Slovak translation update by Marián Hikaník
authorChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Sun, 24 Feb 2008 19:48:32 +0000 (19:48 +0000)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Sun, 24 Feb 2008 19:48:32 +0000 (19:48 +0000)
po/sk.po

index b09bae1..7ce5006 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
+# FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-07 21:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-09 11:57+0100\n"
-"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-19 00:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-02-24 19:58+0100\n"
+"Last-Translator: Marián Hikaník \n"
 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -25,15 +25,15 @@ msgstr ""
 "\"."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:675
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:111
+#: modules/visualization/visual/visual.c:115
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:43
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:68
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
+#: include/vlc_config_cat.h:43 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:87
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:73
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:67
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "Hlavné rozhrania"
 msgid "Settings for the main interface"
 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
+#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:151
 msgid "Control interfaces"
 msgstr "Ovládanie rozhraní"
 
@@ -65,17 +65,17 @@ msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2045
-#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
-#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:673
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2049
+#: src/libvlc-module.c:1412 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
+#: modules/gui/macosx/extended.m:69 modules/gui/macosx/intf.m:674
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:70
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:103 modules/gui/macosx/wizard.m:378
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:182 modules/stream_out/transcode.c:257
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -84,12 +84,12 @@ msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:195
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:200
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
-#: src/video_output/video_output.c:435
+#: src/video_output/video_output.c:439
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
@@ -97,12 +97,12 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:88
-#: modules/gui/macosx/intf.m:683 modules/gui/macosx/intf.m:684
+#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:92
+#: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:685
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:160
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
@@ -114,10 +114,10 @@ msgstr "Výstupné moduly"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1777
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1790
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:286 modules/stream_out/transcode.c:289
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -125,17 +125,18 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2073
-#: src/libvlc-module.c:1448 modules/gui/macosx/extended.m:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:379
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:71
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2077
+#: src/libvlc-module.c:1460 modules/gui/macosx/extended.m:68
+#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/output.m:160
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:119
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:379
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:520
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
-#: modules/stream_out/transcode.c:197
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/misc/dummy/dummy.c:97
+#: modules/stream_out/transcode.c:201
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -144,7 +145,7 @@ msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:165
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:170
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
@@ -244,8 +245,8 @@ msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr ""
 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1703
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:41
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1716
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:44
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstupný tok"
@@ -337,8 +338,8 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:122
-#: modules/services_discovery/sap.c:316
+#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:126
+#: modules/services_discovery/sap.c:320
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
@@ -359,14 +360,13 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1839
-#: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:67
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:68
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:618
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1860
+#: src/playlist/engine.c:115 modules/demux/playlist/playlist.c:71
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:72
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:233
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:619
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:45
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:133
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:707
@@ -385,7 +385,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:447
+#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:444
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
@@ -397,8 +397,8 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1662
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:121
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1675
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:125
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
@@ -428,7 +428,7 @@ msgid "Other advanced settings"
 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
+#: modules/gui/macosx/open.m:413 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:507
 msgid "Network"
@@ -497,7 +497,7 @@ msgstr ""
 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
+#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:130
 msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
 
@@ -513,7 +513,7 @@ msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:717
+#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:718
 msgid "Media Information..."
 msgstr "Informácia o médiu..."
 
@@ -521,7 +521,7 @@ msgstr "Informácia o médiu..."
 msgid "Codec Information..."
 msgstr "Informácia o kodeku..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:718
+#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:719
 msgid "Messages..."
 msgstr "&Hlásenia programu..."
 
@@ -533,7 +533,7 @@ msgstr "Pokročilé nastavenia..."
 msgid "Go to specific time..."
 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:715
+#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:716
 msgid "Bookmarks..."
 msgstr "Záložky..."
 
@@ -541,25 +541,25 @@ msgstr "Záložky..."
 msgid "VLM Configuration..."
 msgstr "Konfigurácia VLM..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:49
-msgid "About VLC media player..."
-msgstr "O programe VLC media player"
+#: include/vlc_intf_strings.h:49 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:623
+msgid "About..."
+msgstr "O programe..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:611
-#: modules/gui/macosx/intf.m:654 modules/gui/macosx/intf.m:733
-#: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:1633
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1634 modules/gui/macosx/intf.m:1635
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1636 modules/gui/macosx/playlist.m:439
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:612
+#: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:734
+#: modules/gui/macosx/intf.m:741 modules/gui/macosx/intf.m:1651
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1652 modules/gui/macosx/intf.m:1653
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1654 modules/gui/macosx/playlist.m:436
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:524
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:500 modules/gui/qt4/menus.cpp:504
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:552
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:516 modules/gui/qt4/menus.cpp:520
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:694
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1244
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:270 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:281
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
@@ -567,10 +567,11 @@ msgstr "Prehrať"
 msgid "Fetch information"
 msgstr "Získať informácie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:440
+#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:437
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:45
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
@@ -602,7 +603,7 @@ msgstr "Uložiť..."
 msgid "Open Folder..."
 msgstr "Otvoriť priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1094
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1106
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
@@ -614,13 +615,12 @@ msgstr "Opakovať jedenkrát"
 msgid "No repeat"
 msgstr "Bez opakovania"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1293
-#: modules/gui/macosx/controls.m:920 modules/gui/macosx/intf.m:660
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1305
+#: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:661
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
-#, fuzzy
 msgid "Random off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
@@ -652,7 +652,7 @@ msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
 msgid "Load playlist file..."
 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:452
+#: include/vlc_intf_strings.h:81
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
@@ -674,8 +674,8 @@ msgstr ""
 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
+#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:82
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
 msgid "Image clone"
 msgstr "Klonovať obrázok"
 
@@ -683,7 +683,7 @@ msgstr "Klonovať obrázok"
 msgid "Clone the image"
 msgstr "Konovať obrázok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:404
+#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:332
 msgid "Magnification"
 msgstr "Zväčšenie"
 
@@ -694,7 +694,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:536
+#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:446
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
@@ -768,8 +768,16 @@ msgid ""
 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
 "b> VLC media player.</p></body></html>"
 msgstr ""
-
-#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1111
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
+"h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> webovej stránke tímu VideoLAN.</"
+"p><p>Ak ste nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si "
+"prosím<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
+"\"><em>Úvod do programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie "
+"o použití programu nájdete <br>\"<a "
+
+#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1088
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meta-Informácia"
 
@@ -785,119 +793,140 @@ msgstr ""
 "Licencie;\n"
 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
 
-#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
-#: src/audio_output/filters.c:221
+#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
+#: src/audio_output/filters.c:225
 msgid "Audio filtering failed"
 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
 
-#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
-#: src/audio_output/filters.c:222
+#: src/audio_output/filters.c:156 src/audio_output/filters.c:203
+#: src/audio_output/filters.c:226
 #, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
-#: src/audio_output/input.c:90 src/audio_output/input.c:134
-#: src/input/es_out.c:449 src/libvlc-module.c:542
-#: src/video_output/video_output.c:412 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:138
+#: src/input/es_out.c:453 src/libvlc-module.c:546
+#: src/video_output/video_output.c:416 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:96
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:92 modules/visualization/visual/visual.c:127
+#: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:131
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spectrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:94
+#: src/audio_output/input.c:98
 msgid "Scope"
 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
 
-#: src/audio_output/input.c:96
+#: src/audio_output/input.c:100
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:131 modules/audio_filter/equalizer.c:68
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
+#: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:72
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:158 modules/gui/macosx/equalizer.m:172
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:181
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:153 src/libvlc-module.c:272
-#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
+#: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:276
+#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:394
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
-#: src/audio_output/input.c:175
+#: src/audio_output/input.c:179
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
 
-#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:679
-#: modules/gui/macosx/intf.m:680
+#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
+#: modules/access/vcdx/info.c:122 modules/gui/macosx/intf.m:680
+#: modules/gui/macosx/intf.m:681
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Audio-kanály"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
-#: modules/access/v4l2.c:186 modules/access/v4l.c:124
-#: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
-#: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
-#: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
-#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
-#: modules/codec/twolame.c:66
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:207 modules/access/v4l2/v4l2.c:258
+#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:194
+#: modules/audio_output/alsa.c:225 modules/audio_output/directx.c:466
+#: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:410
+#: modules/audio_output/sdl.c:183 modules/audio_output/sdl.c:200
+#: modules/audio_output/waveout.c:421 modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
-#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:704
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:902 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:590
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:758 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
-#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
-#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
-#: modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:128
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
+#: modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:131
+#: src/audio_output/output.c:135
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:143
+#: src/audio_output/output.c:147
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Obrátené stereo"
 
-#: src/config/file.c:556
+#: src/config/chain.c:336 src/misc/variables.c:1115
+#, c-format
+msgid ""
+"playlist item is making use of the following unsafe option '%s', which may "
+"be harmful if used in a malicious way, authorize it ?"
+msgstr ""
+
+#: src/config/chain.c:337 src/misc/variables.c:1116
+msgid "WARNING: Unsafe Playlist"
+msgstr ""
+
+#: src/config/chain.c:337 src/misc/variables.c:1116
+#: modules/gui/macosx/update.m:111
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: src/config/chain.c:337 src/misc/variables.c:1116
+#: modules/gui/macosx/update.m:111
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: src/config/file.c:558
 msgid "key"
 msgstr "kľúč"
 
-#: src/config/file.c:565
+#: src/config/file.c:567
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/config/file.c:565 src/libvlc-common.c:1491
+#: src/config/file.c:567 src/libvlc-common.c:1502
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota"
 
-#: src/config/file.c:574 src/libvlc-common.c:1518
+#: src/config/file.c:576 src/libvlc-common.c:1529
 msgid "float"
 msgstr "plávajúci"
 
-#: src/config/file.c:597 src/libvlc-common.c:1472
+#: src/config/file.c:599 src/libvlc-common.c:1483
 msgid "string"
 msgstr "príkaz"
 
-#: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:125
-#: src/playlist/loadsave.c:149
+#: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:129
+#: src/playlist/loadsave.c:145
 msgid "Media Library"
 msgstr "Knižnica s médiami"
 
@@ -956,397 +985,404 @@ msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
 
-#: src/input/control.c:310
+#: src/input/control.c:314
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:106
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:111
 msgid "No suitable decoder module"
-msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
+msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
-#: src/input/decoder.c:107
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/decoder.c:112
+#, c-format
 msgid ""
 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
 "there is no way for you to fix this."
 msgstr ""
-"VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
-"chybu momentálne nie je možné odstrániť."
+"VLC nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
+"nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/decoder.c:158 src/input/decoder.c:170 src/input/decoder.c:372
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
-#: modules/stream_out/es.c:377
+#: src/input/decoder.c:163 src/input/decoder.c:175 src/input/decoder.c:377
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:613
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:622 modules/stream_out/es.c:370
+#: modules/stream_out/es.c:384
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:159
+#: src/input/decoder.c:164
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
 
-#: src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
+#: src/input/decoder.c:176 src/input/decoder.c:378
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/es_out.c:471 src/input/es_out.c:473 src/input/es_out.c:479
-#: src/input/es_out.c:480 modules/access/cdda/info.c:969
+#: src/input/es_out.c:475 src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:483
+#: src/input/es_out.c:484 modules/access/cdda/info.c:969
 #: modules/access/cdda/info.c:1002
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Stopa %i"
 
-#: src/input/es_out.c:661
+#: src/input/es_out.c:665
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:661 src/input/es_out.c:663 src/input/var.c:128
-#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:666
-#: modules/gui/macosx/intf.m:667
+#: src/input/es_out.c:665 src/input/es_out.c:667 src/input/var.c:132
+#: src/libvlc-module.c:579 modules/gui/macosx/intf.m:667
+#: modules/gui/macosx/intf.m:668
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1447 modules/demux/ty.c:765
+#: src/input/es_out.c:1451 modules/demux/ty.c:769
 msgid "Closed captions 1"
-msgstr ""
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
 
-#: src/input/es_out.c:1448 modules/demux/ty.c:766
+#: src/input/es_out.c:1452 modules/demux/ty.c:770
 msgid "Closed captions 2"
-msgstr ""
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 2"
 
-#: src/input/es_out.c:1449 modules/demux/ty.c:767
+#: src/input/es_out.c:1453 modules/demux/ty.c:771
 msgid "Closed captions 3"
-msgstr ""
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 3"
 
-#: src/input/es_out.c:1450 modules/demux/ty.c:768
+#: src/input/es_out.c:1454 modules/demux/ty.c:772
 msgid "Closed captions 4"
-msgstr ""
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 4"
 
-#: src/input/es_out.c:2032 modules/codec/faad.c:356
+#: src/input/es_out.c:2036 modules/codec/faad.c:359
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Tok %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2034 modules/gui/macosx/wizard.m:383
+#: src/input/es_out.c:2038 modules/gui/macosx/wizard.m:383
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:2037 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:19
+#: src/input/es_out.c:2041 src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:168
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:2045 src/input/es_out.c:2073 src/input/es_out.c:2100
-#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:114
+#: src/input/es_out.c:2049 src/input/es_out.c:2077 src/input/es_out.c:2104
+#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:157
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:2048 modules/codec/faad.c:360
+#: src/input/es_out.c:2052 modules/codec/faad.c:363
 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:2053 modules/codec/faad.c:362
+#: src/input/es_out.c:2057 modules/codec/faad.c:365
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:2054
+#: src/input/es_out.c:2058
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2060
+#: src/input/es_out.c:2064
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorok"
 
-#: src/input/es_out.c:2065 modules/access_output/shout.c:86
-#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:709
+#: src/input/es_out.c:2069 modules/access_output/shout.c:90
+#: modules/access/pvr.c:96 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:809
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:2066
+#: src/input/es_out.c:2070
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2077
+#: src/input/es_out.c:2081
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:2083
+#: src/input/es_out.c:2087
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:2093 modules/access/screen/screen.c:38
+#: src/input/es_out.c:2097 modules/access/screen/screen.c:42
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: src/input/es_out.c:2100
+#: src/input/es_out.c:2104
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/input.c:2315
+#: src/input/input.c:2321
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2316
+#: src/input/input.c:2322
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2415
-#, fuzzy
+#: src/input/input.c:2420
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
-msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
+msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2416
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/input.c:2421
+#, c-format
 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:668
-#: modules/gui/macosx/intf.m:669 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: src/input/meta.c:47 src/input/var.c:143
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:669
+#: modules/gui/macosx/intf.m:670 modules/gui/macosx/open.m:170
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:348
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:305
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:184
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:298
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:191
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:47
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:51
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1111
+#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/playlist.m:1088
 msgid "Artist"
 msgstr "Herec"
 
-#: src/input/meta.c:44
+#: src/input/meta.c:49
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:51
+#: src/input/meta.c:50 modules/mux/asf.c:55
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
+#: src/input/meta.c:51 src/libvlc-module.c:305 modules/access/vcdx/info.c:95
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: src/input/meta.c:47
+#: src/input/meta.c:52
 msgid "Track number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:97
+#: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:57
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:55
+#: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:59
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/meta.c:50
+#: src/input/meta.c:55
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/input/meta.c:51
+#: src/input/meta.c:56
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: src/input/meta.c:57 modules/gui/macosx/open.m:183
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:875
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
-#: src/input/meta.c:54 modules/misc/notify/notify.c:277
+#: src/input/meta.c:59 modules/misc/notify/notify.c:290
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
-#: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
+#: src/input/meta.c:60 modules/access/vcdx/info.c:102
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
-#: src/input/meta.c:56
+#: src/input/meta.c:61
 msgid "Encoded by"
 msgstr "Enkódoval"
 
-#: src/input/meta.c:57
+#: src/input/meta.c:62
 msgid "Artwork URL"
 msgstr "URL diela"
 
-#: src/input/meta.c:58
+#: src/input/meta.c:63
 msgid "Track ID"
 msgstr "ID stopy"
 
-#: src/input/var.c:118
+#: src/input/var.c:122
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:581
+#: src/input/var.c:138 src/libvlc-module.c:585
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
-#: modules/gui/macosx/intf.m:670 modules/gui/macosx/intf.m:671
-#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:158
+#: src/input/var.c:149 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
+#: modules/gui/macosx/intf.m:671 modules/gui/macosx/intf.m:672
+#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:165
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:766
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: src/input/var.c:155 modules/access/vcdx/info.c:306
+#: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:694
-#: modules/gui/macosx/intf.m:695
+#: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:695
+#: modules/gui/macosx/intf.m:696
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:677
-#: modules/gui/macosx/intf.m:678
+#: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:678
+#: modules/gui/macosx/intf.m:679
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:702
-#: modules/gui/macosx/intf.m:703
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/intf.m:703
+#: modules/gui/macosx/intf.m:704
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:260
+#: src/input/var.c:269
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:265
+#: src/input/var.c:274
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:288
+#: src/input/var.c:297
 #, c-format
 msgid "Title %i"
 msgstr "Titul %i"
 
-#: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
+#: src/input/var.c:320 src/input/var.c:380
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:629
+#: src/input/var.c:359 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:661
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:628
+#: src/input/var.c:364 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:660
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:2282 src/input/vlm.c:2623
+#: src/input/vlm.c:2283 src/input/vlm.c:2624
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:589 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:105 modules/gui/macosx/controls.m:58
+#: src/interface/interaction.c:270 src/interface/interaction.c:368
+#: modules/demux/avi/avi.c:598 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:119
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:139 modules/gui/macosx/wizard.m:320
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:123
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:143 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:320
 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1101
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1142
-#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:35
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1186
+#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:38
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
-#: src/interface/interaction.c:361
+#: src/interface/interaction.c:367
 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1100
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:504
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:542
 msgid "Ok"
 msgstr "OK"
 
-#: src/interface/interface.c:223
+#: src/interface/interface.c:227
 msgid "Switch interface"
 msgstr "Prepnúť rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:250 modules/gui/macosx/intf.m:629
-#: modules/gui/macosx/intf.m:630
+#: src/interface/interface.c:254 modules/gui/macosx/intf.m:630
+#: modules/gui/macosx/intf.m:631
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:256
+#: src/interface/interface.c:260
 msgid "Telnet Interface"
 msgstr "Rozhranie Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:259
+#: src/interface/interface.c:263
 msgid "Web Interface"
 msgstr "Webové rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:262
+#: src/interface/interface.c:266
 msgid "Debug logging"
 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
 
-#: src/interface/interface.c:265
+#: src/interface/interface.c:269
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:418 src/modules/cache.c:188
-#: src/modules/cache.c:501
+#: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:416 src/modules/cache.c:192
+#: src/modules/cache.c:505
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc-common.c:1531
+#: src/libvlc-common.c:1066
+msgid ""
+"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
+"interface."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-common.c:1542
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1532
+#: src/libvlc-common.c:1543
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1689
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-common.c:1702 src/libvlc-common.c:1705
 msgid "Note:"
-msgstr "Žiaden"
+msgstr "Poznámka:"
 
-#: src/libvlc-common.c:1690
+#: src/libvlc-common.c:1703 src/libvlc-common.c:1706
 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
 msgstr ""
+"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
+"nastavenia."
 
-#: src/libvlc-common.c:1793
+#: src/libvlc-common.c:1810
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1794
+#: src/libvlc-common.c:1811
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1796
+#: src/libvlc-common.c:1813
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1798
+#: src/libvlc-common.c:1815
 #, c-format
 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1829
+#: src/libvlc-common.c:1851
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1354,7 +1390,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1849
+#: src/libvlc-common.c:1871
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1362,135 +1398,135 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:83 src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
 msgid "Auto"
 msgstr "Autom."
 
-#: src/libvlc-module.c:80
+#: src/libvlc-module.c:84
 msgid "American English"
 msgstr "Americká angličtina"
 
-#: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
+#: src/libvlc-module.c:85 src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:82
+#: src/libvlc-module.c:86
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
 
-#: src/libvlc-module.c:83
+#: src/libvlc-module.c:87
 msgid "British English"
 msgstr "Britská angličtina"
 
-#: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
+#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalánsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:85
+#: src/libvlc-module.c:89
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
 
-#: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
+#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Czech"
 msgstr "Česky"
 
-#: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
+#: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Danish"
 msgstr "Dánsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
+#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:69
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holandská nemčina"
 
-#: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
+#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fínsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
+#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "French"
 msgstr "Francúzsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:91
+#: src/libvlc-module.c:95
 msgid "Galician"
 msgstr "Španielčina"
 
-#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
+#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:79
 msgid "Georgian"
 msgstr "Gruzínsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
+#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:80
 msgid "German"
 msgstr "Nemecky"
 
-#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
+#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
+#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
+#: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Italian"
 msgstr "Taliansky"
 
-#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
+#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
+#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
+#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Malay"
 msgstr "Malajsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:100
+#: src/libvlc-module.c:104
 msgid "Occitan"
 msgstr "Occitan"
 
-#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
+#: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Persian"
 msgstr "Perzsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
+#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:148
 msgid "Polish"
 msgstr "Poľsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
+#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumunsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
+#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:156
 msgid "Russian"
 msgstr "Rusky"
 
-#: src/libvlc-module.c:105
+#: src/libvlc-module.c:109
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
 
-#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
+#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovensky"
 
-#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
+#: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovinsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
+#: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španielsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
+#: src/libvlc-module.c:113 src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
+#: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecky"
 
-#: src/libvlc-module.c:130
+#: src/libvlc-module.c:134
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1500,11 +1536,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:134
+#: src/libvlc-module.c:138
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:136
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1512,11 +1548,11 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:140 modules/control/ntservice.c:52
+#: src/libvlc-module.c:144 modules/control/ntservice.c:56
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Extra moduly rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:142
+#: src/libvlc-module.c:146
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
@@ -1530,15 +1566,15 @@ msgstr ""
 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:149
+#: src/libvlc-module.c:153
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:151
+#: src/libvlc-module.c:155
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:153
+#: src/libvlc-module.c:157
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1547,23 +1583,23 @@ msgstr ""
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:156
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tichý mód"
 
-#: src/libvlc-module.c:158
+#: src/libvlc-module.c:162
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
 
-#: src/libvlc-module.c:160
+#: src/libvlc-module.c:164
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:162
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:165
+#: src/libvlc-module.c:169
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
@@ -1571,11 +1607,11 @@ msgstr ""
 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
-#: src/libvlc-module.c:169
+#: src/libvlc-module.c:173
 msgid "Color messages"
 msgstr "Farebné správy"
 
-#: src/libvlc-module.c:171
+#: src/libvlc-module.c:175
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1583,11 +1619,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:178
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:176
+#: src/libvlc-module.c:180
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1596,11 +1632,11 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:180 modules/control/showintf.c:67
+#: src/libvlc-module.c:184 modules/control/showintf.c:71
 msgid "Show interface with mouse"
 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
 
-#: src/libvlc-module.c:182
+#: src/libvlc-module.c:186
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
 "edge of the screen in fullscreen mode."
@@ -1608,11 +1644,11 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
 
-#: src/libvlc-module.c:185
+#: src/libvlc-module.c:189
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "Interakcia z rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:191
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1620,7 +1656,7 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:197
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
@@ -1632,11 +1668,11 @@ msgstr ""
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:203
+#: src/libvlc-module.c:207
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:209
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1644,12 +1680,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:209 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
-#: modules/stream_out/display.c:36
+#: src/libvlc-module.c:213 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
+#: modules/stream_out/display.c:40
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:211
+#: src/libvlc-module.c:215
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1657,30 +1693,30 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:214
+#: src/libvlc-module.c:218
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:215
+#: src/libvlc-module.c:219
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
 
-#: src/libvlc-module.c:217
+#: src/libvlc-module.c:221
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:223
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
 "1024. "
 
-#: src/libvlc-module.c:222
+#: src/libvlc-module.c:226
 msgid "Audio output saved volume"
 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
 
