l10n: Scottish Gaelic update
authorMichael Bauer <fios@akerbeltz.org>
Mon, 12 May 2014 21:04:16 +0000 (17:04 -0400)
committerChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
Mon, 12 May 2014 21:44:32 +0000 (17:44 -0400)
Signed-off-by: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
po/gd.po

index c0587c7..e1f5c1b 100644 (file)
--- a/po/gd.po
+++ b/po/gd.po
@@ -1,16 +1,16 @@
 # Scottish Gaelic translation
-# Copyright (C) 2013 VideoLAN
+# Copyright (C) 2014 VideoLAN
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 #
 # Translators:
-# Michael Bauer <fios@akerbeltz.org>, 2012-2014
+# Michael Bauer, 2012-2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-01-29 20:14+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-01-08 21:06+0000\n"
-"Last-Translator: Michael Bauer <fios@akerbeltz.org>\n"
+"Last-Translator: Michael Bauer\n"
 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-"
 "trans/language/gd/)\n"
 "Language: gd\n"
@@ -42,9 +42,9 @@ msgstr "Roghainnean VLC"
 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr "Tagh \"Roghainnean adhartach\" gus a h-uile roghainn fhaicinn."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:220
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1076
+#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
 msgid "Interface"
 msgstr "Eadar-aghaidh"
 
@@ -73,21 +73,21 @@ msgid "Settings for VLC's control interfaces"
 msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean smachdaidh aig VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Roghainnean nan hotkeys"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2866 src/input/es_out.c:2907
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
 #: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:377
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:551
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:222
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:704 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:735
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
 msgid "Audio"
 msgstr "Fuaim"
 
@@ -100,7 +100,7 @@ msgid "General audio settings"
 msgstr "Roghainnean coitcheann na fuaime"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:743
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
 msgid "Filters"
 msgstr "Criathragan"
 
@@ -110,7 +110,7 @@ msgstr ""
 "Thathar a' cleachdadh criathragan fuaime gus sruth na fuaime a làimhseachadh."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:387 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Na fir chlis"
 
@@ -128,7 +128,7 @@ msgid "General settings for audio output modules."
 msgstr "Na roghainnean coitcheann airson mòidealan às-chur fuaime."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Measgachadh"
@@ -137,19 +137,19 @@ msgstr "Measgachadh"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Measgachadh de roghainnean is mòidealan fuaime."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2869 src/input/es_out.c:2951
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:390
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:552
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:224
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:709
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:353
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -258,7 +258,6 @@ msgid "General input settings. Use with care..."
 msgstr "Roghainnean coitcheann an ion-chuir. Cleachd le faiceall..."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
-#: modules/access/avio.h:56
 msgid "Stream output"
 msgstr "Às-chur an t-srutha"
 
@@ -366,7 +365,7 @@ msgstr "Mar a chuir VLC an sàs Video On Demand"
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1112
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
 msgid "Playlist"
 msgstr "An liosta-chluich"
 
@@ -396,7 +395,7 @@ msgstr ""
 "ri liosta-chluich gu fèin-obrachail."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1401
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
 msgid "Advanced"
 msgstr "Adhartach"
 
@@ -408,9 +407,9 @@ msgstr "Roghainnean adhartach. Cleachd le faiceall..."
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Roghainnean adhartach"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:133
-#: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:340
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:354
+#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
+#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
 msgid "Network"
 msgstr "Lìonra"
 
@@ -506,12 +505,12 @@ msgid "&About"
 msgstr "&Mu dheidhinn"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:438 modules/gui/macosx/MainMenu.m:350
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:457 modules/gui/macosx/MainMenu.m:464
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1194 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1195
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1196 modules/gui/macosx/playlist.m:517
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:243
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
 msgid "Play"
 msgstr "Cluich"
 
@@ -547,24 +546,24 @@ msgstr "Sruth..."
 msgid "Save..."
 msgstr "Sàbhail..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:404
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:364 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1475
+#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Ath-chluich na h-uile"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:424
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1470
+#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Ath-chluich aonan"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1465
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Random"
 msgstr "Air thuaiream"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:382
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
 msgid "Random Off"
 msgstr "Chan ann air thuaiream"
 
@@ -593,8 +592,8 @@ msgstr "Sàbhail an liosta-chluich ann am &faidhle..."
 msgid "Search"
 msgstr "Lorg"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1399
+#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
 msgid "Waves"
 msgstr "Tuinn"
 
@@ -667,11 +666,11 @@ msgstr "Tha na tha ceadaichte de chriathragan (%u) agad."
 
 #: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
 #: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1000 modules/video_filter/postproc.c:234
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
 msgid "Disable"
 msgstr "Cuir à comas"
 
-#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:126
+#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Meidheadair-speactraim"
 
@@ -688,7 +687,7 @@ msgid "Vu meter"
 msgstr "Meidheadair Vu"
 
 #: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:143 share/lua/http/index.html:219
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Cothromaiche"
 
@@ -700,8 +699,8 @@ msgstr "Criathragan fuaime"
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Tarbhachd na cluich"
 
-#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
 msgid "Stereo audio mode"
 msgstr "Modh fuaime stereo"
 
@@ -721,13 +720,13 @@ msgstr "Stereo"
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1318
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1361
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
 msgid "Left"
 msgstr "Clì"
 
@@ -736,11 +735,11 @@ msgstr "Clì"
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
 msgid "Right"
 msgstr "Deas"
 
@@ -753,7 +752,7 @@ msgstr "Stereo contrarra"
 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:957
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
 msgid "Automatic"
 msgstr "Fèin-obrachail"
 
@@ -922,10 +921,10 @@ msgstr "Brabhsair ─ Lorg"
 msgid "Browser Stop"
 msgstr "Brabhsair ─ Stad"
 
-#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:518
+#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:172
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
 msgid "Delete"
 msgstr "Sguab às"
 
@@ -1119,7 +1118,7 @@ msgstr "Dì-shuidhich"
 msgid "Up"
 msgstr "Suas"
 
-#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
 msgid "Volume Down"
 msgstr "Àirde na fuaime sìos"
 
@@ -1127,7 +1126,7 @@ msgstr "Àirde na fuaime sìos"
 msgid "Volume Mute"
 msgstr "Mùch an fhuaim"
 
-#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
+#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
 msgid "Volume Up"
 msgstr "Àirde na fuaime suas"
 
@@ -1173,9 +1172,9 @@ msgid "decoder"
 msgstr "dì-chòdaichear"
 
 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:255 modules/codec/avcodec/encoder.c:263
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:297 modules/codec/avcodec/encoder.c:769
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:822 modules/stream_out/es.c:362
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
 #: modules/stream_out/es.c:377
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Dh'fhàillig an sruthadh/tar-chòdachadh"
@@ -1189,11 +1188,11 @@ msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal %s fhosgladh."
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal dì-chòdachaidh fhosgladh."
 
