l10n: Slovak update
authorMarián Hikaník <mhikanik@users.sourceforge.net>
Mon, 12 May 2014 21:08:14 +0000 (17:08 -0400)
committerChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
Mon, 12 May 2014 21:44:53 +0000 (17:44 -0400)
Signed-off-by: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
po/sk.po

index c51f760..3c0d287 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,16 +1,17 @@
 # Slovak translation
-# Copyright (C) 2013 VideoLAN
+# Copyright (C) 2014 VideoLAN
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 #
 # Translators:
-# Marian Hikanik <mhikanik@users.sourceforge.net>, 2012-2014
+# mhikanik <podnety@mojepreklady.net>, 2013-2014
+# mhikanik <podnety@mojepreklady.net>, 2012-2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-01-29 20:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-09 11:00+0000\n"
-"Last-Translator: mhikanik <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 16:23+0000\n"
+"Last-Translator: mhikanik <podnety@mojepreklady.net>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
 "language/sk/)\n"
 "Language: sk\n"
@@ -42,9 +43,9 @@ msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:220
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1076
+#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
@@ -73,21 +74,21 @@ msgid "Settings for VLC's control interfaces"
 msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2866 src/input/es_out.c:2907
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
 #: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:377
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:551
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:222
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:704 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:735
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -100,7 +101,7 @@ msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:743
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
@@ -109,7 +110,7 @@ msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:387 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
@@ -127,7 +128,7 @@ msgid "General settings for audio output modules."
 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
@@ -136,19 +137,19 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2869 src/input/es_out.c:2951
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:390
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:552
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:224
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:709
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:353
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -249,7 +250,6 @@ msgid "General input settings. Use with care..."
 msgstr "Všeobecné nastavenia vstupu. Venujte im zvýšenú pozornosť..."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
-#: modules/access/avio.h:56
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstup streamu"
 
@@ -355,7 +355,7 @@ msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1112
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
@@ -385,7 +385,7 @@ msgstr ""
 "položiek do playlistu."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1401
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
@@ -397,9 +397,9 @@ msgstr "Pokročilé nastavenia. Ich zmene venujte zvýšenú pozornosť..."
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:133
-#: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:340
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:354
+#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
+#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
@@ -491,12 +491,12 @@ msgid "&About"
 msgstr "&O programe"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:438 modules/gui/macosx/MainMenu.m:350
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:457 modules/gui/macosx/MainMenu.m:464
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1194 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1195
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1196 modules/gui/macosx/playlist.m:517
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:243
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
@@ -532,24 +532,24 @@ msgstr "Stream..."
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:404
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:364 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1475
+#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:424
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1470
+#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1465
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:382
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
 msgid "Random Off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
@@ -578,8 +578,8 @@ msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1399
+#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
@@ -651,11 +651,11 @@ msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
 
 #: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
 #: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1000 modules/video_filter/postproc.c:234
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:126
+#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spektrometer"
 
@@ -672,7 +672,7 @@ msgid "Vu meter"
 msgstr "Vu meter"
 
 #: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:143 share/lua/http/index.html:219
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
@@ -684,8 +684,8 @@ msgstr "Filtre zvuku"
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
 msgid "Stereo audio mode"
 msgstr "Režim stereo"
 
@@ -705,13 +705,13 @@ msgstr "Stereo"
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1318
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1361
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
@@ -720,11 +720,11 @@ msgstr "Vľavo"
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
@@ -737,7 +737,7 @@ msgstr "Reverzné stereo"
 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:957
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
@@ -942,10 +942,10 @@ msgstr "Vyhľadanie v prehliadači"
 msgid "Browser Stop"
 msgstr "Zastavenie v prehliadači"
 
-#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:518
+#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:172
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
@@ -1139,7 +1139,7 @@ msgstr "Nenast."
 msgid "Up"
 msgstr "Nahor"
 
-#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
 msgid "Volume Down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
@@ -1147,7 +1147,7 @@ msgstr "Znížiť hlasitosť"
 msgid "Volume Mute"
 msgstr "Stlmiť hlasitosť"
 
-#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
+#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
 msgid "Volume Up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
@@ -1193,9 +1193,9 @@ msgid "decoder"
 msgstr "dekodér"
 
 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:255 modules/codec/avcodec/encoder.c:263
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:297 modules/codec/avcodec/encoder.c:769
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:822 modules/stream_out/es.c:362
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
 #: modules/stream_out/es.c:377
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie / prekódovanie sa nepodarilo"
@@ -1209,11 +1209,11 @@ msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť modul %s."
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
 
-#: src/input/decoder.c:720
+#: src/input/decoder.c:723
 msgid "No suitable decoder module"
 msgstr "Nie je dostupný žiadny vhodný modul dekodéra"
 
-#: src/input/decoder.c:721
+#: src/input/decoder.c:724
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
@@ -1224,7 +1224,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:523
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
@@ -1234,8 +1234,8 @@ msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
 #: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
-#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371
+#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
@@ -1247,132 +1247,131 @@ msgstr "Kódované"
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
-#: src/input/es_out.c:2005
+#: src/input/es_out.c:1989
 #, c-format
 msgid "Closed captions %u"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
 
-#: src/input/es_out.c:2856
+#: src/input/es_out.c:2840
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Stream %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2872 src/input/es_out.c:2987 modules/access/imem.c:64
+#: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2951
-#: src/input/es_out.c:2987 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197
+#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
+#: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
 #: modules/gui/macosx/output.m:144
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:2883
+#: src/input/es_out.c:2867
 msgid "Original ID"
 msgstr "Originálne ID"
 
-#: src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2894 modules/access/imem.c:67
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:711 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:737
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:2898 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
-#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:513
+#: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:2901 src/input/meta.c:61
+#: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/input/es_out.c:2910 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
-#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
+#: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
+#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:2915 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
+#: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:2915
+#: src/input/es_out.c:2899
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2925
+#: src/input/es_out.c:2909
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorku"
 
-#: src/input/es_out.c:2930 modules/access_output/shout.c:92
+#: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:2930
+#: src/input/es_out.c:2914
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2942
+#: src/input/es_out.c:2926
 msgid "Track replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
 
-#: src/input/es_out.c:2944
+#: src/input/es_out.c:2928
 msgid "Album replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
 
-#: src/input/es_out.c:2945
+#: src/input/es_out.c:2929
 #, c-format
 msgid "%.2f dB"
 msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:732
+#: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:2959
+#: src/input/es_out.c:2943
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:2969 src/input/es_out.c:2972 modules/access/imem.c:93
-#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:42
+#: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
 #: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Frekvencia snímok"
 
-#: src/input/es_out.c:2980
+#: src/input/es_out.c:2964
 msgid "Decoded format"
 msgstr "Dekódovaný formát"
 
-#: src/input/input.c:2427
+#: src/input/input.c:2426
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2428
+#: src/input/input.c:2427
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2549
+#: src/input/input.c:2548
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2550
+#: src/input/input.c:2549
 #, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
@@ -1381,21 +1380,21 @@ msgstr ""
 "záznamom činnosti programu."
 
 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
-#: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/macosx/open.m:176
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/open.m:174
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:483
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:497 modules/mux/asf.c:56
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:492
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:506 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1130
+#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1115
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
 msgid "Artist"
 msgstr "Interpret"
 
-#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1079
+#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1076
 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
@@ -1425,17 +1424,17 @@ msgstr "Dátum"
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:186
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
+#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:184
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
-msgstr "URL adresa"
+msgstr "Adresa URL"
 
 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1088
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
@@ -1445,7 +1444,7 @@ msgstr "Kódované"
 
 #: src/input/meta.c:70
 msgid "Artwork URL"
-msgstr "URL diela"
+msgstr "Adresa URL diela"
 
 #: src/input/meta.c:71
 msgid "Track ID"
@@ -1459,9 +1458,9 @@ msgstr "Záložka"
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:374
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/open.m:175
-#: modules/gui/macosx/open.m:177 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/open.m:173
+#: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
@@ -1469,13 +1468,13 @@ msgstr "Kapitola"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:397
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
 msgid "Video Track"
-msgstr "Video-stopa"
+msgstr "Stopa s videom"
 
-#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
@@ -1501,11 +1500,11 @@ msgstr "Titul %i%s"
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:402
+#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:399
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:392
+#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:389
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
@@ -1544,7 +1543,7 @@ msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc.c:625
+#: src/libvlc.c:611
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
@@ -1553,7 +1552,7 @@ msgstr ""
 "zadajte príkaz 'cvlc'."
 
 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
-#: src/libvlc-module.c:2548 src/video_output/vout_intf.c:184
+#: src/libvlc-module.c:2532 src/video_output/vout_intf.c:184
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
@@ -1706,8 +1705,8 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
-#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:421
+#: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
+#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
@@ -1779,8 +1778,8 @@ msgstr ""
 "možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
 "začiatkom prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:429
+#: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
@@ -1792,7 +1791,7 @@ msgstr ""
 "Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
+#: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
@@ -1809,13 +1808,11 @@ msgstr ""
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:827
+#: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:818
 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:125
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:558
-#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:878
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:566
+#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:897
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
 msgid "Auto"
 msgstr "Automaticky"
 
@@ -1900,10 +1897,10 @@ msgstr ""
 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
 #: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:252
-#: modules/gui/macosx/open.m:278 modules/gui/macosx/open.m:279
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:250
+#: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/macosx/open.m:277
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215
+#: modules/text_renderer/freetype.c:214
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
@@ -1934,8 +1931,8 @@ msgstr ""
 "Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:396
-#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
+#: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
+#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
@@ -1950,7 +1947,7 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
-#: modules/visualization/visual/visual.c:51 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: modules/visualization/visual/visual.c:50 modules/visualization/vsxu.cpp:55
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
@@ -1965,7 +1962,7 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
-#: modules/visualization/visual/visual.c:55 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: modules/visualization/visual/visual.c:54 modules/visualization/vsxu.cpp:58
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
@@ -2030,7 +2027,7 @@ msgstr ""
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:190
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
 #: modules/video_filter/rss.c:173
@@ -2038,28 +2035,28 @@ msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:174 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:196
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1316
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1359
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1370
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:176 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:198
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:178
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:200
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
@@ -2067,8 +2064,8 @@ msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:180
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:202
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
@@ -2076,8 +2073,8 @@ msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:182
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:204
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
@@ -2085,8 +2082,8 @@ msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:184
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:206
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
@@ -2143,7 +2140,7 @@ msgstr ""
 "tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
 #: src/libvlc-module.c:311 src/video_output/vout_intf.c:274
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:347
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
@@ -2199,17 +2196,17 @@ msgstr ""
 "Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
 
 #: src/libvlc-module.c:338 src/libvlc-module.c:340
-#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:406
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Odstrániť prekladanie"
 
 #: src/libvlc-module.c:348 src/video_output/interlacing.c:196
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/MainMenu.m:408
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
 msgid "Deinterlace mode"
 msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
@@ -2269,8 +2266,8 @@ msgstr ""
 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
+#: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
@@ -2477,7 +2474,7 @@ msgstr ""
 "tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
 "16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
-#: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
+#: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Preskakovať snímky"
 
@@ -2632,22 +2629,21 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:540 src/video_output/vout_intf.c:96
 #: src/video_output/vout_intf.c:114 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:834
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:601
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1214
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1287
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:520 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:674
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:923 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:771
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:600
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1211
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:527
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:777 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:58
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:545
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
-#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1452
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1456
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:998 modules/gui/macosx/wizard.m:351
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1024
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:289
+#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:994 modules/gui/macosx/wizard.m:351
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1023
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
@@ -2719,7 +2715,7 @@ msgstr ""
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
+#: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
@@ -2727,7 +2723,7 @@ msgstr "Zvuková stopa"
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
+#: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
 msgid "Subtitle track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
@@ -2826,7 +2822,7 @@ msgstr "Opakovania vstupu"
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:150
+#: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:148
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
@@ -2834,7 +2830,7 @@ msgstr "Čas spustenia"
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:152
+#: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:150
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
@@ -2907,12 +2903,12 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:350
+#: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:203
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351
 msgid "Record directory or filename"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
 
-#: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
+#: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:205
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
 
@@ -2979,7 +2975,7 @@ msgstr ""
 "modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
 "podsnímok. "
 
-#: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:302
+#: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
@@ -3000,9 +2996,9 @@ msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
 #: src/libvlc-module.c:703 src/libvlc-module.c:1634 src/text/iso-639_def.h:145
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:385
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
@@ -3282,8 +3278,9 @@ msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
 msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
 
 #: src/libvlc-module.c:842
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
+"This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
 "revoked certificates in TLS sessions."
 msgstr ""
 "Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na zabránenie "
@@ -3770,7 +3767,7 @@ msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
 msgid "Use only one instance when started from file manager"
 msgstr "Použiť len jednu inštanciu pri spustení zo správcu súborov"
 
@@ -3794,7 +3791,7 @@ msgstr ""
 "môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:534
+#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
 msgstr "Pri režime jednej inštancie zaradiť položky do playlistu"
 
@@ -3949,7 +3946,7 @@ msgstr ""
 "Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
 "programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:533
+#: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
 msgid "Display playlist tree"
 msgstr "Zobraziť členenie playlistu"
 
@@ -3967,7 +3964,7 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
 "programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1938
+#: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1910
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovať"
 
@@ -3992,11 +3989,11 @@ msgstr ""
 "hlasitosť, pozíciu, alebo je možné udalosť vyvolanú kolieskom aj ignorovať"
 
 #: src/libvlc-module.c:1203 src/video_output/vout_intf.c:284
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1502 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1512
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1490 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:342
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
@@ -4017,7 +4014,7 @@ msgstr ""
 "režimu."
 
 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:52
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:410
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
@@ -4043,7 +4040,7 @@ msgstr "Len prehrať"
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:358
+#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Faster"
@@ -4053,7 +4050,7 @@ msgstr "Rýchlejšie"
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:356
+#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Slower"
@@ -4072,23 +4069,23 @@ msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:865
+#: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:864
 msgid "Faster (fine)"
 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:873
+#: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:872
 msgid "Slower (fine)"
 msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1223 modules/control/hotkeys.c:208
-#: modules/gui/macosx/about.m:274 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:420
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:467 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1461
+#: modules/gui/macosx/about.m:271 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:724
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:725 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1449
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1561
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
@@ -4099,10 +4096,10 @@ msgstr ""
 "zaradený v playliste"
 
 #: src/libvlc-module.c:1225 modules/control/hotkeys.c:212
-#: modules/gui/macosx/about.m:275 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:749
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:750 modules/gui/macosx/fspanel.m:416
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:460
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1460
+#: modules/gui/macosx/about.m:272 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:713
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:714 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1448
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
@@ -4113,11 +4110,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:470
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:351 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1456
+#: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:436
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:350 modules/gui/macosx/MainMenu.m:457
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:464 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1444
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:180
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
@@ -4127,10 +4124,10 @@ msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávan
 
 #: src/libvlc-module.c:1229 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:108 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:64
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:444 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:161
-#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:289
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1367
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:436 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:166
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:188 modules/video_filter/marq.c:161
+#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
@@ -4210,7 +4207,7 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:402
+#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:396
 msgid "Next frame"
 msgstr "Ďalšia snímka"
 
@@ -4253,7 +4250,7 @@ msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
 #: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:159
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:936
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:935
 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
@@ -4309,7 +4306,7 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:397
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:394
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
@@ -4371,9 +4368,9 @@ msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:489 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:461 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1493
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:455 modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:460 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1481
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
@@ -4727,7 +4724,7 @@ msgstr "Vytvoriť snímku z videa"
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímka a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:352
+#: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:351
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129
 #: modules/stream_out/record.c:60
@@ -4803,8 +4800,8 @@ msgid "Cycle through available audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
 
 #: src/libvlc-module.c:1560 src/video_output/vout_intf.c:290
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:397 modules/gui/macosx/MainMenu.m:472
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1489
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
@@ -4819,11 +4816,11 @@ msgstr "Pod-obrázky"
 
 #: src/libvlc-module.c:1643 modules/codec/subsdec.c:181
 #: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:47
-#: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:172
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:701 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:745
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:748
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
@@ -4859,8 +4856,8 @@ msgstr "Metadáta"
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1879 modules/access/avio.h:46
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
+#: src/libvlc-module.c:1879 modules/access/v4l2/v4l2.c:59
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
@@ -4888,21 +4885,21 @@ msgstr "Zdroj pre informácie o čase"
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2558
+#: src/libvlc-module.c:2542
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2637
+#: src/libvlc-module.c:2621
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2640
+#: src/libvlc-module.c:2624
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2642
+#: src/libvlc-module.c:2626
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4910,21 +4907,21 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2645
+#: src/libvlc-module.c:2629
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
 "režimu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2647
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2649
+#: src/libvlc-module.c:2633
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2651
+#: src/libvlc-module.c:2635
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
@@ -4933,28 +4930,28 @@ msgstr ""
 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
 "k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc-module.c:2655
+#: src/libvlc-module.c:2639
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2657
+#: src/libvlc-module.c:2641
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2659
+#: src/libvlc-module.c:2643
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2661
+#: src/libvlc-module.c:2645
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2663
+#: src/libvlc-module.c:2647
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2701
+#: src/libvlc-module.c:2685
 msgid "main program"
 msgstr "hlavný program"
 
@@ -5001,24 +4998,23 @@ msgstr ""
 msgid "Downloading ..."
 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
 
-#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:712 modules/demux/avi/avi.c:2390
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:402
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:641 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:741
+#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:712 modules/demux/avi/avi.c:2387
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:388 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:403
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:640 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:740
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:105 modules/gui/macosx/controls.m:54
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:368
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:382 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:167
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:365
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:379 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:182
 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:179 modules/gui/macosx/MainWindow.m:184
-#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:190
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:842 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1343
+#: modules/gui/macosx/open.m:126 modules/gui/macosx/open.m:188
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:223 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:838
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:902 modules/gui/macosx/wizard.m:317
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1356
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1424
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:435
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
@@ -5773,17 +5769,17 @@ msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:218 modules/gui/macosx/MainMenu.m:402
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:403 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
-#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1326
+#: src/video_output/vout_intf.c:218 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:402 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:83
+#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1327
 msgid "Crop"
 msgstr "Orezať"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:248 modules/access/decklink.cpp:92
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:400 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1315
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:399 modules/gui/macosx/MainMenu.m:400
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1303
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
@@ -5872,7 +5868,7 @@ msgstr "FFmpeg"
 msgid "FFmpeg access"
 msgstr "Prístup FFmpeg"
 
-#: modules/access/avio.h:50
+#: modules/access/avio.h:49
 msgid "libavformat access output"
 msgstr "Access output libavformat"
 
@@ -5894,7 +5890,7 @@ msgstr ""
 "Použiť menu Blu-ray. Ak je táto voľba zablokovaná, film sa spustí priamo"
 
 #: modules/access/bluray.c:69 modules/services_discovery/udev.c:596
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:299
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
 msgid "Blu-ray"
 msgstr "Blu-ray"
 
@@ -5959,8 +5955,8 @@ msgstr ""
 msgid "Blu-ray error"
 msgstr "Chyba Blu-Ray"
 
-#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
 
@@ -6156,7 +6152,7 @@ msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:804
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:817
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
@@ -6169,8 +6165,8 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:812
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1033
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:825
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1046
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
@@ -6183,7 +6179,7 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:779
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:792
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
@@ -6270,8 +6266,8 @@ msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
 msgstr "Týmto prekročíte nastavenia kanála. Hodnota sa udáva v Hz."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:832
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1053
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:845
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1066
 msgid "Video standard"
 msgstr "Video - štandard"
 
@@ -6487,7 +6483,7 @@ msgstr ""
 "frekvencii. To je potrebné pre ladenie prijímača."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:61
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:953
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:966
 msgid "Modulation / Constellation"
 msgstr "Modulácia / Zostava"
 
@@ -6974,8 +6970,8 @@ msgid "EyeTV input"
 msgstr "Vstup EyeTV"
 
 #: modules/access/file.c:176 modules/access/file.c:298
-#: modules/access/mtp.c:202 modules/access/mtp.c:291 modules/access/vdr.c:367
-#: modules/access/vdr.c:536
+#: modules/access/mtp.c:202 modules/access/mtp.c:291 modules/access/vdr.c:369
+#: modules/access/vdr.c:538
 msgid "File reading failed"
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor"
 
@@ -7062,10 +7058,10 @@ msgid "File input"
 msgstr "Vstup súboru"
 
 #: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:79
-#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/macosx/open.m:130
-#: modules/gui/macosx/open.m:593 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/macosx/open.m:128
+#: modules/gui/macosx/open.m:591 modules/gui/macosx/output.m:133
 #: modules/gui/macosx/output.m:217 modules/gui/macosx/output.m:341
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:581 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:567 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
@@ -7073,7 +7069,7 @@ msgstr "Vstup súboru"
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:359
+#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:360
 msgid "Directory"
 msgstr "Priečinok"
 
@@ -7297,12 +7293,12 @@ msgid "Channels count of an audio elementary stream"
 msgstr "Počet kanálov zvuku pre elementárny stream"
 
 #: modules/access/imem.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:65
-#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1402
+#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:132
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:181
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1401
 #: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:726
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
@@ -7311,10 +7307,10 @@ msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
 msgstr "Šírka elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
 
 #: modules/access/imem.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:66
-#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183
+#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
 #: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:126
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:729
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
@@ -7366,8 +7362,8 @@ msgstr "Funkcia uvoľnenia"
 msgid "Address of the release callback function"
 msgstr "Adresa pre uvoľnenie funkcie spätného volania"
 
-#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1401
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1400
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
@@ -7389,7 +7385,7 @@ msgstr ""
 "Načítať zvukový stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
 "Jack."
 
-#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:884
+#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:897
 msgid "Auto connection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
@@ -7550,7 +7546,7 @@ msgid "RTSP/RTP access and demux"
 msgstr "Prístup a demuxovanie RTSP/RTP"
 
 #: modules/access/live555.cpp:115 modules/access/live555.cpp:116
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:343
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:214
 msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr "Používať RTP protokol v priebehu RTSP (alebo TCP) spojenia"
 
@@ -7578,19 +7574,19 @@ msgstr "Port HTTP tunelu"
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
 msgstr "Port použitý pre tunelovanie RTSP/RTP protokolu cez HTTP protokol."
 
-#: modules/access/live555.cpp:630
+#: modules/access/live555.cpp:626
 msgid "RTSP authentication"
 msgstr "Autentifikácia RTSP"
 
-#: modules/access/live555.cpp:631
+#: modules/access/live555.cpp:627
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo."
 
-#: modules/access/live555.cpp:655
+#: modules/access/live555.cpp:651
 msgid "RTSP connection failed"
 msgstr "Spojenie RTSP zlyhalo"
 
-#: modules/access/live555.cpp:656
+#: modules/access/live555.cpp:652
 msgid "Access to the stream is denied by the server configuration."
 msgstr "Prístup k streamu je odmietnutý z dôvodu konfigurácie servera."
 
@@ -7649,11 +7645,11 @@ msgstr "Vstup MTP"
 msgid "MTP"
 msgstr "MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:203 modules/access/vdr.c:368
+#: modules/access/mtp.c:203 modules/access/vdr.c:370
 msgid "VLC could not read the file."
 msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
 
-#: modules/access/mtp.c:292 modules/access/vdr.c:536
+#: modules/access/mtp.c:292 modules/access/vdr.c:538
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\". (%m)"
@@ -7663,7 +7659,7 @@ msgid "Capture the audio stream in stereo."
 msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
 
 #: modules/access/oss.c:67 modules/access_output/shout.c:95
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
@@ -7749,8 +7745,7 @@ msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
 #: modules/access_output/http.c:54 modules/access/vnc.c:47
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:314
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:373
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:185
 #: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:53
 #: modules/lua/vlc.c:69 modules/misc/audioscrobbler.c:116
 #: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:180
@@ -8221,16 +8216,16 @@ msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:44
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1090
+#: modules/access/screen/screen.c:43
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1103
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Cieľová frekvencia snímok pre záznam."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:47
+#: modules/access/screen/screen.c:46
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:49
+#: modules/access/screen/screen.c:48
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
@@ -8239,70 +8234,70 @@ msgstr ""
 "preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že funkcia "
 "je zablokovaná)."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:54 modules/access/screen/screen.c:58
+#: modules/access/screen/screen.c:53 modules/access/screen/screen.c:57
 msgid "Subscreen top left corner"
 msgstr "Ľavý horný roh pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:56
+#: modules/access/screen/screen.c:55
 msgid "Top coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Horná súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:59
 msgid "Left coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Ľavá súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/open.m:214
+#: modules/access/screen/screen.c:61 modules/gui/macosx/open.m:212
 msgid "Subscreen width"
 msgstr "Šírka pod-obrázka"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/open.m:215
+#: modules/access/screen/screen.c:63 modules/gui/macosx/open.m:213
 msgid "Subscreen height"
 msgstr "Výška pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:66 modules/access/screen/xcb.c:58
-#: modules/gui/macosx/open.m:216
+#: modules/access/screen/screen.c:65 modules/access/screen/xcb.c:58
+#: modules/gui/macosx/open.m:214
 msgid "Follow the mouse"
 msgstr "Sledovať myš"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/xcb.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:67 modules/access/screen/xcb.c:60
 msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
 msgstr "Pri zaznamenávaní do pod-obrázka sledovať myš."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:72
+#: modules/access/screen/screen.c:71
 msgid "Mouse pointer image"
 msgstr "Obrázok kurzora myši"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:74
+#: modules/access/screen/screen.c:73
 msgid ""
 "If specified, will use the image to draw the mouse pointer on the capture."
 msgstr ""
 "Ak je špecifikované, použije sa obrázok na vykreslenie ukazovateľa myši na "
 "snímke."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:79
+#: modules/access/screen/screen.c:78
 msgid "Display ID"
 msgstr "ID displeja"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:81
+#: modules/access/screen/screen.c:80
 msgid "Display ID. If not specified, main display ID is used. "
 msgstr "ID displeja. Ak nie je zadané, používa sa ID hlavného displeja."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:82
+#: modules/access/screen/screen.c:81
 msgid "Screen index"
 msgstr "Index obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:84
+#: modules/access/screen/screen.c:83
 msgid "Index of screen (1, 2, 3, ...). Alternative to Display ID."
 msgstr "Index obrazovky (1, 2, 3, ...). Alternatíva k údaju ID displeja.;"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:97
+#: modules/access/screen/screen.c:96
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:98 modules/access/screen/xcb.c:69
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:609 modules/gui/macosx/open.m:207
-#: modules/gui/macosx/open.m:211 modules/gui/macosx/open.m:495
-#: modules/gui/macosx/open.m:1348 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:679
+#: modules/access/screen/screen.c:97 modules/access/screen/xcb.c:69
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:608 modules/gui/macosx/open.m:205
+#: modules/gui/macosx/open.m:209 modules/gui/macosx/open.m:493
+#: modules/gui/macosx/open.m:1346 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:532
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
@@ -8582,7 +8577,7 @@ msgid "Radio tuner device node."
 msgstr "Uzol zariadenia s tunerom rádia."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1060
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1073
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
@@ -8606,9 +8601,9 @@ msgstr "Obnoviť ovládacie prvky"
 msgid "Reset controls to defaults."
 msgstr "Obnoviť predvolené ovládacie prvky."
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:93
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:263
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1304
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1305
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
@@ -8624,8 +8619,8 @@ msgstr "Automatický jas"
 msgid "Automatically adjust the picture brightness."
 msgstr "Automaticky prispôsobiť jas obrázka."
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:91
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1306
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:92
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1307
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
@@ -8633,10 +8628,10 @@ msgstr "Kontrast"
 msgid "Picture contrast or luma gain."
 msgstr "Kontrast obrazu alebo zisk jasu (luma)."
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:91 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:94
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:134
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1307
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1339
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:91 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:95
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:135
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1308
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1340
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sýtosť"
 
@@ -8644,8 +8639,8 @@ msgstr "Sýtosť"
 msgid "Picture saturation or chroma gain."
 msgstr "Sýtosť obrazu alebo zosilnenie farebnej sýtosti (chroma)."
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1303
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:91
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1304
 msgid "Hue"
 msgstr "Farebný odtieň"
 
@@ -8697,8 +8692,8 @@ msgstr "Vyváženie modrej farby"
 msgid "Blue chroma balance."
 msgstr "Vyváženie sýtosti modrej farby."
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:111 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:95
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1308
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:111 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:96
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1309
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
@@ -8759,7 +8754,7 @@ msgid "50 Hz"
 msgstr "50 Hz"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1191
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1190
 msgid "60 Hz"
 msgstr "60 Hz"
 
@@ -8824,8 +8819,8 @@ msgstr "Vyberte farebný efekt."
 msgid "Black & white"
 msgstr "Čierna & biela farba"
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:136
-#: modules/video_filter/sepia.c:65 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1341
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:137
+#: modules/video_filter/sepia.c:65 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1342
 msgid "Sepia"
 msgstr "Sépia"
 
@@ -8921,7 +8916,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:242 modules/codec/avcodec/avcodec.c:68
 #: modules/codec/x264.c:429 modules/control/hotkeys.c:193
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:75
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:74
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
@@ -9012,7 +9007,7 @@ msgstr "[vcd:][jednotka][#[titul][,[kapitola]]]"
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:272 modules/access/vcdx/access.c:352
 #: modules/access/vcdx/access.c:674 modules/access/vcdx/info.c:229
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:510
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:519
 msgid "Entry"
 msgstr "Záznam"
 
@@ -9021,7 +9016,7 @@ msgid "Segments"
 msgstr "Segmenty"
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:414 modules/access/vcdx/access.c:693
-#: modules/access/vcdx/info.c:232 modules/demux/mkv/demux.cpp:716
+#: modules/access/vcdx/info.c:232 modules/demux/mkv/demux.cpp:711
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
@@ -9029,8 +9024,8 @@ msgstr "Segment"
 msgid "LID"
 msgstr "LID"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:54 modules/gui/macosx/open.m:132
-#: modules/gui/macosx/open.m:595
+#: modules/access/vcdx/info.c:54 modules/gui/macosx/open.m:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:593
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
@@ -9058,9 +9053,9 @@ msgstr "Max. hlasitosť #"
 msgid "Volume Set"
 msgstr "Nastavenie hlasitosti"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:486
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:463 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:365
-#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:422
+#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:452
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:454 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:362
+#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:433
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
@@ -9072,7 +9067,7 @@ msgstr "Systémové ID"
 msgid "Entries"
 msgstr "Záznamy"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:75 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:437
+#: modules/access/vcdx/info.c:75 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:449
 msgid "Tracks"
 msgstr "Stopy"
 
@@ -9210,11 +9205,11 @@ msgstr "VDR"
 msgid "VDR recordings"
 msgstr "Nahrávky VDR"
 
-#: modules/access/vdr.c:809
+#: modules/access/vdr.c:811
 msgid "VDR Cut Marks"
 msgstr "Strihové značky VDR"
 
-#: modules/access/vdr.c:872
+#: modules/access/vdr.c:874
 msgid "Start"
 msgstr "Štart"
 