-#: src/libvlc-module.c:224
+#: src/libvlc-module.c:228
 msgid ""
 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
 "should not change this option manually."
@@ -1689,11 +1725,11 @@ msgstr ""
 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
 "manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:227
+#: src/libvlc-module.c:231
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:229
+#: src/libvlc-module.c:233
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
@@ -1701,11 +1737,11 @@ msgstr ""
 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:232
+#: src/libvlc-module.c:236
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
 
-#: src/libvlc-module.c:234
+#: src/libvlc-module.c:238
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
@@ -1714,11 +1750,11 @@ msgstr ""
 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc-module.c:238
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "High quality audio resampling"
 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
@@ -1729,11 +1765,11 @@ msgstr ""
 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
 
-#: src/libvlc-module.c:245
+#: src/libvlc-module.c:249
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:247
+#: src/libvlc-module.c:251
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1742,11 +1778,11 @@ msgstr ""
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:250
+#: src/libvlc-module.c:254
 msgid "Audio output channels mode"
 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:252
+#: src/libvlc-module.c:256
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
@@ -1756,11 +1792,11 @@ msgstr ""
 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
 "prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:256 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:62
+#: src/libvlc-module.c:260 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:258
+#: src/libvlc-module.c:262
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
@@ -1768,11 +1804,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:261 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:36
+#: src/libvlc-module.c:265 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:106
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:263
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1785,42 +1821,42 @@ msgstr ""
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:451
+#: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:479
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:61
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:278
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:277
+#: src/libvlc-module.c:281
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:283
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:283
+#: src/libvlc-module.c:287
 msgid "Replay gain mode"
 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:285
+#: src/libvlc-module.c:289
 msgid "Select the replay gain mode"
 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:287
+#: src/libvlc-module.c:291
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
@@ -1828,42 +1864,42 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:296
 msgid "Default replay gain"
 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:294
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
 "zosilovaní zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:296
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid "Peak protection"
 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
 
-#: src/libvlc-module.c:298
+#: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:212
-#: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
+#: src/libvlc-module.c:305 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:79 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:72
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:235
+#: modules/video_output/opengl.c:124 modules/video_output/opengl.c:180
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/cdda/info.c:394
+#: src/libvlc-module.c:305 modules/access/cdda/info.c:394
 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
-#: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
-#: modules/access/vcdx/info.c:287
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:329
+#: modules/access/vcdx/access.c:476 modules/access/vcdx/info.c:290
+#: modules/access/vcdx/info.c:291
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:322
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1709
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:309
+#: src/libvlc-module.c:313
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1876,11 +1912,11 @@ msgstr ""
 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:319
 msgid "Video output module"
 msgstr "Modul video-výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:321
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1888,12 +1924,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:38
+#: src/libvlc-module.c:324 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
+#: modules/stream_out/display.c:42
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:322
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1901,13 +1937,13 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:68
-#: modules/visualization/visual/visual.c:41
+#: src/libvlc-module.c:329 modules/codec/fake.c:58
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125 modules/stream_out/transcode.c:72
+#: modules/visualization/visual/visual.c:45
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:327
+#: src/libvlc-module.c:331
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1915,13 +1951,13 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:71
-#: modules/visualization/visual/visual.c:45
+#: src/libvlc-module.c:334 modules/codec/fake.c:61
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128 modules/stream_out/transcode.c:75
+#: modules/visualization/visual/visual.c:49
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:336
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1929,33 +1965,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:339
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:337
+#: src/libvlc-module.c:341
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:340
+#: src/libvlc-module.c:344
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:342
+#: src/libvlc-module.c:346
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:345
+#: src/libvlc-module.c:349
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:347
+#: src/libvlc-module.c:351
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1963,11 +1999,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:350
+#: src/libvlc-module.c:354
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:352
+#: src/libvlc-module.c:356
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1978,77 +2014,77 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
-#: modules/gui/fbosd.c:163 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/gui/fbosd.c:167 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:697
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:909 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:583
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:765 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
-#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
-#: modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:128
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
+#: modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:129
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:129
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:129
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:129
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:360
+#: src/libvlc-module.c:364
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:362
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:364
+#: src/libvlc-module.c:368
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:366
+#: src/libvlc-module.c:370
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -2056,27 +2092,27 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:369
+#: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:375
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:377
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:375
+#: src/libvlc-module.c:379
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:381
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Výstup prekryvového videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
@@ -2085,67 +2121,67 @@ msgstr ""
 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
 "hardvérovú akceleráciu videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:425
+#: src/libvlc-module.c:386 src/video_output/vout_intf.c:432
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:384
+#: src/libvlc-module.c:388
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:386
+#: src/libvlc-module.c:390
 msgid "Show media title on video."
 msgstr "Zobraziť názov média vo videu."
 
-#: src/libvlc-module.c:388
+#: src/libvlc-module.c:392
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:390
+#: src/libvlc-module.c:394
 msgid "Show video title for x miliseconds."
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc-module.c:392
+#: src/libvlc-module.c:396
 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:394
+#: src/libvlc-module.c:398
 msgid "Position of video title."
 msgstr "Pozícia názvu videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:396
+#: src/libvlc-module.c:400
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
 "v strede dole). "
 
-#: src/libvlc-module.c:403
+#: src/libvlc-module.c:407
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
 
-#: src/libvlc-module.c:404
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:406
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:410
 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
-msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
+msgstr "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:407
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:411
 msgid ""
 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
-msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
+msgstr ""
+"Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
+"vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:410 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:414 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:412
+#: src/libvlc-module.c:416
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
@@ -2153,11 +2189,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
-#: src/libvlc-module.c:415
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid "Video output filter module"
 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:421
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
@@ -2167,11 +2203,11 @@ msgstr ""
 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
 "nedostatkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:421
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Modul video-filtra"
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distortthe video."
@@ -2181,74 +2217,73 @@ msgstr ""
 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
 "nedostatkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:427
+#: src/libvlc-module.c:431
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:429
+#: src/libvlc-module.c:433
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:435 src/libvlc-module.c:437
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:439
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "Formát snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:441
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:439
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:441
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
-#: src/libvlc-module.c:443
+#: src/libvlc-module.c:447
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc-module.c:445
+#: src/libvlc-module.c:449
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
 "vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc-module.c:447
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:451
 msgid "Video snapshot width"
-msgstr "Video-snímky"
+msgstr "Šírka video-snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:449
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
 "pixels."
 msgstr ""
-"Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
-"prispôsobí prehrávanému videu. "
+"Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení je šírka 320 "
+"pixelov. "
 
-#: src/libvlc-module.c:452
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:456
 msgid "Video snapshot height"
-msgstr "Výška video-plátna"
+msgstr "Výška video snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:454
+#: src/libvlc-module.c:458
 msgid ""
 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will be 200 "
 "pixels."
 msgstr ""
+"Môžete si stanoviť pevnú výšku video-snímky. V predvolenom nastavení je "
+"výška 200 pixelov."
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:461
 msgid "Video cropping"
 msgstr "Vystrihnutie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:463
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
@@ -2257,11 +2292,11 @@ msgstr ""
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc-module.c:463
+#: src/libvlc-module.c:467
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc-module.c:465
+#: src/libvlc-module.c:469
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2277,11 +2312,11 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:472
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:474
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
@@ -2289,11 +2324,11 @@ msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:477
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:479
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid ""
 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
@@ -2301,11 +2336,11 @@ msgstr ""
 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
 
-#: src/libvlc-module.c:482
+#: src/libvlc-module.c:486
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:484
+#: src/libvlc-module.c:488
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
@@ -2316,11 +2351,11 @@ msgstr ""
 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:489
+#: src/libvlc-module.c:493
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
 
-#: src/libvlc-module.c:491
+#: src/libvlc-module.c:495
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
@@ -2332,11 +2367,11 @@ msgstr ""
 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
 
-#: src/libvlc-module.c:495
+#: src/libvlc-module.c:499
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Preskočiť snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:501
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
@@ -2345,11 +2380,11 @@ msgstr ""
 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:500
+#: src/libvlc-module.c:504
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:502
+#: src/libvlc-module.c:506
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
@@ -2357,11 +2392,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc-module.c:505
+#: src/libvlc-module.c:509
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:507
+#: src/libvlc-module.c:511
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
@@ -2369,7 +2404,7 @@ msgstr ""
 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:516
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -2379,7 +2414,7 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
-#: src/libvlc-module.c:521
+#: src/libvlc-module.c:525
 msgid ""
 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
 "Restrictions Management measure."
@@ -2387,11 +2422,11 @@ msgstr ""
 "Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
 "obmedzení pre digitálny obsah."
 
-#: src/libvlc-module.c:524
+#: src/libvlc-module.c:528
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:526
+#: src/libvlc-module.c:530
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2399,11 +2434,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:529
+#: src/libvlc-module.c:533
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:531
+#: src/libvlc-module.c:535
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2412,11 +2447,11 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:74
+#: src/libvlc-module.c:539 modules/control/netsync.c:81
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:536
+#: src/libvlc-module.c:540
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2425,58 +2460,57 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1121
-#: src/video_output/vout_intf.c:209 src/video_output/vout_intf.c:227
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
-#: modules/access/v4l2.c:207 modules/audio_output/alsa.c:98
-#: modules/gui/fbosd.c:170 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1273
-#: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:203
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:502
+#: src/libvlc-module.c:546 src/libvlc-module.c:1133
+#: src/video_output/vout_intf.c:213 src/video_output/vout_intf.c:231
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:77 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:245 modules/audio_output/alsa.c:104
+#: modules/gui/fbosd.c:174 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1277
+#: modules/gui/macosx/sfilters.m:119 modules/gui/macosx/vout.m:203
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:520
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:269
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:319
-#: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
+#: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
+#: modules/video_filter/rss.c:177 modules/video_output/msw/directx.c:160
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:542 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
-#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:352
+#: src/libvlc-module.c:546 modules/gui/macosx/equalizer.m:162
+#: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/macosx/wizard.m:352
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:67
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:220
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:469
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:544 modules/misc/notify/growl.c:62
+#: src/libvlc-module.c:548 modules/misc/notify/growl_udp.c:65
 msgid "UDP port"
 msgstr "UDP port"
 
-#: src/libvlc-module.c:546
+#: src/libvlc-module.c:550
 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
 msgstr ""
 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
 "hodnota je 1234."
 
-#: src/libvlc-module.c:548
+#: src/libvlc-module.c:552
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:550
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:554
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
 msgstr ""
-"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
-"ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
+"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
+"cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:109
+#: src/libvlc-module.c:559 modules/stream_out/rtp.c:113
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:557
+#: src/libvlc-module.c:561
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2486,21 +2520,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:561
+#: src/libvlc-module.c:565
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:563
+#: src/libvlc-module.c:567
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:565
+#: src/libvlc-module.c:569
 msgid "IPv4 multicast output interface address"
 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
 
-#: src/libvlc-module.c:567
+#: src/libvlc-module.c:571
 msgid ""
 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
 "table."
@@ -2508,11 +2542,11 @@ msgstr ""
 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:570
+#: src/libvlc-module.c:574
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgstr "DiffServ bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:571
+#: src/libvlc-module.c:575
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2521,7 +2555,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:577
+#: src/libvlc-module.c:581
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2530,7 +2564,7 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:583
+#: src/libvlc-module.c:587
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
@@ -2540,29 +2574,29 @@ msgstr ""
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:589 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:219
+#: src/libvlc-module.c:593 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:226
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:780
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:591
+#: src/libvlc-module.c:595
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:248
+#: src/libvlc-module.c:598 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:255
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:772
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:596
+#: src/libvlc-module.c:600
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:599
+#: src/libvlc-module.c:603
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:601
+#: src/libvlc-module.c:605
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code)."
@@ -2570,11 +2604,11 @@ msgstr ""
 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
 
-#: src/libvlc-module.c:604
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:606
+#: src/libvlc-module.c:610
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
 "letter country code)."
@@ -2582,59 +2616,59 @@ msgstr ""
 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
 
-#: src/libvlc-module.c:610
+#: src/libvlc-module.c:614
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "ID číslo audio-stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:612
+#: src/libvlc-module.c:616
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:614
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:616
+#: src/libvlc-module.c:620
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:618
+#: src/libvlc-module.c:622
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:620
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:622
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:624
+#: src/libvlc-module.c:628
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:626
+#: src/libvlc-module.c:630
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:628
+#: src/libvlc-module.c:632
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:630
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "Run time"
 msgstr "Run time"
 
-#: src/libvlc-module.c:632
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:634
+#: src/libvlc-module.c:638
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:636
+#: src/libvlc-module.c:640
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2642,11 +2676,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:639
+#: src/libvlc-module.c:643
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:641
+#: src/libvlc-module.c:645
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2657,11 +2691,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:645
+#: src/libvlc-module.c:649
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:651
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2671,7 +2705,7 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:653
+#: src/libvlc-module.c:657
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
@@ -2683,11 +2717,11 @@ msgstr ""
 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
 
-#: src/libvlc-module.c:659
+#: src/libvlc-module.c:663
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:661
+#: src/libvlc-module.c:665
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2695,21 +2729,21 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:664
+#: src/libvlc-module.c:668
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:666
+#: src/libvlc-module.c:670
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1540 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
-#: modules/stream_out/transcode.c:281
+#: src/libvlc-module.c:672 src/libvlc-module.c:1553 src/text/iso-639_def.h:143
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
+#: modules/stream_out/transcode.c:285
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:670
+#: src/libvlc-module.c:674
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2717,11 +2751,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
 "sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:677
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:675
+#: src/libvlc-module.c:679
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2729,11 +2763,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:677
+#: src/libvlc-module.c:681
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:679
+#: src/libvlc-module.c:683
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
@@ -2742,11 +2776,11 @@ msgstr ""
 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
 "logo alebo iné texty...). "
 
-#: src/libvlc-module.c:682
+#: src/libvlc-module.c:686
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:684
+#: src/libvlc-module.c:688
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
@@ -2754,11 +2788,11 @@ msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:687
+#: src/libvlc-module.c:691
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:689
+#: src/libvlc-module.c:693
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2779,11 +2813,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:697
+#: src/libvlc-module.c:701
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:699
+#: src/libvlc-module.c:703
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2791,11 +2825,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:702
+#: src/libvlc-module.c:706
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:704
+#: src/libvlc-module.c:708
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2804,11 +2838,11 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:707
+#: src/libvlc-module.c:711
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:714
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg. D:)"
@@ -2816,15 +2850,15 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
 
-#: src/libvlc-module.c:714
+#: src/libvlc-module.c:718
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:717
+#: src/libvlc-module.c:721
 msgid "VCD device"
 msgstr "Mechanika pre VCD"
 
-#: src/libvlc-module.c:720
+#: src/libvlc-module.c:724
 msgid ""
 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
 "scan for a suitable CD-ROM device."
@@ -2833,15 +2867,15 @@ msgstr ""
 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
 "ROM."
 
-#: src/libvlc-module.c:724
+#: src/libvlc-module.c:728
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:727
+#: src/libvlc-module.c:731
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
 
-#: src/libvlc-module.c:730
+#: src/libvlc-module.c:734
 msgid ""
 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
@@ -2849,41 +2883,41 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
 
-#: src/libvlc-module.c:734
+#: src/libvlc-module.c:738
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:737 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
+#: src/libvlc-module.c:741 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:842
 msgid "Force IPv6"
 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
 
-#: src/libvlc-module.c:739
+#: src/libvlc-module.c:743
 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
 
-#: src/libvlc-module.c:741
+#: src/libvlc-module.c:745
 msgid "Force IPv4"
 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
 
-#: src/libvlc-module.c:743
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
 
-#: src/libvlc-module.c:745
+#: src/libvlc-module.c:749
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:747
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:753
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:751
+#: src/libvlc-module.c:755
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -2891,91 +2925,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:758
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:756
+#: src/libvlc-module.c:760
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
 "prístup na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:762
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:764
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:762
+#: src/libvlc-module.c:766
 msgid "Title metadata"
 msgstr "Metadáta názvu"
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:768
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "Author metadata"
 msgstr "Metadáta autora"
 
-#: src/libvlc-module.c:768
+#: src/libvlc-module.c:772
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:770
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "Artist metadata"
 msgstr "Metadáta hercov"
 
-#: src/libvlc-module.c:772
+#: src/libvlc-module.c:776
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
 
-#: src/libvlc-module.c:774
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Metadáta žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:780
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
-#: src/libvlc-module.c:778
+#: src/libvlc-module.c:782
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Metadáta autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:780
+#: src/libvlc-module.c:784
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
-#: src/libvlc-module.c:782
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Metadáta popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:784
+#: src/libvlc-module.c:788
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
 
-#: src/libvlc-module.c:786
+#: src/libvlc-module.c:790
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Metadáta dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:788
+#: src/libvlc-module.c:792
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:790
+#: src/libvlc-module.c:794
 msgid "URL metadata"
 msgstr "Metadáta URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:792
+#: src/libvlc-module.c:796
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:796
+#: src/libvlc-module.c:800
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -2986,11 +3020,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:800
+#: src/libvlc-module.c:804
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:802
+#: src/libvlc-module.c:806
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -3002,21 +3036,21 @@ msgstr ""
 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
 "môže úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:807
+#: src/libvlc-module.c:811
 msgid "Preferred encoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:809
+#: src/libvlc-module.c:813
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:812
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid "Prefer system plugins over vlc"
 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:814
+#: src/libvlc-module.c:818
 msgid ""
 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
@@ -3025,17 +3059,17 @@ msgstr ""
 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
 "obidva."
 
-#: src/libvlc-module.c:823
+#: src/libvlc-module.c:827
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:826
+#: src/libvlc-module.c:830
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:828
+#: src/libvlc-module.c:832
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
@@ -3045,27 +3079,27 @@ msgstr ""
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:832
+#: src/libvlc-module.c:836
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:834
+#: src/libvlc-module.c:838
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:836
+#: src/libvlc-module.c:840
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:838
+#: src/libvlc-module.c:842
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:840
+#: src/libvlc-module.c:844
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
 
-#: src/libvlc-module.c:842
+#: src/libvlc-module.c:846
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3073,11 +3107,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:845
+#: src/libvlc-module.c:849
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:851
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3085,11 +3119,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:850
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3097,73 +3131,74 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:855
+#: src/libvlc-module.c:859
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:857
+#: src/libvlc-module.c:861
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:861
+#: src/libvlc-module.c:865
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
 msgstr ""
+"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:863
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:867
 msgid ""
 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Tu môžete nastaviť množstvo dát, ktoré sa pri RTSP streamovaní uloží do "
-"vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v milisekundách."
+"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
+"pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
+"milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:866
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:868
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:871
+#: src/libvlc-module.c:875
 msgid "Mux module"
 msgstr "Muxovací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:873
+#: src/libvlc-module.c:877
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:875
+#: src/libvlc-module.c:879
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:877
+#: src/libvlc-module.c:881
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:879
+#: src/libvlc-module.c:883
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:881
+#: src/libvlc-module.c:885
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:889
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:887
+#: src/libvlc-module.c:891
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3171,7 +3206,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:896
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
@@ -3180,11 +3215,11 @@ msgstr ""
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:899
+#: src/libvlc-module.c:903
 msgid "Enable FPU support"
 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:901
+#: src/libvlc-module.c:905
 msgid ""
 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
 "advantage of it."
@@ -3192,11 +3227,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
 "dokáže túto jednotku využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:904
+#: src/libvlc-module.c:908
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
 
-#: src/libvlc-module.c:906
+#: src/libvlc-module.c:910
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3204,11 +3239,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:909
+#: src/libvlc-module.c:913
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
 
-#: src/libvlc-module.c:911
+#: src/libvlc-module.c:915
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3216,11 +3251,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:914
+#: src/libvlc-module.c:918
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
 
-#: src/libvlc-module.c:916
+#: src/libvlc-module.c:920
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3228,11 +3263,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:919
+#: src/libvlc-module.c:923
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
 
-#: src/libvlc-module.c:921
+#: src/libvlc-module.c:925
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3240,11 +3275,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:924
+#: src/libvlc-module.c:928
 msgid "Enable CPU SSE2 support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
 
-#: src/libvlc-module.c:926
+#: src/libvlc-module.c:930
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3252,11 +3287,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:929
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
 
-#: src/libvlc-module.c:931
+#: src/libvlc-module.c:935
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3264,7 +3299,7 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:936
+#: src/libvlc-module.c:940
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3272,11 +3307,11 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:939
+#: src/libvlc-module.c:943
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:941
+#: src/libvlc-module.c:945
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
@@ -3284,11 +3319,11 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
 
-#: src/libvlc-module.c:944
+#: src/libvlc-module.c:948
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:946
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3299,11 +3334,11 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:950
+#: src/libvlc-module.c:954
 msgid "Access filter module"
 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:952
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid ""
 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
 "used for instance for timeshifting."
@@ -3311,11 +3346,11 @@ msgstr ""
 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
 
-#: src/libvlc-module.c:955
+#: src/libvlc-module.c:959
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:957
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -3328,11 +3363,11 @@ msgstr ""
 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
 
-#: src/libvlc-module.c:962
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:964
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -3344,11 +3379,11 @@ msgstr ""
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:974
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:976
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3358,88 +3393,113 @@ msgstr ""
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
 "voči iným spusteným programom"
 
-#: src/libvlc-module.c:976
+#: src/libvlc-module.c:980
 msgid "Minimize number of threads"
 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
 
-#: src/libvlc-module.c:978
+#: src/libvlc-module.c:982
 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
 msgstr ""
 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:980
+#: src/libvlc-module.c:984
+msgid "Policy for handling unsafe options."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+msgid ""
+"This option dictates the default policy when processing options which may be "
+"harmful when used in a malicious way."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:990
+#, fuzzy
+msgid "Block"
+msgstr "Čierna"
+
+#: src/libvlc-module.c:990
+#, fuzzy
+msgid "Allow"
+msgstr "Všetky"
+
+#: src/libvlc-module.c:990
+#, fuzzy
+msgid "Prompt"
+msgstr "Pop"
+
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
 "prídavné moduly pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:990
+#: src/libvlc-module.c:1002
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:992
+#: src/libvlc-module.c:1004
 msgid "Collect statistics"
 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
 
-#: src/libvlc-module.c:994
+#: src/libvlc-module.c:1006
 msgid "Collect miscellaneous statistics."
 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:1008
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:1012
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1002
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1004
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1018
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1020
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1010
+#: src/libvlc-module.c:1022
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:1024
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1014
+#: src/libvlc-module.c:1026
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3453,7 +3513,7 @@ msgstr ""
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1034
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3469,29 +3529,29 @@ msgstr ""
 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
+#: src/libvlc-module.c:1042
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:1044
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1035
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1039
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1041
+#: src/libvlc-module.c:1053
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3507,13 +3567,13 @@ msgstr ""
 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1049
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:1063
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3522,7 +3582,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1072
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3530,11 +3590,11 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:1063
+#: src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:1065
+#: src/libvlc-module.c:1077
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
@@ -3542,42 +3602,43 @@ msgstr ""
 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "Authorise meta information fetching"
-msgstr "Informácia o streame"
+msgstr "Povoliť získavanie meta-údajov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid ""
 "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
 "network."
 msgstr ""
+"Zadajte, či sa má program pokúsiť o zistenie meta-informácií o súboroch zo "
+"siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:1073
+#: src/libvlc-module.c:1085
 msgid "Album art policy"
 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1093
 msgid "Manual download only"
 msgstr "Stiahnuť manuálne."
 