-#: src/input/decoder.c:720
+#: src/input/decoder.c:723
 msgid "No suitable decoder module"
 msgstr "Chan eil mòideal dì-chòdachaidh freagarrach ann"
 
-#: src/input/decoder.c:721
+#: src/input/decoder.c:724
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
@@ -1204,7 +1203,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:523
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
 msgid "Track"
 msgstr "Traca"
 
@@ -1214,8 +1213,8 @@ msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
 #: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
-#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371
+#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
 msgid "Program"
 msgstr "Prògram"
 
@@ -1227,132 +1226,131 @@ msgstr "Air scrambligeadh"
 msgid "Yes"
 msgstr "Tha"
 
-#: src/input/es_out.c:2005
+#: src/input/es_out.c:1989
 #, c-format
 msgid "Closed captions %u"
 msgstr "Fo-thiotalan dùinte %u"
 
-#: src/input/es_out.c:2856
+#: src/input/es_out.c:2840
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Sruth %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2872 src/input/es_out.c:2987 modules/access/imem.c:64
+#: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Fo-thiotal"
 
-#: src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2951
-#: src/input/es_out.c:2987 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197
+#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
+#: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
 #: modules/gui/macosx/output.m:144
 msgid "Type"
 msgstr "Seòrsa"
 
-#: src/input/es_out.c:2883
+#: src/input/es_out.c:2867
 msgid "Original ID"
 msgstr "An ID tùsail"
 
-#: src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2894 modules/access/imem.c:67
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:711 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:737
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
 msgid "Codec"
 msgstr "Codec"
 
-#: src/input/es_out.c:2898 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
-#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:513
+#: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
 msgid "Language"
 msgstr "Cànan"
 
-#: src/input/es_out.c:2901 src/input/meta.c:61
+#: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
 msgid "Description"
 msgstr "Tuairisgeul"
 
-#: src/input/es_out.c:2910 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
-#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
+#: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
+#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
 msgid "Channels"
 msgstr "Seanailean"
 
-#: src/input/es_out.c:2915 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
+#: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Reat samplachaidh"
 
-#: src/input/es_out.c:2915
+#: src/input/es_out.c:2899
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2925
+#: src/input/es_out.c:2909
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "Bits gach sampall"
 
-#: src/input/es_out.c:2930 modules/access_output/shout.c:92
+#: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Bitrate"
 
-#: src/input/es_out.c:2930
+#: src/input/es_out.c:2914
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2942
+#: src/input/es_out.c:2926
 msgid "Track replay gain"
 msgstr "Tarbhachd cluich an traca"
 
-#: src/input/es_out.c:2944
+#: src/input/es_out.c:2928
 msgid "Album replay gain"
 msgstr "Tarbhachd cluich an albaim"
 
-#: src/input/es_out.c:2945
+#: src/input/es_out.c:2929
 #, c-format
 msgid "%.2f dB"
 msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:732
+#: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
 msgid "Resolution"
 msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh"
 
-#: src/input/es_out.c:2959
+#: src/input/es_out.c:2943
 msgid "Display resolution"
 msgstr "An dùmhlachd-bhreacaidh"
 
-#: src/input/es_out.c:2969 src/input/es_out.c:2972 modules/access/imem.c:93
-#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:42
+#: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
 #: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Reat nam frèam"
 
-#: src/input/es_out.c:2980
+#: src/input/es_out.c:2964
 msgid "Decoded format"
 msgstr "Am fòrmat dì-chòdaichte"
 
-#: src/input/input.c:2427
+#: src/input/input.c:2426
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Cha ghabh d' ion-chur fhosgladh"
 
-#: src/input/input.c:2428
+#: src/input/input.c:2427
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Chan urrainn dha VLC an MRL \"%s\" fhosgladh. Thoir sùil air an loga airson "
 "mion-fhiosrachadh."
 
-#: src/input/input.c:2549
+#: src/input/input.c:2548
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Chan aithnich VLC fòrmat an ion-chuir"
 
-#: src/input/input.c:2550
+#: src/input/input.c:2549
 #, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
@@ -1361,21 +1359,21 @@ msgstr ""
 "sùil air an loga airson mion-fhiosrachadh."
 
 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
-#: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/macosx/open.m:176
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/open.m:174
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:483
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:497 modules/mux/asf.c:56
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:492
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:506 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
 msgid "Title"
 msgstr "Tiotal"
 
-#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1130
+#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1115
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
 msgid "Artist"
 msgstr "Neach-ealain"
 
-#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1079
+#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1076
 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
 msgid "Genre"
 msgstr "Gnè"
@@ -1405,8 +1403,8 @@ msgstr "Ceann-là"
 msgid "Setting"
 msgstr "Roghainn"
 
-#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:186
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
+#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:184
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
@@ -1415,7 +1413,7 @@ msgid "Now Playing"
 msgstr "'Ga chluich an-dràsta"
 
 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1088
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
 msgid "Publisher"
 msgstr "Foillsichear"
 
@@ -1439,9 +1437,9 @@ msgstr "Comharra-leabhair"
 msgid "Programs"
 msgstr "Prògraman"
 
-#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:374
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/open.m:175
-#: modules/gui/macosx/open.m:177 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/open.m:173
+#: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
 msgid "Chapter"
 msgstr "Caibideal"
 
@@ -1449,13 +1447,13 @@ msgstr "Caibideal"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Seòladaireachd"
 
-#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:397
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
 msgid "Video Track"
 msgstr "Traca video"
 
-#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Traca fuaime"
 
@@ -1481,11 +1479,11 @@ msgstr "Tiotal %i%s"
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Caibideal %i"
 
-#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:402
+#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:399
 msgid "Next chapter"
 msgstr "An ath-chaibideal"
 
-#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:392
+#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:389
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "An caibideal roimhe"
 
@@ -1524,7 +1522,7 @@ msgstr "Gluasadan na luchaige"
 msgid "C"
 msgstr "gd"
 
-#: src/libvlc.c:625
+#: src/libvlc.c:611
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
@@ -1533,7 +1531,7 @@ msgstr ""
 "chleachdadh as a h-aonais."
 
 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
-#: src/libvlc-module.c:2548 src/video_output/vout_intf.c:184
+#: src/libvlc-module.c:2532 src/video_output/vout_intf.c:184
 msgid "Zoom"
 msgstr "Sùm"
 
@@ -1669,8 +1667,8 @@ msgstr ""
 "Seo an dòigh a chleachdas VLC a chum às-chur fuaime. Thèid an dòigh as "
 "fhearr a thaghadh a ghnàth."
 