@@ -9569,7 +9564,7 @@ msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 msgid "Sound Delay"
 msgstr "Oneskorenie zvuku"
 
-#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:75 modules/gui/macosx/open.m:370
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:75 modules/gui/macosx/open.m:368
 #: modules/stream_out/bridge.c:51 modules/stream_out/delay.c:54
 #: modules/video_filter/mosaic.c:154
 msgid "Delay"
@@ -9636,8 +9631,8 @@ msgstr "Zosilnenie zvuku bez efektov"
 msgid "Level of input signal"
 msgstr "Úroveň vstupného signálu"
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:155 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:119
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1379
+#: modules/audio_filter/compressor.c:155 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:120
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1378
 msgid "RMS/peak"
 msgstr "RMS/špička"
 
@@ -9669,8 +9664,8 @@ msgstr "Hraničná úroveň"
 msgid "Set the threshold level in dB (-30 ... 0)."
 msgstr "Nastaviť hraničnú úroveň v dB (-30 ... 0)."
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:169 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:123
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1383
+#: modules/audio_filter/compressor.c:169 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:124
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1382
 msgid "Ratio"
 msgstr "Pomer"
 
@@ -9678,7 +9673,7 @@ msgstr "Pomer"
 msgid "Set the ratio (n:1) (1 ... 20)."
 msgstr "Nastaviť pomer (n:1) (1 ... 20)."
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:172 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:124
+#: modules/audio_filter/compressor.c:172 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:125
 msgid "Knee radius"
 msgstr "Polomer ohybu"
 
@@ -9686,7 +9681,7 @@ msgstr "Polomer ohybu"
 msgid "Set the knee radius in dB (1 ... 10)."
 msgstr "Nastaviť polomer ohybu v dB (1 ... 10)."
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:175 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:125
+#: modules/audio_filter/compressor.c:175 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:126
 msgid "Makeup gain"
 msgstr "Zosilnenie Makeup"
 
@@ -9694,7 +9689,7 @@ msgstr "Zosilnenie Makeup"
 msgid "Set the makeup gain in dB (0 ... 24)."
 msgstr "Nastaviť celkové zosilnenie v dB (0 ... 24)."
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:179 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144
+#: modules/audio_filter/compressor.c:179 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:145
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:67
 msgid "Compressor"
 msgstr "Komprimátor"
@@ -9902,7 +9897,7 @@ msgid "Gain control filter"
 msgstr "Filter pre kontrolu zosilnenia"
 
 #: modules/audio_filter/karaoke.c:35 modules/demux/xiph_metadata.h:49
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:140
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:141
 msgid "Karaoke"
 msgstr "Karaoke"
 
@@ -10111,20 +10106,20 @@ msgid "Width of the virtual room"
 msgstr "Šírka virtuálnej miestnosti"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:61
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:132
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1403
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:133
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1402
 msgid "Wet"
 msgstr "Po aplikovaní efektu (wet)"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:64
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:133
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1404
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:134
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1403
 msgid "Dry"
 msgstr "Pred aplikovaním efektu (dry)"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:67
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:134
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1405
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:135
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1404
 msgid "Damp"
 msgstr "Tlmene"
 
@@ -10133,7 +10128,7 @@ msgid "Audio Spatializer"
 msgstr "Vytváranie priestorového efektu zvuku"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:72
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:145
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:146
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:70
 msgid "Spatializer"
 msgstr "Priestorový efekt"
@@ -10250,11 +10245,11 @@ msgstr "Surround 7.1"
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr "Zvukový výstup ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:368 modules/audio_output/auhal.c:395
+#: modules/audio_output/alsa.c:386 modules/audio_output/auhal.c:358
 msgid "Audio output failed"
 msgstr "Nesprávny výstup zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:369
+#: modules/audio_output/alsa.c:387
 #, c-format
 msgid ""
 "The audio device \"%s\" could not be used:\n"
@@ -10283,7 +10278,7 @@ msgstr "Zvukový výstup AudioQueue (iOS / Mac OS)"
 msgid "Android AudioTrack audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Android AudioTrack"
 
-#: modules/audio_output/audiounit_ios.c:94
+#: modules/audio_output/audiounit_ios.c:89
 msgid "AudioUnit output for iOS"
 msgstr "Výstup AudioUnit pre iOS"
 
@@ -10291,20 +10286,20 @@ msgstr "Výstup AudioUnit pre iOS"
 msgid "Last audio device"
 msgstr "Posledné zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:164
+#: modules/audio_output/auhal.c:161
 msgid "HAL AudioUnit output"
 msgstr "Výstup HAL AudioUnit"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:396
+#: modules/audio_output/auhal.c:359
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
 msgstr "Vybrané zariadenie pre výstup zvuku momentálne používa iný program. "
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:591
+#: modules/audio_output/auhal.c:556
 msgid "Audio device is not configured"
 msgstr "Zvukové zariadenie nie je nakonfigurované"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:592
+#: modules/audio_output/auhal.c:557
 msgid ""
 "You should configure your speaker layout with \"Audio Midi Setup\" in /"
 "Applications/Utilities. VLC will output Stereo only."
@@ -10313,11 +10308,11 @@ msgstr ""
 "\"Nastavenia zvukov Midi\" v časti /Aplikácie/Pomocné programy. VLC použije "
 "iba výstup stereo."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1149
+#: modules/audio_output/auhal.c:1100
 msgid "System Sound Output Device"
 msgstr "Systémové zariadenie pre výstup zvuku"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1224
+#: modules/audio_output/auhal.c:1175
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr "%s (kódovaný výstup)"
@@ -10731,7 +10726,7 @@ msgstr ""
 "4 - vizualizovať oneskorene predpovedané MV pri B snímkach \n"
 "Ak chcete nechať vizualizovať všetky vektory, mali by ste nastaviť hodnotu 7."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:344
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:215
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
 msgstr "Preskočiť filtrovanie slučiek pri dekódovaní formátu H.264"
 
@@ -10851,7 +10846,7 @@ msgstr ""
 "znamená, že I aj P snímky budú mať rovnakú škálu q)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:187 modules/codec/x264.c:360
-#: modules/demux/mod.c:79
+#: modules/demux/mod.c:78
 msgid "Noise reduction"
 msgstr "Redukcia šumu"
 
@@ -11039,17 +11034,17 @@ msgstr ""
 msgid "DirectX Video Acceleration (DXVA) 2.0"
 msgstr "Akcelerácia videa DirectX (DXVA) 2.0"
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:256
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:249
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
 msgstr "\"%s\" nie je kodérom videa."
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:264
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:257
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
 msgstr "\"%s\" nie je kodérom zvuku."
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:302
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:295
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems your Libav/FFmpeg (libavcodec) installation lacks the following "
@@ -11070,11 +11065,11 @@ msgstr ""
 "Preto nie je potrebné, aby ste o tejto chybe informovali tím vývojárov "
 "projektu VideoLAN.\n"
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:770 modules/codec/avcodec/encoder.c:823
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/codec/avcodec/encoder.c:817
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť kodér."
 
-#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:53
+#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:48
 msgid "Video Acceleration (VA) API"
 msgstr "Akcelerácia videa (VA) API"
 
@@ -11422,7 +11417,7 @@ msgstr "Súradnica Y kódovaných titulkov"
 msgid "DVB subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér DVB titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:121 modules/demux/ts.c:3532 modules/demux/ts.c:3589
+#: modules/codec/dvbsub.c:121 modules/demux/ts.c:3530 modules/demux/ts.c:3587
 msgid "DVB subtitles"
 msgstr "Titulky DVB"
 
@@ -11438,41 +11433,41 @@ msgstr "Fiktívny enkodér"
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "Dekodér zvuku AAC (s použitím libfaad2)"
 
-#: modules/codec/faad.c:432
+#: modules/codec/faad.c:430
 msgid "AAC extension"
 msgstr "Prípona AAC"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:67
+#: modules/codec/fdkaac.c:41
 msgid "Encoder Profile"
 msgstr "Profil kodéra"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:68
+#: modules/codec/fdkaac.c:42
 msgid "Encoder Algorithm to use"
 msgstr "Kódovací algoritmus, ktorý sa má použiť"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:70
+#: modules/codec/fdkaac.c:44
 msgid "Enable spectral band replication"
 msgstr "Zapnúť replikovanie spektrálneho pásma"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:71
+#: modules/codec/fdkaac.c:45
 msgid "This is an optional feature only for the AAC-ELD profile"
 msgstr "Toto je voliteľná funkcia len pre profil AAC-ELD"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:73
+#: modules/codec/fdkaac.c:47
 msgid "VBR Quality"
 msgstr "Kvalita VBR"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:74
+#: modules/codec/fdkaac.c:48
 msgid "Quality of the VBR Encoding (0=cbr, 1-5 constant quality vbr, 5 is best"
 msgstr ""
 "Kvalita kódovania VBR (0 = cbr, 1-5 konštantná kvalita vbr, 5 je najlepšia "
 "hodnota)"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:76
+#: modules/codec/fdkaac.c:50
 msgid "Enable afterburner library"
 msgstr "Aktivovať knižnicu afterburner"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:77
+#: modules/codec/fdkaac.c:51
 msgid ""
 "This library will produce higher quality audio at the expense of additional "
 "CPU usage (default is enabled)"
@@ -11480,11 +11475,11 @@ msgstr ""
 "Táto knižnica vytvára zvuk vo vyššej kvalite za cenu väčšieho zaťaženia CPU "
 "(predvolená hodnota = zapnuté)"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:79
+#: modules/codec/fdkaac.c:53
 msgid "Signaling mode of the extension AOT"
 msgstr "Signalizačný režim rozšírenia AOT"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:80
+#: modules/codec/fdkaac.c:54
 msgid ""
 "1 is explicit for SBR and implicit for PS (default), 2 is explicit "
 "hierarchical"
@@ -11492,31 +11487,31 @@ msgstr ""
 "1 je explicitná voľba pre SBR a implicitná pre PS (predvolené), 2 je "
 "explicitne hierarchické"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "AAC-LC"
 msgstr "AAC-LC"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "HE-AAC"
 msgstr "HE-AAC"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "HE-AAC-v2"
 msgstr "HE-AAC-v2"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "AAC-LD"
 msgstr "AAC-LD"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "AAC-ELD"
 msgstr "AAC-ELD"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:100
+#: modules/codec/fdkaac.c:74
 msgid "FDKAAC"
 msgstr "FDKAAC"
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:101
+#: modules/codec/fdkaac.c:75
 msgid "FDK-AAC Audio encoder"
 msgstr "Kodér zvuku FDK-AAC"
 
@@ -11564,7 +11559,7 @@ msgstr ""
 "Polyfónia definuje koľko hlasov je možné prehrávať naraz. Vyšši ahodnota si "
 "vyžaduje viac energie na spracovanie."
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:60 modules/demux/mod.c:82
+#: modules/codec/fluidsynth.c:60 modules/demux/mod.c:81
 msgid "Reverb"
 msgstr "Ozvena"
 
@@ -11621,108 +11616,108 @@ msgstr "Tieň"
 msgid "Outline"
 msgstr "Podčiarknuté"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
 msgid "Black"
 msgstr "Čierna"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Gray"
 msgstr "Šedá"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Silver"
 msgstr "Strieborná"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/ball.c:120 modules/video_filter/marq.c:61
 #: modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "White"
 msgstr "Biela"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Maroon"
 msgstr "Tmavohnedá"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:427
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1006 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:426
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:994 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/ball.c:119 modules/video_filter/colorthres.c:64
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Fuchsia"
 msgstr "Staro-ružová"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:429
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1010 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:428
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:998 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Yellow"
 msgstr "Žltá"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/marq.c:62 modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Olive"
 msgstr "Olivovo-zelená"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:428
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1008 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:427
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:996 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/ball.c:119 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Teal"
 msgstr "Čajovníková zelená"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:63
 #: modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Lime"
 msgstr "Citrusová"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Purple"
 msgstr "Ružová"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Navy"
 msgstr "Námornícka modrá"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/macosx/MainMenu.m:430
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1012 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/macosx/MainMenu.m:429
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1000 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/ball.c:120 modules/video_filter/colorthres.c:64
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:64
 #: modules/video_filter/rss.c:75
@@ -11877,7 +11872,7 @@ msgstr "Titulky (pokročilé)"
 msgid "Subtitle renderers using libass"
 msgstr "Vykresľovače titulkov s použitím libass"
 
-#: modules/codec/libass.c:225 modules/text_renderer/freetype.c:499
+#: modules/codec/libass.c:225 modules/text_renderer/freetype.c:498
 msgid "Building font cache"
 msgstr "Vytváranie vyrovnávacej pamäti pre písmo"
 
@@ -11945,251 +11940,6 @@ msgstr "Opus"
 msgid "PNG video decoder"
 msgstr "Video dekodér PNG"
 
-#: modules/codec/qsv.c:56
-msgid "Enable software mode"
-msgstr "Zapnúť softvérový režim"
-
-#: modules/codec/qsv.c:57
-msgid ""
-"Allow the use of the Intel Media SDK software implementation of the codecs "
-"if no QuickSync Video hardware acceleration is present on the system."
-msgstr ""
-"Umožniť používanie softvérovej implementácie kodekov Intel Media SDK, ak nie "
-"je v systéme prítomná žiadna hardvérová akcelerácia."
-
-#: modules/codec/qsv.c:61
-msgid "Codec Profile"
-msgstr "Profil kodeku"
-
-#: modules/codec/qsv.c:63
-msgid ""
-"Specify the codec profile explicitly. If you don't, the codec will determine "
-"the correct profile from other sources, such as resolution and bitrate. E.g. "
-"'high'"
-msgstr ""
-"Špecifikujte explicitný profil kodeku. Ak to neurobíte, bude kodek zisťovať "
-"správny profil z iných zdrojov, ako je napríklad rozlíšenie a dátový tok. "
-"Napríklad 'high'"
-
-#: modules/codec/qsv.c:67
-msgid "Codec Level"
-msgstr "Úroveň kodeku"
-
-#: modules/codec/qsv.c:69
-msgid ""
-"Specify the codec level explicitly. If you don't, the codec will determine "
-"the correct profile from other sources, such as resolution and bitrate. E.g. "
-"'4.2' for mpeg4-part10 or 'low' for mpeg2"
-msgstr ""
-"Špecifikujte explicitnú úroveň kodeku. Ak to neurobíte, bude kodek zisťovať "
-"správny profil z iných zdrojov, ako je napríklad rozlíšenie a dátový tok. "
-"Napríklad '4.2' pre mpeg4-part10 alebo 'low' pre mpeg2"
-
-#: modules/codec/qsv.c:73
-msgid "Group of Picture size"
-msgstr "Skupina veľkosti obrázkov"
-
-#: modules/codec/qsv.c:75
-msgid ""
-"Number of pictures within the current GOP (Group of Pictures); if "
-"GopPicSize=0, then the GOP size is unspecified. If GopPicSize=1, only I-"
-"frames are used."
-msgstr ""
-"Počet obrázkov v rámci aktuálnej GOP (skupiny obrázkov); ak GopPicSize=0, "
-"tak veľkosť GOP nie je špecifikovaná. Ak GopPicSize=1, používajú sa iba I-"
-"snímky."
-
-#: modules/codec/qsv.c:79
-msgid "Group of Picture Reference Distance"
-msgstr "Skupina obrázkov - referenčná vzdialenosť"
-
-#: modules/codec/qsv.c:81
-msgid ""
-"Distance between I- or P- key frames; if it is zero, the GOP structure is "
-"unspecified. Note: If GopRefDist = 1, there are no B- frames used. "
-msgstr ""
-"Vzdialenosť medzi I alebo P kľúčovými snímkami; ak je hodnota nulová, "
-"štruktúra GOP nie je špecifikovaná. Poznámka: ak GopRefDist = 1, nepoužívajú "
-"sa žiadne B-snímky."
-
-#: modules/codec/qsv.c:85
-msgid "Target Usage"
-msgstr "Cieľové použitie"
-
-#: modules/codec/qsv.c:86
-msgid ""
-"The target usage allow to choose between different trade-offs between "
-"quality and speed. Allowed values are : 'speed', 'balanced' and 'quality'."
-msgstr ""
-"Cieľové použitie umožňuje výber medzi rôznymi pomermi medzi kvalitou a "
-"rýchlosťou. Povolené hodnoty sú 'speed', 'balanced' a 'quality'."
-
-#: modules/codec/qsv.c:90
-msgid "IDR interval"
-msgstr "Interval IDR"
-
-#: modules/codec/qsv.c:92
-msgid ""
-"For H.264, IdrInterval specifies IDR-frame interval in terms of I- frames; "
-"if IdrInterval=0, then every I-frame is an IDR-frame. If IdrInterval=1, then "
-"every other I-frame is an IDR-frame, etc. For MPEG2, IdrInterval defines "
-"sequence header interval in terms of I-frames. If IdrInterval=N, SDK inserts "
-"the sequence header before every Nth I-frame. If IdrInterval=0 (default), "
-"SDK inserts the sequence header once at the beginning of the stream. "
-msgstr ""
-"Pre H.264, špecifikuje parameter IdrInterval interval snímky IDR v "
-"podmienkach  I-snímok; ak IdrInterval=0, tak každý I-snímok je snímkom IDR. "
-"Ak IdrInterval=1, tak každý druhý I-snímok je snímkom IDR a podobne. Pre "
-"MPEG2, definuje parameter IdrInterval interval hlavičky sekvencie, v "
-"podmienkach I-snímok. Ak IdrInterval=N, SDK vloží hlavičku sekvencie pred "
-"každý N-tý I-snímok. Ak IdrInterval=0 (predvolená hodnota), SDK vloží "
-"hlavičku sekvencie len raz na začiatku streamu. "
-
-#: modules/codec/qsv.c:100
-msgid "Rate Control Method"
-msgstr "Metóda funkcie Rate Control"
-
-#: modules/codec/qsv.c:102
-msgid ""
-"The rate control method to use when encoding. Can be one of 'crb', 'vbr', "
-"'qp', 'avbr'. 'qp' mode isn't supported for mpeg2"
-msgstr ""
-"Metóda funkcie rate control, ktorá sa použije pri kódovaní. Platné hodnoty "
-"sú 'crb', 'vbr', 'qp', 'avbr'. Režim 'qp' nie je podporovaný pre mpeg2"
-
-#: modules/codec/qsv.c:105
-msgid "Quantization parameter"
-msgstr "Parameter kvantizácie"
-
-#: modules/codec/qsv.c:106
-msgid ""
-"Quantization parameter for all types of frames. This parameters sets qpi, "
-"qpp and qpp. It has less precedence than the forementionned parameters. Used "
-"only if rc_method is 'qp'."
-msgstr ""
-"Parameter kvantizácie pre všetky typy snímkov. Tento parameter nastavuje "
-"qpi, qpp a qpp. Má menšiu prednosť ako parametre uvedené predtým. Používa sa "
-"iba ak je nastavená voľba rc_method na hodnotu 'qp'."
-
-#: modules/codec/qsv.c:110
-msgid "Quantization parameter for I-frames"
-msgstr "Parameter kvantizácie pre I-snímky"
-
-#: modules/codec/qsv.c:111
-msgid ""
-"Quantization parameter for I-frames. This parameter overrides any qp set "
-"globally. Used only if rc_method is 'qp'."
-msgstr ""
-"Parameter kvantizácie pre I-snímky. Tento parameter globálne potlačí "
-"akékoľvek nastavenie qp. Používa a iba ak je voľba rc_method nastavená na "
-"možnosť 'qp'."
-
-#: modules/codec/qsv.c:114
-msgid "Quantization parameter for P-frames"
-msgstr "Parameter kvantizácie pre P-snímky"
-
-#: modules/codec/qsv.c:115
-msgid ""
-"Quantization parameter for P-frames. This parameter overrides any qp set "
-"globally. Used only if rc_method is 'qp'."
-msgstr ""
-"Parameter kvantizácie pre P-snímky. Tento parameter globálne potlačí "
-"akékoľvek nastavenie qp. Používa a iba ak je voľba rc_method nastavená na "
-"možnosť 'qp'."
-
-#: modules/codec/qsv.c:118
-msgid "Quantization parameter for B-frames"
-msgstr "Parameter kvantizácie pre B-snímky"
-
-#: modules/codec/qsv.c:119
-msgid ""
-"Quantization parameter for B-frames. This parameter overrides any qp set "
-"globally. Used only if rc_method is 'qp'."
-msgstr ""
-"Parameter kvantizácie pre B-snímky. Tento parameter globálne potlačí "
-"akékoľvek nastavenie qp. Používa a iba ak je voľba rc_method nastavená na "
-"možnosť 'qp'."
-
-#: modules/codec/qsv.c:122
-msgid "Maximum Bitrate"
-msgstr "Maximálny dátový tok"
-
-#: modules/codec/qsv.c:123
-msgid ""
-"Defines the maximum bitrate in Kpbs (1000 bits/s) for VBR rate control "
-"method. If not set, this parameter. is computed from other sources such as "
-"bitrate, profile, level, etc."
-msgstr ""
-"Definuje maximálny dátový tok v Kpbs (1000 bitov/s) pre metódu kontroly "
-"hodnotenia VBR. Ak nie je táto voľba natavená, je tento parameter "
-"vypočítavaný z iných zdrojov, ako je dátový tok, profil, úroveň a podobne."
-
-#: modules/codec/qsv.c:127
-msgid "Accuracy of RateControl"
-msgstr "Presnosť funkcie RateControl"
-
-#: modules/codec/qsv.c:128
-msgid ""
-"Tolerance in percentage of the 'avbr'  (Average Variable BitRate) method. (e."
-"g. 10 with a bitrate of 800  kpbs means the encoder tries not to  go above "
-"880 kpbs and under  730 kpbs. The targeted accuracy is only reached after a "
-"certained  convergence period. See the convergence parameter"
-msgstr ""
-"Percentuálna tolerancia metódy 'avbr' (Average Variable BitRate). (Napríklad "
-"hodnota 10 s dátovým tokom 800 kpbs znamená, že kodér sa pokúsi neprekročiť "
-"880 kpbs, avšak dosiahnuť viac ako 730 kpbs. Cieľová presnosť je dosiahnutá "
-"až po uplynutí určitého času konvergencie. Pozrite si parameter pre "
-"konvergenciu."
-
-#: modules/codec/qsv.c:134
-msgid "Convergence time of 'avbr' RateControl"
-msgstr "Čas konvergencie funkcie 'avbr' RateControl"
-
-#: modules/codec/qsv.c:135
-msgid ""
-"Number of 100 frames before the 'avbr' rate control method reaches the "
-"requested bitrate with the requested accuracy. See the accuracy parameter. "
-msgstr ""
-"Počet 100 snímkov predtým, než metóda rate control 'avbr' dosiahne "
-"požadovaný dátový tok s požadovanou presnosťou. Pozrite si parameter pre "
-"presnosť."
-
-#: modules/codec/qsv.c:139
-msgid "Number of slices per frame"
-msgstr "Počet pruhov na snímok"
-
-#: modules/codec/qsv.c:140
-msgid ""
-"Number of slices in each video frame; each slice contains one or more macro-"
-"block rows. If numslice is not set, the encoder may choose any slice "
-"partitioning allowed by the codec standard."
-msgstr ""
-"Počet pruhov v každom snímku videa; každý pruh obsahuje jeden alebo viac "
-"riadkov s makro-blokom. Ak nie je počet pruhov nastavený, kodér si môže "
-"zvoliť akékoľvek členenie na pruhy, ktoré povoľuje štandard daného kodeku."
-
-#: modules/codec/qsv.c:145 modules/codec/qsv.c:146 modules/codec/x264.c:134
-msgid "Number of reference frames"
-msgstr "Počet referenčných snímok"
-
-#: modules/codec/qsv.c:148
-msgid "Number of parallel operations"
-msgstr "Počet paralelných operácií"
-
-#: modules/codec/qsv.c:149
-msgid ""
-"Defines the number of parallel encoding operations before we synchronise the "
-"result. Higher  may result on better throughput depending on hardware. MPEG2 "
-"needs at least 1 here."
-msgstr ""
-"Defineuje počas paralelných operácii pri kódovaní predtým, než sa bude "
-"výsledok synchronizovať. Väčšia hodnota môže vyvolať lepšiu priepustnosť, čo "
-"však závisí od konkrétneho hardvéru. MPEG2 si vyžaduje hodnotu aspoň 1."
-
-#: modules/codec/qsv.c:193
-msgid "Intel QuickSync Video encoder for MPEG4-Part10/MPEG2 (aka H.264/H.262)"
-msgstr "Kodér Intel QuickSync Video pre MPEG4-Part10/MPEG2 (H.264/H.262)"
-
 #: modules/codec/quicktime.c:66
 msgid "QuickTime library decoder"
 msgstr "Dekodér knižnice QuickTime"
@@ -12491,9 +12241,9 @@ msgid "MP3 fixed point audio encoder"
 msgstr "Kodér zvuku vo formáte MP3 s pevným bodom"
 
 #: modules/codec/speex.c:59 modules/codec/speex.c:799
-#: modules/gui/macosx/open.m:193 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:140
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:356
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1333
+#: modules/gui/macosx/open.m:191 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:141
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:357
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1334
 msgid "Mode"
 msgstr "Režim"
 
@@ -13182,6 +12932,10 @@ msgstr ""
 "CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Kódovanie a dekódovanie "
 "sa síce trochu spomalí, ale dátový tok sa zmenší o 10-15 %."
 
+#: modules/codec/x264.c:134
+msgid "Number of reference frames"
+msgstr "Počet referenčných snímok"
+
 #: modules/codec/x264.c:135
 msgid ""
 "Number of previous frames used as predictors. This is effective in Anime, "
@@ -13830,7 +13584,7 @@ msgid "Quiet mode"
 msgstr "Tichý režim"
 
 #: modules/codec/x264.c:394 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:170
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
 msgid "Statistics"
 msgstr "Štatistiky"
 
@@ -13915,11 +13669,11 @@ msgstr "tesa"
 msgid "Fast"
 msgstr "Rýchlo"
 
-#: modules/codec/x264.c:429 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:673
-#: modules/misc/gnutls.c:64 modules/text_renderer/freetype.c:196
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/codec/x264.c:429 modules/gui/macosx/MainMenu.m:356
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:497
+#: modules/misc/gnutls.c:64 modules/text_renderer/freetype.c:195
+#: modules/text_renderer/freetype.c:214 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Normal"
 msgstr "Normálne"
@@ -13981,7 +13735,7 @@ msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
 msgstr ""
 "Otvoriť zadanú teletextovú stránku. Predvolená stránka má zvyčajne číslo 100."
 