-#: src/libvlc-module.c:1082
+#: src/libvlc-module.c:1094
 msgid "When track starts playing"
 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1095
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1097
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1099
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
@@ -3585,60 +3646,60 @@ msgstr ""
 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1092
+#: src/libvlc-module.c:1104
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1112
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
+#: src/libvlc-module.c:1114
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1104
+#: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1106
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1108
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1122
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1124
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1127
 msgid "Use playlist tree"
 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
@@ -3649,569 +3710,569 @@ msgstr ""
 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
 "bude potrebné."
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
 "VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1133 src/video_output/vout_intf.c:438
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:456
-#: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:962
-#: modules/gui/macosx/controls.m:992 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
-#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:691
-#: modules/gui/macosx/intf.m:747
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:540
+#: src/libvlc-module.c:1145 src/video_output/vout_intf.c:445
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:456
+#: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:961
+#: modules/gui/macosx/controls.m:991 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
+#: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/macosx/intf.m:692
+#: modules/gui/macosx/intf.m:748
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:568
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1136
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1149
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1151
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1153
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:672
-#: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:656
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:393
+#: src/libvlc-module.c:1155 modules/control/hotkeys.c:676
+#: modules/gui/macosx/controls.m:893 modules/gui/macosx/intf.m:657
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:421
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:712
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1144
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:678
-#: modules/gui/macosx/controls.m:895 modules/gui/macosx/intf.m:657
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:386
+#: src/libvlc-module.c:1157 modules/control/hotkeys.c:682
+#: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:658
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:414
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:711
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1146
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147 modules/control/hotkeys.c:655
-#: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:915
-#: modules/gui/macosx/intf.m:614 modules/gui/macosx/intf.m:659
-#: modules/gui/macosx/intf.m:735 modules/gui/macosx/intf.m:743
+#: src/libvlc-module.c:1159 modules/control/hotkeys.c:659
+#: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:914
+#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:660
+#: modules/gui/macosx/intf.m:736 modules/gui/macosx/intf.m:744
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:527
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:511 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:555
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:527 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:710
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1537
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:291
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:265 modules/misc/notify/notify.c:304
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1160
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1149 modules/control/hotkeys.c:661
-#: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:914
-#: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/gui/macosx/intf.m:658
-#: modules/gui/macosx/intf.m:736 modules/gui/macosx/intf.m:742
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:526
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:509 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/control/hotkeys.c:665
+#: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:913
+#: modules/gui/macosx/intf.m:610 modules/gui/macosx/intf.m:659
+#: modules/gui/macosx/intf.m:737 modules/gui/macosx/intf.m:743
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:554
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:525 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1536
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:264 modules/misc/notify/notify.c:302
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1162
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151 modules/gui/macosx/controls.m:906
-#: modules/gui/macosx/intf.m:612 modules/gui/macosx/intf.m:655
-#: modules/gui/macosx/intf.m:734 modules/gui/macosx/intf.m:741
+#: src/libvlc-module.c:1163 modules/gui/macosx/controls.m:905
+#: modules/gui/macosx/intf.m:613 modules/gui/macosx/intf.m:656
+#: modules/gui/macosx/intf.m:735 modules/gui/macosx/intf.m:742
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:528
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:507 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:556
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:523 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:693
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1538
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:263 modules/misc/notify/xosd.c:232
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:197
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/bookmarks.m:108
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:617
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:854 modules/video_filter/marq.c:141
-#: modules/video_filter/rss.c:188
+#: src/libvlc-module.c:1165 modules/gui/fbosd.c:132 modules/gui/fbosd.c:201
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:618
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:716 modules/video_filter/marq.c:145
+#: modules/video_filter/rss.c:192
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1166
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1171
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1173
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1176
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1179
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1181
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1175
+#: src/libvlc-module.c:1187
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1189
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1200
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1201
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1191 modules/control/hotkeys.c:240
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/macosx/intf.m:779
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:537
+#: src/libvlc-module.c:1203 modules/control/hotkeys.c:244
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278 modules/gui/macosx/intf.m:780
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:553
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1205
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1207
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1211
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1200
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1213
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1203
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1219
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
+#: src/libvlc-module.c:1225
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1228
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1217 modules/gui/macosx/controls.m:952
-#: modules/gui/macosx/intf.m:676 modules/gui/macosx/intf.m:737
-#: modules/gui/macosx/intf.m:746
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:567
+#: src/libvlc-module.c:1229 modules/access/v4l2/v4l2.c:194
+#: modules/gui/macosx/controls.m:951 modules/gui/macosx/intf.m:677
+#: modules/gui/macosx/intf.m:738 modules/gui/macosx/intf.m:747
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:595
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1230
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1232
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1235
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1225
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1238
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1227
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1243
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1232
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1242
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1255
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1244
+#: src/libvlc-module.c:1256
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1248
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1250 modules/control/hotkeys.c:83
+#: src/libvlc-module.c:1262 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1251 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1263 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1252 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1265 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1254 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1266 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1255 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1267 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/control/hotkeys.c:93
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1269 modules/control/hotkeys.c:94
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1258 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:95
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1271 modules/control/hotkeys.c:96
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
@@ -4219,11 +4280,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
 
-#: src/libvlc-module.c:1265
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Go forward in browsing history"
 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
@@ -4231,151 +4292,151 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
 "ktoré si chcete prehliadať."
 
-#: src/libvlc-module.c:1268
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať audio-stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1269
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1270
+#: src/libvlc-module.c:1282
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1273
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1274
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
+#: src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "Show interface"
 msgstr "Zobraziť rohranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1292
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1293
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1282
+#: src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1295
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr ""
 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 modules/access_filter/record.c:51
-#: modules/access_filter/record.c:52
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:283
+#: src/libvlc-module.c:1297 modules/access_filter/record.c:55
+#: modules/access_filter/record.c:56
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:307
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:176
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1287 modules/access_filter/dump.c:49
-#: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:183
+#: src/libvlc-module.c:1299 modules/access_filter/dump.c:53
+#: modules/access_filter/dump.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:183
 msgid "Dump"
 msgstr "Analyzovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1290
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1306
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1296 src/libvlc-module.c:1297
-#: src/video_output/vout_intf.c:300
+#: src/libvlc-module.c:1308 src/libvlc-module.c:1309
+#: src/video_output/vout_intf.c:304
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299 src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1311 src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1302 src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1314 src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1304 src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1316 src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1307 src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1319 src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309 src/libvlc-module.c:1310
+#: src/libvlc-module.c:1321 src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1312 src/libvlc-module.c:1313
+#: src/libvlc-module.c:1324 src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1314 src/libvlc-module.c:1315
+#: src/libvlc-module.c:1326 src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1317 src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1329 src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1319 src/libvlc-module.c:1320
+#: src/libvlc-module.c:1331 src/libvlc-module.c:1332
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1322
+#: src/libvlc-module.c:1334
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
@@ -4383,63 +4444,63 @@ msgstr ""
 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1328
+#: src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1329
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1331
+#: src/libvlc-module.c:1343
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1333
+#: src/libvlc-module.c:1345
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1349
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1339
+#: src/libvlc-module.c:1351
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1340
+#: src/libvlc-module.c:1352
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1354
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1355
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1357
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
 
-#: src/libvlc-module.c:1348
+#: src/libvlc-module.c:1360
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4509,109 +4570,114 @@ msgstr ""
 "certain time\n"
 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1481 src/video_output/vout_intf.c:444
-#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:961
-#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/intf.m:748
-#: modules/video_output/snapshot.c:75
+#: src/libvlc-module.c:1493 src/video_output/vout_intf.c:451
+#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:960
+#: modules/gui/macosx/intf.m:694 modules/gui/macosx/intf.m:749
+#: modules/video_output/snapshot.c:79
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1498
+#: src/libvlc-module.c:1511
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1541
+#: src/libvlc-module.c:1554
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Sub-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1548 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
-#: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:72
+#: src/libvlc-module.c:1561 modules/codec/subtitles/subsdec.c:114
+#: modules/demux/subtitle.c:68 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:717 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:723
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1565 modules/stream_out/transcode.c:151
+#: src/libvlc-module.c:1578 modules/stream_out/transcode.c:155
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekryvy/Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1573
+#: src/libvlc-module.c:1586
 msgid "France"
 msgstr "Francúzsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1575
+#: src/libvlc-module.c:1588
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1597
+#: src/libvlc-module.c:1610
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1614
+#: src/libvlc-module.c:1627
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1623
+#: src/libvlc-module.c:1636
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1635
+#: src/libvlc-module.c:1648
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1644
+#: src/libvlc-module.c:1657
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1674
+#: src/libvlc-module.c:1687
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1681 modules/access/v4l2.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1694 modules/access/v4l2/v4l2.c:91
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:509
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:521
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1721
+#: src/libvlc-module.c:1734
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1754
+#: src/libvlc-module.c:1767
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1776
+#: src/libvlc-module.c:1789
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1782
+#: src/libvlc-module.c:1795
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1790
+#: src/libvlc-module.c:1804
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1940
+#: src/libvlc-module.c:1809
+#, fuzzy
+msgid "Security options"
+msgstr "Vlastnosti titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1961
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Horúce klávesy"
 
-#: src/libvlc-module.c:2304
+#: src/libvlc-module.c:2325
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2381
+#: src/libvlc-module.c:2402
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2384
+#: src/libvlc-module.c:2405
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4619,21 +4685,21 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2387
+#: src/libvlc-module.c:2408
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
 "programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2389
+#: src/libvlc-module.c:2410
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2391
+#: src/libvlc-module.c:2412
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2393
+#: src/libvlc-module.c:2414
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
@@ -4641,31 +4707,76 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2396
+#: src/libvlc-module.c:2417
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:2398
+#: src/libvlc-module.c:2419
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2400
+#: src/libvlc-module.c:2421
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2402
+#: src/libvlc-module.c:2423
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2404
+#: src/libvlc-module.c:2425
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2455
+#: src/libvlc-module.c:2476
 msgid "main program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/playlist/tree.c:61 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/misc/update.c:1335
+msgid "File can not be verified"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1336
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to downlaod a cryptographic signature for downloaded "
+"file \"%s\", and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1347
+#, fuzzy
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "Nesprávny výber"
+
+#: src/misc/update.c:1348
+#, c-format
+msgid ""
+"The cryptographic signature for downloaded file \"%s\" was invalid and "
+"couldn't be used to securely verify it, and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1360
+#, fuzzy
+msgid "File not verifiable"
+msgstr "Skryť rozhranie"
+
+#: src/misc/update.c:1361
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to securely verify downloaded file \"%s\", and so VLC "
+"deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1372 src/misc/update.c:1384
+#, fuzzy
+msgid "File corrupted"
+msgstr "Analyzátor súboru"
+
+#: src/misc/update.c:1373 src/misc/update.c:1385
+#, c-format
+msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted, and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/playlist/tree.c:65 modules/access/bda/bda.c:61
 #: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
 #: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
 #: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
@@ -5237,89 +5348,89 @@ msgstr "Zhuang"
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:974
+#: src/text/iso_lang.c:74 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:974
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: src/video_output/video_output.c:410 modules/gui/macosx/intf.m:704
-#: modules/gui/macosx/intf.m:705 modules/video_filter/deinterlace.c:120
+#: src/video_output/video_output.c:414 modules/gui/macosx/intf.m:705
+#: modules/gui/macosx/intf.m:706 modules/video_filter/deinterlace.c:124
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Rozkladať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:414 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 msgid "Discard"
 msgstr "Vyraďovať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:416 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:420 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 msgid "Blend"
 msgstr "Premiešavať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:422 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/video_output/video_output.c:420 modules/video_filter/deinterlace.c:116
+#: src/video_output/video_output.c:424 modules/video_filter/deinterlace.c:120
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/video_output/video_output.c:422 modules/video_filter/deinterlace.c:116
+#: src/video_output/video_output.c:426 modules/video_filter/deinterlace.c:120
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:198
+#: src/video_output/vout_intf.c:202
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:199
+#: src/video_output/vout_intf.c:203
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:200
+#: src/video_output/vout_intf.c:204
 msgid "1:1 Original"
 msgstr "1:1 (Originál)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:201
+#: src/video_output/vout_intf.c:205
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:333 modules/gui/macosx/intf.m:698
-#: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/video_filter/crop.c:100
-#: modules/video_output/x11/xvmc.c:128
+#: src/video_output/vout_intf.c:337 modules/gui/macosx/intf.m:699
+#: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/video_filter/crop.c:104
+#: modules/video_output/x11/xvmc.c:132
 msgid "Crop"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:394 modules/gui/macosx/intf.m:696
-#: modules/gui/macosx/intf.m:697
+#: src/video_output/vout_intf.c:401 modules/gui/macosx/intf.m:697
+#: modules/gui/macosx/intf.m:698
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:58
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90 modules/access/dvb/access.c:73
-#: modules/access/dv.c:66 modules/access/dvdnav.c:66
-#: modules/access/dvdread.c:60 modules/access/fake.c:38
-#: modules/access/file.c:81 modules/access/ftp.c:52
-#: modules/access/gnomevfs.c:42 modules/access/http.c:54
-#: modules/access/jack.c:57 modules/access/mms/mms.c:44
-#: modules/access/pvr.c:55 modules/access/screen/screen.c:34
-#: modules/access/smb.c:59 modules/access/tcp.c:36 modules/access/udp.c:58
-#: modules/access/v4l2.c:193 modules/access/v4l.c:72
-#: modules/access/vcd/vcd.c:40
+#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:63
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/dvb/access.c:77
+#: modules/access/dv.c:70 modules/access/dvdnav.c:70
+#: modules/access/dvdread.c:64 modules/access/fake.c:42
+#: modules/access/file.c:85 modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/gnomevfs.c:46 modules/access/http.c:62
+#: modules/access/jack.c:61 modules/access/mms/mms.c:48
+#: modules/access/pvr.c:59 modules/access/screen/screen.c:38
+#: modules/access/smb.c:63 modules/access/tcp.c:40 modules/access/udp.c:62
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:214 modules/access/v4l.c:76
+#: modules/access/vcd/vcd.c:44
 msgid "Caching value in ms"
 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:75
+#: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:79
 msgid ""
 "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
 "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:736
+#: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:82
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:836
 msgid "Adapter card to tune"
 msgstr "Karta adaptéra"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
+#: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:83
 msgid ""
 "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
 "n>=0."
@@ -5327,17 +5438,17 @@ msgstr ""
 "Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
 "dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
+#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:85
 msgid "Device number to use on adapter"
 msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
 
-#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:758
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:845
+#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:88
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:595
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:858
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
 msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
+#: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:89
 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
 msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
 
@@ -5345,19 +5456,19 @@ msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
 msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
+#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:91
 msgid "Inversion mode"
 msgstr "Inverzný mód"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
+#: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:92
 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
 msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
+#: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:94
 msgid "Probe DVB card for capabilities"
 msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
+#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:95
 msgid ""
 "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
 "disable this feature if you experience some trouble."
@@ -5365,11 +5476,11 @@ msgstr ""
 "Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
 "preverovanie radšej zablokujte."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
+#: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:97
 msgid "Budget mode"
 msgstr "Mód \"budget\""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
+#: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:98
 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
 msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
@@ -5379,27 +5490,27 @@ msgstr ""
 msgid "Network Identifier"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
+#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:101
 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
 msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
+#: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:102
 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
 msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
+#: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:104
 msgid "LNB voltage"
 msgstr "Napätie LNB konvertora"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
+#: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:105
 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
 msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
+#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:107
 msgid "High LNB voltage"
 msgstr "Veľké napätie LNB"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
+#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:108
 msgid ""
 "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
 "supported by all frontends."
@@ -5407,29 +5518,29 @@ msgstr ""
 "Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
 "konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
+#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:111
 msgid "22 kHz tone"
 msgstr "22 kHz tón"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
+#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:112
 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
 msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
+#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:114
 msgid "Transponder FEC"
 msgstr "FEC transpondéra"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
+#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:115
 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
 msgstr ""
 "FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
 "prenose) [9=automaticky]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
+#: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:117
 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
+#: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:120
 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
 msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
 
@@ -5437,7 +5548,7 @@ msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
 msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
+#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:123
 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
 msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
 
@@ -5445,7 +5556,7 @@ msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
 msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
+#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:126
 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
 msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
 
@@ -5453,7 +5564,7 @@ msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
 msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
+#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:130
 msgid "Modulation type"
 msgstr "Typ modulácie"
 
@@ -5481,7 +5592,7 @@ msgstr "128"
 msgid "256"
 msgstr "256"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
+#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:134
 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
 msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
 
@@ -5509,7 +5620,7 @@ msgstr "5/6"
 msgid "7/8"
 msgstr "7/8"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
+#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:137
 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
 msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
 
@@ -5517,11 +5628,11 @@ msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
 msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
 
-#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
+#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:140
 msgid "Terrestrial bandwidth"
 msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
+#: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:141
 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
 msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
 
@@ -5537,7 +5648,7 @@ msgstr "7 MHz"
 msgid "8 MHz"
 msgstr "8 MHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
+#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:143
 msgid "Terrestrial guard interval"
 msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
 
@@ -5561,7 +5672,7 @@ msgstr "16"
 msgid "1/32"
 msgstr "32"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
+#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:146
 msgid "Terrestrial transmission mode"
 msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
 
@@ -5577,7 +5688,7 @@ msgstr "2k"
 msgid "8k"
 msgstr "8k"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
+#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:149
 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
 msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
 
@@ -5645,7 +5756,7 @@ msgstr "Otočiť doľava"
 msgid "Circular Right"
 msgstr "Otočiť doprava"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
+#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:187
 msgid "DVB"
 msgstr "DVB"
 
@@ -5662,55 +5773,55 @@ msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah CD"
 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
 msgstr "Program VLC nemôže získať nový blok s veľkosťou: %i."
 
-#: modules/access/cdda.c:60
+#: modules/access/cdda.c:65
 msgid ""
 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/cdda.c:64 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:526 modules/gui/macosx/open.m:614
+#: modules/access/cdda.c:69 modules/gui/macosx/open.m:178
+#: modules/gui/macosx/open.m:533 modules/gui/macosx/open.m:621
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:79
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:700
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:65
+#: modules/access/cdda.c:70
 msgid "Audio CD input"
 msgstr "Vstup Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:71
+#: modules/access/cdda.c:76
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
 msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
+#: modules/access/cdda.c:88
 msgid "CDDB Server"
 msgstr "CDDB Server"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
+#: modules/access/cdda.c:88
 msgid "Address of the CDDB server to use."
 msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:86
+#: modules/access/cdda.c:91
 msgid "CDDB port"
 msgstr "port CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:86
+#: modules/access/cdda.c:91
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:440
+#: modules/access/cdda.c:445
 msgid "Audio CD - Track "
 msgstr "Audio CD - Stopa"
 
-#: modules/access/cdda.c:457
+#: modules/access/cdda.c:462
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %i"
 msgstr "Audio CD - Stopa %i"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
-#: modules/codec/x264.c:354 modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
+#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:82
+#: modules/codec/x264.c:377 modules/codec/x264.c:383 modules/codec/x264.c:388
 msgid "none"
 msgstr "žiaden"
 
@@ -6003,15 +6114,16 @@ msgstr ""
 "nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
 
 #: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:334
-#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:83
-#: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
-#: modules/gui/macosx/open.m:406 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:505
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/vcdx/info.c:92 modules/gui/macosx/open.m:163
+#: modules/gui/macosx/open.m:409 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:505
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
 #: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:397
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:129 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:104
-#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:38
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:128
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist_item.cpp:128
+#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:42
 msgid "Duration"
 msgstr "Trvanie"
 
@@ -6019,7 +6131,7 @@ msgstr "Trvanie"
 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
 msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:103
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:107
 msgid "Tracks"
 msgstr "Stopy"
 
@@ -6028,19 +6140,19 @@ msgid "MRL"
 msgstr "MRL"
 
 #: modules/access/cdda/info.c:858
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:79
 msgid "Track Number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: modules/access/dc1394.c:62
+#: modules/access/dc1394.c:66
 msgid "dc1394 input"
 msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
 
-#: modules/access/directory.c:70
+#: modules/access/directory.c:74
 msgid "Subdirectory behavior"
 msgstr "Správanie podpriečinkov"
 
-#: modules/access/directory.c:72
+#: modules/access/directory.c:76
 msgid ""
 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
@@ -6052,19 +6164,19 @@ msgstr ""
 "zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
 "prehrávaní.\n"
 
-#: modules/access/directory.c:78
+#: modules/access/directory.c:82
 msgid "collapse"
 msgstr "zbaliť"
 
-#: modules/access/directory.c:79
+#: modules/access/directory.c:83
 msgid "expand"
 msgstr "rozbaliť"
 
-#: modules/access/directory.c:81
+#: modules/access/directory.c:85
 msgid "Ignored extensions"
 msgstr "Ignorované prípony"
 
-#: modules/access/directory.c:83
+#: modules/access/directory.c:87
 msgid ""
 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
 "directory.\n"
@@ -6075,39 +6187,39 @@ msgstr ""
 "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
 "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
 
-#: modules/access/directory.c:90 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:165
+#: modules/access/directory.c:94 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:165
 msgid "Directory"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/directory.c:92
+#: modules/access/directory.c:96
 msgid "Standard filesystem directory input"
 msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82
 msgid "Cable"
 msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82
 msgid "Antenna"
 msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
 msgid "TV"
 msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:86
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
 msgid "FM radio"
 msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91
 msgid "AM radio"
 msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
 msgid ""
 "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
 "millisecondss."
@@ -6115,13 +6227,13 @@ msgstr ""
 "Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje "
 "v milisekundách."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/v4l.c:76
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:546
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:591
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:98 modules/access/v4l.c:80
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:646
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:681
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -6129,13 +6241,13 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l2.c:166
-#: modules/access/v4l.c:80 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:552
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:597
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l2/v4l2.c:168
+#: modules/access/v4l.c:84 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:652
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:687
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
@@ -6143,12 +6255,12 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:810
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:560
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
@@ -6158,12 +6270,12 @@ msgstr ""
 "nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
 "veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l2.c:85
-#: modules/access/v4l.c:84
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113 modules/access/v4l2/v4l2.c:85
+#: modules/access/v4l.c:88
 msgid "Video input chroma format"
 msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:111
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
@@ -6172,11 +6284,11 @@ msgstr ""
 "používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
 "hodnota -,  RV 24, atď)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
 msgid "Video input frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania na video-vstupe"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
@@ -6185,41 +6297,41 @@ msgstr ""
 "zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
 "59.94, alebo iné)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
 msgid "Device properties"
 msgstr "Nastavenia jednotky"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
 "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:125
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:127
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
 "kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
@@ -6227,19 +6339,19 @@ msgstr ""
 "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
 "frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:136
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:139
 msgid "Video input pin"
 msgstr "Pin video-vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -6252,117 +6364,117 @@ msgstr ""
 "Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
 "nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "Pin audio-vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
 "\"video-vstup\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:148
 msgid "Video output pin"
 msgstr "Pin video-výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť typ video-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"video vstup\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
 msgid "Audio output pin"
 msgstr "Pin audio-výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete zvoliť typ audio-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"video-vstup\""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
 msgid "AM Tuner mode"
 msgstr "AM mód"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
 msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
 msgstr ""
 "Mód AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený, TV, "
 "AM_Radio, FM_RADIO alebo DSS."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166 modules/access/dshow/dshow.cpp:227
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:170 modules/access/dshow/dshow.cpp:231
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:174 modules/access/dshow/dshow.cpp:179
-#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/video_output/msw/directx.c:172
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178 modules/access/dshow/dshow.cpp:183
+#: modules/audio_output/alsa.c:113 modules/video_output/msw/directx.c:176
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Obnoviť zoznam"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175 modules/access/dshow/dshow.cpp:180
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:179 modules/access/dshow/dshow.cpp:184
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:891 modules/access/dshow/dshow.cpp:941
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:895 modules/access/dshow/dshow.cpp:945
 msgid "Capturing failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:892
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:896
+#, c-format
 msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
 "nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:942
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:946
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:127
+#: modules/access/dvb/access.c:131
 msgid "Modulation type for front-end device."
 msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:148
+#: modules/access/dvb/access.c:152
 msgid "HTTP Host address"
 msgstr "HTTP host-adresa"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:150
+#: modules/access/dvb/access.c:154
 msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
 msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:152
+#: modules/access/dvb/access.c:156
 msgid "HTTP user name"
 msgstr "HTTP - názov užívateľa"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:154
+#: modules/access/dvb/access.c:158
 msgid ""
 "User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
 msgstr ""
 "Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
 "HTTP server."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:157
+#: modules/access/dvb/access.c:161
 msgid "HTTP password"
 msgstr "HTTP - heslo"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:159
+#: modules/access/dvb/access.c:163
 msgid ""
 "Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
 msgstr ""
 "Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:162
+#: modules/access/dvb/access.c:166
 msgid "HTTP ACL"
 msgstr "HTTP ACL"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:164
+#: modules/access/dvb/access.c:168
 msgid ""
 "Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
 "range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
@@ -6371,55 +6483,55 @@ msgstr ""
 "hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
 "interný HTTP server."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:69
-#: modules/control/http/http.c:50
+#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:73
+#: modules/control/http/http.c:53
 msgid "Certificate file"
 msgstr "Súbor s certifikátom"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:169
+#: modules/access/dvb/access.c:173
 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
 msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:72
-#: modules/control/http/http.c:53
+#: modules/access/dvb/access.c:176 modules/access_output/http.c:76
+#: modules/control/http/http.c:56
 msgid "Private key file"
 msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:173
+#: modules/access/dvb/access.c:177
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
 msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:76
-#: modules/control/http/http.c:55
+#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:80
+#: modules/control/http/http.c:58
 msgid "Root CA file"
 msgstr "Hlavný CA súbor"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:176
+#: modules/access/dvb/access.c:180
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
 msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:81
-#: modules/control/http/http.c:58
+#: modules/access/dvb/access.c:183 modules/access_output/http.c:85
+#: modules/control/http/http.c:61
 msgid "CRL file"
 msgstr "CRL súbor"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:180
+#: modules/access/dvb/access.c:184
 msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
 msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:184
+#: modules/access/dvb/access.c:188
 msgid "DVB input with v4l2 support"
 msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:236
+#: modules/access/dvb/access.c:240
 msgid "HTTP server"
 msgstr "HTTP server"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:727
+#: modules/access/dvb/access.c:731
 msgid "Input syntax is deprecated"
 msgstr "Vstupná syntax je chybná"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:728
+#: modules/access/dvb/access.c:732
 msgid ""
 "The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
 "the new syntax."
@@ -6427,48 +6539,48 @@ msgstr ""
 "Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite si "
 "vysvetlivky k novej syntaxi."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:774
+#: modules/access/dvb/access.c:778
 msgid "Illegal Polarization"
 msgstr "Nesprávna polarizácia"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:775
+#: modules/access/dvb/access.c:779
 #, c-format
 msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
 msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
 
