504
+#, c-format
 msgid "Audio CD - Track %02i"
-msgstr "Audio CD - Stopa %i"
+msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
 
 #: modules/access/cdda/access.c:285
 msgid "CD reading failed"
@@ -5664,32 +5646,32 @@ msgstr ""
 "textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú pri "
 "nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
 
-#: modules/access/cdda/info.c:331 modules/access/cdda/info.c:337
-#: modules/access/cdda/info.c:340 modules/access/dvdread.c:99
+#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:335
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:99
 #: modules/access/vcdx/info.c:91 modules/gui/macosx/open.m:170
 #: modules/gui/macosx/open.m:440
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:331 modules/access/cdda/info.c:396
+#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:394
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/macosx/wizard.m:352
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:51
 msgid "Duration"
 msgstr "Trvanie"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:337
+#: modules/access/cdda/info.c:335
 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
 msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:340 modules/access/vcdx/info.c:106
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:106
 msgid "Tracks"
 msgstr "Stopy"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:400 modules/gui/qt4/ui/open.h:275
+#: modules/access/cdda/info.c:398 modules/gui/qt4/ui/open.h:275
 msgid "MRL"
 msgstr "MRL"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:854 modules/access/cdda/info.c:881
+#: modules/access/cdda/info.c:852 modules/access/cdda/info.c:879
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Stopa %i"
@@ -5770,17 +5752,16 @@ msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
-"Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje "
-"v milisekundách."
+"Hodnota pre ukladanea streamov DirectShow do vyrovnávacej pamäte. Táto "
+"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l.c:75
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:783
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:818
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:782
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:817
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
@@ -5793,8 +5774,8 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:789
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:824
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:788
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:823
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov zvuk. zariadenia"
 
@@ -5807,7 +5788,7 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:693
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:692
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
@@ -5831,20 +5812,20 @@ msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že video-vstup DirectShow bude "
+"Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že vstup videa DirectShow bude "
 "používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
 "hodnota -,  RV 24, atď)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:122
 msgid "Video input frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania na video-vstupe"
+msgstr "Rýchlosť snímkovania na vstupe videa"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že video-vstup DirectShow bude používať "
+"Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že vstup videa DirectShow bude používať "
 "zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
 "59.94, alebo iné)."
 
@@ -5900,7 +5881,7 @@ msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
 msgid "Video input pin"
-msgstr "Pin video-vstupu"
+msgstr "Pin vstupu video"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
 msgid ""
@@ -5923,27 +5904,27 @@ msgstr "Pin zvuk. vstupu"
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
-"\"video-vstup\"."
+"\"vstup videa\"."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 msgid "Video output pin"
-msgstr "Pin video-výstupu"
+msgstr "Pin výstupu videa"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
-"Tu si môžete nastaviť typ video-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcii \"video vstup\"."
+"Tu si môžete nastaviť typ výstupu videa. Pozrite si, aké je nastavenie v "
+"sekcií \"vstup videa\"."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
 msgid "Audio output pin"
-msgstr "Pin zvuk. výstupu"
+msgstr "Pin zvukového výstupu"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete zvoliť typ zvuk. výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcii \"video-vstup\""
+"sekcii \"vstup videa\""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
 msgid "AM Tuner mode"
@@ -6008,20 +5989,18 @@ msgstr "Konfigurovať"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:466 modules/access/dshow/dshow.cpp:543
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:978 modules/access/dshow/dshow.cpp:1031
-#, fuzzy
 msgid "Capture failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:467
 msgid "No video or audio device selected."
-msgstr ""
+msgstr "Nie je vybrané žiadne zvukové alebo video-zariadenie."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:544
-#, fuzzy
 msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
 msgstr ""
-"Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
-"v súbore so záznamom."
+"Program VLC nemôže otvoriť NIJAKÉ zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
+"informácie nájdete v súbore so záznamom."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:979
 #, c-format
@@ -6036,20 +6015,18 @@ msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
 #: modules/access/dv.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Caching value for DV streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
-"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+"Hodnota ukladania DVB streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
+"nastavuje v milisekundách."
 
 #: modules/access/dv.c:77
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
 msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
 
 #: modules/access/dv.c:78
-#, fuzzy
 msgid "DV"
-msgstr "DVB"
+msgstr "DV"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:138
 msgid "Modulation type for front-end device."
@@ -6061,7 +6038,7 @@ msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:159
 msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP host-adresa"
+msgstr "HTTP adresa hostiteľa"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:161
 msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
@@ -6158,9 +6135,8 @@ msgstr ""
 "vysvetlivky k novej syntaxi."
 
 #: modules/access/dvb/access.c:986
-#, fuzzy
 msgid "Invalid polarization"
-msgstr "Neplatná kombinácia"
+msgstr "Nesprávna polarizácia"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:987
 #, c-format
@@ -6170,11 +6146,11 @@ msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
 #: modules/access/dvb/scan.c:311
 #, c-format
 msgid "%.1f MHz (%d services)"
-msgstr ""
+msgstr "%.1f MHz (%d služieb)"
 
 #: modules/access/dvb/scan.c:321
 msgid "Scanning DVB-T"
-msgstr ""
+msgstr "Skenovanie pásma DVB-T"
 
 #: modules/access/dvdnav.c:69 modules/access/dvdread.c:72
 msgid "DVD angle"
@@ -6216,12 +6192,11 @@ msgid "Playback failure"
 msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
 #: modules/access/dvdnav.c:318
-#, fuzzy
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
 msgstr ""
-"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že disk je kryptovaný "
-"a nie je možné ho dekryptovať."
+"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
+"dekryptovať celý disk."
 
 #: modules/access/dvdread.c:81
 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
@@ -6270,12 +6245,11 @@ msgid "DVD without menus"
 msgstr "DVD bez menu"
 
 #: modules/access/dvdread.c:106
-#, fuzzy
 msgid "DVDRead Input (no menu support)"
-msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
+msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
 
 #: modules/access/dvdread.c:252
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
@@ -6309,9 +6283,8 @@ msgstr ""
 "mala nastavovať v milisekundách."
 
 #: modules/access/eyetv.m:68
-#, fuzzy
 msgid "EyeTV input"
-msgstr "Vstup FTP"
+msgstr "Vstup EyeTV"
 
 #: modules/access/fake.c:46
 msgid ""
@@ -6330,7 +6303,7 @@ msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
 msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
 
 #: modules/access/fake.c:51 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:49
-#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:135
+#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:136
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
@@ -6347,14 +6320,14 @@ msgid "Duration in ms"
 msgstr "Trvanie v ms"
 
 #: modules/access/fake.c:57
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is -1 "
 "meaning that the stream is unlimited when fake is forced, or lasts for 10 "
 "seconds otherwise. 0, means that the stream is unlimited)."
 msgstr ""
 "Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
-"(predvolená hodnota je 0, čo znamená, že stream je nekonečný)."
+"(predvolená hodnota je -1, čo znamená, že stream nie je pri limitovaný, "
+"alebo trvá 10 sekúnd. Hodnota 0 znamená, že stream nie je limitovaný)."
 
 #: modules/access/fake.c:63 modules/codec/fake.c:89
 msgid "Fake"
@@ -6385,17 +6358,17 @@ msgstr "Vstup súboru"
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/file.c:225 modules/access/file.c:345
+#: modules/access/file.c:224 modules/access/file.c:344
 #: modules/access/mmap.c:229 modules/access/mtp.c:218 modules/access/mtp.c:306
 msgid "File reading failed"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
 
-#: modules/access/file.c:226 modules/access/mmap.c:230
+#: modules/access/file.c:225 modules/access/mmap.c:230
 #: modules/access/mtp.c:219
 msgid "VLC could not read the file."
 msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
 
-#: modules/access/file.c:346 modules/access/mtp.c:307
+#: modules/access/file.c:345 modules/access/mtp.c:307
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
@@ -6542,7 +6515,6 @@ msgid "Forward Cookies"
 msgstr "Odovzdať cookies"
 
 #: modules/access/http.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Forward Cookies across http redirections "
 msgstr "Preposielať cookies cez presmerovanie http"
 
@@ -6564,13 +6536,12 @@ msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo pre realm %s."
 
 #: modules/access/jack.c:64
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Make VLC buffer audio data captured from jack for the specified length in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
-"Zachytávať zvuk. údaje z jack konektora počas zadaného času (čas sa udáva v "
-"milisekundách). "
+"Zachytávať údaje o zvuku vo vyrovávacej pamäti programu VLC z jack konektora "
+"počas zadaného času (čas sa udáva v milisekundách). "
 
 #: modules/access/jack.c:66
 msgid "Pace"
@@ -6670,32 +6641,27 @@ msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
 #: modules/access/mtp.c:71
-#, fuzzy
 msgid "MTP input"
-msgstr "Vstup FTP"
+msgstr "Vstup MTP"
 
 #: modules/access/mtp.c:72
-#, fuzzy
 msgid "MTP"
-msgstr "TCP"
+msgstr "MTP"
 
 #: modules/access/oss.c:69
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for OSS captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Hodnota ukladania snímok OSS do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
+"nastavuje v milisekundách."
 
 #: modules/access/oss.c:77
-#, fuzzy
 msgid "OSS"
-msgstr "DSS"
+msgstr "OSS"
 
 #: modules/access/oss.c:78
-#, fuzzy
 msgid "OSS input"
-msgstr "Vstup SMB"
+msgstr "Vstup OSS"
 
 #: modules/access/pvr.c:62
 msgid ""
@@ -6722,8 +6688,8 @@ msgid "PVR radio device"
 msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
 
 #: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:90
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:831
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:930
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:830
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:929
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
 
@@ -6733,7 +6699,8 @@ msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
 #: modules/access/pvr.c:75 modules/access/v4l.c:96 modules/access/v4l2.c:86
 #: modules/codec/invmem.c:53 modules/demux/rawvid.c:49
-#: modules/video_filter/mosaic.c:96 modules/video_output/vmem.c:50
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:480 modules/video_filter/mosaic.c:96
+#: modules/video_output/vmem.c:50
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
@@ -6743,7 +6710,8 @@ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
 #: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:99 modules/access/v4l2.c:89
 #: modules/codec/invmem.c:56 modules/demux/rawvid.c:53
-#: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:53
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477 modules/video_filter/mosaic.c:94
+#: modules/video_output/vmem.c:53
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
@@ -6752,8 +6720,8 @@ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
 #: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:83 modules/access/v4l2.c:194
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:838
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:937
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:837
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:936
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
@@ -6814,8 +6782,8 @@ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
 #: modules/access/pvr.c:110 modules/access/v4l2.c:160
-#: modules/access/vcdx/info.c:100 modules/gui/macosx/intf.m:546
-#: modules/stream_out/raop.c:143
+#: modules/access/vcdx/info.c:100 modules/gui/macosx/intf.m:552
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:344 modules/stream_out/raop.c:143
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
@@ -6836,7 +6804,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:120 modules/access/v4l.c:136
 msgid "Automatic"
-msgstr "Autom."
+msgstr "Automaticky"
 
 #: modules/access/pvr.c:120 modules/access/v4l.c:136 modules/access/v4l2.c:215
 msgid "SECAM"
@@ -6909,13 +6877,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:45
 msgid "RTCP (local) port"
-msgstr ""
+msgstr "(Lokálny) port RTCP"
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:47
 msgid ""
 "RTCP packets will be received on this transport protocol port. If zero, "
 "multiplexed RTP/RTCP is used."
 msgstr ""
+"Na tomto porte protokolu sa prijmajú RTCP pakety. Ak je hodnota nulová, "
+"používa sa multiplexovaný protokol RTP/RTCP."
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:50 modules/stream_out/rtp.c:134
 msgid "SRTP key (hexadecimal)"
@@ -6985,7 +6955,7 @@ msgstr "RTP"
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:85
 msgid "Real-Time Protocol (RTP) input"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup protokolu Real-time (RTP)"
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:46 modules/access_output/udp.c:67
 #: modules/demux/live555.cpp:75
@@ -7028,7 +6998,7 @@ msgstr ""
 "milisekundách."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:46
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1038
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1037
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu."
 
@@ -7074,14 +7044,15 @@ msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
 msgstr "Pri zaznamenávaní do pod-obrázka sledovať myš."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Mouse pointer image"
-msgstr "Konovať obrázok"
+msgstr "Obrázok kurzora myši"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:80
 msgid ""
 "If specifed, will use the image to draw the mouse pointer on the capture."
 msgstr ""
+"Ak je špecifikované, použije sa obrázok na vykreslenie ukazovateľa myši na "
+"snímke."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:94
 msgid "Screen Input"
@@ -7089,7 +7060,7 @@ msgstr "Obrazový vstup"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:95 modules/gui/macosx/open.m:211
 #: modules/gui/macosx/open.m:411 modules/gui/macosx/open.m:980
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:477 modules/gui/macosx/vout.m:222
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:478 modules/gui/macosx/vout.m:219
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
@@ -7203,7 +7174,7 @@ msgstr "Jas"
 
 #: modules/access/v4l.c:104
 msgid "Brightness of the video input."
-msgstr "Jas vo video-vstupe."
+msgstr "Jas na vstupe videa."
 
 #: modules/access/v4l.c:105 modules/access/v4l2.c:114
 #: modules/gui/macosx/extended.m:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:879
@@ -7212,7 +7183,7 @@ msgstr "Farebný odtieň"
 
 #: modules/access/v4l.c:107
 msgid "Hue of the video input."
-msgstr "Farebný odtieň vo video-vstupe."
+msgstr "Farebný odtieň na vstupe videa."
 
 #: modules/access/v4l.c:108 modules/gui/fbosd.c:141
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:902
@@ -7225,7 +7196,7 @@ msgstr "Farba"
 
 #: modules/access/v4l.c:110
 msgid "Color of the video input."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Farba vstupu videa"
 
 #: modules/access/v4l.c:111 modules/access/v4l2.c:108
 #: modules/gui/macosx/extended.m:98 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:876
@@ -7234,7 +7205,7 @@ msgstr "Kontrast"
 
 #: modules/access/v4l.c:113
 msgid "Contrast of the video input."
-msgstr "Kontrast video-vstupu"
+msgstr "Kontrast vstupu videa"
 
 #: modules/access/v4l.c:114 modules/access/v4l2.c:267
 msgid "Tuner"
@@ -7244,7 +7215,7 @@ msgstr "Tuner"
 msgid "Tuner to use, if there are several ones."
 msgstr "Používaný tuner."
 
-#: modules/access/v4l.c:116
+#: modules/access/v4l.c:116 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:465
 msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
 
@@ -7274,6 +7245,9 @@ msgid ""
 "Alsa or OSS audio capture in the v4l access is deprecated. please use "
 "'v4l:// :input-slave=alsa://' or 'v4l:// :input-slave=oss://' instead."
 msgstr ""
+"Neodporúča sa používanie zvukových záznamov Alsa alebo OSS pri prístupe cez "
+"v4l. Namiesto toho prosím použite príkaz 'v4l:// :input-slave=alsa://' alebo "
+"'v4l:// :input-slave=oss://'."
 
 #: modules/access/v4l.c:141
 msgid "Video4Linux"
@@ -7283,7 +7257,7 @@ msgstr "Video4Linux"
 msgid "Video4Linux input"
 msgstr "Vstup Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l2.c:68 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:796
+#: modules/access/v4l2.c:68 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:795
 #: modules/stream_out/standard.c:100
 msgid "Standard"
 msgstr "Štandardné"
@@ -7325,31 +7299,30 @@ msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
 msgstr "Metóda IO (READ, MMAP, USERPTR)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Force width (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
-msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1)."
+msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Force height (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
-msgstr "Vynútiť výšku (autodetekcia: -1)."
+msgstr "Vynútenie výšky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Framerate to capture, if applicable (0 for autodetect)."
-msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+msgstr ""
+"Zachytávaná rýchlosť snímkovania, ak je možné ju použiť (pre autodetekciu "
+"zadajte hodnotu 0)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:97
 msgid "Use libv4l2"
-msgstr ""
+msgstr "Použiť knižnicu libv4l2"
 
 #: modules/access/v4l2.c:99
 msgid "Force usage of the libv4l2 wrapper."
-msgstr ""
+msgstr "Vynútiť si použitie obal libv4l2."
 
 #: modules/access/v4l2.c:102
 msgid "Reset v4l2 controls"
-msgstr "Obnoviť  pôvodné ovládacie prvky v4l2"
+msgstr "Obnoviť pôvodné ovládacie prvky v4l2"
 
 #: modules/access/v4l2.c:104
 msgid "Reset controls to defaults provided by the v4l2 driver."
@@ -7357,12 +7330,12 @@ msgstr "Obnoviť ovládacie prvky na predvolený stav, podľa ovládača v4l2."
 
 #: modules/access/v4l2.c:107
 msgid "Brightness of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-msgstr "Jas vo video-vstupe (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+msgstr "Jas vstupu videa (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:110
 msgid "Contrast of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Kontrast video-vstupu (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+"Kontrast vstupu videa (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:101
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:878
@@ -7373,7 +7346,7 @@ msgstr "Sýtosť"
 #: modules/access/v4l2.c:113
 msgid "Saturation of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Sýtosť na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+"Sýtosť na vstupe videa (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:116
 msgid "Hue of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
@@ -7387,7 +7360,7 @@ msgstr "Úroveň čiernej farby"
 #: modules/access/v4l2.c:119
 msgid "Black level of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Úroveň čiernej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"Úroveň čiernej farby na vstupe videa (ak je táto funkcia podporovaná "
 "ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:120
@@ -7399,7 +7372,7 @@ msgid ""
 "Automatically set the white balance of the video input (if supported by the "
 "v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Automaticky nastaviť vyváženie bielej na video-vstupe (ak je táto funkcia "
+"Automaticky nastaviť vyváženie bielej na vstupe videa (ak je táto funkcia "
 "podporovaná ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:124
@@ -7422,7 +7395,7 @@ msgstr "Vyváženie červenej farby"
 #: modules/access/v4l2.c:130
 msgid "Red balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Vyvažovanie červenej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"Vyvažovanie červenej farby na vstupe videa (ak je táto funkcia podporovaná "
 "ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:131
@@ -7432,7 +7405,7 @@ msgstr "Vyváženie modrej farby"
 #: modules/access/v4l2.c:133
 msgid "Blue balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Vyváženie modrej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"Vyváženie modrej farby na vstupe videa (ak je táto funkcia podporovaná "
 "ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:134 modules/gui/macosx/extended.m:99
@@ -7452,7 +7425,7 @@ msgstr "Expozícia"
 #: modules/access/v4l2.c:139
 msgid "Exposure of the video input (if supported by the v4L2 driver)."
 msgstr ""
-"Expozícia video-vstupu (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4L2)."
+"Expozícia vstupu videa (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4L2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:140
 msgid "Auto gain"
@@ -7462,7 +7435,7 @@ msgstr "Automatické zosilnenie"
 msgid ""
 "Automatically set the video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Automatické nastavenie zosilnenia video-vstupu (ak je táto funkcia "
+"Automatické nastavenie zosilnenia vstupu videa (ak je táto funkcia "
 "podporovaná ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:144
@@ -7472,7 +7445,7 @@ msgstr "Zosilnenie"
 #: modules/access/v4l2.c:146
 msgid "Video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Zosilnenie video-vstupu (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+"Zosilnenie vstupu videa (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:147
 msgid "Horizontal flip"
@@ -7606,6 +7579,9 @@ msgid ""
 "Alsa or OSS audio capture in the v4l2 access is deprecated. please use "
 "'v4l2:// :input-slave=alsa://' or 'v4l2:// :input-slave=oss://' instead."
 msgstr ""
+"Neodporúča sa používanie zvukových záznamov Alsa alebo OSS pri prístupe cez "
+"v4l2. Namiesto toho použite prosím príkaz 'v4l2:// :input-slave=alsa://' "
+"alebo 'v4l2:// :input-slave=oss://'."
 
 #: modules/access/v4l2.c:220
 msgid "READ"
@@ -7692,7 +7668,7 @@ msgstr "[vcd:][jednotka][@[titul][,[kapitola]]]"
 #: modules/access/vcdx/access.c:286 modules/access/vcdx/access.c:369
 #: modules/access/vcdx/access.c:696 modules/access/vcdx/info.c:294
 #: modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:368
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:367
 msgid "Entry"
 msgstr "Záznam"
 
@@ -7878,8 +7854,10 @@ msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
 #: modules/access_output/http.c:68 modules/control/telnet.c:87
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:228 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:359
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:135 modules/misc/notify/growl_udp.c:64
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:228
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:126
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:359 modules/misc/audioscrobbler.c:135
+#: modules/misc/notify/growl_udp.c:64
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
@@ -8136,11 +8114,11 @@ msgstr "Priestorový efekt zvuku v slúchadlách"
 msgid "Headphone effect"
 msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:84
 msgid "Use downmix algorithm"
 msgstr "Používať downmixovací algoritmus"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:85
 msgid ""
 "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
 "headphone channel mixer. It gives the effect of standing in a room full of "
@@ -8150,11 +8128,11 @@ msgstr ""
 "mono-zvuk. Tento algoritmus sa používa aj v zmiešavači, pri efekte zvuku v "
 "slúchadlách. Vytvára dojem, akoby ste stáli v izbe plnej reproduktorov."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
 msgid "Select channel to keep"
 msgstr "Zvoľte si kanál, ktorý chcete zachovať"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
 msgid ""
 "This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
 "one from (0=left, 1=right, 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
@@ -8163,19 +8141,19 @@ msgstr ""
 "vybraného. Môžete zadať hodnoty (0=vľavo, 1=vpravo, 2=vzadu-vľavo, 3=vzadu-"
 "vpravo, 4=centrálny, 5=vpredu-vľavo)"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96
 msgid "Left rear"
 msgstr "Ľavý zadný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96
 msgid "Right rear"
 msgstr "Pravý zadný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:102
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
 msgid "Left front"
 msgstr "Ľavý predný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:114
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:109
 msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
 msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
 
@@ -8191,11 +8169,11 @@ msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
 msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:93
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:89
 msgid "A/52 dynamic range compression"
 msgstr "Kompresia dynamického rozsahu A/52"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:95
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:91
 #: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:85
 msgid ""
 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
@@ -8208,16 +8186,16 @@ msgstr ""
 "prostredí alebo vtedy, keď nechcete prehrávaním videa niekoho rušiť. Ak "
 "vypnete kompresiu dynamického rozsahu, prehrávané tóny sa nebudú upravovať. "
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:100
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
 msgid "Enable internal upmixing"
 msgstr "Zapnúť interný upmixing"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:102
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:98
 msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
 msgstr "Aktivovať algoritmus pre interný upmixing (neodporúča sa)."
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:106
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:115
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:102
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:111
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
 msgstr "ATSC A/52 (AC-3) dekodér zvuku"
 
@@ -8242,7 +8220,7 @@ msgstr "Zvukový filter pre konvertovanie DTS->S/PDIF"
 msgid "Fixed point audio format conversions"
 msgstr "Konverzie zvuk. formátov s fixným bodom"
 
-#: modules/audio_filter/converter/float.c:102
+#: modules/audio_filter/converter/float.c:98
 msgid "Floating-point audio format conversions"
 msgstr "Konverzie zvuk. formátov s plávajúcim bodom"
 
@@ -8431,39 +8409,39 @@ msgstr "Zosilnenie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:63
 msgid "Freq 1 (Hz)"
-msgstr "Frekv. 1 [Hz]"
+msgstr "Frekvencia 1 [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:65
 msgid "Freq 1 gain (dB)"
-msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekvencie 1 [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:67
 msgid "Freq 1 Q"
-msgstr "Frekv. 1 Q"
+msgstr "Frekvencia 1 Q"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:68
 msgid "Freq 2 (Hz)"
-msgstr "Frekv. 2 [Hz]"
+msgstr "Frekvencia 2 [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:70
 msgid "Freq 2 gain (dB)"
-msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekvencie 2 [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:72
 msgid "Freq 2 Q"
-msgstr "Frekv. 2 Q"
+msgstr "Frekvencia 2 Q"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:73
 msgid "Freq 3 (Hz)"
-msgstr "Frekv. 3 [Hz]"
+msgstr "Frekvencia 3 [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:75
 msgid "Freq 3 gain (dB)"
-msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekvencie 3 [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:77
 msgid "Freq 3 Q"
-msgstr "Frekv. 3 Q"
+msgstr "Frekvencia 3 Q"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:98
 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:103
@@ -8484,9 +8462,8 @@ msgid "Audio filter for ugly resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre zlé prevzorkovanie"
 
 #: modules/audio_filter/scaletempo.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Audio tempo scaler synched with rate"
-msgstr "Stupňovať tempo zvuku v synchronizácií s rýchlosťou prehrávania"
+msgstr "Stupňovanie tempa zvuku synchronizované s rýchlosťou"
 
 #: modules/audio_filter/scaletempo.c:48
 msgid "Scaletempo"
@@ -8518,28 +8495,24 @@ msgstr ""
 "Dĺžka v milisekundách pre vyhľadávanie najlepšej pozície pri prekrývaní"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:48
-#, fuzzy
 msgid "Room size"
-msgstr "Náhodne"
+msgstr "Veľkosť miestnosti"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:49
 msgid "Defines the virtual surface of the roomemulated by the filter."
-msgstr ""
+msgstr "Definuje virtuálny povrch emulovaný filtrom."
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:52
-#, fuzzy
 msgid "Room width"
-msgstr "Šírka videa"
+msgstr "Šírka miestnosti"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:53
-#, fuzzy
 msgid "Width of the virtual room"
-msgstr "Šírka screenshotu."
+msgstr "Šírka virtuálnej miestnosti"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:65
-#, fuzzy
 msgid "Audio Spatializer"
-msgstr "Priestorový efekt"
+msgstr "Vytváranie priestorového efektu zvuku"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:66
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:59
@@ -8574,8 +8547,8 @@ msgstr "Názov jednotky ALSA"
 #: modules/audio_output/auhal.c:968 modules/audio_output/directx.c:462
 #: modules/audio_output/oss.c:135 modules/audio_output/portaudio.c:389
 #: modules/audio_output/sdl.c:179 modules/audio_output/sdl.c:197
-#: modules/audio_output/waveout.c:464 modules/gui/macosx/intf.m:613
-#: modules/gui/macosx/intf.m:614
+#: modules/audio_output/waveout.c:464 modules/gui/macosx/intf.m:619
+#: modules/gui/macosx/intf.m:620
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Zvukové zariadenie"
 
@@ -8681,15 +8654,17 @@ msgstr ""
 "výstup niektoré zvukové karty nepodporujú)."
 
 #: modules/audio_output/directx.c:233
-#, fuzzy
 msgid "Select speaker configuration"
-msgstr "Konfigurácia rozhrania Lua"
+msgstr "Vyberte si konfiguráciu reproduktorov"
 
 #: modules/audio_output/directx.c:234
 msgid ""
 "Select speaker configuration you want to use. This option doesn't upmix! So "
 "NO e.g. Stereo -> 5.1 conversion."
 msgstr ""
+"Vyberte si konfiguráciu reproduktorov, ktorú chcete použiť. Táto voľba "
+"nespôsobuje upmixovanie. Takže napríklad nie je možné prekonvertovať stereo-"
+"zvuk do formátu 5.1."
 