-#: modules/codec/zvbi.c:62 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:421
+#: modules/codec/zvbi.c:62 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:418
 msgid "Teletext transparency"
 msgstr "Priehľadnosť teletextu"
 
@@ -14030,16 +13784,16 @@ msgid "D-Bus control interface"
 msgstr "Ovládacie rozhranie D-Bus"
 
 #: modules/control/dbus/dbus_root.c:81 modules/gui/macosx/MainWindow.m:202
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:705 modules/gui/macosx/MainWindow.m:711
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1279 modules/gui/ncurses.c:1030
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:91 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1019
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1023
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1062
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1064
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1164
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1181
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1189
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1212 modules/lua/libs/httpd.c:80
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:674 modules/gui/macosx/MainWindow.m:680
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1275 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:91
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1013
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1017
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1056
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1058
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1158
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1175
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1183
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1206 modules/lua/libs/httpd.c:80
 #: modules/notify/growl.m:281 modules/video_output/xcb/window.c:313
 msgid "VLC media player"
 msgstr "VLC media player"
@@ -14104,9 +13858,9 @@ msgstr "Všeobecné klávesové skratky"
 msgid "Global Hotkeys interface"
 msgstr "Rozhranie všeobecných klávesových skratiek"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:88 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
+#: modules/control/hotkeys.c:88 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1141
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:230
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:98
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
@@ -14128,123 +13882,123 @@ msgstr "Slučka:%s"
 msgid "Random: %s"
 msgstr "Náhodne: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:331
+#: modules/control/hotkeys.c:325
 #, c-format
 msgid "Audio Device: %s"
 msgstr "Zvukové zariadenie: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:394
+#: modules/control/hotkeys.c:388
 msgid "Recording"
 msgstr "Nahrávanie"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:394
+#: modules/control/hotkeys.c:388
 msgid "Recording done"
 msgstr "Nahrávanie ukončené"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:409
+#: modules/control/hotkeys.c:403
 msgid "Sub sync: bookmarked audio time"
 msgstr "Synch. titulkov: záložkou označený čas zvuku"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:424 modules/control/hotkeys.c:493
+#: modules/control/hotkeys.c:418 modules/control/hotkeys.c:487
 msgid "No active subtitle"
 msgstr "Žiadne aktívne titulky"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:430
+#: modules/control/hotkeys.c:424
 msgid "Sub sync: bookmarked subtitle time"
 msgstr "Synch. titulkov: záložkou označený čas titulkov"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:450
+#: modules/control/hotkeys.c:444
 msgid "Sub sync: set bookmarks first!"
 msgstr "Synch. titulkov: najskôr nastavte záložky!"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:459
+#: modules/control/hotkeys.c:453
 #, c-format
 msgid "Sub sync: corrected %i ms (total delay = %i ms)"
 msgstr "Synch. titulkov: upravených %i ms (celkové oneskorenie =%i ms)"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:472
+#: modules/control/hotkeys.c:466
 msgid "Sub sync: delay reset"
 msgstr "Synch. titulkov: vymazanie oneskorenia"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:501
+#: modules/control/hotkeys.c:495
 #, c-format
 msgid "Subtitle delay %i ms"
 msgstr "Oneskorenie titulkov %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:517
+#: modules/control/hotkeys.c:511
 #, c-format
 msgid "Audio delay %i ms"
 msgstr "Oneskorenie zvuku %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:553
+#: modules/control/hotkeys.c:547
 #, c-format
 msgid "Audio track: %s"
 msgstr "Zvuková stopa: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:571 modules/control/hotkeys.c:595
+#: modules/control/hotkeys.c:565 modules/control/hotkeys.c:589
 #, c-format
 msgid "Subtitle track: %s"
 msgstr "Stopa s titulkami: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:572 modules/control/hotkeys.c:614
+#: modules/control/hotkeys.c:566 modules/control/hotkeys.c:608
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:613 modules/control/hotkeys.c:645
+#: modules/control/hotkeys.c:607 modules/control/hotkeys.c:639
 #, c-format
 msgid "Program Service ID: %s"
 msgstr "Servisné ID programu: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:773
+#: modules/control/hotkeys.c:763
 #, c-format
 msgid "Aspect ratio: %s"
 msgstr "Stranový pomer: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:803
+#: modules/control/hotkeys.c:793
 #, c-format
 msgid "Crop: %s"
 msgstr "Orezať: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:851
+#: modules/control/hotkeys.c:841
 msgid "Zooming reset"
 msgstr "Resetovanie priblíženia"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:858
+#: modules/control/hotkeys.c:848
 msgid "Scaled to screen"
 msgstr "Prispôsobené na veľkosť obrazovky"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:860
+#: modules/control/hotkeys.c:850
 msgid "Original Size"
 msgstr "Pôvodná veľkosť"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:929
+#: modules/control/hotkeys.c:919
 #, c-format
 msgid "Zoom mode: %s"
 msgstr "Režim priblíženie: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:944 modules/control/hotkeys.c:1001
+#: modules/control/hotkeys.c:934 modules/control/hotkeys.c:991
 msgid "Deinterlace off"
 msgstr "Odstránenie prekladania vypnuté"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:963 modules/control/hotkeys.c:996
+#: modules/control/hotkeys.c:953 modules/control/hotkeys.c:986
 msgid "Deinterlace on"
 msgstr "Odstránenie prekladania zapnuté"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1026
+#: modules/control/hotkeys.c:1016
 msgid "Subtitle position: no active subtitle"
 msgstr "Pozícia titulkov: žiadne aktívne titulky"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1038
+#: modules/control/hotkeys.c:1028
 #, c-format
 msgid "Subtitle position %d px"
 msgstr "Pozícia titulkov %d px"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1172
+#: modules/control/hotkeys.c:1162
 #, c-format
 msgid "Volume %ld%%"
 msgstr "Hlasitosť %ld%%"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1177
+#: modules/control/hotkeys.c:1167
 #, c-format
 msgid "Speed: %.2fx"
 msgstr "Rýchlosť: %.2fx"
@@ -14386,9 +14140,9 @@ msgstr "Inicializácia"
 msgid "Opening"
 msgstr "Otváranie"
 
-#: modules/control/rc.c:73 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:431
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1202
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1203 modules/gui/qt4/menus.cpp:818
+#: modules/control/rc.c:73 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:397
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1189 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1190
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1191 modules/gui/qt4/menus.cpp:817
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastaviť"
 
@@ -14452,251 +14206,251 @@ msgstr "Diaľkové ovládanie"
 msgid "Remote control interface"
 msgstr "Rozhranie pre diaľkové ovládanie"
 
-#: modules/control/rc.c:353
+#: modules/control/rc.c:349
 msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
 msgstr ""
 "Rozhranie pre dialkove ovladanie je inicializovane. Ak potrebujete "
 "pomocnika, napiste prikaz `help' "
 
-#: modules/control/rc.c:765
+#: modules/control/rc.c:761
 #, c-format
 msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
 msgstr ""
 "Prikaz `%s' nie je znamy a vykonatelny. Ak potrebujete pomocnika, napiste "
 "prosim prikaz `help'"
 
-#: modules/control/rc.c:783
+#: modules/control/rc.c:779
 msgid "+----[ Remote control commands ]"
 msgstr "+----[ Prikazy z dialkoveho ovladania ]"
 
-#: modules/control/rc.c:785
+#: modules/control/rc.c:781
 msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
 msgstr "| add XYZ  . . . . . . . . . . pridat XYZ do playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:786
+#: modules/control/rc.c:782
 msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
 msgstr "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . . zaradit XYZ do playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:787
+#: modules/control/rc.c:783
 msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
 msgstr "| playlist . . . . . zobrazit aktualne polozky v playliste"
 
-#: modules/control/rc.c:788
+#: modules/control/rc.c:784
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
 msgstr "| play . . . . . . . . . . . . . . . . prehrat stream"
 
-#: modules/control/rc.c:789
+#: modules/control/rc.c:785
 msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
 msgstr "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . zastavit prehravanie streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:790
+#: modules/control/rc.c:786
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
 msgstr "| next . . . . . . . . . . . .  dalsia polozka v playliste"
 
-#: modules/control/rc.c:791
+#: modules/control/rc.c:787
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
 msgstr "| prev . . . . . . . . . .  predchadzajuca polozka v playliste"
 
-#: modules/control/rc.c:792
+#: modules/control/rc.c:788
 msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
 msgstr "| goto . . . . . . . . . . . .  prejst na index"
 
-#: modules/control/rc.c:793
+#: modules/control/rc.c:789
 msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
 msgstr "| repeat [on|off] . . . .  prepnut opakovanie polozky playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:794
+#: modules/control/rc.c:790
 msgid "| loop [on|off] . . . . . . . . . toggle playlist loop"
 msgstr "| loop [on|off] . . . . . .  prepnut opakovanie playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:795
+#: modules/control/rc.c:791
 msgid "| random [on|off] . . . . . . .  toggle random jumping"
 msgstr "| random [on|off] . . . . . . . prepnut nahodne preskakovanie"
 
-#: modules/control/rc.c:796
+#: modules/control/rc.c:792
 msgid "| clear . . . . . . . . . . . . . . clear the playlist"
 msgstr "| clear . . . . . . . . . . .   vycistit playlist"
 
-#: modules/control/rc.c:797
+#: modules/control/rc.c:793
 msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
 msgstr "| status . . . . . . . . . stav aktualneho playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:798
+#: modules/control/rc.c:794
 msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
 msgstr "| title [X]  . . . . nastavit/nacitat titulok aktualnej polozky"
 
-#: modules/control/rc.c:799
+#: modules/control/rc.c:795
 msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
 msgstr "| title_n  . . . . . .  dalsi titul v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:800
+#: modules/control/rc.c:796
 msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
 msgstr "| title_p  . . . .  predchadzajuci titul v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:801
+#: modules/control/rc.c:797
 msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
 msgstr "| chapter [X]  . . nastavit/nacitat kapitolu v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:802
+#: modules/control/rc.c:798
 msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
 msgstr "| chapter_n  . . . .  dalsia kapitola v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:803
+#: modules/control/rc.c:799
 msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
 msgstr "| chapter_p . . . . predchadzajuca kapitola v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:805
+#: modules/control/rc.c:801
 msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
 msgstr "| seek X . vyhladavanie v sekundach, napriklad: `seek 12'"
 
-#: modules/control/rc.c:806
+#: modules/control/rc.c:802
 msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
 msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . .  pozastavit prehravanie"
 
-#: modules/control/rc.c:807
+#: modules/control/rc.c:803
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
 msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  nastavit na maximalnu rychlost"
 
-#: modules/control/rc.c:808
+#: modules/control/rc.c:804
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
 msgstr "| rewind  . . . . . . . . . .  nastavit na minimalnu rychlost"
 
-#: modules/control/rc.c:809
+#: modules/control/rc.c:805
 msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
 msgstr "| faster . . . . . . . .  rychlejsie prehravanie streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:810
+#: modules/control/rc.c:806
 msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
 msgstr "| slower . . . . . . . .  pomalsie prehravanie streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:811
+#: modules/control/rc.c:807
 msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
 msgstr "| normal . . . . . . . .  normalne prehravanie streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:812
+#: modules/control/rc.c:808
 msgid "| frame. . . . . . . . . .  play frame by frame"
 msgstr "| frame . . . . . . . .  prehravat snimku za snimkou"
 
-#: modules/control/rc.c:813
+#: modules/control/rc.c:809
 msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
 msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . prepnut do celoobrazovkoveho rezimu"
 
-#: modules/control/rc.c:814
+#: modules/control/rc.c:810
 msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
 msgstr "| info . . .  informacia o aktualnom streame"
 
-#: modules/control/rc.c:815
+#: modules/control/rc.c:811
 msgid "| stats  . . . . . . . .  show statistical information"
 msgstr "| stats . . . . . . . . . zobraziť štatistické informácie"
 
-#: modules/control/rc.c:816
+#: modules/control/rc.c:812
 msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
 msgstr ""
 "| get_time . . zobrazit pocet sekund, ktore uplynuli od zaciatku prehravania"
 
-#: modules/control/rc.c:817
+#: modules/control/rc.c:813
 msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
 msgstr "| is_playing . .  hodnota 1=stream sa prehrava, hodnota 0=ine"
 
-#: modules/control/rc.c:818
+#: modules/control/rc.c:814
 msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
 msgstr "| get_title . . .  titul aktualneho streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:819
+#: modules/control/rc.c:815
 msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
 msgstr "| get_length . .  dlzka aktualneho streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:821
+#: modules/control/rc.c:817
 msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
 msgstr "| volume [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven hlasitosti"
 
-#: modules/control/rc.c:822
+#: modules/control/rc.c:818
 msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
 msgstr "| volup [X]  . . . . .  zvysit hlasitost o zadany pocet stupnov"
 
-#: modules/control/rc.c:823
+#: modules/control/rc.c:819
 msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
 msgstr "| voldown [X]  . . . .  znizit hlasitost o zadany pocet stupnov"
 
-#: modules/control/rc.c:824
+#: modules/control/rc.c:820
 msgid "| adev [device]  . . . . . . . .  set/get audio device"
 msgstr ""
 "| adev [zariadenie]  . . . . . . . .  nastavit/detegovat zvukove zariadenie"
 
-#: modules/control/rc.c:825
+#: modules/control/rc.c:821
 msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
 msgstr "| achan [X]. . . . . . . .  nastavit/nacitat zvukove kanaly"
 
-#: modules/control/rc.c:826
+#: modules/control/rc.c:822
 msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
 msgstr "| atrack [X] . . . . . . . . .  nastavit/detegovat zvukovu stopu"
 
-#: modules/control/rc.c:827
+#: modules/control/rc.c:823
 msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
 msgstr "| vtrack [X] . . . . . . . . .  nastavit/detegovat stopu s videom"
 
-#: modules/control/rc.c:828
+#: modules/control/rc.c:824
 msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
 msgstr "| vratio [X]  . . . . nastavit/detegovat stranovy pomer videa"
 
-#: modules/control/rc.c:829
+#: modules/control/rc.c:825
 msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
 msgstr "| vcrop [X] . . . . . . . . .  nastavit/detegovat orezanie videa"
 
-#: modules/control/rc.c:830
+#: modules/control/rc.c:826
 msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
 msgstr "| vzoom [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven priblizenia"
 
-#: modules/control/rc.c:831
+#: modules/control/rc.c:827
 msgid "| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot"
 msgstr "| snapshot . . . . . . . . .  zaznamenat snímku z videa"
 
-#: modules/control/rc.c:832
+#: modules/control/rc.c:828
 msgid "| strack [X] . . . . . . . . .  set/get subtitle track"
 msgstr "| strack [X] . . . . . . . . .  nastavit/detegovat stopu s titulkami"
 
-#: modules/control/rc.c:833
+#: modules/control/rc.c:829
 msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
 msgstr "| key [nazov klavesy] . . . . . .  simulovat stlacenie klavesy"
 
-#: modules/control/rc.c:834
+#: modules/control/rc.c:830
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
 msgstr "| menu . .  [on|off|up|down|left|right|select] pouzitie menu"
 
-#: modules/control/rc.c:836
+#: modules/control/rc.c:832
 msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
 msgstr "| help . . . . . . . . . . . . . toto okno s pomocnikom"
 
-#: modules/control/rc.c:837
+#: modules/control/rc.c:833
 msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
 msgstr "| logout . . . . .  ukoncenie (socketoveho spojenia)"
 
-#: modules/control/rc.c:838
+#: modules/control/rc.c:834
 msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
 msgstr "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . .  ukoncit program vlc"
 
-#: modules/control/rc.c:840
+#: modules/control/rc.c:836
 msgid "+----[ end of help ]"
 msgstr "+----[ koniec pomocnika ]"
 
-#: modules/control/rc.c:967
+#: modules/control/rc.c:963
 msgid "Press menu select or pause to continue."
 msgstr ""
 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo pre výber menu alebo pozastavenie "
 "prehrávania."
 
-#: modules/control/rc.c:1193 modules/control/rc.c:1447
-#: modules/control/rc.c:1491
+#: modules/control/rc.c:1189 modules/control/rc.c:1443
+#: modules/control/rc.c:1487
 msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
 msgstr ""
 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo pre výber menu alebo pozastavenie "
 "prehrávania."
 
-#: modules/control/rc.c:1285
+#: modules/control/rc.c:1281
 msgid "Error: `goto' needs an argument greater than zero."
 msgstr "Chyba: Funkcia `goto' vyžaduje argument väčší ako 0."
 
-#: modules/control/rc.c:1296
+#: modules/control/rc.c:1292
 #, c-format
 msgid "Playlist has only %u element"
 msgid_plural "Playlist has only %u elements"
@@ -14704,93 +14458,93 @@ msgstr[0] "Playlist má len %u prvok"
 msgstr[1] "Playlist má len %u prvkov"
 msgstr[2] "Playlist má len %u prvkov"
 
-#: modules/control/rc.c:1747 modules/gui/ncurses.c:805
+#: modules/control/rc.c:1743 modules/gui/ncurses.c:802
 msgid "+-[Incoming]"
 msgstr "+-[Prichadzajuce]"
 
-#: modules/control/rc.c:1748 modules/gui/ncurses.c:807
+#: modules/control/rc.c:1744 modules/gui/ncurses.c:804
 #, c-format
 msgid "| input bytes read : %8.0f KiB"
 msgstr "| citanie vstupnych bytov : %8.0f KiB"
 
-#: modules/control/rc.c:1750 modules/gui/ncurses.c:809
+#: modules/control/rc.c:1746 modules/gui/ncurses.c:806
 #, c-format
 msgid "| input bitrate    :   %6.0f kb/s"
 msgstr "| datovy tok na vstupe : %6.0f kb/s"
 
-#: modules/control/rc.c:1752 modules/gui/ncurses.c:811
+#: modules/control/rc.c:1748 modules/gui/ncurses.c:808
 #, c-format
 msgid "| demux bytes read : %8.0f KiB"
 msgstr "| citanie demux. bytov : %8.0f KiB"
 
-#: modules/control/rc.c:1754 modules/gui/ncurses.c:813
+#: modules/control/rc.c:1750 modules/gui/ncurses.c:810
 #, c-format
 msgid "| demux bitrate    :   %6.0f kb/s"
 msgstr "| datovy tok pri demuxovani : %6.0f kb/s"
 
-#: modules/control/rc.c:1756
+#: modules/control/rc.c:1752
 #, c-format
 msgid "| demux corrupted  :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| poskodene demuxovanim : %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1758
+#: modules/control/rc.c:1754
 #, c-format
 msgid "| discontinuities  :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| prerusenia  :    %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1762 modules/gui/ncurses.c:819
+#: modules/control/rc.c:1758 modules/gui/ncurses.c:816
 msgid "+-[Video Decoding]"
 msgstr "+-[Dekodovanie videa]"
 
-#: modules/control/rc.c:1763 modules/gui/ncurses.c:821
+#: modules/control/rc.c:1759 modules/gui/ncurses.c:818
 #, c-format
 msgid "| video decoded    :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| dekodovane video : %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1765 modules/gui/ncurses.c:823
+#: modules/control/rc.c:1761 modules/gui/ncurses.c:820
 #, c-format
 msgid "| frames displayed :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| zobrazene snimky : %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1767 modules/gui/ncurses.c:825
+#: modules/control/rc.c:1763 modules/gui/ncurses.c:822
 #, c-format
 msgid "| frames lost      :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| stratene snimky : %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1771 modules/gui/ncurses.c:831
+#: modules/control/rc.c:1767 modules/gui/ncurses.c:828
 msgid "+-[Audio Decoding]"
 msgstr "+-[Dekodovanie zvuku]"
 
-#: modules/control/rc.c:1772 modules/gui/ncurses.c:833
+#: modules/control/rc.c:1768 modules/gui/ncurses.c:830
 #, c-format
 msgid "| audio decoded    :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| dekodovany zvuk : %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1774 modules/gui/ncurses.c:835
+#: modules/control/rc.c:1770 modules/gui/ncurses.c:832
 #, c-format
 msgid "| buffers played   :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| prehrane z vyr. pamate : %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1776 modules/gui/ncurses.c:837
+#: modules/control/rc.c:1772 modules/gui/ncurses.c:834
 #, c-format
 msgid "| buffers lost     :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| stratene z vyr. pamate : %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1780 modules/gui/ncurses.c:842
+#: modules/control/rc.c:1776 modules/gui/ncurses.c:839
 msgid "+-[Streaming]"
 msgstr "+-[Streamovanie]"
 
-#: modules/control/rc.c:1781 modules/gui/ncurses.c:844
+#: modules/control/rc.c:1777 modules/gui/ncurses.c:841
 #, c-format
 msgid "| packets sent     :    %5<PRIi64>"
 msgstr "| odoslane pakety : %5<PRIi64>"
 
-#: modules/control/rc.c:1783 modules/gui/ncurses.c:845
+#: modules/control/rc.c:1779 modules/gui/ncurses.c:842
 #, c-format
 msgid "| bytes sent       : %8.0f KiB"
 msgstr "| odoslane byty : %8.0f KiB"
 
-#: modules/control/rc.c:1785 modules/gui/ncurses.c:847
+#: modules/control/rc.c:1781 modules/gui/ncurses.c:844
 #, c-format
 msgid "| sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
 msgstr "| datovy tok pri odosielani : %6.0f kb/s"
@@ -14827,10 +14581,6 @@ msgstr "Avformat"
 msgid "Avformat muxer"
 msgstr "Muxér Avformat"
 
-#: modules/demux/avformat/avformat.c:57 modules/stream_out/rtp.c:87
-msgid "Muxer"
-msgstr "Muxér"
-
 #: modules/demux/avformat/avformat.h:35
 msgid "Avformat mux"
 msgstr "Avformat mux"
@@ -14915,7 +14665,7 @@ msgstr "Prehrať tak ako je"
 msgid "Do not play"
 msgstr "Neprehrávať"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2389
+#: modules/demux/avi/avi.c:2386
 msgid "Fixing AVI Index..."
 msgstr "Opravuje sa index súboru AVI..."
 
@@ -15022,7 +14772,7 @@ msgstr "Obrázok"
 #: modules/demux/mjpeg.c:46 modules/demux/mpeg/es.c:50
 #: modules/demux/mpeg/h264.c:43 modules/demux/rawvid.c:44
 #: modules/demux/subtitle.c:75 modules/demux/vc1.c:43
-#: modules/gui/macosx/open.m:210
+#: modules/gui/macosx/open.m:208
 msgid "Frames per Second"
 msgstr "Snímky za sekundu"
 
@@ -15075,8 +14825,8 @@ msgstr "Kodeky kapitoly"
 msgid "Use chapter codecs found in the segment."
 msgstr "Použiť pre kapitolu tie kodeky, ktoré sa nájdu v segmente."
 
-#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:62 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:345
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:353
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:62 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:216
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:354
 msgid "Preload MKV files in the same directory"
 msgstr "Načítať MKV súbory do rovnakého priečinka"
 
@@ -15106,32 +14856,32 @@ msgstr ""
 "Načítať a zahodiť neznáme EBML prvky (nepoužívajte túto voľbu pri "
 "poškodených súboroch)."
 
-#: modules/demux/mod.c:55
+#: modules/demux/mod.c:54
 msgid "Enable noise reduction algorithm."
 msgstr "Aktivovať algoritmus pre potláčanie šumu."
 
-#: modules/demux/mod.c:56
+#: modules/demux/mod.c:55
 msgid "Enable reverberation"
 msgstr "Zapnúť ozvenu."
 
-#: modules/demux/mod.c:57
+#: modules/demux/mod.c:56
 msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Intenzita ozveny (0 - 100, predvolená hodnota je 0)."
 
-#: modules/demux/mod.c:59
+#: modules/demux/mod.c:58
 msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
 msgstr ""
 "Oneskorenie ozveny, v ms. Najčastejšie sa používajú hodnoty od 40 do 200 ms. "
 
-#: modules/demux/mod.c:61
+#: modules/demux/mod.c:60
 msgid "Enable megabass mode"
 msgstr "Zapnúť efekt Megabass."
 
-#: modules/demux/mod.c:62
+#: modules/demux/mod.c:61
 msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Intenzita efektu Megabass (0 - 100, predvolená hodnota je 0)."
 
-#: modules/demux/mod.c:64
+#: modules/demux/mod.c:63
 msgid ""
 "Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
 "which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
@@ -15140,49 +14890,49 @@ msgstr ""
 "možná frekvencia, pri ktorej sa ešte aplikuje efekt. Platné hodnoty môžu byť "
 "v rozmedzí 10 až 100 Hz"
 
-#: modules/demux/mod.c:67
+#: modules/demux/mod.c:66
 msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Intenzita efektu Surround (0 - 100, predvolená hodnota je 0)."
 
-#: modules/demux/mod.c:69
+#: modules/demux/mod.c:68
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
 msgstr ""
 "Oneskorenie efektu Surround, v ms. Najčastejšie sa používajú hodnoty od 5 - "
 "40 ms."
 
-#: modules/demux/mod.c:74
+#: modules/demux/mod.c:73
 msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
 msgstr "Demuxér MOD (libmodplug)"
 
-#: modules/demux/mod.c:85
+#: modules/demux/mod.c:84
 msgid "Reverberation level"
 msgstr "Intenzita ozveny"
 
-#: modules/demux/mod.c:87
+#: modules/demux/mod.c:86
 msgid "Reverberation delay"
 msgstr "Oneskorenie ozveny"
 
-#: modules/demux/mod.c:89
+#: modules/demux/mod.c:88
 msgid "Mega bass"
 msgstr "Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:92
+#: modules/demux/mod.c:91
 msgid "Mega bass level"
 msgstr "Intenzita efektu Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:94
+#: modules/demux/mod.c:93
 msgid "Mega bass cutoff"
 msgstr "Hraničná frekvencia efektu Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:96
+#: modules/demux/mod.c:95
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround"
 
-#: modules/demux/mod.c:99
+#: modules/demux/mod.c:98
 msgid "Surround level"
 msgstr "Intenzita efektu Surround"
 
-#: modules/demux/mod.c:101
+#: modules/demux/mod.c:100
 msgid "Surround delay (ms)"
 msgstr "Oneskorenie efektu Surround (ms)"
 
@@ -15314,7 +15064,7 @@ msgstr "Zvukový klip"
 msgid "Gospel"
 msgstr "Gospel"
 
-#: modules/demux/mp4/id3genres.h:71 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:138
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:71 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
 msgid "Noise"
 msgstr "Šum"
 
@@ -15422,9 +15172,9 @@ msgstr "Cabaret"
 msgid "New Wave"
 msgstr "New Wave"
 
-#: modules/demux/mp4/id3genres.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:161
 #: modules/video_filter/psychedelic.c:55
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1390
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1391
 msgid "Psychedelic"
 msgstr "Zintenzívnenie vnemov"
 
@@ -15744,134 +15494,134 @@ msgstr "Demuxér streamov MP4"
 msgid "MP4"
 msgstr "MP4"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1059
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1056
 msgid "Writer"
 msgstr "Autor"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1060
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1057
 msgid "Composer"
 msgstr "Skladateľ"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1061
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1058
 msgid "Producer"
 msgstr "Producent"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1062 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:384
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1059 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:384
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Information"
 msgstr "Informácia"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1063
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1060
 msgid "Director"
 msgstr "Režisér"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1064
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1061
 msgid "Disclaimer"
 msgstr "Odvolanie"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1065
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1062
 msgid "Requirements"
 msgstr "Požiadavky"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1066
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1063
 msgid "Original Format"
 msgstr "Originálny formát"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1067
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1064
 msgid "Display Source As"
 msgstr "Zobraziť zdroj ako"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1068
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1065
 msgid "Host Computer"
 msgstr "Hostiteľský počítač"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1069
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1066
 msgid "Performers"
 msgstr "Účinkujúci"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1070
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1067
 msgid "Original Performer"
 msgstr "Pôvodný účinkujúci"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1071
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1068
 msgid "Providers Source Content"
 msgstr "Zdrojový obsah poskytovateľa"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1072
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1069
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1073
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1070
 msgid "Software"
 msgstr "Software"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1074 modules/demux/xiph_metadata.h:55
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1071 modules/demux/xiph_metadata.h:55
 #: modules/demux/xiph_metadata.h:62
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Texty"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1075
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1072
 msgid "Record Company"
 msgstr "Nahrávacia spoločnosť"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1076
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1073
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1077
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1074
 msgid "Product"
 msgstr "Produkt"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1078
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1075
 msgid "Grouping"
 msgstr "Zoskupenie"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1080
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1077
 msgid "Sub-Title"
 msgstr "Pod-titul"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1081
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1078
 msgid "Arranger"
 msgstr "Aranžér"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1082
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1079
 msgid "Art Director"
 msgstr "Art Director"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1083
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1080
 msgid "Copyright Acknowledgement"
 msgstr "Dohoda o autorských právach"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1084
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1081
 msgid "Conductor"
 msgstr "Dirigent"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1082
 msgid "Song Description"
 msgstr "Popis skladby"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1086
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1083
 msgid "Liner Notes"
 msgstr "Text k piesni"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1087
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1084
 msgid "Phonogram Rights"
 msgstr "Práva Phonogram"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1089
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1086
 msgid "Sound Engineer"
 msgstr "Zvukový majster"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1090
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1087
 msgid "Soloist"
 msgstr "Sólista"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1091
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1088
 msgid "Thanks"
 msgstr "Poďakovanie"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1092
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1089
 msgid "Executive Producer"
 msgstr "Výkonný producent"
 
@@ -16018,7 +15768,7 @@ msgid "ZPL playlist import"
 msgstr "Import playlistu ZPL"
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:194 modules/demux/playlist/podcast.c:206
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:266 modules/demux/playlist/podcast.c:286
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:250 modules/demux/playlist/podcast.c:270
 msgid "Podcast Info"
 msgstr "Informácie o podcaste"
 
@@ -16034,43 +15784,43 @@ msgstr "Autorské práva k podcastu"
 msgid "Podcast Category"
 msgstr "Kategória podcastov"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:199 modules/demux/playlist/podcast.c:273
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:199 modules/demux/playlist/podcast.c:257
 msgid "Podcast Keywords"
 msgstr "Kľúčové slová podcastov"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:200 modules/demux/playlist/podcast.c:274
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:200 modules/demux/playlist/podcast.c:258
 msgid "Podcast Subtitle"
 msgstr "Titulok podcastu"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:206 modules/demux/playlist/podcast.c:275
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:206 modules/demux/playlist/podcast.c:259
 msgid "Podcast Summary"
 msgstr "Zhrnutie informácií o podcaste"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:269
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:253
 msgid "Podcast Publication Date"
 msgstr "Dátum zverejnenia podcastu"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:270
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:254
 msgid "Podcast Author"
 msgstr "Autor podcastu"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:271
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:255
 msgid "Podcast Subcategory"
 msgstr "Podkategória podcastu"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:272
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:256
 msgid "Podcast Duration"
 msgstr "Trvanie podcastu"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:276
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:260
 msgid "Podcast Type"
 msgstr "Typ podcastu"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:287
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:271
 msgid "Podcast Size"
 msgstr "Veľkosť podcastu"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:288
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:272
 #, c-format
 msgid "%s bytes"
 msgstr "%s bytov"
@@ -16352,8 +16102,8 @@ msgstr ""
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
 msgstr "Demuxér transportných streamov MPEG"
 
-#: modules/demux/ts.c:171 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1538 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:429
+#: modules/demux/ts.c:171 modules/gui/macosx/MainMenu.m:423
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1526 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:426
 msgid "Teletext"
 msgstr "Teletext"
 
@@ -16373,19 +16123,19 @@ msgstr "Teletext: plánovaný program"
 msgid "Teletext subtitles: hearing impaired"
 msgstr "Teletextové titulky: sluchovo postihnutí"
 
-#: modules/demux/ts.c:3596
+#: modules/demux/ts.c:3594
 msgid "DVB subtitles: hearing impaired"
 msgstr "DVB titulky: sluchovo postihnutí"
 
-#: modules/demux/ts.c:3853
+#: modules/demux/ts.c:3851
 msgid "clean effects"
 msgstr "čistiace efekty"
 
-#: modules/demux/ts.c:3854
+#: modules/demux/ts.c:3852
 msgid "hearing impaired"
 msgstr "sluchovo postihnutí"
 
-#: modules/demux/ts.c:3855
+#: modules/demux/ts.c:3853
 msgid "visual impaired commentary"
 msgstr "komentár pre zrakovo postihnutých"
 
@@ -16485,7 +16235,7 @@ msgstr "Diapozitívy (text)"
 msgid "Slides (images)"
 msgstr "Filmový pás (zložený z obrázkov)"
 
-#: modules/demux/xiph_metadata.c:296
+#: modules/demux/xiph_metadata.c:282
 msgid "Unknown category"
 msgstr "Neznáma kategória"
 
@@ -16497,7 +16247,7 @@ msgstr "O programe VLC media player"
 msgid "Credits"
 msgstr "Kredity"
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:98 modules/gui/macosx/MainMenu.m:450
+#: modules/gui/macosx/about.m:98 modules/gui/macosx/MainMenu.m:449
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:119
 msgid "License"
 msgstr "Licencia"
@@ -16536,143 +16286,144 @@ msgstr ""
 "www.videolan.org/contribute/\"><span style=\" text-decoration: underline; "
 "color:#0057ae;\">Pomôžte a pridajte sa k nám!</span></a>"
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:273
+#: modules/gui/macosx/about.m:270
 msgid "VLC media player Help"
 msgstr "Pomocník programu VLC media player"
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:276 modules/gui/macosx/MainMenu.m:426
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1004
+#: modules/gui/macosx/about.m:273 modules/gui/macosx/MainMenu.m:425
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:992
 msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:114 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:135
 msgid "2 Pass"
 msgstr "2 prechody"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:114
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1216
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:136
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:115
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1215
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:137
 msgid "Preamp"
 msgstr "Predzosilnenie"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:117
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:118
 msgid "Enable dynamic range compressor"
 msgstr "Zapnúť komprimátor dynamického rozsahu"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:118 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:129
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:119 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:60
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:96
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:97
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:66
 msgid "Reset"
 msgstr "Obnoviť"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:120
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1380
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:121
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1379
 msgid "Attack"
 msgstr "Útok"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:121
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1381
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:122
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1380
 msgid "Release"
 msgstr "Uvoľniť"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:122
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1382
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:123
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1381
 msgid "Threshold"
 msgstr "Hranica"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:128
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:129
 msgid "Enable Spatializer"
 msgstr "Zapnúť priestorový efekt"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:137
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:138
 msgid "Headphone virtualization"
 msgstr "Virtualizácia zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:138
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:139
 msgid "Volume normalization"
 msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti zvuku"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:139
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:140
 msgid "Maximum level"
 msgstr "Maximálna úroveň"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:146
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:147
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtre"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:147
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:148
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:73
 msgid "Audio Effects"
 msgstr "Zvukové efekty"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:202 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:231
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:203 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:232
 msgid "Duplicate current profile..."
 msgstr "Duplikovať aktuálny profil..."
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:207
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:1054
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:208
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:637
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:995
 msgid "Organize Profiles..."
 msgstr "Organizovať profily"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:385 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:877
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:386 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:836
 msgid "Duplicate current profile for a new profile"
 msgstr "Duplikovať aktuálny profil do nového profilu"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:386
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:367
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:878
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:364
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:837
 msgid "Enter a name for the new profile:"
 msgstr "Zadajte názov pre nový profil:"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:388 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:642
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:369
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:401 modules/gui/macosx/output.m:457
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:716 modules/gui/macosx/prefs.m:207
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:351 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:880
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:424
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:301
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:389 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:641
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:366
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:398 modules/gui/macosx/output.m:457
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:695 modules/gui/macosx/prefs.m:207
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:839
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:432
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:302
 msgid "Save"
 msgstr "Uložiť"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:399 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:738
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:940
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:400 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:737
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:899
 msgid "Remove a preset"
 msgstr "Odstrániť prenastavenie"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:400 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:739
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:941
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:401 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:738
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:900
 msgid "Select the preset you would like to remove:"
 msgstr "Vyberte prednastavenie, ktoré chcete odstrániť:"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:401 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:740
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:95 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:381
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:942 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:154
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:402 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:739
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:95 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:378
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:901 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:169
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:461
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:462
 msgid "Add new Preset..."
 msgstr "Pridať nové prednastavenie"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:466
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:467
 msgid "Organize Presets..."
 msgstr "Organizovať prednastavenia..."
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:639
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:638
 msgid "Save current selection as new preset"
 msgstr "Uložiť aktuálny výber ako nové prednastavenie"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:640
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:639
 msgid "Enter a name for the new preset:"
 msgstr "Zadajte názov pre nové prednastavenie"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:705 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:903
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:704 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:862
 msgid "Please enter a unique name for the new profile."
 msgstr "Zadajte prosím unikátny názov pre nový profil."
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:706 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:904
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:705 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:863
 msgid "Multiple profiles with the same name are not allowed."
 msgstr "Viaceré profily s rovnakým názvom nie sú povolené."
 