-#: modules/access/dv.c:68
+#: modules/access/dv.c:72
 msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DV streamov sa ukladá do vyrovnávacej pamäte. "
 "Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/dv.c:72
+#: modules/access/dv.c:76
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
 msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
 
-#: modules/access/dv.c:73
+#: modules/access/dv.c:77
 msgid "dv"
 msgstr "dv"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:62 modules/access/dvdread.c:56
+#: modules/access/dvdnav.c:66 modules/access/dvdread.c:60
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:64 modules/access/dvdread.c:58
+#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:66
 msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:70
+#: modules/access/dvdnav.c:74
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:72
+#: modules/access/dvdnav.c:76
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
@@ -6476,31 +6588,31 @@ msgstr ""
 "Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
 "pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:81
+#: modules/access/dvdnav.c:85
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:82
+#: modules/access/dvdnav.c:86
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:298 modules/access/dvdread.c:234
-#: modules/access/dvdread.c:494 modules/access/dvdread.c:556
+#: modules/access/dvdnav.c:302 modules/access/dvdread.c:238
+#: modules/access/dvdread.c:498 modules/access/dvdread.c:560
 msgid "Playback failure"
 msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:299
+#: modules/access/dvdnav.c:303
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že disk je kryptovaný "
 "a nie je možné ho dekryptovať."
 
-#: modules/access/dvdread.c:65
+#: modules/access/dvdread.c:69
 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
 msgstr "Metóda dekryptovania, ktorú bude používať knižnica libdvdcss"
 
-#: modules/access/dvdread.c:67
+#: modules/access/dvdread.c:71
 msgid ""
 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
@@ -6530,63 +6642,74 @@ msgstr ""
 "používa pri dekryptovaní práve túto metódu. \n"
 "Predvolenou metódou je metóda: kľúč."
 
-#: modules/access/dvdread.c:83
+#: modules/access/dvdread.c:87
 msgid "title"
 msgstr "Titul"
 
-#: modules/access/dvdread.c:83
+#: modules/access/dvdread.c:87
 msgid "Key"
 msgstr "Kľúč"
 
-#: modules/access/dvdread.c:89
+#: modules/access/dvdread.c:93
 msgid "DVD without menus"
 msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:90
+#: modules/access/dvdread.c:94
 msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
 msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:235
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/access/dvdread.c:239
+#, c-format
 msgid "DVDRead could not open the disk \"%s\"."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access/dvdread.c:495
+#: modules/access/dvdread.c:499
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
 
-#: modules/access/dvdread.c:557
+#: modules/access/dvdread.c:561
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
 
-#: modules/access/eyetv.c:44
+#: modules/access/eyetv.m:53
+#, fuzzy
+msgid "Channel number"
+msgstr "Názov kanála"
+
+#: modules/access/eyetv.m:55
+msgid ""
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/eyetv.m:59
 msgid "EyeTV access module"
 msgstr "Prístupový modul EyeTV"
 
-#: modules/access/fake.c:40
+#: modules/access/fake.c:44
 msgid ""
 "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
 "sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/fake.c:42 modules/access/pvr.c:81 modules/access/v4l2.c:104
-#: modules/access/v4l.c:135
+#: modules/access/fake.c:46 modules/access/pvr.c:85
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:106 modules/access/v4l.c:139
 msgid "Framerate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: modules/access/fake.c:44
+#: modules/access/fake.c:48
 msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
 msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
 
-#: modules/access/fake.c:45 modules/stream_out/bridge.c:35
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:117
+#: modules/access/fake.c:49 modules/stream_out/bridge.c:39
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: modules/access/fake.c:47
+#: modules/access/fake.c:51
 msgid ""
 "Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
 "(default 0)."
@@ -6594,11 +6717,11 @@ msgstr ""
 "Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
 "je 0)."
 
-#: modules/access/fake.c:49
+#: modules/access/fake.c:53
 msgid "Duration in ms"
 msgstr "Trvanie v ms"
 
-#: modules/access/fake.c:51
+#: modules/access/fake.c:55
 msgid ""
 "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
 "meaning that the stream is unlimited)."
@@ -6606,25 +6729,25 @@ msgstr ""
 "Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
 "(predvolená hodnota je 0, čo znamená, že stream je nekonečný)."
 
-#: modules/access/fake.c:55 modules/codec/fake.c:84
+#: modules/access/fake.c:59 modules/codec/fake.c:88
 msgid "Fake"
 msgstr "Fingované kodeky"
 
-#: modules/access/fake.c:56
+#: modules/access/fake.c:60
 msgid "Fake input"
 msgstr "Fingovaný vstup"
 
-#: modules/access/file.c:83
+#: modules/access/file.c:87
 msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/file.c:85
+#: modules/access/file.c:89
 msgid "Concatenate with additional files"
 msgstr "Zreťaziť s prídavnými súbormi"
 
-#: modules/access/file.c:87
+#: modules/access/file.c:91
 msgid ""
 "Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
 "a comma-separated list of files."
@@ -6632,72 +6755,71 @@ msgstr ""
 "Prehrať rozdelené súbory tak, akoby boli súčasťou jedného súboru. Zoznam "
 "súborov oddeľujte prosím čiarkou."
 
-#: modules/access/file.c:91
+#: modules/access/file.c:95
 msgid "File input"
 msgstr "Vstup súboru"
 
-#: modules/access/file.c:92 modules/access_output/file.c:67
-#: modules/audio_output/file.c:108 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/macosx/open.m:402 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/access/file.c:96 modules/access_output/file.c:71
+#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:265
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:88 modules/gui/macosx/open.m:162
+#: modules/gui/macosx/open.m:405 modules/gui/macosx/output.m:142
 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:50
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:221
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:276
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/file.c:318 modules/access/file.c:406
-#: modules/access/file.c:560 modules/access/file.c:576
+#: modules/access/file.c:322 modules/access/file.c:410
+#: modules/access/file.c:564 modules/access/file.c:580
 msgid "File reading failed"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
 
-#: modules/access/file.c:319 modules/access/file.c:407
-#, fuzzy
+#: modules/access/file.c:323 modules/access/file.c:411
 msgid "VLC could not read the file."
-msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor \"%s\"."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
 
-#: modules/access/file.c:561 modules/access/file.c:577
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/access/file.c:565 modules/access/file.c:581
+#, c-format
 msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:29
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:33
 msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
 msgstr "Limit pre prenosové pásmo (v bytoch/s)"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:35
 msgid ""
 "The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
 "seconds."
 msgstr ""
 "Modul pre prenosové pásmo automaticky vynechá dáta, ktoré prekračujú "
-"povolený dátový tok (v bytoch/sek.)"
+"povolený dátový tok."
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:40
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:864
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:44
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:614
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:41 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:190
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:45 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:190
 msgid "Bandwidth limiter"
 msgstr "Obmedzovač prenosového pásma"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:37
+#: modules/access_filter/dump.c:41
 msgid "Force use of dump module"
 msgstr "Vynútiť si použitie analyzačného modulu"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:38
+#: modules/access_filter/dump.c:42
 msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
 msgstr "Aktivovať analyzačný modul aj pre médiá s rýchlym vyhľadávaním."
 
-#: modules/access_filter/dump.c:41
+#: modules/access_filter/dump.c:45
 msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
 msgstr "Maximálna veľkosť dočasného súboru (v MB)"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:42
+#: modules/access_filter/dump.c:46
 msgid ""
 "The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
 "megabyte were performed."
@@ -6705,27 +6827,27 @@ msgstr ""
 "Analyzačný modul preruší analyzovanie média, ak sa spracuje viac MB ako ste "
 "zadali."
 
-#: modules/access_filter/record.c:43
+#: modules/access_filter/record.c:47
 msgid "Record directory"
 msgstr "Priečinok pre nahrávanie"
 
-#: modules/access_filter/record.c:45
+#: modules/access_filter/record.c:49
 msgid "Directory where the record will be stored."
 msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
 
-#: modules/access_filter/record.c:321
+#: modules/access_filter/record.c:326
 msgid "Recording"
 msgstr "Nahrávanie"
 
-#: modules/access_filter/record.c:323
+#: modules/access_filter/record.c:328
 msgid "Recording done"
 msgstr "Nahrávanie ukončené"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:45
+#: modules/access_filter/timeshift.c:49
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:47
+#: modules/access_filter/timeshift.c:51
 msgid ""
 "This is the size of the temporary files that will be used to store the "
 "timeshifted streams."
@@ -6733,21 +6855,21 @@ msgstr ""
 "Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
 "posunuté streamy."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:49
+#: modules/access_filter/timeshift.c:53
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:50
+#: modules/access_filter/timeshift.c:54
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
 "posun."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:52
+#: modules/access_filter/timeshift.c:56
 msgid "Force use of the timeshift module"
 msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:53
+#: modules/access_filter/timeshift.c:57
 msgid ""
 "Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
 "control pace or pause."
@@ -6755,91 +6877,91 @@ msgstr ""
 "Vynútiť si použitie modulov pre časový posun aj vtedy, ak prístup deklaruje, "
 "že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:57 modules/access_filter/timeshift.c:58
+#: modules/access_filter/timeshift.c:61 modules/access_filter/timeshift.c:62
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:169
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Časový posun"
 
-#: modules/access/ftp.c:54
+#: modules/access/ftp.c:58
 msgid ""
 "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/ftp.c:60
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:57 modules/access/smb.c:64
+#: modules/access/ftp.c:61 modules/access/smb.c:68
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Meno užívateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:59
+#: modules/access/ftp.c:63
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:60 modules/access/smb.c:67
+#: modules/access/ftp.c:64 modules/access/smb.c:71
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:62
+#: modules/access/ftp.c:66
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:63
+#: modules/access/ftp.c:67
 msgid "Account that will be used for the connection."
 msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:68
+#: modules/access/ftp.c:72
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:85
+#: modules/access/ftp.c:89
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:129 modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:200
-#: modules/access/ftp.c:210 modules/access/ftp.c:218
+#: modules/access/ftp.c:133 modules/access/ftp.c:143 modules/access/ftp.c:204
+#: modules/access/ftp.c:214 modules/access/ftp.c:222
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:130
+#: modules/access/ftp.c:134
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:140
+#: modules/access/ftp.c:144
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:201
+#: modules/access/ftp.c:205
 msgid "Your account was rejected."
 msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:211
+#: modules/access/ftp.c:215
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:219
+#: modules/access/ftp.c:223
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:44
+#: modules/access/gnomevfs.c:48
 msgid ""
 "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:48
+#: modules/access/gnomevfs.c:52
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access/http.c:48 modules/access/mms/mms.c:58
+#: modules/access/http.c:56 modules/access/mms/mms.c:62
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:50 modules/access/mms/mms.c:60
+#: modules/access/http.c:58 modules/access/mms/mms.c:64
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
@@ -6849,37 +6971,37 @@ msgstr ""
 "http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:56
+#: modules/access/http.c:64
 msgid ""
 "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/http.c:59
+#: modules/access/http.c:67
 msgid "HTTP user agent"
 msgstr "Používateľský agent HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:60
+#: modules/access/http.c:68
 msgid "User agent that will be used for the connection."
 msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/http.c:63
+#: modules/access/http.c:71
 msgid "Auto re-connect"
 msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:65
+#: modules/access/http.c:73
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:68
+#: modules/access/http.c:76
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:69
+#: modules/access/http.c:77
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
@@ -6889,23 +7011,32 @@ msgstr ""
 "na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
 "narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access/http.c:75
+#: modules/access/http.c:82
+#, fuzzy
+msgid "Forward Cookies"
+msgstr "Dopredu"
+
+#: modules/access/http.c:83
+msgid "Forward Cookies Across http redirections "
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:86
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:77
+#: modules/access/http.c:88
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:295
+#: modules/access/http.c:350
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:296 modules/demux/live555.cpp:547
+#: modules/access/http.c:351 modules/demux/live555.cpp:571
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
 
-#: modules/access/jack.c:59
+#: modules/access/jack.c:63
 msgid ""
 "Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
 "milliseconds."
@@ -6913,44 +7044,44 @@ msgstr ""
 "Zachytávať audio-údaje z jack-prípojky počas zadaného času (čas sa udáva v "
 "milisekundách). "
 
-#: modules/access/jack.c:61
+#: modules/access/jack.c:65
 msgid "Pace"
 msgstr "Krokovať"
 
-#: modules/access/jack.c:63
+#: modules/access/jack.c:67
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr ""
 "Načítať audio stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu Jack."
 
-#: modules/access/jack.c:64
+#: modules/access/jack.c:68
 msgid "Auto Connection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
-#: modules/access/jack.c:66
+#: modules/access/jack.c:70
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
 "Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
 
-#: modules/access/jack.c:69
+#: modules/access/jack.c:73
 msgid "JACK audio input"
 msgstr "Zvukový vstup JACK"
 
-#: modules/access/jack.c:71
+#: modules/access/jack.c:75
 msgid "JACK Input"
 msgstr "Vstup JACK"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:46
+#: modules/access/mms/mms.c:50
 msgid ""
 "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:49
+#: modules/access/mms/mms.c:53
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/mms/mms.c:55
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
@@ -6958,75 +7089,75 @@ msgstr ""
 "MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
 "dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:54
+#: modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:60
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:66
+#: modules/access/mms/mms.c:70
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:40 modules/stream_out/dummy.c:46
+#: modules/access_output/dummy.c:44 modules/stream_out/dummy.c:50
 msgid "Dummy stream output"
 msgstr "Fingovaný výstup streamu"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/misc/dummy/dummy.c:56
+#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/misc/dummy/dummy.c:60
 msgid "Dummy"
 msgstr "Fingovaný"
 
-#: modules/access_output/file.c:61
+#: modules/access_output/file.c:65
 msgid "Append to file"
 msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access_output/file.c:62
+#: modules/access_output/file.c:66
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
 msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access_output/file.c:66
+#: modules/access_output/file.c:70
 msgid "File stream output"
 msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access_output/http.c:60 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:300
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:125
+#: modules/access_output/http.c:64 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:355
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:131
 msgid "Username"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/access_output/http.c:61
+#: modules/access_output/http.c:65
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:63 modules/control/telnet.c:78
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:93
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:307 modules/misc/audioscrobbler.c:127
-#: modules/misc/notify/growl.c:60
+#: modules/access_output/http.c:67 modules/control/telnet.c:86
+#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:97
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:362 modules/misc/audioscrobbler.c:133
+#: modules/misc/notify/growl_udp.c:63
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access_output/http.c:64
+#: modules/access_output/http.c:68
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:66
+#: modules/access_output/http.c:70
 msgid "Mime"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: modules/access_output/http.c:67
+#: modules/access_output/http.c:71
 msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 "Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
 "detekovaný automaticky)."
 
-#: modules/access_output/http.c:70
+#: modules/access_output/http.c:74
 msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
 msgstr ""
 "Cesta k certifikačnému súboru x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose pomocou "
 "protokolu HTTPS."
 
-#: modules/access_output/http.c:73
+#: modules/access_output/http.c:77
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
 "empty if you don't have one."
@@ -7035,7 +7166,7 @@ msgstr ""
 "pomocou protokolu HTTPS. Ak súbor s privátnym kľúčom nemáte, ponechajte "
 "políčko prázdne. "
 
-#: modules/access_output/http.c:77
+#: modules/access_output/http.c:81
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
 "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
@@ -7043,7 +7174,7 @@ msgstr ""
 "Cesta k certifikátom dôveryhodných serverov, ktoré sa používajú pri prenose "
 "pomocou protokolu HTTPS. Ak certifikáty nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access_output/http.c:82
+#: modules/access_output/http.c:86
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
 "SSL. Leave empty if you don't have one."
@@ -7051,39 +7182,39 @@ msgstr ""
 "Cesta k zoznamu s odvolanými certifikátmi X509. Tento zoznam sa používa pri "
 "SSL-spojení. Ak takýto súbor nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access_output/http.c:85
+#: modules/access_output/http.c:89
 msgid "Advertise with Bonjour"
 msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
 
-#: modules/access_output/http.c:86
+#: modules/access_output/http.c:90
 msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
 msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
 
-#: modules/access_output/http.c:90
+#: modules/access_output/http.c:94
 msgid "HTTP stream output"
 msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:58
+#: modules/access_output/shout.c:62
 msgid "Stream name"
 msgstr "Názov streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:59
+#: modules/access_output/shout.c:63
 msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
 msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
 
-#: modules/access_output/shout.c:62
+#: modules/access_output/shout.c:66
 msgid "Stream description"
 msgstr "Popis streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:63
+#: modules/access_output/shout.c:67
 msgid "Description of the stream content or information about your channel."
 msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o Vašom kanáli."
 
-#: modules/access_output/shout.c:66
+#: modules/access_output/shout.c:70
 msgid "Stream MP3"
 msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
 
-#: modules/access_output/shout.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:71
 msgid ""
 "You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
 "possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
@@ -7094,56 +7225,56 @@ msgstr ""
 "formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
 "icecast."
 
-#: modules/access_output/shout.c:76
+#: modules/access_output/shout.c:80
 msgid "Genre description"
 msgstr "Popis žánru"
 
-#: modules/access_output/shout.c:77
+#: modules/access_output/shout.c:81
 msgid "Genre of the content. "
 msgstr "Žáner obsahu."
 
-#: modules/access_output/shout.c:79
+#: modules/access_output/shout.c:83
 msgid "URL description"
 msgstr "Popis URL adresy"
 
-#: modules/access_output/shout.c:80
+#: modules/access_output/shout.c:84
 msgid "URL with information about the stream or your channel. "
 msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
 
-#: modules/access_output/shout.c:87
+#: modules/access_output/shout.c:91
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
 msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:89 modules/access/v4l2.c:189
-#: modules/access/v4l.c:121
+#: modules/access_output/shout.c:93 modules/access/v4l2/v4l2.c:210
+#: modules/access/v4l.c:125
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: modules/access_output/shout.c:90
+#: modules/access_output/shout.c:94
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
 msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/access_output/shout.c:96
 msgid "Number of channels"
 msgstr "Počet kanálov"
 
-#: modules/access_output/shout.c:93
+#: modules/access_output/shout.c:97
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
 msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:95
+#: modules/access_output/shout.c:99
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
 msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:96
+#: modules/access_output/shout.c:100
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
 msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:98
+#: modules/access_output/shout.c:102
 msgid "Stream public"
 msgstr "Verejný stream"
 
-#: modules/access_output/shout.c:99
+#: modules/access_output/shout.c:103
 msgid ""
 "Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
 "of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
@@ -7154,16 +7285,16 @@ msgstr ""
 "informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
 "streamovanie vo formáte Ogg."
 
-#: modules/access_output/shout.c:105
+#: modules/access_output/shout.c:109
 msgid "IceCAST output"
 msgstr "Výstup IceCAST"
 
-#: modules/access_output/udp.c:62 modules/access/rtsp/access.c:41
-#: modules/demux/live555.cpp:60
+#: modules/access_output/udp.c:66 modules/access/rtsp/access.c:45
+#: modules/demux/live555.cpp:65
 msgid "Caching value (ms)"
 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: modules/access_output/udp.c:64
+#: modules/access_output/udp.c:68
 msgid ""
 "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
@@ -7171,11 +7302,11 @@ msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access_output/udp.c:67
+#: modules/access_output/udp.c:71
 msgid "Group packets"
 msgstr "Skupinové pakety"
 
-#: modules/access_output/udp.c:68
+#: modules/access_output/udp.c:72
 msgid ""
 "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
 "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
@@ -7185,19 +7316,19 @@ msgstr ""
 "koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
 "pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
 
-#: modules/access_output/udp.c:73
+#: modules/access_output/udp.c:77
 msgid "Automatic multicast streaming"
 msgstr "Automatické streamovanie cez multicast"
 
-#: modules/access_output/udp.c:74
+#: modules/access_output/udp.c:78
 msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
 msgstr "Automaticky alokuje výstupnú adresu pre multicast."
 