 #: modules/audio_output/directx.c:238
 msgid "DirectX audio output"
@@ -8806,17 +8781,17 @@ msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
 msgid "PORTAUDIO audio output"
 msgstr "Zvukový výstup PORTAUDIO"
 
-#: modules/audio_output/pulse.c:61 modules/gui/macosx/intf.m:535
-#: modules/gui/macosx/intf.m:536 modules/gui/macosx/intf.m:1908
+#: modules/audio_output/pulse.c:61 modules/gui/macosx/intf.m:541
+#: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:1922
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:210 modules/gui/pda/pda_interface.c:1353
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:400
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:404
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:920
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:922
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:990
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1007
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1014
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1033
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:403
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:407
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:936
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:938
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1006
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1023
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1030
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1049
 msgid "VLC media player"
 msgstr "VLC media player"
 
@@ -8857,11 +8832,11 @@ msgstr "Rozšírený výstup Win32 waveOut"
 msgid "5.1"
 msgstr "5.1"
 
-#: modules/codec/a52.c:48
+#: modules/codec/a52.c:49
 msgid "A/52 parser"
 msgstr "Analyzátor A/52"
 
-#: modules/codec/a52.c:55
+#: modules/codec/a52.c:56
 msgid "A/52 audio packetizer"
 msgstr "Paketizér zvuku A/52"
 
@@ -8870,14 +8845,12 @@ msgid "ADPCM audio decoder"
 msgstr "Dekodér zvuku ADPCM"
 
 #: modules/codec/aes3.c:48
-#, fuzzy
 msgid "AES3/SMPTE 302M audio decoder"
-msgstr "MPEG dekodér zvuku"
+msgstr "Zvukový dekodér AES3/SMPTE 302M"
 
 #: modules/codec/aes3.c:53
-#, fuzzy
 msgid "AES3/SMPTE 302M audio packetizer"
-msgstr "Paketizér zvuku A/52"
+msgstr "Paketizér zvuku AES3/SMPTE 302M"
 
 #: modules/codec/araw.c:49
 msgid "Raw/Log Audio decoder"
@@ -8900,7 +8873,7 @@ msgid "Non-key"
 msgstr "Bez kľúča"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/gui/macosx/prefs.m:188
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:68
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
@@ -8950,7 +8923,7 @@ msgstr "Enkodér videa/zvuku FFmpeg"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:200
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
-msgstr "Video-filter pre rozkladanie formátu FFmpeg"
+msgstr "Filter videa pre rozkladanie formátu FFmpeg"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:64 modules/codec/avcodec/avcodec.h:66
 msgid "Direct rendering"
@@ -9084,7 +9057,8 @@ msgstr ""
 "Dekódovať len video v nízkom rozlíšení. Takéto dekódovanie spotrebováva "
 "menej systémových prostriedkov"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:121 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:231
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:121 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:256
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:231
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
 msgstr "Preskočiť filtrovanie slučiek pri dekódovaní formátu H.264"
 
@@ -9233,19 +9207,19 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:191
 msgid "Minimum video quantizer scale"
-msgstr "Minimálna mierka video-kvantizéra"
+msgstr "Minimálna mierka kvantizéra videa"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:192
 msgid "Minimum video quantizer scale."
-msgstr "Minimálna mierka video-kvantizéra"
+msgstr "Minimálna mierka kvantizéra videa"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:195
 msgid "Maximum video quantizer scale"
-msgstr "Maximálna mierka video-kvantizéra"
+msgstr "Maximálna mierka kvantizéra videa"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:196
 msgid "Maximum video quantizer scale."
-msgstr "Maximálna mierka video-kvantizéra"
+msgstr "Maximálna mierka kvantizéra videa"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:199
 msgid "Trellis quantization"
@@ -9264,7 +9238,7 @@ msgid ""
 "A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
 "255.0)."
 msgstr ""
-"Fixná mierka video-kvantizéra pri VBR kódovaní (akceptované sú hodnoty od "
+"Fixná mierka kvantizéra videa pri VBR kódovaní (akceptované sú hodnoty od "
 "0.01 do 255.0)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:207
@@ -9365,12 +9339,12 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:228
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
-msgstr "\"%s\" nie je video-enkodérom."
+msgstr "\"%s\" nie je enkodérom videa."
 
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:236
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
-msgstr "\"%s\" nie je zvuk. enkodérom."
+msgstr "\"%s\" nie je enkodérom zvuku."
 
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:256
 #, c-format
@@ -9430,229 +9404,220 @@ msgstr "Paketizér titulkov na VCD - Chaoji"
 
 #: modules/codec/dirac.c:62
 msgid "Constant quality factor"
-msgstr ""
+msgstr "Faktor konštantnej kvality"
 
 #: modules/codec/dirac.c:63
 msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
 msgstr ""
+"Ak dátový tok = 0, použije sa táto hodnota ako faktor konštantnej kvality"
 
 #: modules/codec/dirac.c:66
-#, fuzzy
 msgid "CBR bitrate (kbps)"
-msgstr "Dátový tok (kb/s)"
+msgstr "Konštantný (CBR) dátový tok (kbps)"
 
 #: modules/codec/dirac.c:67
 msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
-msgstr ""
+msgstr "Hodnota väčšia ako 0 zapne režim konštantného dátového toku"
 
 #: modules/codec/dirac.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Enable lossless coding"
-msgstr "Zapnúť efekt Megabass."
+msgstr "Zapnúť bezstratové kódovanie"
 
 #: modules/codec/dirac.c:71
 msgid ""
 "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for perfect "
 "reproduction of the original"
 msgstr ""
+"Bezstratové kódovane neberie ohľad na dátový tok a nastavenia kvality, "
+"umožňuje perfektnú reprodukciu originálnej skladby"
 
 #: modules/codec/dirac.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Prefilter"
-msgstr "Profil"
+msgstr "Predfiltrovanie"
 
 #: modules/codec/dirac.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Enable adaptive prefiltering"
-msgstr "Zapne/vypne generovanie zvuku."
+msgstr "Zapnúť adaptívne predfiltrovanie"
 
 #: modules/codec/dirac.c:80
 msgid "Centre Weighted Median"
-msgstr ""
+msgstr "Medián, vyvážený v strede"
 
 #: modules/codec/dirac.c:81
 msgid "Rectangular Linear Phase"
-msgstr ""
+msgstr "Obdĺžníková lineárna fáza"
 
 #: modules/codec/dirac.c:81
 msgid "Diagonal Linear Phase"
-msgstr ""
+msgstr "Diagonálna lineárna fáza"
 
 #: modules/codec/dirac.c:84
 msgid "Amount of prefiltering"
-msgstr ""
+msgstr "Intenzita predfiltrovania"
 
 #: modules/codec/dirac.c:85
 msgid "Higher value implies more prefiltering"
-msgstr ""
+msgstr "Väčšia hodnota znamená viac predfiltrovania"
 
 #: modules/codec/dirac.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Chroma format"
-msgstr "SDL chroma-formát"
+msgstr "Formát Chroma"
 
 #: modules/codec/dirac.c:89
 msgid ""
 "Picking chroma format will force a conversion of the video into that format"
 msgstr ""
+"Vybraním formátu chroma si vynútite aj konverziu videa do tohto formátu"
 
 #: modules/codec/dirac.c:94
 msgid "4:2:0"
-msgstr ""
+msgstr "4:2:0"
 
 #: modules/codec/dirac.c:94
 msgid "4:2:2"
-msgstr ""
+msgstr "4:2:2"
 
 #: modules/codec/dirac.c:94
 msgid "4:4:4"
-msgstr ""
+msgstr "4:4:4"
 
 #: modules/codec/dirac.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Distance between 'P' frames"
-msgstr "Maximálny krok medzi jednotlivými snímkami."
+msgstr "Vzdialenosť medzi P-snímkami"
 
 #: modules/codec/dirac.c:101
-#, fuzzy
 msgid "Number of 'P' frames per GOP"
-msgstr "Počet referenčných snímok"
+msgstr "Počet P snímkov na GOP"
 
 #: modules/codec/dirac.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Picture coding mode"
-msgstr "Nahrávanie ukončené"
+msgstr "Režim kódovania obrázkov"
 
 #: modules/codec/dirac.c:106
 msgid ""
 "Field coding is where interlaced fields are coded seperately as opposed to a "
 "pseudo-progressive frame"
 msgstr ""
+"Kódovanie polí sa vykonáva tam, kde sa prekladané polia kódou oddelene a "
+"protichodne voči pseudo-progresívnym snímkam"
 
 #: modules/codec/dirac.c:111
 msgid "auto - let encoder decide based upon input (Best)"
-msgstr ""
+msgstr "auto - nechať enkodér rozhodnúť podľa vstupu (najlepšia voľba)"
 
 #: modules/codec/dirac.c:112
 msgid "force coding frame as single picture"
-msgstr ""
+msgstr "Vynútiť si kódovanie snímky ako jedného obrázku"
 
 #: modules/codec/dirac.c:113
 msgid "force coding frame as seperate interlaced fields"
-msgstr ""
+msgstr "Vynútiť si kódovanie snímky ako oddelene prekladané polia"
 
 #: modules/codec/dirac.c:117
 msgid "Width of motion compensation blocks"
-msgstr ""
+msgstr "Šírka blokov pre kompenzáciu pohybu"
 
 #: modules/codec/dirac.c:121
 msgid "Height of motion compensation blocks"
-msgstr ""
+msgstr "Výška blokov pre kompenzáciu pohybu"
 
 #: modules/codec/dirac.c:126
 msgid "Block overlap (%)"
-msgstr ""
+msgstr "Prekrývanie blokov (%)"
 
 #: modules/codec/dirac.c:127
 msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
-msgstr ""
+msgstr "Udáva časť bloku, ktorá môže byť prekrytá susednými blokmi"
 
 #: modules/codec/dirac.c:132
-#, fuzzy
 msgid "xblen"
-msgstr "Hodnota boolean"
+msgstr "xblen"
 
 #: modules/codec/dirac.c:133
 msgid "Total horizontal block length including overlaps"
-msgstr ""
+msgstr "Celková horizontálna dĺžka bloku vrátane prekrytia"
 
 #: modules/codec/dirac.c:137
-#, fuzzy
 msgid "yblen"
-msgstr "Hodnota boolean"
+msgstr "yblen"
 
 #: modules/codec/dirac.c:138
 msgid "Total vertical block length including overlaps"
-msgstr ""
+msgstr "Celková vertikálna dĺžka bloku vrátane prekrytia"
 
 #: modules/codec/dirac.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Motion vector precision"
-msgstr "Maximálna dĺžka vektora pohybu"
+msgstr "Presnosť vektorov pohybu"
 
 #: modules/codec/dirac.c:142
 msgid "Motion vector precision in pels."
-msgstr ""
+msgstr "Presnosť vektorov pohybu (v jednotkách pels)."
 
 #: modules/codec/dirac.c:147
 msgid "Simple ME search area x:y"
-msgstr ""
+msgstr "Jednoduchá oblasť vyhľadávania ME x:y"
 
 #: modules/codec/dirac.c:148
 msgid ""
 "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching motion "
 "vector search with search range of +/-x, +/-y"
 msgstr ""
+"(Neodporúča sa) Vykonať jednoduché (nehierarchické blokové vektory pohybu "
+"vyhľadať s použitím rozsahu +/yx, +/-y)"
 
 #: modules/codec/dirac.c:153
-#, fuzzy
 msgid "Three component motion estimation"
-msgstr "Aplikovať efekt chroma aj pri odhadovaní pohybu"
+msgstr "Trojzložkové odhadovanie pohybu"
 
 #: modules/codec/dirac.c:154
-#, fuzzy
 msgid "Use chroma as part of the motion estimation process"
-msgstr "Aplikovať efekt chroma aj pri odhadovaní pohybu"
+msgstr "Použiť efekt chroma ako súčasť pri odhadovaní pohybu"
 
 #: modules/codec/dirac.c:157
-#, fuzzy
 msgid "Intra picture DWT filter"
-msgstr "Filtre pre podsnímku"
+msgstr "DWT filter intra snímkov"
 
 #: modules/codec/dirac.c:161
-#, fuzzy
 msgid "Inter picture DWT filter"
-msgstr "Filtre pre podsnímku"
+msgstr "DWT fitler snímkov inter"
 
 #: modules/codec/dirac.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Number of DWT iterations"
-msgstr "Počet riadkov"
+msgstr "Počet iterácií DWT"
 
 #: modules/codec/dirac.c:166
 msgid "Also known as DWT levels"
-msgstr ""
+msgstr "Toto nastavenie je známe aj ako tzv. úrovne DWT"
 
 #: modules/codec/dirac.c:170
-#, fuzzy
 msgid "Enable multiple quantizers"
-msgstr "Zapnúť priestorový efekt"
+msgstr "Zapnúť viacnásobné kvantizéry"
 
 #: modules/codec/dirac.c:171
 msgid "Enable multiple quantizers per subband (one per codeblock)"
-msgstr ""
+msgstr "Zapnúť viacnásobné kvantizéry na jedno subpásmo (jeden na blok kódu)"
 
 #: modules/codec/dirac.c:175
-#, fuzzy
 msgid "Enable spatial partitioning"
-msgstr "Zapnúť priestorový efekt"
+msgstr "Zapnúť rozdeľovanie priestoru"
 
 #: modules/codec/dirac.c:179
 msgid "Disable arithmetic coding"
-msgstr ""
+msgstr "Zablokovať aritmetické kódovanie"
 
 #: modules/codec/dirac.c:180
 msgid "Use variable length codes instead, useful for very high bitrates"
 msgstr ""
+"Namiesto toho použiť kódy s variabilnou dĺžkou - užitočné najmä pri veľmi "
+"veľkých dátových tokoch"
 
 #: modules/codec/dirac.c:185
-#, fuzzy
 msgid "cycles per degree"
-msgstr "Uhol v stupňoch"
+msgstr "cyklov na stupeň"
 
 #: modules/codec/dirac.c:207
 msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
-msgstr ""
+msgstr "Enkodér videa Dirac s použitím knižnice dirac-research"
 
 #: modules/codec/dmo/dmo.c:102
 msgid "DirectMedia Object decoder"
@@ -9688,7 +9653,7 @@ msgstr "Súradnica Y renderovaných titulkov"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:62
 msgid "Subpicture position"
-msgstr "Pozícia sub-obrázka"
+msgstr "Pozícia pod-obrázka"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:64
 msgid ""
@@ -9696,7 +9661,7 @@ msgid ""
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
 "g. 6=top-right)."
 msgstr ""
-"Tu si môžete určiť pozíciu sub-obrázka vo videu (0=vycentrovať, 1=vľavo, "
+"Tu si môžete určiť pozíciu pod-obrázka vo videu (0=vycentrovať, 1=vľavo, "
 "2=vpravo, 4=nahor, 8=nadol; môžete však používať aj kombinácie týchto "
 "hodnôt, napr. 6=vpravo-hore)."
 
@@ -9720,10 +9685,9 @@ msgstr "Súradnica Y kódovaných titulkov"
 msgid "DVB subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér DVB titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:92 modules/demux/ts.c:3363 modules/demux/ts.c:3420
-#, fuzzy
+#: modules/codec/dvbsub.c:92 modules/demux/ts.c:3359 modules/demux/ts.c:3416
 msgid "DVB subtitles"
-msgstr "titulky"
+msgstr "Titulky DVB"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:105
 msgid "DVB subtitles encoder"
@@ -9753,12 +9717,12 @@ msgstr "Znova načítať súbor s obrázkom"
 msgid "Reload image file every n seconds."
 msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
 
-#: modules/codec/fake.c:61 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:141
+#: modules/codec/fake.c:61 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:142
 #: modules/stream_out/transcode.c:79
 msgid "Output video width."
 msgstr "Šírka výstupného videa."
 
-#: modules/codec/fake.c:64 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:144
+#: modules/codec/fake.c:64 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:145
 #: modules/stream_out/transcode.c:82
 msgid "Output video height."
 msgstr "Výška výstupného videa."
@@ -9811,7 +9775,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/fake.c:90
 msgid "Fake video decoder"
-msgstr "Fingovaný video-dekodér"
+msgstr "Fingovaný dekodér videa"
 
 #: modules/codec/flac.c:186
 msgid "Flac audio decoder"
@@ -9839,7 +9803,7 @@ msgstr "FluidSynth MIDI syntetizátor"
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:43
 msgid "FluidSynth"
-msgstr ""
+msgstr "FluidSynth"
 
 #: modules/codec/invmem.c:54 modules/video_output/vmem.c:51
 msgid "Video memory buffer width."
@@ -9885,30 +9849,34 @@ msgid ""
 "libvlc_media_new(libvlc, \"fake://\", &ex);. Besides is simillar to vmem "
 "video output module."
 msgstr ""
+"Tento modul umožňuje vytváranie video streamu z obrázkov vo formáte .raw. "
+"Pri generovaní do pamäte sa používa knižnica libvlc. Ak chcete použiť tento "
+"modul z knižnice libvlc, nastavte príkazy --codec to invmem, set all --"
+"invmem-* options in vlc_argv an use libvlc_media_new(libvlc, \"fake://\", "
+"&ex);. Okrem iného je tento modul podobný ako výstupný modul vmem."
 
 #: modules/codec/invmem.c:79 modules/codec/invmem.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Memory video decoder"
-msgstr "Video-dekodér Theora"
+msgstr "Pamäťový dekodér videa"
 
 #: modules/codec/kate.c:196 modules/codec/subtitles/subsdec.c:196
 msgid "Formatted Subtitles"
 msgstr "Formátované titulky"
 
 #: modules/codec/kate.c:197
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Kate streams allow for text formatting. VLC partly implements this, but you "
 "can choose to disable all formatting.Note that this has no effect is "
 "rendering via Tiger is enabled."
 msgstr ""
-"Streamy Kate povoľujú aj rôzne formátovanie textu. Program VLC takéto "
-"formátovanie podporuje, môžete ho však vypnúť. "
+"Streamy Kate umožňujú aj rôzne formátovanie textu. Program VLC takéto "
+"formátovanie čiastočne podporuje, môžete však všetko formátovanie aj vypnúť. "
+"Pamätajte prosím na to, že toto nastavenie nemá žiaden vplyv, ak je zapnutá "
+"súčasť Tiger. "
 
 #: modules/codec/kate.c:204
-#, fuzzy
 msgid "Shadow"
-msgstr "Offset tieňa"
+msgstr "Tieň"
 
 #: modules/codec/kate.c:204 modules/misc/freetype.c:120
 msgid "Outline"
@@ -9950,7 +9918,7 @@ msgid "Maroon"
 msgstr "Tmavohnedá"
 
 #: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:172
-#: modules/gui/macosx/controls.m:543 modules/gui/macosx/intf.m:644
+#: modules/gui/macosx/controls.m:543 modules/gui/macosx/intf.m:650
 #: modules/misc/freetype.c:128 modules/misc/quartztext.c:104
 #: modules/misc/win32text.c:88 modules/video_filter/colorthres.c:63
 #: modules/video_filter/marq.c:62 modules/video_filter/rss.c:71
@@ -9965,7 +9933,7 @@ msgid "Fuchsia"
 msgstr "Staro-ružová"
 
 #: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:173
-#: modules/gui/macosx/controls.m:547 modules/gui/macosx/intf.m:646
+#: modules/gui/macosx/controls.m:547 modules/gui/macosx/intf.m:652
 #: modules/misc/freetype.c:128 modules/misc/quartztext.c:104
 #: modules/misc/win32text.c:88 modules/video_filter/colorthres.c:63
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:72
@@ -9980,7 +9948,7 @@ msgid "Olive"
 msgstr "Olivovo-zelená"
 
 #: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:173
-#: modules/gui/macosx/controls.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:645
+#: modules/gui/macosx/controls.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:651
 #: modules/misc/freetype.c:128 modules/misc/quartztext.c:104
 #: modules/misc/win32text.c:88 modules/video_filter/marq.c:63
 #: modules/video_filter/rss.c:72
@@ -10016,7 +9984,7 @@ msgid "Navy"
 msgstr "Námornícka modrá"
 
 #: modules/codec/kate.c:214 modules/gui/fbosd.c:174
-#: modules/gui/macosx/controls.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:647
+#: modules/gui/macosx/controls.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:653
 #: modules/misc/freetype.c:129 modules/misc/quartztext.c:105
 #: modules/misc/win32text.c:89 modules/video_filter/colorthres.c:63
 #: modules/video_filter/marq.c:64 modules/video_filter/rss.c:73
@@ -10031,50 +9999,54 @@ msgid "Aqua"
 msgstr "Voda"
 
 #: modules/codec/kate.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Use Tiger for rendering"
-msgstr "Priame renderovanie"
+msgstr "Na vykresľovanie použiť súčasť Tiger"
 
 #: modules/codec/kate.c:217
 msgid ""
 "Kate streams can be rendered using the Tiger library. Disabling this will "
 "only render static text and bitmap based streams."
 msgstr ""
+"Streamy Kate sa dajú vykresľovať pomocou knižnice Tiger. Po zablokovaní "
+"tejto voľby sa bude vykresľovať iba statický text a bitmapy založené na "
+"streamoch."
 
 #: modules/codec/kate.c:221
-#, fuzzy
 msgid "Rendering quality"
-msgstr "Kvalita kódovania"
+msgstr "Kvalita vykresľovania"
 
 #: modules/codec/kate.c:222
 msgid ""
 "Select rendering quality, at the expense of speed. 0 is fastest, 1 is "
 "highest quality."
 msgstr ""
+"Vyberte si kvalitu vykresľovania, na úkor rýchlosť. 0=najrýchlejšie, 1=s "
+"najlepšou kvalitou."
 
 #: modules/codec/kate.c:226
-#, fuzzy
 msgid "Default font effect"
-msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
+msgstr "Predvolený efekt pre písmo"
 
 #: modules/codec/kate.c:227
 msgid ""
 "Add a font effect to text to improve readability against different "
 "backgrounds."
 msgstr ""
+"Pridať efekt písma na zlepšenie jeho čitateľnosti na rôznych pozadiach."
 
 #: modules/codec/kate.c:231
 msgid "Default font effect strength"
-msgstr ""
+msgstr "Intenzita predvoleného efektu pre písmo"
 
 #: modules/codec/kate.c:232
 msgid "How pronounced to make the chosen font effect (effect dependent)."
 msgstr ""
+"Určuje, ako intenzívne sa má aplikovať vybraný efekt písma (presná hodnota "
+"je závislá od konkrétneho efektu)."
 
 #: modules/codec/kate.c:236
-#, fuzzy
 msgid "Default font description"
-msgstr "Popis relácie (SDP)"
+msgstr "Predvolený popis písma"
 
 #: modules/codec/kate.c:237
 msgid ""
@@ -10082,49 +10054,57 @@ msgid ""
 "font parameters (name, size, etc) to use. A blank name will let Tiger choose "
 "font parameters where appropriate."
 msgstr ""
+"Určuje, aké písmo popisu sa použije v prípade, že stream Kate neurčuje "
+"presné parametre pre písmo (názov, veľkosť a podobne). Ak necháte políčko "
+"prázdne, súčasť Tiger sama rozhodne o parametroch písma."
 
 #: modules/codec/kate.c:242
-#, fuzzy
 msgid "Default font color"
-msgstr "Predvolená farba textu"
+msgstr "Predvolená farba písma"
 
 #: modules/codec/kate.c:243
 msgid ""
 "Default font color to use if the Kate stream does not specify a particular "
 "font color to use."
 msgstr ""
+"Predvolená farba písma -pre prípad, že stream Kate neurčuje konkrétnu farbu "
+"písma, ktorá sa má použiť."
 
 #: modules/codec/kate.c:247
-#, fuzzy
 msgid "Default font alpha"
-msgstr "Predvolený stream"
+msgstr "Predvolená hodnota alfa pre písmo"
 
 #: modules/codec/kate.c:248
 msgid ""
 "Transparency of the default font color if the Kate stream does not specify a "
 "particular font color to use."
 msgstr ""
+"Priehľadnosť predvolenej farby písma - pre prípad, že stream Kate neurčuje "
+"konkrétnu farbu písma, ktorá sa má použiť."
 
 #: modules/codec/kate.c:252
-#, fuzzy
 msgid "Default background color"
-msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
+msgstr "Predvolená farba pozadia"
 
 #: modules/codec/kate.c:253
 msgid ""
 "Default background color if the Kate stream does not specify a background "
 "color to use."
 msgstr ""
+"Predvolená farba pozadia - pre prípad, že stream Kate neurčuje farbu "
+"pozadia, ktorá sa má použiť."
 
 #: modules/codec/kate.c:257
 msgid "Default background alpha"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolený alfa-kanál pozadia"
 
 #: modules/codec/kate.c:258
 msgid ""
 "Transparency of the default background color if the Kate stream does not "
 "specify a particular background color to use."
 msgstr ""
+"Priehľadnosť predvolenej farby pozadia - ak nie je v streame Kate určená "
+"určitá konkrétna farba pozadia."
 
 #: modules/codec/kate.c:264
 msgid ""
@@ -10135,20 +10115,24 @@ msgid ""
 "Note that changing settings below will not take effect until a new stream is "
 "played. This will hopefully be fixed soon."
 msgstr ""
+"Kate je kodekom na zobrazovanie textu a obrázkov, ktoré prekrývajú video.\n"
+"Knižnica pre vykresľovanie Tiger je potrebná na vykresľovanie komplexných "
+"streamov Kate. Avšak program VLC stále dokáže vykresľovať statický text a "
+"obrázky založené na titulkoch.\n"
+"Pamätajte na to, že zmena nastavení sa neprejaví až do prehrávania ďalšieho "
+"nového streamu. Túto chybičku opravíme v ďalších verziách programu."
 
 #: modules/codec/kate.c:273
 msgid "Kate"
 msgstr "Kate"
 
 #: modules/codec/kate.c:274
-#, fuzzy
 msgid "Kate overlay decoder"
-msgstr "Fingovaný video-dekodér"
+msgstr "Dekodér prekrývania Kate overlay"
 
 #: modules/codec/kate.c:293
-#, fuzzy
 msgid "Tiger rendering defaults"
-msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
+msgstr "Predvolené nastavenia vykresľovania súčasti Tiger"
 
 #: modules/codec/kate.c:329
 msgid "Kate text subtitles packetizer"
@@ -10158,7 +10142,7 @@ msgstr "Paketizér textových titulkov Kate"
 msgid "Subtitle renderers using libass"
 msgstr "Vykresľovače titulkov s použitím libass"
 
-#: modules/codec/libmpeg2.c:103
+#: modules/codec/libmpeg2.c:105
 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "MPEG I/II video dekodér (s použitím technológie libmpeg2)"
 
@@ -10219,9 +10203,8 @@ msgid "SDL_image video decoder"
 msgstr "Video-dekodér SDL_image"
 
 #: modules/codec/shine/shine_mod.c:66
-#, fuzzy
 msgid "MP3 fixed point audio encoder"
-msgstr "\"%s\" nie je zvuk. enkodérom."
+msgstr "Audio enkodér formátu MP3 s pevným bodom"
 
 #: modules/codec/speex.c:56 modules/codec/speex.c:844
 #: modules/gui/macosx/open.m:197 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:919
@@ -10229,9 +10212,8 @@ msgid "Mode"
 msgstr "Mód"
 
 #: modules/codec/speex.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Enforce the mode of the encoder."
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť enkodér."
+msgstr "Vynútiť si režim enkodéra."
 
 #: modules/codec/speex.c:60 modules/codec/theora.c:95
 #: modules/codec/twolame.c:55 modules/codec/vorbis.c:165
@@ -10239,28 +10221,24 @@ msgid "Encoding quality"
 msgstr "Kvalita kódovania"
 
 #: modules/codec/speex.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Enforce a quality between 0 (low) and 10 (high)."
-msgstr "Kvalita kódovania medzi 1.0 (nízka) a 10.0 (vysoká)."
+msgstr "Vynútiť si kvalitu v rozmedzí od 0 (nízka) do 10 (vysoká)."
 