-#: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
-#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:421
+#: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
+#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Cuir an fhuaim an comas"
 
@@ -1732,8 +1730,8 @@ msgid ""
 "played)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:429
+#: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Cleachd S/PDIF ma bhios e ri làimh"
 
@@ -1743,7 +1741,7 @@ msgid ""
 "audio stream being played."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
+#: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Èignich mothachadh dha Dolby Surround"
 
@@ -1755,13 +1753,11 @@ msgid ""
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:827
+#: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:818
 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:125
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:558
-#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:878
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:566
+#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:897
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
 msgid "Auto"
 msgstr "Fèin-obrachail"
 
@@ -1838,10 +1834,10 @@ msgstr ""
 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
 #: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:252
-#: modules/gui/macosx/open.m:278 modules/gui/macosx/open.m:279
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:250
+#: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/macosx/open.m:277
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215
+#: modules/text_renderer/freetype.c:214
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
 msgid "None"
 msgstr "Chan eil gin"
@@ -1867,8 +1863,8 @@ msgstr ""
 "Seo an dòigh a chleachdas VLC a chum às-chur video. Thèid an dòigh as fhearr "
 "a thaghadh a ghnàth."
 
-#: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:396
-#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
+#: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
+#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
 msgid "Enable video"
 msgstr "Cuir video an comas"
 
@@ -1883,7 +1879,7 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
-#: modules/visualization/visual/visual.c:51 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: modules/visualization/visual/visual.c:50 modules/visualization/vsxu.cpp:55
 msgid "Video width"
 msgstr "Leud a' video"
 
@@ -1896,7 +1892,7 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
-#: modules/visualization/visual/visual.c:55 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: modules/visualization/visual/visual.c:54 modules/visualization/vsxu.cpp:58
 msgid "Video height"
 msgstr "Àirde a' video"
 
@@ -1951,7 +1947,7 @@ msgstr ""
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:190
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
 #: modules/video_filter/rss.c:173
@@ -1959,28 +1955,28 @@ msgid "Center"
 msgstr "Meadhan"
 
 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:174 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:196
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1316
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1359
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1370
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
 msgid "Top"
 msgstr "Barr"
 
 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:176 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:198
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
 msgid "Bottom"
 msgstr "Bun"
 
 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:178
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:200
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
@@ -1988,8 +1984,8 @@ msgid "Top-Left"
 msgstr "Barr clì"
 
 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:180
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:202
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
@@ -1997,8 +1993,8 @@ msgid "Top-Right"
 msgstr "Barr deas"
 
 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:182
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:204
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
@@ -2006,8 +2002,8 @@ msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Bun clì"
 
 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:184
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:206
 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
@@ -2064,7 +2060,7 @@ msgstr ""
 "chleachdadh a ghnàth."
 
 #: src/libvlc-module.c:311 src/video_output/vout_intf.c:274
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:347
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
 msgid "Always on top"
 msgstr "Air uachdar an-còmhnaidh"
 
@@ -2121,17 +2117,17 @@ msgstr ""
 "dhiog."
 
 #: src/libvlc-module.c:338 src/libvlc-module.c:340
-#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:406
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Deinterlace"
 
 #: src/libvlc-module.c:348 src/video_output/interlacing.c:196
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/MainMenu.m:408
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
 msgid "Deinterlace mode"
 msgstr "Modh deinterlace"
@@ -2187,8 +2183,8 @@ msgid ""
 "computer being suspended because of inactivity."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
+#: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Sgeadachaidhean na h-uinneige"
 
@@ -2358,7 +2354,7 @@ msgid ""
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
+#: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Leum thairis air frèamaichean"
 
@@ -2486,22 +2482,21 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:540 src/video_output/vout_intf.c:96
 #: src/video_output/vout_intf.c:114 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:834
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:601
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1214
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1287
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:520 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:674
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:923 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:771
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:600
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1211
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:527
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:777 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:58
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:545
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
-#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1452
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1456
 msgid "Default"
 msgstr "Bun-roghainn"
 
-#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:998 modules/gui/macosx/wizard.m:351
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1024
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:289
+#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:994 modules/gui/macosx/wizard.m:351
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1023
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Cuir an comas"
 
@@ -2557,7 +2552,7 @@ msgid ""
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
+#: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Audio track"
 msgstr "Traca fuaime"
 
@@ -2565,7 +2560,7 @@ msgstr "Traca fuaime"
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
+#: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
 msgid "Subtitle track"
 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
 
@@ -2661,7 +2656,7 @@ msgstr ""
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:150
+#: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:148
 msgid "Start time"
 msgstr "Àm tòiseachaidh"
 
@@ -2669,7 +2664,7 @@ msgstr "Àm tòiseachaidh"
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Tòisichidh an sruth aig an ionad seo (ann an diogan)."
 
-#: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:152
+#: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:150
 msgid "Stop time"
 msgstr "Àm crìochnachaidh"
 
@@ -2733,12 +2728,12 @@ msgid ""
 "{...}\""
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:350
+#: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:203
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351
 msgid "Record directory or filename"
 msgstr "Clàraich eòlaire no ainm faidhle"
 
-#: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
+#: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:205
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
 msgstr "Am pasgan no ainm an fhaidhle far an dèid na clàir a stòradh"
 
@@ -2790,7 +2785,7 @@ msgid ""
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:302
+#: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Èignich ionad nam fo-thiotalan"
 
@@ -2809,9 +2804,9 @@ msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:703 src/libvlc-module.c:1634 src/text/iso-639_def.h:145
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:385
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Taisbeanadh air an sgrìn"
 
@@ -3041,7 +3036,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:842
 msgid ""
-"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
+"This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
 "revoked certificates in TLS sessions."
 msgstr ""
 
@@ -3455,7 +3450,7 @@ msgstr ""
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
 msgid "Use only one instance when started from file manager"
 msgstr ""
 "Na cleachd ach aon ionstans nuair a chaidh a thòiseachadh o mhanaidsear nam "
@@ -3475,7 +3470,7 @@ msgid ""
 "machine."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:534
+#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
 msgstr "Cuir nithean air an liosta-chluich ma bhios e sa mhodh aon-ionstans"
 
@@ -3622,7 +3617,7 @@ msgstr "Luchdaich leabhar-lann nam meadhanan"
 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:533
+#: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
 msgid "Display playlist tree"
 msgstr "Seall craoch na liosta-chluich"
 
@@ -3636,7 +3631,7 @@ msgstr ""
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1938
+#: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1910
 msgid "Ignore"
 msgstr "Leig seachad"
 
@@ -3659,11 +3654,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1203 src/video_output/vout_intf.c:284
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1502 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1512
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1490 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:342
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Làn-sgrìn"
 
@@ -3680,7 +3675,7 @@ msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
 msgstr "Tagh an hotkey airson an làn-sgrìn fhàgail."
 
 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:52
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:410
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Cluich/Cuir 'na stad"
 
@@ -3704,7 +3699,7 @@ msgstr "Na dèan ach cluich"
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chluich."
 