-#: modules/access_output/udp.c:78
+#: modules/access_output/udp.c:82
 msgid "UDP stream output"
 msgstr "Výstup streamu UDP"
 
-#: modules/access/pvr.c:57
+#: modules/access/pvr.c:61
 msgid ""
 "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
@@ -7205,79 +7336,82 @@ msgstr ""
 "Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
 "hodnota sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/pvr.c:60 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:137
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:169
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:195
+#: modules/access/pvr.c:64 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:183
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:218
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:247
 msgid "Device"
 msgstr "Jednotka"
 
-#: modules/access/pvr.c:61
+#: modules/access/pvr.c:65
 msgid "PVR video device"
 msgstr "Jednotka pre video-PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:63
+#: modules/access/pvr.c:67
 msgid "Radio device"
 msgstr "Rádio"
 
-#: modules/access/pvr.c:64
+#: modules/access/pvr.c:68
 msgid "PVR radio device"
 msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
 
-#: modules/access/pvr.c:66 modules/access/v4l.c:95
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:559
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:693
+#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:99
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:694
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:793
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
 
-#: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:97
+#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:101
 msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l2.c:98 modules/access/v4l.c:101
-#: modules/demux/rawvid.c:43 modules/video_filter/mosaic.c:94
+#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l2/v4l2.c:100
+#: modules/access/v4l.c:105 modules/demux/rawvid.c:47
+#: modules/video_filter/mosaic.c:95
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
-#: modules/access/pvr.c:71
+#: modules/access/pvr.c:75
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l2.c:101 modules/access/v4l.c:104
-#: modules/demux/rawvid.c:47 modules/video_filter/mosaic.c:92
+#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l2/v4l2.c:103
+#: modules/access/v4l.c:108 modules/demux/rawvid.c:51
+#: modules/video_filter/mosaic.c:93
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
-#: modules/access/pvr.c:75
+#: modules/access/pvr.c:79
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:88
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:566
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:700
+#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2/v4l2.c:229
+#: modules/access/v4l.c:92 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:701
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:800
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
-#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:90
+#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:94
 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
 
-#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2.c:105 modules/access/v4l.c:136
+#: modules/access/pvr.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:107
+#: modules/access/v4l.c:140
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
 msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:85
+#: modules/access/pvr.c:89
 msgid "Key interval"
 msgstr "Kľúčový interval"
 
-#: modules/access/pvr.c:86
+#: modules/access/pvr.c:90
 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
 msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:88
+#: modules/access/pvr.c:92
 msgid "B Frames"
 msgstr "B Snímky"
 
-#: modules/access/pvr.c:89
+#: modules/access/pvr.c:93
 msgid ""
 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
 "number of B-Frames."
@@ -7285,130 +7419,134 @@ msgstr ""
 "Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
 "potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
 
-#: modules/access/pvr.c:93
+#: modules/access/pvr.c:97
 msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:95
+#: modules/access/pvr.c:99
 msgid "Bitrate peak"
 msgstr "Špička dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:96
+#: modules/access/pvr.c:100
 msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr "Špičkový dátový tok v móde VBR."
 
-#: modules/access/pvr.c:98
+#: modules/access/pvr.c:102
 msgid "Bitrate mode"
 msgstr "Mód dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:99
+#: modules/access/pvr.c:103
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
 
-#: modules/access/pvr.c:101
+#: modules/access/pvr.c:105
 msgid "Audio bitmask"
 msgstr "Bitová maska zvuku"
 
-#: modules/access/pvr.c:102
+#: modules/access/pvr.c:106
 msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
-#: modules/access/pvr.c:105 modules/access/vcdx/info.c:97
-#: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1402
+#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l2/v4l2.c:188
+#: modules/access/vcdx/info.c:101 modules/gui/macosx/intf.m:617
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1402
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
-#: modules/access/pvr.c:106
+#: modules/access/pvr.c:110
 msgid "Audio volume (0-65535)."
 msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:91
+#: modules/access/pvr.c:112 modules/access/v4l.c:95
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanál"
 
-#: modules/access/pvr.c:109
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 msgstr ""
 "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
 "Video)"
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:146
 msgid "Automatic"
 msgstr "Autom."
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "SECAM"
 msgstr "SECAM"
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
-#: modules/access/pvr.c:118
+#: modules/access/pvr.c:122
 msgid "vbr"
 msgstr "vbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:118
+#: modules/access/pvr.c:122
 msgid "cbr"
 msgstr "cbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:123
+#: modules/access/pvr.c:127
 msgid "PVR"
 msgstr "PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:124
+#: modules/access/pvr.c:128
 msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:43
+#: modules/access/rtsp/access.c:47
 msgid ""
 "Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
+#: modules/access/rtsp/access.c:51 modules/access/rtsp/access.c:52
 msgid "Real RTSP"
 msgstr "Reálne RTSP"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:93
+#: modules/access/rtsp/access.c:97
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:94
+#: modules/access/rtsp/access.c:98
 #, c-format
 msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
 msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:227
+#: modules/access/rtsp/access.c:231
 msgid "Session failed"
 msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:228
+#: modules/access/rtsp/access.c:232
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:36
+#: modules/access/screen/screen.c:40
 msgid ""
 "Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:40
+#: modules/access/screen/screen.c:44
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:43
+#: modules/access/screen/screen.c:47
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:45
+#: modules/access/screen/screen.c:49
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
@@ -7417,68 +7555,68 @@ msgstr ""
 "preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že funkcia "
 "je zablokovaná)."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:59
+#: modules/access/screen/screen.c:63
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:60 modules/gui/macosx/vout.m:214
+#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/vout.m:214
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: modules/access/smb.c:61
+#: modules/access/smb.c:65
 msgid ""
 "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/smb.c:63
+#: modules/access/smb.c:67
 msgid "SMB user name"
 msgstr "Meno užívateľa pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/smb.c:70
 msgid "SMB password"
 msgstr "Heslo pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/smb.c:73
 msgid "SMB domain"
 msgstr "Doména SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:70
+#: modules/access/smb.c:74
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
 msgstr "Doména/Pracovná skupina, ktorá sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/smb.c:75
+#: modules/access/smb.c:79
 msgid "SMB input"
 msgstr "Vstup SMB"
 
-#: modules/access/tcp.c:38
+#: modules/access/tcp.c:42
 msgid ""
 "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/tcp.c:45
+#: modules/access/tcp.c:49
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: modules/access/tcp.c:46
+#: modules/access/tcp.c:50
 msgid "TCP input"
 msgstr "TCP vstup"
 
-#: modules/access/udp.c:60
+#: modules/access/udp.c:64
 msgid ""
 "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/udp.c:63
+#: modules/access/udp.c:67
 msgid "RTP reordering timeout in ms"
 msgstr "Časový limit pre reorganizáciu RTP (v ms) "
 
-#: modules/access/udp.c:65
+#: modules/access/udp.c:69
 msgid ""
 "VLC reorders RTP packets. The input will wait for late packets at most the "
 "time specified here (in milliseconds)."
@@ -7487,22 +7625,22 @@ msgstr ""
 "limit, počas ktorého bude program čakať na usporiadanie paketov (čas "
 "udávajte v milisekundách)."
 
-#: modules/access/udp.c:72 modules/gui/macosx/open.m:185
-#: modules/gui/macosx/open.m:728 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:805
+#: modules/access/udp.c:76 modules/gui/macosx/open.m:185
+#: modules/gui/macosx/open.m:735 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:805
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr "UDP/RTP"
 
-#: modules/access/udp.c:73
+#: modules/access/udp.c:77
 msgid "UDP/RTP input"
 msgstr "vstup UDP/RTP"
 
-#: modules/access/v4l2.c:78 modules/gui/macosx/open.m:169
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:680
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:78 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:780
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:724
 msgid "Device name"
 msgstr "Označenie jednotky"
 
-#: modules/access/v4l2.c:80
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:80
 msgid ""
 "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
 "be used."
@@ -7510,332 +7648,464 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
 "zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
 
-#: modules/access/v4l2.c:82 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:604
-#: modules/stream_out/standard.c:84
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:82
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:659
+#: modules/stream_out/standard.c:87
 msgid "Standard"
 msgstr "Štandardné"
 
-#: modules/access/v4l2.c:84
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84
 msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+msgstr "Štandard videa (automatický, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:87
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:87
 msgid ""
 "Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
 "I420 or I422 for raw images, MJPEG for M-JPEG compressed input) (Complete "
 "list: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, "
 "I420, I411, I410, MJPG)"
 msgstr ""
+"Prinútiť video zariadenie Video4Linux 2, aby použilo špecifikovaný formát "
+"chroma (napr. I420 alebo I422 pre raw-obrázky, MJPEG pre M-JPEG "
+"skomprimovaný vstup) (Kompletný zoznam: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, "
+"YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, I420, I411, I410, MJPG)"
 
-#: modules/access/v4l2.c:93
-msgid ""
-"Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93
+#, fuzzy
+msgid "Input of the card to use (see debug)."
 msgstr ""
 "Kanál karty, ktorý chcete použiť (Zvyčajné označenie: 0 = tuner, 1 = "
 "kompozitný, 2 = svideo)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:95
-msgid "IO Method"
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:94 modules/access/v4l2/v4l2.c:300
+msgid "Audio input"
+msgstr "Audio vstup"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:96
+msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:97
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:97
+msgid "IO Method"
+msgstr "Metóda IO"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:99
 msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
-msgstr ""
+msgstr "Metóda IO (READ, MMAP, USERPTR)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:100
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:102
 msgid "Force width (-1 for autodetect)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
+msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:103
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:105
 msgid "Force height (-1 for autodetect)."
-msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
+msgstr "Vynútiť výšku (autodetekcia: -1)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:108
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:110
 msgid "Reset v4l2 controls"
-msgstr "Rozšírené ovládanie"
+msgstr "Obnoviť  pôvodné ovládacie prvky v4l2"
 
-#: modules/access/v4l2.c:110
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:112
 msgid "Reset controls to defaults provided by the v4l2 driver."
-msgstr ""
+msgstr "Obnoviť ovládacie prvky na predvolený stav, podľa ovládača v4l2."
 
-#: modules/access/v4l2.c:111 modules/access/v4l.c:107
-#: modules/gui/macosx/extended.m:103 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:242
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:113 modules/access/v4l.c:111
+#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:194
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:238
+#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:192
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
-#: modules/access/v4l2.c:113
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:115
 msgid "Brightness of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-msgstr "Jas vo video-vstupe."
+msgstr "Jas vo video-vstupe (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:114 modules/access/v4l.c:116
-#: modules/gui/macosx/extended.m:104 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:235
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:116 modules/access/v4l.c:120
+#: modules/gui/macosx/extended.m:103 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:187
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:233
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: modules/access/v4l2.c:116
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:118
 msgid "Contrast of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-msgstr "Kontrast video-vstupu"
+msgstr ""
+"Kontrast video-vstupu (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:117 modules/gui/macosx/extended.m:107
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:249
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:367
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:239
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:119 modules/gui/macosx/extended.m:106
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:201
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:301
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:243
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sýtosť"
 
-#: modules/access/v4l2.c:119
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:121
 msgid "Saturation of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Sýtosť na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:120 modules/access/v4l.c:110
-#: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:256
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:122 modules/access/v4l.c:114
+#: modules/gui/macosx/extended.m:105 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:208
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:228
 msgid "Hue"
 msgstr "Farebný odtieň"
 
-#: modules/access/v4l2.c:122
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:124
 msgid "Hue of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:123
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:125
 msgid "Black level"
-msgstr "Max. úroveň"
+msgstr "Úroveň čiernej farby"
 
-#: modules/access/v4l2.c:125
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:127
 msgid "Black level of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Úroveň čiernej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:126
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:128
 msgid "Auto white balance"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické vyváženie bielej"
 
-#: modules/access/v4l2.c:128
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:130
 msgid ""
 "Automatically set the white balance of the video input (if supported by the "
 "v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Automaticky nastaviť vyváženie bielej na video-vstupe (ak je táto funkcia "
+"podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:130
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:132
 msgid "Do white balance"
-msgstr ""
+msgstr "Vyvažovať bielu farbu"
 
-#: modules/access/v4l2.c:132
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:134
 msgid ""
 "Trigger a white balancing action, useless if auto white balance is activated "
 "(if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Spúšťač vyvažovania bielej farby, nie je účinný v prípade, že je aktivované "
+"automatické vyvažovanie bielej farby (ak je takáto funkcia podporovaná "
+"ovládačom I4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:134
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:136
 msgid "Red balance"
-msgstr ""
+msgstr "Vyváženie červenej farby"
 
-#: modules/access/v4l2.c:136
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:138
 msgid "Red balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Vyvažovanie červenej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:137
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:139
 msgid "Blue balance"
-msgstr ""
+msgstr "Vyváženie modrej farby"
 
-#: modules/access/v4l2.c:139
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:141
 msgid "Blue balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Vyváženie modrej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:140 modules/gui/macosx/extended.m:105
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:228
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:244
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:142 modules/gui/macosx/extended.m:104
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:180
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:248
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: modules/access/v4l2.c:142
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:144
 msgid "Gamma of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Gamma-hodnota video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:143
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:145
 msgid "Exposure"
-msgstr ""
+msgstr "Expozícia"
 
-#: modules/access/v4l2.c:145
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:147
 msgid "Exposure of the video input (if supported by the v4L2 driver)."
 msgstr ""
+"Expozícia video-vstupu (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4L2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:146
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:148
 msgid "Auto gain"
-msgstr "Autom."
+msgstr "Automatické zosilnenie"
 
-#: modules/access/v4l2.c:148
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:150
 msgid ""
 "Automatically set the video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Automatické nastavenie zosilnenia video-vstupu (ak je táto funkcia "
+"podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:150
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:152
 msgid "Gain"
-msgstr "Zrnitosť"
+msgstr "Zosilnenie"
 
-#: modules/access/v4l2.c:152
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:154
 msgid "Video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Zosilnenie video-vstupu (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:153
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:155
 msgid "Horizontal flip"
-msgstr "Horizontálne"
+msgstr "Horizontálne rozdelenie"
 
-#: modules/access/v4l2.c:155
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:157
 msgid "Flip the video horizontally (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Rozdeliť video horizontálne (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:156
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:158
 msgid "Vertical flip"
-msgstr "Vertikálne"
+msgstr "Vertikálne rozdelenie"
 
-#: modules/access/v4l2.c:158
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:160
 msgid "Flip the video vertically (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Rozdeliť video vertikálne (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:159
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:161
 msgid "Horizontal centering"
-msgstr "Horizontálne"
+msgstr "Horizontálne centrovanie"
 
-#: modules/access/v4l2.c:161
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:163
 msgid ""
 "Set the camera's horizontal centering (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Nastaviť horizontálne vycentrovanie kamery (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:162
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164
 msgid "Vertical centering"
-msgstr "Vertikálny offset"
+msgstr "Vertikálne centrovanie"
 
-#: modules/access/v4l2.c:164
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
 msgid "Set the camera's vertical centering (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
+"Nastaviť vertikálne vycentrovanie kamery (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:169
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:171
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, \"/dev/dsp\" "
 "will be used for OSS."
 msgstr ""
-"Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
+"Názov audio-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
+"zariadenie, pre OSS sa použije \"/dev/dsp\"."
 
-#: modules/access/v4l2.c:173
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:175
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, \"/dev/dsp\" "
 "will be used for OSS, \"hw\" for Alsa."
 msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
+"zariadenie, pre OSS sa použije \"/dev/dsp\", pre Alsa sa použije \"hw\"."
 
-#: modules/access/v4l2.c:177
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:179
 msgid "Audio method"
-msgstr "Enkodér zvuku"
+msgstr "Zvuková metóda"
 
-#: modules/access/v4l2.c:180
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:182
 msgid "Audio method to use: 0 to disable audio, 1 for OSS."
-msgstr ""
+msgstr "Používaná audio-metóda: 0=zablokovať audio, 1=OSS."
 
-#: modules/access/v4l2.c:183
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:185
 msgid ""
 "Audio method to use: 0 to disable audio, 1 for OSS, 2 for ALSA, 3 for ALSA "
 "or OSS (ALSA is prefered)."
 msgstr ""
+"Používaná audio-metóda: 0=zablokovať audio, 1=OSS, 2=ALSA, 3=ALSA alebo OSS "
+"(preferuje sa ALSA)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:188 modules/access/v4l.c:126
-msgid "Capture the audio stream in stereo."
-msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
-
-#: modules/access/v4l2.c:191
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:190
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
-"48000)"
+msgid "Volume of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
-"22050, 44100)."
+"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:195
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:191
 #, fuzzy
+msgid "Balance"
+msgstr "Vyváženie modrej farby"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:193
+#, fuzzy
+msgid "Balance of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Vyváženie modrej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Mute audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:197 modules/meta_engine/id3genres.h:69
+msgid "Bass"
+msgstr "Bass"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:199
+#, fuzzy
+msgid "Bass level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Úroveň čiernej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:200
+#, fuzzy
+msgid "Treble"
+msgstr "zapnúť"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Treble level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Úroveň čiernej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:203
+msgid "Loudness"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:205
+#, fuzzy
+msgid "Loudness of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:209 modules/access/v4l.c:130
+msgid "Capture the audio stream in stereo."
+msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:212
+msgid ""
+"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
+"22050, 44100,48000)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:216
 msgid ""
 "Caching value for V4L2 captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre V4L2. Táto hodnota sa nastavuje "
+"v milisekundách."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:218
+#, fuzzy
+msgid "v4l2 driver controls"
+msgstr "Ovládanie v4l2"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:220
+msgid ""
+"Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
+"list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
+"audio_crc=0,stream_type=3} ). To list available controls, increase verbosity "
+"(-vvv) or use the v4l2-ctl application."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:226
+#, fuzzy
+msgid "Tuner id"
+msgstr "Tuner"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:228
+msgid "Tuner id (see debug output)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:231
+msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:232
 #, fuzzy
+msgid "Audio mode"
+msgstr "Kodek zvuku"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:234
+msgid "Tuner audio mono/stereo and track selection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
 msgid "READ"
-msgstr "RA"
+msgstr "READ"
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
 msgid "MMAP"
-msgstr ""
+msgstr "MMAP"
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
 msgid "USERPTR"
+msgstr "USERPTR"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:257 modules/audio_output/alsa.c:188
+#: modules/audio_output/directx.c:479 modules/audio_output/oss.c:225
+#: modules/audio_output/portaudio.c:402 modules/audio_output/sdl.c:184
+#: modules/audio_output/sdl.c:203 modules/audio_output/waveout.c:434
+msgid "Mono"
+msgstr "Mono"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:259
+msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:224
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:260
+msgid "Secondary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:261
+msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:262
+msgid "Primary language left, Secondary language right"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:274
 msgid "Video4Linux2"
 msgstr "Video4Linux2"
 
-#: modules/access/v4l2.c:225
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:275
 msgid "Video4Linux2 input"
 msgstr "Vstup Video4Linux2"
 
-#: modules/access/v4l2.c:229
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:279
 msgid "Video input"
-msgstr "Pin video-vstupu"
+msgstr "Video vstup"
 
-#: modules/access/v4l2.c:248
-#, fuzzy
-msgid "Audio input"
-msgstr "Vstup Audio CD"
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:312 modules/access/v4l.c:123
+msgid "Tuner"
+msgstr "Tuner"
 
-#: modules/access/v4l2.c:260
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:322
 msgid "Controls"
-msgstr "Ovládanie"
+msgstr "Ovládacie prvky"
 
-#: modules/access/v4l2.c:261
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:323
 msgid "v4l2 driver controls, if supported by your v4l2 driver."
-msgstr ""
+msgstr "Ovládacie prvky v4l2, ak sú podporované ovládačom v4l2."
 
-#: modules/access/v4l2.c:304
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:381
 msgid "Video4Linux2 Compressed A/V"
-msgstr "Vstup Video4Linux2"
+msgstr "Video4Linux2 komprimované A/V"
 
-#: modules/access/v4l2.c:2916
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:3148
 msgid "Reset controls to default"
-msgstr "Rozhranie pre diaľkové ovládanie"
+msgstr "Obnoviť predvolené ovládacie prvky"
 
-#: modules/access/v4l.c:74
+#: modules/access/v4l.c:78
 msgid ""
 "Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/v4l.c:78
+#: modules/access/v4l.c:82
 msgid ""
 "Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
 "device will be used."
@@ -7843,7 +8113,7 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
 "zariadenie, nepoužije sa žiadne video-zariadenie."
 
-#: modules/access/v4l.c:82
+#: modules/access/v4l.c:86
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
 "device will be used."
@@ -7851,7 +8121,7 @@ msgstr ""
 "Názov audio-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
 "zariadenie, nepoužije sa žiadne zariadenie."
 
-#: modules/access/v4l.c:86
+#: modules/access/v4l.c:90
 msgid ""
 "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
@@ -7859,249 +8129,245 @@ msgstr ""
 "Vynútiť si použitie špeciálneho formátu chroma na video zariadení "
 "Video4Linux (napríklad I420 (predvolene), RV 24, atď)."
 
-#: modules/access/v4l.c:93
+#: modules/access/v4l.c:97
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 msgstr ""
 "Kanál karty, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný, 2 = svideo)."
 
-#: modules/access/v4l.c:98
+#: modules/access/v4l.c:102
 msgid "Audio Channel"
 msgstr "Audio-kanál"
 
-#: modules/access/v4l.c:100
+#: modules/access/v4l.c:104
 msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
 msgstr "Audio kanál, ktorý sa práve používa."
 
-#: modules/access/v4l.c:102
+#: modules/access/v4l.c:106
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
 
-#: modules/access/v4l.c:105
+#: modules/access/v4l.c:109
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
 
-#: modules/access/v4l.c:109
+#: modules/access/v4l.c:113
 msgid "Brightness of the video input."
 msgstr "Jas vo video-vstupe."
 
-#: modules/access/v4l.c:112
+#: modules/access/v4l.c:116
 msgid "Hue of the video input."
 msgstr "Farebný odtieň vo video-vstupe."
 
-#: modules/access/v4l.c:113 modules/gui/fbosd.c:142
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:304
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:374
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:646 modules/misc/notify/xosd.c:78
-#: modules/video_filter/colorthres.c:47 modules/video_filter/marq.c:110
-#: modules/video_filter/rss.c:145
+#: modules/access/v4l.c:117 modules/gui/fbosd.c:146
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:244
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:308
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:544 modules/misc/notify/xosd.c:82
+#: modules/video_filter/colorthres.c:51 modules/video_filter/marq.c:114
+#: modules/video_filter/rss.c:149
 msgid "Color"
 msgstr "Farba"
 
-#: modules/access/v4l.c:115
+#: modules/access/v4l.c:119
 msgid "Color of the video input."
 msgstr "Farba video-vstupu"
 
-#: modules/access/v4l.c:118
+#: modules/access/v4l.c:122
 msgid "Contrast of the video input."
 msgstr "Kontrast video-vstupu"
 
-#: modules/access/v4l.c:119 modules/gui/macosx/open.m:868
-msgid "Tuner"
-msgstr "Tuner"
-
-#: modules/access/v4l.c:120
+#: modules/access/v4l.c:124
 msgid "Tuner to use, if there are several ones."
 msgstr "Používaný tuner."
 
-#: modules/access/v4l.c:123
+#: modules/access/v4l.c:127
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
 msgstr ""
 "Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
 "22050, 44100)."
 
-#: modules/access/v4l.c:127
+#: modules/access/v4l.c:131
 msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
 
-#: modules/access/v4l.c:129
+#: modules/access/v4l.c:133
 msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
 msgstr ""
 "Zapnite túto funkciu, ak snímacie zariadenie vytvára výstup vo formát MJPEG"
 
-#: modules/access/v4l.c:130
+#: modules/access/v4l.c:134
 msgid "Decimation"
 msgstr "Oslabenie"
 
-#: modules/access/v4l.c:132
+#: modules/access/v4l.c:136
 msgid "Decimation level for MJPEG streams"
 msgstr "Úroveň zoslabovania MJPEG streamov"
 
-#: modules/access/v4l.c:133
+#: modules/access/v4l.c:137
 msgid "Quality"
 msgstr "Kvalita"
 
-#: modules/access/v4l.c:134
+#: modules/access/v4l.c:138
 msgid "Quality of the stream."
 msgstr "Kvalita streamu."
 