 #: modules/codec/speex.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Encoding complexity"
-msgstr "Kvalita kódovania"
+msgstr "Komplexnosť kódovania"
 
 #: modules/codec/speex.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Enforce the complexity of the encoder."
-msgstr "Zelená zložka farby pri pozastavení"
+msgstr "Vynútiť si komplexnosť dekodéra."
 
 #: modules/codec/speex.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Maximal bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok"
 
 #: modules/codec/speex.c:70
 msgid "Enforce the maximal VBR bitrate"
-msgstr ""
+msgstr "Vynútiť si maximálny dátový tok VBR"
 
 #: modules/codec/speex.c:72 modules/codec/vorbis.c:175
 msgid "CBR encoding"
@@ -10271,46 +10249,48 @@ msgid ""
 "Enforce a constant bitrate encoding (CBR) instead of default variable "
 "bitrate encoding (VBR)."
 msgstr ""
+"Vynútiť si kódovanie konštantným dátovým tokom (CBR), namiesto predvoleného "
+"kódovania variabilným dátovým tokom (VBR)."
 
 #: modules/codec/speex.c:77
 msgid "Voice activity detection"
-msgstr ""
+msgstr "Detekcia hlasvoej aktivity"
 
 #: modules/codec/speex.c:79
 msgid ""
 "Enable voice activity detection (VAD). It is automatically activated in VBR "
 "mode."
 msgstr ""
+"Zapnúť detekciu hlasovej aktivity (VAD). Detekcia je zapnutá automaticky v "
+"režime VBR."
 
 #: modules/codec/speex.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Discontinuous Transmission"
-msgstr "Kontinuálny stream"
+msgstr "Nesúvislý prenos"
 
 #: modules/codec/speex.c:84
 msgid "Enable discontinuous transmission (DTX)."
-msgstr ""
+msgstr "Zapnúť prerušovaný prenos (DTX)."
 
 #: modules/codec/speex.c:88
 msgid "Narrow-band (8kHz)"
-msgstr ""
+msgstr "Úzke pásmo (8kHz)"
 
 #: modules/codec/speex.c:88
 msgid "Wide-band (16kHz)"
-msgstr ""
+msgstr "Široké pásmo (16kHz)"
 
 #: modules/codec/speex.c:88
 msgid "Ultra-wideband (32kHz)"
-msgstr ""
+msgstr "Ultra-široké pásmo (32kHz)"
 
 #: modules/codec/speex.c:95
 msgid "Speex audio decoder"
 msgstr "Dekodér zvuku Speex"
 
 #: modules/codec/speex.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Speex"
-msgstr "Rýchlosť"
+msgstr "Speex"
 
 #: modules/codec/speex.c:101
 msgid "Speex audio packetizer"
@@ -10328,176 +10308,165 @@ msgstr "Dekodér DVD titulkov"
 msgid "DVD subtitles packetizer"
 msgstr "Paketizér DVD titulkov"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
-#, fuzzy
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Autom. vymazanie"
-
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98
 msgid "Universal (UTF-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Univerzálne (UTF-8)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99
 msgid "Universal (UTF-16)"
-msgstr ""
+msgstr "Univerzálne (UTF-16)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:100
 msgid "Universal (big endian UTF-16)"
-msgstr ""
+msgstr "Univerzálne (big endian UTF-16)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
 msgid "Universal (little endian UTF-16)"
-msgstr ""
+msgstr "Univerzálne (little endian UTF-16)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
 msgid "Universal, Chinese (GB18030)"
-msgstr ""
+msgstr "Univerzálne, čínsky (GB18030)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
 msgid "Western European (Latin-9)"
-msgstr ""
+msgstr "Západoeurópske (Latin-9)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:107
 msgid "Western European (Windows-1252)"
-msgstr ""
+msgstr "Západoeurópske (Windows-1252)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:109
 msgid "Eastern European (Latin-2)"
-msgstr ""
+msgstr "Východoeurópske (Latin-2)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:110
 msgid "Eastern European (Windows-1250)"
-msgstr ""
+msgstr "Východoeurópske (Windows-1250)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:112
-#, fuzzy
 msgid "Esperanto (Latin-3)"
-msgstr "Esperanto"
+msgstr "Esperanto (Latin-3)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:114
 msgid "Nordic (Latin-6)"
-msgstr ""
+msgstr "Severské (Latin-6)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:116
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr ""
+msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:117
-#, fuzzy
 msgid "Russian (KOI8-R)"
-msgstr "Rusky"
+msgstr "Rusky (KOI8-R)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:118
-#, fuzzy
 msgid "Ukrainian (KOI8-U)"
-msgstr "Ukrajinsky"
+msgstr "Ukrajinsky (KOI8-U)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:120
 msgid "Arabic (ISO 8859-6)"
-msgstr ""
+msgstr "Arabské (ISO 8859-6)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:121
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
-msgstr ""
+msgstr "Arabské (Windows-1256)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:123
 msgid "Greek (ISO 8859-7)"
-msgstr ""
+msgstr "Grécke (ISO 8859-7)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:124
 msgid "Greek (Windows-1256)"
-msgstr ""
+msgstr "Grécke (Windows-1256)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:126
 msgid "Hebrew (ISO 8859-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Hebrejské (ISO 8859-8)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:127
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr ""
+msgstr "Hebrejské (Windows-1255)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:129
 msgid "Turkish (ISO 8859-9)"
-msgstr ""
+msgstr "Turecké (ISO 8859-9)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:130
 msgid "Turkish (Windows-1254)"
-msgstr ""
+msgstr "Turecké (Windows-1254)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:133
 msgid "Thai (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
-msgstr ""
+msgstr "Thajské (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:134
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+msgstr "Thajské (Windows-874)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:136
 msgid "Baltic (Latin-7)"
-msgstr ""
+msgstr "Baltické (Latin-7)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:137
 msgid "Baltic (Windows-1257)"
-msgstr ""
+msgstr "Baltické (Windows-1257)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:140
 msgid "Celtic (Latin-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Keltský jazyk (Latin-8)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:143
 msgid "South-Eastern European (Latin-10)"
-msgstr ""
+msgstr "Juhovýchodná Európa (Latin-10)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:145
-#, fuzzy
 msgid "Simplified Chinese (ISO-2022-CN-EXT)"
-msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
+msgstr "Zjednodušená čínština (ISO-2022-CN-EXT)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Simplified Chinese Unix (EUC-CN)"
-msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
+msgstr "Zjednodušená čínština - Unix (EUC-CN)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:147
 msgid "Japanese (7-bits JIS/ISO-2022-JP-2)"
-msgstr ""
+msgstr "Japonsky (7-bitov JIS/ISO-2022-JP-2)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:148
 msgid "Japanese Unix (EUC-JP)"
-msgstr ""
+msgstr "Japonsky Unix (EUC-JP)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:149
 msgid "Japanese (Shift JIS)"
-msgstr ""
+msgstr "Japonsky (Shift JIS)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:150
 msgid "Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr ""
+msgstr "Kórejsky (ISO-2022-KR)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:151
 msgid "Korean Unix (EUC-KR)"
-msgstr ""
+msgstr "Kórejsky-Unix (EUC-KR)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:152
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr ""
+msgstr "Tradičná čínština (Big5)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:153
 msgid "Traditional Chinese Unix (EUC-TW)"
-msgstr ""
+msgstr "Tradičná čínština - Unix (EUC-TW)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:154
 msgid "Hong-Kong Supplementary (HKSCS)"
-msgstr ""
+msgstr "Hong-Kong - doplnok (HKSCS)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Vietnamese (VISCII)"
-msgstr "Vietnamsky"
+msgstr "Vietnamsky (VISCII)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:157
 msgid "Vietnamese (Windows-1258)"
-msgstr ""
+msgstr "Vietnamsky (Windows-1258)"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:189
 msgid "Subtitles text encoding"
@@ -10577,9 +10546,8 @@ msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
 msgstr "Paketizér titulkov vo formáte Philips OGT (SVCD)"
 
 #: modules/codec/tarkin.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Tarkin decoder"
-msgstr "Dekódovací modul Tarkin"
+msgstr "Dekodér Tarkin"
 
 #: modules/codec/telx.c:55
 msgid "Override page"
@@ -10732,7 +10700,7 @@ msgstr "Dekodér zvuku Vorbis"
 
 #: modules/codec/wmafixed/wma.c:83
 msgid "WMA v1/v2 fixed point audio decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový dekodér s pevným bodom pre formát WMA v1/v2"
 
 #: modules/codec/x264.c:52
 msgid "Maximum GOP size"
@@ -10810,13 +10778,12 @@ msgid "Adaptive B-frame decision"
 msgstr "Adaptívne rozhodovanie o B-snímkach"
 
 #: modules/codec/x264.c:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Force the specified number of consecutive B-frames to be used, except "
 "possibly before an I-frame.Range 0 to 2."
 msgstr ""
-"Tu môžete zadať počet B-snímkov, ktoré sa majú použiť. Tento počet nezahŕňa "
-"tie snímky, ktoré sa vyskytujú priamo pred I-snímkami."
+"Vynútiť si použitie zadaného počtu nepretržitých B-snímkov okrem snímkov, "
+"ktoré sa vyskytujú pred I-snímkami. Povolený rozsah je od 0 po 2."
 
 #: modules/codec/x264.c:94
 msgid ""
@@ -11531,12 +11498,11 @@ msgstr "dočasný"
 #: modules/codec/x264.c:409 modules/gui/pda/pda_interface.c:741
 #: modules/video_filter/mosaic.c:168
 msgid "auto"
-msgstr "autom."
+msgstr "automaticky"
 
 #: modules/codec/x264.c:418
-#, fuzzy
 msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (x264)"
-msgstr "Enkodér H.264/MPEG4 AVC (s použitím knižnice x264)"
+msgstr "Enkodér H.264/MPEG4 AVC (x264)"
 
 #: modules/codec/xvmc/xxmc.c:104
 msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
@@ -11592,14 +11558,12 @@ msgid "VBI & Teletext"
 msgstr "VBI & teletext"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:687
-#, fuzzy
 msgid "Subpage"
-msgstr "Space"
+msgstr "Podstránka"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:701
-#, fuzzy
 msgid "Page"
-msgstr "Krokovať"
+msgstr "Stránka"
 
 #: modules/control/dbus.c:128
 msgid "dbus"
@@ -11629,7 +11593,7 @@ msgstr "Tlačidlo pre spúšťanie gest pomocou myši"
 
 #: modules/control/gestures.c:91
 msgid "Middle"
-msgstr "Stredný"
+msgstr "Stredné"
 
 #: modules/control/gestures.c:94
 msgid "Gestures"
@@ -11641,27 +11605,23 @@ msgstr "Rozhranie pre ovládanie gest myšou"
 
 #: modules/control/globalhotkeys/win32.c:46
 #: modules/control/globalhotkeys/xcb.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Global Hotkeys"
-msgstr "Klávesové skratky"
+msgstr "Všeobecné klávesové skratky"
 
 #: modules/control/globalhotkeys/win32.c:49
 #: modules/control/globalhotkeys/xcb.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Global Hotkeys interface"
-msgstr "Rozhranie pre manažovanie klávesových skratiek"
+msgstr "Rozhranie všeobecných klávesových skratiek"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Volume Control"
-msgstr "Časové ovládanie"
+msgstr "Kontrola hlasitosti"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Position Control"
-msgstr "Pozícia"
+msgstr "Kontrola pozície"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:100 modules/gui/macosx/intf.m:2395
+#: modules/control/hotkeys.c:100 modules/gui/macosx/intf.m:2406
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovať"
 
@@ -11675,105 +11635,103 @@ msgid "Hotkeys management interface"
 msgstr "Rozhranie pre manažovanie klávesových skratiek"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:109
-#, fuzzy
 msgid "MouseWheel x-axis Control"
-msgstr "Ovládanie muxovania"
+msgstr "Ovládanie kolieskom myši - os x"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:110
 msgid ""
 "MouseWheel x-axis can control volume, position or mousewheel event can be "
 "ignored"
 msgstr ""
+"V osi X možno pomocou kolieska myši ovládať hlasitosť, pozíciu kolieska myši "
+"však možno aj ignorovať"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:418
+#: modules/control/hotkeys.c:387
 #, c-format
 msgid "Audio Device: %s"
 msgstr "Zvukové zariadenie: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:513
+#: modules/control/hotkeys.c:478
 #, c-format
 msgid "Audio track: %s"
 msgstr "Zvuková stopa: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:528 modules/control/hotkeys.c:551
+#: modules/control/hotkeys.c:494 modules/control/hotkeys.c:517
 #, c-format
 msgid "Subtitle track: %s"
 msgstr "Stopa s titulkami: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:528
+#: modules/control/hotkeys.c:494
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:575
+#: modules/control/hotkeys.c:541
 #, c-format
 msgid "Aspect ratio: %s"
 msgstr "Stranový pomer: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:603
+#: modules/control/hotkeys.c:569
 #, c-format
 msgid "Crop: %s"
 msgstr "Vystrihnúť: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:617
+#: modules/control/hotkeys.c:583
 msgid "Zooming reset"
-msgstr ""
+msgstr "Resetovanie priblíženia"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:625
-#, fuzzy
+#: modules/control/hotkeys.c:591
 msgid "Scaled to screen"
-msgstr "Roztiahnuť na veľkosť obrazovky"
+msgstr "Prispôsobené na veľkosť obrazovky"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:628
-#, fuzzy
+#: modules/control/hotkeys.c:594
 msgid "Original Size"
-msgstr "Originálny zvuk"
+msgstr "Pôvodná veľkosť"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:670
+#: modules/control/hotkeys.c:636
 #, c-format
 msgid "Deinterlace mode: %s"
 msgstr "Rozkladací mód: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:702
+#: modules/control/hotkeys.c:668
 #, c-format
 msgid "Zoom mode: %s"
 msgstr "Mód priblíženie: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:762
-#, fuzzy
+#: modules/control/hotkeys.c:728
 msgid "1.00x"
-msgstr "100%"
+msgstr "1.00x"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:788
+#: modules/control/hotkeys.c:754
 #, c-format
 msgid "%.2fx"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fx"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:824 modules/control/hotkeys.c:834
+#: modules/control/hotkeys.c:790 modules/control/hotkeys.c:800
 #, c-format
 msgid "Subtitle delay %i ms"
 msgstr "Oneskorenie titulkov %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:844 modules/control/hotkeys.c:854
+#: modules/control/hotkeys.c:810 modules/control/hotkeys.c:820
 #, c-format
 msgid "Audio delay %i ms"
 msgstr "Oneskorenie zvuku %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:908
+#: modules/control/hotkeys.c:871
 msgid "Recording"
 msgstr "Nahrávanie"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:910
+#: modules/control/hotkeys.c:873
 msgid "Recording done"
 msgstr "Nahrávanie ukončené"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1131
+#: modules/control/hotkeys.c:1096
 #, c-format
 msgid "Volume %d%%"
 msgstr "Hlasitosť %d%%"
 
 #: modules/control/http/http.c:39
 msgid "Host address"
-msgstr "Host-adresa"
+msgstr "Hostiteľská adresa"
 
 #: modules/control/http/http.c:41
 msgid ""
@@ -11967,9 +11925,9 @@ msgstr "Inicializácia"
 msgid "Opening"
 msgstr "Otváranie"
 
-#: modules/control/rc.c:76 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:135
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1918 modules/gui/macosx/intf.m:1919
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1920 modules/gui/macosx/intf.m:1921
+#: modules/control/rc.c:76 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:148
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1932 modules/gui/macosx/intf.m:1933
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1934 modules/gui/macosx/intf.m:1935
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:248 modules/gui/pda/pda_interface.c:249
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:734 modules/misc/notify/xosd.c:263
 msgid "Pause"
@@ -11979,7 +11937,7 @@ msgstr "Pozastaviť"
 msgid "End"
 msgstr "Koniec"
 
-#: modules/control/rc.c:78 modules/gui/macosx/interaction.m:140
+#: modules/control/rc.c:78
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -12053,7 +12011,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
 msgstr ""
-"Prikaz `%s' nie je znamy a vykonatelny. Ak potrebujte pomocnika, napiste "
+"Prikaz `%s' nie je znamy a vykonatelny. Ak potrebujete pomocnika, napiste "
 "prosim prikaz `help'"
 
 #: modules/control/rc.c:849
@@ -12149,7 +12107,7 @@ msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . .  pozastavit prehravanie"
 
 #: modules/control/rc.c:873
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  nastavit na max. rychlost"
+msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  nastavit na maximalnu rychlost"
 
 #: modules/control/rc.c:874
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
@@ -12238,7 +12196,7 @@ msgstr "| hlasitost [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven priblizenia"
 
 #: modules/control/rc.c:896
 msgid "| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot"
-msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  zaznamenať snimku z videa"
+msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  zaznamenat snimku z videa"
 
 #: modules/control/rc.c:897
 msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
@@ -12246,7 +12204,7 @@ msgstr "| achan [X]. . . . . . . .  nastavit/detekovat stopu s titulkami"
 
 #: modules/control/rc.c:898
 msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
-msgstr "| klávesa [názov klávesy] . . . . . .  simulovať stlačenie klávesy"
+msgstr "| klavesa [názov klavesy] . . . . . .  simulovat stlacenie klavesy"
 
 #: modules/control/rc.c:899
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
@@ -12354,7 +12312,7 @@ msgstr "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .pocet stlpcov mozaiky"
 
 #: modules/control/rc.c:931
 msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
-msgstr "| @name mozaika-radenie id(,id)* . . . . radenie obrázkov"
+msgstr "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . radenie obrázkov"
 
 #: modules/control/rc.c:932
 msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
@@ -12413,7 +12371,7 @@ msgstr "Neznámy príkaz!"
 
 #: modules/control/rc.c:2004 modules/gui/ncurses.c:1998
 msgid "+-[Incoming]"
-msgstr "+-[Prichádzajúce]"
+msgstr "+-[Prichadzajuce]"
 
 #: modules/control/rc.c:2005 modules/gui/ncurses.c:2001
 #, c-format
@@ -12423,55 +12381,55 @@ msgstr "| nacitane vstupne byty : %8.0f kB"
 #: modules/control/rc.c:2007 modules/gui/ncurses.c:2004
 #, c-format
 msgid "| input bitrate    :   %6.0f kb/s"
-msgstr "| dátový tok na vstupe    :   %6.0f kb/s"
+msgstr "| datovy tok na vstupe    :   %6.0f kb/s"
 
 #: modules/control/rc.c:2009 modules/gui/ncurses.c:2006
 #, c-format
 msgid "| demux bytes read : %8.0f kB"
-msgstr "| čítanie demux. bytov : %8.0f kB"
+msgstr "| citanie demux. bytov : %8.0f kB"
 
 #: modules/control/rc.c:2011 modules/gui/ncurses.c:2009
 #, c-format
 msgid "| demux bitrate    :   %6.0f kb/s"
-msgstr "| dátový tok pri demuxovaní    :   %6.0f kb/s"
+msgstr "| datovy tok pri demuxovani    :   %6.0f kb/s"
 
 #: modules/control/rc.c:2015 modules/gui/ncurses.c:2019
 msgid "+-[Video Decoding]"
-msgstr "+-[Dekódovanie videa]"
+msgstr "+-[Dekodovanie videa]"
 
 #: modules/control/rc.c:2016 modules/gui/ncurses.c:2022
 #, c-format
 msgid "| video decoded    :    %5i"
-msgstr "| dekódované video    :    %5i"
+msgstr "| dekodovane video    :    %5i"
 
 #: modules/control/rc.c:2018 modules/gui/ncurses.c:2025
 #, c-format
 msgid "| frames displayed :    %5i"
-msgstr "| zobrazené snímky :    %5i"
+msgstr "| zobrazene snimky :    %5i"
 
 #: modules/control/rc.c:2020 modules/gui/ncurses.c:2028
 #, c-format
 msgid "| frames lost      :    %5i"
-msgstr "| stratené snímky      :    %5i"
+msgstr "| stratene snimky      :    %5i"
 
 #: modules/control/rc.c:2024 modules/gui/ncurses.c:2038
 msgid "+-[Audio Decoding]"
-msgstr "+-[Dekódovanie zvuku]"
+msgstr "+-[Dekodovanie zvuku]"
 
 #: modules/control/rc.c:2025 modules/gui/ncurses.c:2041
 #, c-format
 msgid "| audio decoded    :    %5i"
-msgstr "| dekódovaný zvuk    :    %5i"
+msgstr "| dekodovany zvuk    :    %5i"
 
 #: modules/control/rc.c:2027 modules/gui/ncurses.c:2044
 #, c-format
 msgid "| buffers played   :    %5i"
-msgstr "| prehrané z vyr. pamäte   :    %5i"
+msgstr "| prehrane z vyr. pamate   :    %5i"
 
 #: modules/control/rc.c:2029 modules/gui/ncurses.c:2047
 #, c-format
 msgid "| buffers lost     :    %5i"
-msgstr "| stratené z vyr. pamäte     :    %5i"
+msgstr "| stratene z vyr. pamate     :    %5i"
 
 #: modules/control/rc.c:2033 modules/gui/ncurses.c:2055
 msgid "+-[Streaming]"
@@ -12480,17 +12438,17 @@ msgstr "+-[Streamovanie]"
 #: modules/control/rc.c:2034 modules/gui/ncurses.c:2058
 #, c-format
 msgid "| packets sent     :    %5i"
-msgstr "| odoslané pakety     :    %5i"
+msgstr "| odoslane pakety     :    %5i"
 
 #: modules/control/rc.c:2035 modules/gui/ncurses.c:2060
 #, c-format
 msgid "| bytes sent       : %8.0f kB"
-msgstr "| odoslané byty       : %8.0f kB"
+msgstr "| odoslane byty       : %8.0f kB"
 
 #: modules/control/rc.c:2037
 #, c-format
 msgid "| sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
-msgstr "| dátový tok pri odosielaní  :   %6.0f kb/s"
+msgstr "| dátovy tok pri odosielani  :   %6.0f kb/s"
 
 #: modules/control/showintf.c:67
 msgid "Threshold"
@@ -12525,6 +12483,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/control/telnet.c:83 modules/gui/macosx/open.m:188
 #: modules/gui/macosx/open.m:190 modules/gui/macosx/output.m:147
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:142
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:186
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:230
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:276
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:352
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:131 modules/stream_out/rtp.c:109
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
@@ -12574,9 +12537,8 @@ msgid "FFmpeg demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu FFmpeg"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Avformat"
-msgstr "Formát"
+msgstr "Avformat"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.c:60
 msgid "FFmpeg muxer"
@@ -12626,12 +12588,11 @@ msgstr "Nikdy neopravovať"
 msgid "AVI demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu AVI"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:678
+#: modules/demux/avi/avi.c:684
 msgid "AVI Index"
 msgstr "Index AVI"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:679
-#, fuzzy
+#: modules/demux/avi/avi.c:685
 msgid ""
 "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
 "Do you want to try to fix it?\n"
@@ -12643,15 +12604,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Môže to trvať pomerne dlho."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:682
+#: modules/demux/avi/avi.c:688
 msgid "Repair"
 msgstr "Opraviť"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:682
+#: modules/demux/avi/avi.c:688
 msgid "Don't repair"
 msgstr "Neopravovať"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2403
+#: modules/demux/avi/avi.c:2408
 msgid "Fixing AVI Index..."
 msgstr "Opravuje sa index súboru AVI..."
 
@@ -12688,71 +12649,60 @@ msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
 msgstr "Demuxér formátu GME (Game_Music_Emu)"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Closed captions"
-msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Textual audio descriptions"
-msgstr "Popis relácie (SDP)"
+msgstr "Textové popisky zvuku (SDP)"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Karaoke"
-msgstr "Kazašsky"
+msgstr "Karaoke"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Ticker text"
-msgstr "Teletext"
+msgstr "Diaľnopisný text"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Active regions"
-msgstr "Aktívne okná"
+msgstr "Aktívne regióny"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Semantic annotations"
-msgstr "Nastavenia výkonu"
+msgstr "Vysvetlivky významu"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Transcript"
-msgstr "Sanskrit"
+msgstr "Prepis (opis)"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:49 modules/demux/kate_categories.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Lyrics"
-msgstr "Licencia"
+msgstr "Texty"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:50
 msgid "Linguistic markup"
-msgstr ""
+msgstr "Lingvistická značka"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:51
 msgid "Cue points"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolné body"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:55 modules/demux/kate_categories.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles (images)"
-msgstr "Súbory s titulkami"
+msgstr "Titulky (obrázky)"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:60
 msgid "Slides (text)"
-msgstr ""
+msgstr "Diapozitívy (text)"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Slides (images)"
-msgstr "Zmiešavaný obrázok"
+msgstr "Filmový pás (zložený z obrázkov)"
 
 #: modules/demux/kate_categories.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Unknown category"
-msgstr "Neznáme video"
+msgstr "Neznáma kategória"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:77
 msgid ""
@@ -12832,11 +12782,11 @@ msgstr "Port HTTP tunelu"
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
 msgstr "Port použitý pre tunelovanie RTSP/RTP protokolu cez HTTP protokol."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:612
+#: modules/demux/live555.cpp:615
 msgid "RTSP authentication"
 msgstr "Autentifikácia RTSP"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:613
+#: modules/demux/live555.cpp:616
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
 
@@ -13021,9 +12971,9 @@ msgstr "MP4"
 msgid "MusePack demuxer"
 msgstr "Demuxér MusePack"
 
-#: modules/demux/mpeg/es.c:48
+#: modules/demux/mpeg/es.c:50
 msgid "MPEG-I/II/4 / A52 / DTS / MLP audio"
-msgstr ""
+msgstr "MPEG-I/II/4 / A52 / DTS / MLP audio"
 
 #: modules/demux/mpeg/h264.c:44
 msgid "Desired frame rate for the H264 stream."
@@ -13045,9 +12995,8 @@ msgid "MPEG-4 video demuxer"
 msgstr "Video-demuxér formátu MPEG-4"
 
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:51
-#, fuzzy
 msgid "MPEG-4 V"
-msgstr "MJPEG"
+msgstr "MPEG-4 V"
 
 #: modules/demux/mpeg/mpgv.c:46
 msgid "MPEG-I/II video demuxer"
@@ -13108,9 +13057,8 @@ msgid "M3U playlist import"
 msgstr "Import M3U playlistu"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:74
-#, fuzzy
 msgid "RAM playlist import"
-msgstr "Import M3U playlistu"
+msgstr "Import playlistov vo formáte RAM"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:79
 msgid "PLS playlist import"
@@ -13216,13 +13164,12 @@ msgid "DV (Digital Video) demuxer"
 msgstr "Demuxér DV (Digital Video)"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:46
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing raw video streams.  In the form "
 "30000/1001 or 29.97"
 msgstr ""
 "Toto je cieľová rýchlosť snímkovania pri prehrávaní video-streamov vo "
-"formáte raw."
+"formáte raw. Zadáva sa v tvare 30000/1001 alebo 29.97"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:50
 msgid "This specifies the width in pixels of the raw video stream."
@@ -13246,10 +13193,10 @@ msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
 msgstr ""
-"Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení majú pixely tvar štvorca."
+"Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení sa predpokladá, že "
+"pixely majú tvar štvorca."
 