@@ -16681,14 +16432,14 @@ msgid "Bookmarks"
 msgstr "Záložky"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:209 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:299
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:210 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:300
 msgid "Add"
 msgstr "Pridať"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:92 modules/gui/macosx/MainMenu.m:334
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:326
-#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:53 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:300
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:197
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:53 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:301
 msgid "Clear"
 msgstr "Vyčistiť"
 
@@ -16703,35 +16454,36 @@ msgstr "Extrahovať"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:101 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:381
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:378
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/bookmarks.m:221
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:225 modules/gui/macosx/bookmarks.m:276
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:281 modules/gui/macosx/controls.m:55
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:284
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:479
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:486
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:493 modules/gui/macosx/coredialogs.m:62
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:99 modules/gui/macosx/coredialogs.m:146
-#: modules/gui/macosx/open.m:380 modules/gui/macosx/output.m:129
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:361 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:325
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:192
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:282
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:470
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:477
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:484 modules/gui/macosx/coredialogs.m:62
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:99 modules/gui/macosx/coredialogs.m:154
+#: modules/gui/macosx/open.m:378 modules/gui/macosx/output.m:129
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:361 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:196
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:592 modules/gui/macosx/wizard.m:653
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:992 modules/gui/macosx/wizard.m:1073
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1080 modules/gui/macosx/wizard.m:1608
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1616 modules/gui/macosx/wizard.m:1788
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1799 modules/gui/macosx/wizard.m:1812
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1342
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:992 modules/gui/macosx/wizard.m:1074
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1081 modules/gui/macosx/wizard.m:1610
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1618 modules/gui/macosx/wizard.m:1790
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1801 modules/gui/macosx/wizard.m:1814
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1355
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:106 modules/gui/macosx/playlist.m:164
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:109
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:106 modules/gui/macosx/playlist.m:159
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:105
 msgid "Name"
 msgstr "Názov"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:136 modules/gui/macosx/playlist.m:713
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:136 modules/gui/macosx/playlist.m:692
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
@@ -16777,7 +16529,7 @@ msgstr ""
 "Aby fungovali záložky, musí byť spustené alebo dočasne pozastavené "
 "prehrávanie dátového toku."
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:53 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1487
+#: modules/gui/macosx/controls.m:53 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1475
 msgid "Jump To Time"
 msgstr "Preskočiť na čas"
 
@@ -16789,15 +16541,15 @@ msgstr "sek."
 msgid "Jump to time"
 msgstr "Preskočiť na čas"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:53 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:53 modules/gui/macosx/fspanel.m:410
 msgid "Click to play or pause the current media."
 msgstr "Na prehrávanie alebo pozastavenie aktuálneho média kliknite sem."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:56 modules/gui/macosx/fspanel.m:417
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:56 modules/gui/macosx/fspanel.m:409
 msgid "Backward"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:57 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:181
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:57 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:829
 msgid ""
 "Click to go to the previous playlist item. Hold to skip backward through the "
 "current media."
@@ -16805,11 +16557,11 @@ msgstr ""
 "Kliknutím prejdete na predchádzajúcu položku playlistu. Podržaním môžete v "
 "aktuálnom médiu prechádzať dozadu."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:60 modules/gui/macosx/fspanel.m:419
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:60 modules/gui/macosx/fspanel.m:411
 msgid "Forward"
 msgstr "Dopredu"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:61 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:182
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:61 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:830
 msgid ""
 "Click to go to the next playlist item. Hold to skip forward through the "
 "current media."
@@ -16817,7 +16569,7 @@ msgstr ""
 "Kliknutím prejdete na ďalšiu položku playlistu. Podržaním môžete v aktuálnom "
 "médiu prechádzať dopredu."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:65 modules/gui/macosx/fspanel.m:445
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:65 modules/gui/macosx/fspanel.m:437
 msgid ""
 "Click and move the mouse while keeping the button pressed to use this slider "
 "to change current playback position."
@@ -16825,7 +16577,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete zmeniť aktuálnu pozíciu pre prehrávanie, kliknite a pohybujte "
 "myšou so stlačeným tlačidlom."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:68 modules/gui/macosx/fspanel.m:421
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:68 modules/gui/macosx/fspanel.m:413
 msgid "Toggle Fullscreen mode"
 msgstr "Prepnúť na celoobrazovkový režim"
 
@@ -16834,23 +16586,15 @@ msgid "Click to enable fullscreen video playback."
 msgstr ""
 "Pre zapnutie prehrávania videa v celoobrazovkovom režime, kliknite sem."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:173 modules/gui/macosx/fspanel.m:417
-msgid "Click and hold to skip backward through the current media."
-msgstr "Kliknutím a podržaním preskočíte v aktuálnom médiu smerom dozadu."
-
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:174 modules/gui/macosx/fspanel.m:419
-msgid "Click and hold to skip forward through the current media."
-msgstr "Kliknutím a podržaním preskočíte v aktuálnom médiu smerom dopredu."
-
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:471
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:437
 msgid "Click to stop playback."
 msgstr "Kliknite pre zastavenie prehrávania"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:474
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:440
 msgid "Show/Hide Playlist"
 msgstr "Zobraziť/skryť playlist"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:475
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441
 msgid ""
 "Click to switch between video output and playlist. If no video is shown in "
 "the main window, this allows you to hide the playlist."
@@ -16858,12 +16602,12 @@ msgstr ""
 "Kliknutím prepnete medzi výstupom s videom a playlistom. Ak nie je zobrazené "
 "žiadne video v hlavnom okne, môžete skryť playlist."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:478 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:560
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:444 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:560
 #: share/lua/http/index.html:241
 msgid "Repeat"
 msgstr "Zopakovať"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:479
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:445
 msgid ""
 "Click to change repeat mode. There are 3 states: repeat one, repeat all and "
 "off."
@@ -16871,15 +16615,15 @@ msgstr ""
 "Kliknutím môžete zmeniť režim opakovania. Sú dostupné 3 režimy: opakovať "
 "jednu položku, opakovať všetko a vypnuté."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:482 share/lua/http/index.html:239
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:448 share/lua/http/index.html:239
 msgid "Shuffle"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:484
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:450
 msgid "Click to enable or disable random playback."
 msgstr "Kliknite pre zapnutie alebo vypnutie náhodného prehraávania."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:487 modules/gui/macosx/fspanel.m:464
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:453 modules/gui/macosx/fspanel.m:455
 msgid ""
 "Click and move the mouse while keeping the button pressed to use this slider "
 "to change the volume."
@@ -16887,24 +16631,24 @@ msgstr ""
 "Kliknutím a pohybovaním myšou so stlačeným tlačidlom môžete meniť hlasitosť, "
 "pomocou posuvníka. "
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:490
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:456
 msgid "Click to mute or unmute the audio."
 msgstr "Kliknite pre stlmenie/spustenie zvuku."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:492
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:458
 msgid "Full Volume"
 msgstr "Plná hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:493
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:459
 msgid "Click to play the audio at maximum volume."
 msgstr "Kliknutím môžete prehrávať zvuk s použitím maximálnej hlasitosti."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:496 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:309
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:462 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:442
 msgid "Effects"
 msgstr "Efekty"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:497
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:463
 msgid ""
 "Click to show an Audio Effects panel featuring an equalizer and further "
 "filters."
@@ -16912,107 +16656,114 @@ msgstr ""
 "Kliknutím zobrazíte panel pre zvukové efekty s ekvalizérom a ďalšími "
 "filtrami."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:751 modules/gui/macosx/fspanel.m:416
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:715 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
 msgid "Click to go to the previous playlist item."
 msgstr "Kliknite pre prechod na predchádzajúcu položku v playliste."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:762 modules/gui/macosx/fspanel.m:420
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:726 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
 msgid "Click to go to the next playlist item."
 msgstr "Kliknite pre prechod na nasledujúcu položku v playliste."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:152
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:742 modules/gui/macosx/fspanel.m:409
+msgid "Click and hold to skip backward through the current media."
+msgstr "Kliknutím a podržaním preskočíte v aktuálnom médiu smerom dozadu."
+
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:743 modules/gui/macosx/fspanel.m:411
+msgid "Click and hold to skip forward through the current media."
+msgstr "Kliknutím a podržaním preskočíte v aktuálnom médiu smerom dopredu."
+
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:151
 msgid "Convert & Stream"
 msgstr "Konvertovať & Streamovať"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:153
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:152
 msgid "Go!"
 msgstr "Prejsť!"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:154 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
 msgid "Drop media here"
 msgstr "Ťahajte médium sem"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:155 modules/gui/macosx/MainWindow.m:171
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:154 modules/gui/macosx/MainWindow.m:171
 msgid "Open media..."
 msgstr "Otvoriť médium..."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:156
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:155
 msgid "Choose Profile"
 msgstr "Vyberte profil"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:157
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:156
 msgid "Customize..."
 msgstr "Prispôsobiť..."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:158
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:157
 msgid "Choose Destination"
 msgstr "Vyberte cieľ"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:159
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:158
 msgid "Choose an output location"
 msgstr "Vyberte umiestnenie výstupu"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:161 modules/gui/macosx/open.m:138
-#: modules/gui/macosx/open.m:367 modules/gui/macosx/output.m:136
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1114
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:333 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:403
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:160 modules/gui/macosx/open.m:136
+#: modules/gui/macosx/open.m:365 modules/gui/macosx/output.m:136
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1111
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:204 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:270
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:263
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:421
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:288
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:98
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:263 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:307
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:147 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:428
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:358
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:264 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:308
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:177 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:440
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:359
 msgid "Browse..."
 msgstr "Prehľadávať..."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:162
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:161
 msgid "Setup Streaming..."
 msgstr "Nastavenie streamovania..."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:164
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:163
 msgid "Save as File"
 msgstr "Uložiť ako súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:165
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:416 modules/gui/macosx/output.m:134
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:164
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:413 modules/gui/macosx/output.m:134
 #: modules/gui/macosx/output.m:236 modules/gui/macosx/output.m:352
 msgid "Stream"
 msgstr "Stream"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:167
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:193
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:166
 msgid "Apply"
 msgstr "Použiť"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:169
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
 msgid "Save as new Profile..."
 msgstr "Uložiť ako nový profil"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:170 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:708
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:169 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:709
 msgid "Encapsulation"
 msgstr "Zapuzdrovanie"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:171
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:170
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:160
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:735
 msgid "Video codec"
 msgstr "Kodek pre video"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:172
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:171
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:178
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:745
 msgid "Audio codec"
 msgstr "Kodek pre zvuk"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:711
 msgid "Keep original video track"
 msgstr "Zachovať pôvodnú obrazovú stopu"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:714
 msgid "Frame Rate"
 msgstr "Frekvencia snímok"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:181 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:723
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:724
 msgid ""
 "You just need to fill one of the three following parameters, VLC will "
 "autodetect the other using the original aspect ratio"
@@ -17020,28 +16771,28 @@ msgstr ""
 "Stačí zadať jeden z týchto troch parametrov. Program VLC zistí ostatné "
 "parametre automaticky, podľa pôvodného stranového pomeru"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/output.m:157
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:724
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183 modules/gui/macosx/output.m:157
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:725
 msgid "Scale"
 msgstr "Rozsah"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:737
 msgid "Keep original audio track"
 msgstr "Zachovať pôvodnú zvukovú stopu"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:192 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:748
 msgid "Overlay subtitles on the video"
 msgstr "Prekrývanie titulkov vo videu"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:193
 msgid "Stream Destination"
 msgstr "Cieľ streamu"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:196
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
 msgid "Stream Announcement"
 msgstr "Oznamovanie streamu"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:198 modules/gui/macosx/open.m:195
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:196 modules/gui/macosx/open.m:193
 #: modules/gui/macosx/output.m:137
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:211
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:306
@@ -17050,12 +16801,12 @@ msgstr "Oznamovanie streamu"
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:199
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197
 msgid "TTL"
 msgstr "TTL"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/output.m:138
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:200 modules/gui/macosx/open.m:181
+#: modules/gui/macosx/open.m:183 modules/gui/macosx/output.m:138
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:153
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:212
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:257
@@ -17067,32 +16818,32 @@ msgstr "TTL"
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:203 modules/gui/macosx/output.m:172
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:201 modules/gui/macosx/output.m:172
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:400 modules/gui/macosx/wizard.m:432
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1798
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1800
 msgid "SAP Announcement"
 msgstr "Oznamovanie zo SAP"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:205 modules/gui/macosx/output.m:174
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:203 modules/gui/macosx/output.m:174
 #: modules/gui/macosx/output.m:550
 msgid "HTTP Announcement"
 msgstr "Oznamovanie HTTP"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:206 modules/gui/macosx/output.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/output.m:173
 #: modules/gui/macosx/output.m:546
 msgid "RTSP Announcement"
 msgstr "Oznamovanie RTSP"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:207 modules/gui/macosx/output.m:175
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:205 modules/gui/macosx/output.m:175
 #: modules/gui/macosx/output.m:554
 msgid "Export SDP as file"
 msgstr "Exportovať SDP ako súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:284
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:282
 msgid "Invalid container format for HTTP streaming"
 msgstr "Neplatný formát kontajnera pre streamovanie HTTP"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:286
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:284
 msgid ""
 "Media encapsulated as %@ cannot be streamed through the HTTP protocol for "
 "technical reasons."
@@ -17100,74 +16851,80 @@ msgstr ""
 "Médium zabalené ako %@ nemožno vysielať ako stream s využitím protokolu "
 "HTTP, z technických príčin."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:366
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:363
 msgid "Save as new profile"
 msgstr "Uložiť ako nový profil"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:379
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:376
 msgid "Remove a profile"
 msgstr "Odstrániť profil"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:380
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:377
 msgid "Select the profile you would like to remove:"
 msgstr "Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť:"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:468
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:459
 msgid "%@ stream to %@:%@"
 msgstr "%@ streamovať do %@:%@"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:478
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:469
 msgid "No Address given"
 msgstr "Nebola zadaná žiadna adresa"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:480
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:471
 msgid "In order to stream, a valid destination address is required."
 msgstr "Pre vysielanie streamu je potrebné zadať platnú adresu."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:485
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:476
 msgid "No Channel Name given"
 msgstr "Nebol zadaný názov kanála"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:487
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:478
 msgid ""
 "SAP stream announcement is enabled. However, no channel name is provided."
 msgstr ""
 "Je zapnuté oznamovanie streamu SAP. Nie je však poskytovaný žiadny názov "
 "kanála."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:492
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:483
 msgid "No SDP URL given"
 msgstr "Nebola zadaná adresa SDP URL"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:494
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:485
 msgid "A SDP export is requested, but no URL is provided."
 msgstr "Je požadovaný SDP export, nie je však poskytnutá žiadna adresa URL."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:1052
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:710 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:734
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1293
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:670
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:635
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:993
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:563 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:587
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1137
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:494
 msgid "Custom"
 msgstr "Prispôsobiť"
 
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:59 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:315
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:59 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:186
 #: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:113
 msgid "User name"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:243
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:259
 msgid "Errors and Warnings"
 msgstr "Chyby a upozornenia"
 
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:244
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:260
 msgid "Clean up"
 msgstr "Vyčistiť"
 
-#: modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:374
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:261
+#, fuzzy
+msgid "Show Details"
+msgstr "Podrobnosti o kodeku"
+
+#: modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:367
 msgid "Random On"
 msgstr "Náhodné prehrávanie zapnuté"
 
-#: modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:444
+#: modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:437
 msgid "Repeat Off"
 msgstr "Opakovanie vypnuté"
 
@@ -17183,41 +16940,41 @@ msgstr ""
 "Nezobrazovať dialógové okná, ktoré nevyžadujú zásah zo strany používateľa "
 "(len panel kritických chýb a porúch)."
 
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:405
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:397
 msgid "(no item is being played)"
 msgstr "(momentálne sa neprehráva žiadna položka)"
 
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:421
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:413
 msgid "Click to exit fullscreen playback."
 msgstr "Kliknutím ukončíte prehrávanie v celoobrazovkovom režime."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:842 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:138
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:142
+#: modules/gui/macosx/intf.m:838 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:77
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:139
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:143
 msgid "Messages"
 msgstr "Hlásenia programu"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:843
+#: modules/gui/macosx/intf.m:839
 msgid "Open CrashLog..."
 msgstr "Otvoriť záznam o havárii programu"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:844
+#: modules/gui/macosx/intf.m:840
 msgid "Save this Log..."
 msgstr "Uložiť tento záznam..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:847
+#: modules/gui/macosx/intf.m:843
 msgid "Send"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:848
+#: modules/gui/macosx/intf.m:844
 msgid "Don't Send"
 msgstr "Neodosielať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:849 modules/gui/macosx/intf.m:850
+#: modules/gui/macosx/intf.m:845 modules/gui/macosx/intf.m:846
 msgid "VLC crashed previously"
 msgstr "Program VLC bol naposledy ukončený predčasne"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:851
+#: modules/gui/macosx/intf.m:847
 msgid ""
 "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
 "\n"
@@ -17231,13 +16988,13 @@ msgstr ""
 "pridať iné užitočné informácie: odkaz na stiahnutie súboru, URL adresu "
 "streamu a podobne,..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:852
+#: modules/gui/macosx/intf.m:848
 msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
 msgstr ""
 "Súhlasím s tým, aby ma autori programu mohli kontaktovať za účelom popisu "
 "tejto chyby."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:853
+#: modules/gui/macosx/intf.m:849
 msgid ""
 "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
 "information."
@@ -17245,50 +17002,50 @@ msgstr ""
 "Odošle sa len vaša predvolená e-mailová adresa, bez akýchkoľvek ďalších "
 "informácií."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:854
+#: modules/gui/macosx/intf.m:850
 msgid "Don't ask again"
 msgstr "Už sa viac nepýtať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1501 modules/gui/macosx/intf.m:1518
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1485 modules/gui/macosx/intf.m:1502
 msgid "VLC media playback"
 msgstr "Prehrávanie VLC media"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1880
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1864
 msgid "No CrashLog found"
 msgstr "Nenašiel sa žiaden záznam o havárii programu"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1880 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:843
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1864 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:109
 msgid "Continue"
 msgstr "Pokračovať"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1880
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1864
 msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
 msgstr ""
 "Nemožno nájsť žiadnu stopu svedčiacu o predčasnom ukončení / chybe programu."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1936
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1908
 msgid "Remove old preferences?"
 msgstr "Odstrániť staršie nastavenia?"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1937
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1909
 msgid "We just found an older version of VLC's preferences files."
 msgstr "Našla sa staršia verzia nastavení programu VLC."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1938
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1910
 msgid "Move To Trash and Relaunch VLC"
 msgstr "Presunúť do koša a reštartovať program VLC"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2065
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2031
 #, c-format
 msgid "VLC Debug Log (%s).rtf"
 msgstr "Záznam pre ladenie VLC (%s).rtf"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:53
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:51
 msgid "Video device"
 msgstr "Video-zariadenie"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:54
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:52
 msgid ""
 "Number of the screen to use by default to display videos in 'fullscreen'. "
 "The screen number correspondance can be found in the video device selection "
@@ -17298,11 +17055,11 @@ msgstr ""
 "Číslo obrazovky, ktorý treba zadať, nájdete aj v menu pre výber video-"
 "zariadenia."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:58
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:56
 msgid "Opaqueness"
 msgstr "Nepriehľadnosť"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:59
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:57
 msgid ""
 "Set the transparency of the video output. 1 is non-transparent (default) 0 "
 "is fully transparent."
@@ -17310,37 +17067,37 @@ msgstr ""
 "Nastavte priehľadnosť na výstupe videa. 1=úplná nepriehľadnosť (to je "
 "predvolené nastavenie), 0=úplná priehľadnosť."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:62
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:60
 msgid "Black screens in fullscreen"
 msgstr "Čierne obrazovky pri celoobr. režime"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:63
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:61
 msgid "In fullscreen mode, keep screen where there is no video displayed black"
 msgstr ""
 "V celoobrazovkovom režime sa bude na obrazovkách, na ktorých nie je "
 "zobrazené žiadne video, objavovať čierna plocha. "
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:66
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:64
 msgid "Show Fullscreen controller"
 msgstr "Zobraziť ovládač celoobrazovkového režimu"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:67
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:65
 msgid "Shows a lucent controller when moving the mouse in fullscreen mode."
 msgstr "Zobrazí ovládač, keď sa v celoobrazovkovom režime pohne kurzor myši."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:70
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:68
 msgid "Auto-playback of new items"
 msgstr "Automatické prehrávanie nových položiek"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:71
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:69
 msgid "Start playback of new items immediately once they were added."
 msgstr "Spustiť prehrávanie ihneď po pridaní nových položiek."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:74
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:72
 msgid "Keep Recent Items"
 msgstr "Zopakovať posledné položky"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:75
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:73
 msgid ""
 "By default, VLC keeps a list of the last 10 items. This feature can be "
 "disabled here."
@@ -17348,21 +17105,21 @@ msgstr ""
 "V predvolenom nastavení si VLC pamätá posledných 10 položiek. Toto "
 "nastavenie však môžete teraz zablokovať."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:78 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:364
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:234
 msgid "Control playback with the Apple Remote"
 msgstr "Ovládať prehrávanie pomocou zariadenia Apple Remote"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:79
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:77
 msgid "By default, VLC can be remotely controlled with the Apple Remote."
 msgstr ""
 "V predvolenom nastavení sa program VLC dá ovládať pomocou zariadenia Apple "
 "Remote."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:81 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:365
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:235
 msgid "Control system volume with the Apple Remote"
 msgstr "Ovládať hlasitosť v systéme pomocou zariadenia Apple Remote"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:82
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:80
 msgid ""
 "By default, VLC will control its own volume with the Apple Remote. However, "
 "you can choose to control the global system volume instead."
@@ -17371,11 +17128,11 @@ msgstr ""
 "pomocou Apple Remote. Namiesto toho si však môžete vybrať globálne ovládanie "
 "hlasitosti v celom systéme."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:84
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:82
 msgid "Control playlist items with the Apple Remote"
 msgstr "Ovládať položky playlistu pomocou zariadenia Apple Remote"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:85
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:83
 msgid ""
 "By default, VLC will allow you to switch to the next or previous item with "
 "the Apple Remote. You can disable this behavior with this option."
@@ -17384,11 +17141,11 @@ msgstr ""
 "predchádzajúcu položu pomocou Apple Remote. Touto voľbou však môžete tento "
 "postup zablokovať."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:87 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:85 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:236
 msgid "Control playback with media keys"
 msgstr "Ovládať prehrávanie pomocou mediálnych klávesov"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:88
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:86
 msgid ""
 "By default, VLC can be controlled using the media keys on modern Apple "
 "keyboards."
@@ -17396,11 +17153,11 @@ msgstr ""
 "Pri predvolenom nastavení, program VLC sa dá ovládať pomocou mediálnych "
 "klávesov na moderných klávesniciach Apple."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:91
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:89
 msgid "Run VLC with dark interface style"
 msgstr "Spustiť VLC s tmavým štýlom rozhrania"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:92
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:90
 msgid ""
 "If this option is enabled, VLC will use the dark interface style. Otherwise, "
 "the grey interface style is used."
@@ -17408,11 +17165,11 @@ msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, program VLC bude používať tmavý štýl rozhrania. V "
 "opačnom prípade sa bude používať šedé rozhranie."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:94 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:361
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:92 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
 msgid "Use the native fullscreen mode"
 msgstr "Použiť natívny celoobrazovkový režim"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:95
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:93
 msgid ""
 "By default, VLC uses the fullscreen mode known from previous Mac OS X "
 "releases. It can also use the native fullscreen mode on Mac OS X 10.7 and "
@@ -17422,12 +17179,12 @@ msgstr ""
 "predchádzajúcich vydaní systému Mac OS X. Takisto sa dá použiť natívny "
 "celoobrazovkový režim na systéme Mac OS X 10.7 a novšom."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:97 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:370
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:86
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:95 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:240
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:88
 msgid "Resize interface to the native video size"
 msgstr "Zmeniť veľkosť rozhrania na natívnu veľkosť videa"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:98 modules/gui/qt4/qt4.cpp:87
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:96 modules/gui/qt4/qt4.cpp:89
 msgid ""
 "You have two choices:\n"
 " - The interface will resize to the native video size\n"
@@ -17439,12 +17196,12 @@ msgstr ""
 "- Video sa prispôsobí veľkosti rozhrania \n"
 "V predvolenom nastavení sa rozhranie prispôsobí na natívnu veľkosť videa."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:371
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:170
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:101 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:241
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:172
 msgid "Pause the video playback when minimized"
 msgstr "Pri minimalizovaní pozastaviť prehrávanie"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:104 modules/gui/qt4/qt4.cpp:172
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:102 modules/gui/qt4/qt4.cpp:174
 msgid ""
 "With this option enabled, the playback will be automatically paused when "
 "minimizing the window."
@@ -17452,56 +17209,56 @@ msgstr ""
 "Po zapnutí tejto funkcie sa prehrávanie automaticky pozastaví pri "
 "minimalizovaní okna."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:107 modules/gui/qt4/qt4.cpp:174
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:105 modules/gui/qt4/qt4.cpp:176
 msgid "Allow automatic icon changes"
 msgstr "Povoliť automatickú zmenu ikony"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:108 modules/gui/qt4/qt4.cpp:176
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:106 modules/gui/qt4/qt4.cpp:178
 msgid ""
 "This option allows the interface to change its icon on various occasions."
 msgstr "Táto voľba povolí zmenu kony rozhrania pri rôznych príležitostiach."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:110 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1317
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:108 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1305
 msgid "Lock Aspect Ratio"
 msgstr "Uzamknúť stranový pomer"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:112 modules/gui/macosx/MainMenu.m:338
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:110 modules/gui/macosx/MainMenu.m:338
 msgid "Show Previous & Next Buttons"
 msgstr "Zobraziť tlačidlá Dozadu & Ďalej"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:113
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:111
 msgid "Shows the previous and next buttons in the main window."
 msgstr "Zobraziť tlačidlá Predchádzajúce a Ďalšie v hlavnom okne"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:115 modules/gui/macosx/MainMenu.m:340
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:113 modules/gui/macosx/MainMenu.m:340
 msgid "Show Shuffle & Repeat Buttons"
 msgstr "Zobraziť tlačidlá Náhodne & Opakovať"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:116
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:114
 msgid "Shows the shuffle and repeat buttons in the main window."
 msgstr "Zobraziť tlačidlá pre náhodné a opakované prehrávanie v hlavnom okne."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:342
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:342
 msgid "Show Audio Effects Button"
 msgstr "Zobraziť tlačidlo zvukových efektov"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:119
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:117
 msgid "Shows the audio effects button in the main window."
 msgstr "V hlavnom okne sa zobrazí tlačidlo pre zvukové efekty."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:121 modules/gui/macosx/MainMenu.m:344
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:119 modules/gui/macosx/MainMenu.m:344
 msgid "Show Sidebar"
 msgstr "Zobraziť bočný panel"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:122
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:120
 msgid "Shows a sidebar in the main window listing media sources."
 msgstr "V hlavnom okne sa zobrazí bočný panel so zoznamom zdrojov médií"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:124
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:122
 msgid "Pause iTunes during VLC playback"
 msgstr "Pozastaviť iTunes počas prehrávania VLC"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:125
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:123
 msgid ""
 "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
 "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
@@ -17510,39 +17267,35 @@ msgstr ""
 "vybraná táto možnosť, prehrávanie z iTunes bude opäť pokračovať po skončení "
 "prehrávania programu VLC."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:130
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:128
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Nevykonať nič"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:130
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:128
 msgid "Pause iTunes"
 msgstr "Pozastaviť iTunes"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:130
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:128
 msgid "Pause and resume iTunes"
 msgstr "Pozastaviť a pokračovať v iTunes"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:133 modules/gui/qt4/qt4.cpp:178
-msgid "Maximum Volume displayed"
-msgstr "Zobrazená max. hlasitosť"
-
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:137
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:132
 msgid "Mac OS X interface"
 msgstr "Rozhranie Mac OS X"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:146
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:139
 msgid "Appearance"
 msgstr "Prostredie"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:156
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:148
 msgid "Behavior"
 msgstr "Správanie sa"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:166
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:158
 msgid "Apple Remote and media keys"
 msgstr "Apple Remote a mediálne klávesy"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:181
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:173
 msgid "Video output"
 msgstr "Výstup videa"
 
@@ -17550,13 +17303,13 @@ msgstr "Výstup videa"
 msgid "Track Number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:70 modules/gui/macosx/playlist.m:165
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:347 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:557
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:70 modules/gui/macosx/playlist.m:160
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:347 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:544
 #: modules/mux/asf.c:58
 msgid "Author"
 msgstr "Autor"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:71 modules/gui/macosx/playlist.m:166
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:71 modules/gui/macosx/playlist.m:161
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:349
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist_model.cpp:402
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:56
@@ -17593,7 +17346,7 @@ msgstr "Skryť VLC"
 msgid "Hide Others"
 msgstr "Skryť iné"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:317 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:413
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:317 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:280
 msgid "Show All"
 msgstr "Zobraziť všetko"
 
@@ -17649,7 +17402,7 @@ msgstr "Kopírovať"
 msgid "Paste"
 msgstr "Vložiť"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:335 modules/gui/macosx/playlist.m:520
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:335 modules/gui/macosx/playlist.m:501
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetko"
 
@@ -17657,193 +17410,193 @@ msgstr "Vybrať všetko"
 msgid "View"
 msgstr "Zobraziť"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:346 modules/gui/macosx/MainMenu.m:347
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:346
 msgid "Playlist Table Columns"
 msgstr "Stĺpce v tabuľke s playlistom"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:348
 msgid "Playback"
 msgstr "Prehrávanie"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:353 modules/gui/macosx/MainMenu.m:354
 msgid "Playback Speed"
 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:358
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:59
 msgid "Track Synchronization"
 msgstr "Synchronizácia stopy"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:365
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:364
 msgid "A→B Loop"
 msgstr "Slučka A→B"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1480
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:365 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1468
 msgid "Quit after Playback"
 msgstr "Ukončiť po prehraní"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:367 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1485
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1473
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Krok vpred"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:368 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1486
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:367 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1474
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Krok dozadu"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:378
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:377
 msgid "Increase Volume"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:378
 msgid "Decrease Volume"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:386
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:384 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Zvukové zariadenie"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:391 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1497
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:390 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1485
 msgid "Half Size"
 msgstr "Polovičná veľkosť"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1498
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1537
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:391 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1486
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1525
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Normálna veľkosť"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1499
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1487
 msgid "Double Size"
 msgstr "Dvojnásobná veľkosť"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1488
 msgid "Fit to Screen"
 msgstr "Roztiahnuť na veľkosť obrazovky"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1503
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1509
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1491
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1497
 msgid "Float on Top"
 msgstr "Plávať navrchu"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:403 modules/gui/macosx/MainMenu.m:404
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:261
 msgid "Fullscreen Video Device"
 msgstr "Celoobrazovkové video-zariadenie"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410 modules/gui/macosx/MainMenu.m:411
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:409 modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
 #: modules/video_filter/postproc.c:200
 msgid "Post processing"
 msgstr "Dodatočné spracovávanie"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1522
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:413 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
 msgid "Add Subtitle File..."
 msgstr "Pridať súbor s titulkami..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:415 modules/gui/macosx/MainMenu.m:416
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/MainMenu.m:415
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:416
 msgid "Text Size"
 msgstr "Veľkosť textu"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
 msgid "Text Color"
 msgstr "Farba textu"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418
 msgid "Outline Thickness"
 msgstr "Hrúbka kontúry"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:421 modules/gui/macosx/MainMenu.m:422
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:420 modules/gui/macosx/MainMenu.m:421
 msgid "Background Opacity"
 msgstr "Nepriehľadnosť pozadia"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:423
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:422
 msgid "Background Color"
 msgstr "Farba pozadia"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:425
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
 msgid "Transparent"
 msgstr "Priehľadné"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:432
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:431
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:433
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:432
 msgid "Minimize Window"
 msgstr "Minimalizovať okno"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:434
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:433
 msgid "Close Window"
 msgstr "Zatvoriť okno"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:435
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:434
 msgid "Player..."
 msgstr "Prehrávač..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:436
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:435
 msgid "Main Window..."
 msgstr "Hlavné okno..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:437
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:436
 msgid "Audio Effects..."
 msgstr "Zvukové efekty..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:438
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:437
 msgid "Video Effects..."
 msgstr "Efekty videa..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:439
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:438
 msgid "Bookmarks..."
 msgstr "Záložky..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:440
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:439
 msgid "Playlist..."
 msgstr "Playlist..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:441 modules/gui/macosx/playlist.m:521
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:440 modules/gui/macosx/playlist.m:502
 msgid "Media Information..."
 msgstr "Informácia o médiu..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:442
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:441
 msgid "Messages..."
 msgstr "&Hlásenia programu..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:443
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:442
 msgid "Errors and Warnings..."
 msgstr "Chyby a upozornenia..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:444
 msgid "Bring All to Front"
 msgstr "Preniesť všetky do popredia"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:447 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:54
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:932
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:446 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:54
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:931
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:448
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:447
 msgid "VLC media player Help..."
 msgstr "Pomocník programu VLC media player..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:449
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:448
 msgid "ReadMe / FAQ..."
 msgstr "Súbor ReadMe / Najčastejšie kladené otázky..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:451
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:450
 msgid "Online Documentation..."
 msgstr "Dokumentácia online..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:452
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:451
 msgid "VideoLAN Website..."
 msgstr "Webstránka tímu VideoLAN..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:453
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:452
 msgid "Make a donation..."
 msgstr "Podporte vývoj programu..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:454
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:453
 msgid "Online Forum..."
 msgstr "Fórum online..."
 