-#: modules/access/v4l.c:145
+#: modules/access/v4l.c:149
 msgid "Video4Linux"
 msgstr "Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/v4l.c:150
 msgid "Video4Linux input"
 msgstr "Vstup Video4Linux"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:42
+#: modules/access/vcd/vcd.c:46
 msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:46 modules/gui/macosx/open.m:177
-#: modules/gui/macosx/open.m:520 modules/gui/macosx/open.m:606
+#: modules/access/vcd/vcd.c:50 modules/gui/macosx/open.m:177
+#: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:613
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:699
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:47
+#: modules/access/vcd/vcd.c:51
 msgid "VCD input"
 msgstr "Vstup VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:53
+#: modules/access/vcd/vcd.c:57
 msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
 msgstr "[vcd:][jednotka][@[titul][,[kapitola]]]"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:105
+#: modules/access/vcdx/access.c:109
 msgid "The above message had unknown log level"
 msgstr "Horeuvedená správa mala neznámu úroveň zaznamenávania"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:131
+#: modules/access/vcdx/access.c:135
 msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
 msgstr "Horeuvedenená správa má neznámu úroveň zaznamenávania"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:281 modules/access/vcdx/access.c:364
-#: modules/access/vcdx/access.c:690 modules/access/vcdx/info.c:290
-#: modules/access/vcdx/info.c:291
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:317
+#: modules/access/vcdx/access.c:285 modules/access/vcdx/access.c:368
+#: modules/access/vcdx/access.c:694 modules/access/vcdx/info.c:294
+#: modules/access/vcdx/info.c:295
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:310
 msgid "Entry"
 msgstr "Záznam"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:409 modules/access/vcdx/info.c:102
+#: modules/access/vcdx/access.c:413 modules/access/vcdx/info.c:106
 msgid "Segments"
 msgstr "Segmenty"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
-#: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5404
+#: modules/access/vcdx/access.c:432 modules/access/vcdx/access.c:713
+#: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
+#: modules/demux/mkv.cpp:5408
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:533
+#: modules/access/vcdx/access.c:537
 msgid "LID"
 msgstr "LID"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:90
+#: modules/access/vcdx/info.c:94
 msgid "VCD Format"
 msgstr "Formát VCD"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:92 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:167
+#: modules/access/vcdx/info.c:96 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:259
 msgid "Application"
 msgstr "Program"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:93
+#: modules/access/vcdx/info.c:97
 msgid "Preparer"
 msgstr "Zostavovateľ"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:94
+#: modules/access/vcdx/info.c:98
 msgid "Vol #"
 msgstr "Hlasitosť #"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:95
+#: modules/access/vcdx/info.c:99
 msgid "Vol max #"
 msgstr "Max. hlasitosť #"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:96
+#: modules/access/vcdx/info.c:100
 msgid "Volume Set"
 msgstr "Nastavenie hlasitosti"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:99
+#: modules/access/vcdx/info.c:103
 msgid "System Id"
 msgstr "Systémové ID"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:101
+#: modules/access/vcdx/info.c:105
 msgid "Entries"
 msgstr "Záznamy"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:122
+#: modules/access/vcdx/info.c:126
 msgid "First Entry Point"
 msgstr "Prvý vstupný bod"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:126
+#: modules/access/vcdx/info.c:130
 msgid "Last Entry Point"
 msgstr "Posledný vstupný bod"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:127
+#: modules/access/vcdx/info.c:131
 msgid "Track size (in sectors)"
 msgstr "Veľkosť stopy (v sektoroch)"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:139 modules/access/vcdx/info.c:142
-#: modules/access/vcdx/info.c:151 modules/access/vcdx/info.c:166
+#: modules/access/vcdx/info.c:143 modules/access/vcdx/info.c:146
+#: modules/access/vcdx/info.c:155 modules/access/vcdx/info.c:170
 msgid "type"
 msgstr "typ"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:139
+#: modules/access/vcdx/info.c:143
 msgid "end"
 msgstr "koniec"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:142
+#: modules/access/vcdx/info.c:146
 msgid "play list"
 msgstr "playlist"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:153
+#: modules/access/vcdx/info.c:157
 msgid "extended selection list"
 msgstr "Rozšírený zoznam s výberom"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:154
+#: modules/access/vcdx/info.c:158
 msgid "selection list"
 msgstr "Zoznam výberu"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:166
+#: modules/access/vcdx/info.c:170
 msgid "unknown type"
 msgstr "neznámy typ"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
-#: modules/access/vcdx/info.c:316
+#: modules/access/vcdx/info.c:302 modules/access/vcdx/info.c:303
+#: modules/access/vcdx/info.c:320
 msgid "List ID"
 msgstr "ID zoznamu"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:95
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:99
 msgid "(Super) Video CD"
 msgstr "(Super) Video CD"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:96
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:100
 msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
 msgstr "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) vstup"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:97
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:101
 msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
 msgstr "vcdx://[jednotka-alebo-súbor][@{P,S,T}číslo]"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:106
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:110
 msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
 msgstr "Ak hodnota nie je nulová, doplnia sa ďalšie informácie pre ladenie."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:111 modules/access/vcdx/vcd.c:112
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:115 modules/access/vcdx/vcd.c:116
 msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
 msgstr "Počet blokov CD, ktoré sa načítajú pri jednom čítaní."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:116
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:120
 msgid "Use playback control?"
 msgstr "Chcete aktivovať aj kontrolu prehrávania?"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:117
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:121
 msgid ""
 "If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
 "tracks."
@@ -8109,11 +8375,11 @@ msgstr ""
 "Ak je VCD vybavené kontrolným mechanizmom pre prehrávanie, použite ho. V "
 "opačnom prípade sa bude disk prehrávať postupne - po stopách."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:123
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:127
 msgid "Use track length as maximum unit in seek?"
 msgstr "Nastaviť dĺžku tejto stopy ako maximálnu jednotku pre vyhľadávanie?"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:124
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:128
 msgid ""
 "If set, the length of the seek bar is the track rather than the length of an "
 "entry."
@@ -8121,11 +8387,11 @@ msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, tak bude dĺžka vyhľadávacej lišty menšia, ako "
 "dĺžka záznamu."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:129
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:133
 msgid "Show extended VCD info?"
 msgstr "Zobraziť rozšírené informácie o VCD?"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:130
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:134
 msgid ""
 "Show the maximum amount of information under Stream and Media Info. Shows "
 "for example playback control navigation."
@@ -8133,23 +8399,23 @@ msgstr ""
 "Zobraziť maximálne množstvo informácií o streame alebo médiu. V tomto "
 "nastavení sa budú zobrazovať napríklad aj navigačné tlačidlá."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:137
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:141
 msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
 msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"author\""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:143
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:147
 msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
 msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"title\""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:44
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:48
 msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
 msgstr "Jednoduchý dekodér pre streamy zakódované v režime Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:45
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:49
 msgid "Dolby Surround decoder"
 msgstr "Dolby Surround dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:53
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
 msgid ""
 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
 "complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
@@ -8163,19 +8429,19 @@ msgstr ""
 "unavujúce. \n"
 "Efekt funguje s akýmkoľvek vstupným zvukom (či už v režime mono, alebo 7.1)."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:60
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
 msgid "Characteristic dimension"
 msgstr "Vzdialenosť poslucháča"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
 msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
 msgstr "Vzdialenosť poslucháča od ľavého predného reproduktora."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:68
 msgid "Compensate delay"
 msgstr "Kompenzovať oneskorenie"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
 msgid ""
 "The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
 "disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
@@ -8184,11 +8450,11 @@ msgstr ""
 "Ak ste si všimli, že pohyb pier a reč postáv vo filme nie sú "
 "synchronizované, zapnite túto kompenzáciu."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:74
 msgid "No decoding of Dolby Surround"
 msgstr "Nedekódovať zvuk nahraný v režime Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
 msgid ""
 "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
 "this filter. Enabling this setting is not recommended."
@@ -8196,21 +8462,20 @@ msgstr ""
 "Streamy zakódované v norme Dolby Surround sa pred aplikovaním filtra nebudú "
 "dekódovať. Aktivovanie tejto funkcie však NEODPORÚČAME. "
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:95
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:80
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:99
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
 msgstr "Priestorový efekt zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:77
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:81
 msgid "Headphone effect"
 msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:85
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
 msgid "Use downmix algorithm"
-msgstr "Používať downmixovací algoritmus."
+msgstr "Používať downmixovací algoritmus"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:86
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
 msgid ""
 "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
 "headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
@@ -8221,12 +8486,11 @@ msgstr ""
 "zmiešavači, pri efekte slúchadiel. Algortimus vytvára pocit, akoby ste stáli "
 "v izbe plnej reproduktorov."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
 msgid "Select channel to keep"
 msgstr "Zvoľte si kanál, ktorý chcete zachovať"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
 msgid ""
 "This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
 "one from (0=left, 1=right, 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
@@ -8235,41 +8499,40 @@ msgstr ""
 "vybraného. Môžete zadať hodnoty (0=vľavo, 1=vpravo, 2=vzadu-vľavo, 3=vzadu-"
 "vpravo, 4=centrálny, 5=vpredu-vľavo)"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
 msgid "Left rear"
 msgstr "Ľavý zadný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
 msgid "Right rear"
 msgstr "Pravý zadný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:98
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101
 msgid "Left front"
 msgstr "Ľavý predný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:110
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:113
 msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
 msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:47
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:51
 msgid "Audio filter for simple channel mixing"
 msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:54
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:58
 msgid "audio filter for simple channel mixing"
 msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:43
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:47
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
 msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:92
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
 msgid "A/52 dynamic range compression"
 msgstr "Kompresia dynamického rozsahu A/52"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:98
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:85
 msgid ""
 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
@@ -8281,62 +8544,62 @@ msgstr ""
 "prostredí alebo vtedy, keď nechcete prehrávaním videa niekoho rušiť. Ak "
 "vypnete kompresiu dynamického rozsahu, prehrávané tóny sa nebudú upravovať. "
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:99
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:103
 msgid "Enable internal upmixing"
 msgstr "Zapnúť interný upmixing"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
 msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
 msgstr "Aktivovať algoritmus pre interný upmixing (neodporúča sa)."
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:114
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:109
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:118
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
 msgstr "ATSC A/52 (AC-3) audio dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:50
+#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:54
 msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Zvukový filter pre prekódovávanie z formátu A/52->S/PDIF"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:79
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:83
 msgid "DTS dynamic range compression"
 msgstr "Kompresia dynamického rozsahu DTS"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:91
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:97
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:95
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:101
 msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
 msgstr "Koherentný akustický dekodér zvuku DTS"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:67
+#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:71
 msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Zvukový filter pre konvertovanie DTS->S/PDIF"
 
-#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:52
+#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:56
 msgid "Fixed point audio format conversions"
 msgstr "Konverzie audio-formátov s fixným bodom"
 
-#: modules/audio_filter/converter/float.c:93
+#: modules/audio_filter/converter/float.c:97
 msgid "Floating-point audio format conversions"
 msgstr "Konverzie audio-formátov s plávajúcim bodom"
 
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:71
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:76
 msgid "MPEG audio decoder"
 msgstr "MPEG audio-dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:50
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:54
 msgid "Equalizer preset"
 msgstr "Nastavenie ekvalizéra"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:55
 msgid "Preset to use for the equalizer."
 msgstr "Predvolené nastavenia ekvalizéra."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:53
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:57
 msgid "Bands gain"
 msgstr "Zosilnenie pásiem"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:55
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
 msgid ""
 "Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
 "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
@@ -8346,23 +8609,23 @@ msgstr ""
 "Musíte zadať 10 hodnôt v rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte "
 "medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
 msgid "Two pass"
 msgstr "Aplikovať dvakrát"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
 msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
 msgstr "Filtrovať zvuk dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
 msgid "Global gain"
 msgstr "Celkové zosilnenie"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:68
 msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
 msgstr "Tu môžete nastaviť celkové zosilnenie v dB (-20 ... 20)."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:71
 msgid "Equalizer with 10 bands"
 msgstr "10-pásmový ekvalizér"
 
@@ -8445,15 +8708,15 @@ msgstr "Soft rock"
 msgid "Techno"
 msgstr "Techno"
 
-#: modules/audio_filter/format.c:200
+#: modules/audio_filter/format.c:204
 msgid "Audio filter for PCM format conversion"
 msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:65
+#: modules/audio_filter/normvol.c:69
 msgid "Number of audio buffers"
 msgstr "Počet audio-bufferov"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:66
+#: modules/audio_filter/normvol.c:70
 msgid ""
 "This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
 "A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
@@ -8463,11 +8726,11 @@ msgstr ""
 "napätia. Čím je počet meraných bufferov väčší, tým je program pomalší a "
 "zaznamenáva aj menej krátkodobých odchýlok. "
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:71
+#: modules/audio_filter/normvol.c:75
 msgid "Max level"
 msgstr "Max. úroveň"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:72
+#: modules/audio_filter/normvol.c:76
 msgid ""
 "If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
 "volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
@@ -8477,175 +8740,167 @@ msgstr ""
 "spustí sa normalizácia hlasitosti. Odporúčame nastaviť hodnoty v rozsahu 0.5 "
 "- 10."
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:260
+#: modules/audio_filter/normvol.c:82 modules/audio_filter/normvol.c:83
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:315
 msgid "Volume normalizer"
 msgstr "Vyrovnávač hlasitosti"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:45 modules/audio_filter/param_eq.c:46
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:49 modules/audio_filter/param_eq.c:50
 msgid "Parametric Equalizer"
 msgstr "Parametrický ekvalizér"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:51
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:55
 msgid "Low freq (Hz)"
 msgstr "Nízka frekvencia [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:57
 msgid "Low freq gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti nízkych frekvencií [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:54
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:58
 msgid "High freq (Hz)"
 msgstr "Vysoká frekvencia [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:60
 msgid "High freq gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:57
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
 msgid "Freq 1 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 1 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:59
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:63
 msgid "Freq 1 gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:65
 msgid "Freq 1 Q"
 msgstr "Frekv. 1 Q"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:62
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
 msgid "Freq 2 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 2 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:68
 msgid "Freq 2 gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:70
 msgid "Freq 2 Q"
 msgstr "Frekv. 2 Q"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:67
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
 msgid "Freq 3 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 3 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
 msgid "Freq 3 gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:75
 msgid "Freq 3 Q"
 msgstr "Frekv. 3 Q"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:86
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre obmedzenú interpoláciu prevzorkovania"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:62
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:69
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:66
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:73
 msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre lineárnu interpoláciu prevzorkovania"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:43
+#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:47
 msgid "Audio filter for trivial resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre triviálne prevzorkovanie"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:43
+#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:47
 msgid "Audio filter for ugly resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre zlé prevzorkovanie"
 
-#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:44
-#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:45
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:48
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:49
 msgid "spatializer"
 msgstr "priestorový"
 
-#: modules/audio_mixer/float32.c:44
+#: modules/audio_mixer/float32.c:49
 msgid "Float32 audio mixer"
 msgstr "Mixér pre zvuk vo formáte Float32"
 
-#: modules/audio_mixer/spdif.c:44
+#: modules/audio_mixer/spdif.c:48
 msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
 msgstr "Fingovaná funkcia zvukového mixéra S/PDIF"
 
-#: modules/audio_mixer/trivial.c:44
+#: modules/audio_mixer/trivial.c:49
 msgid "Trivial audio mixer"
 msgstr "Triválny mixér zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:81
+#: modules/audio_output/alsa.c:87
 msgid "default"
 msgstr "predvolené"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:101
+#: modules/audio_output/alsa.c:107
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr "Zvukový výstup ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:105
+#: modules/audio_output/alsa.c:111
 msgid "ALSA Device Name"
 msgstr "Názov jednotky ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:125 modules/audio_output/auhal.c:126
-#: modules/audio_output/auhal.c:970 modules/audio_output/directx.c:398
-#: modules/audio_output/oss.c:128 modules/audio_output/portaudio.c:392
-#: modules/audio_output/sdl.c:174 modules/audio_output/sdl.c:192
-#: modules/audio_output/waveout.c:368 modules/gui/macosx/intf.m:681
-#: modules/gui/macosx/intf.m:682
+#: modules/audio_output/alsa.c:131 modules/audio_output/auhal.c:130
+#: modules/audio_output/auhal.c:974 modules/audio_output/directx.c:402
+#: modules/audio_output/oss.c:132 modules/audio_output/portaudio.c:396
+#: modules/audio_output/sdl.c:178 modules/audio_output/sdl.c:196
+#: modules/audio_output/waveout.c:372 modules/gui/macosx/intf.m:682
+#: modules/gui/macosx/intf.m:683
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:182 modules/audio_output/directx.c:475
-#: modules/audio_output/oss.c:221 modules/audio_output/portaudio.c:398
-#: modules/audio_output/sdl.c:180 modules/audio_output/sdl.c:199
-#: modules/audio_output/waveout.c:430
-msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:195 modules/audio_output/directx.c:448
-#: modules/audio_output/oss.c:177 modules/audio_output/portaudio.c:417
-#: modules/audio_output/waveout.c:402
+#: modules/audio_output/alsa.c:201 modules/audio_output/directx.c:452
+#: modules/audio_output/oss.c:181 modules/audio_output/portaudio.c:421
+#: modules/audio_output/waveout.c:406
 msgid "2 Front 2 Rear"
 msgstr "2 reproduktory vpredu, 2 vzadu"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:243 modules/audio_output/directx.c:521
-#: modules/audio_output/oss.c:245 modules/audio_output/waveout.c:446
+#: modules/audio_output/alsa.c:249 modules/audio_output/directx.c:525
+#: modules/audio_output/oss.c:249 modules/audio_output/waveout.c:450
 msgid "A/52 over S/PDIF"
 msgstr "A/52 cez výstup S/PDIF"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:322
+#: modules/audio_output/alsa.c:328
 msgid "No Audio Device"
 msgstr "Žiadne zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:323
+#: modules/audio_output/alsa.c:329
 msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
 msgstr ""
 "Nie je zadaný žiaden názov audio-zariadenia. Zadajte aspoň hodnotu \"default"
 "\"."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:430 modules/audio_output/alsa.c:469
-#: modules/audio_output/alsa.c:481 modules/audio_output/auhal.c:240
+#: modules/audio_output/alsa.c:436 modules/audio_output/alsa.c:475
+#: modules/audio_output/alsa.c:487 modules/audio_output/auhal.c:244
 msgid "Audio output failed"
 msgstr "Nesprávny výstup zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:431 modules/audio_output/alsa.c:482
+#: modules/audio_output/alsa.c:437 modules/audio_output/alsa.c:488
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť zariadenie ALSA \"%s\" (%s)."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:470
+#: modules/audio_output/alsa.c:476
 #, c-format
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
 msgstr "Audo-zariadenie \"%s\" sa už používa."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:934
+#: modules/audio_output/alsa.c:958
 msgid "Unknown soundcard"
 msgstr "Neznáma zvuková karta"
 
-#: modules/audio_output/arts.c:61
+#: modules/audio_output/arts.c:65
 msgid "aRts audio output"
 msgstr "aRts audio-výstup"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:127
+#: modules/audio_output/auhal.c:131
 msgid ""
 "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
 "your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
@@ -8654,39 +8909,38 @@ msgstr ""
 "Vyberte také číslo, aké je uvedené aj v menu  'Audio-zariadenia'. Toto "
 "zariadenie bude používané pri prehrávaní zvuku a bude predvolené."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:133
+#: modules/audio_output/auhal.c:137
 msgid "HAL AudioUnit output"
 msgstr "Výstup HAL AudioUnit"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:241
+#: modules/audio_output/auhal.c:245
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
 msgstr "Vybrané zariadenie pre výstup zvuku momentálne používa iný program. "
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:425
+#: modules/audio_output/auhal.c:429
 msgid "Audio device is not configured"
 msgstr "Audio-zariadenie nie je nakonfigurované"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:426
-#, fuzzy
+#: modules/audio_output/auhal.c:430
 msgid ""
 "You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup\" "
 "utility in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
 msgstr ""
-"Mali by ste si nakonfigurovať reproduktor pomocou programu \"Audio Midi "
-"Setup Utility\" v menu /Aplikácie/Pomocné programy. Teraz sa automaticky "
-"nastaví stereo-mód."
+"Mali by ste si nakonfigurovať reproduktor pomocou programu \"Audio Midi Setup"
+"\" v menu /Aplikácie/Pomocné programy. Teraz sa automaticky nastaví stereo-"
+"mód."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1015
+#: modules/audio_output/auhal.c:1019
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr "%s (kódovaný výstup)"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:202 modules/audio_output/portaudio.c:105
+#: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/portaudio.c:109
 msgid "Output device"
 msgstr "Výstupné zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:204
+#: modules/audio_output/directx.c:208
 msgid ""
 "DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
 "default device appears as 0 AND another number)."
@@ -8695,11 +8949,11 @@ msgstr ""
 "čísla (pamätajte na to, že predvolené zariadenie môže mať číslo, ktoré sa "
 "len začína číslicou 0)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/waveout.c:134
+#: modules/audio_output/directx.c:210 modules/audio_output/waveout.c:138
 msgid "Use float32 output"
 msgstr "Použiť výstup float32"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
+#: modules/audio_output/directx.c:212 modules/audio_output/waveout.c:140
 msgid ""
 "The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
 "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
@@ -8707,27 +8961,27 @@ msgstr ""
 "Táto voľba Vám umožňuje vypnúť vysoko-kvalitný audio-výstup float 32 (tento "
 "výstup niektoré zvukové karty nepodporujú)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:212
+#: modules/audio_output/directx.c:216
 msgid "DirectX audio output"
 msgstr "DirectX audio-výstup"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:430 modules/audio_output/portaudio.c:425
+#: modules/audio_output/directx.c:434 modules/audio_output/portaudio.c:429
 msgid "3 Front 2 Rear"
 msgstr "3 vpredu, 2 vzadu"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:65
+#: modules/audio_output/esd.c:69
 msgid "EsounD audio output"
 msgstr "Audio-výstup EsounD"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:68
+#: modules/audio_output/esd.c:72
 msgid "Esound server"
 msgstr "Server Esound"
 
-#: modules/audio_output/file.c:77
+#: modules/audio_output/file.c:81
 msgid "Output format"
 msgstr "Výstupný formát"
 
-#: modules/audio_output/file.c:78
+#: modules/audio_output/file.c:82
 msgid ""
 "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
@@ -8735,11 +8989,11 @@ msgstr ""
 "Niektorý z formátov \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le"
 "\", \"u16_be\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
 
-#: modules/audio_output/file.c:81
+#: modules/audio_output/file.c:85
 msgid "Number of output channels"
 msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
 
-#: modules/audio_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:86
 msgid ""
 "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
@@ -8747,35 +9001,36 @@ msgstr ""
 "V predvolenom nastavení: počet vstupných kanálov = počtu výstupných kanálov. "
 "Môžete však počet výstupných kanálov obmedziť na určitú hodnotu."
 
-#: modules/audio_output/file.c:85
+#: modules/audio_output/file.c:89
 msgid "Add WAVE header"
 msgstr "Pridať hlavičku WAVE"
 
-#: modules/audio_output/file.c:86
+#: modules/audio_output/file.c:90
 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
 msgstr "Namiesto zapísania .raw súboru, môžete do súboru pridať WAV hlavičku."
 
-#: modules/audio_output/file.c:103
+#: modules/audio_output/file.c:107
 msgid "Output file"
 msgstr "Výstupný súbor"
 
-#: modules/audio_output/file.c:104
-msgid "File to which the audio samples will be written to."
+#: modules/audio_output/file.c:108
+#, fuzzy
+msgid "File to which the audio samples will be written to. (\"-\" for stdout"
 msgstr "Súbor, do ktorého sa uloží výstupný zvuk."
 
-#: modules/audio_output/file.c:107
+#: modules/audio_output/file.c:111
 msgid "File audio output"
 msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
 
-#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:74
+#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:78
 msgid "Roku HD1000 audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Roku HD1000"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:63
+#: modules/audio_output/jack.c:67
 msgid "Automatically connect to writable clients"
 msgstr "Automaticky sa pripojiť k zapisujúcim klientom"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:65
+#: modules/audio_output/jack.c:69
 msgid ""
 "If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
 "writable JACK clients found."
@@ -8783,11 +9038,11 @@ msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, zvukový výstup sa automaticky prepojí s prvým Jack "
 "klientom, ktorý sa nájde a do ktorého bude možné zapisovať."
 