 #: modules/demux/rawvid.c:66
 msgid "Raw video demuxer"
@@ -13327,20 +13274,20 @@ msgstr ""
 msgid "Subtitles (asa demuxer)"
 msgstr "Titulky (ako demuxer)"
 
-#: modules/demux/ts.c:100
+#: modules/demux/ts.c:98
 msgid "Extra PMT"
 msgstr "Extra PMT"
 
-#: modules/demux/ts.c:102
+#: modules/demux/ts.c:100
 msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 msgstr ""
 "Umožňuje užívateľovi, aby zadal extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 
-#: modules/demux/ts.c:104
+#: modules/demux/ts.c:102
 msgid "Set id of ES to PID"
 msgstr "Nastaviť ident. číslo elementárnych streamov na PID"
 
-#: modules/demux/ts.c:105
+#: modules/demux/ts.c:103
 msgid ""
 "Set the internal ID of each elementary stream handled by VLC to the same "
 "value as the PID in the TS stream, instead of 1, 2, 3, etc. Useful to do "
@@ -13350,37 +13297,37 @@ msgstr ""
 "PID v streame TS. Je vhodné zadať nasledujúci príkaz: '#duplicate{..., "
 "select=\"es=<pid>\"}'."
 
-#: modules/demux/ts.c:110
+#: modules/demux/ts.c:108
 msgid "Fast udp streaming"
 msgstr "Rýchle UDP streamovanie"
 
-#: modules/demux/ts.c:112
+#: modules/demux/ts.c:110
 msgid "Sends TS to specific ip:port by udp (you must know what you are doing)."
 msgstr ""
 "Odoslať TS na špecifickú IP-adresu: port vybrať podľa protokolu UDP (pozor, "
 "mali by ste presne vedieť, čo nastavujete)."
 
-#: modules/demux/ts.c:114
+#: modules/demux/ts.c:112
 msgid "MTU for out mode"
 msgstr "Max. veľkosť paketu na výstupe mód."
 
-#: modules/demux/ts.c:115
+#: modules/demux/ts.c:113
 msgid "MTU for out mode."
 msgstr "Max. veľkosť paketu na výstupe."
 
-#: modules/demux/ts.c:117
+#: modules/demux/ts.c:115
 msgid "CSA ck"
 msgstr "CSA ck"
 
-#: modules/demux/ts.c:118
+#: modules/demux/ts.c:116
 msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
 msgstr "Heslo pre kryptovací algoritmus CSA"
 
-#: modules/demux/ts.c:120 modules/mux/mpeg/ts.c:172
+#: modules/demux/ts.c:118 modules/mux/mpeg/ts.c:172
 msgid "Second CSA Key"
 msgstr "Druhý kľúč CSA"
 
-#: modules/demux/ts.c:121 modules/mux/mpeg/ts.c:173
+#: modules/demux/ts.c:119 modules/mux/mpeg/ts.c:173
 msgid ""
 "The even CSA encryption key. This must be a 16 char string (8 hexadecimal "
 "bytes)."
@@ -13388,27 +13335,27 @@ msgstr ""
 "Prvý kryptovací kľúč CSA. Tento kľúč musí mať 16 znakov (alebo 8 bytov v "
 "hex. vyjadrení)."
 
-#: modules/demux/ts.c:124
+#: modules/demux/ts.c:122
 msgid "Silent mode"
 msgstr "Tichý mód"
 
-#: modules/demux/ts.c:125
+#: modules/demux/ts.c:123
 msgid "Do not complain on encrypted PES."
 msgstr "Nezodpovedá štandardu pre kryptovaný súbor PES."
 
-#: modules/demux/ts.c:127
+#: modules/demux/ts.c:125
 msgid "CAPMT System ID"
 msgstr "Systémové ident. číslo CAPMT"
 
-#: modules/demux/ts.c:128
+#: modules/demux/ts.c:126
 msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
 msgstr "Len preposielať deskriptory z tohto Syst. ident. čísla na CAM."
 
-#: modules/demux/ts.c:130
+#: modules/demux/ts.c:128
 msgid "Packet size in bytes to decrypt"
 msgstr "Veľkosť paketu (v bytoch), ktorý treba dekryptovať"
 
-#: modules/demux/ts.c:131
+#: modules/demux/ts.c:129
 msgid ""
 "Specify the size of the TS packet to decrypt. The decryption routines "
 "subtract the TS-header from the value before decrypting. "
@@ -13416,19 +13363,19 @@ msgstr ""
 "Zadajte veľkosť paketu TS, ktorý treba dekryptovať. Pred dekryptovaním sa "
 "automaticky vyextrahuje TS-hlavička."
 
-#: modules/demux/ts.c:135
+#: modules/demux/ts.c:133
 msgid "Filename of dump"
 msgstr "Názov súboru s výpisom"
 
-#: modules/demux/ts.c:136
+#: modules/demux/ts.c:134
 msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
 msgstr "Zadajte názov súboru, do ktoré sa uloží analýza TS."
 
-#: modules/demux/ts.c:138
+#: modules/demux/ts.c:136
 msgid "Append"
 msgstr "Pripojiť"
 
-#: modules/demux/ts.c:140
+#: modules/demux/ts.c:138
 msgid ""
 "If the file exists and this option is selected, the existing file will not "
 "be overwritten."
@@ -13436,11 +13383,11 @@ msgstr ""
 "Ak už cieľový súbor existuje a Vy si zvolíte túto funkciu, pôvodný súbor sa "
 "neprepíše, nové údaje sa k nemu len pripoja."
 
-#: modules/demux/ts.c:143
+#: modules/demux/ts.c:141
 msgid "Dump buffer size"
 msgstr "Udávať túto veľkosť vyrovnávacej pamäte:"
 
-#: modules/demux/ts.c:145
+#: modules/demux/ts.c:143
 msgid ""
 "Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of packets."
 "Specify the size of the buffer here and not the number of packets."
@@ -13448,50 +13395,46 @@ msgstr ""
 "Upravte veľkosť vyrovnávacej pamäte tak, aby bolo možné zapisovať celé čísla "
 "paketov. Zadávajte veľkosť pamäte, nie počet paketov!"
 
-#: modules/demux/ts.c:149
+#: modules/demux/ts.c:147
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
 msgstr "Demuxér transportných streamov MPEG"
 
-#: modules/demux/ts.c:179 modules/gui/macosx/controls.m:1099
-#: modules/gui/macosx/intf.m:641
+#: modules/demux/ts.c:177 modules/gui/macosx/controls.m:1099
+#: modules/gui/macosx/intf.m:647 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:404
 msgid "Teletext"
 msgstr "Teletext"
 
-#: modules/demux/ts.c:180
+#: modules/demux/ts.c:178
 msgid "Teletext subtitles"
 msgstr "Titulky v teletexte"
 
-#: modules/demux/ts.c:181
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:179
 msgid "Teletext: additional information"
-msgstr "Dodatočné teletextové informácie"
+msgstr "Teletext: dodatočná informácia"
 
-#: modules/demux/ts.c:182
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:180
 msgid "Teletext: program schedule"
-msgstr "Plánovanie teletextového programu"
+msgstr "Teletext: plánovaný program"
 
-#: modules/demux/ts.c:183
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:181
 msgid "Teletext subtitles: hearing impaired"
-msgstr "Teletext obsahujúci poškodené titulky"
+msgstr "Teletextové titulky: sluchovo postihnutí"
 
-#: modules/demux/ts.c:3426
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3422
 msgid "DVB subtitles: hearing impaired"
-msgstr "4:3 - stlmený zvuk"
+msgstr "DVB titulky: sluchovo postihnutí"
 
-#: modules/demux/ts.c:3680 modules/demux/ts.c:3722
+#: modules/demux/ts.c:3676 modules/demux/ts.c:3718
 msgid "clean effects"
 msgstr "čistiace efekty"
 
-#: modules/demux/ts.c:3684 modules/demux/ts.c:3726
+#: modules/demux/ts.c:3680 modules/demux/ts.c:3722
 msgid "hearing impaired"
-msgstr "poškodený zvuk"
+msgstr "sluchovo postihnutí"
 
-#: modules/demux/ts.c:3688 modules/demux/ts.c:3730
+#: modules/demux/ts.c:3684 modules/demux/ts.c:3726
 msgid "visual impaired commentary"
-msgstr "vizuálne poškodený komentár"
+msgstr "komentár pre zrakovo postihnutých"
 
 #: modules/demux/tta.c:45
 msgid "TTA demuxer"
@@ -13567,13 +13510,13 @@ msgstr "Otvoriť"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:226
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:331 modules/gui/macosx/prefs.m:183
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:300
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:46
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavenia"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:238
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/intf.m:551
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/intf.m:557
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:75
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:94
 msgid "Messages"
@@ -13622,7 +13565,7 @@ msgstr "Prejsť na kapitolu"
 msgid "Speed"
 msgstr "Rýchlosť"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:649
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:655
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
@@ -13630,19 +13573,17 @@ msgstr "Okno"
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:213 modules/gui/macosx/bookmarks.m:221
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:271 modules/gui/macosx/bookmarks.m:279
 #: modules/gui/macosx/controls.m:84 modules/gui/macosx/extended.m:519
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:134 modules/gui/macosx/interaction.m:135
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:175 modules/gui/macosx/intf.m:2268
-#: modules/gui/macosx/open.m:307 modules/gui/macosx/output.m:138
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:429 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:239
-#: modules/gui/macosx/update.m:65 modules/gui/macosx/wizard.m:600
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:664 modules/gui/macosx/wizard.m:1063
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1148 modules/gui/macosx/wizard.m:1155
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1681 modules/gui/macosx/wizard.m:1689
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1870 modules/gui/macosx/wizard.m:1881
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1894
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1252
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1329
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:557
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2279 modules/gui/macosx/open.m:307
+#: modules/gui/macosx/output.m:138 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:429
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:239 modules/gui/macosx/update.m:65
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:600 modules/gui/macosx/wizard.m:664
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1063 modules/gui/macosx/wizard.m:1148
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1155 modules/gui/macosx/wizard.m:1681
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1689 modules/gui/macosx/wizard.m:1870
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1881 modules/gui/macosx/wizard.m:1894
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1251
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1330
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:560
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -13667,11 +13608,11 @@ msgid "Close"
 msgstr "Zatvoriť"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:104 modules/gui/macosx/bookmarks.m:90
-#: modules/gui/macosx/intf.m:578
+#: modules/gui/macosx/intf.m:584
 msgid "Edit"
 msgstr "Úpravy"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:106 modules/gui/macosx/intf.m:583
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:106 modules/gui/macosx/intf.m:589
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:446
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetko"
@@ -13723,7 +13664,9 @@ msgstr "Použiť"
 
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:257 modules/gui/macosx/output.m:526
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:716 modules/gui/macosx/prefs.m:184
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:298 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:303
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:236
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:303
 msgid "Save"
 msgstr "Uložiť"
 
@@ -13913,7 +13856,7 @@ msgstr ""
 "Všetky vykreslené obrázky sa text sa zobrazia vo vyrovávacej pamäti snímok "
 "pre prekrývanie."
 
-#: modules/gui/fbosd.c:203 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271
+#: modules/gui/fbosd.c:203 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:272
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:220 modules/misc/freetype.c:83
 #: modules/misc/notify/xosd.c:83 modules/misc/quartztext.c:85
 #: modules/misc/win32text.c:57 modules/video_filter/marq.c:161
@@ -13931,7 +13874,7 @@ msgstr ""
 "Rozhranie /OSD ovládanie vyrovnávacej pamäte prekrývacích snímok v systémoch "
 "GNU/Linux"
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:86 modules/gui/macosx/intf.m:556
+#: modules/gui/macosx/about.m:86 modules/gui/macosx/intf.m:562
 msgid "About VLC media player"
 msgstr "O programe VLC media player"
 
@@ -13945,7 +13888,7 @@ msgid "VLC was brought to you by:"
 msgstr "Program VLC Vám sprostredkoval:"
 
 #: modules/gui/macosx/about.m:108 modules/gui/macosx/about.m:171
-#: modules/gui/macosx/intf.m:666 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:166
+#: modules/gui/macosx/intf.m:672 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:166
 msgid "License"
 msgstr "Licencia"
 
@@ -13954,7 +13897,7 @@ msgid "VLC media player Help"
 msgstr "Pomocník programu VLC media player"
 
 #: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:541
-#: modules/gui/macosx/intf.m:643 modules/gui/pda/pda.c:283
+#: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/pda/pda.c:283
 msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
@@ -13968,7 +13911,7 @@ msgstr "Záložky"
 msgid "Add"
 msgstr "Pridať"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:89 modules/gui/macosx/intf.m:582
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:89 modules/gui/macosx/intf.m:588
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:240
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1155
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:48 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:302
@@ -13983,6 +13926,7 @@ msgstr "Extrahovať"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:104
 #: modules/gui/pda/pda.c:276 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:68
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:360
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
@@ -14053,12 +13997,12 @@ msgid "Random Off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:289 modules/gui/macosx/controls.m:349
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1021 modules/gui/macosx/intf.m:593
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1021 modules/gui/macosx/intf.m:599
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:305 modules/gui/macosx/controls.m:378
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1028 modules/gui/macosx/intf.m:594
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1028 modules/gui/macosx/intf.m:600
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Opakovať všetko"
 
@@ -14068,49 +14012,49 @@ msgid "Repeat Off"
 msgstr "Opakovanie vypnuté"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:478 modules/gui/macosx/controls.m:1051
-#: modules/gui/macosx/intf.m:619
+#: modules/gui/macosx/intf.m:625
 msgid "Half Size"
 msgstr "Polovičná veľkosť"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:480 modules/gui/macosx/controls.m:1052
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1097 modules/gui/macosx/intf.m:620
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1097 modules/gui/macosx/intf.m:626
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Normálna veľkosť"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:482 modules/gui/macosx/controls.m:1053
-#: modules/gui/macosx/intf.m:621
+#: modules/gui/macosx/intf.m:627
 msgid "Double Size"
 msgstr "Dvojnásobná veľkosť"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:484 modules/gui/macosx/controls.m:1057
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1068 modules/gui/macosx/intf.m:624
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1068 modules/gui/macosx/intf.m:630
 msgid "Float on Top"
 msgstr "Plávať navrchu"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:486 modules/gui/macosx/controls.m:1054
-#: modules/gui/macosx/intf.m:622
+#: modules/gui/macosx/intf.m:628
 msgid "Fit to Screen"
 msgstr "Roztiahnuť na veľkosť obrazovky"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:798 modules/gui/macosx/intf.m:570
-#: modules/gui/macosx/intf.m:636 modules/gui/qt4/menus.cpp:550
+#: modules/gui/macosx/controls.m:798 modules/gui/macosx/intf.m:576
+#: modules/gui/macosx/intf.m:642 modules/gui/qt4/menus.cpp:550
 msgid "Open File..."
 msgstr "Otvoriť súbor..."
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1035 modules/gui/macosx/intf.m:595
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1035 modules/gui/macosx/intf.m:601
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Krok vpred"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1036 modules/gui/macosx/intf.m:596
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1036 modules/gui/macosx/intf.m:602
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Krok dozadu"
 
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:48 modules/gui/macosx/intf.m:540
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:61 modules/gui/macosx/intf.m:546
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:236 modules/gui/pda/pda_interface.c:237
 msgid "Rewind"
 msgstr "Previnúť"
 
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49 modules/gui/macosx/intf.m:543
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:62 modules/gui/macosx/intf.m:549
 msgid "Fast Forward"
 msgstr "Rýchle dopredu"
 
@@ -14138,7 +14082,7 @@ msgstr "Rozšírené ovládanie"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:68
 msgid "Shows more information about the available video filters."
-msgstr "Zobrazia sa podrobnejšie informácie o dostupných video-filtroch."
+msgstr "Zobrazia sa podrobnejšie informácie o dostupných filtroch videa."
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:69 modules/video_filter/wave.c:55
 msgid "Wave"
@@ -14164,7 +14108,7 @@ msgstr "Všeobecné editačné filtre"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:74
 msgid "Distortion filters"
-msgstr "Skresľujúce video-filtre"
+msgstr "Skresľujúce filtre videa"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:75
 msgid "Blur"
@@ -14254,7 +14198,7 @@ msgstr "Filter zvuku"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:518
 msgid "About the video filters"
-msgstr "O video-filtroch"
+msgstr "O filtroch videa"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:527
 msgid ""
@@ -14275,264 +14219,242 @@ msgstr ""
 msgid "(no item is being played)"
 msgstr "(momentálne sa neprehráva žiadna položka)"
 
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:131
-msgid "Login:"
-msgstr "Prihlasovacie meno:"
-
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:132
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:214 modules/gui/macosx/interaction.m:280
-#, c-format
-msgid "Remaining time: %i seconds"
-msgstr "Zostávajúci čas: %i sekúnd"
-
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:393
-msgid "Errors and Warnings"
-msgstr "Chyby a upozornenia"
-
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:394
-msgid "Clean up"
-msgstr "Vyčistiť"
-
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:395
-msgid "Show Details"
-msgstr "Zobraziť podrobnosti"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:340
+#: modules/gui/macosx/intf.m:337
 msgid "VLC's last release for your OS is the 0.9 series."
-msgstr ""
+msgstr "Posledným vydaním programu VLC pre Váš operačný systém je verzia 0.9."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:342
+#: modules/gui/macosx/intf.m:339
 msgid ""
 "VLC's last release for your OS is VLC 0.8.6i, which is prone to known "
 "security issues."
 msgstr ""
+"Posledným vydaním programu VLC pre Váš operačný systém je verzia VLC 0.8.6i, "
+"ktorá však môže obsahovať známe nedostatky v zabezpečení."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:344
+#: modules/gui/macosx/intf.m:341
 msgid ""
 "VLC's last release for your OS is VLC 0.7.2, which is highly out of date and "
 "prone to known security issues. We recommend you to update your Mac to a "
 "modern version of Mac OS X."
 msgstr ""
+"Posledným vydaním programu VLC pre Váš operačný systém je verzia VLC 0.7.2, "
+"ktorá je však už zastaralá a obsahuje bezpečnostné nedostatky. Odporúčame "
+"Vám aktualizovať operačný systém Mac na modernú verziu Mac OS X."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:346
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/intf.m:343
 msgid "Your version of Mac OS X is no longer supported"
-msgstr "Vaša verzia systému Mac OS X nie je podporovaná"
+msgstr "Vaša verzia systému Mac OS X už nie je podporovaná"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:350
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/intf.m:347
 msgid ""
 "VLC media player %s requires Mac OS X 10.5 or higher.\n"
 "\n"
 "%@"
-msgstr "VLC Media Player vyžaduje systém Mac OS X 10.4 alebo novší."
+msgstr ""
+"VLC Media Player %s vyžaduje systém Mac OS X 10.5 alebo novší.\n"
+"\n"
+"%@"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:552
+#: modules/gui/macosx/intf.m:558
 msgid "Open CrashLog..."
 msgstr "Otvoriť záznam o havárií programu"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:553
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/intf.m:559
 msgid "Save this Log..."
-msgstr "Uložiť &ako..."
+msgstr "Uložiť tento záznam..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:558
+#: modules/gui/macosx/intf.m:564
 msgid "Check for Update..."
 msgstr "Skontrolovať dostupnosť aktualizácií"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:559
+#: modules/gui/macosx/intf.m:565
 msgid "Preferences..."
 msgstr "Nastavenia..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:562
+#: modules/gui/macosx/intf.m:568
 msgid "Services"
 msgstr "Služby"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:563
+#: modules/gui/macosx/intf.m:569
 msgid "Hide VLC"
 msgstr "Skryť VLC"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:564
+#: modules/gui/macosx/intf.m:570
 msgid "Hide Others"
 msgstr "Skryť iné"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:565
+#: modules/gui/macosx/intf.m:571
 msgid "Show All"
 msgstr "Zobraziť všetko"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:566
+#: modules/gui/macosx/intf.m:572
 msgid "Quit VLC"
 msgstr "Ukončiť program VLC"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:568
+#: modules/gui/macosx/intf.m:574
 msgid "1:File"
 msgstr "1:Súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/qt4/menus.cpp:308
+#: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/qt4/menus.cpp:308
 msgid "Advanced Open File..."
 msgstr "Pokročilé otvorenie súboru..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:571
+#: modules/gui/macosx/intf.m:577
 msgid "Open Disc..."
 msgstr "Otvoriť disk..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:572
+#: modules/gui/macosx/intf.m:578
 msgid "Open Network..."
 msgstr "Otvoriť súbor v sieti..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:573
+#: modules/gui/macosx/intf.m:579
 msgid "Open Capture Device..."
 msgstr "Otvoriť snímacie zariadenie..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:574
+#: modules/gui/macosx/intf.m:580
 msgid "Open Recent"
 msgstr "Otvoriť naposledy otvorený súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/macosx/intf.m:2685
+#: modules/gui/macosx/intf.m:581 modules/gui/macosx/intf.m:2695
 msgid "Clear Menu"
 msgstr "Vyčistiť menu"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:576
+#: modules/gui/macosx/intf.m:582
 msgid "Streaming/Exporting Wizard..."
 msgstr "Sprievodca streamovaním/exportovaním..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:579
+#: modules/gui/macosx/intf.m:585
 msgid "Cut"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:580
+#: modules/gui/macosx/intf.m:586
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:581
+#: modules/gui/macosx/intf.m:587
 msgid "Paste"
 msgstr "Vložiť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:585
+#: modules/gui/macosx/intf.m:591
 msgid "Playback"
 msgstr "Prehrávanie"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:606 modules/gui/qt4/menus.cpp:503
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/intf.m:612 modules/gui/qt4/menus.cpp:503
 msgid "Increase Volume"
-msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
+msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/qt4/menus.cpp:506
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/intf.m:613 modules/gui/qt4/menus.cpp:506
 msgid "Decrease Volume"
-msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
+msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/intf.m:633
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279 modules/gui/macosx/vout.m:205
+#: modules/gui/macosx/intf.m:638 modules/gui/macosx/intf.m:639
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:280 modules/gui/macosx/vout.m:202
 msgid "Fullscreen Video Device"
 msgstr "Celoobrazovkové video-zariadenie"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:640
+#: modules/gui/macosx/intf.m:645 modules/gui/macosx/intf.m:646
 #: modules/video_filter/postproc.c:188
 msgid "Post processing"
 msgstr "Dodatočné spracovávanie"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:642
+#: modules/gui/macosx/intf.m:648
 msgid "Transparent"
 msgstr "Priehľadné"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:650
+#: modules/gui/macosx/intf.m:656
 msgid "Minimize Window"
 msgstr "Minimalizovať okno"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:651
+#: modules/gui/macosx/intf.m:657
 msgid "Close Window"
 msgstr "Zatvoriť okno"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:652
+#: modules/gui/macosx/intf.m:658
 msgid "Controller..."
 msgstr "Ovládač..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:653
+#: modules/gui/macosx/intf.m:659
 msgid "Equalizer..."
 msgstr "Ekvalizér..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:654
+#: modules/gui/macosx/intf.m:660
 msgid "Extended Controls..."
 msgstr "Rozšírené ovládacie prvky..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:655
+#: modules/gui/macosx/intf.m:661
 msgid "Bookmarks..."
 msgstr "Záložky..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:656
+#: modules/gui/macosx/intf.m:662
 msgid "Playlist..."
 msgstr "Playlist..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/macosx/playlist.m:447
+#: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/playlist.m:447
 msgid "Media Information..."
 msgstr "Informácia o médiu..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:658
+#: modules/gui/macosx/intf.m:664
 msgid "Messages..."
 msgstr "&Hlásenia programu..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:659
+#: modules/gui/macosx/intf.m:665
 msgid "Errors and Warnings..."
 msgstr "Chyby a upozornenia..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:661
+#: modules/gui/macosx/intf.m:667
 msgid "Bring All to Front"
 msgstr "Preniesť všetky do popredia"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:55
+#: modules/gui/macosx/intf.m:669 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:55
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:820
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:664
+#: modules/gui/macosx/intf.m:670
 msgid "VLC media player Help..."
 msgstr "Pomocník programu VLC media player..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:665
+#: modules/gui/macosx/intf.m:671
 msgid "ReadMe / FAQ..."
 msgstr "Súbor ReadMe / Najčastejšie kladené otázky..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:667
+#: modules/gui/macosx/intf.m:673
 msgid "Online Documentation..."
 msgstr "Dokumentácia online..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:668
+#: modules/gui/macosx/intf.m:674
 msgid "VideoLAN Website..."
 msgstr "Webstránka tímu VideoLAN..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:669
+#: modules/gui/macosx/intf.m:675
 msgid "Make a donation..."
 msgstr "Podporte vývoj programu..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:670
+#: modules/gui/macosx/intf.m:676
 msgid "Online Forum..."
 msgstr "Fórum online..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:684
+#: modules/gui/macosx/intf.m:690
 msgid "Volume Up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:685
+#: modules/gui/macosx/intf.m:691
 msgid "Volume Down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:691
+#: modules/gui/macosx/intf.m:697
 msgid "Send"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:692
+#: modules/gui/macosx/intf.m:698
 msgid "Don't Send"
 msgstr "Neodosielať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/intf.m:694
+#: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/gui/macosx/intf.m:700
 msgid "VLC crashed previously"
 msgstr "Program VLC bol naposledy ukončený predčasne"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:695
+#: modules/gui/macosx/intf.m:701
 msgid ""
 "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
 "\n"
@@ -14546,13 +14468,13 @@ msgstr ""
 "pridať iné užitočné informácie: odkaz na stiahnutie súboru, URL adresu "
 "streamu a podobne,..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:696
+#: modules/gui/macosx/intf.m:702
 msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
 msgstr ""
 "Súhlasím s tým, aby ma autori programu mohli kontaktovať za účelom popisu "
 "tejto chyby."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:697
+#: modules/gui/macosx/intf.m:703
 msgid ""
 "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
 "information."
@@ -14560,70 +14482,61 @@ msgstr ""
 "Odošle sa len Vaša predvolená e-mailová adresa, bez akýchkoľvek ďalších "
 "informácií."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1740
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1754
 #, c-format
 msgid "Volume: %d%%"
 msgstr "Hlasitosť: %d%%"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2120 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:826
-msgid "Video Settings not saved"
-msgstr "Nastavenia videa neboli uložené"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2121
-#, fuzzy
-msgid "An error occured while saving your settings via SimplePrefs."
-msgstr "Počas kontroly aktualizácií cez SimplePrefs (%i) nastala chyba."
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2159
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2170
 msgid "Update check failed"
 msgstr "Kontrola aktualizácií nebola úspešná"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2159
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2170
 msgid "Checking for updates was not enabled in this build."
 msgstr "V tomto zostavení nie je kontrola aktualizácií aktívna"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2266
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2277
 msgid "Crash Report successfully sent"
 msgstr "Záznam o predčasnom ukončení bol úspešne odoslaný"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2267
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2278
 msgid "Thanks for your report!"
 msgstr "Ďakujeme Vám za odoslanie záznamu!"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2275
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2286
 msgid "Error when sending the Crash Report"
 msgstr "Chyba pri odosielaní e-mailu s popisom chyby."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2366
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2377
 msgid "No CrashLog found"
 msgstr "Nenašiel sa žiaden záznam o havárií programu"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2366 modules/gui/macosx/prefs.m:207
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:618
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2377 modules/gui/macosx/prefs.m:207
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:620
 msgid "Continue"
 msgstr "Pokračovať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2366
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2377
 msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
 msgstr ""
 "Nemožno nájsť žiadnu stopu svedčiacu o predčasnom ukončení / chybe programu."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2393
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2404
 msgid "Remove old preferences?"
 msgstr "Odstrániť staršie nastavenia?"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2394
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2405
 msgid "We just found an older version of VLC's preferences files."
 msgstr "Našla sa staršia verzia nastavení programu VLC."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2395
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2406
 msgid "Move To Trash and Relaunch VLC"
 msgstr "Presunúť do koša a reštartovať program VLC"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2530
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2540
 #, c-format
 msgid "VLC Debug Log (%s).rtfd"
-msgstr ""
+msgstr "Záznam pre ladenie programu VLC (%s).rtfd"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:52
 msgid "Video device"
@@ -14756,9 +14669,10 @@ msgstr "Snímať"
 #: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/macosx/open.m:180
 #: modules/gui/macosx/open.m:295 modules/gui/macosx/output.m:145
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1149
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:287
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:288
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:264
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:243
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:98
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:274 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:224 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:350
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:220
@@ -14774,7 +14688,7 @@ msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
 msgstr "Považovať radšej za vedenie, nie za súbor"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:177
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:917
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:916
 msgid "Device name"
 msgstr "Označenie jednotky"
 