@@ -17924,22 +17677,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vyberte si dostupné zariadenie z rozbaľovacieho menu hore.\n"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:124
+#: modules/gui/macosx/open.m:122
 msgid "Open Source"
 msgstr "Otvoriť zdrojový súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:125
+#: modules/gui/macosx/open.m:123
 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr "Vyhľadávač médií (MRL)"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:127 modules/gui/macosx/open.m:191
-#: modules/gui/macosx/open.m:671 modules/gui/macosx/open.m:746
-#: modules/gui/macosx/open.m:1113 modules/gui/macosx/open.m:1546
+#: modules/gui/macosx/open.m:125 modules/gui/macosx/open.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:669 modules/gui/macosx/open.m:744
+#: modules/gui/macosx/open.m:1111 modules/gui/macosx/open.m:1544
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
 msgid "Open"
 msgstr "Otvoriť"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:131
+#: modules/gui/macosx/open.m:129
 msgid ""
 "4 Tabs to choose between media input. Select 'File' for files, 'Disc' for "
 "optical media such as DVDs, Audio CDs or BRs, 'Network' for network streams "
@@ -17952,34 +17705,34 @@ msgstr ""
 "mikrofóny alebo kamery, aktuálnu obrazovku TV streamu, ak je nainštalovaná "
 "aplikácia EyeTV."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:134 modules/gui/macosx/open.m:494
-#: modules/gui/macosx/open.m:599
+#: modules/gui/macosx/open.m:132 modules/gui/macosx/open.m:492
+#: modules/gui/macosx/open.m:597
 msgid "Capture"
 msgstr "Snímať"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:136 modules/gui/macosx/open.m:362
+#: modules/gui/macosx/open.m:134 modules/gui/macosx/open.m:360
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Zvoľte si súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:139
+#: modules/gui/macosx/open.m:137
 msgid "Click to select a file for playback"
 msgstr "Kliknite pre výber súboru pre playlist"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:140
+#: modules/gui/macosx/open.m:138
 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
 msgstr "Považovať radšej za vedenie, nie za súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:142
+#: modules/gui/macosx/open.m:140
 msgid "Play another media synchronously"
 msgstr "Prehrávať iné médium synchronizovane"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:143 modules/gui/macosx/open.m:365
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:379 modules/gui/macosx/wizard.m:343
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:411 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
+#: modules/gui/macosx/open.m:141 modules/gui/macosx/open.m:363
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:246 modules/gui/macosx/wizard.m:343
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:411 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:516
 msgid "Choose..."
 msgstr "Vybrať..."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:144
+#: modules/gui/macosx/open.m:142
 msgid ""
 "Click to select a another file to play it in sync with the previously "
 "selected file."
@@ -17987,35 +17740,35 @@ msgstr ""
 "Kliknutím vyberiete iný súbor na prehrávanie, synchronizovane so súborom, "
 "ktorý ste vybrali predtým."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:149
+#: modules/gui/macosx/open.m:147
 msgid "Custom playback"
 msgstr "Používateľom nastavené prehrávanie"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:157
+#: modules/gui/macosx/open.m:155
 msgid "Open VIDEO_TS folder"
 msgstr "Otvoriť priečinok VIDEO_TS"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:158
+#: modules/gui/macosx/open.m:156
 msgid "Open BDMV folder"
 msgstr "Otvoriť priečinok BDMV"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:159
+#: modules/gui/macosx/open.m:157
 msgid "Insert Disc"
 msgstr "Vloženie disku"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:167
+#: modules/gui/macosx/open.m:165
 msgid "Disable DVD menus"
 msgstr "Vypnúť DVD menu"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:171
+#: modules/gui/macosx/open.m:169
 msgid "Enable DVD menus"
 msgstr "Zapnúť DVD menu"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:184
+#: modules/gui/macosx/open.m:182
 msgid "IP Address"
 msgstr "IP adresa"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:187
+#: modules/gui/macosx/open.m:185
 msgid ""
 "To Open a usual network stream (HTTP, RTSP, RTMP, MMS, FTP, etc.), just "
 "enter the URL in the field above. If you want to open a RTP or UDP stream, "
@@ -18025,7 +17778,7 @@ msgstr ""
 "jeho adresu do políčka hore. Ak chcete otvoriť stream RTP alebo UDP, stlačte "
 "tlačidlo dole."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:188
+#: modules/gui/macosx/open.m:186
 msgid ""
 "If you want to open a multicast stream, enter the respective IP address "
 "given by the stream provider. In unicast mode, VLC will use your machine's "
@@ -18041,7 +17794,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete otvoriť stream pomocou iného protokolu, zatvorte toto okno "
 "stlačením tlačidla Zrušiť."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:187
 msgid ""
 "Enter a URL here to open the network stream. To open RTP or UDP streams, "
 "click on the respective button below."
@@ -18049,32 +17802,32 @@ msgstr ""
 "Pre otvorenie streamu v sieti, zadajte adresu URL. Pre otvoreni streamov RTP "
 "alebo UDP, kliknite na príslušné tlačidlo dole."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:192
+#: modules/gui/macosx/open.m:190
 msgid "Open RTP/UDP Stream"
 msgstr "Otvoriť stream RTP/UDP"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:194
+#: modules/gui/macosx/open.m:192
 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:24
 #: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:83
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:197 modules/gui/macosx/open.m:1229
-#: modules/gui/macosx/open.m:1278
+#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/macosx/open.m:1227
+#: modules/gui/macosx/open.m:1276
 msgid "Unicast"
 msgstr "Unicast"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/macosx/open.m:1242
-#: modules/gui/macosx/open.m:1291
+#: modules/gui/macosx/open.m:196 modules/gui/macosx/open.m:1240
+#: modules/gui/macosx/open.m:1289
 msgid "Multicast"
 msgstr "Multicast"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/open.m:513
-#: modules/gui/macosx/open.m:1396
+#: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/macosx/open.m:511
+#: modules/gui/macosx/open.m:1394
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Vstupné zariadenia"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:209
+#: modules/gui/macosx/open.m:207
 msgid ""
 "This input allows you to save, stream or display your current screen "
 "contents."
@@ -18082,39 +17835,39 @@ msgstr ""
 "Tento vstup umožňuje ukladať, streamovať alebo zobraziť obsah aktuálnej "
 "obrazovky."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:212
+#: modules/gui/macosx/open.m:210
 msgid "Subscreen left"
 msgstr "Pod-obrazovka vľavo"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:213
+#: modules/gui/macosx/open.m:211
 msgid "Subscreen top"
 msgstr "Pod-obrazovka hore"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:217
+#: modules/gui/macosx/open.m:215
 msgid "Capture Audio"
 msgstr "Zaznamenať zvuk"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:218
+#: modules/gui/macosx/open.m:216
 msgid "Current channel:"
 msgstr "Aktuálny kanál:"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:219
+#: modules/gui/macosx/open.m:217
 msgid "Previous Channel"
 msgstr "Predchádzajúci kanál"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:220
+#: modules/gui/macosx/open.m:218
 msgid "Next Channel"
 msgstr "Ďalší kanál"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:221 modules/gui/macosx/open.m:1477
+#: modules/gui/macosx/open.m:219 modules/gui/macosx/open.m:1475
 msgid "Retrieving Channel Info..."
 msgstr "Zisťujú sa informácie o kanáli..."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:222
+#: modules/gui/macosx/open.m:220
 msgid "EyeTV is not launched"
 msgstr "EyeTV nie je spustené"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:223
+#: modules/gui/macosx/open.m:221
 msgid ""
 "VLC could not connect to EyeTV.\n"
 "Make sure that you installed VLC's EyeTV plugin."
@@ -18122,82 +17875,82 @@ msgstr ""
 "Program VLC sa nemôže pripojiť k zariadeniu EyeTV.\n"
 "Uistite sa, že je nainštalovaný prídavný modul EyeTV"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:224
+#: modules/gui/macosx/open.m:222
 msgid "Launch EyeTV now"
 msgstr "Spustiť EyeTV teraz"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:225
+#: modules/gui/macosx/open.m:223
 msgid "Download Plugin"
 msgstr "Stiahnuť prídavný modul"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:226 modules/video_filter/scene.c:62
+#: modules/gui/macosx/open.m:224 modules/video_filter/scene.c:60
 msgid "Image width"
 msgstr "Šírka obrázka"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:227 modules/video_filter/scene.c:67
+#: modules/gui/macosx/open.m:225 modules/video_filter/scene.c:65
 msgid "Image height"
 msgstr "Výška obrázka"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:361
+#: modules/gui/macosx/open.m:359
 msgid "Add Subtitle File:"
 msgstr "Pridať súbor s titulkami"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:366
+#: modules/gui/macosx/open.m:364
 msgid "Click to setup subtitle playback in full detail."
 msgstr "Kliknutím otvoríte úplne podrobné nastavenie prehrávania titulkov."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:368
+#: modules/gui/macosx/open.m:366
 msgid "Click to select a subtitle file."
 msgstr "Kliknutím vyberte súbor s titulkami."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:369
+#: modules/gui/macosx/open.m:367
 msgid "Override parameters"
 msgstr "Nedodržiavať parametre"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:372
+#: modules/gui/macosx/open.m:370
 msgid "FPS"
 msgstr "FPS (počet snímok za sekundu)"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:374
+#: modules/gui/macosx/open.m:372
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr "Kódovanie titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:376 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:381
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:296
+#: modules/gui/macosx/open.m:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:248
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:297
 msgid "Font size"
 msgstr "Veľkosť písma"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:378
+#: modules/gui/macosx/open.m:376
 msgid "Subtitle alignment"
 msgstr "Zarovnanie titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:381
+#: modules/gui/macosx/open.m:379
 msgid "Click to dismiss the subtitle setup dialog."
 msgstr "Na vypnutie dialógu pre nastavenia titulkov, kliknite sem."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:382
+#: modules/gui/macosx/open.m:380
 msgid "Font Properties"
 msgstr "Nastavenia písma"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:383
+#: modules/gui/macosx/open.m:381
 msgid "Subtitle File"
 msgstr "Súbor s titulkami"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:670 modules/gui/macosx/open.m:745
-#: modules/gui/macosx/open.m:1545 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:142
+#: modules/gui/macosx/open.m:668 modules/gui/macosx/open.m:743
+#: modules/gui/macosx/open.m:1543 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:162
 msgid "Open File"
 msgstr "Otvoriť súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:983
+#: modules/gui/macosx/open.m:981
 #, c-format
 msgid "%i tracks"
 msgstr "%i stôp"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:1483
+#: modules/gui/macosx/open.m:1481
 msgid "Composite input"
 msgstr "Kompozitný vstup"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:1486
+#: modules/gui/macosx/open.m:1484
 msgid "S-Video input"
 msgstr "Vstup S-Video"
 
@@ -18217,7 +17970,7 @@ msgstr "Nastavenia streamovania a prekódovania"
 msgid "Display the stream locally"
 msgstr "Zobraziť stream lokálne"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:135 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:79
+#: modules/gui/macosx/output.m:135 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:89
 msgid "Dump raw input"
 msgstr "Vypisovať vstup raw"
 
@@ -18251,59 +18004,59 @@ msgstr "URL adresa pre SDP"
 msgid "Save File"
 msgstr "Uložiť súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:516
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:497
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "Uložiť playlist..."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:519
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:500
 msgid "Expand Node"
 msgstr "Rozbaliť uzol"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:522
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:503
 msgid "Download Cover Art"
 msgstr "Stiahnuť obal diela"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:523
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:504
 msgid "Fetch Meta Data"
 msgstr "Získať metadáta"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:524 modules/gui/macosx/playlist.m:525
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:505 modules/gui/macosx/playlist.m:506
 msgid "Reveal in Finder"
 msgstr "Získať vo vyhľadávači"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:527
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:508
 msgid "Sort Node by Name"
 msgstr "Zoradiť uzly podľa názvu"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:528
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:509
 msgid "Sort Node by Author"
 msgstr "Zoradiť uzol podľa autora"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:530 modules/gui/macosx/playlist.m:531
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:511 modules/gui/macosx/playlist.m:512
 msgid "Search in Playlist"
 msgstr "Hľadať v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:533
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:514
 msgid "File Format:"
 msgstr "Formát súboru:"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:534
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:515
 msgid "Extended M3U"
 msgstr "Rozšírený M3U súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:535
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:516
 msgid "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
 msgstr "XML formát playlistu (XSPF)"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:536 modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:582
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:517 modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:582
 msgid "HTML playlist"
 msgstr "HTML playlist"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:715
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:694
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Uložiť playlist"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1130
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1115
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meta-informácia"
 
@@ -18321,7 +18074,7 @@ msgid "Save Metadata"
 msgstr "Uložiť metadáta"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
-#: modules/visualization/visual/visual.c:111
+#: modules/visualization/visual/visual.c:110
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
@@ -18334,7 +18087,7 @@ msgid "Read at media"
 msgstr "Načítané z média"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:98
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:558
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:554
 msgid "Input bitrate"
 msgstr "Dátový tok na vstupe"
 
@@ -18391,12 +18144,12 @@ msgstr "Chyba počas ukladania metadát"
 msgid "VLC was unable to save the meta data."
 msgstr "Program VLC nemohol uložiť metadáta."
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:206 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:417
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:52
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:206 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:51
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavenia"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:209 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:415
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:209 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
 msgid "Reset All"
 msgstr "Obnoviť všetko"
 
@@ -18404,104 +18157,104 @@ msgstr "Obnoviť všetko"
 msgid "Show Basic"
 msgstr "Zobraziť základné"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1149
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1146
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Vyberte si priečinok"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1149
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1146
 msgid "Select a file"
 msgstr "Vyberte si súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1150
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1147
 msgid "Select"
 msgstr "Vyberte"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:220
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:697
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:521
 msgid "Interface Settings"
 msgstr "Nastavenia rozhrania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:222
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:398
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:265
 msgid "Audio Settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:224
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:352
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:219
 msgid "Video Settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:226
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:842
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:146
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:94
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:644
 msgid "Subtitle & On Screen Display Settings"
 msgstr "Nastavenia titulkov & OSD"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:148
 msgid "Input & Codec Settings"
 msgstr "Nastavenia vstupu & kodeku"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:311
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182
 msgid "General Audio"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:312
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
 msgid "Preferred Audio language"
 msgstr "Preferovaný jazyk zvukovej stopy"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:313
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
 msgid "Enable Last.fm submissions"
 msgstr "Zapnúť odovzdávanie do last.fm"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:317
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
 msgid "Visualization"
 msgstr "Vizualizácia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:318
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:189 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:434
 msgid "Keep audio level between sessions"
 msgstr "Udržiavať úroveň zvuku medzi spusteniami programu"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:319 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:424
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:190 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Always reset audio start level to:"
 msgstr "Vždy obnoviť úroveň zvuku na hodnotu:"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:322 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:506
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:193 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:506
 msgid "Change"
 msgstr "Zmeniť"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:323
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
 msgid "Change Hotkey"
 msgstr "Zmeniť klávesovú skratku"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:327
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:198
 msgid "Select an action to change the associated hotkey:"
 msgstr "Vyberte akciu, ktorej klávesovú skratku chcete zmeniť:"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:328
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:199
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1146
 msgid "Action"
 msgstr "Akcia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:329
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Odkaz"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:335
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:206
 msgid "Repair AVI Files"
 msgstr "Opraviť AVI súbory"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:336
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:207
 msgid "Default Caching Level"
 msgstr "Predvolená úroveň ukladania do vyrovnávacej pamäti "
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:337 modules/gui/qt4/ui/open.h:248
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:208 modules/gui/qt4/ui/open.h:249
 msgid "Caching"
 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäti"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:338
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:209
 msgid ""
 "Use the complete preferences to configure custom caching values for each "
 "access module."
@@ -18509,195 +18262,186 @@ msgstr ""
 "Použiť kompletné nastavenia na nakonfigurovanie hodnôt načítavania pre každý "
 "prístupový modul."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:339
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:210
 msgid "Codecs / Muxers"
 msgstr "Kodeky / Muxéry"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:341
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:212
 msgid "Hardware Acceleration"
 msgstr "Hardvérová akcelerácia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:342
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:213
 msgid "Post-Processing Quality"
 msgstr "Kvalita dodatočného spracovávania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:346
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:217
 msgid "Edit default application settings for network protocols"
 msgstr "Upraviť nastavenia predvolenej aplikácie pre sieťové protokoly"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:349
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:220
 msgid "Open network streams using the following protocols"
 msgstr "Otvoriť sieťové streamy s použitím nasledujúcich protokolov"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:350
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:221
 msgid "Note that these are system-wide settings."
 msgstr "Pamätajte na to, že tieto nastavenia majú vplyv na celý systém."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:356
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:226
 msgid "Interface style"
 msgstr "Štýl rozhrania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:357
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
 msgid "Dark"
 msgstr "Tmavé"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:358
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:228
 msgid "Bright"
 msgstr "Jasné"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:359
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:229
 msgid "Album art download policy"
 msgstr "Metóda sťahovania druhu albumu"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:360
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
 msgid "Show video within the main window"
 msgstr "Zobraziť video v rámci okna"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:362
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:232
 msgid "Show Fullscreen Controller"
 msgstr "Zobraziť ovládač celoobrazovkového režimu"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:363
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:539
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:233
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:492
 msgid "Privacy / Network Interaction"
 msgstr "Súkromie / interakcia siete"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:367
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
 msgid "Automatically check for updates"
 msgstr "Automaticky kontrolovať dostupnosť aktualizácií"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:369
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:239
 msgid "Enable Growl notifications (on playlist item change)"
 msgstr "Zapnúť notifikácie Growl (pri zmene položky v playliste)"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:372 modules/lua/vlc.c:96
-#: modules/lua/vlc.c:103
-msgid "Lua HTTP"
-msgstr "Lua HTTP"
-
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:374
-msgid "Control iTunes during playback"
-msgstr "Ovládanie iTunes počas prehrávania"
-
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
 msgid "Default Encoding"
 msgstr "Predvolené kódovanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:378
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
 msgid "Display Settings"
 msgstr "Nastavenia zobrazovania"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:380
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:297
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:298
 msgid "Font color"
 msgstr "Farba písma"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:382 modules/text_renderer/freetype.c:155
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249 modules/text_renderer/freetype.c:154
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:92 modules/text_renderer/win32text.c:59
 #: modules/video_filter/marq.c:167 modules/video_filter/rss.c:206
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:295
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:296
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:383
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:250
 msgid "Subtitle languages"
 msgstr "Jazyky titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:384
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:292
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:251
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:293
 msgid "Preferred subtitle language"
 msgstr "Preferovaný jazyk titulkov"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
 msgid "Enable OSD"
 msgstr "Aktivovať OSD ovládanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/text_renderer/win32text.c:66
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:254 modules/text_renderer/win32text.c:66
 #: modules/video_filter/marq.c:118 modules/video_filter/rss.c:146
 msgid "Opacity"
 msgstr "Nepriehľadnosť"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:388 modules/text_renderer/freetype.c:179
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255 modules/text_renderer/freetype.c:178
 msgid "Force bold"
 msgstr "Vynútiť si tučné"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:389 modules/text_renderer/freetype.c:185
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:299
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:256 modules/text_renderer/freetype.c:184
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:300
 msgid "Outline color"
 msgstr "Farba kontúr"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:390 modules/text_renderer/freetype.c:186
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:298
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:257 modules/text_renderer/freetype.c:185
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:299
 msgid "Outline thickness"
 msgstr "Hrúbka kontúry"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:393
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:260
 msgid "Black screens in Fullscreen mode"
 msgstr "Čierne obrazovky pri celoobr. režime"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:395 modules/stream_out/display.c:53
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262 modules/stream_out/display.c:53
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:342
 msgid "Display"
 msgstr "Zobraziť"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:400
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:267
 msgid "Output module"
 msgstr "Výstupný modul"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:402 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:357
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:358
 msgid "Video snapshots"
 msgstr "Snímky z videa"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:404 modules/meta_engine/folder.c:63
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/meta_engine/folder.c:63
 msgid "Folder"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:405 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:362
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:272 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:363
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:406 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:360
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:361
 msgid "Prefix"
 msgstr "Koncovka"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:407 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:363
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:274 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:364
 msgid "Sequential numbering"
 msgstr "Sekvenčné číslovanie"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:589
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:444
 msgid "Last check on: %@"
 msgstr "Posledná kontrola: %@"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:591
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:446
 msgid "No check was performed yet."
 msgstr "Zatiaľ ešte nebola vykonaná žiadna kontrola."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:710
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:671
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:563
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:495
 msgid "Lowest latency"
 msgstr "Najnižšia latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:672
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:496
 msgid "Low latency"
 msgstr "Nízka latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:674
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:498
 msgid "High latency"
 msgstr "Vysoká latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:675
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:499
 msgid "Higher latency"
 msgstr "Najvyššia latencia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:842
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:326
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:322
 msgid "Reset Preferences"
 msgstr "Obnoviť nastavenia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:845
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:698
 msgid ""
 "This will reset VLC media player's preferences.\n"
 "\n"
@@ -18720,20 +18464,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naozaj chcete pokračovať?"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1212
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1058
 msgid "Choose the folder to save your video snapshots to."
 msgstr "Tu si zvoľte priečinok, do ktorého sa uložia snímky z videa."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1214
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1305
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1060
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1149
 msgid "Choose"
 msgstr "Vybrať"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1303
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1147
 msgid "Choose the directory or filename where the records will be stored."
 msgstr "Vyberte priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uložia nahrávky."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1422
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1266
 msgid ""
 "Press new keys for\n"
 "\"%@\""
@@ -18741,31 +18485,31 @@ msgstr ""
 "Stlačte novú klávesovú skratku pre\n"
 "\"%@\""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1499
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1343
 msgid "Invalid combination"
 msgstr "Neplatná kombinácia"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1500
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1344
 msgid "Regrettably, these keys cannot be assigned as hotkey shortcuts."
 msgstr ""
 "Prepáčte, tieto klávesy nemožno použiť na vytvorenie klávesovej skratky."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1510
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1514
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1354
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1358
 msgid "This combination is already taken by \"%@\"."
 msgstr "Takúto kombináciu už používa \"%@\"."
 
-#: modules/gui/macosx/StringUtility.m:150
+#: modules/gui/macosx/StringUtility.m:148
 msgid "Not Set"
 msgstr "Nenastavené"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:61
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1464
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1463
 msgid "Audio/Video"
 msgstr "Zvuk / video"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:62
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1468
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1467
 msgid "Audio track synchronization:"
 msgstr "Synchronizácia zvukovej stopy:"
 
@@ -18779,12 +18523,12 @@ msgid "A positive value means that the audio is ahead of the video"
 msgstr "Kladná hodnota znamená, že zvuk bude v predstihu pred videom"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:65
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1476
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1475
 msgid "Subtitles/Video"
 msgstr "Titulky / video"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:66
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1480
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1479
 msgid "Subtitle track synchronization:"
 msgstr "Synchronizácia stopy s titulkami:"
 
@@ -18793,7 +18537,7 @@ msgid "A positive value means that the subtitles are ahead of the video"
 msgstr "Kladná hodnota znamená, že titulky budú v predstihu pred videom"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:69
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1487
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1486
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr "Rýchlosť titulkov:"
 
@@ -18802,12 +18546,12 @@ msgid "fps"
 msgstr " fps"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:71
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1501
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1500
 msgid "Subtitle duration factor:"
 msgstr "Faktor trvania titulkov:"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:79
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1612
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1611
 msgid ""
 "Extend subtitle duration by this value.\n"
 "Set 0 to disable."
@@ -18816,7 +18560,7 @@ msgstr ""
 "Pre zablokovanie nastavte hodnotu 0."
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:83
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1617
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1616
 msgid ""
 "Multiply subtitle duration by this value.\n"
 "Set 0 to disable."
@@ -18825,7 +18569,7 @@ msgstr ""
 "Pre zablokovanie nastavte hodnotu 0."
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:87
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1622
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1621
 msgid ""
 "Recalculate subtitle duration according\n"
 "to their content and this value.\n"
@@ -18835,245 +18579,245 @@ msgstr ""
 "na ich obsah a túto hodnotu.\n"
 "Pre zablokovanie nastavte hodnotu 0."
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:76
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:77
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:84
 msgid "Video Effects"
 msgstr "Video efekty"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:81
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
 msgid "Basic"
 msgstr "Základné"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:83
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1355
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:84
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
 msgid "Geometry"
 msgstr "Geometria"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:133
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:151
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:134
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:149 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
 #: modules/video_filter/colorthres.c:54 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/rss.c:154 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1328
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1334
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1337
+#: modules/video_filter/rss.c:154 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1329
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1335
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1338
 msgid "Color"
 msgstr "Farba"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90
 msgid "Image Adjust"
 msgstr "Prispôsobiť obraz"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:93
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1305
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:94
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1306
 msgid "Brightness Threshold"
 msgstr "Hranica jasu"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:97 modules/video_filter/sharpen.c:67
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1309
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:98 modules/video_filter/sharpen.c:67
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1310
 msgid "Sharpen"
 msgstr "Zaostrenie"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:98
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1310
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1397
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:99
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1398
 msgid "Sigma"
 msgstr "Sigma"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:99
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:100
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1312
 msgid "Banding removal"
 msgstr "Odstraňovanie pásov"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:100 modules/video_filter/gradfun.c:49
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1312
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:101 modules/video_filter/gradfun.c:49
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
 msgid "Radius"
 msgstr "Polomer (okruh)"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:101
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:102
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
 msgid "Film Grain"
 msgstr "Zrnitosť filmu"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:102 modules/video_filter/grain.c:53
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103 modules/video_filter/grain.c:53
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
 msgid "Variance"
 msgstr "Kolísanie"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1322
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:108
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1323
 msgid "Synchronize top and bottom"
 msgstr "Synchronizovať hore a dole"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:108
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1323
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:109
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1324
 msgid "Synchronize left and right"
 msgstr "Synchronizovať vľavo a vpravo"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:110
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1348
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:111
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1349
 msgid "Transform"
 msgstr "Transformovať"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:112 modules/video_filter/transform.c:50
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:113 modules/video_filter/transform.c:50
 msgid "Rotate by 90 degrees"
 msgstr "Otočiť o 90 stupňov"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:114 modules/video_filter/transform.c:51
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:115 modules/video_filter/transform.c:51
 msgid "Rotate by 180 degrees"
 msgstr "Otočiť o 180 stupňov"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:116 modules/video_filter/transform.c:51
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:117 modules/video_filter/transform.c:51
 msgid "Rotate by 270 degrees"
 msgstr "Otočiť o 270 stupňov"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:118 modules/video_filter/transform.c:52
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:119 modules/video_filter/transform.c:52
 msgid "Flip horizontally"
 msgstr "Preklopiť horizontálne"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:120 modules/video_filter/transform.c:52
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:121 modules/video_filter/transform.c:52
 msgid "Flip vertically"
 msgstr "Preklopiť vertikálne"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:122
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:123
 msgid "Magnification/Zoom"
 msgstr "Zväčšenie/zoom"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:123
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1351
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:124
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1352
 msgid "Puzzle game"
 msgstr "Puzzle"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:124 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:129
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:125 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:130
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:96
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1346
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1352
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1347
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1353
 msgid "Rows"
 msgstr "Riadky"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:125 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:130
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:131
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:114
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1347
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1353
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1348
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
 msgid "Columns"
 msgstr "Stĺpce"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:126 modules/video_filter/clone.c:57
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1393
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:127 modules/video_filter/clone.c:57
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
 msgid "Clone"
 msgstr "Klonovať"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:127 modules/video_filter/clone.c:39
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:128 modules/video_filter/clone.c:39
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
 msgid "Number of clones"
 msgstr "Počet klonov"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:128
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1345
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:129
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1346
 msgid "Wall"
 msgstr "Stena"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:132 modules/video_filter/colorthres.c:70
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1336
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:133 modules/video_filter/colorthres.c:70
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1337
 msgid "Color threshold"
 msgstr "Hranica farby"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:135
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1340
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:136
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1341
 msgid "Similarity"
 msgstr "Podobnosť"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:137
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1342
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:138
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1343
 msgid "Intensity"
 msgstr "Intenzita"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:140 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:143
 #: modules/video_filter/gradient.c:76 modules/video_filter/gradient.c:82
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1332
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1333
 msgid "Gradient"
 msgstr "Gradient"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:144 modules/video_filter/gradient.c:76
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:145 modules/video_filter/gradient.c:76
 msgid "Edge"
 msgstr "Edge"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146 modules/video_filter/gradient.c:76
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:147 modules/video_filter/gradient.c:76
 msgid "Hough"
 msgstr "Hough"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:149
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1335
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1336
 msgid "Cartoon"
 msgstr "Kreslené"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1327
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:151
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1328
 msgid "Color extraction"
 msgstr "Extrakcia farieb"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:153
 msgid "Invert colors"
 msgstr "Invertovať farby"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:153 modules/video_filter/posterize.c:68
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1331
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154 modules/video_filter/posterize.c:68
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1332
 msgid "Posterize"
 msgstr "Posterizovať"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154 modules/video_filter/posterize.c:60
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:155 modules/video_filter/posterize.c:60
 msgid "Posterize level"
 msgstr "Úroveň posterizácie"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:155 modules/video_filter/motionblur.c:59
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1387
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156 modules/video_filter/motionblur.c:59
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1388
 msgid "Motion blur"
 msgstr "Motion blur"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1388
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:157
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1389
 msgid "Factor"
 msgstr "Faktor"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:157
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:49
 msgid "Motion Detect"
 msgstr "Detekcia pohybu"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1396
 msgid "Water effect"
 msgstr "Efekt vody"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:161 modules/video_filter/anaglyph.c:73
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162 modules/video_filter/anaglyph.c:73
 msgid "Anaglyph"
 msgstr "Anaglyf"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:163
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1367
 msgid "Add text"
 msgstr "Pridať text"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164 modules/misc/logger.c:108
-#: modules/video_filter/marq.c:87 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165 modules/misc/logger.c:108
+#: modules/video_filter/marq.c:87 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1369
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:185
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:186
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1357
 msgid "Add logo"
 msgstr "Pridať logo"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:186
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1357
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1358
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:207
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:208
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:87
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1364
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
 msgid "Transparency"
 msgstr "Priehľadnosť"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:236
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:237
 msgid "Organize profiles..."
 msgstr "Organizovať profily..."
 