-#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:358
+#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Faster"
@@ -3714,7 +3709,7 @@ msgstr "Nas luaithe"
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Tagh an hotkey airson toinneadh air adhart gu luath."
 
-#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:356
+#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Slower"
@@ -3733,23 +3728,23 @@ msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
 msgstr ""
 "Tagh an hotkey airson astar na cluich a thilleadh dhan roghainn àbhaisteach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:865
+#: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:864
 msgid "Faster (fine)"
 msgstr "Nas luaithe (mean air mhean)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:873
+#: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:872
 msgid "Slower (fine)"
 msgstr "Nas slaodaiche (mean air mhean)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1223 modules/control/hotkeys.c:208
-#: modules/gui/macosx/about.m:274 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:420
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:467 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1461
+#: modules/gui/macosx/about.m:271 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:724
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:725 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1449
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1561
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
 msgid "Next"
 msgstr "Air adhart"
 
@@ -3759,10 +3754,10 @@ msgstr ""
 "Tagh an hotkey airson leum a ghearradh dhan ath-rud air an liosta-chluich."
 
 #: src/libvlc-module.c:1225 modules/control/hotkeys.c:212
-#: modules/gui/macosx/about.m:275 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:749
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:750 modules/gui/macosx/fspanel.m:416
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:460
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1460
+#: modules/gui/macosx/about.m:272 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:713
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:714 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1448
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
 msgid "Previous"
 msgstr "Air ais"
@@ -3772,11 +3767,11 @@ msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Tagh an hotkey airson leum a ghearradh dhan rud roimhe air an liosta-chluich."
 
-#: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:470
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:351 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1456
+#: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:436
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:350 modules/gui/macosx/MainMenu.m:457
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:464 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1444
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:180
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
 msgid "Stop"
 msgstr "Sguir dheth"
 
@@ -3786,10 +3781,10 @@ msgstr "Tagh an hotkey airson sgur de chluich."
 
 #: src/libvlc-module.c:1229 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:108 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:64
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:444 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:161
-#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:289
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1367
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:436 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:166
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:188 modules/video_filter/marq.c:161
+#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
 msgid "Position"
 msgstr "Ionad"
 
@@ -3861,7 +3856,7 @@ msgstr "Leum fada air adhart"
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr "Tagh an hotkey airson leum fada a ghearradh air adhart."
 
-#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:402
+#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:396
 msgid "Next frame"
 msgstr "An ath-fhrèam"
 
@@ -3903,7 +3898,7 @@ msgstr "Leum fada, ann an diogan."
 
 #: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:159
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:936
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:935
 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
 msgid "Quit"
 msgstr "Fàg an-seo"
@@ -3960,7 +3955,7 @@ msgstr ""
 "Tagh an iuchair gus an rud a thagh thu a chur an gnìomh ann an clàr-taice an "
 "DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:397
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:394
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Rach a chlàr-taice an DVD"
 
@@ -4017,9 +4012,9 @@ msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Tagh an iuchair gus àirde na fuaime a chur sìos."
 
 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:489 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:461 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1493
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:455 modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:460 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1481
 msgid "Mute"
 msgstr "Mùch"
 
@@ -4358,7 +4353,7 @@ msgstr "Tog snapshot dhen video"
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr "Togaidh seo snapshot dhen video is sàbhailidh e air an diosga e."
 
-#: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:352
+#: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:351
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129
 #: modules/stream_out/record.c:60
@@ -4434,8 +4429,8 @@ msgid "Cycle through available audio devices"
 msgstr "Cuairtich tro na h-uidheaman fuaime a tha ri làimh"
 
 #: src/libvlc-module.c:1560 src/video_output/vout_intf.c:290
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:397 modules/gui/macosx/MainMenu.m:472
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1489
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snapshot"
@@ -4450,11 +4445,11 @@ msgstr "Fo-dhealbhan"
 
 #: src/libvlc-module.c:1643 modules/codec/subsdec.c:181
 #: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:47
-#: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:172
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:701 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:745
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:748
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Fo-thiotalan"
 
@@ -4490,8 +4485,8 @@ msgstr "Meata-dàta"
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dì-chòdaichearan"
 
-#: src/libvlc-module.c:1879 modules/access/avio.h:46
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
+#: src/libvlc-module.c:1879 modules/access/v4l2/v4l2.c:59
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 msgid "Input"
 msgstr "Ion-chur"
 
@@ -4519,63 +4514,63 @@ msgstr "Tùs an uaireadair"
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Hotkeys"
 
-#: src/libvlc-module.c:2558
+#: src/libvlc-module.c:2542
 msgid "Jump sizes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2637
+#: src/libvlc-module.c:2621
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2640
+#: src/libvlc-module.c:2624
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2642
+#: src/libvlc-module.c:2626
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2645
+#: src/libvlc-module.c:2629
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2647
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2649
+#: src/libvlc-module.c:2633
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2651
+#: src/libvlc-module.c:2635
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2655
+#: src/libvlc-module.c:2639
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2657
+#: src/libvlc-module.c:2641
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2659
+#: src/libvlc-module.c:2643
 msgid "use alternate config file"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2661
+#: src/libvlc-module.c:2645
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2663
+#: src/libvlc-module.c:2647
 msgid "print version information"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2701
+#: src/libvlc-module.c:2685
 msgid "main program"
 msgstr ""
 
@@ -4622,24 +4617,23 @@ msgstr ""
 msgid "Downloading ..."
 msgstr "'Ga luchdadh a-nuas ..."
 
-#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:712 modules/demux/avi/avi.c:2390
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:402
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:641 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:741
+#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:712 modules/demux/avi/avi.c:2387
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:388 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:403
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:640 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:740
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:105 modules/gui/macosx/controls.m:54
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:368
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:382 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:167
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:365
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:379 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:182
 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:179 modules/gui/macosx/MainWindow.m:184
-#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:190
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:842 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1343
+#: modules/gui/macosx/open.m:126 modules/gui/macosx/open.m:188
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:223 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:838
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:902 modules/gui/macosx/wizard.m:317
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1356
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1424
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:435
 msgid "Cancel"
 msgstr "Sguir dheth"
 
@@ -5391,17 +5385,17 @@ msgstr "Fèin-sgèilich a' video"
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Am factar sgèilidh"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:218 modules/gui/macosx/MainMenu.m:402
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:403 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
-#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1326
+#: src/video_output/vout_intf.c:218 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:402 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:83
+#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1327
 msgid "Crop"
 msgstr "Bearr"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:248 modules/access/decklink.cpp:92
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:400 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1315
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:399 modules/gui/macosx/MainMenu.m:400
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1303
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Co-mheas an deilbh"
 
@@ -5487,7 +5481,7 @@ msgstr "FFmpeg"
 msgid "FFmpeg access"
 msgstr "Inntrigeadh FFmpeg"
 
-#: modules/access/avio.h:50
+#: modules/access/avio.h:49
 msgid "libavformat access output"
 msgstr "Às-chur inntrigeadh libavformat"
 
@@ -5509,7 +5503,7 @@ msgstr ""
 "Cleachd clàran-taice Blu-ray. Ma tha seo à comas, tòisichidh am film sa bhad."
 