@@ -14783,7 +14697,6 @@ msgid "No DVD menus"
 msgstr "Bez DVD menu"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:183
-#, fuzzy
 msgid "VIDEO_TS folder"
 msgstr "Priečinok VIDEO_TS"
 
@@ -14793,9 +14706,8 @@ msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:189
-#, fuzzy
 msgid "IP Address"
-msgstr "Adresa"
+msgstr "IP adresa"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:192
 msgid ""
@@ -14803,6 +14715,9 @@ msgid ""
 "URL in the field above. If you want to open a RTP or UDP stream, press the "
 "button below."
 msgstr ""
+"Ak chcete otvoriť bežný sieťový stream (HTTP, RTSP, MMS, FTP, atď.) zadajte "
+"jeho adresu do políčka hore. Ak chcete otvoriť stream RTP alebo UDP, stlačte "
+"tlačidlo dole."
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:193
 msgid ""
@@ -14813,31 +14728,40 @@ msgid ""
 "To open a stream using a different protocol, just press Cancel to close this "
 "sheet."
 msgstr ""
+"Ak chcete otvoriť stream multicast, zadajte IP adresu, ktorú Vám dá k "
+"dispozícii poskytovateľ streamu. V móde Unicast použije program VLC "
+"automaticky IP adresu Vášho počítača.\n"
+"\n"
+"Ak chcete otvoriť stream pomocou iného protokolu, zatvorte toto okno "
+"stlačením tlačidla Cancel."
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:196
 msgid "Open RTP/UDP Stream"
-msgstr ""
+msgstr "Otvoriť stream RTP/UDP"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/qt4/ui/open_net.h:124
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/macosx/output.m:146
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:141
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:185
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:229
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:275
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:351
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:130
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:201 modules/gui/macosx/open.m:809
 #: modules/gui/macosx/open.m:873
-#, fuzzy
 msgid "Unicast"
-msgstr "unicast"
+msgstr "Unicast"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:202 modules/gui/macosx/open.m:824
 #: modules/gui/macosx/open.m:888
-#, fuzzy
 msgid "Multicast"
-msgstr "multicast"
+msgstr "Multicast"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:213
 msgid "Screen Capture Input"
@@ -14852,24 +14776,20 @@ msgid "Frames per Second:"
 msgstr "Snímky za sekundu:"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:216
-#, fuzzy
 msgid "Subscreen left:"
-msgstr "Výška pod-obrazovky"
+msgstr "Pod-obrazovka vľavo:"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:217
-#, fuzzy
 msgid "Subscreen top:"
-msgstr "Šírka pod-obrázka"
+msgstr "Pod-obrazovka hore:"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:218
-#, fuzzy
 msgid "Subscreen width:"
-msgstr "Šírka pod-obrázka"
+msgstr "Šírka pod-obrazovky:"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:219
-#, fuzzy
 msgid "Subscreen height:"
-msgstr "Výška pod-obrazovky"
+msgstr "Výška pod-obrazovky:"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:220
 msgid "Current channel:"
@@ -15006,7 +14926,7 @@ msgstr "Zobraziť stream lokálne"
 msgid "Stream"
 msgstr "Stream"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:144
+#: modules/gui/macosx/output.m:144 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:88
 msgid "Dump raw input"
 msgstr "Analyzovať \"surový\" (raw) vstup"
 
@@ -15023,7 +14943,7 @@ msgstr "Vlastnosti prekódovávania"
 msgid "Bitrate (kb/s)"
 msgstr "Dátový tok (kb/s)"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:166
+#: modules/gui/macosx/output.m:166 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
 msgid "Scale"
 msgstr "Rozsah"
 
@@ -15082,7 +15002,7 @@ msgstr "Získať meta-dáta"
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:450 modules/gui/macosx/playlist.m:451
 msgid "Reveal in Finder"
-msgstr ""
+msgstr "Získať vo vyhľadávači"
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:453
 msgid "Sort Node by Name"
@@ -15093,7 +15013,7 @@ msgid "Sort Node by Author"
 msgstr "Zoradiť uzol podľa autora"
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:457 modules/gui/macosx/playlist.m:496
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1505
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1477
 msgid "No items in the playlist"
 msgstr "Žiadne položky v playliste"
 
@@ -15117,13 +15037,13 @@ msgstr "Rozšírený M3U súbor"
 msgid "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
 msgstr "XML formát playlistu (XSPF)"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:490 modules/gui/macosx/playlist.m:1498
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:490 modules/gui/macosx/playlist.m:1470
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1368
 #, c-format
 msgid "%i items"
 msgstr "%i položiek"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:498 modules/gui/macosx/playlist.m:1509
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:498 modules/gui/macosx/playlist.m:1481
 msgid "1 item"
 msgstr "1 položka"
 
@@ -15135,15 +15055,7 @@ msgstr "Uložiť playlist"
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meta-Informácia"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1463
-msgid "New Node"
-msgstr "Nový uzol"
-
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1464
-msgid "Please enter a name for the new node."
-msgstr "Prosím zadajte názov pre nový uzol."
-
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1475
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1449
 msgid "Empty Folder"
 msgstr "Prázdny priečinok"
 
@@ -15248,21 +15160,21 @@ msgstr "Program VLC nemohol uložiť meta-údaje"
 msgid "Information"
 msgstr "Informácia"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:186 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:186 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:298
 msgid "Reset All"
 msgstr "Obnoviť všetko"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:187 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:187 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:881
 msgid "Basic"
 msgstr "Základné"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:206 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:617
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:206 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:619
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:309
 msgid "Reset Preferences"
 msgstr "Obnoviť nastavenia"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:209 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:620
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:209 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:622
 msgid ""
 "Beware this will reset the VLC media player preferences.\n"
 "Are you sure you want to continue?"
@@ -15341,6 +15253,7 @@ msgid "Enable Last.fm submissions"
 msgstr "Zapnúť odovzdávanie do last.fm"
 
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:229
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:121
 msgid "User name"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
@@ -15410,169 +15323,173 @@ msgstr "Kodeky / Muxéry"
 msgid "Post-Processing Quality"
 msgstr "Kvalita dodatočného spracovávania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:256
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:257
 msgid "Default Server Port"
 msgstr "Predvolený port servera"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:260
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:322
 msgid "Album art download policy"
 msgstr "Metóda sťahovania druhu albumu"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:260
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:261
 msgid "Add controls to the video window"
 msgstr "Pridať ovládače do okna s videom"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:261
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262
 msgid "Show Fullscreen Controller"
 msgstr "Zobraziť ovládač celoobrazovkového režimu"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:321
 msgid "Privacy / Network Interaction"
 msgstr "Súkromie / interakcia siete"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:267
 msgid "Default Encoding"
 msgstr "Predvolené enkódovanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:267
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:215
 msgid "Display Settings"
 msgstr "Nastavenia zobrazovania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268 modules/gui/macosx/wizard.m:346
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269 modules/gui/macosx/wizard.m:346
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:414
 msgid "Choose..."
 msgstr "Vybrať..."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:270
 msgid "Font Color"
 msgstr "Farba písma"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:270
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271
 msgid "Font Size"
 msgstr "Veľkosť písma"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:272
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273
 msgid "Subtitle Languages"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:274
 msgid "Preferred Subtitle Language"
 msgstr "Preferovaný jazyk titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:210
 msgid "Enable OSD"
 msgstr "Aktivovať OSD ovládanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:278
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
 msgid "Black screens in Fullscreen mode"
 msgstr "Čierne obrazovky pri celoobr. režime"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:280 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:281
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:281
 #: modules/stream_out/display.c:54 modules/video_filter/deinterlace.c:132
 msgid "Display"
 msgstr "Zobraziť"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
 msgid "Enable Video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
 msgid "Output module"
 msgstr "Výstupný modul"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:295
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:287 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:295
 msgid "Video snapshots"
-msgstr "Video-snímky"
+msgstr "Snímka videa"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:288 modules/meta_engine/folder.c:55
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:289 modules/meta_engine/folder.c:55
 msgid "Folder"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:289 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:300
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:290 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:300
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:290 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:298
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:291 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:298
 msgid "Prefix"
 msgstr "Koncovka"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:291 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:301
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:292 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:301
 msgid "Sequential numbering"
 msgstr "Sekvenčné číslovanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:506 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:550
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1109
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:508 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:552
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1113
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:404
 msgid "Custom"
 msgstr "Prispôsobiť"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:506
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:508
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:405
 msgid "Lowest latency"
 msgstr "Najnižšia latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:506
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:508
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:406
 msgid "Low latency"
 msgstr "Nízka latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:506
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:508
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:407
 #: modules/misc/freetype.c:106 modules/misc/quartztext.c:109
 #: modules/misc/win32text.c:80
 msgid "Normal"
 msgstr "Normálne"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:507
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:509
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:408
 msgid "High latency"
 msgstr "Vysoká latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:507
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:509
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:409
 msgid "Higher latency"
 msgstr "Najvyššia latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:721
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:723
 msgid "Interface Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia rozhrania neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:722 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:794
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:827 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:891
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:919 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:944
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:724 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:796
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:829 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:895
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:923 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:948
 #, c-format
 msgid "An error occured while saving your settings via SimplePrefs (%i)."
 msgstr "Počas kontroly aktualizácií cez SimplePrefs (%i) nastala chyba."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:793
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:795
 msgid "Audio Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia zvuku neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:890
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:828
+msgid "Video Settings not saved"
+msgstr "Nastavenia videa neboli uložené"
+
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:894
 msgid "Input Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia vstupu neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:918
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:922
 msgid "On Screen Display/Subtitle Settings not saved"
 msgstr "Nastavenia titulkov/OSD neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:943
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:947
 msgid "Hotkeys not saved"
 msgstr "Klávesové skratky neboli uložené"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1042
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1046
 msgid "Choose the folder to save your video snapshots to."
 msgstr "Tu si zvoľte priečinok, do ktorého sa uložia snímky z videa."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1044
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1048
 msgid "Choose"
 msgstr "Vybrať"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1127
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1131
 msgid ""
 "Press new keys for\n"
 "\"%@\""
@@ -15580,16 +15497,16 @@ msgstr ""
 "Stlačte novú klávesovú skratku pre\n"
 "\"%@\""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1201
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1205
 msgid "Invalid combination"
 msgstr "Neplatná kombinácia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1202
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1206
 msgid "Regrettably, these keys cannot be assigned as hotkey shortcuts."
 msgstr ""
 "Prepáčte, tieto klávesy nemožno použiť na vytvorenie klávesovej skratky."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1220
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1224
 msgid "This combination is already taken by \"%@\"."
 msgstr "Takúto kombináciu už používa \"%@\"."
 
@@ -15632,9 +15549,8 @@ msgid "The current release is %d.%d.%d%c."
 msgstr "Aktuálne vydanie je %d.%d.%d%c."
 
 #: modules/gui/macosx/vlm.m:98
-#, fuzzy
 msgid "Video On Demand"
-msgstr "Video On Demand ( VOD )"
+msgstr "Video na požiadanie ( VOD )"
 
 #: modules/gui/macosx/vlm.m:102 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:76
 msgid "Schedule"
@@ -15685,7 +15601,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:141
 msgid "H264 is a new video codec (useable with MPEG TS and MP4)"
 msgstr ""
-"H264 je novým video-kodekom (je použiteľný so súbormi typu MPEG TS a MP4)"
+"H264 je novým kodekom videa (je použiteľný so súbormi typu MPEG TS a MP4)"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:145
 msgid "WMV (Windows Media Video) 1 (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
@@ -15963,7 +15879,7 @@ msgstr ""
 "Na tejto stránke si môžete nastaviť ako bude odosielaný streamovaný tok"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:366 modules/gui/macosx/wizard.m:427
-#: modules/stream_out/rtp.c:71
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:54 modules/stream_out/rtp.c:71
 msgid "Destination"
 msgstr "Cieľ"
 
@@ -16085,13 +16001,12 @@ msgstr ""
 "streamu zablokovať, pretože sú súčasťou obrazu."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:424
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This page lists all the settings. Click \"Finish\" to start streaming or "
 "transcoding."
 msgstr ""
 "Táto stránka obsahuje všetky nastavenia. Ak chcete spustiť streamovanie "
-"alebo prekódovávanie, kliknite na tlačidlo \"Dokončiť\""
+"alebo prekódovávanie, kliknite na tlačidlo \"Dokončiť\"."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:426
 msgid "Summary"
@@ -16153,7 +16068,7 @@ msgid ""
 "Correct your selection and try again."
 msgstr ""
 "Vybrané kodeky nie sú navzájom kompatibilné. Napríklad: nie je možné "
-"zmixovať nekomprimovaný zvuk s nejakým video-kodekom. \n"
+"zmixovať nekomprimovaný zvuk s nejakým kodekom videa. \n"
 "\n"
 "Upravte svoj výber a skúste to ešte raz."
 
@@ -16241,7 +16156,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1836
 msgid "Select your video codec. Click one to get more information."
 msgstr ""
-"Zvoľte si požadovaný video-kodek. Ak chcete o niektorom kodeku získať viac "
+"Zvoľte si požadovaný kodek videa. Ak chcete o niektorom kodeku získať viac "
 "informácií, kliknite naň."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1871
@@ -16289,9 +16204,8 @@ msgstr ""
 "vykonávajú postupne. "
 
 #: modules/gui/maemo/maemo.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Maemo hildon interface"
-msgstr "Hlavné rozhrania"
+msgstr "Rozhranie Maemo hildon"
 
 #: modules/gui/minimal_macosx/macosx.c:58
 msgid "Minimal Mac OS X interface"
@@ -16300,7 +16214,7 @@ msgstr "Minimálne rozhranie Mac OS X"
 #: modules/gui/minimal_macosx/macosx.c:66
 msgid "Minimal Mac OS X OpenGL video output (opens a borderless window)"
 msgstr ""
-"Minimálny video-výstup na systémoch Mac OS X OpenGL (otvorí sa okno bez "
+"Minimálny výstup videa na systémoch Mac OS X OpenGL (otvorí sa okno bez "
 "okrajov)"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:118
@@ -16645,6 +16559,7 @@ msgid "PDA Linux Gtk2+ interface"
 msgstr "Rozhranie PDA Linux Gtk2+"
 
 #: modules/gui/pda/pda.c:215 modules/gui/pda/pda.c:270
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:92
 msgid "Filename"
 msgstr "Názov súboru"
 
@@ -16947,7 +16862,7 @@ msgstr "TS"
 msgid "MPEG1"
 msgstr "MPEG1"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1051
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1051 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:463
 msgid "AVI"
 msgstr "AVI"
 
@@ -17064,34 +16979,29 @@ msgstr "Výstup videa a zvuku QNXRTOS"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.cpp:323
 msgid "Shift+L"
-msgstr ""
+msgstr "Shift+L"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.cpp:455
-#, fuzzy
 msgid "Previous Chapter/Title"
-msgstr "Predchádzajúca kapitola"
+msgstr "Predchádzajúca kapitola/titul"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.cpp:461
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.cpp:467
-#, fuzzy
 msgid "Next Chapter/Title"
-msgstr "Ďalšia kapitola"
+msgstr "Ďalšia kapitola/titul"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.cpp:504
-#, fuzzy
 msgid "Teletext Activation"
-msgstr "Teletext je zapnutý"
+msgstr "Aktivácia teletextu"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.cpp:520
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Transparency "
-msgstr "Priehľadnosť"
+msgstr "Prepnúť priehľadnosť"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:42
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Play\n"
 "If the playlist is empty, open a medium"
@@ -17100,50 +17010,42 @@ msgstr ""
 "Ak je playlist prázdny, otvoriť médium"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
-#, fuzzy
 msgid "De-Fullscreen"
-msgstr "Celoobrazovkový režim"
+msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
-#, fuzzy
 msgid "Extended panel"
-msgstr "Rozšírené ovládanie"
+msgstr "Rozšírený panel"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
-#, fuzzy
 msgid "A->B Loop"
-msgstr "Opakovať"
+msgstr "Opakovať A->B"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
-#, fuzzy
 msgid "Frame By Frame"
 msgstr "Snímka za snímkou"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
-#, fuzzy
 msgid "Trickplay Reverse"
-msgstr "Zoradiť reverzne"
+msgstr "Trikové spätné prehrávanie"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
-#, fuzzy
 msgid "Step backward"
 msgstr "Krok dozadu"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
-#, fuzzy
 msgid "Step forward"
-msgstr "Krok vpred"
+msgstr "Krok dopredu"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
 msgid "Stop playback"
 msgstr "Zastaviť prehrávanie"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
-#, fuzzy
 msgid "Open a medium"
-msgstr "&Otvoriť médium"
+msgstr "Otvoriť médium"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:107
 msgid "Previous media in the playlist"
@@ -17158,9 +17060,8 @@ msgid "Toggle the video in fullscreen"
 msgstr "Prepnúť video do celoobrazovkového režimu"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
-#, fuzzy
 msgid "Toggle the video out fullscreen"
-msgstr "Prepnúť video do celoobrazovkového režimu"
+msgstr "Prepnúť výstup videa do celoobrazovkového režimu"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
 msgid "Show extended settings"
@@ -17175,20 +17076,41 @@ msgid "Take a snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímok"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
-#, fuzzy
 msgid "Loop from point A to point B continuously."
-msgstr ""
-"Kontinuálne opakovať od bodu A po bod B.\n"
-"Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
+msgstr "Kontinuálne opakovať od bodu A po bod B."
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
 msgid "Frame by frame"
 msgstr "Snímka za snímkou"
 
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
-#, fuzzy
 msgid "Reverse"
-msgstr "Ozvena"
+msgstr "Otočiť"
+
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:134
+msgid "Unmute"
+msgstr "Vypnúť stlmenie"
+
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:198
+#, fuzzy
+msgid "Pause the playback"
+msgstr "Ukončiť po prehratí"
+
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:207
+msgid ""
+"Loop from point A to point B continuously\n"
+"Click to set point A"
+msgstr ""
+"Kontinuálne Opakovať od bodu A do bodu B\n"
+"Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
+
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:213
+msgid "Click to set point B"
+msgstr "Pre nastavenie bodu B kliknite sem"
+
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:218
+msgid "Stop the A to B loop"
+msgstr "Zastaviť opakovanie od bodu A po B"
 
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:963
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1027
@@ -17265,14 +17187,12 @@ msgid "Statistics about the currently playing media or stream."
 msgstr "Štatistiky o aktuálnom médiu alebo streame."
 
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:529
-#, fuzzy
 msgid "Corrupted"
-msgstr "Súbor je porušený"
+msgstr "Poškodené"
 
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:531
-#, fuzzy
 msgid "Discontinuities"
-msgstr "Skresľujúce video-filtre"
+msgstr "Prerušené"
 
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:544
 msgid "Sent bitrate"
@@ -17283,13 +17203,12 @@ msgid "Current visualization"
 msgstr "Aktuálna vizualizácia"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:281
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Current playback speed.\n"
 "Click to adjust"
 msgstr ""
 "Aktuálna rýchlosť prehrávania.\n"
-"Kliknite pravým tlačidlom pre prispôsobenie"
+"Prispôsobenie vykonáte kliknutím"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:349
 msgid "Revert to normal play speed"
@@ -17323,53 +17242,53 @@ msgstr "Filter:"
 msgid "Open subtitles file"
 msgstr "Otvoriť súbor s titulkami"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:305
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:304
 msgid "Eject the disc"
 msgstr "Vysunúť disk"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:714
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:974
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:713
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:973
 msgid "DVB Type:"
 msgstr "Typ DVB"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:740
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1004
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:739
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1003
 msgid "Transponder symbol rate"
 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:749
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:748
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:864
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:863
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanály:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:875
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:874
 msgid "Selected ports:"
 msgstr "Vybrané porty:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:878
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:877
 msgid ".*"
 msgstr ".*"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:885
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:884
 msgid "Input caching:"
 msgstr "Ukladanie vstupu do vyrovnávacej pamäte:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:895
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:894
 msgid "Use VLC pace"
 msgstr "Použiť VLC pace"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:899
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:898
 msgid "Auto connnection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:923
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:922
 msgid "Radio device name"
 msgstr "Názov rádio-zariadenia"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1227
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1226
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
@@ -17383,7 +17302,7 @@ msgstr "URI"
 
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:128
 msgid "Click to toggle between loop one, loop all"
-msgstr ""
+msgstr "Prepnutie medzi jednorázovým a viacnásobným opakovaním (kliknutím)"
 
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:152
 msgid "Show the current item"
@@ -17402,14 +17321,12 @@ msgid "Select an action to change the associated hotkey"
 msgstr "Vyberte akciu, ktorej klávesovú skratku chcete upraviť"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1148
-#, fuzzy
 msgid "Hotkey"
-msgstr "Klávesové skratky"
+msgstr "Klávesová skratka"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1149
-#, fuzzy
 msgid "Global"
-msgstr "[Všeobecné]"
+msgstr "Všeobecné"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1156
 msgid "Set"
@@ -17419,20 +17336,20 @@ msgstr "Nastaviť"
 msgid "Unset"
 msgstr "Nenast."
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1322
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1323
 msgid "Hotkey for "
 msgstr "Klávesová skratka pre"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1325
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1326
 msgid "Press the new keys for "
 msgstr "Stlačte novú klávesovú skratku pre"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1350
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1351
 msgid "Warning: the key is already assigned to \""
 msgstr "Upozornenie: takáto klávesová skratka je už pridelená akcii \""
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1370
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1378
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1371
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1379
 msgid "Key: "
 msgstr "Kľúč:"
 
@@ -17445,12 +17362,10 @@ msgid "Input && Codecs"
 msgstr "Vstup a kodeky"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:183
-#, fuzzy
 msgid "Video Settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:218
-#, fuzzy
 msgid "Audio Settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
@@ -17475,11 +17390,10 @@ msgstr ""
 "nastaveniach."
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:457
-#, fuzzy
 msgid "This is VLC's skinnable interface. You can download other skins at"
 msgstr ""
 "Toto je skinovateľné rozhranie programu VLC. Súbory s novým vzhľadom si "
-"môžete stiahnuť na adrese &lt;a href="
+"môžete stiahnuť na adrese"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:556
 msgid "Configure Hotkeys"
@@ -17505,14 +17419,122 @@ msgid "&Apply"
 msgstr "Po&užiť"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:822
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:49
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:207 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:116
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:39
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:83
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:93
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:93 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:186
 msgid "&Cancel"
 msgstr "&Storno"
 
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:39
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:139
+#, fuzzy
+msgid "Profile"
+msgstr "Predfiltrovanie"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:47
+#, fuzzy
+msgid "Edit selected profile"
+msgstr "Automatické prehrávanie vybraného súboru"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:52
+#, fuzzy
+msgid "Delete selected profile"
+msgstr "Vymazať vybranú položku"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:57
+#, fuzzy
+msgid "Create a new profile"
+msgstr "Vytvoriť novú záložku"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:364
+msgid " Profile Name Missing"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:365
+#, fuzzy
+msgid "You must set a name for the profile."
+msgstr "Zvoľte si názvy súborov so záznamom"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:42
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:140 modules/gui/qt4/ui/sout.h:333
+msgid "Source"
+msgstr "Zdroj"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:45
+#, fuzzy
+msgid "Source:"
+msgstr "Zdroj"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:54
+#, fuzzy
+msgid "Type:"
+msgstr "Typ"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "File/Directory"
+msgstr "Priečinok"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:89
+msgid "This module writes the transcoded stream to a file."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:110
+#, fuzzy
+msgid "Save file..."
+msgstr "Uložiť &súbor so záznamom ako..."
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:125
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:112
+msgid "Containers (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv)"
+msgstr "Kontajnery (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv)"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:137
+#, fuzzy
+msgid "This module outputs the transcoded stream to a network via HTTP."
+msgstr "Táto voľba Vám umožňuje streamovať do siete."
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:181
+msgid ""
+"This module outputs the transcoded stream to a network  via the mms protocol."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:225
+#, fuzzy
+msgid "This module outputs the transcoded stream to a network via UDP."
+msgstr "Táto voľba Vám umožňuje streamovať do siete."
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:271
+#, fuzzy
+msgid "This module outputs the transcoded stream to a network via RTP."
+msgstr "Táto voľba Vám umožňuje streamovať do siete."
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:306
+#, fuzzy
+msgid "Audio Port"
+msgstr "Zvukový port:"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:307
+msgid "Video Port"
+msgstr "Video port"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:347
+msgid "This module outputs the transcoded stream to an Icecast server."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:368
+msgid "Mount Point"
+msgstr "Bod pripojenia"
+
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:369
+#, fuzzy
+msgid "Login:pass"
+msgstr "Prihlasovacie meno:heslo:"
+
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:40
 msgid "Edit Bookmarks"
 msgstr "Up&raviť záložky"
@@ -17549,6 +17571,40 @@ msgstr "&Zatvoriť"
 msgid "Bytes"
 msgstr "Bytov"
 
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:44
+#, fuzzy
+msgid "Convert"
+msgstr "&Konvertovať"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:57
+#, fuzzy
+msgid "Destination file:"
+msgstr "Cieľová koncovka"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "Browse"
+msgstr " Prehľadávať"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:70
+#, fuzzy
+msgid "Display the output"
+msgstr "Zobraziť výstupný stream"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:71
+msgid "This display the resulting media, but can slow things down."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:79
+#, fuzzy
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavenie"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:94
+#, fuzzy
+msgid "&Start"
+msgstr "Štatistiky"
+
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:42
 msgid "Errors"
 msgstr "Chyby"
@@ -17742,18 +17798,16 @@ msgid "Modules tree"
 msgstr "Vetvenie modulov"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:111
-#, fuzzy
 msgid "C&lear"
-msgstr "Vyčistiť"
+msgstr "Vyč&istiť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:112
 msgid "&Save as..."
 msgstr "Uložiť &ako..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:113
-#, fuzzy
 msgid "Saves all the displayed logs to a file"
-msgstr "Uložiť všetky zobrazené záznamy do súboru"
+msgstr "Všetky zobrazené záznamy sa uložia do súboru"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:121
 msgid "Verbosity Level"
@@ -17764,16 +17818,14 @@ msgid "&Update"
 msgstr "&Aktualizovať"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:247
-#, fuzzy
 msgid "Save log file as..."
-msgstr "Uložiť &ako..."
+msgstr "Uložiť &súbor so záznamom ako..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:249
 msgid "Texts / Logs (*.log *.txt);; All (*.*) "
 msgstr "Texty / záznamy (*.log *.txt);; Všetky súbory (*.*) "
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:256
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot write to file %1:\n"
 "%2."
@@ -17782,9 +17834,8 @@ msgstr ""
 "%2."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:91 modules/gui/qt4/menus.cpp:804
-#, fuzzy
 msgid "Open Media"
-msgstr "&Otvoriť médium"
+msgstr "Otvoriť médium"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:100
 msgid "&File"
@@ -17807,6 +17858,7 @@ msgid "&Select"
 msgstr "Vý&ber"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:123 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:224
+#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:71
 msgid "&Enqueue"
 msgstr "&Zaradiť"
 