@@ -19249,11 +18993,12 @@ msgstr ""
 "vašaipadresa:8080. "
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:265
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Use this to stream to several computers using the Microsoft MMS protocol. "
-"This protocol is used as transport method by many Microsoft's software. Note "
-"that only a small part of the MMS protocol is supported (MMS encapsulated in "
-"HTTP)."
+"This protocol is used as transport method by many Microsoft's softwares. "
+"Note that only a small part of the MMS protocol is supported (MMS "
+"encapsulated in HTTP)."
 msgstr ""
 "Túto voľbu použite v prípade, že chcete stream odosielať na viaceré počítače "
 "a použiť pritom protokol Microsoft MMS. Tento protokol sa používa v mnohých "
@@ -19313,7 +19058,7 @@ msgid "Back"
 msgstr "Späť"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:319 modules/gui/macosx/wizard.m:322
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1195
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1197
 msgid "Streaming/Transcoding Wizard"
 msgstr "Sprievodca streamovaním/prekódovaním"
 
@@ -19341,11 +19086,11 @@ msgstr ""
 "podrobnejšie nastavenia."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:332 modules/gui/macosx/wizard.m:491
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1607
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1609
 msgid "Stream to network"
 msgstr "Streamovať a odosielať video do siete"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:334 modules/gui/macosx/wizard.m:1615
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:334 modules/gui/macosx/wizard.m:1617
 msgid "Transcode/Save to file"
 msgstr "Prekódovať/Uložiť video do súboru"
 
@@ -19358,7 +19103,7 @@ msgid "Choose here your input stream."
 msgstr "Tu si zvoľte vstupný stream."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:340 modules/gui/macosx/wizard.m:529
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1640
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1642
 msgid "Select a stream"
 msgstr "Vybrať stream"
 
@@ -19436,7 +19181,7 @@ msgstr "Prekódovať zvuk"
 msgid "Transcode video"
 msgstr "Prekódovať video"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:383 modules/gui/macosx/wizard.m:1742
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:383 modules/gui/macosx/wizard.m:1744
 msgid ""
 "Enabling this allows transcoding the audio track if one is present in the "
 "stream."
@@ -19444,7 +19189,7 @@ msgstr ""
 "Zapnutím tejto funkcie môžete prekódovať zvukovú stopu, ak sa v streame "
 "nejaká nachádza."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/macosx/wizard.m:1759
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/macosx/wizard.m:1761
 msgid ""
 "Enabling this allows transcoding the video track if one is present in the "
 "stream."
@@ -19475,12 +19220,12 @@ msgstr ""
 "Na tejto stránke môžete nastaviť niekoľko ďalších parametrov streamovacieho "
 "procesu."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:398 modules/gui/macosx/wizard.m:1787
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:398 modules/gui/macosx/wizard.m:1789
 msgid "Time-To-Live (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:402 modules/gui/macosx/wizard.m:412
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:444 modules/gui/macosx/wizard.m:1811
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:444 modules/gui/macosx/wizard.m:1813
 msgid "Local playback"
 msgstr "Lokálne prehrávanie"
 
@@ -19586,15 +19331,15 @@ msgstr ""
 msgid "Select the directory to save to"
 msgstr "Zvoľte si priečinok, do ktorého sa bude ukladať"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1072
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1073
 msgid "No folder selected"
 msgstr "Nebol vybraný žiaden priečinok"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1074
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1075
 msgid "A directory where to save the files has to be selected."
 msgstr "Treba vybrať priečinok, do ktorého sa bude ukladať."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1076
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1077
 msgid ""
 "Enter either a valid path or use the \"Choose...\" button to select a "
 "location."
@@ -19602,54 +19347,54 @@ msgstr ""
 "Buď zadajte platnú cestu priamo, alebo použite tlačidlo \"Vybrať...\" a "
 "cestu si vyhľadajte manuálne. "
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1079
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1080
 msgid "No file selected"
 msgstr "Nebol vybraný žiaden súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1081
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1082
 msgid "A file where to save the stream has to be selected."
 msgstr "Treba vybrať súbor, do ktorého sa bude ukladať stream."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1083
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1084
 msgid ""
 "Enter either a valid path or use the \"Choose\" button to select a location."
 msgstr ""
 "Buď zadajte platnú cestu priamo, alebo použite tlačidlo \"Vybrať...\" a "
 "cestu si vyhľadajte manuálne. "
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1294
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1296
 msgid "Finish"
 msgstr "Hotovo"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1299
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1301
 #, c-format
 msgid "%i items"
 msgstr "%i položiek"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1307 modules/gui/macosx/wizard.m:1336
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1366
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1309 modules/gui/macosx/wizard.m:1338
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1368
 msgid "yes"
 msgstr "áno"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1309 modules/gui/macosx/wizard.m:1319
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1332 modules/gui/macosx/wizard.m:1338
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1350 modules/gui/macosx/wizard.m:1369
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1311 modules/gui/macosx/wizard.m:1321
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1334 modules/gui/macosx/wizard.m:1340
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1352 modules/gui/macosx/wizard.m:1371
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1315
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1317
 msgid "yes: from %@ to %@"
 msgstr "áno: od %@ do %@"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1325 modules/gui/macosx/wizard.m:1343
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1327 modules/gui/macosx/wizard.m:1345
 msgid "yes: %@ @ %@ kb/s"
 msgstr "áno: %@ @ %@ kb/s"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1609
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1611
 msgid "This allows streaming on a network."
 msgstr "Táto voľba vám umožňuje streamovať na sieť."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1619
 msgid ""
 "This allows saving a stream to a file. The can be reencoded on the fly. "
 "Whatever VLC can read can be saved.\n"
@@ -19663,19 +19408,19 @@ msgstr ""
 "prekódovávanie z jedného súboru do druhého. Jeho funkcie prekódovania sa "
 "dajú využiť napríklad pri ukladaní streamov zo siete."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1737
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1739
 msgid "Select your audio codec. Click one to get more information."
 msgstr ""
 "Zvoľte si požadovaný kodek zvuku. Ak chcete o niektorom kodeku získať viac "
 "informácií, kliknite naň."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1754
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1756
 msgid "Select your video codec. Click one to get more information."
 msgstr ""
 "Zvoľte si požadovaný kodek videa. Ak chcete o niektorom kodeku získať viac "
 "informácií, kliknite naň."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1789
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1791
 msgid ""
 "This allows defining the TTL (Time-To-Live) of the stream. This parameter is "
 "the maximum number of routers your stream can go through. If you don't know "
@@ -19687,7 +19432,7 @@ msgstr ""
 "stream. Ak neviete, čo presne táto funkcia ovláda, alebo ak chcete stream "
 "vysielať len do lokálnej siete, ponechajte nastavenie na hodnote 1."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1800
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1802
 msgid ""
 "When streaming using UDP, the streams can be announced using the SAP/SDP "
 "announcing protocol. This way, the clients won't have to type in the "
@@ -19704,7 +19449,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete svojmu streamu dať nejaký názov, zadajte ho tu, v opačnom prípade "
 "sa použije predvolený názov."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1813
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1815
 msgid ""
 "When this option is enabled, the stream will be both played and transcoded/"
 "streamed.\n"
@@ -19739,255 +19484,255 @@ msgstr ""
 msgid "Ncurses interface"
 msgstr "Rozhranie Ncurses"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:767
+#: modules/gui/ncurses.c:764
 #, c-format
 msgid "  [%s]"
 msgstr "  [%s]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:771
+#: modules/gui/ncurses.c:768
 #, c-format
 msgid "      %s: %s"
 msgstr "      %s: %s"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:865
+#: modules/gui/ncurses.c:862
 msgid "[Display]"
 msgstr "[Zobrazit]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:867
+#: modules/gui/ncurses.c:864
 msgid " h,H                    Show/Hide help box"
 msgstr " h,H                    Zobrazit/skryt box s pomocnikom"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:868
+#: modules/gui/ncurses.c:865
 msgid " i                      Show/Hide info box"
 msgstr " i                      Zobraziť/skryt info box"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:869
+#: modules/gui/ncurses.c:866
 msgid " M                      Show/Hide metadata box"
 msgstr " M                      Zobrazit/skryt box s metadatami"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:870
+#: modules/gui/ncurses.c:867
 msgid " L                      Show/Hide messages box"
 msgstr " L                      Zobrazit/skryt box so spravami"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:871
+#: modules/gui/ncurses.c:868
 msgid " P                      Show/Hide playlist box"
 msgstr " P                      Zobrazit/skryt box s playlistom"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:872
+#: modules/gui/ncurses.c:869
 msgid " B                      Show/Hide filebrowser"
 msgstr " B                      Zobrazit/skryt prehliadac suborov"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:873
+#: modules/gui/ncurses.c:870
 msgid " x                      Show/Hide objects box"
 msgstr " x                      Zobrazit/skryt box s objektami"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:874
+#: modules/gui/ncurses.c:871
 msgid " S                      Show/Hide statistics box"
 msgstr " S                      Zobrazit/skryt okno so statistikou"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:875
+#: modules/gui/ncurses.c:872
 msgid " Esc                    Close Add/Search entry"
 msgstr " Esc                    Zatvorit okno pre pridavanie/hladanie zaznamu"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:876
+#: modules/gui/ncurses.c:873
 msgid " Ctrl-l                 Refresh the screen"
 msgstr " Ctrl-l                 Obnovit obraz"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:880
+#: modules/gui/ncurses.c:877
 msgid "[Global]"
 msgstr "[Vseobecne]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:882
+#: modules/gui/ncurses.c:879
 msgid " q, Q, Esc              Quit"
 msgstr " q, Q, Esc              Ukoncit"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:883
+#: modules/gui/ncurses.c:880
 msgid " s                      Stop"
 msgstr " s                      Stop"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:884
+#: modules/gui/ncurses.c:881
 msgid " <space>                Pause/Play"
 msgstr " <medzeranik>                Pozastavit/prehrat"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:885
+#: modules/gui/ncurses.c:882
 msgid " f                      Toggle Fullscreen"
 msgstr " f                      Prepnut celoobrazovkovy rezim"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:886
+#: modules/gui/ncurses.c:883
 msgid " n, p                   Next/Previous playlist item"
 msgstr " n, p                   Dalsia/predchadzajuca polozka playlistu"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:887
+#: modules/gui/ncurses.c:884
 msgid " [, ]                   Next/Previous title"
 msgstr " [, ]                   Dalsi/predchadzajuci titul"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:888
+#: modules/gui/ncurses.c:885
 msgid " <, >                   Next/Previous chapter"
 msgstr " <, >                   Dalsia/predchadzajuca kapitola"
 
 #. xgettext: You can use ← and → characters
-#: modules/gui/ncurses.c:890
+#: modules/gui/ncurses.c:887
 #, c-format
 msgid " <left>,<right>         Seek -/+ 1%%"
 msgstr " <dolava>,<doprava>         Vyhladavanie -/+ 1%%"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:891
+#: modules/gui/ncurses.c:888
 msgid " a, z                   Volume Up/Down"
 msgstr " a, z                   Zvysit/znizit hlasitost"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:892
+#: modules/gui/ncurses.c:889
 msgid " m                      Mute"
 msgstr " m                      Stlmit"
 
 #. xgettext: You can use ↑ and ↓ characters
-#: modules/gui/ncurses.c:894
+#: modules/gui/ncurses.c:891
 msgid " <up>,<down>            Navigate through the box line by line"
 msgstr " <nahor>,<nadol>            Navigacia po jednotlivych riadkoch"
 
 #. xgettext: You can use ⇞ and ⇟ characters
-#: modules/gui/ncurses.c:896
+#: modules/gui/ncurses.c:893
 msgid " <pageup>,<pagedown>    Navigate through the box page by page"
 msgstr " <pageup>,<pagedown>    Navigacia po jednotlivych strankach"
 
 #. xgettext: You can use ↖ and ↘ characters
-#: modules/gui/ncurses.c:898
+#: modules/gui/ncurses.c:895
 msgid " <start>,<end>          Navigate to start/end of box"
 msgstr " <zaciatok>,<koniec>          Prejst na zaciatok/koniec boxu"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:902
+#: modules/gui/ncurses.c:899
 msgid "[Playlist]"
 msgstr "[Playlist]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:904
+#: modules/gui/ncurses.c:901
 msgid " r                      Toggle Random playing"
 msgstr " r                      Prepnut nahodne prehravanie"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:905
+#: modules/gui/ncurses.c:902
 msgid " l                      Toggle Loop Playlist"
 msgstr " l                      Prepnut opakovanie playlistu"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:906
+#: modules/gui/ncurses.c:903
 msgid " R                      Toggle Repeat item"
 msgstr " R                      Prepnut opakovanie polozky"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:907
+#: modules/gui/ncurses.c:904
 msgid " o                      Order Playlist by title"
 msgstr " o                      Zoradit playlist podla nazvu"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:908
+#: modules/gui/ncurses.c:905
 msgid " O                      Reverse order Playlist by title"
 msgstr " O                      Opacne zoradenie playlistu podla nazvu"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:909
+#: modules/gui/ncurses.c:906
 msgid " g                      Go to the current playing item"
 msgstr " g                      Prejst na prave prehravanu polozku"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:910
+#: modules/gui/ncurses.c:907
 msgid " /                      Look for an item"
 msgstr " /                      Vyhladat polozku"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:911
+#: modules/gui/ncurses.c:908
 msgid " ;                      Look for the next item"
 msgstr " ;                      Vyhladat dalsiu polozku"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:912
+#: modules/gui/ncurses.c:909
 msgid " A                      Add an entry"
 msgstr " A                      Pridat zaznam"
 
 #. xgettext: You can use ⌫ character to translate <backspace>
-#: modules/gui/ncurses.c:914
+#: modules/gui/ncurses.c:911
 msgid " D, <backspace>, <del>  Delete an entry"
 msgstr " D, <backspace>, <del>  Vymazat zaznam"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:915
+#: modules/gui/ncurses.c:912
 msgid " e                      Eject (if stopped)"
 msgstr " e                      Vyhodit (ak je zastavene)"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:919
+#: modules/gui/ncurses.c:916
 msgid "[Filebrowser]"
 msgstr "[Prehliadac suborov]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:921
+#: modules/gui/ncurses.c:918
 msgid " <enter>                Add the selected file to the playlist"
 msgstr " <enter>                Pridat vybrany subor do playlistu"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:922
+#: modules/gui/ncurses.c:919
 msgid " <space>                Add the selected directory to the playlist"
 msgstr " <medzernik>                Pridat vybrany priecinok do playlistu"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:923
+#: modules/gui/ncurses.c:920
 msgid " .                      Show/Hide hidden files"
 msgstr " .                      Zobrazit/skryt skryte subory"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:927
+#: modules/gui/ncurses.c:924
 msgid "[Player]"
 msgstr "[Prehravac]"
 
 #. xgettext: You can use ↑ and ↓ characters
-#: modules/gui/ncurses.c:930
+#: modules/gui/ncurses.c:927
 #, c-format
 msgid " <up>,<down>            Seek +/-5%%"
 msgstr " <nahor>,<nadol>            Vyhladavanie +/-5%%"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1050
+#: modules/gui/ncurses.c:1047
 msgid "[Repeat] "
 msgstr "[Zopakovat] "
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1051
+#: modules/gui/ncurses.c:1048
 msgid "[Random] "
 msgstr "[Nahodne] "
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1052
+#: modules/gui/ncurses.c:1049
 msgid "[Loop]"
 msgstr "[Opakovat dookola]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1061
+#: modules/gui/ncurses.c:1058
 #, c-format
 msgid " Source   : %s"
 msgstr "Zdroj: %s"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1094
+#: modules/gui/ncurses.c:1091
 #, c-format
 msgid " Position : %s/%s"
 msgstr " Pozicia : %s/%s"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1099
+#: modules/gui/ncurses.c:1096
 msgid " Volume   : Mute"
 msgstr "Hlasitosť: Stlmiť"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1100
+#: modules/gui/ncurses.c:1097
 #, c-format
 msgid " Volume   : %3ld%%"
 msgstr "Hlasitosť   : %3ld%%"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1100
+#: modules/gui/ncurses.c:1097
 msgid " Volume   : ----"
 msgstr " Hlasitosť   : ----"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1106
+#: modules/gui/ncurses.c:1103
 #, c-format
 msgid " Title    : %<PRId64>/%d"
 msgstr " Nazov    : %<PRId64>/%d"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1112
+#: modules/gui/ncurses.c:1109
 #, c-format
 msgid " Chapter  : %<PRId64>/%d"
 msgstr " Kapitola  : %<PRId64>/%d"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1117
+#: modules/gui/ncurses.c:1114
 msgid " Source: <no current item> "
 msgstr " Zdroj: <ziadna aktualna polozka>"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1119
+#: modules/gui/ncurses.c:1116
 msgid " [ h for help ]"
 msgstr " [stlacte klaves  h pre zobrazenie pomocnika]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1140
+#: modules/gui/ncurses.c:1137
 #, c-format
 msgid "Open: %s"
 msgstr "Otvoriť: %s"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1142
+#: modules/gui/ncurses.c:1139
 #, c-format
 msgid "Find: %s"
 msgstr "Hľadať: %s"
@@ -20148,21 +19893,21 @@ msgid "Dock/undock fullscreen controller to/from bottom of screen"
 msgstr ""
 "Pridať/odstrániť ovládač celoobrazovkového režimu do/z dolnej časti obrazovky"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:132
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:138
 msgctxt "Tooltip|Unmute"
 msgid "Unmute"
 msgstr "Vypnúť stlmenie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:141
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:147
 msgctxt "Tooltip|Mute"
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:227
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:233
 msgid "Pause the playback"
 msgstr "Pozastaviť prehrávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:236
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:242
 msgid ""
 "Loop from point A to point B continuously\n"
 "Click to set point A"
@@ -20170,15 +19915,15 @@ msgstr ""
 "Kontinuálne opakovať od bodu A po bod B\n"
 "Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:242
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:248
 msgid "Click to set point B"
 msgstr "Pre nastavenie bodu B kliknite sem"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:247
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:253
 msgid "Stop the A to B loop"
 msgstr "Zastaviť opakovanie od bodu A po B"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:268
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:274
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
@@ -20205,6 +19950,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ovládače sa zobrazia automaticky."
 
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1190
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1191
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1192
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1193
@@ -20214,7 +19960,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1197
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1198
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1199
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1200
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1203
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1204
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1205
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1206
@@ -20224,90 +19970,89 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1210
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1211
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1212
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1213
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1216
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1382
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1215
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1381
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1383
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1384
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1385
 msgid "dB"
 msgstr "dB"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1192
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1191
 msgid "170 Hz"
 msgstr "170 Hz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1193
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1192
 msgid "310 Hz"
 msgstr "310 Hz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1194
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1193
 msgid "600 Hz"
 msgstr "600 Hz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1195
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1209
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1194
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1208
 msgid "1 KHz"
 msgstr "1 KHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1196
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1195
 msgid "3 KHz"
 msgstr "3 KHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1197
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1196
 msgid "6 KHz"
 msgstr "6 KHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1198
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1197
 msgid "12 KHz"
 msgstr "12 KHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1199
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1198
 msgid "14 KHz"
 msgstr "14 KHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1200
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1213
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1199
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1212
 msgid "16 KHz"
 msgstr "16 KHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1204
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1203
 msgid "31 Hz"
 msgstr "31 Hz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1205
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1204
 msgid "63 Hz"
 msgstr "63 Hz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1206
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1205
 msgid "125 Hz"
 msgstr "125 Hz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1207
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1206
 msgid "250 Hz"
 msgstr "250 Hz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1208
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1207
 msgid "500 Hz"
 msgstr "500 Hz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1210
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1209
 msgid "2 KHz"
 msgstr "2 KHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1211
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1210
 msgid "4 KHz"
 msgstr "4 KHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1212
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1211
 msgid "8 KHz"
 msgstr "8 KHz"
 
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1379
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1380
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1381
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1384
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1383
 msgid ""
 "Knee\n"
 "radius"
@@ -20315,7 +20060,7 @@ msgstr ""
 "Ohyb\n"
 "polomer"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1385
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1384
 msgid ""
 "Makeup\n"
 "gain"
@@ -20323,27 +20068,27 @@ msgstr ""
 "Makeup\n"
 "zosilnenie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1440
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1439
 msgid "(Hastened)"
 msgstr "(Zrýchlené)"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1442
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1441
 msgid "(Delayed)"
 msgstr "(Oneskorené)"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1529
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1528
 msgid "Force update of this dialog's values"
 msgstr "Vynútiť si aktualizovanie hodnôt v dialógoch"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:142
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:136
 msgid "&Fingerprint"
 msgstr "&Odtlačok"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:143
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:137
 msgid "Find meta data using audio fingerprinting"
 msgstr "Hľadať metadáta s použitím audio fingerprinting"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:163
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:157
 msgid "Comments"
 msgstr "Komentáre"
 
@@ -20359,89 +20104,89 @@ msgstr ""
 "Informácia o tom, z čoho sa skladá médium alebo stream.\n"
 "Tu sa zobrazujú: muxér, kodeky zvuku a videa, titulky."
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:527
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:523
 msgid "Current media / stream statistics"
 msgstr "Aktuálna štatistika o médiu / streame"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:553
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:549
 msgid "Input/Read"
 msgstr "Vstup/čítanie"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:554
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:550
 msgid "Output/Written/Sent"
 msgstr "Výstup/zapísané/odoslané"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:556
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:552
 msgid "Media data size"
 msgstr "Veľkosť údajov o médiu"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:562
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:558
 msgid "Demuxed data size"
 msgstr "Veľkosť demuxovaných údajov"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:563
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:559
 msgid "Content bitrate"
 msgstr "Dátový tok obsahu"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:561
 msgid "Discarded (corrupted)"
 msgstr "Skartovalo sa"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:567
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:563
 msgid "Dropped (discontinued)"
 msgstr "Preskočilo sa"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:570
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:583
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:566
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:579
 msgid "Decoded"
 msgstr "Dekódovalo sa"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:571
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:584
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:567
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:580
 msgid "blocks"
 msgstr "blokov"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:572
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:568
 msgid "Displayed"
 msgstr "Zobrazilo sa"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:573
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:575
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:569
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:571
 msgid "frames"
 msgstr "snímkov"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:574
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:587
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:570
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:583
 msgid "Lost"
 msgstr "Stratilo sa"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:577
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:578
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:573
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:574
 msgid "Sent"
 msgstr "Odoslalo sa"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:577
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:573
 msgid "packets"
 msgstr "paketov"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:580
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:576
 msgid "Upstream rate"
 msgstr "Rýchlosť odosielania dát"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:585
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:581
 msgid "Played"
 msgstr "Prehrané"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:586
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:587
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:582
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:583
 msgid "buffers"
 msgstr "záznamov"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:609
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:605
 msgid "Last 60 seconds"
 msgstr "Posledných 60 sekúnd"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:610
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:606
 msgid "Overall"
 msgstr "Súhrn"
 
@@ -20478,12 +20223,12 @@ msgid "Image Files (*.gif *.jpg *.jpeg *.png)"
 msgstr "Súbory s obrázkami (*.gif *.jpg *.jpeg *.png)"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:743
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:461
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:458
 msgid "Elapsed time"
 msgstr "Uplynulo"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:747
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:465
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:462
 msgid "Total/Remaining time"
 msgstr "Celkový / zostávajúci čas"
 
@@ -20517,73 +20262,73 @@ msgid "File names:"
 msgstr "Názvy súborov:"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:161
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:542
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:495
 msgid "Filter:"
 msgstr "Filter:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:354
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:363
 msgid "Eject the disc"
 msgstr "Vysunúť disk"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:859
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:872
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanály:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:870
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:883
 msgid "Selected ports:"
 msgstr "Vybrané porty:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:873
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:886
 msgid ".*"
 msgstr ".*"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:880
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:893
 msgid "Use VLC pace"
 msgstr "Použiť VLC pace"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:900
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:913
 msgid "TV - digital"
 msgstr "TV - digitálne"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:903
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:916
 msgid "Tuner card"
 msgstr "Karta s tunerom"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:904
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:917
 msgid "Delivery system"
 msgstr "Systém doručovania"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:934
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:947
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
 msgstr "Frekvencia transpondera/multiplexu"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:944
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:957
 msgid "Transponder symbol rate"
 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondera"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:990
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1021
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1034
 msgid "TV - analog"
 msgstr "TV - analógovo"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1024
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1037
 msgid "Device name"
 msgstr "Označenie jednotky"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1084
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1097
 msgid "Your display will be opened and played in order to stream or save it."
 msgstr ""
 "Zobrazenie sa otvorí a prehrá, aby ho bolo možné streamovať alebo uložiť."
 
 #. xgettext: frames per second
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1098
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1111
 msgid " f/s"
 msgstr " f/s"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1309
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1322
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
@@ -20774,21 +20519,21 @@ msgstr "Klávesa alebo kombinácia"
 msgid "Key: "
 msgstr "Kľúč:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:228
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:599
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:96
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:423
 msgid "Input & Codecs Settings"
 msgstr "Nastavenia vstupu a kodekov"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:230
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:886
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:688
 msgid "Configure Hotkeys"
 msgstr "Konfigurovať klávesové skratky"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:406
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:273
 msgid "Device:"
 msgstr "Zariadenie:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:604
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:428
 msgid ""
 "If this property is blank, different values\n"
 "for DVD, VCD, and CDDA are set.\n"
@@ -20800,49 +20545,49 @@ msgstr ""
 " Môžete definovať aj unikátnu hodnotu, alebo ju definovať v pokročilých "
 "nastaveniach."
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:723
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:524
 msgid "This is VLC's skinnable interface. You can download other skins at"
 msgstr ""
 "Toto je rozhranie programu VLC, ktoré umožňuje zmenu vzhľadu. Súbory s novým "
 "vzhľadom si môžete stiahnuť na adrese"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:725
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:526
 msgid "VLC skins website"
 msgstr "internetovej stránky so súbormi vzhľadu pre program VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:754
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:556
 msgid "System's default"
 msgstr "Predvolené v systéme"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1246
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:965
 msgid "File associations"
 msgstr "Asociácie súborov"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1255
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:974
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:42
 msgid "Audio Files"
 msgstr "Zvukové súbory"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1256
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:975
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:41
 msgid "Video Files"
 msgstr "Súbory s videom"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1257
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:976
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:43
 msgid "Playlist Files"
 msgstr "Súbory s playlistom"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1309
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1028
 msgid "&Apply"
 msgstr "Po&užiť"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1310
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:109
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1029
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:96
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:49
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:108 modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:60
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:37
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:92
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:91
 #: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:200
 msgid "&Cancel"
 msgstr "&Zrušiť"
@@ -20864,20 +20609,20 @@ msgstr "Vymazať vybraný profil"
 msgid "Create a new profile"
 msgstr "Vytvoriť nový profil"
 
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:424
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:432
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:47
 msgid "Create"
 msgstr "Vytvoriť"
 
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:602
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:610
 msgid "This muxer is not provided directly by VLC: It could be missing."
 msgstr "Tento muxér nie je poskytovaný v rámci VLC: možno nie je prítomný."
 
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:746
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:752
 msgid " Profile Name Missing"
 msgstr "Chýbajúci názov profilu"
 
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:747
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:753
 msgid "You must set a name for the profile."
 msgstr "Musíte zadať názov profilu."
 
@@ -20890,7 +20635,7 @@ msgid "File/Folder"
 msgstr "Súbor/priečinok"
 
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:47
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:202
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:203
 msgid "Source"
 msgstr "Zdroj"
 
@@ -20911,7 +20656,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Názov súboru"
 
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:135
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:130
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:117
 msgid "Save file..."
 msgstr "Uložiť súbor..."
 