 #: modules/access/bluray.c:69 modules/services_discovery/udev.c:596
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:299
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
 msgid "Blu-ray"
 msgstr "Blu-ray"
 
@@ -5576,8 +5570,8 @@ msgstr ""
 msgid "Blu-ray error"
 msgstr "Mearachd Blu-ray"
 
-#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
 msgid "Audio CD"
 msgstr "CD fuaime"
 
@@ -5759,7 +5753,7 @@ msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:804
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:817
 msgid "Video device name"
 msgstr "Ainm an inneil video"
 
@@ -5770,8 +5764,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:812
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1033
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:825
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1046
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Ainm an inneil fhuaime"
 
@@ -5782,7 +5776,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:779
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:792
 msgid "Video size"
 msgstr "Meud a' video"
 
@@ -5855,8 +5849,8 @@ msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:832
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1053
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:845
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1066
 msgid "Video standard"
 msgstr "Bun-tomhas a' video"
 
@@ -6039,7 +6033,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:61
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:953
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:966
 msgid "Modulation / Constellation"
 msgstr ""
 
@@ -6490,8 +6484,8 @@ msgid "EyeTV input"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/file.c:176 modules/access/file.c:298
-#: modules/access/mtp.c:202 modules/access/mtp.c:291 modules/access/vdr.c:367
-#: modules/access/vdr.c:536
+#: modules/access/mtp.c:202 modules/access/mtp.c:291 modules/access/vdr.c:369
+#: modules/access/vdr.c:538
 msgid "File reading failed"
 msgstr ""
 
@@ -6565,10 +6559,10 @@ msgid "File input"
 msgstr "Ion-chur faidhle"
 
 #: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:79
-#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/macosx/open.m:130
-#: modules/gui/macosx/open.m:593 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/macosx/open.m:128
+#: modules/gui/macosx/open.m:591 modules/gui/macosx/output.m:133
 #: modules/gui/macosx/output.m:217 modules/gui/macosx/output.m:341
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:581 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:567 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
@@ -6576,7 +6570,7 @@ msgstr "Ion-chur faidhle"
 msgid "File"
 msgstr "Faidhle"
 
-#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:359
+#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:360
 msgid "Directory"
 msgstr "Eòlaire"
 
@@ -6793,12 +6787,12 @@ msgid "Channels count of an audio elementary stream"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/imem.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:65
-#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1402
+#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:132
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:181
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1401
 #: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:726
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727
 msgid "Width"
 msgstr "Leud"
 
@@ -6807,10 +6801,10 @@ msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/imem.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:66
-#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183
+#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
 #: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:126
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:729
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
 msgid "Height"
 msgstr "Àirde"
 
@@ -6862,8 +6856,8 @@ msgstr "Sgaoil am foincsean"
 msgid "Address of the release callback function"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1401
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1400
 msgid "Size"
 msgstr "Meud"
 
@@ -6883,7 +6877,7 @@ msgstr ""
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:884
+#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:897
 msgid "Auto connection"
 msgstr "Fèin-cheangal"
 
@@ -7036,7 +7030,7 @@ msgid "RTSP/RTP access and demux"
 msgstr "Inntrigeadh is demux RTSP/RTP"
 
 #: modules/access/live555.cpp:115 modules/access/live555.cpp:116
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:343
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:214
 msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr "Cleachd RTP seach RTSP (TCP)"
 
@@ -7064,19 +7058,19 @@ msgstr ""
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/live555.cpp:630
+#: modules/access/live555.cpp:626
 msgid "RTSP authentication"
 msgstr "Dearbhadh RTSP"
 
-#: modules/access/live555.cpp:631
+#: modules/access/live555.cpp:627
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
 msgstr "Cuir a-steach ainm-cleachdaiche is facal-faire dligheach."
 
-#: modules/access/live555.cpp:655
+#: modules/access/live555.cpp:651
 msgid "RTSP connection failed"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/live555.cpp:656
+#: modules/access/live555.cpp:652
 msgid "Access to the stream is denied by the server configuration."
 msgstr ""
 
@@ -7127,11 +7121,11 @@ msgstr "Ion-chur MTP"
 msgid "MTP"
 msgstr "MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:203 modules/access/vdr.c:368
+#: modules/access/mtp.c:203 modules/access/vdr.c:370
 msgid "VLC could not read the file."
 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am faidhle a leughadh."
 
-#: modules/access/mtp.c:292 modules/access/vdr.c:536
+#: modules/access/mtp.c:292 modules/access/vdr.c:538
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal \"%s\" fhosgladh. (%m)"
@@ -7141,7 +7135,7 @@ msgid "Capture the audio stream in stereo."
 msgstr "Glac sruth na fuaime ann an stereo."
 
 #: modules/access/oss.c:67 modules/access_output/shout.c:95
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Reat samplachaidh"
 
@@ -7225,8 +7219,7 @@ msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/http.c:54 modules/access/vnc.c:47
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:314
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:373
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:185
 #: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:53
 #: modules/lua/vlc.c:69 modules/misc/audioscrobbler.c:116
 #: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:180
@@ -7651,83 +7644,83 @@ msgstr ""
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:44
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1090
+#: modules/access/screen/screen.c:43
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1103
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Reat nam frèam airson a' ghlacaidh."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:47
+#: modules/access/screen/screen.c:46
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:49
+#: modules/access/screen/screen.c:48
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:54 modules/access/screen/screen.c:58
+#: modules/access/screen/screen.c:53 modules/access/screen/screen.c:57
 msgid "Subscreen top left corner"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:56
+#: modules/access/screen/screen.c:55
 msgid "Top coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:59
 msgid "Left coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/open.m:214
+#: modules/access/screen/screen.c:61 modules/gui/macosx/open.m:212
 msgid "Subscreen width"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/open.m:215
+#: modules/access/screen/screen.c:63 modules/gui/macosx/open.m:213
 msgid "Subscreen height"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:66 modules/access/screen/xcb.c:58
-#: modules/gui/macosx/open.m:216
+#: modules/access/screen/screen.c:65 modules/access/screen/xcb.c:58
+#: modules/gui/macosx/open.m:214
 msgid "Follow the mouse"
 msgstr "Lean ris an luchag"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/xcb.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:67 modules/access/screen/xcb.c:60
 msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:72
+#: modules/access/screen/screen.c:71
 msgid "Mouse pointer image"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:74
+#: modules/access/screen/screen.c:73
 msgid ""
 "If specified, will use the image to draw the mouse pointer on the capture."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:79
+#: modules/access/screen/screen.c:78
 msgid "Display ID"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:81
+#: modules/access/screen/screen.c:80
 msgid "Display ID. If not specified, main display ID is used. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:82
+#: modules/access/screen/screen.c:81
 msgid "Screen index"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:84
+#: modules/access/screen/screen.c:83
 msgid "Index of screen (1, 2, 3, ...). Alternative to Display ID."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:97
+#: modules/access/screen/screen.c:96
 msgid "Screen Input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:98 modules/access/screen/xcb.c:69
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:609 modules/gui/macosx/open.m:207
-#: modules/gui/macosx/open.m:211 modules/gui/macosx/open.m:495
-#: modules/gui/macosx/open.m:1348 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:679
+#: modules/access/screen/screen.c:97 modules/access/screen/xcb.c:69
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:608 modules/gui/macosx/open.m:205
+#: modules/gui/macosx/open.m:209 modules/gui/macosx/open.m:493
+#: modules/gui/macosx/open.m:1346 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:532
 msgid "Screen"
 msgstr "Sgrìn"
 