@@ -17827,29 +17879,45 @@ msgstr "&Konvertovať"
 msgid "&Convert / Save"
 msgstr "&Konvertovať / Uložiť"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:45
+#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:62
 #, fuzzy
+msgid "Open URL"
+msgstr "Otvoriť"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:77
+msgid "Enter URL here..."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:79
+msgid "Please enter the URL or path to the media you want to play"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:83
+msgid ""
+"If your clipboard contains a valid URL\n"
+"or the path to a file on your computer,\n"
+"it will be automatically selected."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:45
 msgid "Plugins and extensions"
-msgstr "Ignorované prípony"
+msgstr "Prídavné moduly a rozšírenia"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:60
 msgid "Capability"
-msgstr ""
+msgstr "Schopnosť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:60
-#, fuzzy
 msgid "Score"
-msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+msgstr "Skóre"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:73
-#, fuzzy
 msgid "&Search:"
-msgstr "Hľadať"
+msgstr "&Hľadať:"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:37
-#, fuzzy
 msgid "Deletes the selected item"
-msgstr "Vymazať vybranú položku"
+msgstr "Vybraná položka sa vymaže"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:61
 msgid "Show settings"
@@ -17860,23 +17928,20 @@ msgid "Simple"
 msgstr "Jednoducho"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:66
-#, fuzzy
 msgid "Switch to simple preferences view"
-msgstr "Prepnúť na jednoduché nastavenia"
+msgstr "Prepnúť na zobrazenie jednoduchých nastavení"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:69
-#, fuzzy
 msgid "Switch to full preferences view"
-msgstr "Prepnúť na jednoduché nastavenia"
+msgstr "Prepnúť na zobrazenie všetkých nastavení"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:81
 msgid "&Save"
 msgstr "&Uložiť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:82
-#, fuzzy
 msgid "Save and close the dialog"
-msgstr "V dialógoch zobrazovať všetky pokročilé nastavenia."
+msgstr "Uložiť a zatvoriť dialóg"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:84
 msgid "&Reset Preferences"
@@ -17884,26 +17949,154 @@ msgstr "&Obnoviť nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:310
 msgid "Are you sure you want to reset your VLC media player preferences?"
-msgstr ""
+msgstr "Naozaj chcete obnoviť pôvodné nastavenia programu VLC media player?"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:41 modules/gui/qt4/ui/sout.h:331
 msgid "Stream Output"
 msgstr "Výstup streamu"
 
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:46
+msgid ""
+"This dialog will allow you to stream or convert your media for use locally, "
+"on your private network, or on the Internet.\n"
+"You should start by checking that source matches what you want your input to "
+"be and then press the \"Next\" button to continue.\n"
+msgstr ""
+
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:53
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Stream output string.\n"
 "This is automatically generated when you change the above settings,\n"
 "but you can change it manually."
 msgstr ""
 "Príkaz pre výstup streamu.\n"
-"Tento výstup je automaticky generovaný pri zmene horeuvedených nastavení,\n"
-"ale môžete ho aktualizovať aj manuálne."
+"Ten je automaticky generovaný pri zmene horeuvedených nastavení,\n"
+"ale môžete ich zmeniť aj manuálne."
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:49
+msgid "Toolbars Editor"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:54
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Elements"
+msgstr "Poškodené elementy"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:59
+#, fuzzy
+msgid "Next widget style:"
+msgstr "Ďalší titul"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:60
+#, fuzzy
+msgid "Flat Button"
+msgstr "Podčiarknuté a tučné"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:61
+#, fuzzy
+msgid "Big Button"
+msgstr "Spúšťacie tlačidlo"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:62
+#, fuzzy
+msgid "Native Slider"
+msgstr "Natívne - americká angličtina"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:73
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:76
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar position:"
+msgstr "Pozícia loga"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:80
+#, fuzzy
+msgid "Under the Video"
+msgstr "Konovať obrázok"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:81
+#, fuzzy
+msgid "Above the Video"
+msgstr "O filtroch videa"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:103
+#, fuzzy
+msgid "Advanced Widget toolbar:"
+msgstr "Pokročilé ovládanie video filtrov"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:114
+#, fuzzy
+msgid "Time Toolbar"
+msgstr "Časové ovládanie"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:126
+#, fuzzy
+msgid "Fullscreen Controller"
+msgstr "Zobraziť ovládač celoobrazovkového režimu"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:143
+#, fuzzy
+msgid "Select profile:"
+msgstr "Vyberte si súbor"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:149
+#, fuzzy
+msgid "Delete the current profile"
+msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:184
+#, fuzzy
+msgid "Cl&ose"
+msgstr "Zatvoriť"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:214 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:454
+#, fuzzy
+msgid "Profile Name"
+msgstr "Názov súboru so záznamom"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:215
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new profile name."
+msgstr "Prosím zadajte názov pre nový uzol."
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:295
+#, fuzzy
+msgid "Spacer"
+msgstr "Space"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:300
+msgid "Expanding Spacer"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:329
+#, fuzzy
+msgid "Splitter"
+msgstr "Priestorový efekt"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:336
+msgid "Time Slider"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:349
+#, fuzzy
+msgid "Small Volume"
+msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:383
+#, fuzzy
+msgid "DVD menus"
+msgstr "Bez DVD menu"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:411
+#, fuzzy
+msgid "Advanced Buttons"
+msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:77
 msgid "Video On Demand ( VOD )"
-msgstr "Video On Demand ( VOD )"
+msgstr "Video na požiadanie ( VOD )"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:82
 msgid "Hours / Minutes / Seconds:"
@@ -17927,29 +18120,24 @@ msgid " days"
 msgstr "dní"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:132
-#, fuzzy
 msgid "I&mport"
-msgstr "Import"
+msgstr "&Import"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:135
-#, fuzzy
 msgid "E&xport"
-msgstr "Export"
+msgstr "E&xport"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:267
-#, fuzzy
 msgid "Save VLM configuration as..."
-msgstr "Konfigurácia &VLM..."
+msgstr "Uložiť konfiguráciu VLM ako..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:269 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:355
-#, fuzzy
 msgid "VLM conf (*.vlm);;All (*)"
 msgstr "Konfigurácia VLM (*.vlm) ;; Všetky súbory (*.*)"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:353
-#, fuzzy
 msgid "Open VLM configuration..."
-msgstr "Konfigurácia &VLM..."
+msgstr "Otvoriť konfiguráciu VLM..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:547
 msgid "Broadcast: "
@@ -17968,32 +18156,28 @@ msgid "Open Directory"
 msgstr "Otvoriť priečinok"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:503
-#, fuzzy
 msgid "Open playlist..."
-msgstr "Otvoriť playlist"
+msgstr "Otvoriť playlist..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:514
-#, fuzzy
 msgid "Save playlist as..."
-msgstr "Uložiť playlist..."
+msgstr "Uložiť playlist ako..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:516
 msgid "XSPF playlist (*.xspf);; "
 msgstr "XSPF playlist (*.xspf);; "
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:517
-#, fuzzy
 msgid "M3U playlist (*.m3u);; "
-msgstr "M3U playlist (*.m3u);; Akýkoľvek súbor (*.*) "
+msgstr "M3U playlist (*.m3u);;"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:518
 msgid "HTML playlist (*.html)"
-msgstr ""
+msgstr "HTML playlist (*.html)"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:664
-#, fuzzy
 msgid "Open subtitles..."
-msgstr "Otvoriť titulky"
+msgstr "Otvoriť titulky..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:39
 msgid "Media Files"
@@ -18007,16 +18191,15 @@ msgstr "Súbory s titulkami"
 msgid "All Files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:504
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:507
 msgid "Privacy and Network Policies"
 msgstr "Pravidlá pre súkromie a sieť"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:508
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:511
 msgid "Privacy and Network Warning"
 msgstr "Upozornenia pre súkromie a sieť"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:511
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:514
 msgid ""
 "<p>The <i>VideoLAN Team</i> doesn't like when an application goes online "
 "without authorization.</p>\n"
@@ -18037,11 +18220,11 @@ msgstr ""
 "<p>Preto si prosím skontrolujte nasledujúce nastavenia, predvolené hodnoty "
 "týchto nastavení neposkytujú totiž takmer žiadny prístup na internet.</p>\n"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:991
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1007
 msgid "Control menu for the player"
 msgstr "Kontrolné menu prehrávača"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1044
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1060
 msgid "Paused"
 msgstr "Pozastavené"
 
@@ -18066,9 +18249,8 @@ msgid "&Tools"
 msgstr "&Nástroje"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:292 modules/gui/qt4/menus.cpp:401
-#, fuzzy
 msgid "V&iew"
-msgstr "Zobraziť"
+msgstr "Zo&braziť"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:293
 msgid "&Help"
@@ -18083,9 +18265,8 @@ msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Otvoriť &disk..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:314
-#, fuzzy
 msgid "Open &Network Stream..."
-msgstr "Otvoriť súbor v &sieti..."
+msgstr "Otvoriť stream v &sieti..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:316 modules/gui/qt4/menus.cpp:813
 msgid "Open &Capture Device..."
@@ -18093,12 +18274,11 @@ msgstr "Pripojiť &snímacie zariadenie..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:321
 msgid "Open &Location from clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "Otvoriť &umiestnenie uložené v schránke"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:326
-#, fuzzy
 msgid "&Recent Media"
-msgstr "&Otvoriť médium"
+msgstr "&Posledné médium"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:337
 msgid "Conve&rt / Save..."
@@ -18113,38 +18293,32 @@ msgid "&Quit"
 msgstr "&Koniec"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:354
-#, fuzzy
 msgid "&Effects and Filters"
-msgstr "Zoznam efektov"
+msgstr "&Efekty a filtre"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:357
-#, fuzzy
 msgid "&Track Synchronization"
-msgstr "Synchronizácia"
+msgstr "Synchronizácia &stopy"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:376
-#, fuzzy
 msgid "Plu&gins and extensions"
-msgstr "Ignorované prípony"
+msgstr "Prídavné &moduly a rozšírenia"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:380
-#, fuzzy
 msgid "&Preferences"
-msgstr "Nastavenia"
+msgstr "&Nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:404
-#, fuzzy
 msgid "Play&list"
-msgstr "Playlist"
+msgstr "Play&list"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:405
 msgid "Ctrl+L"
 msgstr "Ctrl+L"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:423
-#, fuzzy
 msgid "Mi&nimal View"
-msgstr "M&inimálne rozhranie..."
+msgstr "M&inimálne zobrazenie"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:424
 msgid "Ctrl+H"
@@ -18159,18 +18333,16 @@ msgid "&Advanced Controls"
 msgstr "Po&kročilé ovládače"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:450
-#, fuzzy
 msgid "Quit after Playback"
-msgstr "Pozastaviť prehrávanie"
+msgstr "Ukončiť po prehratí"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:456
 msgid "Visualizations selector"
 msgstr "Výber vizualizácií"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:463
-#, fuzzy
 msgid "Customi&ze Interface..."
-msgstr "Fingované rozhranie"
+msgstr "Prispôso&biť rozhranie..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:495
 msgid "Audio &Track"
@@ -18217,9 +18389,8 @@ msgid "&Zoom"
 msgstr "Pri&blížiť"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:565
-#, fuzzy
 msgid "Sca&le"
-msgstr "Rozsah"
+msgstr "Zmeniť &veľkosť"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:566
 msgid "&Aspect Ratio"
@@ -18234,14 +18405,12 @@ msgid "&Deinterlace"
 msgstr "&Rozkladať"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:569
-#, fuzzy
 msgid "&Post processing"
-msgstr "Dodatočné spracovávanie"
+msgstr "Do&datočné spracovávanie"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:597
-#, fuzzy
 msgid "Manage &bookmarks"
-msgstr "Zá&ložky"
+msgstr "Upraviť &záložky"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:603
 msgid "T&itle"
@@ -18272,44 +18441,36 @@ msgid "Check for &Updates..."
 msgstr "Skontrolovať dostupnosť &aktualizácií..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:744
-#, fuzzy
 msgid "&Faster"
-msgstr "Rýchlejšie"
+msgstr "&Rýchlejšie"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:753
-#, fuzzy
 msgid "N&ormal Speed"
-msgstr "Normálna veľkosť"
+msgstr "No&rmálna veľkosť"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:761
-#, fuzzy
 msgid "Slo&wer"
-msgstr "Pomalšie"
+msgstr "Po&malšie"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:768
-#, fuzzy
 msgid "&Jump Forward"
-msgstr "Krok vpred"
+msgstr "Preskočiť &dopredu"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:773
-#, fuzzy
 msgid "Jump Bac&kward"
-msgstr "Krok dozadu"
+msgstr "Preskočiť do&zadu"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:788
-#, fuzzy
 msgid "&Stop"
-msgstr "Stop"
+msgstr "&Stop"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:795
-#, fuzzy
 msgid "Pre&vious"
-msgstr "Dozadu"
+msgstr "Do&zadu"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:797
-#, fuzzy
 msgid "Ne&xt"
-msgstr "Ďalej"
+msgstr "Ď&alej"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:811
 msgid "Open &Network..."
@@ -18337,7 +18498,7 @@ msgstr "&Otvoriť médium"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1420
 msgid " - Empty - "
-msgstr ""
+msgstr " - Prázdne -"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.hpp:36
 msgid "Open &Folder..."
@@ -18381,9 +18542,8 @@ msgid "VLC will start with just an icon in your taskbar"
 msgstr "Program VLC sa bude spúšťať len s ikonou v paneli úloh."
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:88
-#, fuzzy
 msgid "Resize interface to the native video size"
-msgstr "Interaktívny puzzle filter"
+msgstr "Zmeniť veľkosť rozhrania na natívnu veľkosť videa"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:89
 msgid ""
@@ -18392,6 +18552,10 @@ msgid ""
 " - The video will fit to the interface size\n"
 " By default, interface resize to the native video size."
 msgstr ""
+"Máte dve možnosti:\n"
+"- Rozhranie sa prispôsobí na natívnu veľkosť videa\n"
+"- Video sa prispôsobí veľkosti rozhrania\n"
+"V predvolenom nastavení sa rozhranie prispôsobní na natívnu veľkosť videa."
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:94
 msgid "Show playing item name in window title"
@@ -18482,17 +18646,16 @@ msgid "Ask for network policy at start"
 msgstr "Pri spustení sa spýtať na politiku siete"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:133
-#, fuzzy
 msgid "Save the recently played items in the menu"
-msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
+msgstr "Uložiť naposledy prehrané položky v menu"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:135
 msgid "List of words separated by | to filter"
-msgstr ""
+msgstr "Zoznam slov oddeletný znakom | kvôli filtrovaniu"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:136
 msgid "Regular expression used to filter the recent items played in the player"
-msgstr ""
+msgstr "Regulárny výraz použitý na filtrovanie posledný prehraných položiek"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:139
 msgid "Define the colors of the volume slider "
@@ -18532,7 +18695,7 @@ msgstr "Klasický vzhľad"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:153
 msgid "Complete look with information area"
-msgstr "Úplný vzhľad s inform. obl."
+msgstr "Úplný vzhľad s informačnou oblasťou"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:154
 msgid "Minimal look with no menus"
@@ -18543,24 +18706,22 @@ msgid "Show a controller in fullscreen mode"
 msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom móde"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:157
-#, fuzzy
 msgid "Embed the file browser in open dialog"
-msgstr "Cesta, ktorú chcete používať v dialógovom okne pre otvorenie súboru"
+msgstr "Vstavať prehliadač súborov do dialógu na otvorenie súboru"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:169
 msgid "Qt interface"
 msgstr "Rozhranie QT"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:125 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:291
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:117 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:333
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:217
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:117 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:453
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:333 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:217
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:314
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:208
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:279 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:167
 #: modules/gui/qt4/ui/v4l2.h:57
-#, fuzzy
 msgid "Form"
-msgstr "Formát"
+msgstr "Tvar"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:128
 msgid "Preset"
@@ -18568,27 +18729,24 @@ msgstr "Prednastavené"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:246
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:100
-#, fuzzy
 msgid "Dialog"
-msgstr "Zablokovať"
+msgstr "Dialóg"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:249
 msgid "Show extended options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:252
-#, fuzzy
 msgid "Show &more options"
-msgstr "Zobraziť &viac nastavení"
+msgstr "Zobraziť &viac vlastností"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
 msgid "Change the caching for the media"
 msgstr "Tu môžete zmeniť čas ukladania média do vyrovnávacej pamäte"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:259
-#, fuzzy
 msgid " ms"
-msgstr "mms"
+msgstr " ms"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:260
 msgid "Start Time"
@@ -18600,7 +18758,7 @@ msgstr "Zmeniť čas spustenia média"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:266
 msgid " s"
-msgstr ""
+msgstr " s"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:267
 msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
@@ -18619,9 +18777,8 @@ msgid "Complete MRL for VLC internal"
 msgstr "Skompletizovať MRL adresu pre interné potreby programu VLC"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:281
-#, fuzzy
 msgid "Edit Options"
-msgstr "Vlastnosti"
+msgstr "Upraviť vlastnosti"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:284
 msgid "Select play mode"
@@ -18636,13 +18793,11 @@ msgid "Select the capture device type"
 msgstr "Zvoľte si typ snímacieho zariadenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:103
-#, fuzzy
 msgid "Device Selection"
-msgstr "Výber disku"
+msgstr "Výber zariadenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:104 modules/gui/qt4/ui/sout.h:309
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:353
-#, fuzzy
 msgid "Options"
 msgstr "Vlastnosti"
 
@@ -18660,7 +18815,7 @@ msgstr "Výber disku"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:295
 msgid "SVCD/VCD"
-msgstr ""
+msgstr "SVCD/VCD"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:298
 msgid "Disable DVD Menus (for compatibility)"
@@ -18683,25 +18838,23 @@ msgid "Choose one or more media file to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero médií, ktoré chcete otvoriť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:207
-#, fuzzy
 msgid "File Selection"
-msgstr "Výber disku"
+msgstr "Výber súboru"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:208
 msgid "You can select local files with the following list and buttons."
 msgstr ""
+"Pomocou nasledujúceho zoznamu a tlačidiel si môžete vybrať lokálne súbory."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:209
-#, fuzzy
 msgid "Add..."
-msgstr "Pridať súbor..."
+msgstr "Pridať..."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:213
 msgid "Add a subtitles file"
 msgstr "Pridať súbor s titulkami"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:216
-#, fuzzy
 msgid "Use a sub&titles file"
 msgstr "Použiť súbor s &titulkami"
 
@@ -18734,42 +18887,139 @@ msgstr "Sem zadajte URL adresu sieťového stremu, s alebo bez udania protokolu.
 msgid "Podcast URLs list"
 msgstr "Zoznam URL adries podcastov"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:140 modules/gui/qt4/ui/sout.h:333
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:455
 #, fuzzy
-msgid "Source"
-msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+msgid "MPEG-TS"
+msgstr "MJPEG"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:456
+#, fuzzy
+msgid "MPEG-PS"
+msgstr "MJPEG"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:457
+#, fuzzy
+msgid "WAV"
+msgstr "AVI"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:458
+#, fuzzy
+msgid "ASF/WMV"
+msgstr "ASF"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:459
+#, fuzzy
+msgid "Ogg/Ogm"
+msgstr "Muxér pre formát Ogg/OGM"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:460
+msgid "RAW"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:461
+#, fuzzy
+msgid "MPEG 1"
+msgstr "MPEG1"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:462
+msgid "FLV"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:464
+#, fuzzy
+msgid "MP4/MOV"
+msgstr "Muxér pre formát MP4/MOV"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:466
+#, fuzzy
+msgid "MKV"
+msgstr "MOV"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:467
+msgid "Encapsulation"
+msgstr "Zapuzdrovanie"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
+#, fuzzy
+msgid " kb/s"
+msgstr "%u kb/s"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:472
+#, fuzzy
+msgid "Frame Rate"
+msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:474
+#, fuzzy
+msgid " fps"
+msgstr " s"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:481
+#, fuzzy
+msgid "00000; "
+msgstr "00:00:00"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
+msgid ""
+"You just need to fill one of the three following parameters, VLC will "
+"autodetect the other using the original aspect ratio"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:484
+#, fuzzy
+msgid "Keep original video track"
+msgstr "Dodržiavať originálnu veľkosť"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:485
+msgid "Video codec"
+msgstr "Kodek pre video"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487
+#, fuzzy
+msgid "Keep original audio track"
+msgstr "Dodržiavať originálnu veľkosť"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
+#, fuzzy
+msgid "Sample Rate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:493
+msgid "Audio codec"
+msgstr "Kodek pre zvuk"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:495
+msgid "Overlay subtitles on the video"
+msgstr "Prekryť titulky vo videu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:231 modules/gui/qt4/ui/sout.h:334
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:344
-#, fuzzy
 msgid "Destinations"
-msgstr "Cieľ"
+msgstr "Ciele"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:335
-#, fuzzy
 msgid "New destination"
-msgstr "Cieľ"
+msgstr "Nový cieľ"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337
 msgid ""
 "Add destinations following the streaming methods you need. Be sure to check "
 "with transcoding that the format is compatible with the method used."
 msgstr ""
+"Pridajte ciele s ohľadom na metódu streamovania, ktorú chcete použiť. "
+"Transkódovaním sa uistite, že formát je kompatibilný s použitou metódou."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
-#, fuzzy
 msgid "Display locally"
-msgstr "Prehrávať lokálne"
+msgstr "Zobraziť lokálne"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:341
-#, fuzzy
 msgid "Activate Transcoding"
-msgstr "Znaková sada titulkov"
+msgstr "Aktivovať transkódovanie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:345
-#, fuzzy
 msgid "Miscellaneous Options"
-msgstr "Rôzne"
+msgstr "Rôzne nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
 msgid "Stream all elementary streams"
@@ -18780,9 +19030,8 @@ msgid "Group name"
 msgstr "Názov skupiny"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:351
-#, fuzzy
 msgid "Generated stream output string"
-msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
+msgstr "Generovaný príkaz pre výstup streamu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:336
 msgid "Default volume"
@@ -18794,7 +19043,7 @@ msgstr "256 zodpovedá 100 %, 1024 zodpovedá 400%"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:342
 msgid " %"
-msgstr ""
+msgstr " %"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:344
 msgid "Save volume on exit"
@@ -18814,7 +19063,7 @@ msgstr "last.fm"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:357
 msgid "Enable last.fm submission"
-msgstr "Zapnúť odovzdávanie do last.fm"
+msgstr "Zapnúť odovzdávanie do služby Last.fm"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:218
 msgid "Disc Devices"
@@ -18857,10 +19106,8 @@ msgid "File associations:"
 msgstr "Asociácie so súborom:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:319
-#, fuzzy
 msgid "Enqueue files when in one instance mode"
-msgstr ""
-"Zaradiť súbory do playlistu, ak sa používa len jedna inštancia programu"
+msgstr "Zaraďovať súbory, ak sa používa len jedna inštancia programu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:320
 msgid "Association Setup"
@@ -18871,18 +19118,16 @@ msgid "Activate update notifier"
 msgstr "Aktivovať upozornenie na aktualizácie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:325
-#, fuzzy
 msgid "Save recently played items"
-msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
+msgstr "uložiť naposledy prehrávané položky"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:326
-#, fuzzy
 msgid "Filter"
-msgstr "Filtre"
+msgstr "Filter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:329
 msgid "Separate words by | (without space)"
-msgstr ""
+msgstr "Oddeľovať slova znakom | (bez medzery)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:332
 msgid "Interface Type"
@@ -18918,9 +19163,8 @@ msgid "Skin file"
 msgstr "Súbor so vzhľadom"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:343
-#, fuzzy
 msgid "Resize interface to video size"
-msgstr "Interaktívny puzzle filter"
+msgstr "Meniť veľkosť rozhrania podľa veľkosti videa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:212
 msgid "Subtitles Language"
@@ -18948,12 +19192,11 @@ msgstr "Farba písma"
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:887
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:889
 msgid " px"
-msgstr ""
+msgstr " px"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:286
-#, fuzzy
 msgid "Accelerated video output (Overlay)"
-msgstr "Akcelerovaný výstup videa"
+msgstr "Akcelerovaný výstup videa (prekrývanie)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:288
 #: modules/video_output/msw/directx.c:131
@@ -18973,22 +19216,20 @@ msgid "Enable wallpaper mode"
 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:293
-#, fuzzy
 msgid "Deinterlacing Mode"
 msgstr "Mód rozkladania"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:294
-#, fuzzy
 msgid "Force Aspect Ratio"
-msgstr "Opraviť stranový pomer"
+msgstr "Vynútiť si stranový pomer"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:299
 msgid "vlc-snap"
-msgstr ""
+msgstr "vlc-snap"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:170
 msgid "Stuff"
-msgstr ""
+msgstr "Materiál"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:172
 msgid "Edit settings"
@@ -19035,13 +19276,14 @@ msgid "Clear List"
 msgstr "Vyčistiť zoznam"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/v4l2.h:58
-#, fuzzy
 msgid "Refresh"
-msgstr "Obnoviť zoznam"
+msgstr "Obnoviť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/v4l2.h:59
 msgid "No v4l2 instance found. Press the refresh button to try again."
 msgstr ""
+"Nenašla sa žiadna inštanica v4l2. Skúste to ešte raz stlačením tlačidla "
+"Obnoviť."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:871
 msgid "Transform"
@@ -19072,9 +19314,8 @@ msgid "Synchronize left and right"
 msgstr "Synchronizovať naľavo a napravo"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:893
-#, fuzzy
 msgid "Magnification/Zoom"
-msgstr "Zväčšenie"
+msgstr "Zväčšenie/zoom"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:894
 msgid "Puzzle game"
@@ -19115,7 +19356,7 @@ msgstr "Extrakcia farieb"
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:903
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:909
 msgid ">HHHHHH;#"
-msgstr ""
+msgstr ">HHHHHH;#"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:905 modules/video_filter/colorthres.c:69
 msgid "Color threshold"
@@ -19187,7 +19428,7 @@ msgid "Add logo"
 msgstr "Pridať logo"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:936
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:158 modules/video_filter/mosaic.c:89
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:159 modules/video_filter/mosaic.c:89
 msgid "Transparency"
 msgstr "Priehľadnosť"
 
@@ -19210,7 +19451,7 @@ msgstr "Filtre pre podsnímku"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:946
 msgid "Video filters"
-msgstr "Video-filtre"
+msgstr "Filtre videa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:947
 msgid "Vout filters"
@@ -19262,12 +19503,11 @@ msgstr "Ovládanie muxovania"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:299
 msgid "AAAA; "
-msgstr ""
+msgstr "AAAA; "
 
 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:300
-#, fuzzy
 msgid "Loop"
-msgstr "[Opakovat dookola]"
+msgstr "Opakovanie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:304
 msgid "Media Manager List"
@@ -19278,27 +19518,26 @@ msgid "Open a skin file"
 msgstr "Otvoriť súbor so vzhľadom"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:219
-#, fuzzy
 msgid "Skin files |*.vlt;*.wsz;*.xml"
-msgstr "Súbory vzhľadu (*.vlt;*.wsz)|*.vlt;*.wsz|Súbory vzhľadu (*.xml)|*.xml"
+msgstr ""
+"Súbory so vzhľadom programu (*.vlt;*.wsz)|*.vlt;*.wsz|Súbory so vzhľadom "
+"programu (*.xml)|*.xml"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:226
 msgid "Open playlist"
 msgstr "Otvoriť playlist"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:227
-#, fuzzy
 msgid "Playlist Files|"
-msgstr "Súbory s playlistom"
+msgstr "Súbory s playlistom|"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:235
 msgid "Save playlist"
 msgstr "Uložiť playlist"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:235
-#, fuzzy
 msgid "XSPF playlist|*.xspf|M3U file|*.m3u|HTML playlist|*.html"
-msgstr "XSPF playlist|*.xspf|súbor M3U|*.m3u"
+msgstr "XSPF playlist|*.xspf|súbor M3U|*.m3u|Playlist HTML|*.html"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:491
 msgid "Skin to use"
@@ -19360,7 +19599,6 @@ msgid "Select skin"
 msgstr "Vybrať vzhľad"
 
 #: modules/gui/skins2/src/theme_repository.cpp:86
-#, fuzzy
 msgid "Open skin ..."
 msgstr "Otvoriť súbor so vzhľadom..."
 