@@ -20995,7 +20740,7 @@ msgstr "Vymazať všetky záložky"
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:79
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:81
 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:74
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:590
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:575
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:36
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:136
 msgid "&Close"
@@ -21006,12 +20751,11 @@ msgid "Bytes"
 msgstr "Bytov"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:44
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:78
 msgid "Convert"
 msgstr "Konvertovať"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:58
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
 msgid "Destination file:"
 msgstr "Cieľový súbor:"
 
@@ -21019,23 +20763,23 @@ msgstr "Cieľový súbor:"
 msgid "Browse"
 msgstr "Prehľadávať"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:75
-msgid "Settings"
-msgstr "Nastavenia"
-
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:90
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:71
 msgid "Display the output"
 msgstr "Zobraziť výstup"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:91
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:72
 msgid "This display the resulting media, but can slow things down."
 msgstr "Táto súčasť zobrazuje výsledné médium, ale môže spomaliť systém."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:80
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavenia"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95
 msgid "&Start"
 msgstr "&Štart"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:132
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:119
 msgid "Containers (*"
 msgstr "Kontajery (*"
 
@@ -21105,7 +20849,8 @@ msgid "Network Access Policy"
 msgstr "Politika pre prístup k sieti"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
-msgid "Automatically retrieve media info"
+#, fuzzy
+msgid "Automatically retrieve media infos"
 msgstr "Automaticky preberať informáciu o médiu"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:103
@@ -21124,7 +20869,7 @@ msgstr "&Prejsť"
 msgid "Go to time"
 msgstr "Prejsť na čas"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:86 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:528
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:86 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:509
 msgid "About"
 msgstr "O programe"
 
@@ -21140,7 +20885,7 @@ msgstr "&Áno"
 msgid "&No"
 msgstr "&Nie"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:222 modules/gui/qt4/ui/update.h:147
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:222 modules/gui/qt4/ui/update.h:148
 msgid "VLC media player updates"
 msgstr "Aktualizácie programu VLC media player"
 
@@ -21212,7 +20957,7 @@ msgstr "Aktualizovať strom"
 msgid "Clear the messages"
 msgstr "Vyčistiť správy"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:78 modules/gui/qt4/menus.cpp:916
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:78 modules/gui/qt4/menus.cpp:915
 msgid "Open Media"
 msgstr "Otvoriť médium"
 
@@ -21242,7 +20987,7 @@ msgid "&Enqueue"
 msgstr "&Zaradiť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:117 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:212
-#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:54 modules/gui/qt4/menus.cpp:810
+#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:54 modules/gui/qt4/menus.cpp:809
 msgid "&Play"
 msgstr "&Prehrať"
 
@@ -21284,35 +21029,35 @@ msgstr ""
 msgid "Plugins and extensions"
 msgstr "Prídavné moduly a rozšírenia"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:109
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:105
 msgid "Capability"
 msgstr "Schopnosti"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:109
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:105
 msgid "Score"
 msgstr "Stav"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:122
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:118
 msgid "&Search:"
 msgstr "&Hľadať:"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:209
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:205
 msgid "Get more extensions from"
 msgstr "Viac rozšírení nájdete na stránke: "
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:239
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:237
 msgid "More information..."
 msgstr "Viac informácií..."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:247
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:245
 msgid "Reload extensions"
 msgstr "Znovu načítať koncovky"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:551
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:538
 msgid "Version"
 msgstr "Verzia"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:571
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:558
 msgid "Website"
 msgstr "Webová stránka"
 
@@ -21320,59 +21065,59 @@ msgstr "Webová stránka"
 msgid "Deletes the selected item"
 msgstr "Vybraná položka sa vymaže"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:68
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:67
 msgid "Show settings"
 msgstr "Zobraziť nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:72
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:71
 msgid "Simple"
 msgstr "Jednoduché"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:73
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:72
 msgid "Switch to simple preferences view"
 msgstr "Prepnúť na zobrazenie jednoduchých nastavení"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:75
 msgid "Switch to full preferences view"
 msgstr "Prepnúť na zobrazenie všetkých nastavení"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:90
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:89
 msgid "&Save"
 msgstr "&Uložiť"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:91
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:90
 msgid "Save and close the dialog"
 msgstr "Uložiť a zatvoriť dialóg"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:93
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:92
 msgid "&Reset Preferences"
 msgstr "&Obnoviť nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:163
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:162
 msgid "Only show current"
 msgstr "Zobraziť iba aktuálne"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:165
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:164
 msgid "Only show modules related to current playback"
 msgstr "Zobraziť iba moduly vzťahujúce sas k aktuálnemu prehrávaniu"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:201
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:197
 msgid "Advanced Preferences"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:222
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:218
 msgid "Simple Preferences"
 msgstr "Jednoduché nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:306
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:302
 msgid "Cannot save Configuration"
 msgstr "Nemožno uložiť konfiguráciu"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:307
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:303
 msgid "Preferences file could not be saved"
 msgstr "Súbor s nastaveniami nemožno uložiť"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:327
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:323
 msgid "Are you sure you want to reset your VLC media player preferences?"
 msgstr "Naozaj chcete obnoviť pôvodné nastavenia programu VLC media player?"
 
@@ -21420,7 +21165,7 @@ msgstr "Súbory s titulkami"
 msgid "All Files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:45 modules/gui/qt4/ui/sout.h:201
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:45 modules/gui/qt4/ui/sout.h:202
 msgid "Stream Output"
 msgstr "Výstup streamu"
 
@@ -21522,7 +21267,7 @@ msgstr "Vymazať aktuálny profil"
 msgid "Cl&ose"
 msgstr "&Zatvoriť"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:228 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:228 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:750
 msgid "Profile Name"
 msgstr "Názov profilu"
 
@@ -21530,43 +21275,43 @@ msgstr "Názov profilu"
 msgid "Please enter the new profile name."
 msgstr "Zadajte prosím názov nového profilu."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:314
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:313
 msgid "Spacer"
 msgstr "Rezervovač miesta"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:320
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:318
 msgid "Expanding Spacer"
 msgstr "Rozširovací rezervovač miesta"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:350
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:347
 msgid "Splitter"
 msgstr "Oddeľovač"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:357
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:354
 msgid "Time Slider"
 msgstr "Posuvník na časovej osi"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:370
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:367
 msgid "Small Volume"
 msgstr "Malá hlasitosť"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:407
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:404
 msgid "DVD menus"
 msgstr "DVD menu"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:436
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:433
 msgid "Advanced Buttons"
 msgstr "Tlačidlá pokročilých funkcií"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:449
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:446
 msgid "Playback Buttons"
 msgstr "Tlačidlá pre prehrávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:453
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:450
 msgid "Aspect ratio selector"
 msgstr "Výber stranového pomeru"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:457
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:454
 msgid "Speed selector"
 msgstr "Výber rýchlosti"
 
@@ -21599,7 +21344,7 @@ msgid "Repeat delay:"
 msgstr "Omeškanie opakovania:"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:111
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:540
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:493
 msgid " days"
 msgstr " dní"
 
@@ -21635,11 +21380,11 @@ msgstr "Naplánovanie:"
 msgid "VOD: "
 msgstr "VOD: "
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1165
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1159
 msgid "Control menu for the player"
 msgstr "Kontrolné menu prehrávača"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1209
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1203
 msgid "Paused"
 msgstr "Pozastavené"
 
@@ -21659,15 +21404,15 @@ msgstr "&Zvuk"
 msgid "&Video"
 msgstr "&Video"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:333 modules/gui/qt4/menus.cpp:1053
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:333 modules/gui/qt4/menus.cpp:1051
 msgid "Subti&tle"
 msgstr "Ti&tulky"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:335 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:335 modules/gui/qt4/menus.cpp:1067
 msgid "T&ools"
 msgstr "N&ástroje"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:338 modules/gui/qt4/menus.cpp:1104
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:338 modules/gui/qt4/menus.cpp:1102
 msgid "V&iew"
 msgstr "Zo&braziť"
 
@@ -21683,7 +21428,7 @@ msgstr "Otvoriť &súbor..."
 msgid "&Open Multiple Files..."
 msgstr "&Otvoriť viaceré súbory..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:359 modules/gui/qt4/menus.cpp:921
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:359 modules/gui/qt4/menus.cpp:920
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Otvoriť &disk..."
 
@@ -21691,7 +21436,7 @@ msgstr "Otvoriť &disk..."
 msgid "Open &Network Stream..."
 msgstr "Otvoriť stream v &sieti..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:363 modules/gui/qt4/menus.cpp:925
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:363 modules/gui/qt4/menus.cpp:924
 msgid "Open &Capture Device..."
 msgstr "Otvoriť &snímacie zariadenie..."
 
@@ -21719,7 +21464,7 @@ msgstr "Ukončiť na konci playlistu"
 msgid "Close to systray"
 msgstr "Zatvoriť do systémovej lišty"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:399 modules/gui/qt4/menus.cpp:1167
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:399 modules/gui/qt4/menus.cpp:1165
 msgid "&Quit"
 msgstr "&Koniec"
 
@@ -21807,135 +21552,135 @@ msgstr "&Zvuková stopa"
 msgid "Audio &Device"
 msgstr "Z&vukové zariadenie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:609
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:608
 msgid "&Stereo Mode"
 msgstr "Režim &stereo"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:612
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:611
 msgid "&Visualizations"
 msgstr "&Vizualizácie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:638
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:637
 msgid "Add &Subtitle File..."
 msgstr "Pridať sú&bor s titulkami..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:640
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:639
 msgid "Sub &Track"
 msgstr "Stopa s &titulkami"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:663
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:662
 msgid "Video &Track"
 msgstr "Video &stopa"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:667
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:666
 msgid "&Fullscreen"
 msgstr "&Celoobrazovkový režim"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:668
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:667
 msgid "Always Fit &Window"
 msgstr "Vždy prispôsobiť &oknu"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:669
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:668
 msgid "Always &on Top"
 msgstr "Vždy &navrchu"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:670
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:669
 msgid "Set as Wall&paper"
 msgstr "Použiť ako po&zadie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:674
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:673
 msgid "&Zoom"
 msgstr "Pri&blížiť"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:675
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:674
 msgid "&Aspect Ratio"
 msgstr "&Stranový pomer"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:676
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:675
 msgid "&Crop"
 msgstr "O&rezať"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:680
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:679
 msgid "&Deinterlace"
 msgstr "&Odstránenie prekladania"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:681
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:680
 msgid "&Deinterlace mode"
 msgstr "Režim &odstránenia prekladania"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:682
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:681
 msgid "&Post processing"
 msgstr "Do&datočné spracovávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:686
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:685
 msgid "Take &Snapshot"
 msgstr "Vytvoriť &snímku"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:709
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:708
 msgid "T&itle"
 msgstr "Ti&tul"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:710
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:709
 msgid "&Chapter"
 msgstr "&Kapitola"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:712
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:711
 msgid "&Program"
 msgstr "&Program"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:716
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:715
 msgid "&Manage"
 msgstr "&Spravovať"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:772
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:771
 msgid "&Help..."
 msgstr "&Pomocník..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:775
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:774
 msgid "Check for &Updates..."
 msgstr "Skontrolovať dostupnosť &aktualizácií..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:824
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:823
 msgid "&Stop"
 msgstr "&Stop"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:832
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:831
 msgid "Pre&vious"
 msgstr "Do&zadu"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:838
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:837
 msgid "Ne&xt"
 msgstr "Ď&alej"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:851
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:850
 msgid "Sp&eed"
 msgstr "Rých&losť"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:857
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:856
 msgid "&Faster"
 msgstr "&Rýchlejšie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:869
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:868
 msgid "N&ormal Speed"
 msgstr "No&rmálna veľkosť"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:879
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:878
 msgid "Slo&wer"
 msgstr "Po&malšie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:894
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:893
 msgid "&Jump Forward"
 msgstr "Preskočiť &dopredu"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:901
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:900
 msgid "Jump Bac&kward"
 msgstr "Preskočiť do&zadu"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:908
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:907
 msgid "Ctrl+T"
 msgstr "Ctrl+T"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:923
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:922
 msgid "Open &Network..."
 msgstr "Otvoriť súbor v &sieti..."
 
@@ -21943,31 +21688,31 @@ msgstr "Otvoriť súbor v &sieti..."
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1059
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1057
 msgid "&Playback"
 msgstr "P&rehrávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1148
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1146
 msgid "&Hide VLC media player in taskbar"
 msgstr "Skryť &VLC media player do panela úloh"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1154
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1152
 msgid "Sho&w VLC media player"
 msgstr "Zob&raziť VLC media player"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1165
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1163
 msgid "&Open Media"
 msgstr "&Otvoriť médium"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1629
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1616
 msgid "&Clear"
 msgstr "Vyčis&tiť"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:72
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:74
 msgid "Show advanced preferences over simple ones"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia, namiesto zjednodušených"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:73
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:75
 msgid ""
 "Show advanced preferences and not simple preferences when opening the "
 "preferences dialog."
@@ -21975,11 +21720,11 @@ msgstr ""
 "Pri otvorení okna s nastaveniami zobraziť pokročilé nastavenia, nie "
 "zjednodušené."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:77 modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:471
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:79 modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:471
 msgid "Systray icon"
 msgstr "Zobraziť ikonu v oznamovacej oblasti"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:78
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:80
 msgid ""
 "Show an icon in the systray allowing you to control VLC media player for "
 "basic actions."
@@ -21987,27 +21732,27 @@ msgstr ""
 "V paneli úloh alebo v informačnej lište zobraziť ikonu programu VLC so "
 "základnými ovládacími prvkami."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:82
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:84
 msgid "Start VLC with only a systray icon"
 msgstr "Spustiť VLC len s ikonou v systémovej oblasti"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:83
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:85
 msgid "VLC will start with just an icon in your taskbar"
 msgstr "Program VLC sa bude spúšťať len s ikonou v paneli úloh."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:92
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:94
 msgid "Show playing item name in window title"
 msgstr "Zobraziť názov prehrávanej položky v záhlaví okna"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:93
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:95
 msgid "Show the name of the song or video in the controller window title."
 msgstr "Zobraziť názov piesne alebo videa v záhlaví okna s ovládaním."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:96
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:98
 msgid "Show notification popup on track change"
 msgstr "Pri zmene skladby zobraziť vyskakovacie okno s upozornením"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:100
 msgid ""
 "Show a notification popup with the artist and track name when the current "
 "playlist item changes, when VLC is minimized or hidden."
@@ -22016,11 +21761,11 @@ msgstr ""
 "pri zmene skladby. Zobrazí sa v prípade, že je VLC minimalizovaný alebo "
 "skrytý."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:101
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:103
 msgid "Windows opacity between 0.1 and 1"
 msgstr "Nepriehľadnosť okien v rozmedzí od 0.1 a 1"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:102
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:104
 msgid ""
 "Sets the windows opacity between 0.1 and 1 for main interface, playlist and "
 "extended panel. This option only works with Windows and X11 with composite "
@@ -22030,11 +21775,11 @@ msgstr ""
 "playliste a rozšírenom paneli. Túto funkciu možno použiť len v systéme "
 "Windows a X11 s príslušnými rozšíreniami."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:107
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:109
 msgid "Fullscreen controller opacity between 0.1 and 1"
 msgstr "Nepriehľadnosť ovládačov pri celoobrazovkovom režime, od 0.1 do 1"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:110
 msgid ""
 "Sets the fullscreen controller opacity between 0.1 and 1 for main interface, "
 "playlist and extended panel. This option only works with Windows and X11 "
@@ -22044,15 +21789,15 @@ msgstr ""
 "hodnoty 0.1 do 1 v hlavnom rozhraní, playliste a rozšírenom paneli. Túto "
 "funkciu možno použiť len v systéme Windows a X11 s kompozitnými rozšíreniami."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:114
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:116
 msgid "Show unimportant error and warnings dialogs"
 msgstr "Zobrazovať nepodstatné chyby a dialógy s upozorneniami"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:116
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:118
 msgid "Activate the updates availability notification"
 msgstr "Aktivovať nové upozorňovanie na aktualizácie"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:117
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:119
 msgid ""
 "Activate the automatic notification of new versions of the software. It runs "
 "once every two weeks."
@@ -22060,31 +21805,31 @@ msgstr ""
 "Aktivovať automatické upozorňovanie na nové verzie softvéru. Kontrola sa "
 "bude vykonávať každé dva týždne."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:120
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:122
 msgid "Number of days between two update checks"
 msgstr "Počet dní medzi dvoma kontrolami aktualizácií"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:122
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:124
 msgid "Ask for network policy at start"
 msgstr "Pri spustení sa spýtať na politiku siete"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:126
 msgid "Save the recently played items in the menu"
 msgstr "Uložiť naposledy prehrané položky v menu"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:126
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:128
 msgid "List of words separated by | to filter"
 msgstr "Zoznam slov oddelený znakom | kvôli filtrovaniu"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:127
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:129
 msgid "Regular expression used to filter the recent items played in the player"
 msgstr "Regulárny výraz použitý na filtrovanie naposledy prehraných položiek"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:130
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:132
 msgid "Define the colors of the volume slider "
 msgstr "Definovať farby posuvníka hlasitosti"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:131
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:133
 msgid ""
 "Define the colors of the volume slider\n"
 "By specifying the 12 numbers separated by a ';'\n"
@@ -22096,11 +21841,11 @@ msgstr ""
 "Predvolené sú hodnoty '255;255;255;20;226;20;255;176;15;235;30;20'\n"
 "Alternatíva môže byť '30;30;50;40;40;100;50;50;160;150;150;255' "
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:136
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:138
 msgid "Selection of the starting mode and look "
 msgstr "Výber režimu spustenia a vzhľadu"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:137
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:139
 msgid ""
 "Start VLC with:\n"
 " - normal mode\n"
@@ -22112,41 +21857,41 @@ msgstr ""
 " - so zónou pre zobrazenie informácií ako sú texty, druhy albumu...\n"
 " - minimálnom režime s obmedzenými ovládacími prvkami"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:143
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:145
 msgid "Show a controller in fullscreen mode"
 msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:144
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:146
 msgid "Embed the file browser in open dialog"
 msgstr "Vstavať prehliadač súborov do dialógu na otvorenie súboru"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:146
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:148
 msgid "Define which screen fullscreen goes"
 msgstr "Definícia toho, ktoré obrazovky budú v celooobraz. režime"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:147
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:149
 msgid "Screennumber of fullscreen, instead of same screen where interface is"
 msgstr ""
 "Číslo obrazovky v celoobrazovkovom režime, namiesto tej obrazovky, kde sa "
 "nachádza rozhranie"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:150
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:152
 msgid "Load extensions on startup"
 msgstr "Načítať rozšírenia pri spustení"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:151
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:153
 msgid "Automatically load the extensions module on startup"
 msgstr "Automaticky načítať moduly rozšírení pri štarte"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:154
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:156
 msgid "Start in minimal view (without menus)"
 msgstr "Spustiť s minimálnym zobrazením (bez menu)"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:156
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:158
 msgid "Display background cone or art"
 msgstr "Zobraziť na pozadí kužeľ alebo grafiku"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:157
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:159
 msgid ""
 "Display background cone or current album art when not playing. Can be "
 "disabled to prevent burning screen."
@@ -22154,19 +21899,19 @@ msgstr ""
 "Počas zastavenia zobrazovať kužeľ alebo obrázok albumu. Táto voľba sa dá "
 "vypnúť, čím sa vyhnete vypáleniu obrazu."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:160
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:162
 msgid "Expanding background cone or art."
 msgstr "Roztiahnutie kužeľa alebo obrázka na pozadí."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:161
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:163
 msgid "Background art fits window's size"
 msgstr "Grafika na pozadí zodpovedá veľkosti okna"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:163
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:165
 msgid "Ignore keyboard volume buttons."
 msgstr "Ignorovať tlačidlá hlasitosti na klávesnici."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:165
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:167
 msgid ""
 "With this option checked, the volume up, volume down and mute buttons on "
 "your keyboard will always change your system volume. With this option "
@@ -22179,19 +21924,23 @@ msgstr ""
 "VLC, ak je program VLC vybraný. Ak program nie je vybraný, zmení sa "
 "hlasitosť v celom systéme."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:184
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:180
+msgid "Maximum Volume displayed"
+msgstr "Zobrazená max. hlasitosť"
+
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:186
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:184
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:186
 msgid "When minimized"
 msgstr "Pri minimalizovaní"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:184
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:186
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:189
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:191
 msgid "Qt interface"
 msgstr "Rozhranie QT"
 
@@ -22401,6 +22150,10 @@ msgstr "Lua"
 msgid "Lua interpreter"
 msgstr "Prekladač Lua"
 
+#: modules/lua/vlc.c:96 modules/lua/vlc.c:103
+msgid "Lua HTTP"
+msgstr "Lua HTTP"
+
 #: modules/lua/vlc.c:106
 msgid "Lua CLI"
 msgstr "Lua CLI"
@@ -22747,6 +22500,10 @@ msgstr ""
 msgid "RTSP VoD"
 msgstr "RTSP VoD"
 
+#: modules/misc/rtsp.c:76 modules/stream_out/rtp.c:250
+msgid "RTSP VoD server"
+msgstr "RTSP VoD server"
+
 #: modules/misc/stats.c:211
 msgid "Stats"
 msgstr "Štatistiky"
@@ -23249,7 +23006,7 @@ msgid "Local drives"
 msgstr "Lokálne jednotky"
 
 #: modules/services_discovery/podcast.c:57
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:101
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
 msgid "Podcast URLs list"
 msgstr "Zoznam URL adries podcastov"
 
@@ -23363,7 +23120,7 @@ msgstr "Zoznamenávanie zvuku (ALSA)"
 msgid "CD"
 msgstr "CD"
 
-#: modules/services_discovery/udev.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:298
+#: modules/services_discovery/udev.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:299
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
@@ -23395,7 +23152,7 @@ msgid "Applications"
 msgstr "Programy"
 
 #: modules/services_discovery/xcb_apps.c:351
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:208
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:201
 msgid "Desktop"
 msgstr "Pracovná plocha"
 
@@ -23893,6 +23650,10 @@ msgstr "Oznamovať cez SAP"
 msgid "Announce this session with SAP."
 msgstr "Oznámiť túto reláciu pomocou SAP."
 
+#: modules/stream_out/rtp.c:87
+msgid "Muxer"
+msgstr "Muxér"
+
 #: modules/stream_out/rtp.c:89
 msgid ""
 "This allows you to specify the muxer used for the streaming output. Default "
@@ -24062,10 +23823,6 @@ msgstr ""
 msgid "RTP stream output"
 msgstr "Výstup streamu RTP"
 
-#: modules/stream_out/rtp.c:250
-msgid "RTSP VoD server"
-msgstr "RTSP VoD server"
-
 #: modules/stream_out/setid.c:45
 msgid "New ES ID"
 msgstr "Nové ID ES"
@@ -24465,23 +24222,23 @@ msgstr "Prekódovať výstup streamu"
 msgid "Overlays/Subtitles"
 msgstr "Prekrývanie/Titulky"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:156
+#: modules/text_renderer/freetype.c:155
 msgid "Monospace Font"
 msgstr "Font Monospace"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:158
+#: modules/text_renderer/freetype.c:157
 msgid "Font family for the font you want to use"
 msgstr "Rodina písiem pre písmo, ktoré chcete použiť"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:159
+#: modules/text_renderer/freetype.c:158
 msgid "Font file for the font you want to use"
 msgstr "Súbor s písmom pre písmo, ktoré chcete použiť"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:161 modules/text_renderer/win32text.c:61
+#: modules/text_renderer/freetype.c:160 modules/text_renderer/win32text.c:61
 msgid "Font size in pixels"
 msgstr "Veľkosť písma v pixeloch"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:162 modules/text_renderer/win32text.c:62
+#: modules/text_renderer/freetype.c:161 modules/text_renderer/win32text.c:62
 msgid ""
 "This is the default size of the fonts that will be rendered on the video. If "
 "set to something different than 0 this option will override the relative "
@@ -24491,11 +24248,11 @@ msgstr ""
 "nastavíte hodnotu inú ako 0, toto nastavenie nebude rešpektovať relatívnu "
 "veľkosť písma."
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:166
+#: modules/text_renderer/freetype.c:165
 msgid "Text opacity"
 msgstr "Nepriehľadnosť textu"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:167 modules/text_renderer/win32text.c:67
+#: modules/text_renderer/freetype.c:166 modules/text_renderer/win32text.c:67
 msgid ""
 "The opacity (inverse of transparency) of the text that will be rendered on "
 "the video. 0 = transparent, 255 = totally opaque. "
@@ -24503,12 +24260,12 @@ msgstr ""
 "Nepriehľadnosť (opak efektu priehľadnosti) textu, ktorý sa vykreslí vo "
 "vnútri videa. 0 = priehľadný text, 255 = úplne nepriehľadný text."
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:170 modules/text_renderer/quartztext.c:98
+#: modules/text_renderer/freetype.c:169 modules/text_renderer/quartztext.c:98
 #: modules/text_renderer/win32text.c:70
 msgid "Text default color"
 msgstr "Predvolená farba textu"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:171 modules/text_renderer/quartztext.c:99
+#: modules/text_renderer/freetype.c:170 modules/text_renderer/quartztext.c:99
 #: modules/text_renderer/win32text.c:71
 msgid ""
 "The color of the text that will be rendered on the video. This must be an "
@@ -24522,12 +24279,12 @@ msgstr ""
 "#FF0000 = červená farba, #00FF00 = zelená farba, #FFFF00 = žltá farba "
 "(červená a zelená), #FFFFFF = biela farba."
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:175 modules/text_renderer/quartztext.c:94
+#: modules/text_renderer/freetype.c:174 modules/text_renderer/quartztext.c:94
 #: modules/text_renderer/win32text.c:75
 msgid "Relative font size"
 msgstr "Relatívna veľkosť písma"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:176 modules/text_renderer/quartztext.c:95
+#: modules/text_renderer/freetype.c:175 modules/text_renderer/quartztext.c:95
 #: modules/text_renderer/win32text.c:76
 msgid ""
 "This is the relative default size of the fonts that will be rendered on the "
@@ -24537,59 +24294,59 @@ msgstr ""
 "nastavená absolútna veľkosť písma, na relatívnu veľkosť program neberie "
 "ohľad."
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:181
+#: modules/text_renderer/freetype.c:180
 msgid "Background opacity"
 msgstr "Nepriehľadnosť pozadia"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:182
+#: modules/text_renderer/freetype.c:181
 msgid "Background color"
 msgstr "Farba pozadia"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:184
+#: modules/text_renderer/freetype.c:183
 msgid "Outline opacity"
 msgstr "Nepriehľadnosť kontúr"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:188
+#: modules/text_renderer/freetype.c:187
 msgid "Shadow opacity"
 msgstr "Nepriehľadnosť tieňa"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:189
+#: modules/text_renderer/freetype.c:188
 msgid "Shadow color"
 msgstr "Farba tieňa"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:190
+#: modules/text_renderer/freetype.c:189
 msgid "Shadow angle"
 msgstr "Uhol tieňa"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:191
+#: modules/text_renderer/freetype.c:190
 msgid "Shadow distance"
 msgstr "Vzdialenosť tieňa"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:196 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/text_renderer/freetype.c:195 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Smaller"
 msgstr "Menšie"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:196 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/text_renderer/freetype.c:195 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Small"
 msgstr "Malé"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:196 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/text_renderer/freetype.c:195 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Large"
 msgstr "Veľké"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:196 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/text_renderer/freetype.c:195 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Larger"
 msgstr "Väčšie"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:197
+#: modules/text_renderer/freetype.c:196
 msgid "Use YUVP renderer"
 msgstr "Použiť vykresľovanie YUVP"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:198
+#: modules/text_renderer/freetype.c:197
 msgid ""
 "This renders the font using \"paletized YUV\". This option is only needed if "
 "you want to encode into DVB subtitles"
@@ -24598,23 +24355,23 @@ msgstr ""
 "YUV. Takéto vykresľovanie je však potrebné len v prípade, že chcete kódovať "
 "aj titulky v DVB-streame."
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215
+#: modules/text_renderer/freetype.c:214
 msgid "Thin"
 msgstr "Tenká"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215
+#: modules/text_renderer/freetype.c:214
 msgid "Thick"
 msgstr "Hrubá"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:219 modules/text_renderer/win32text.c:94
+#: modules/text_renderer/freetype.c:218 modules/text_renderer/win32text.c:94
 msgid "Text renderer"
 msgstr "Vykresľovač textov"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:220
+#: modules/text_renderer/freetype.c:219
 msgid "Freetype2 font renderer"
 msgstr "Vykresľovač písma Freetype 2"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:500
+#: modules/text_renderer/freetype.c:499
 msgid ""
 "Please wait while your font cache is rebuilt.\n"
 "This should take less than a few minutes."
@@ -24759,7 +24516,7 @@ msgstr ""
 msgid "Image properties filter"
 msgstr "Filter vlastností obrázka"
 
-#: modules/video_filter/adjust.c:83 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1302
+#: modules/video_filter/adjust.c:83 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1303
 msgid "Image adjust"
 msgstr "Prispôsobiť obraz"
 
@@ -25131,7 +24888,7 @@ msgstr ""
 "Linux sa zadáva /dev/ttyS01 a pod."
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:260
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1378
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1379
 msgid "Edge weightning"
 msgstr "Zvýraznenie hrán"
 
@@ -25148,7 +24905,7 @@ msgid "Overall brightness of your LED stripes"
 msgstr "Celkový jas vašich LED prúžkov"
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:265
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1381
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1382
 msgid "Darkness limit"
 msgstr "Limit tmavosti"
 
@@ -25174,7 +24931,7 @@ msgid "Sat windowing"
 msgstr "Sýtosť v okne"
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:274
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1383
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1384
 msgid "Filter length (ms)"
 msgstr "Dĺžka filtra (v ms)"
 
@@ -25194,7 +24951,7 @@ msgid "How much a color has to be changed for an immediate color change."
 msgstr "Udáva, aké množstvo farby sa má zmeniť pri okamžitej zmene farby."
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:280
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1385
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1386
 msgid "Filter smoothness (%)"
 msgstr "Zjemnenie filtra (%)"
 
@@ -25364,8 +25121,8 @@ msgid "AtmoLight Filter"
 msgstr "Filter AtmoLight "
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:367
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1377
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1386
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1378
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1387
 msgid "AtmoLight"
 msgstr "AtmoLight"
 
@@ -25998,7 +25755,7 @@ msgstr "Dynamické prekrývanie videa"
 
 #: modules/video_filter/dynamicoverlay/dynamicoverlay.c:68
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:245
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1376
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1377
 msgid "Overlay"
 msgstr "Prekryť"
 
@@ -27284,7 +27041,7 @@ msgstr "Použiť senzory pohybu"
 msgid "Rotate video filter"
 msgstr "Filter videa pre otočenie obrazu"
 
-#: modules/video_filter/rotate.c:67 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1349
+#: modules/video_filter/rotate.c:67 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1350
 msgid "Rotate"
 msgstr "Otočiť"
 
@@ -27392,15 +27149,15 @@ msgstr "RSS / Atom"
 msgid "RSS and Atom feed display"
 msgstr "Zobrazenie polí RSS a Atom"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:59
+#: modules/video_filter/scene.c:57
 msgid "Image format"
 msgstr "Formát obrázka"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:60
+#: modules/video_filter/scene.c:58
 msgid "Format of the output images (png, jpeg, ...)."
 msgstr "Formát výstupných obrázkov (png, jpeg, ...)."
 