@@ -7994,7 +7987,7 @@ msgid "Radio tuner device node."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1060
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1073
 msgid "Frequency"
 msgstr "Tricead"
 
@@ -8018,9 +8011,9 @@ msgstr ""
 msgid "Reset controls to defaults."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:93
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:263
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1304
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1305
 msgid "Brightness"
 msgstr "Soilleireachd"
 
@@ -8036,8 +8029,8 @@ msgstr ""
 msgid "Automatically adjust the picture brightness."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:91
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1306
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:92
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1307
 msgid "Contrast"
 msgstr "Iomsgaradh"
 
@@ -8045,10 +8038,10 @@ msgstr "Iomsgaradh"
 msgid "Picture contrast or luma gain."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:91 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:94
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:134
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1307
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1339
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:91 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:95
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:135
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1308
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1340
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sàthachd"
 
@@ -8056,8 +8049,8 @@ msgstr "Sàthachd"
 msgid "Picture saturation or chroma gain."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1303
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:91
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1304
 msgid "Hue"
 msgstr "Tuar"
 
@@ -8107,8 +8100,8 @@ msgstr ""
 msgid "Blue chroma balance."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:111 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:95
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1308
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:111 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:96
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1309
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
@@ -8169,7 +8162,7 @@ msgid "50 Hz"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1191
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1190
 msgid "60 Hz"
 msgstr ""
 
@@ -8231,8 +8224,8 @@ msgstr ""
 msgid "Black & white"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:136
-#: modules/video_filter/sepia.c:65 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1341
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:137
+#: modules/video_filter/sepia.c:65 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1342
 msgid "Sepia"
 msgstr ""
 
@@ -8323,7 +8316,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:242 modules/codec/avcodec/avcodec.c:68
 #: modules/codec/x264.c:429 modules/control/hotkeys.c:193
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:75
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:74
 msgid "All"
 msgstr "A h-uile"
 
@@ -8413,7 +8406,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:272 modules/access/vcdx/access.c:352
 #: modules/access/vcdx/access.c:674 modules/access/vcdx/info.c:229
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:510
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:519
 msgid "Entry"
 msgstr "Innteart"
 
@@ -8422,7 +8415,7 @@ msgid "Segments"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:414 modules/access/vcdx/access.c:693
-#: modules/access/vcdx/info.c:232 modules/demux/mkv/demux.cpp:716
+#: modules/access/vcdx/info.c:232 modules/demux/mkv/demux.cpp:711
 msgid "Segment"
 msgstr ""
 
@@ -8430,8 +8423,8 @@ msgstr ""
 msgid "LID"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:54 modules/gui/macosx/open.m:132
-#: modules/gui/macosx/open.m:595
+#: modules/access/vcdx/info.c:54 modules/gui/macosx/open.m:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:593
 msgid "Disc"
 msgstr "Diosg"
 
@@ -8459,9 +8452,9 @@ msgstr ""
 msgid "Volume Set"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:486
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:463 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:365
-#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:422
+#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:452
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:454 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:362
+#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:433
 msgid "Volume"
 msgstr "Àirde na fuaime"
 
@@ -8473,7 +8466,7 @@ msgstr ""
 msgid "Entries"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:75 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:437
+#: modules/access/vcdx/info.c:75 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:449
 msgid "Tracks"
 msgstr "Tracaichean"
 
@@ -8604,11 +8597,11 @@ msgstr ""
 msgid "VDR recordings"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vdr.c:809
+#: modules/access/vdr.c:811
 msgid "VDR Cut Marks"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vdr.c:872
+#: modules/access/vdr.c:874
 msgid "Start"
 msgstr ""
 
@@ -8926,7 +8919,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sound Delay"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:75 modules/gui/macosx/open.m:370
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:75 modules/gui/macosx/open.m:368
 #: modules/stream_out/bridge.c:51 modules/stream_out/delay.c:54
 #: modules/video_filter/mosaic.c:154
 msgid "Delay"
@@ -8988,8 +8981,8 @@ msgstr ""
 msgid "Level of input signal"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:155 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:119
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1379
+#: modules/audio_filter/compressor.c:155 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:120
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1378
 msgid "RMS/peak"
 msgstr ""
 
@@ -9021,8 +9014,8 @@ msgstr ""
 msgid "Set the threshold level in dB (-30 ... 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:169 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:123
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1383
+#: modules/audio_filter/compressor.c:169 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:124
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1382
 msgid "Ratio"
 msgstr ""
 
@@ -9030,7 +9023,7 @@ msgstr ""
 msgid "Set the ratio (n:1) (1 ... 20)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:172 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:124
+#: modules/audio_filter/compressor.c:172 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:125
 msgid "Knee radius"
 msgstr ""
 
@@ -9038,7 +9031,7 @@ msgstr ""
 msgid "Set the knee radius in dB (1 ... 10)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:175 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:125
+#: modules/audio_filter/compressor.c:175 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:126
 msgid "Makeup gain"
 msgstr ""
 
@@ -9046,7 +9039,7 @@ msgstr ""
 msgid "Set the makeup gain in dB (0 ... 24)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/compressor.c:179 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144
+#: modules/audio_filter/compressor.c:179 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:145
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:67
 msgid "Compressor"
 msgstr "Dùmhlaichear"
@@ -9245,7 +9238,7 @@ msgid "Gain control filter"
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/karaoke.c:35 modules/demux/xiph_metadata.h:49
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:140
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:141
 msgid "Karaoke"
 msgstr "Karaoke"
 
@@ -9443,20 +9436,20 @@ msgid "Width of the virtual room"
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:61
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:132
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1403
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:133
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1402
 msgid "Wet"
 msgstr "Fliuch"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:64
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:133
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1404
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:134
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1403
 msgid "Dry"
 msgstr "Tioram"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:67
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:134
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1405
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:135
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1404
 msgid "Damp"
 msgstr "Tais"
 