@@ -19375,12 +19613,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: modules/gui/wince/interface.cpp:507
-#, fuzzy
 msgid ""
 "(c) 1996-2008 - the VideoLAN Team\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"(c) 1996-2006 - Tím VideoLAN\n"
+"(c) 1996-2008 - Tím VideoLAN\n"
 "\n"
 
 #: modules/gui/wince/interface.cpp:508
@@ -19408,9 +19645,8 @@ msgstr ""
 "cieľov:"
 
 #: modules/gui/wince/preferences.cpp:832
-#, fuzzy
 msgid "Unknown"
-msgstr "Neznáme video"
+msgstr "Neznáme"
 
 #: modules/gui/wince/preferences_widgets.cpp:525
 msgid "Choose directory"
@@ -19427,12 +19663,8 @@ msgid ""
 msgstr "Pridať video do rozhrania, nezobrazovať ho vo zvláštnom okne."
 
 #: modules/gui/wince/wince.cpp:67
-#, fuzzy
 msgid "WinCE interface"
-msgstr ""
-"\n"
-"(Rozhranie WinCE)\n"
-"\n"
+msgstr "Rozhranie WinCE"
 
 #: modules/gui/wince/wince.cpp:78
 msgid "WinCE dialogs provider"
@@ -19777,7 +20009,7 @@ msgid ""
 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
 msgstr ""
-"Tu môžete určiť, že na fingovanom video-výstupe sa majú obrázky vytvárať s "
+"Tu môžete určiť, že na fingovanom výstupe videa sa majú obrázky vytvárať s "
 "použiím špeciálneho formátu chroma. Po aktivovaní tejto voľby nebude musieť "
 "program zvyšovať svoj výkon žiadnymi inými úpravami."
 
@@ -19829,14 +20061,12 @@ msgid "Dummy decoder function"
 msgstr "Fingovaná funkcia dekodéra"
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Dump decoder"
-msgstr "Fingovaný dekodér"
+msgstr "Dekodér pre výpis"
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Dump decoder function"
-msgstr "Fingovaná funkcia dekodéra"
+msgstr "Funkcia výpisového dekodéra"
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:92
 msgid "Dummy encoder function"
@@ -19848,11 +20078,11 @@ msgstr "Fingovaný zvukový výstup"
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:100
 msgid "Dummy video output function"
-msgstr "Fingovaná funkcia video-výstupu"
+msgstr "Fingovaná funkcia výstupu videa"
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:101
 msgid "Dummy Video output"
-msgstr "Fingovaný video-výstup"
+msgstr "Fingovaný výstup videa"
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:107
 msgid "Dummy font renderer function"
@@ -19980,7 +20210,7 @@ msgstr "Vykresľovač písma Freetype 2"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:78
 msgid "Expiration time for resumed TLS sessions"
-msgstr "Čas expirácie dokončených TLS relácií"
+msgstr "Čas expirácie dokončených relácií TLS"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:80
 msgid ""
@@ -20020,7 +20250,7 @@ msgstr "Spomaľovač napájania"
 
 #: modules/misc/inhibit.c:150
 msgid "Playing some media."
-msgstr ""
+msgstr "Prehráva sa nejaké médium."
 
 #: modules/misc/logger.c:122
 msgid "Log format"
@@ -20136,7 +20366,7 @@ msgid ""
 "This is the host to which Growl notifications will be sent. By default, "
 "notifications are sent locally."
 msgstr ""
-"Toto je host-adresa, na ktorú sa budú odosielať notifikácie Growl. V "
+"Toto je adresa hostiteľa, na ktorú sa budú odosielať notifikácie Growl. V "
 "predvolenom nastavení sú notifikácie zasielané len lokálne."
 
 #: modules/misc/notify/growl_udp.c:65
@@ -20203,11 +20433,8 @@ msgstr ""
 "Hlasitosť"
 
 #: modules/misc/notify/telepathy.c:81
-#, fuzzy
 msgid "Telepathy \"Now Playing\" (MissionControl)"
-msgstr ""
-"Ovládanie funkcie \"Práve sa prehráva\" modulu Telepathy, pomocou "
-"MissionControl"
+msgstr "Telepathy \"Práve sa prehráva\" (MissionControl)"
 
 #: modules/misc/notify/xosd.c:70
 msgid "Flip vertical position"
@@ -20260,23 +20487,20 @@ msgid "XML OSD configuration importer"
 msgstr "Importér konfigurácie XML OSD"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:50
-#, fuzzy
 msgid "M3U playlist export"
-msgstr "Exportér playlistov vo formáte M3U"
+msgstr "Export playlistov vo formáte M3U"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Old playlist export"
-msgstr "Exportér playlistov v starších formátoch"
+msgstr "Export playlistov v starších formátoch"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:62
 msgid "XSPF playlist export"
 msgstr "Export playlistu vo formáte XSPF"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:68
-#, fuzzy
 msgid "HTML playlist export"
-msgstr "Exportér playlistov vo formáte M3U"
+msgstr "Export playlistov vo formáte HTML"
 
 #: modules/misc/probe/hal.c:58 modules/services_discovery/hal.c:84
 msgid "HAL devices detection"
@@ -20317,7 +20541,7 @@ msgstr "Vykresľovač písma Quartz"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:62
 msgid "RTSP host address"
-msgstr "Host-adresa pre RTSP"
+msgstr "Hostiteľská adresa pre RTSP"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:64
 msgid ""
@@ -20376,7 +20600,7 @@ msgstr "RTSP VoD"
 msgid "RTSP VoD server"
 msgstr "RTSP VoD server"
 
-#: modules/misc/screensaver.c:88
+#: modules/misc/screensaver.c:85
 msgid "X Screensaver disabler"
 msgstr "Blokovač šetrič obrazovky X"
 
@@ -20406,11 +20630,11 @@ msgstr "Štatistiky funkcie demuxovania"
 
 #: modules/misc/stats/stats.c:64
 msgid "Stats video output"
-msgstr "Štatistiky video-výstupu"
+msgstr "Štatistiky výstupu videa"
 
 #: modules/misc/stats/stats.c:65
 msgid "Stats video output function"
-msgstr "Štatistiky funkcie video-výstupu"
+msgstr "Štatistiky funkcie výstupu videa"
 
 #: modules/misc/svg.c:70
 msgid "SVG template file"
@@ -20506,11 +20730,11 @@ msgstr "Muxér pre formát AVI"
 msgid "Dummy/Raw muxer"
 msgstr "Muxér fingovaných streamov/raw streamov"
 
-#: modules/mux/mp4.c:48
+#: modules/mux/mp4.c:46
 msgid "Create \"Fast Start\" files"
 msgstr "Vytvoriť súbory pre \"Rýchle spustenie\""
 
-#: modules/mux/mp4.c:50
+#: modules/mux/mp4.c:48
 msgid ""
 "Create \"Fast Start\" files. \"Fast Start\" files are optimized for "
 "downloads and allow the user to start previewing the file while it is "
@@ -20520,7 +20744,7 @@ msgstr ""
 "vhodné pri sťahovaní streamov, aby si užívateľ mohol stream pozerať už počas "
 "jeho sťahovania."
 
-#: modules/mux/mp4.c:60
+#: modules/mux/mp4.c:58
 msgid "MP4/MOV muxer"
 msgstr "Muxér pre formát MP4/MOV"
 
@@ -20784,7 +21008,7 @@ msgstr ""
 "Veľkosť TS paketu, ktorý sa bude kryptovať. Pred kryptovaním sa extrahuje TS-"
 "hlavička."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:194
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:190
 msgid "TS muxer (libdvbpsi)"
 msgstr "Muxér TS (libdvbpsi)"
 
@@ -20792,7 +21016,7 @@ msgstr "Muxér TS (libdvbpsi)"
 msgid "Multipart JPEG muxer"
 msgstr "Muxér rozdelených JPEG obrázkov"
 
-#: modules/mux/ogg.c:52
+#: modules/mux/ogg.c:48
 msgid "Ogg/OGM muxer"
 msgstr "Muxér pre formát Ogg/OGM"
 
@@ -20809,9 +21033,8 @@ msgid "H.264 video packetizer"
 msgstr "Paketizér pre video vo formáte H.264"
 
 #: modules/packetizer/mlp.c:48
-#, fuzzy
 msgid "MLP/TrueHD parser"
-msgstr "Zostavovateľ"
+msgstr "MLP/TrueHD parser"
 
 #: modules/packetizer/mpeg4audio.c:182
 msgid "MPEG4 audio packetizer"
@@ -20839,9 +21062,8 @@ msgid "MPEG-I/II video packetizer"
 msgstr "Paketizér videa vo formáte MPEG-I/II"
 
 #: modules/packetizer/mpegvideo.c:71
-#, fuzzy
 msgid "MPEG Video"
-msgstr "Video"
+msgstr "MPEG Video"
 
 #: modules/packetizer/vc1.c:50
 msgid "VC-1 packetizer"
@@ -21007,21 +21229,20 @@ msgid "Universal Plug'n'Play discovery"
 msgstr "Zisťovanie univerzálnych zariadení Plug'n'Play"
 
 #: modules/stream_filter/decomp.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Decompression"
-msgstr "Kompresia krivky kvantizačného parametra"
+msgstr "Dekompresia"
 
 #: modules/stream_filter/rar.c:47
 msgid "Uncompressed RAR"
-msgstr ""
+msgstr "Nekomprimovaný archív vo formáte RAR"
 
 #: modules/stream_filter/record.c:49
 msgid "Internal stream record"
-msgstr ""
+msgstr "Nahrávka interného streamu"
 
 #: modules/stream_out/autodel.c:46
 msgid "Autodel"
-msgstr "Autom. vymazanie"
+msgstr "Automatické vymazanie"
 
 #: modules/stream_out/autodel.c:47
 msgid "Automatically add/delete input streams"
@@ -21036,15 +21257,16 @@ msgstr ""
 "identifikácií streamu, keby ste ho chceli neskoršie vyhľadať."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Destination bridge-in name"
-msgstr "Video-kodek prekódovaného videa"
+msgstr "Názov cieľového vstupu mostíka"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:48
 msgid ""
 "Name of the destination bridge-in. If you do not need more than one bridge-"
 "in at a time, you can discard this option."
 msgstr ""
+"Názov cieľového vstupu mostíka. Ak nepotrebujete naraz viac ako jeden vstup "
+"mostíka, môžete túto voľbu zrušiť."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:52
 msgid ""
@@ -21066,24 +21288,25 @@ msgid ""
 "Offset to add to the stream IDs specified in bridge_out to obtain the stream "
 "IDs bridge_in will register."
 msgstr ""
-"Offset, ktorý bude pridaný k ident. číslam streamu na výstupe Bridge-out. "
+"Súradnica, ktorá bude pridaná k ident. číslam streamu na výstupe Bridge-out. "
 "Tento offset bude neskôr opäť načítavaný spolu s ident. číslami na vstupe "
 "Bridge-in."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Name of current instance"
-msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
+msgstr "Názov aktuálnej inštancie"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:62
 msgid ""
 "Name of this bridge-in instance. If you do not need more than one bridge-in "
 "at a time, you can discard this option."
 msgstr ""
+"Názov tejto inštancie vstupu mostíka. Ak nepotrebujete naraz viac ako jeden "
+"vstup mostíka, môžete túto voľbu zrušiť."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:65
 msgid "Fallback to placeholder stream when out of data"
-msgstr ""
+msgstr "Pristúpiť na rezervovač miesta v prípade ukončenia dát streamu"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:67
 msgid ""
@@ -21092,18 +21315,23 @@ msgid ""
 "configure a place holder stream when the real source breaks. Source and "
 "placeholder streams should have the same format. "
 msgstr ""
+"Ak je táto voľba nastavená na hodnotu true, mostík zruší všetky elementárne "
+"vstupné streamy, okrem situácie, keď prijíma údaje z iného mostíka. Túto "
+"voľbu môžete použiť na nakonfigurovanie rezervovania miesta v streame pre "
+"prípad, že sa naruší zdroj údajov. Zdroj a rezervovač miesta pre streamy by "
+"mali mať rovnaký formát."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:72
 msgid "Placeholder delay"
-msgstr ""
+msgstr "Oneskorenie rezervovača miesta"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:74
 msgid "Delay (in ms) before the placeholder kicks in."
-msgstr ""
+msgstr "Oneskorenie (v ms), pred umiestnením rezervovača miesta."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:76
 msgid "Wait for I frame before toggling placholder"
-msgstr ""
+msgstr "Pred prepnutím rezervovača miesta čakať na I snímku"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:78
 msgid ""
@@ -21112,6 +21340,10 @@ msgid ""
 "the expense of a slightly longer delay, depending on the frequence of I "
 "frames in the streams."
 msgstr ""
+"Ak je táto voľba zapnutá, prepnutie medzi rezerovačom miesta a normálnym "
+"streamom sa odohrá len na I snímkach. Touto voľbou možno odstrániť "
+"artefakty, vznikajúce pri prepínaní. Je to však na úkor malého časového "
+"oneskorenia, v závislosti od frekvencie výskytu I snímkov v streamoch."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:92
 msgid "Bridge"
@@ -21195,7 +21427,7 @@ msgstr "Toto je muxér, ktorým sa bude spracovávať zvuk."
 
 #: modules/stream_out/es.c:58
 msgid "Video output muxer"
-msgstr "Muxér video-výstupu"
+msgstr "Muxér výstupu videa"
 
 #: modules/stream_out/es.c:60
 msgid "This is the muxer that will be used for video."
@@ -21230,7 +21462,6 @@ msgid "Elementary stream output"
 msgstr "Elemenárny výstup streamu"
 
 #: modules/stream_out/es.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Generic"
 msgstr "Všeobecné"
 
@@ -21245,31 +21476,31 @@ msgstr ""
 msgid "Gathering stream output"
 msgstr "Zhromažďovanie výstupného streamu"
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:137
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:138
 msgid "Specify an identifier string for this subpicture"
-msgstr "Zadajte identifikačný príkaz pre tento sub-obrázok"
+msgstr "Zadajte identifikačný príkaz pre tento pod-obrázok"
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:145
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:146
 msgid "Sample aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer vzorky"
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:147
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:148
 msgid "Sample aspect ratio of the destination (1:1, 3:4, 2:3)."
 msgstr "Stranový pomer vzorky na cieľovom zariadení (1:1, 3:4, 2:3)."
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:149 modules/stream_out/transcode.c:89
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:150 modules/stream_out/transcode.c:89
 msgid "Video filter"
 msgstr "Filter videa"
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:151
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:152
 msgid "Video filters will be applied to the video stream."
-msgstr "Video-filtre aplikované na video-stream."
+msgstr "Filtre videa, aplikované na video-stream."
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:153
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:154
 msgid "Image chroma"
 msgstr "Obrázok chroma"
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:155
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:156
 msgid ""
 "Force the use of a specific chroma. Use YUVA if you're planning to use the "
 "Alphamask or Bluescreen video filter."
@@ -21277,72 +21508,71 @@ msgstr ""
 "Vynútiť si použitie špecifického efektu Chroma. Ak chcete použiť tzv. alfa-"
 "masku alebo video filter Bluescreen, zadajte hodnotu YUVA."
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:160
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:161
 msgid "Transparency of the mosaic picture."
 msgstr "Priehľadnosť obrázka v mozaike."
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:162 modules/video_filter/marq.c:105
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:163 modules/video_filter/marq.c:105
 #: modules/video_filter/rss.c:142
 msgid "X offset"
-msgstr "Offset X"
+msgstr "Súradnica X"
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:164
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:165
 msgid "X coordinate of the upper left corner in the mosaic if non negative."
 msgstr ""
 "Súradnica X v ktorej sa začína ľavý horný roh mozaiky, pokiaľ nie je táto "
 "hodnota negatívna."
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:166 modules/video_filter/marq.c:107
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:167 modules/video_filter/marq.c:107
 #: modules/video_filter/rss.c:144
 msgid "Y offset"
-msgstr "Offset Y"
+msgstr "Súradnica Y"
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:168
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:169
 msgid "Y coordinate of the upper left corner in the mosaic if non negative."
 msgstr ""
 "Súradnica Y, v ktorej sa začína ľavý horný roh mozaiky, pokiaľ nie je táto "
 "hodnota negatívna."
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:173
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:174
 msgid "Mosaic bridge"
 msgstr "Mozaikový bridge"
 
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:174
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:175
 msgid "Mosaic bridge stream output"
 msgstr "Výstup mozaikového bridge-streamu"
 
 #: modules/stream_out/raop.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Hostname or IP address of target device"
-msgstr "Host. názov VNC alebo IP adresa."
+msgstr "Názov hostiteľa alebo IP adresa cieľového zariadenia"
 
 #: modules/stream_out/raop.c:144
 msgid ""
 "Output volume for analog output: 0 for silence, 1..255 from almost silent to "
 "very loud."
 msgstr ""
+"Výstupná hlasitosť analógového výstupu: 0 = ticho, 1...255 = ticho - veľmi "
+"veľká hlasitosť."
 
 #: modules/stream_out/raop.c:148
 msgid "RAOP"
-msgstr ""
+msgstr "RAOP"
 
 #: modules/stream_out/raop.c:149
 msgid "Remote Audio Output Protocol stream output"
-msgstr ""
+msgstr "Protokol pre vzdialený výstup zvuku na výstupe streamu"
 
 #: modules/stream_out/record.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Destination prefix"
-msgstr "Cieľ"
+msgstr "Cieľová koncovka"
 
 #: modules/stream_out/record.c:52
 msgid "Prefix of the destination file automatically generated"
-msgstr ""
+msgstr "Koncovka automaticky generovaného cieľového súboru"
 
 #: modules/stream_out/record.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Record stream output"
-msgstr "Výstup RTP streamu"
+msgstr "Výstup nahraného streamu"
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:73
 msgid "This is the output URL that will be used."
@@ -21530,7 +21760,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/standard.c:54
 msgid "address to bind to (helper setting for dst)"
-msgstr "adresa pre pripojenie (nastavenie pomocníka na dst)"
+msgstr "Adresa pre pripojenie (nastavenie pomocníka pre dst)"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:56
 msgid ""
@@ -21543,7 +21773,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/standard.c:58
 msgid "filename for stream (helper setting for dst)"
-msgstr "názov súboru pre stream (nastavenie pomocníka na dst)"
+msgstr "Názov súboru pre stream (nastavenie pomocníka pre dst)"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:60
 msgid ""
@@ -21648,7 +21878,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:59
 msgid "Destination video codec"
-msgstr "Video-kodek prekódovaného videa"
+msgstr "Video-kodek cieľového videa"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:61
 msgid "This is the video codec that will be used."
@@ -21795,8 +22025,8 @@ msgid ""
 "of subpicture modules"
 msgstr ""
 "Touto voľbou môžete pridať do prekódovávaného video-streamu prekrývacie "
-"obrázky (označované aj ako \"sub-obrázky\"). Ak chcete zadať zoznam modulov "
-"s sub-obrázkami, zoznam oddeľujte čiarkou. sub-obrázky, ktoré ešte len budú "
+"obrázky (označované aj ako \"pod-obrázky\"). Ak chcete zadať zoznam modulov "
+"s pod-obrázkami, zoznam oddeľujte čiarkou. Pod-obrázky, ktoré ešte len budú "
 "vyprodukované jednotlivými filtrami sa pridajú do videa priamo, pri jeho "
 "prehrávaní."
 
@@ -21808,7 +22038,7 @@ msgstr "OSD menu"
 msgid ""
 "Stream the On Screen Display menu (using the osdmenu subpicture module)."
 msgstr ""
-"Streamovať aj OSD menu (pri streamovaní sa použije modul pre sub-obrázky)."
+"Streamovať aj OSD menu (pri streamovaní sa použije modul pre pod-obrázky)."
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:134
 msgid "Number of threads"
@@ -21860,34 +22090,32 @@ msgstr "Prekryvy/Titulky"
 msgid ""
 "New target video bitrate. Quality is ok for -10/15\\% of the originalbitrate."
 msgstr ""
+"Nový dátový tok cieľového videa. Kvalita je v poriadku pri nastavení hodnoty "
+"-10/15\\% z originálneho dátového toku."
 
 #: modules/stream_out/transrate/transrate.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Shaping delay"
-msgstr "Oneskorenie vytvárania (v ms)"
+msgstr "Oneskorenie vytvárania"
 
 #: modules/stream_out/transrate/transrate.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Amount of data used for transrating in ms."
-msgstr "Počet vlákien používaných pri prekódovaní."
+msgstr "Množstvo dát používaných na zmenu rýchlosti (v ms)."
 
 #: modules/stream_out/transrate/transrate.c:70
 msgid "Use MPEG4 matrix"
-msgstr ""
+msgstr "Použiť mriežku MPEG4"
 
 #: modules/stream_out/transrate/transrate.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Use the MPEG4 quantification matrix."
-msgstr "Šablóna pre kvantizáciu formátu MPEG4"
+msgstr "Použiť kvantifikačnú mriežku MPEG4"
 
 #: modules/stream_out/transrate/transrate.c:79
 msgid "MPEG2 video transrating stream output"
-msgstr "Video-výstup prehodnoteného streamu MPEG2"
+msgstr "Výstup videa z prehodnoteného streamu MPEG2"
 
 #: modules/stream_out/transrate/transrate.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Transrate"
-msgstr "Priehľadné"
+msgstr "Zmeniť rýchlosť"
 
 #: modules/video_chroma/grey_yuv.c:55 modules/video_chroma/i420_ymga.c:54
 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:89 modules/video_chroma/i422_i420.c:57
@@ -21997,7 +22225,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:63
 msgid "Alpha mask video filter"
-msgstr "Video-filter pre alfa-masku"
+msgstr "Filter videa pre alfa-masku"
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:64
 msgid "Alpha mask"
@@ -22018,10 +22246,10 @@ msgid ""
 "You can also have a look at pictures and some movies showing such a device "
 "in live action."
 msgstr ""
-"Tento modul Vám umožňuje ovládať tzv. AtmoLight zariadenie, pripojené k "
+"Tento modul Vám umožňuje ovládať zariadenie AtmoLight, pripojené k "
 "počítaču.\n"
-"AtmoLight je vlastnou verziou funkcie AmbiLight, ktorú vyvinula firma "
-"Philips.\n"
+"AtmoLight je našou vlastnou verziou funkcie ktorú firma Philips nazýva ako "
+"AmbiLight.\n"
 "Ak potrebujete ďalšie informácie, navštívte prosím stránku\n"
 "\n"
 "http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Atmo-plugin\n"
@@ -22290,7 +22518,7 @@ msgid ""
 "Helps to get the video output and the light effects in sync. Values around "
 "20ms should do the trick."
 msgstr ""
-"Tento údaj pomáha synchronizovať video-výstup a svetelné efekty. Odporúčame "
+"Tento údaj pomáha synchronizovať výstup videa a svetelné efekty. Odporúčame "
 "zadať hodnotu okolo 20 ms."
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:237
@@ -22492,9 +22720,8 @@ msgid "Blending benchmark filter"
 msgstr "Filter výkonnosti pri zmiešavaní"
 
 #: modules/video_filter/blendbench.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Blendbench"
-msgstr "zmiešav. filter"
+msgstr "Blendbench"
 
 #: modules/video_filter/blendbench.c:80
 msgid "Benchmarking"
@@ -22509,7 +22736,6 @@ msgid "Blend image"
 msgstr "Zmiešavaný obrázok"
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:39
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This effect, also known as \"greenscreen\" or \"chroma key\" blends the "
 "\"blue parts\" of the foreground image of the mosaic on the background (like "
@@ -22519,9 +22745,8 @@ msgstr ""
 "Tento efekt je známy aj pod názvami \"greenscreen\" alebo \"chroma key\" a "
 "dokáže primiešať modré časti obrázka v popredí do obrázka na pozadí "
 "(častokrát môžete tento efekt vidieť napríklad v televíznej predpovedi "
-"počasia). Pri použití tohto efektu si môžete vybrať určitú farbu a objekty "
-"vykreslené touto farbou budú vyňaté z obrázka v popredí a pridané do obrázka "
-"na pozadí."
+"počasia). Pri použití tohto efektu si môžete vybrať farbu \"kľúčovania\". V "
+"predvolenom nastavení je to modrá farba."
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:44
 msgid "Bluescreen U value"
@@ -22573,7 +22798,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:79
 msgid "Bluescreen video filter"
-msgstr "Video-filter Bluescreen"
+msgstr "Filter videa Bluescreen"
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:80
 msgid "Bluescreen"
@@ -22594,15 +22819,17 @@ msgid "Set aspect (like 4:3) of the video canvas"
 msgstr "Nastaviť stranový pomer (napr. 4:3) plátna s videom"
 
 #: modules/video_filter/canvas.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Padd video"
-msgstr "Vstavané video"
+msgstr "Vyplnenie videa"
 
 #: modules/video_filter/canvas.c:58
 msgid ""
 "If enabled, video will be padded to fit in canvas after scaling. Otherwise, "
 "video will be cropped to fix in canvas after scaling."
 msgstr ""
+"Ak je táto voľba zapnutá, video sa prispôsobí veľkosti plátna aj po zmene "
+"veľkosti. V opačnom prípade sa video obstrihne tak, aby sa po zmene veľkosti "
+"zmestilo na plátno."
 
 #: modules/video_filter/canvas.c:67
 msgid "Automatically resize and padd a video"
@@ -22618,7 +22845,7 @@ msgstr "Počet okien, v ktorých sa bude zobrazovať to isté video."
 
 #: modules/video_filter/clone.c:64
 msgid "Video output modules"
-msgstr "Moduly video-výstupu"
+msgstr "Moduly výstupu videa"
 
 #: modules/video_filter/clone.c:65
 msgid ""
@@ -22630,7 +22857,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/clone.c:71
 msgid "Clone video filter"
-msgstr "Klonovať video-filter"
+msgstr "Klonovať filter videa"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:55
 msgid ""
@@ -22667,7 +22894,7 @@ msgid ""
 "<left offset> + <top offset>."
 msgstr ""
 "Nastavte rozmery zóny, v ktorej sa bude vystrihovať. Toto nastavenie zahŕňa "
-"<výšku> x <šírku> + <offset zľava> + <offset zhora>."
+"<výšku> x <šírku> + <súradnicu zľava> + <súradnicu zhora>."
 