-#: modules/audio_output/jack.c:69
+#: modules/audio_output/jack.c:73
 msgid "Connect to clients matching"
 msgstr "Pripojiť ku klientom zodpovedajúcim"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:71
+#: modules/audio_output/jack.c:75
 msgid ""
 "If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
 "regular expression will be considered for connection."
@@ -8795,15 +9050,15 @@ msgstr ""
 "Ak je zapnutá automatická detekcia, spojenie sa vytvorí len s tými JACK "
 "klientami, ktorých názov zodpovedá zadanému regulárnemu výrazu."
 
-#: modules/audio_output/jack.c:79
+#: modules/audio_output/jack.c:83
 msgid "JACK audio output"
 msgstr "Zvukový výstup JACK"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:97
+#: modules/audio_output/oss.c:101
 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
 msgstr "Pokúsiť sa obísť chybné ovládače operačného systému"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:99
+#: modules/audio_output/oss.c:103
 msgid ""
 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
@@ -8814,138 +9069,163 @@ msgstr ""
 "podľa toho, že zvuk bude trhaný). Ak používate nejaké takéto ovládače, "
 "skúste aktivovať túto voľbu."
 
-#: modules/audio_output/oss.c:105
+#: modules/audio_output/oss.c:109
 msgid "UNIX OSS audio output"
 msgstr "Zvukový výstup UNIX OSS"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:110
+#: modules/audio_output/oss.c:114
 msgid "OSS DSP device"
 msgstr "Zariadenie OSS DSP"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:106
+#: modules/audio_output/portaudio.c:110
 msgid "Portaudio identifier for the output device"
 msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:110
+#: modules/audio_output/portaudio.c:114
 msgid "PORTAUDIO audio output"
 msgstr "Zvukový výstup PORTAUDIO"
 
-#: modules/audio_output/sdl.c:64
+#: modules/audio_output/pulse.c:58 modules/gui/macosx/intf.m:607
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1567 modules/gui/pda/pda_interface.c:210
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1353 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:387
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:391
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:952
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:954
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1018
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1033
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1040
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1057
+msgid "VLC media player"
+msgstr "VLC media player"
+
+#: modules/audio_output/pulse.c:94
+#, fuzzy
+msgid "Pulseaudio audio output"
+msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
+
+#: modules/audio_output/sdl.c:68
 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Simple Direct Media Layer"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:141
+#: modules/audio_output/waveout.c:145
 msgid "Win32 waveOut extension output"
 msgstr "Rozšírený výstup Win32 waveOut"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:383
+#: modules/audio_output/waveout.c:387
 msgid "5.1"
 msgstr "5.1"
 
-#: modules/codec/a52.c:93
+#: modules/codec/a52.c:97
 msgid "A/52 parser"
 msgstr "Analyzátor A/52"
 
-#: modules/codec/a52.c:100
+#: modules/codec/a52.c:104
 msgid "A/52 audio packetizer"
 msgstr "Audio-paketizér A/52"
 
-#: modules/codec/adpcm.c:43
+#: modules/codec/adpcm.c:47
 msgid "ADPCM audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér ADPCM"
 
-#: modules/codec/araw.c:44
+#: modules/codec/araw.c:48
 msgid "Raw/Log Audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér Raw/Log"
 
-#: modules/codec/araw.c:53
+#: modules/codec/araw.c:57
 msgid "Raw audio encoder"
 msgstr "Audio-enkodér Raw"
 
-#: modules/codec/cc.c:57
+#: modules/codec/cc.c:61
 msgid "CC 608/708"
-msgstr ""
+msgstr "CC 608/708"
 
-#: modules/codec/cc.c:58
-#, fuzzy
+#: modules/codec/cc.c:62
 msgid "Closed Captions decoder"
-msgstr "Dekodér anotácií CMML"
+msgstr "Dekodér pre uzatvorené kapitoly"
 
-#: modules/codec/cdg.c:81
-#, fuzzy
+#: modules/codec/cdg.c:85
 msgid "CDG video decoder"
-msgstr "Video-dekodér PNG"
+msgstr "Video dekodér CDG"
 
-#: modules/codec/cinepak.c:38
+#: modules/codec/cinepak.c:42
 msgid "Cinepak video decoder"
 msgstr "Video-dekodér Cinepak"
 
-#: modules/codec/cmml/cmml.c:68
+#: modules/codec/cmml/cmml.c:72
 msgid "CMML annotations decoder"
 msgstr "Dekodér anotácií CMML"
 
-#: modules/codec/cvdsub.c:46
+#: modules/codec/csri.c:66
+#, fuzzy
+msgid "Subtitles (advanced)"
+msgstr "Enkodér titulkov"
+
+#: modules/codec/csri.c:67
+msgid "Wrapper for subtitle renderers using CSRI/asa"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/cvdsub.c:50
 msgid "CVD subtitle decoder"
 msgstr "Dekodér titulkov CVD"
 
-#: modules/codec/cvdsub.c:51
+#: modules/codec/cvdsub.c:55
 msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
 msgstr "Paketizér titulkov na VCD - Chaoji"
 
-#: modules/codec/dirac.c:67 modules/codec/theora.c:90
-#: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:168
+#: modules/codec/dirac.c:71 modules/codec/theora.c:94
+#: modules/codec/twolame.c:54 modules/codec/vorbis.c:172
 msgid "Encoding quality"
 msgstr "Kvalita kódovania"
 
-#: modules/codec/dirac.c:69
+#: modules/codec/dirac.c:73
 msgid "Quality of the encoding between 1.0 (low) and 10.0 (high)."
 msgstr "Kvalita kódovania medzi 1.0 (nízka) a 10.0 (vysoká)."
 
-#: modules/codec/dirac.c:74
+#: modules/codec/dirac.c:78
 msgid "Dirac video decoder"
 msgstr "Dekodér videa Dirac"
 
-#: modules/codec/dirac.c:80
+#: modules/codec/dirac.c:84
 msgid "Dirac video encoder"
 msgstr "Enkodér videa Dirac"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:97
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:101
 msgid "DirectMedia Object decoder"
 msgstr "Dekodér objektov DirectMedia"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:106
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:110
 msgid "DirectMedia Object encoder"
 msgstr "Enkodér objektov DirectMedia"
 
-#: modules/codec/dts.c:95
+#: modules/codec/dts.c:99
 msgid "DTS parser"
 msgstr "Analyzátor DTS"
 
-#: modules/codec/dts.c:100
+#: modules/codec/dts.c:104
 msgid "DTS audio packetizer"
 msgstr "Audio-paketizér DTS"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:51
+#: modules/codec/dvbsub.c:55
 msgid "Decoding X coordinate"
 msgstr "Dekódovanie súradnice X"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:52
+#: modules/codec/dvbsub.c:56
 msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
 msgstr "Súradnica X renderovaných titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:54
+#: modules/codec/dvbsub.c:58
 msgid "Decoding Y coordinate"
 msgstr "Dekódovanie súradnice Y"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:55
+#: modules/codec/dvbsub.c:59
 msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
 msgstr "Súradnica Y renderovaných titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:57
+#: modules/codec/dvbsub.c:61
 msgid "Subpicture position"
 msgstr "Pozícia sub-obrázka"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:59
+#: modules/codec/dvbsub.c:63
 msgid ""
 "You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
@@ -8955,210 +9235,210 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=nahor, 8=nadol; môžete však používať aj kombinácie týchto "
 "hodnôt, napr. 6=vpravo-hore)."
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:63
+#: modules/codec/dvbsub.c:67
 msgid "Encoding X coordinate"
 msgstr "Kódovanie súradnice X"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:64
+#: modules/codec/dvbsub.c:68
 msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
 msgstr "Súradnica X v kódovaných titulkoch"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:65
+#: modules/codec/dvbsub.c:69
 msgid "Encoding Y coordinate"
 msgstr "Kódovanie súradnice Y"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:66
+#: modules/codec/dvbsub.c:70
 msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
 msgstr "Súradnica Y kódovaných titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:86
+#: modules/codec/dvbsub.c:90
 msgid "DVB subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér DVB titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:99
+#: modules/codec/dvbsub.c:103
 msgid "DVB subtitles encoder"
 msgstr "Kodér DVB titulkov"
 
-#: modules/codec/faad.c:39
+#: modules/codec/faad.c:43
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "AAC audio-dekodér (s použitím libfaad2)"
 
-#: modules/codec/faad.c:358
+#: modules/codec/faad.c:361
 msgid "AAC extension"
 msgstr "Prípona AAC"
 
-#: modules/codec/faad.c:362
+#: modules/codec/faad.c:365
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: modules/codec/fake.c:48 modules/gui/fbosd.c:110
-#: modules/video_output/image.c:81
+#: modules/codec/fake.c:52 modules/gui/fbosd.c:114
+#: modules/video_output/image.c:85
 msgid "Image file"
 msgstr "Súbor s obrázkom"
 
-#: modules/codec/fake.c:50
+#: modules/codec/fake.c:54
 msgid "Path of the image file for fake input."
 msgstr "Cesta k obrázkovému súboru, ktorý bude fingovaným vstupom."
 
-#: modules/codec/fake.c:51
+#: modules/codec/fake.c:55
 msgid "Reload image file"
 msgstr "Znova načítať súbor s obrázkom"
 
-#: modules/codec/fake.c:53
+#: modules/codec/fake.c:57
 msgid "Reload image file every n seconds."
 msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
 
-#: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123
-#: modules/stream_out/transcode.c:70
+#: modules/codec/fake.c:60 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:127
+#: modules/stream_out/transcode.c:74
 msgid "Output video width."
 msgstr "Šírka výstupného videa."
 
-#: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126
-#: modules/stream_out/transcode.c:73
+#: modules/codec/fake.c:63 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:130
+#: modules/stream_out/transcode.c:77
 msgid "Output video height."
 msgstr "Výška výstupného videa."
 
-#: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:134
+#: modules/codec/fake.c:64 modules/video_filter/mosaic.c:135
 msgid "Keep aspect ratio"
 msgstr "Dodržiavať stranový pomer"
 
-#: modules/codec/fake.c:62
+#: modules/codec/fake.c:66
 msgid "Consider width and height as maximum values."
 msgstr "Považovať šírku a výšku za maximálne hodnoty."
 
-#: modules/codec/fake.c:63
+#: modules/codec/fake.c:67
 msgid "Background aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer pozadia"
 
-#: modules/codec/fake.c:65
+#: modules/codec/fake.c:69
 msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
 "Stranový pomer obrázkového súboru (4:3, 16:). V predvolenom nastavení by "
 "obrázok mal mať tvar štvorca."
 
-#: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:62
+#: modules/codec/fake.c:70 modules/stream_out/transcode.c:66
 msgid "Deinterlace video"
 msgstr "Rozkladať video"
 
-#: modules/codec/fake.c:68
+#: modules/codec/fake.c:72
 msgid "Deinterlace the image after loading it."
 msgstr "Rozložiť obrázok po jeho načítaní."
 
-#: modules/codec/fake.c:69 modules/stream_out/transcode.c:65
+#: modules/codec/fake.c:73 modules/stream_out/transcode.c:69
 msgid "Deinterlace module"
 msgstr "Rozkladový modul"
 
-#: modules/codec/fake.c:71
+#: modules/codec/fake.c:75
 msgid "Deinterlace module to use."
 msgstr "Rozkladový modul, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/codec/fake.c:72 modules/video_output/fb.c:76
+#: modules/codec/fake.c:76 modules/video_output/fb.c:85
 msgid "Chroma used."
 msgstr "Efekt Chroma bol aplikovaný."
 
-#: modules/codec/fake.c:74 modules/video_output/fb.c:78
+#: modules/codec/fake.c:78 modules/video_output/fb.c:87
 msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
 msgstr ""
 "Vynútiť si použitie špecifického filtra chroma na výstupe. Predvolene je "
 "zadaná hodnota I420."
 
-#: modules/codec/fake.c:85
+#: modules/codec/fake.c:89
 msgid "Fake video decoder"
 msgstr "Fingovaný video-dekodér"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:220
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
 msgstr "\"%s\" nie je video-enkodérom."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:224
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:228
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
 msgstr "\"%s\" nie je audio-enkodérom."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:240
 #, c-format
 msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
 msgstr "Program VLC nemôže nájsť enkodér \"%s\"."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:614 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:623
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť enkodér."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:72
 msgid "Non-ref"
 msgstr "Nereferenčný"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:72
 msgid "Bidir"
 msgstr "Obojsmerný"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:72
 msgid "Non-key"
 msgstr "Bez kľúča"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:64
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:72 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:67
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75
 msgid "rd"
 msgstr "rd"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75
 msgid "bits"
 msgstr "bitov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75
 msgid "simple"
 msgstr "jednoduchá"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:76
 msgid "Fast bilinear"
 msgstr "Rýchle bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:76
 msgid "Bilinear"
 msgstr "Bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:76
 msgid "Bicubic (good quality)"
 msgstr "Bikubické (dobrá kvalita)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:81 modules/codec/ffmpeg/scale.c:77
 msgid "Experimental"
 msgstr "Experimentálne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:81 modules/codec/ffmpeg/scale.c:77
 msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
 msgstr "Blízko susedov (zlá kvalita)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:78
 msgid "Area"
 msgstr "Oblasť"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:78
 msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
 msgstr "Luma-bikubicky / chroma-bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:78
 msgid "Gauss"
 msgstr "Gauss"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:79
 msgid "SincR"
 msgstr "SincR"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:79
 msgid "Lanczos"
 msgstr "Lanczos"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:79
 msgid "Bicubic spline"
 msgstr "Bikubická splajna"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:85
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:89
 msgid ""
 "Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
 "This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
@@ -9168,53 +9448,53 @@ msgstr ""
 "FFmpeg. Balík zahŕňa tieto kodeky (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, "
 "WMV, WMA, AAC, AMR, DV, MJPEG a iné kodeky"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:96
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:100
 msgid ""
 "AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 msgstr "AV dekodér/enkodér AltiVec FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:100
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:104
 msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
 msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:104
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:108
 msgid "Decoding"
 msgstr "Dekódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:138
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:142
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:143
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:198
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:202
 msgid "FFmpeg demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:208
 msgid "FFmpeg muxer"
 msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:214 modules/video_filter/scale.c:54
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:218 modules/video_filter/scale.c:58
 msgid "Video scaling filter"
 msgstr "Filter pre škálovanie videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:227
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:231
 msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "Video-filter FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:237
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
 msgstr "Filter pre vystrihovanie a vypĺňanie vo formáte FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:240
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:244
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
 msgstr "Konverzia formátu FFmpeg chroma"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:246
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:250
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
 msgstr "Video-filter pre rozkladanie formátu FFmpeg"
 
@@ -9269,7 +9549,7 @@ msgstr ""
 "+8."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:256
-#: modules/demux/rawdv.c:35 modules/stream_out/transcode.c:175
+#: modules/demux/rawdv.c:39 modules/stream_out/transcode.c:179
 msgid "Hurry up"
 msgstr "Zrýchliť"
 
@@ -9565,8 +9845,8 @@ msgstr ""
 "Kvantizačný faktor I snímok, v porovnaní s P snímkami (hodnota 1.0 napríklad "
 "znamená, že I aj P snímky budú mať rovnakú škálu q)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:240 modules/codec/x264.c:293
-#: modules/demux/mod.c:70
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:240 modules/codec/x264.c:309
+#: modules/demux/mod.c:74
 msgid "Noise reduction"
 msgstr "Redukcia šumu"
 
@@ -9750,154 +10030,154 @@ msgstr "FFmpeg mux"
 msgid "Force use of ffmpeg muxer."
 msgstr "Vynútiť si použitie muxovacieho modulu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:706
-#: modules/gui/macosx/intf.m:707
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:90 modules/gui/macosx/intf.m:707
+#: modules/gui/macosx/intf.m:708
 msgid "Post processing"
 msgstr "Dodatočné spracovávanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:98
 msgid "1 (Lowest)"
 msgstr "1 (Najmenej)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:104
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:108
 msgid "6 (Highest)"
 msgstr "6 (Najviac)"
 
-#: modules/codec/flac.c:179
+#: modules/codec/flac.c:183
 msgid "Flac audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér Flac"
 
-#: modules/codec/flac.c:184
+#: modules/codec/flac.c:188
 msgid "Flac audio encoder"
 msgstr "Audio-enkodér Flac"
 
-#: modules/codec/flac.c:190
+#: modules/codec/flac.c:194
 msgid "Flac audio packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Flac"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:28
+#: modules/codec/fluidsynth.c:32
 msgid "Sound fonts (required)"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukové fonty (vyžaduje sa)"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:30
+#: modules/codec/fluidsynth.c:34
 msgid "A sound fonts file is required for software synthesis."
-msgstr ""
+msgstr "Súbor so zvukovými fontami je potrebný pre softvérovú syntetizáciu."
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:36
+#: modules/codec/fluidsynth.c:40
 msgid "FluidSynth MIDI synthetizer"
-msgstr ""
+msgstr "FluidSynth MIDI syntetizátor"
 
-#: modules/codec/libmpeg2.c:97
+#: modules/codec/libmpeg2.c:101
 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "MPEG I/II video dekodér (s použitím technológie libmpeg2)"
 
-#: modules/codec/lpcm.c:83
+#: modules/codec/lpcm.c:87
 msgid "Linear PCM audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér Linear PCM"
 
-#: modules/codec/lpcm.c:88
+#: modules/codec/lpcm.c:92
 msgid "Linear PCM audio packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Linear PCM"
 
-#: modules/codec/mash.cpp:66
+#: modules/codec/mash.cpp:70
 msgid "Video decoder using openmash"
 msgstr "Video-dekodér"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:111
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:115
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
 msgstr "Audio-dekodér MPEGI/II/III"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:122
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:126
 msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte MPEG I/II/III"
 
-#: modules/codec/png.c:54
+#: modules/codec/png.c:58
 msgid "PNG video decoder"
 msgstr "Video-dekodér PNG"
 
-#: modules/codec/quicktime.c:63
+#: modules/codec/quicktime.c:67
 msgid "QuickTime library decoder"
 msgstr "Dekodér knižnice QuickTime"
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:68
+#: modules/codec/rawvideo.c:72
 msgid "Pseudo raw video decoder"
 msgstr "Video-dekodér pre Pseudo-raw"
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:75
+#: modules/codec/rawvideo.c:79
 msgid "Pseudo raw video packetizer"
 msgstr "Paketizér pre video vo formáte Pseudo raw"
 
-#: modules/codec/realaudio.c:60
+#: modules/codec/realaudio.c:64
 msgid "RealAudio library decoder"
 msgstr "Dekodér knižnice RealAudio"
 
-#: modules/codec/sdl_image.c:55
+#: modules/codec/sdl_image.c:59
 msgid "SDL Image decoder"
 msgstr "Obrazový SDL dekodér"
 
-#: modules/codec/sdl_image.c:56
+#: modules/codec/sdl_image.c:60
 msgid "SDL_image video decoder"
 msgstr "Video-dekodér SDL_image"
 
-#: modules/codec/speex.c:110
+#: modules/codec/speex.c:114
 msgid "Speex audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér Speex"
 
-#: modules/codec/speex.c:115
+#: modules/codec/speex.c:119
 msgid "Speex audio packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Speex"
 
-#: modules/codec/speex.c:120
+#: modules/codec/speex.c:124
 msgid "Speex audio encoder"
 msgstr "Audio-enkodér Speex"
 
-#: modules/codec/speex.c:768 modules/codec/speex.c:785
+#: modules/codec/speex.c:771 modules/codec/speex.c:788
 msgid "Speex comment"
 msgstr "Komentár v súbore Speex"
 
-#: modules/codec/speex.c:768 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:639
+#: modules/codec/speex.c:771 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:537
 msgid "Mode"
 msgstr "Mód"
 
-#: modules/codec/spudec/spudec.c:41
+#: modules/codec/spudec/spudec.c:45
 msgid "DVD subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér DVD titulkov"
 
-#: modules/codec/spudec/spudec.c:48
+#: modules/codec/spudec/spudec.c:52
 msgid "DVD subtitles packetizer"
 msgstr "Paketizér DVD titulkov"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
 msgid "Subtitles text encoding"
 msgstr "Používaná znaková sada"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
 msgid "Set the encoding used in text subtitles"
 msgstr "Nastavte znakovú sadu, ktorá sa bude používať v titulkách."
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:100
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
 msgid "Subtitles justification"
 msgstr "Zarovnávanie titulkov"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:104
 msgid "Set the justification of subtitles"
 msgstr "Tu môžete nastaviť zarovnávanie titulkov."
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
 msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
 msgstr "Automaticky detekovať titulky vo formáte UTF-8"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
 msgid ""
 "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
 msgstr ""
 "Touto voľbou aktivujete automatické rozpoznávanie titulkov vo formáte UTF-8."
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:108
 msgid "Formatted Subtitles"
 msgstr "Formátované titulky"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:109
 msgid ""
 "Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this, "
 "but you can choose to disable all formatting."
@@ -9906,11 +10186,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC podporuje načítavanie formátu titulkov čiastočne, akékoľvek "
 "dodatočné formátovanie titulkov však môžete vypnúť. "
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:112
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:115
 msgid "Text subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér textu titulkov"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:349 modules/codec/subtitles/subsdec.c:385
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:352 modules/codec/subtitles/subsdec.c:388
 msgid ""
 "failed to convert subtitle encoding.\n"
 "Try manually setting a character-encoding before you open the file."
@@ -9918,22 +10198,23 @@ msgstr ""
 "Kódovanie titulkov sa nepodarilo dokončiť. \n"
 "Pred otvorením súboru skúste manuálne nastaviť vhodnú znakovú sadu."
 
-#: modules/codec/subtitles/subsusf.c:208
+#: modules/codec/subtitles/subsusf.c:211
 msgid ""
 "USF subtitles must be in UTF-8 format.\n"
 "This stream contains USF subtitles which aren't."
 msgstr ""
+"USF titulky musia byť vo formáte UTF-8. \n"
+"Tento dátový prúd obsahuje, USF titulky, ktoré však nie sú v tomto formáte."
 
-#: modules/codec/subtitles/t140.c:32
-#, fuzzy
+#: modules/codec/subtitles/t140.c:36
 msgid "T.140 text encoder"
-msgstr "Zobrazovač textov"
+msgstr "Textový enkodér T.140"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:42
+#: modules/codec/svcdsub.c:46
 msgid "Enable debug"
 msgstr "Zapnúť analyzovanie"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:45
+#: modules/codec/svcdsub.c:49
 msgid ""
 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
 "calls                 1\n"
@@ -9943,27 +10224,27 @@ msgstr ""
 "pre zobrazenie volaní zadajte hodnotu 1\n"
 "pre zobrazenie kompletných informácií o pakete zadajte hodnotu 2\n"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:50
+#: modules/codec/svcdsub.c:54
 msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
 msgstr "Dekodér titulkov na SVCD - Philips OGT"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:51
+#: modules/codec/svcdsub.c:55
 msgid "SVCD subtitles"
 msgstr "Titulky na SVCD"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:61
+#: modules/codec/svcdsub.c:65
 msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
 msgstr "Paketizér titulkov vo formáte Philips OGT (SVCD)"
 
-#: modules/codec/tarkin.c:75
+#: modules/codec/tarkin.c:79
 msgid "Tarkin decoder module"
 msgstr "Dekódovací modul Tarkin"
 
-#: modules/codec/telx.c:50
+#: modules/codec/telx.c:54
 msgid "Override page"
 msgstr "Nedodržiavať stránku"
 
-#: modules/codec/telx.c:51
+#: modules/codec/telx.c:55
 msgid ""
 "Override the indicated page, try this if your subtitles don't appear (-1 = "
 "autodetect from TS, 0 = autodetect from teletext, >0 = actual page number, "
@@ -9973,21 +10254,21 @@ msgstr ""
 "použiť (-1 = automaticky detekovať zo súboru TS, 0 = automaticky detekovať "
 "podľa teletextu, >0 = číslo aktuálnej stránky - zvyčajne 888 alebo 889)."
 