@@ -9465,7 +9458,7 @@ msgid "Audio Spatializer"
 msgstr "Spatializer fuaime"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:72
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:145
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:146
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:70
 msgid "Spatializer"
 msgstr "Spatializer"
@@ -9570,11 +9563,11 @@ msgstr ""
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:368 modules/audio_output/auhal.c:395
+#: modules/audio_output/alsa.c:386 modules/audio_output/auhal.c:358
 msgid "Audio output failed"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:369
+#: modules/audio_output/alsa.c:387
 #, c-format
 msgid ""
 "The audio device \"%s\" could not be used:\n"
@@ -9601,7 +9594,7 @@ msgstr ""
 msgid "Android AudioTrack audio output"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/audiounit_ios.c:94
+#: modules/audio_output/audiounit_ios.c:89
 msgid "AudioUnit output for iOS"
 msgstr ""
 
@@ -9609,30 +9602,30 @@ msgstr ""
 msgid "Last audio device"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:164
+#: modules/audio_output/auhal.c:161
 msgid "HAL AudioUnit output"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:396
+#: modules/audio_output/auhal.c:359
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:591
+#: modules/audio_output/auhal.c:556
 msgid "Audio device is not configured"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:592
+#: modules/audio_output/auhal.c:557
 msgid ""
 "You should configure your speaker layout with \"Audio Midi Setup\" in /"
 "Applications/Utilities. VLC will output Stereo only."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1149
+#: modules/audio_output/auhal.c:1100
 msgid "System Sound Output Device"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1224
+#: modules/audio_output/auhal.c:1175
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr ""
@@ -9993,7 +9986,7 @@ msgid ""
 "To visualize all vectors, the value should be 7."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:344
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:215
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
 msgstr "Gearr leum thairis air criathrag lùban airson dì-chòdachadh H.264"
 
@@ -10104,7 +10097,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:187 modules/codec/x264.c:360
-#: modules/demux/mod.c:79
+#: modules/demux/mod.c:78
 msgid "Noise reduction"
 msgstr ""
 
@@ -10258,17 +10251,17 @@ msgstr ""
 msgid "DirectX Video Acceleration (DXVA) 2.0"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:256
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:249
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:264
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:257
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:302
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:295
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems your Libav/FFmpeg (libavcodec) installation lacks the following "
@@ -10280,11 +10273,11 @@ msgid ""
 "Do not contact the VideoLAN project about this issue.\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:770 modules/codec/avcodec/encoder.c:823
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/codec/avcodec/encoder.c:817
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:53
+#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:48
 msgid "Video Acceleration (VA) API"
 msgstr ""
 
@@ -10616,7 +10609,7 @@ msgstr ""
 msgid "DVB subtitles decoder"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:121 modules/demux/ts.c:3532 modules/demux/ts.c:3589
+#: modules/codec/dvbsub.c:121 modules/demux/ts.c:3530 modules/demux/ts.c:3587
 msgid "DVB subtitles"
 msgstr ""
 
@@ -10632,79 +10625,79 @@ msgstr ""
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/faad.c:432
+#: modules/codec/faad.c:430
 msgid "AAC extension"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:67
+#: modules/codec/fdkaac.c:41
 msgid "Encoder Profile"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:68
+#: modules/codec/fdkaac.c:42
 msgid "Encoder Algorithm to use"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:70
+#: modules/codec/fdkaac.c:44
 msgid "Enable spectral band replication"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:71
+#: modules/codec/fdkaac.c:45
 msgid "This is an optional feature only for the AAC-ELD profile"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:73
+#: modules/codec/fdkaac.c:47
 msgid "VBR Quality"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:74
+#: modules/codec/fdkaac.c:48
 msgid "Quality of the VBR Encoding (0=cbr, 1-5 constant quality vbr, 5 is best"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:76
+#: modules/codec/fdkaac.c:50
 msgid "Enable afterburner library"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:77
+#: modules/codec/fdkaac.c:51
 msgid ""
 "This library will produce higher quality audio at the expense of additional "
 "CPU usage (default is enabled)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:79
+#: modules/codec/fdkaac.c:53
 msgid "Signaling mode of the extension AOT"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:80
+#: modules/codec/fdkaac.c:54
 msgid ""
 "1 is explicit for SBR and implicit for PS (default), 2 is explicit "
 "hierarchical"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "AAC-LC"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "HE-AAC"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "HE-AAC-v2"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "AAC-LD"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:97
+#: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "AAC-ELD"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:100
+#: modules/codec/fdkaac.c:74
 msgid "FDKAAC"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fdkaac.c:101
+#: modules/codec/fdkaac.c:75
 msgid "FDK-AAC Audio encoder"
 msgstr ""
 
@@ -10748,7 +10741,7 @@ msgid ""
 "require more processing power."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:60 modules/demux/mod.c:82
+#: modules/codec/fluidsynth.c:60 modules/demux/mod.c:81
 msgid "Reverb"
 msgstr ""
 
@@ -10798,108 +10791,108 @@ msgstr ""
 msgid "Outline"
 msgstr "Oir-loidhne"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
 msgid "Black"
 msgstr "Dubh"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Gray"
 msgstr "Liath"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Silver"
 msgstr "Airgead"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/ball.c:120 modules/video_filter/marq.c:61
 #: modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "White"
 msgstr "Geal"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:206
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Maroon"
 msgstr "Ciar-dhonn"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:427
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1006 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:426
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:994 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/ball.c:119 modules/video_filter/colorthres.c:64
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Red"
 msgstr "Dearg"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Fuchsia"
 msgstr "Fiùise"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:429
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1010 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:428
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:998 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Yellow"
 msgstr "Buidhe"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/marq.c:62 modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Olive"
 msgstr "Donn-uaine"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:428
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1008 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:427
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:996 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/ball.c:119 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Green"
 msgstr "Uaine"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:207
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Teal"
 msgstr "Dath na crann-lach"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:63
 #: modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Lime"
 msgstr "Liomaideag"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Purple"
 msgstr "Purpaidh"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Navy"
 msgstr "Gorm a' chabhlaich"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/macosx/MainMenu.m:430
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1012 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/macosx/MainMenu.m:429
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1000 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/ball.c:120 modules/video_filter/colorthres.c:64
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Blue"
 msgstr "Gorm"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:208
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:64
 #: modules/video_filter/rss.c:75
@@ -11029,7 +11022,7 @@ msgstr "Fo-thiotalan (adhartach)"
 msgid "Subtitle renderers using libass"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/libass.c:225 modules/text_renderer/freetype.c:499
+#: modules/codec/libass.c:225 modules/text_renderer/freetype.c:498
 msgid "Building font cache"
 msgstr ""
 