 #: modules/video_filter/crop.c:76
 msgid "Automatic cropping"
@@ -22760,7 +22987,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:104
 msgid "Crop video filter"
-msgstr "Video-filter pre obstrihávanie"
+msgstr "Filter videa pre obstrihávanie"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:376 modules/video_filter/crop.c:464
 msgid "Cropping failed"
@@ -22840,7 +23067,7 @@ msgstr ""
 #: modules/video_filter/croppadd.c:79 modules/video_filter/scale.c:59
 #: modules/video_filter/swscale.c:68 modules/video_filter/swscale_maemo.c:52
 msgid "Video scaling filter"
-msgstr "Filter pre škálovanie videa"
+msgstr "Filter pre prispôsobenie veľkosti videa"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:93
 msgid "Padd"
@@ -22885,7 +23112,7 @@ msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
 #: modules/video_filter/deinterlace.c:126
 msgid "Deinterlacing video filter"
-msgstr "Video-filter pre rozkladanie"
+msgstr "Filter videa pre rozkladanie"
 
 #: modules/video_filter/dynamicoverlay/dynamicoverlay.c:58
 msgid "Input FIFO"
@@ -22931,7 +23158,7 @@ msgstr "Súradnica Y masky."
 
 #: modules/video_filter/erase.c:66
 msgid "Erase video filter"
-msgstr "Vymazať video-filter"
+msgstr "Vymazať filter videa"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:67
 msgid "Erase"
@@ -22947,11 +23174,12 @@ msgstr "RGB komponent na extrahovanie. 0=Červená, 1=Zelená, 2=Modrá."
 
 #: modules/video_filter/extract.c:75
 msgid "Extract RGB component video filter"
-msgstr "Extrahovať RGB komponent video-filtra"
+msgstr "Extrahovať RGB komponent filtra videa"
 
 #: modules/video_filter/filter_event_info.h:27
+#, fuzzy
 msgid "video-filter-event"
-msgstr "udalosť-video-filtra"
+msgstr "Filter videa"
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:47
 msgid "Gaussian's std deviation"
@@ -22968,7 +23196,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:55
 msgid "Gaussian blur video filter"
-msgstr "Video-filter Gaussian blur"
+msgstr "Filter videa Gaussian blur"
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:56
 msgid "Gaussian Blur"
@@ -23016,11 +23244,11 @@ msgstr "Hough"
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:80
 msgid "Gradient video filter"
-msgstr "Video-filter pre skresľovací mód gradient"
+msgstr "Filter videa pre skresľovací mód gradient"
 
 #: modules/video_filter/grain.c:53
 msgid "Grain video filter"
-msgstr "Video-filter pre zrnitosť"
+msgstr "Filter videa pre zrnitosť"
 
 #: modules/video_filter/grain.c:54
 msgid "Grain"
@@ -23028,7 +23256,7 @@ msgstr "Zrnitosť"
 
 #: modules/video_filter/imgresample.c:63
 msgid "FFmpeg video filter"
-msgstr "Video-filter FFmpeg"
+msgstr "Filter videa FFmpeg"
 
 #: modules/video_filter/invert.c:51
 msgid "Invert video filter"
@@ -23146,11 +23374,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/rss.c:143
 msgid "X offset, from the left screen edge."
-msgstr "Offset X (od ľavého horného rohu obrazovky)"
+msgstr "Súradnica X (od ľavého horného rohu obrazovky)"
 
 #: modules/video_filter/marq.c:108 modules/video_filter/rss.c:145
 msgid "Y offset, down from the top."
-msgstr "Offset Y, zhora-nadol"
+msgstr "Súradnica Y, zhora-nadol"
 
 #: modules/video_filter/marq.c:109
 msgid "Timeout"
@@ -23276,7 +23504,7 @@ msgid ""
 "number of rows and columns. fixed: use the user-defined number of rows and "
 "columns. offsets: use the user-defined offsets for each image."
 msgstr ""
-"Spôsob pozicovania v mozaike. Možnosť \"autom.\" = automatický výber "
+"Spôsob pozicovania v mozaike. Možnosť \"automaticky\" = automatický výber "
 "najlepšieho počtu stĺpcov a riadkov. Možnosť \"fixne\" = použiť len zadaný "
 "počet stĺpcov a riadkov. Súradnice: použiť užívateľov definované súradnice "
 "pre každý obrázok."
@@ -23367,7 +23595,7 @@ msgstr "súradnice"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:178
 msgid "Mosaic video sub filter"
-msgstr "Sub-filter pre mozaiku"
+msgstr "Pod-filter pre mozaiku"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:179
 msgid "Mosaic"
@@ -23387,7 +23615,7 @@ msgstr "Filter Motion blur"
 
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:49
 msgid "Motion detect video filter"
-msgstr "Detekovací video-filter Motion"
+msgstr "Filter na detekciu pohybu vo videu"
 
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:50
 msgid "Motion Detect"
@@ -23395,7 +23623,7 @@ msgstr "Detekcia pohybu"
 
 #: modules/video_filter/noise.c:53
 msgid "Noise video filter"
-msgstr "Video-filter šumu"
+msgstr "Filter šumu videa"
 
 #: modules/video_filter/opencv_example.cpp:67
 msgid "OpenCV face detection example filter"
@@ -23415,7 +23643,7 @@ msgstr "Názov XML súboru obsahujúceho popis kaskády Haar"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:68
 msgid "Use input chroma unaltered"
-msgstr "Použiť video-vstup vo formáte chroma"
+msgstr "Použiť vstup videa vo formáte chroma"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:69
 msgid "I420 - first plane is greyscale"
@@ -23451,7 +23679,7 @@ msgstr "Zobrazovať všetko okrem chýb, dôležitých pre ladenie programu"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:80
 msgid "OpenCV video filter wrapper"
-msgstr "Použiť obal video-filtra OpenCV"
+msgstr "Použiť obal filtra videa OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:81
 msgid "OpenCV"
@@ -23459,13 +23687,14 @@ msgstr "OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:88
 msgid "Scale factor (0.1-2.0)"
-msgstr "Škálovací faktor (0.1-2.0)"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti (0.1-2.0)"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:89
 msgid ""
 "Ammount by which to scale the picture before sending it to the internal "
 "OpenCV filter"
-msgstr "Škálovanie obrázka pred odoslaním do interného filtra OpenCV"
+msgstr ""
+"Prispôsobenie veľkosti obrázka pred odoslaním do interného filtra OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:92
 msgid "OpenCV filter chroma"
@@ -23870,7 +24099,6 @@ msgid "Video post processing filter"
 msgstr "Filter pre dodatočnú úpravu videa"
 
 #: modules/video_filter/postproc.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Postproc"
 msgstr "Dodatočné spracovávanie"
 
@@ -23884,7 +24112,7 @@ msgstr "Najviac"
 
 #: modules/video_filter/psychedelic.c:54
 msgid "Psychedelic video filter"
-msgstr "Video-filter Psychedelic"
+msgstr "Filter videa Psychedelic"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:63 modules/video_filter/puzzle.c:64
 msgid "Number of puzzle rows"
@@ -23915,7 +24143,7 @@ msgstr "Puzzle"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:74
 msgid "VNC Host"
-msgstr "VNC Host"
+msgstr "Hostiteľ VNC"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:76
 msgid "VNC hostname or IP address."
@@ -23923,11 +24151,11 @@ msgstr "Host. názov VNC alebo IP adresa."
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:78
 msgid "VNC Port"
-msgstr "VNC port"
+msgstr "Port VNC"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:80
 msgid "VNC portnumber."
-msgstr "VNC - číslo portu"
+msgstr "Číslo portu VNC"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:82
 msgid "VNC Password"
@@ -23939,7 +24167,7 @@ msgstr "Heslo VNC."
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:86
 msgid "VNC poll interval"
-msgstr "Intervall dopytov na VNC"
+msgstr "Interval dopytov na VNC"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:88
 msgid ""
@@ -23950,7 +24178,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:90
 msgid "VNC polling"
-msgstr "Dopy na VNC"
+msgstr "Dopyty na VNC"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:92
 msgid "Activate VNC polling. Do NOT activate for use as VDR ffnetdev client."
@@ -23960,7 +24188,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:94
 msgid "Mouse events"
-msgstr "Udalosti, spúšťané myšou"
+msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:96
 msgid ""
@@ -23975,7 +24203,7 @@ msgstr "Kľúčové udalosti"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:100
 msgid "Send key events to VNC host."
-msgstr "Odoslať kľúčové udalosti do VNC host."
+msgstr "Odoslať kľúčové udalosti hostiteľovi VNC."
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:104
 msgid ""
@@ -23991,7 +24219,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:119
 msgid "Remote-OSD over VNC"
-msgstr "Vzdialená obsluha- OSD pred VNC"
+msgstr "Vzdialená obsluha OSD cez VNC"
 
 #: modules/video_filter/remoteosd.c:121
 msgid "Remote-OSD"
@@ -23999,7 +24227,7 @@ msgstr "Vzdialené OSD ovládanie"
 
 #: modules/video_filter/ripple.c:53
 msgid "Ripple video filter"
-msgstr "Video-filter pre vlnenie"
+msgstr "Filter videa pre vlnenie"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:58
 msgid "Angle in degrees"
@@ -24107,7 +24335,7 @@ msgstr "Rolovať s poľom"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:222
 msgid "RSS and Atom feed display"
-msgstr "Zobrazenie polí pre RSS a Atom"
+msgstr "Zobrazenie polí RSS a Atom"
 
 #: modules/video_filter/rv32.c:57
 msgid "RV32 conversion filter"
@@ -24118,9 +24346,8 @@ msgid "Image format"
 msgstr "Formát obrázka"
 
 #: modules/video_filter/scene.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Format of the output images (png, jpeg, ...)."
-msgstr "Formát výstupných obrázkov (png alebo jpg)."
+msgstr "Formát výstupných obrázkov (png, jpeg, ...)."
 
 #: modules/video_filter/scene.c:61
 msgid ""
@@ -24151,27 +24378,27 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/scene.c:74
 msgid "Filename prefix"
-msgstr "Prefix pri názve súboru"
+msgstr "Koncovka pri názve súboru"
 
 #: modules/video_filter/scene.c:75
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Prefix of the output images filenames. Output filenames will have the "
 "\"prefixNUMBER.format\" form if replace is not true."
 msgstr ""
-"Prefix súborov s obrázkami. Tieto súbory budú pomenované podľa vzoru: "
-"\"prefixČÍSLO.formát\"."
+"Koncovka výstupných obrázkov. Tieto súbory budú pomenované podľa vzoru: "
+"\"koncovkaČÍSLO.formát\", ak ste neaktivovali nahradzovanie."
 
 #: modules/video_filter/scene.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Directory path prefix"
-msgstr "Priečinok"
+msgstr "Prefix cesty k priečinku"
 
 #: modules/video_filter/scene.c:80
 msgid ""
 "Directory path where images files should be saved.If not set, then images "
 "will be automatically saved in users homedir."
 msgstr ""
+"Cesta k priečinku, kde by sa mali uložiť súbory s obrázkami. Ak nie je cesta "
+"nastavená, tak sa obrázky automaticky ukladajú do priečinkov pre používateľa."
 
 #: modules/video_filter/scene.c:84
 msgid "Always write to the same file"
@@ -24186,14 +24413,12 @@ msgstr ""
 "každý obrázok. V tomto prípade sa k názvu súboru nepripájajú čísla."
 
 #: modules/video_filter/scene.c:92
-#, fuzzy
 msgid "Scene filter"
-msgstr "Prístupové filtre"
+msgstr "Filter scén"
 
 #: modules/video_filter/scene.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Scene video filter"
-msgstr "Video-filter pre zaostrenie"
+msgstr "Filter videa scén"
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:47
 msgid "Sharpen strength (0-2)"
@@ -24210,15 +24435,15 @@ msgstr "Zvýšiť kontrast medzi kontúrami."
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:67
 msgid "Sharpen video filter"
-msgstr "Video-filter pre zaostrenie"
+msgstr "Filter videa pre zaostrenie"
 
 #: modules/video_filter/swscale.c:57
 msgid "Scaling mode"
-msgstr "Škálovací mód"
+msgstr "Režim prispôsobovania veľkosti"
 
 #: modules/video_filter/swscale.c:58
 msgid "Scaling mode to use."
-msgstr "Škálovací mód, ktorý sa bude používať"
+msgstr "Režim prispôsobovania veľkosti, ktorý sa bude používať"
 
 #: modules/video_filter/swscale.c:62
 msgid "Fast bilinear"
@@ -24262,12 +24487,11 @@ msgstr "Lanczos"
 
 #: modules/video_filter/swscale.c:65
 msgid "Bicubic spline"
-msgstr "Bikubická splajna"
+msgstr "Bikubická perová"
 
 #: modules/video_filter/swscale.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Swscale"
-msgstr "Rozsah"
+msgstr "Swscale"
 
 #: modules/video_filter/transform.c:65
 msgid "Transform type"
@@ -24327,7 +24551,7 @@ msgstr "Stranový pomer individuálnych obrazoviek, ktoré tvoria stenu."
 
 #: modules/video_filter/wall.c:80
 msgid "Wall video filter"
-msgstr "Video-filter pre zobrazovanie na stene"
+msgstr "Filter videa pre zobrazovanie na stene"
 
 #: modules/video_filter/wall.c:81
 msgid "Image wall"
@@ -24338,9 +24562,8 @@ msgid "Wave video filter"
 msgstr "Video filter Wave"
 
 #: modules/video_filter/yuvp.c:48
-#, fuzzy
 msgid "YUVP converter"
-msgstr "Použiť vykresľovanie YUVP"
+msgstr "Konvertor YUVP"
 
 #: modules/video_output/aa.c:58
 msgid "ASCII Art"
@@ -24348,30 +24571,27 @@ msgstr "ASCII Art"
 
 #: modules/video_output/aa.c:61
 msgid "ASCII-art video output"
-msgstr "Video-výstup ASCII-art"
+msgstr "Výstup videa ASCII-art"
 
 #: modules/video_output/caca.c:83
 msgid "Color ASCII art video output"
-msgstr "Farba video-výstupu ASCII-art"
+msgstr "Farba výstupu videa ASCII-art"
 
 #: modules/video_output/directfb.c:72
 msgid "DirectFB video output http://www.directfb.org/"
-msgstr "Video-výstup DirectFB, http://www.directfb.org/"
+msgstr "Výstup videa DirectFB, http://www.directfb.org/"
 
 #: modules/video_output/drawable.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Drawable"
-msgstr "Zablokovať"
+msgstr "Vykresliteľné"
 
 #: modules/video_output/drawable.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Embedded X window video"
-msgstr "Vstavané video"
+msgstr "Video vstavané do okna X window"
 
 #: modules/video_output/drawable.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Embedded Windows video"
-msgstr "Vstavané video"
+msgstr "Vstavané video systému Windows"
 
 #: modules/video_output/fb.c:83
 msgid "Run fb on current tty."
@@ -24414,9 +24634,8 @@ msgstr ""
 "vyrovnávacej pamäte aj v softvéri."
 
 #: modules/video_output/fb.c:122
-#, fuzzy
 msgid "GNU/Linux framebuffer video output"
-msgstr "Video-výstup z vyrovnávacej pamäte pre snímky na konzole GNU/Linux."
+msgstr "Výstup videa z vyrovnávacej pamäte pre snímky na systémoch GNU/Linux."
 
 #: modules/video_output/ggi.c:59 modules/video_output/x11/glx.c:104
 #: modules/video_output/x11/x11.c:55 modules/video_output/x11/xvideo.c:61
@@ -24435,15 +24654,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/hd1000v.cpp:60
 msgid "HD1000 video output"
-msgstr "Video-výstup HD1000"
+msgstr "Výstup videa HD1000"
 
 #: modules/video_output/mga.c:62
 msgid "Matrox Graphic Array video output"
-msgstr "Video-výstup Matrox Graphic Array"
+msgstr "Výstup videa Matrox Graphic Array"
 
 #: modules/video_output/msw/direct3d.c:118
 msgid "DirectX 3D video output"
-msgstr "DirectX 3D video-výstup"
+msgstr "DirectX 3D výstup videa"
 
 #: modules/video_output/msw/directx.c:133
 msgid ""
@@ -24517,49 +24736,45 @@ msgstr "Pozadie"
 
 #: modules/video_output/msw/glwin32.c:69 modules/video_output/opengl.c:118
 msgid "OpenGL video output"
-msgstr "Video-výstup OpenGL"
+msgstr "Výstup videa OpenGL"
 
 #: modules/video_output/msw/wingdi.c:132
 msgid "Windows GAPI video output"
-msgstr "Video-výstup Windows GAPI"
+msgstr "Výstup videa Windows GAPI"
 
 #: modules/video_output/msw/wingdi.c:136
 msgid "Windows GDI video output"
-msgstr "Video-výstup Windows GDI"
+msgstr "Výstup videa Windows GDI"
 
 #: modules/video_output/omapfb.c:88
-#, fuzzy
 msgid "OMAP Framebuffer device"
-msgstr "Zariadenie vyrov. pamäte snímok"
+msgstr "Zariadenie vyrov. pamäte pre snímky OMAP"
 
 #: modules/video_output/omapfb.c:90
-#, fuzzy
 msgid "OMAP Framebuffer device to use for rendering (usually /dev/fb0)."
 msgstr ""
 "Zariadenie vyrovnávacej pamäte pre snímky, ktoré sa bude používať pri "
-"renderovaní (obyčajne je to /dev/fb0)."
+"vykresľovaní (zvyčajne je to /dev/fb0)."
 
 #: modules/video_output/omapfb.c:94
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Force use of a specific chroma for output. Default is Y420 (specific to N770/"
 "N8xx hardware)."
 msgstr ""
 "Vynútiť si použitie špecifického filtra chroma na výstupe. Predvolene je "
-"zadaná hodnota I420."
+"zadaná hodnota I420 (špecifická pre hadvér N770/N8xx)."
 
 #: modules/video_output/omapfb.c:96
 msgid "Embed the overlay"
-msgstr ""
+msgstr "Zabudovať prekrývanie"
 
 #: modules/video_output/omapfb.c:98
 msgid "Embed the framebuffer overlay into a X11 window"
-msgstr ""
+msgstr "Zabudovať prekrývanie z vyrovnávacej pamäte do okna X11"
 
 #: modules/video_output/omapfb.c:110
-#, fuzzy
 msgid "OMAP framebuffer video output"
-msgstr "Video-výstup z vyrovnávacej pamäte pre snímky na konzole GNU/Linux."
+msgstr "Výstup videa z vyrovnávacej pamäte pre snímky OMAP"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:111
 msgid "OpenGL Provider"
@@ -24587,7 +24802,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:120
 msgid "QT Embedded video output"
-msgstr "Integrovaný video-výstup QT"
+msgstr "Integrovaný výstup videa QT"
 
 #: modules/video_output/sdl.c:115
 msgid "SDL chroma format"
@@ -24603,7 +24818,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/sdl.c:127
 msgid "Simple DirectMedia Layer video output"
-msgstr "Video-výstup Simple DirectMedia Layer"
+msgstr "Výstup videa Simple DirectMedia Layer"
 
 #: modules/video_output/snapshot.c:65
 msgid "Snapshot width"
@@ -24642,13 +24857,12 @@ msgstr ""
 "Vyrovnávacia pamäť pre screenshoty (počet obrázkov udržiavaných v pamäti)."
 
 #: modules/video_output/snapshot.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Snapshot output"
-msgstr "Snímací modul"
+msgstr "Výstup snímok"
 
 #: modules/video_output/svgalib.c:61
 msgid "SVGAlib video output"
-msgstr "Video-výstup SVGAlib"
+msgstr "Výstup videa SVGAlib"
 
 #: modules/video_output/vmem.c:56
 msgid "Pitch"
@@ -24666,7 +24880,6 @@ msgstr ""
 "napr.: \"RV32\")."
 
 #: modules/video_output/vmem.c:64
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Address of the locking callback function. This function must fill in valid "
 "plane memory address information for use by the video renderer."
@@ -24675,9 +24888,8 @@ msgstr ""
 "platnú adresu pamäte, ktorú bude používať vykresľovač videa."
 
 #: modules/video_output/vmem.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Video memory output"
-msgstr "Modul video pamäte"
+msgstr "Výstup pamäte videa"
 
 #: modules/video_output/vmem.c:76
 msgid "Video memory"
@@ -24762,7 +24974,7 @@ msgstr "Poskytovateľ OpenGL (GLX)"
 
 #: modules/video_output/x11/x11.c:81
 msgid "X11 video output"
-msgstr "Video-výstup X11"
+msgstr "Výstup videa X11"
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:49
 msgid ""
@@ -24786,7 +24998,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:95
 msgid "XVideo extension video output"
-msgstr "Prípona video-výstupu XVideo"
+msgstr "Prípona výstupu videa XVideo"
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:97
 msgid "XVMC adaptor number"
@@ -24836,30 +25048,28 @@ msgstr "Tu si môžete vybrať štýl obstrihnutia, ktorý chcete použiť."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:151
 msgid "XVMC extension video output"
-msgstr "Prípona video-výstupu XVMC"
+msgstr "Prípona výstupu videa XVMC"
 
 #: modules/video_output/xcb/xcb.c:62
 msgid "XCB"
-msgstr ""
+msgstr "XCB"
 
 #: modules/video_output/xcb/xcb.c:63
-#, fuzzy
 msgid "(Experimental) XCB video output"
-msgstr "Výstup DirectX video"
+msgstr "(Experimentálny) výstup videa XCB"
 
 #: modules/video_output/yuv.c:51
-#, fuzzy
 msgid "device, fifo or filename"
-msgstr "Zadajte názov súboru so záznamom."
+msgstr "zariadenie, fifo alebo názov súboru"
 
 #: modules/video_output/yuv.c:52
 msgid "device, fifo or filename to write yuv frames too."
 msgstr ""
+"zariadenie, firo alebo názov súboru, ktorý chcete zapísať s yuv snímkami."
 
 #: modules/video_output/yuv.c:58
-#, fuzzy
 msgid "YUV4MPEG2 header (default disabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
+msgstr "Hlavička YUV4MPEG2 (v predvolenom nastavení: vypnutá)"
 
 #: modules/video_output/yuv.c:59
 msgid ""
@@ -24867,21 +25077,21 @@ msgid ""
 "YV12/I420 fourcc. By default vlc writes the fourcc of the picture frame into "
 "the output destination."
 msgstr ""
+"Hlavička YUV4MPEC2 je kompatibilná s výstupom mplayer yuv video a vyžaduje "
+"súčasť YV12/I420. V predvolenom nastavení zapisuje program VLC súčasť fourcc "
+"z obrázku snímky do cieľa s výstupom."
 
 #: modules/video_output/yuv.c:66
-#, fuzzy
 msgid "YUV output"
-msgstr "Výstup"
+msgstr "Výstup YUV"
 
 #: modules/video_output/yuv.c:67
-#, fuzzy
 msgid "YUV video output"
-msgstr "Video-výstup X11"
+msgstr "Výstup videa YUV"
 
 #: modules/visualization/galaktos/plugin.c:48
-#, fuzzy
 msgid "GaLaktos visualization"
-msgstr "Vizualizačný prídavný modul GaLaktos"
+msgstr "Vizualizácia GaLaktos"
 
 #: modules/visualization/goom.c:61
 msgid "Goom display width"
@@ -24933,23 +25143,23 @@ msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
 msgid "The width of the effects video window, in pixels."
-msgstr "Šírka okna s video-efektami, v pixeloch."
+msgstr "Šírka okna s efektami videa, v pixeloch."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
 msgid "The height of the effects video window, in pixels."
-msgstr "Výška okna s video-efektami, v pixeloch."
+msgstr "Výška okna s efektami videa, v pixeloch."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:54
 msgid "More bands : 80 / 20"
-msgstr ""
+msgstr "Viac pásiem : 80 / 20"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:56
 msgid "More bands for the spectrum analyzer : 80 if enabled else 20."
-msgstr ""
+msgstr "Viac pásiem pre spektrálny analyzátor: 80 ak je zapnutých 20."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:58
 msgid "More bands for the spectrometer : 80 if enabled else 20."
-msgstr ""
+msgstr "Viac pásiem pre spektrometer: 80 ak je zapnutých 20."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:60
 msgid "Band separator"
@@ -25060,6 +25270,36 @@ msgstr "Filter vizualizátora"
 msgid "Spectrum analyser"
 msgstr "Spektrálny analyzátor"
 
+#~ msgid "Autodetect"
+#~ msgstr "Automatická detekcia"
+
+#~ msgid "Login:"
+#~ msgstr "Prihlasovacie meno:"
+
+#~ msgid "Password:"
+#~ msgstr "Heslo:"
+
+#~ msgid "Remaining time: %i seconds"
+#~ msgstr "Zostávajúci čas: %i sekúnd"
+
+#~ msgid "Errors and Warnings"
+#~ msgstr "Chyby a upozornenia"
+
+#~ msgid "Clean up"
+#~ msgstr "Vyčistiť"
+
+#~ msgid "Show Details"
+#~ msgstr "Zobraziť podrobnosti"
+
+#~ msgid "An error occured while saving your settings via SimplePrefs."
+#~ msgstr "Počas ukladania aktualizácií v rozhraní SimplePrefs nastala chyba."
+
+#~ msgid "New Node"
+#~ msgstr "Nový uzol"
+
+#~ msgid "Filter videa-event"
+#~ msgstr "udalosť-filtra videa"
+
 #~ msgid "UDP/RTP"
 #~ msgstr "UDP/RTP"
 
@@ -25850,31 +26090,12 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ msgid " State    : Buffering %s"
 #~ msgstr "Stav: Ukladá sa do vyrovnávacej pamäte %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Loop from point A to point B continuously\n"
-#~ "Click to set point A"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kontinuálne Opakovať od bodu A do bodu B\n"
-#~ "Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
-
-#~ msgid "Click to set point B"
-#~ msgstr "Pre nastavenie bodu B kliknite sem"
-
-#~ msgid "Stop the A to B loop"
-#~ msgstr "Zastaviť opakovanie od bodu A po B"
-
-#~ msgid "Unmute"
-#~ msgstr "Vypnúť stlmenie"
-
 #~ msgid "Based on Git commit: "
 #~ msgstr "Založené na Git: "
 
 #~ msgid "Login"
 #~ msgstr "Prihlásiť"
 
-#~ msgid "Select a name for the logs file"
-#~ msgstr "Zvoľte si názvy súborov so záznamom"
-
 #~ msgid "Switch to complete preferences"
 #~ msgstr "Prepnúť na všetky nastavenia"
 
@@ -25891,14 +26112,6 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ msgid "Choose a filename to save playlist"
 #~ msgstr "Musíte si vybrať súbor, do ktorého uloží playlist"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Containers (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kontajnery (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv)"
-
-#~ msgid "Audio Port:"
-#~ msgstr "Zvukový port:"
-
 #~ msgid "Choose a filename to save the VLM configuration..."
 #~ msgstr "Vyberte si názov súboru, do ktorého sa uloží VLM konfigurácia..."
 
@@ -25941,33 +26154,12 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ msgid "Outputs"
 #~ msgstr "Výstupy"
 
-#~ msgid "Video Port"
-#~ msgstr "Video port"
-
-#~ msgid "Mount Point"
-#~ msgstr "Bod pripojenia"
-
-#~ msgid "Login:pass:"
-#~ msgstr "Prihlasovacie meno:heslo:"
-
 #~ msgid "Prefer UDP over RTP"
 #~ msgstr "Preferovať protokol UDP pred RTP"
 
 #~ msgid "Using this option is not recommended in most of the cases."
 #~ msgstr "Vo väčšine prípadov neodporúčame používať túto voľbu."
 
-#~ msgid "Encapsulation"
-#~ msgstr "Zapuzdrovanie"
-
-#~ msgid "Video codec"
-#~ msgstr "Kodek pre video"
-
-#~ msgid "Audio codec"
-#~ msgstr "Kodek pre zvuk"
-
-#~ msgid "Overlay subtitles on the video"
-#~ msgstr "Prekryť titulky vo videu"
-
 #~ msgid "Integrate video in interface"
 #~ msgstr "Integrovať video do rozhrania"