-#: modules/codec/telx.c:56
+#: modules/codec/telx.c:60
 msgid "Ignore subtitle flag"
 msgstr "Ingorovať označenie titulkov"
 
-#: modules/codec/telx.c:57
+#: modules/codec/telx.c:61
 msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
 msgstr ""
 "Ignorovať označenie titulkov. Túto voľbu použite v prípade, že sa titulky "
 "nezobrazujú."
 
-#: modules/codec/telx.c:60
+#: modules/codec/telx.c:64
 msgid "Workaround for France"
 msgstr "Opraviť problém s francúzskymi titulkami"
 
-#: modules/codec/telx.c:61
+#: modules/codec/telx.c:65
 msgid ""
 "Some French channels do not flag their subtitling pages correctly due to a "
 "historical interpretation mistake. Try using this wrong interpretation if "
@@ -9997,11 +10278,11 @@ msgstr ""
 "aktivovaní tejto voľby program VLC preskúša použitie iného postupu na "
 "zistenie dostupnosti titulkov."
 
-#: modules/codec/telx.c:67
+#: modules/codec/telx.c:71
 msgid "Teletext subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér teletextových titulkov"
 
-#: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:170
+#: modules/codec/theora.c:96 modules/codec/vorbis.c:174
 msgid ""
 "Enforce a quality between 1 (low) and 10 (high), instead of specifying a "
 "particular bitrate. This will produce a VBR stream."
@@ -10010,23 +10291,23 @@ msgstr ""
 "ako hodnota z rozsahu od 1 (nízka kvalita) do 10 (vysoká kvalita). Výsledný "
 "stream bude mať po použití tejto funkcie variabilný dátový tok."
 
-#: modules/codec/theora.c:99
+#: modules/codec/theora.c:103
 msgid "Theora video decoder"
 msgstr "Video-dekodér Theora"
 
-#: modules/codec/theora.c:105
+#: modules/codec/theora.c:109
 msgid "Theora video packetizer"
 msgstr "Paketizér pre video vo formáte Theora"
 
-#: modules/codec/theora.c:110
+#: modules/codec/theora.c:114
 msgid "Theora video encoder"
 msgstr "Video-enkodér Theora"
 
-#: modules/codec/theora.c:510
+#: modules/codec/theora.c:514
 msgid "Theora comment"
 msgstr "Komentár v súbore Theora"
 
-#: modules/codec/twolame.c:52
+#: modules/codec/twolame.c:56
 msgid ""
 "Force a specific encoding quality between 0.0 (high) and 50.0 (low), instead "
 "of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR stream."
@@ -10036,59 +10317,59 @@ msgstr ""
 "kvalita) do 50.0 (nízka kvalita). Pri použití tejto funkcie bude mať "
 "výsledný stream premenlivý dátový tok (VBR)."
 
-#: modules/codec/twolame.c:55
+#: modules/codec/twolame.c:59
 msgid "Stereo mode"
 msgstr "Stereo-prehrávanie"
 
-#: modules/codec/twolame.c:56
+#: modules/codec/twolame.c:60
 msgid "Handling mode for stereo streams"
 msgstr "Toto nastavenie určuje, ako sa budú prehrávať stereo-streamy."
 
-#: modules/codec/twolame.c:57
+#: modules/codec/twolame.c:61
 msgid "VBR mode"
 msgstr "VBR-mód"
 
-#: modules/codec/twolame.c:59
+#: modules/codec/twolame.c:63
 msgid "Use Variable BitRate. Default is to use Constant BitRate (CBR)."
 msgstr ""
 "Použiť variabilný dátový tok. V predvolenom nastavení sa používa konštantný "
 "dátový tok (CBR)."
 
-#: modules/codec/twolame.c:60
+#: modules/codec/twolame.c:64
 msgid "Psycho-acoustic model"
 msgstr "Psycho-akustický model"
 
-#: modules/codec/twolame.c:62
+#: modules/codec/twolame.c:66
 msgid "Integer from -1 (no model) to 4."
 msgstr "Hodnota od -4 (bez udania modelu) do 4."
 
-#: modules/codec/twolame.c:66
+#: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Dual mono"
 msgstr "Duálne mono"
 
-#: modules/codec/twolame.c:66
+#: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Joint stereo"
 msgstr "Joint stereo"
 
-#: modules/codec/twolame.c:71
+#: modules/codec/twolame.c:75
 msgid "Libtwolame audio encoder"
 msgstr "Audio-enkodér Libtwolame"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:172
+#: modules/codec/vorbis.c:176
 msgid "Maximum encoding bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok pri kódovaní"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:174
+#: modules/codec/vorbis.c:178
 msgid "Maximum bitrate in kbps. This is useful for streaming applications."
 msgstr ""
 "Maximálny dátový tok v kb/s. Toto nastavenie je užitočné najmä v "
 "streamovacích programoch. "
 
-#: modules/codec/vorbis.c:175
+#: modules/codec/vorbis.c:179
 msgid "Minimum encoding bitrate"
 msgstr "Minimálny dátový tok kódovania"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:177
+#: modules/codec/vorbis.c:181
 msgid ""
 "Minimum bitrate in kbps. This is useful for encoding for a fixed-size "
 "channel."
@@ -10096,35 +10377,35 @@ msgstr ""
 "Minimálny dátový tok v kbps. Táto voľba sa najčastejšie používa pri kódovaní "
 "kanálov s fixnou veľkosťou."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:178
+#: modules/codec/vorbis.c:182
 msgid "CBR encoding"
 msgstr "Kódovanie CBR"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:180
+#: modules/codec/vorbis.c:184
 msgid "Force a constant bitrate encoding (CBR)."
 msgstr "Vynútiť si kódovanie konštantnou bitovou rýchlosťou (CBR)."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:184
+#: modules/codec/vorbis.c:188
 msgid "Vorbis audio decoder"
 msgstr "Dekodér Vorbis audio"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:195
+#: modules/codec/vorbis.c:199
 msgid "Vorbis audio packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Vorbis"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:202
+#: modules/codec/vorbis.c:206
 msgid "Vorbis audio encoder"
 msgstr "Audio-enkodér Vorbis"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:644
+#: modules/codec/vorbis.c:648
 msgid "Vorbis comment"
 msgstr "Komentár v súbore Vorbis"
 
-#: modules/codec/x264.c:44
+#: modules/codec/x264.c:51
 msgid "Maximum GOP size"
 msgstr "Maximálna veľkosť GOP"
 
-#: modules/codec/x264.c:45
+#: modules/codec/x264.c:52
 msgid ""
 "Sets maximum interval between IDR-frames.Larger values save bits, thus "
 "improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision."
@@ -10133,11 +10414,11 @@ msgstr ""
 "môžete ušetriť zopár bitov a zlepšiť kvalitu pri danom dátovom toku, avšak "
 "bude to na úkor presnosti pri vyhľadávaní."
 
-#: modules/codec/x264.c:49
+#: modules/codec/x264.c:56
 msgid "Minimum GOP size"
 msgstr "Minimálna veľkosť GOP"
 
-#: modules/codec/x264.c:50
+#: modules/codec/x264.c:57
 msgid ""
 "Sets minimum interval between IDR-frames. In H.264, I-frames do not "
 "necessarily bound a closed GOP because it is allowable for a P-frame to be "
@@ -10149,11 +10430,11 @@ msgid ""
 "frames, but do not start a new GOP."
 msgstr "Nastaví minimálny interval medzi jednotlivými ID-R snímkami."
 
-#: modules/codec/x264.c:59
+#: modules/codec/x264.c:66
 msgid "Extra I-frames aggressivity"
 msgstr "Agresivita Extra I-snímok"
 
-#: modules/codec/x264.c:60
+#: modules/codec/x264.c:67
 msgid ""
 "Scene-cut detection. Controls how aggressively to insert extra I-frames. "
 "With small values of scenecut, the codec often has to force an I-frame when "
@@ -10171,11 +10452,11 @@ msgstr ""
 "scén, čo však môže spôsobiť vznik škaredých artefaktov pri kódovaní. "
 "Povolený rozsah hodnôt je 1-100."
 
-#: modules/codec/x264.c:71
+#: modules/codec/x264.c:78
 msgid "Faster, less precise scenecut detection"
 msgstr "Rýchlejšia, menej precízna detekcia zlomu scén."
 
-#: modules/codec/x264.c:72
+#: modules/codec/x264.c:79
 msgid ""
 "Faster, less precise scenecut detection. Required and implied by multi-"
 "threading."
@@ -10183,19 +10464,19 @@ msgstr ""
 "Rýchla, menej precízna detekcia zlomu scén. Pri multi-vláknach je toto "
 "nastavenia predvolené a nutné."
 
-#: modules/codec/x264.c:76
+#: modules/codec/x264.c:83
 msgid "B-frames between I and P"
 msgstr "Počet B snímok medzi snímkami I a P."
 
-#: modules/codec/x264.c:77
+#: modules/codec/x264.c:84
 msgid "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
 msgstr "Počet nepretržitých B-snímok medzi snímkami I a P. (1-16)"
 
-#: modules/codec/x264.c:80
+#: modules/codec/x264.c:87
 msgid "Adaptive B-frame decision"
 msgstr "Adaptívne rozhodovanie o B-snímkach"
 
-#: modules/codec/x264.c:81
+#: modules/codec/x264.c:88
 msgid ""
 "Force the specified number of consecutive B-frames to be used, except "
 "possibly before an I-frame."
@@ -10203,11 +10484,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať počet B-snímkov, ktoré sa majú použiť. Tento počet nezahŕňa "
 "tie snímky, ktoré sa vyskytujú priamo pred I-snímkami."
 
-#: modules/codec/x264.c:84
+#: modules/codec/x264.c:91
 msgid "Influence (bias) B-frames usage"
 msgstr "Vplyv použitia B-snímok"
 
-#: modules/codec/x264.c:85
+#: modules/codec/x264.c:92
 msgid ""
 "Bias the choice to use B-frames. Positive values cause more B-frames, "
 "negative values cause less B-frames."
@@ -10216,11 +10497,11 @@ msgstr ""
 "hodnotu, použije sa viac B-snímok, ak zadáte nejakú zápornú hodnotu, počet B-"
 "snímok sa zníži."
 
-#: modules/codec/x264.c:88
+#: modules/codec/x264.c:95
 msgid "Keep some B-frames as references"
 msgstr "Ponechať niektoré B-snímky ako referenčné"
 
-#: modules/codec/x264.c:89
+#: modules/codec/x264.c:96
 msgid ""
 "Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. Keeps "
 "the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders frame "
@@ -10229,11 +10510,11 @@ msgstr ""
 "Povoľuje použitie B-snímok ako referenčných. Podľa výskytu referenčných "
 "snímok možno v predstihu predpovedať výskyt iných snímok. "
 
-#: modules/codec/x264.c:93
+#: modules/codec/x264.c:100
 msgid "CABAC"
 msgstr "CABAC"
 
-#: modules/codec/x264.c:94
+#: modules/codec/x264.c:101
 msgid ""
 "CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Slightly slows down "
 "encoding and decoding, but should save 10 to 15% bitrate."
@@ -10241,11 +10522,11 @@ msgstr ""
 "CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Kódovanie a dekódovanie "
 "sa síce trochu spomalí, ale dátový tok sa zmenší o 10-15 %."
 
-#: modules/codec/x264.c:98
+#: modules/codec/x264.c:105
 msgid "Number of reference frames"
 msgstr "Počet referenčných snímok"
 
-#: modules/codec/x264.c:99
+#: modules/codec/x264.c:106
 msgid ""
 "Number of previous frames used as predictors. This is effective in Anime, "
 "but seems to make little difference in live-action source material. Some "
@@ -10255,21 +10536,21 @@ msgstr ""
 "voľba je najefektívnejšia pri animáciach. Niektoré dekodéry nie sú schopné "
 "rozoznávať vysoké hodnoty ref. snímok. Zadávajte hodnoty z rozsahu 1 - 16."
 
-#: modules/codec/x264.c:104
+#: modules/codec/x264.c:111
 msgid "Skip loop filter"
 msgstr "Filter pre preskakovanie slučiek"
 
-#: modules/codec/x264.c:105
+#: modules/codec/x264.c:112
 msgid "Deactivate the deblocking loop filter (decreases quality)."
 msgstr ""
 "Touto voľbou deaktivujete filtrovanie slučiek (pozor, pravdepodobne sa zníži "
 "kvalita videa)."
 
-#: modules/codec/x264.c:107
+#: modules/codec/x264.c:114
 msgid "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters alpha:beta"
 msgstr "Parametre AlphaC0 a Beta. Parametre zadajte v poradí alpha:beta."
 
-#: modules/codec/x264.c:108
+#: modules/codec/x264.c:115
 msgid ""
 "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters. Range -6 to 6 for both alpha and "
 "beta parameters. -6 means light filter, 6 means strong."
@@ -10277,11 +10558,11 @@ msgstr ""
 "Parametre AlphaC0 a Beta pre filter slučiek. Parametre by mali byť z rozsahu "
 "-6 až 6. Hodnota -6 = jemné filtrovanie, 6 = dôkladné filtrovanie."
 
-#: modules/codec/x264.c:112
+#: modules/codec/x264.c:119
 msgid "H.264 level"
 msgstr "Úroveň H.264"
 
-#: modules/codec/x264.c:113
+#: modules/codec/x264.c:120
 msgid ""
 "Specify H.264 level (as defined by Annex A of the standard). Levels are not "
 "enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of "
@@ -10292,19 +10573,19 @@ msgstr ""
 "ostatnými nastaveniami kódovania. Hodnoty, ktoré zadáte, musia byť v rozsahu "
 "od 1 do 5.1 (hodnoty od 10 do 51 sú tiež povolené)."
 
-#: modules/codec/x264.c:122
+#: modules/codec/x264.c:129
 msgid "Interlaced mode"
 msgstr "Rozkladový mód"
 
-#: modules/codec/x264.c:123
+#: modules/codec/x264.c:130
 msgid "Pure-interlaced mode."
 msgstr "Čistý rozkladový mód"
 
-#: modules/codec/x264.c:128
+#: modules/codec/x264.c:135
 msgid "Set QP"
 msgstr "Nastaviť kvantizačný parameter"
 
-#: modules/codec/x264.c:129
+#: modules/codec/x264.c:136
 msgid ""
 "This selects the quantizer to use. Lower values result in better fidelity, "
 "but higher bitrates. 26 is a good default value. Range 0 (lossless) to 51."
@@ -10315,69 +10596,69 @@ msgstr ""
 "Môžete však zadať aj inú hodnotu, tá však musí byť v rozsahu 0 (bezstratové) "
 "- 51."
 
-#: modules/codec/x264.c:133
+#: modules/codec/x264.c:140
 msgid "Quality-based VBR"
 msgstr "Variabilný tok dát s dôrazom na kvalitu"
 
-#: modules/codec/x264.c:134
+#: modules/codec/x264.c:141
 msgid "1-pass Quality-based VBR. Range 0 to 51."
 msgstr "Jednoprechodový VBR mód s dôrazom na kvalitu. Od 0 do 51."
 
-#: modules/codec/x264.c:136
+#: modules/codec/x264.c:143
 msgid "Min QP"
 msgstr "Minimálna hodnota kvantizácie"
 
-#: modules/codec/x264.c:137
+#: modules/codec/x264.c:144
 msgid "Minimum quantizer parameter. 15 to 35 seems to be a useful range."
 msgstr "Minimálna hodnota kvantizácie. Zadávajte hodnotu v rozsahu 15-35."
 
-#: modules/codec/x264.c:140
+#: modules/codec/x264.c:147
 msgid "Max QP"
 msgstr "Maximálna hodnota kvantizácie"
 
-#: modules/codec/x264.c:141
+#: modules/codec/x264.c:148
 msgid "Maximum quantizer parameter."
 msgstr "Maximálna hodnota kvantizácie."
 
-#: modules/codec/x264.c:143
+#: modules/codec/x264.c:150
 msgid "Max QP step"
 msgstr "Max. krok pre nastavenie parametrov kvantizéra"
 
-#: modules/codec/x264.c:144
+#: modules/codec/x264.c:151
 msgid "Max QP step between frames."
 msgstr "Maximálny krok medzi jednotlivými snímkami."
 
-#: modules/codec/x264.c:146
+#: modules/codec/x264.c:153
 msgid "Average bitrate tolerance"
 msgstr "Tolerovať odchýlku v dátovom toku"
 
-#: modules/codec/x264.c:147
+#: modules/codec/x264.c:154
 msgid "Allowed variance in average bitrate (in kbits/s)."
 msgstr "Povolená odchýlka v priemernom dátovom toku (v kb/s)."
 
-#: modules/codec/x264.c:150
+#: modules/codec/x264.c:157
 msgid "Max local bitrate"
 msgstr "Max. lokálny dátový tok"
 
-#: modules/codec/x264.c:151
+#: modules/codec/x264.c:158
 msgid "Sets a maximum local bitrate (in kbits/s)."
 msgstr "Tu môžete nastaviť maximálny lokálny dátový tok v kb/s."
 
-#: modules/codec/x264.c:153
+#: modules/codec/x264.c:160
 msgid "VBV buffer"
 msgstr "Vyrovnávacia pamäť VBV"
 
-#: modules/codec/x264.c:154
+#: modules/codec/x264.c:161
 msgid "Averaging period for the maximum local bitrate (in kbits)."
 msgstr ""
 "Priemerná perióda, počas ktorej sa používa maximálny dátový tok (v "
 "kilobitoch)."
 
-#: modules/codec/x264.c:157
+#: modules/codec/x264.c:164
 msgid "Initial VBV buffer occupancy"
 msgstr "Počiatočné obsadenie vyrovnávacej pamäte pre VBV"
 
-#: modules/codec/x264.c:158
+#: modules/codec/x264.c:165
 msgid ""
 "Sets the initial buffer occupancy as a fraction of the buffer size. Range "
 "0.0 to 1.0."
@@ -10385,39 +10666,39 @@ msgstr ""
 "Nastaví počiatočné obsadenie vyrovnávacej pamäte. Môžete zadávať hodnoty v "
 "rozsahu od 0.0 do 1.0."
 
-#: modules/codec/x264.c:162
+#: modules/codec/x264.c:169
 msgid "QP factor between I and P"
 msgstr "Kvantizačný faktor medzi snímkami I a P"
 
-#: modules/codec/x264.c:163
+#: modules/codec/x264.c:170
 msgid "QP factor between I and P. Range 1.0 to 2.0."
 msgstr ""
 "Kvantizačný faktor medzi snímkami I a P. Môžete zadávať hodnoty v rozsahu "
 "1.0 - 2.0."
 
-#: modules/codec/x264.c:166
+#: modules/codec/x264.c:173
 msgid "QP factor between P and B"
 msgstr "Kvantizačný faktor medzi snímkami P a B"
 
-#: modules/codec/x264.c:167
+#: modules/codec/x264.c:174
 msgid "QP factor between P and B. Range 1.0 to 2.0."
 msgstr ""
 "Kvantizačný faktor medzi snímkami P a B. Môžete zadávať hodnoty v rozsahu "
 "1.0 - 2.0."
 
-#: modules/codec/x264.c:169
+#: modules/codec/x264.c:176
 msgid "QP difference between chroma and luma"
 msgstr "Rozdiel kvantizačných parametrov medzi režimami chroma a luma"
 
-#: modules/codec/x264.c:170
+#: modules/codec/x264.c:177
 msgid "QP difference between chroma and luma."
 msgstr "Rozdiel kvantizačných parametrov medzi režimami chroma a luma."
 
-#: modules/codec/x264.c:172
+#: modules/codec/x264.c:179
 msgid "Multipass ratecontrol"
 msgstr "Kontrola rýchlosti "
 
-#: modules/codec/x264.c:173
+#: modules/codec/x264.c:180
 msgid ""
 "Multipass ratecontrol:\n"
 " - 1: First pass, creates stats file\n"
@@ -10429,21 +10710,21 @@ msgstr ""
 "- 2: posledný prechod, neprepisovať hodnoty v štatistickom súbore\n"
 "- 3: N-tý prechod, prepísať hodnoty v štatistickom súbore\n"
 
-#: modules/codec/x264.c:178
+#: modules/codec/x264.c:185
 msgid "QP curve compression"
 msgstr "Kompresia krivky kvantizačného parametra"
 
-#: modules/codec/x264.c:179
+#: modules/codec/x264.c:186
 msgid "QP curve compression. Range 0.0 (CBR) to 1.0 (QCP)."
 msgstr ""
 "Kompresia krivky kvantizačného parametra. Môžete zadávať hodnoty v rozsahu "
 "0.0 (CBR) -  1.0 (QCP)."
 
-#: modules/codec/x264.c:181 modules/codec/x264.c:185
+#: modules/codec/x264.c:188 modules/codec/x264.c:192
 msgid "Reduce fluctuations in QP"
 msgstr "Redukovať výkyvy v kvantizačných parametroch"
 
-#: modules/codec/x264.c:182
+#: modules/codec/x264.c:189
 msgid ""
 "This reduces the fluctuations in QP before curve compression. Temporally "
 "blurs complexity."
@@ -10451,7 +10732,7 @@ msgstr ""
 "Týmto môžete zredukovať výkyvy v kvantizačných parametroch ešte predtým, že "
 "sa skomprimuje krivka. "
 
-#: modules/codec/x264.c:186
+#: modules/codec/x264.c:193
 msgid ""
 "This reduces the fluctations in QP after curve compression. Temporally blurs "
 "quants."
@@ -10459,11 +10740,11 @@ msgstr ""
 "Týmto môžete zredukovať výkyvy v kvantizačných parametroch po kompresií "
 "krivky."
 
-#: modules/codec/x264.c:191
+#: modules/codec/x264.c:198
 msgid "Partitions to consider"
 msgstr "Partície, brané do úvahy"
 
-#: modules/codec/x264.c:192
+#: modules/codec/x264.c:199
 msgid ""
 "Partitions to consider in analyse mode: \n"
 " - none  : \n"
@@ -10482,19 +10763,19 @@ msgstr ""
 " - all   : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8,p4x4   (všetky)\n"
 "(p4x4 vyžaduje p8x8. i8x8 vyžaduje 8x8dct)."
 
-#: modules/codec/x264.c:200
+#: modules/codec/x264.c:207
 msgid "Direct MV prediction mode"
 msgstr "Mód predpovedania Direct MV"
 
-#: modules/codec/x264.c:201
+#: modules/codec/x264.c:208
 msgid "Direct MV prediction mode."
 msgstr "Mód predpovedania Direct MV."
 
-#: modules/codec/x264.c:204
+#: modules/codec/x264.c:211
 msgid "Direct prediction size"
 msgstr "Veľkosť priamej predpovede"
 
-#: modules/codec/x264.c:205
+#: modules/codec/x264.c:212
 msgid ""
 "Direct prediction size:  -  0: 4x4\n"
 " -  1: 8x8\n"
@@ -10504,19 +10785,36 @@ msgstr ""
 " -  1: 8x8\n"
 " - -1: najmenšia možná hodnota zodpovedajúca nastavenej úrovni\n"
 
-#: modules/codec/x264.c:211
+#: modules/codec/x264.c:218
 msgid "Weighte