-#: modules/video_filter/scene.c:63
+#: modules/video_filter/scene.c:61
 msgid ""
 "You can enforce the image width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -27408,7 +27165,7 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať šírku obrázka, ktorú chcete použiť. V predvolenom nastavení "
 "(hodnota -1) sa VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: modules/video_filter/scene.c:68
+#: modules/video_filter/scene.c:66
 msgid ""
 "You can enforce the image height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -27416,22 +27173,22 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať výšku obrázka, ktorú chcete použiť. V predvolenom nastavení "
 "(hodnota -1) sa program prispôsobí charakteru videa."
 
-#: modules/video_filter/scene.c:72
+#: modules/video_filter/scene.c:70
 msgid "Recording ratio"
 msgstr "Rýchlosť nahrávania"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:73
+#: modules/video_filter/scene.c:71
 msgid ""
 "Ratio of images to record. 3 means that one image out of three is recorded."
 msgstr ""
 "Rýchlosť nahrávania obrázkov. Napríklad: hodnota 3 znamená, že sa z každých "
 "troch obrázkov nahrá jeden."
 
-#: modules/video_filter/scene.c:76
+#: modules/video_filter/scene.c:74
 msgid "Filename prefix"
 msgstr "Koncovka pri názve súboru"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:77
+#: modules/video_filter/scene.c:75
 msgid ""
 "Prefix of the output images filenames. Output filenames will have the "
 "\"prefixNUMBER.format\" form if replace is not true."
@@ -27439,11 +27196,11 @@ msgstr ""
 "Koncovka výstupných obrázkov. Tieto súbory budú pomenované podľa vzoru: "
 "\"koncovkaČÍSLO.formát\", ak ste neaktivovali nahradzovanie."
 
-#: modules/video_filter/scene.c:81
+#: modules/video_filter/scene.c:79
 msgid "Directory path prefix"
 msgstr "Prefix cesty k priečinku"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:82
+#: modules/video_filter/scene.c:80
 msgid ""
 "Directory path where images files should be saved. If not set, then images "
 "will be automatically saved in users homedir."
@@ -27452,11 +27209,11 @@ msgstr ""
 "nastavená, tak sa obrázky automaticky ukladajú do domovského priečinka "
 "používateľa."
 
-#: modules/video_filter/scene.c:86
+#: modules/video_filter/scene.c:84
 msgid "Always write to the same file"
 msgstr "Vždy zapísať do toho istého súboru"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:87
+#: modules/video_filter/scene.c:85
 msgid ""
 "Always write to the same file instead of creating one file per image. In "
 "this case, the number is not appended to the filename."
@@ -27464,15 +27221,15 @@ msgstr ""
 "Vždy zapisovať do toho istého súboru, namiesto vytvárania nového súboru pre "
 "každý obrázok. V tomto prípade sa k názvu súboru nepripájajú čísla."
 
-#: modules/video_filter/scene.c:91
+#: modules/video_filter/scene.c:89
 msgid "Send your video to picture files"
 msgstr "Odoslať video do súboru s obrázkom"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:95
+#: modules/video_filter/scene.c:93
 msgid "Scene filter"
 msgstr "Filter scén"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:96
+#: modules/video_filter/scene.c:94
 msgid "Scene video filter"
 msgstr "Filter scén videa"
 
@@ -27989,11 +27746,11 @@ msgstr "Rozšírenie GLX pre OpenGL"
 msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
 msgstr "Výstup videa iOS OpenGL ES (vyžaduje UIView)"
 
-#: modules/video_output/ios2.m:72
+#: modules/video_output/ios2.m:75
 msgid "iOS OpenGL video output"
 msgstr "Výstup videa iOS OpenGL"
 
-#: modules/video_output/kva.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:352
+#: modules/video_output/kva.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:353
 msgid "Enable a workaround for T23"
 msgstr "Aktivovať riešenie pre T23"
 
@@ -28005,7 +27762,7 @@ msgstr ""
 "Túto voľbu zapnite vtedy, keď sú zobrazené diagonálne pruhy v prípade, že je "
 "veľkosť okna rovnaká alebo menšia ako veľkosť filmu."
 
-#: modules/video_output/kva.c:55 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:351
+#: modules/video_output/kva.c:55 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:352
 msgid "Video mode"
 msgstr "Režim videa"
 
@@ -28060,32 +27817,32 @@ msgstr "Výstup videa pre Windows 7/Windows Vista s aktualizáciou platformy"
 msgid "Direct2D video output"
 msgstr "Výstup videa Direct2D"
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:57
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:56
 msgid "The desktop mode allows you to display the video on the desktop."
 msgstr "Režim pre pracovnú plochu umožňuje zobraziť video na pracovnej ploche."
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:59
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:58
 msgid "Use hardware blending support"
 msgstr "Použiť hardvérovú podporu zmiešavania"
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:61
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:60
 msgid "Try to use hardware acceleration for subtitle/OSD blending."
 msgstr ""
 "Pokúsiť sa o použitie hardvérovej akcelerácie pre titulky/zmiešavanie OSD."
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:63
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:62
 msgid "Recommended video output for Windows Vista and later versions"
 msgstr "Odporúčaný výstup videa pre systém Windows Vista a novší"
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:67
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:66
 msgid "Direct3D video output"
 msgstr "Výstup videa Direct 3D"
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:66 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
+#: modules/video_output/msw/directx.c:68 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:345
 msgid "Use hardware YUV->RGB conversions"
 msgstr "Používať hardvérovú konverziu YUV->RGB"
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:68
+#: modules/video_output/msw/directx.c:70
 msgid ""
 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
 "doesn't have any effect when using overlays."
@@ -28093,11 +27850,11 @@ msgstr ""
 "Pre konverziu YUV->RGB môžete skúsiť použiť aj hardvérovú akceleráciu. Toto "
 "nastavenia však nemá žiaden vplyv v prípade, že je aktivované aj prekrývanie."
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:71
+#: modules/video_output/msw/directx.c:73
 msgid "Use video buffers in system memory"
 msgstr "Vytvoriť vyrovnávaciu pamäť pre video v systémovej pamäti"
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:73
+#: modules/video_output/msw/directx.c:75
 msgid ""
 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
 "recommended as usually using video memory allows benefiting from more "
@@ -28109,11 +27866,11 @@ msgstr ""
 "lepšiu hardvérovú akceleráciu (napr. zmenu veľkosti alebo konverzie z YUV-"
 ">RGB). Táto voľba nemá žiadny vplyv pri použití prekrývania."
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:78
+#: modules/video_output/msw/directx.c:80
 msgid "Use triple buffering for overlays"
 msgstr "Pri prekrývaní ukladať do vyrovnávacej pamäti trikrát"
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:80
+#: modules/video_output/msw/directx.c:82
 msgid ""
 "Try to use triple buffering when using YUV overlays. That results in much "
 "better video quality (no flickering)."
@@ -28122,11 +27879,11 @@ msgstr ""
 "vyrovnávanie. Zvyčajne má potom video oveľa lepšiu kvalitu (obraz nebude "
 "kmitať)."
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:83
+#: modules/video_output/msw/directx.c:85
 msgid "Name of desired display device"
 msgstr "Názov cieľového zobrazovacieho zariadenia"
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:84
+#: modules/video_output/msw/directx.c:86
 msgid ""
 "In a multiple monitor configuration, you can specify the Windows device name "
 "of the display that you want the video window to open on. For example, \"\\"
@@ -28137,7 +27894,7 @@ msgstr ""
 "\\DISPLAY2\". Názvy zadávajte tak, ako sú zariadenia identifikované v "
 "systéme Windows."
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:89
+#: modules/video_output/msw/directx.c:91
 msgid ""
 "Recommended video output for Windows XP. Incompatible with Vista's Aero "
 "interface"
@@ -28145,11 +27902,11 @@ msgstr ""
 "Odporúčaný výstup videa pre systém Windows XP. Nie je kompatibilný s "
 "rozhraním Aero v systéme Vista"
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:99
+#: modules/video_output/msw/directx.c:101
 msgid "DirectX (DirectDraw) video output"
 msgstr "Výstup videa DirectX (DirectDraw)"
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:209
+#: modules/video_output/msw/directx.c:211
 msgid "Wallpaper"
 msgstr "Pozadie"
 
@@ -28282,19 +28039,19 @@ msgstr "VLC"
 msgid "VLC"
 msgstr "VLC"
 
-#: modules/video_output/xcb/x11.c:48
+#: modules/video_output/xcb/x11.c:47
 msgid "X11"
 msgstr "X11"
 
-#: modules/video_output/xcb/x11.c:49
+#: modules/video_output/xcb/x11.c:48
 msgid "X11 video output (XCB)"
 msgstr "Výstup videa X11 (XCB)"
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:44
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:43
 msgid "XVideo adaptor number"
 msgstr "Číslo adaptéra XVideo"
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:46
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:45
 msgid ""
 "XVideo hardware adaptor to use. By default, VLC will use the first "
 "functional adaptor."
@@ -28302,11 +28059,11 @@ msgstr ""
 "Hardvérový adaptér XVideo, ktorý sa bude používať. V predvolenom nastavení "
 "použije program VLC prvý funkčný adaptér."
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:49
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:48
 msgid "XVideo format id"
 msgstr "id formátu XVideo"
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:51
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:50
 msgid ""
 "XVideo image format id to use. By default, VLC will try to use the best "
 "match for the video being played."
@@ -28314,19 +28071,19 @@ msgstr ""
 "ID obrazového formátu XVideo, ktorý sa bude používať. V predvolenom "
 "nastavení použije program VLC prvý najvhodnejší adaptér pre prehrávané video."
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:62
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:61
 msgid "XVideo"
 msgstr "XVideo"
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:63
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:62
 msgid "XVideo output (XCB)"
 msgstr "Výstup XVideo (XCB)"
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:339
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:338
 msgid "Video acceleration not available"
 msgstr "Akcelerácia videa nie je dostupná"
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:340
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:339
 #, c-format
 msgid ""
 "The XVideo rendering acceleration driver does not support the required "
@@ -28484,11 +28241,11 @@ msgstr "projectM"
 msgid "libprojectM effect"
 msgstr "Efekt libprojectM"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:45
+#: modules/visualization/visual/visual.c:44
 msgid "Effects list"
 msgstr "Zoznam efektov"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:47
+#: modules/visualization/visual/visual.c:46
 msgid ""
 "A list of visual effect, separated by commas.\n"
 "Current effects include: dummy, scope, spectrum, spectrometer and vuMeter."
@@ -28497,104 +28254,104 @@ msgstr ""
 "Momentálne sú podporované efekty: dummy, rozsah (scope), spektrum, "
 "spektrometer a vuMeter."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:53
+#: modules/visualization/visual/visual.c:52
 msgid "The width of the effects video window, in pixels."
 msgstr "Šírka okna s efektami videa, v pixeloch."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:57
+#: modules/visualization/visual/visual.c:56
 msgid "The height of the effects video window, in pixels."
 msgstr "Výška okna s efektami videa, v pixeloch."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:59
+#: modules/visualization/visual/visual.c:58
 msgid "Show 80 bands instead of 20"
 msgstr "Zobraziť 80 pásiem namiesto 20"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:61
+#: modules/visualization/visual/visual.c:60
 msgid "More bands for the spectrometer : 80 if enabled else 20."
 msgstr "Viac pásiem pre spektrometer: 80 ak je zapnutých 20."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:63
+#: modules/visualization/visual/visual.c:62
 msgid "Number of blank pixels between bands."
 msgstr "Počet prázdny pixelov medzi jednotlivými pásmami."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:65
+#: modules/visualization/visual/visual.c:64
 msgid "Amplification"
 msgstr "Zosilnenie"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:67
+#: modules/visualization/visual/visual.c:66
 msgid "This is a coefficient that modifies the height of the bands."
 msgstr "Toto je koeficient, ktorým môžete upraviť výšku pásiem."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:69
+#: modules/visualization/visual/visual.c:68
 msgid "Draw peaks in the analyzer"
 msgstr "Vykresľovať  v analyzátore vrcholové hodnoty"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:71
+#: modules/visualization/visual/visual.c:70
 msgid "Enable original graphic spectrum"
 msgstr "Zapnúť pôvodné grafické spektrum"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:73
+#: modules/visualization/visual/visual.c:72
 msgid "Enable the \"flat\" spectrum analyzer in the spectrometer."
 msgstr "Zapnúť \"plochý\" spektrálny analyzátor v spektrometri."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:75
+#: modules/visualization/visual/visual.c:74
 msgid "Draw bands in the spectrometer"
 msgstr "Vykresliť pásma v spektrometri"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:77
+#: modules/visualization/visual/visual.c:76
 msgid "Draw the base of the bands"
 msgstr "Vykresliť spodnú časť pásiem"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:79
+#: modules/visualization/visual/visual.c:78
 msgid "Base pixel radius"
 msgstr "Polomer pri základniach (v pixeloch)"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:81
+#: modules/visualization/visual/visual.c:80
 msgid "Defines radius size in pixels, of base of bands(beginning)."
 msgstr ""
 "Určuje veľkosť polomeru (v pixeloch) pri základniach jednotlivých pásiem. "
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:83
+#: modules/visualization/visual/visual.c:82
 msgid "Spectral sections"
 msgstr "Spektrálne sekcie"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:85
+#: modules/visualization/visual/visual.c:84
 msgid "Determines how many sections of spectrum will exist."
 msgstr "Určuje, koľko sekcií spektra sa vytvorí."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:87
+#: modules/visualization/visual/visual.c:86
 msgid "Peak height"
 msgstr "Výška vrcholov"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:89
+#: modules/visualization/visual/visual.c:88
 msgid "Total pixel height of the peak items."
 msgstr "Celková pixelová výška položiek s vrcholmi."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:91
+#: modules/visualization/visual/visual.c:90
 msgid "Peak extra width"
 msgstr "Extra-šírka vrcholov"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:93
+#: modules/visualization/visual/visual.c:92
 msgid "Additions or subtractions of pixels on the peak width."
 msgstr "Pridať alebo odobrať pixely zo šírky vrcholov"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:95
+#: modules/visualization/visual/visual.c:94
 msgid "V-plane color"
 msgstr "Farba roviny V"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:97
+#: modules/visualization/visual/visual.c:96
 msgid "YUV-Color cube shifting across the V-plane ( 0 - 127 )."
 msgstr "Posun farebnej kocky YUV po rovine V (0 - 127)."
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:107
+#: modules/visualization/visual/visual.c:106
 msgid "Visualizer"
 msgstr "Vizualizátor"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:110
+#: modules/visualization/visual/visual.c:109
 msgid "Visualizer filter"
 msgstr "Filter vizualizátora"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:118
+#: modules/visualization/visual/visual.c:117
 msgid "Spectrum analyser"
 msgstr "Spektrálny analyzátor"
 
@@ -28616,7 +28373,7 @@ msgid "Play List"
 msgstr "Playlist"
 
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:156
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:425 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:346
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:437 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:347
 msgid "Output"
 msgstr "Výstup"
 
@@ -28731,7 +28488,7 @@ msgstr "Synchronizácia stopy"
 msgid "VLM Batch Commands"
 msgstr "Dávkové príkazy VLM"
 
-#: share/lua/http/index.html:240 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:298
+#: share/lua/http/index.html:240 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:299
 msgid "Loop"
 msgstr "Opakovanie"
 
@@ -28812,310 +28569,315 @@ msgstr ""
 msgid "Are you sure you wish to create the stream?"
 msgstr "Naozaj chcete vytvoriť stream?"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/about.h:287 modules/gui/qt4/ui/open.h:242
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:100
+#: modules/gui/qt4/ui/about.h:253 modules/gui/qt4/ui/open.h:243
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:101
 msgid "Dialog"
 msgstr "Dialóg"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/about.h:288 modules/gui/qt4/ui/about.h:289
+#: modules/gui/qt4/ui/about.h:254 modules/gui/qt4/ui/about.h:255
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizácia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:132 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:296
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:96 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:420
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:340
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:512
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:285
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:339 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:167
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:297
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:97 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:341
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:491
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:168
 msgid "Form"
 msgstr "Tvar"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:135
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:136
 msgid "Preset"
 msgstr "Prednastavené"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:137
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:138
 msgid "0.00 dB"
 msgstr "0.00 dB"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:139
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:140
 msgid "&Verbosity:"
 msgstr "&Komunikatívnosť:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:140
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:141
 msgid "&Filter:"
 msgstr "&Filter:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:141
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:142
 msgid "&Save as..."
 msgstr "Uložiť &ako..."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:143
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:144
 msgid "Modules Tree"
 msgstr "Strom modulov"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:245
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:246
 msgid "Show extended options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:247
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:248
 msgid "Show &more options"
 msgstr "Zobraziť &viac nastavení"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:250
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:251
 msgid "Change the caching for the media"
 msgstr "Tu môžete zmeniť čas ukladania média do vyrovnávacej pamäti"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:252
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253
 msgid " ms"
 msgstr " ms"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:254
 msgid "MRL"
 msgstr "MRL"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:254
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:255
 msgid "Start Time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:255
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
 msgid "Edit Options"
 msgstr "Úprava vlast."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:257
 msgid "Extra media"
 msgstr "Extra médium"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:258
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:259
 msgid "Complete MRL for VLC internal"
 msgstr "Skompletizovať MRL adresu pre interné potreby programu VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:261
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:262
 msgid "Select the file"
 msgstr "Vyberte si súbor"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:265
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:266
 msgid "Change the start time for the media"
 msgstr "Zmeniť čas spustenia média"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:267
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:268
 msgid "HH'H':mm'm':ss's'.zzz"
 msgstr "HH'H':mm'm':ss's'.zzz"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:268
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:269
 msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
 msgstr "Synchrónne prehrávať iné médium (napr. zvláštny zvukový súbor...)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:97
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:98
 msgid "Capture mode"
 msgstr "Režim snímania"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:99
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:100
 msgid "Select the capture device type"
 msgstr "Zvoľte si typ snímacieho zariadenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:101
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:102
 msgid "Device Selection"
 msgstr "Výber zariadenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:102
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:103
 msgid "Options"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:104
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:105
 msgid "Access advanced options to tweak the device"
 msgstr "Prístup k pokročilým nastaveniam pre ladenie zariadenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:106
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:107
 msgid "Advanced options..."
 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:297
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:298
 msgid "Disc Selection"
 msgstr "Výber disku"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302
 msgid "SVCD/VCD"
 msgstr "SVCD/VCD"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:304
 msgid "Disable Disc Menus"
 msgstr "Zablokovať menu disku"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
 msgid "No disc menus"
 msgstr "Žiadne menu disku"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:307
 msgid "Disc device"
 msgstr "Disková jednotka"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:308
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
 msgid "Starting Position"
 msgstr "Štartovacia pozícia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
 msgid "Audio and Subtitles"
 msgstr "Zvuk a titulky"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:143
-msgid "Use a sub&title file"
-msgstr "Použiť súbor s ti&tulkami"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:145
-msgid "Select the subtitle file"
-msgstr "Výber súboru s titulkami"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:149
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:164
 msgid "Choose one or more media file to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero médií, ktoré chcete otvoriť"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:151
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:166
 msgid "File Selection"
 msgstr "Výber súboru"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:152
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:167
 msgid "You can select local files with the following list and buttons."
 msgstr ""
 "Pomocou nasledujúceho zoznamu a tlačidiel si môžete vybrať lokálne súbory."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:153
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:168
 msgid "Add..."
 msgstr "Pridať..."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:97
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:171
+#, fuzzy
+msgid "Add a subtitle file"
+msgstr "Použiť súbor s ti&tulkami"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:173
+msgid "Use a sub&title file"
+msgstr "Použiť súbor s ti&tulkami"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:175
+msgid "Select the subtitle file"
+msgstr "Výber súboru s titulkami"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:98
 msgid "Network Protocol"
 msgstr "Sieťový protokol"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:98
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:99
 msgid "Please enter a network URL:"
 msgstr "Zadajte prosím sieťovú adresu URL:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:686
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:687
 msgid "Profile edition"
 msgstr "Edícia profilu"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:687
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:688
 msgid "MPEG-TS"
 msgstr "MPEG-TS"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:688
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:689
 msgid "MPEG-PS"
 msgstr "MPEG-PS"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:689
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:690
 msgid "MPEG 1"
 msgstr "MPEG 1"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:690
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:691
 msgid "ASF/WMV"
 msgstr "ASF/WMV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:691
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:692
 msgid "Webm"
 msgstr "Webm"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:692
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:693
 msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:693
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:694
 msgid "MKV"
 msgstr "MKV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:694
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:695
 msgid "Ogg/Ogm"
 msgstr "Ogg/Ogm"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:695
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:696
 msgid "WAV"
 msgstr "WAV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:696
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:697
 msgid "RAW"
 msgstr "RAW"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:697
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:698
 msgid "MP4/MOV"
 msgstr "MP4/MOV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:698
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:699
 msgid "FLV"
 msgstr "FLV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:699
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:700
 msgid "AVI"
 msgstr "AVI"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:700
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:701
 msgid "Features"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:703
 msgid "Streamable"
 msgstr "Vysielateľné cez stream"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:703
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:704
 msgid "Chapters"
 msgstr "Kapitoly"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:707
 msgid "Menus"
 msgstr "Menu"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:714
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:715
 msgid "Same as source"
 msgstr "Rovnaké ako zdroj"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:716
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:717
 msgid " fps"
 msgstr " fps"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:717
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:718
 msgid "Custom options"
 msgstr "Používateľské nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:718
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:719
 msgid "Quality"
 msgstr "Kvalita"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:719 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:720
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:720 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:721
 msgid "Not Used"
 msgstr "Nepoužívané"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:741
 msgid " kb/s"
 msgstr " kb/s"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:742
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:723 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:743
 msgid "Encoding parameters"
 msgstr "Parametre kódovania"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:725
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:726
 msgid "Frame size"
 msgstr "Veľkosť snímky"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:732
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:741
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:742
 msgid "Sample Rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:203
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:204
 msgid "Set up media sources to stream"
 msgstr "Nastaviť zdroje média pre streamovanie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:205
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:206
 msgid "Destination Setup"
 msgstr "Cieľová inštalácia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:206
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:207
 msgid "Select destinations to stream to"
 msgstr "Vyberte ciele pre streamovanie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:207
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:208
 msgid ""
 "Add destinations following the streaming methods you need. Be sure to check "
 "with transcoding that the format is compatible with the method used."
@@ -29123,532 +28885,745 @@ msgstr ""
 "Pridajte ciele s ohľadom na metódu streamovania, ktorú chcete použiť. "
 "Prekódovaním sa uistite, že formát je kompatibilný s použitou metódou."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:208
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:209
 msgid "New destination"
 msgstr "Nový cieľ"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:210
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:211
 msgid "Display locally"
 msgstr "Zobraziť lokálne"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:212
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:213
 msgid "Transcoding Options"
 msgstr "Možnosti prekódovania"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:213
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:214
 msgid "Select and choose transcoding options"
 msgstr "Vyberte si možnosti prekódovania"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:214
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:215
 msgid "Activate Transcoding"
 msgstr "Aktivovať prekódovanie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:215
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:216
 msgid "Option Setup"
 msgstr "Voliteľná inštalácia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:216
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:217
 msgid "Set up any additional options for streaming"
 msgstr "Nastaviť doplnkové nastavenia pre streamovanie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:217
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:218
 msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr "Rôzne nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:218
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:219
 msgid "Stream all elementary streams"
 msgstr "Vysielať všetky elementárne streamy"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:219
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:220
 msgid "Generated stream output string"
 msgstr "Generovaný príkaz pre výstup streamu"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:423
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:436
 msgid " %"
 msgstr " %"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:426
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:438
 msgid "Output module:"
 msgstr "Výstupný modul:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:443
 msgid "Visualization:"
 msgstr "Vizualizácia:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:444
 msgid "Enable Time-Stretching audio"
 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:433
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:445
 msgid "Dolby Surround:"
 msgstr "Dolby Surround:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:434
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:446
 msgid "Replay gain mode:"
 msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:447
 msgid "Headphone surround effect"
 msgstr "Priestorový efekt pre zvuk v slúchadlách"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:436
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:448
 msgid "Normalize volume to:"
 msgstr "Normalizovať hlasitosť na:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:438
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:450
 msgid "Preferred audio language:"
 msgstr "Preferovaný jazyk zvukovej stopy:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:451
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:440
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:452
 msgid "Username:"
 msgstr "Meno používateľa:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:453
 msgid "Submit played tracks stats to Last.fm"
 msgstr "Oznamovanie štatistiky o prehraných skladbách do služby Last.fm"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:341
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:342
 msgid "Codecs"
 msgstr "Kodeky"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:342
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:343
 msgid "x264 profile and level selection"
 msgstr "Profil x264 a výber úrovne"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:343
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:344
 msgid "x264 preset and tuning selection"
 msgstr "Prednastavenie x264 a výber ladenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:344
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:345
 msgid "Hardware-accelerated decoding"
 msgstr "Hardvérovo akcelerované dekódovanie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:345
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:346
 msgid "Skip H.264 in-loop deblocking filter"
 msgstr "Preskočiť deblokovací filter H.264 v slučke"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:346
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:347
 msgid "Video quality post-processing level"
 msgstr "Kvalitatívna úroveň dodatočného spracovávania videa"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:347
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:348
 msgid "Optical drive"
 msgstr "Optická jednotka"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:348
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:349
 msgid "Default optical device"
 msgstr "Predvolené diskové zariadenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:349
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:350
 msgid "Files"
 msgstr "Súbory"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:353
 msgid "Damaged or incomplete AVI file"
 msgstr "Poškodený alebo neúplný súbor AVI"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "HTTP proxy URL"
 msgstr "URL na HTTP proxy"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:357
 msgid "HTTP (default)"
 msgstr "HTTP (predvolené)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:357
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:358
 msgid "RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr "Používať RTP cez RTSP (TCP)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:358
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:359
 msgid "Live555 stream transport"
 msgstr "Transport streamu Live555"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:359
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:360
 msgid "Default caching policy"
 msgstr "Predvolená politika ukladania do vyrovnávacej pamäti "
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:514
-msgid "Menus language:"
-msgstr "Jazyk ponúk v menu:"
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:494
+msgid "Every "
+msgstr "Každých "
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:515
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:497
+msgid "Separate words by | (without space)"
+msgstr "Oddeľovať slová znakom | (bez medzery)"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:499
+msgid "Save recently played items"
+msgstr "Uložiť naposledy prehrávané položky"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:500
+msgid "Activate updates notifier"
+msgstr "Aktivovať upozornenie na aktualizácie"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:501
 msgid "Look and feel"
 msgstr "Vzhľad a dojem"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:516
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:502
 msgid "Use custom skin"
 msgstr "Používateľom vybraný vzhľad"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:518
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:504
 msgid "This is VLC's default interface, with a native look and feel."
 msgstr "Toto je predvolené rozhranie programu VLC."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:520
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:506
 msgid "Use native style"
 msgstr "Použiť natívny štýl"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:521
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:507
 msgid "Resize interface to video size"
 msgstr "Meniť veľkosť rozhrania podľa veľkosti videa"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:508
 msgid "Show controls in full screen mode"
 msgstr "Zobraziť ovládače v celoobrazovkovom režime"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:509
 msgid "Pause playback when minimized"
 msgstr "Pri minimalizovaní pozastaviť prehrávanie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:524
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:510
 msgid "Show media change popup:"
 msgstr "Zobraziť vyskakovacie okno pre zmenu média:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:511
 msgid "Start in minimal view mode"
 msgstr "Spustiť s minimálnym zobrazením"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:512
 msgid "Force window style:"
 msgstr "Vynútiť si štýl okien:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:513
 msgid "Integrate video in interface"
 msgstr "Integrovať video do rozhrania"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:514
 msgid "Show systray icon"
 msgstr "Zobraziť ikonu v oznamovacej oblasti"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:515
 msgid "Skin resource file:"
 msgstr "Zdrojový súbor so vzhľadom:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:531
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:517
+msgid "Operating System Integration"
+msgstr "Integrácia do operačného systému"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:518
+msgid "File extensions association"
+msgstr "Asociácia koncoviek súborov"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:519
+msgid "Set up associations..."
+msgstr "Nastavenie asociácií..."
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:520
 msgid "Playlist and Instances"
 msgstr "Playlisty a inštancie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:532
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:521
 msgid "Album art download policy:"
 msgstr "Stiahnuť druh albumu:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:535
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:524
 msgid "Pause on the last frame of a video"
 msgstr "Pozastaviť na poslednej snímke videa"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:536
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
 msgid "Allow only one instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:537
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
 msgid "Configure Media Library"
 msgstr "Konfigurovať knižnicu s médiami"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:541
-msgid "Every "
-msgstr "Každých "
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:544
-msgid "Separate words by | (without space)"
-msgstr "Oddeľovať slová znakom | (bez medzery)"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:546
-msgid "Save recently played items"
-msgstr "Uložiť naposledy prehrávané položky"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:547
-msgid "Activate updates notifier"
-msgstr "Aktivovať upozornenie na aktualizácie"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:548
-msgid "Operating System Integration"
-msgstr "Integrácia do operačného systému"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:549
-msgid "File extensions association"
-msgstr "Asociácia koncoviek súborov"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:550
-msgid "Set up associations..."
-msgstr "Nastavenie asociácií..."
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:288
 msgid "Enable On Screen Display (OSD)"
 msgstr "Zapnúť ovládanie On Screen Display (OSD)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:288
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:289
 msgid "Show media title on video start"
 msgstr "Zobraziť názov média pri spustení videa"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
 msgid "Enable subtitles"
 msgstr "Zapnúť titulky"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:292
 msgid "Subtitle Language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:293
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
 msgid "Default encoding"
 msgstr "Predvolené kódovanie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:295
 msgid "Subtitle effects"
 msgstr "Efekty titulkov"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:300
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:301
 msgid "Add a shadow"
 msgstr "Pridať tieň"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:301
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:302
 msgid "Add a background"
 msgstr "Pridať pozadie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1324
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:304
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1318
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1322
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1325
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1326
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1361
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1363
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1373
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1374
 msgid " px"
 msgstr " px"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:345
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:346
 msgid "Accelerated video output (Overlay)"
 msgstr "Akcelerovaný výstup videa (prekrývanie)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:349
 msgid "DirectX"
 msgstr "DirectX"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:349
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:350
 msgid "Display device"
 msgstr "Zobrazovacie zariadenie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:350
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:351
 msgid "KVA"
 msgstr "KVA"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:355
 msgid "Deinterlacing"
 msgstr "Odstránenie prekladania (deinterlacing)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:355
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:356
 msgid "Force Aspect Ratio"
 msgstr "Vynútiť si stranový pomer"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:361
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:362
 msgid "vlc-snap"
 msgstr "vlc-snap"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:169
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:170
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:172
 msgid "Stuff"
 msgstr "Materiál"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:174
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Upraviť nastavenia"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:174
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:175
 msgid "Control"
 msgstr "Ovládanie"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:175
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:176
 msgid "Run manually"
 msgstr "Spustiť manuálne"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:176
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:177
 msgid "Setup schedule"
 msgstr "Nastavenie