@@ -11095,197 +11088,6 @@ msgstr ""
 msgid "PNG video decoder"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/qsv.c:56
-msgid "Enable software mode"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:57
-msgid ""
-"Allow the use of the Intel Media SDK software implementation of the codecs "
-"if no QuickSync Video hardware acceleration is present on the system."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:61
-msgid "Codec Profile"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:63
-msgid ""
-"Specify the codec profile explicitly. If you don't, the codec will determine "
-"the correct profile from other sources, such as resolution and bitrate. E.g. "
-"'high'"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:67
-msgid "Codec Level"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:69
-msgid ""
-"Specify the codec level explicitly. If you don't, the codec will determine "
-"the correct profile from other sources, such as resolution and bitrate. E.g. "
-"'4.2' for mpeg4-part10 or 'low' for mpeg2"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:73
-msgid "Group of Picture size"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:75
-msgid ""
-"Number of pictures within the current GOP (Group of Pictures); if "
-"GopPicSize=0, then the GOP size is unspecified. If GopPicSize=1, only I-"
-"frames are used."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:79
-msgid "Group of Picture Reference Distance"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:81
-msgid ""
-"Distance between I- or P- key frames; if it is zero, the GOP structure is "
-"unspecified. Note: If GopRefDist = 1, there are no B- frames used. "
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:85
-msgid "Target Usage"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:86
-msgid ""
-"The target usage allow to choose between different trade-offs between "
-"quality and speed. Allowed values are : 'speed', 'balanced' and 'quality'."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:90
-msgid "IDR interval"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:92
-msgid ""
-"For H.264, IdrInterval specifies IDR-frame interval in terms of I- frames; "
-"if IdrInterval=0, then every I-frame is an IDR-frame. If IdrInterval=1, then "
-"every other I-frame is an IDR-frame, etc. For MPEG2, IdrInterval defines "
-"sequence header interval in terms of I-frames. If IdrInterval=N, SDK inserts "
-"the sequence header before every Nth I-frame. If IdrInterval=0 (default), "
-"SDK inserts the sequence header once at the beginning of the stream. "
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:100
-msgid "Rate Control Method"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:102
-msgid ""
-"The rate control method to use when encoding. Can be one of 'crb', 'vbr', "
-"'qp', 'avbr'. 'qp' mode isn't supported for mpeg2"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:105
-msgid "Quantization parameter"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:106
-msgid ""
-"Quantization parameter for all types of frames. This parameters sets qpi, "
-"qpp and qpp. It has less precedence than the forementionned parameters. Used "
-"only if rc_method is 'qp'."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:110
-msgid "Quantization parameter for I-frames"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:111
-msgid ""
-"Quantization parameter for I-frames. This parameter overrides any qp set "
-"globally. Used only if rc_method is 'qp'."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:114
-msgid "Quantization parameter for P-frames"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:115
-msgid ""
-"Quantization parameter for P-frames. This parameter overrides any qp set "
-"globally. Used only if rc_method is 'qp'."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:118
-msgid "Quantization parameter for B-frames"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:119
-msgid ""
-"Quantization parameter for B-frames. This parameter overrides any qp set "
-"globally. Used only if rc_method is 'qp'."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:122
-msgid "Maximum Bitrate"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:123
-msgid ""
-"Defines the maximum bitrate in Kpbs (1000 bits/s) for VBR rate control "
-"method. If not set, this parameter. is computed from other sources such as "
-"bitrate, profile, level, etc."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:127
-msgid "Accuracy of RateControl"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:128
-msgid ""
-"Tolerance in percentage of the 'avbr'  (Average Variable BitRate) method. (e."
-"g. 10 with a bitrate of 800  kpbs means the encoder tries not to  go above "
-"880 kpbs and under  730 kpbs. The targeted accuracy is only reached after a "
-"certained  convergence period. See the convergence parameter"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:134
-msgid "Convergence time of 'avbr' RateControl"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:135
-msgid ""
-"Number of 100 frames before the 'avbr' rate control method reaches the "
-"requested bitrate with the requested accuracy. See the accuracy parameter. "
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:139
-msgid "Number of slices per frame"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:140
-msgid ""
-"Number of slices in each video frame; each slice contains one or more macro-"
-"block rows. If numslice is not set, the encoder may choose any slice "
-"partitioning allowed by the codec standard."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:145 modules/codec/qsv.c:146 modules/codec/x264.c:134
-msgid "Number of reference frames"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:148
-msgid "Number of parallel operations"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:149
-msgid ""
-"Defines the number of parallel encoding operations before we synchronise the "
-"result. Higher  may result on better throughput depending on hardware. MPEG2 "
-"needs at least 1 here."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/qsv.c:193
-msgid "Intel QuickSync Video encoder for MPEG4-Part10/MPEG2 (aka H.264/H.262)"
-msgstr ""
-
 #: modules/codec/quicktime.c:66
 msgid "QuickTime library decoder"
 msgstr ""
@@ -11580,9 +11382,9 @@ msgid "MP3 fixed point audio encoder"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/speex.c:59 modules/codec/speex.c:799
-#: modules/gui/macosx/open.m:193 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:140
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:356
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1333
+#: modules/gui/macosx/open.m:191 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:141
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:357
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1334
 msgid "Mode"
 msgstr "Modh"
 
@@ -12207,6 +12009,10 @@ msgid ""
 "encoding and decoding, but should save 10 to 15% bitrate."
 msgstr ""
 
+#: modules/codec/x264.c:134
+msgid "Number of reference frames"
+msgstr ""
+
 #: modules/codec/x264.c:135
 msgid ""
 "Number of previous frames used as predictors. This is effective in Anime, "
@@ -12735,7 +12541,7 @@ msgid "Quiet mode"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:394 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:170
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
 msgid "Statistics"
 msgstr "Stadastaireachd"
 
@@ -12815,11 +12621,11 @@ msgstr ""
 msgid "Fast"
 msgstr "Luath"
 
-#: modules/codec/x264.c:429 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:673
-#: modules/misc/gnutls.c:64 modules/text_renderer/freetype.c:196
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/codec/x264.c:429 modules/gui/macosx/MainMenu.m:356
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:497
+#: modules/misc/gnutls.c:64 modules/text_renderer/freetype.c:195
+#: modules/text_renderer/freetype.c:214 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Normal"
 msgstr "Àbhaisteach"
@@ -12880,7 +12686,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:62 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:421
+#: modules/codec/zvbi.c:62 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:418
 msgid "Teletext transparency"
 msgstr ""
 
@@ -12924,16 +12730,16 @@ msgid "D-Bus control interface"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/dbus/dbus_root.c:81 modules/gui/macosx/MainWindow.m:202
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:705 modules/gui/macosx/MainWindow.m:711
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1279 modules/gui/ncurses.c:1030
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:91 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1019
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1023
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1062
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1064
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1164
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1181
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1189
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1212 modules/lua/libs/httpd.c:80
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:674 modules/gui/macosx/MainWindow.m:680
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1275 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:91
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1013
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1017
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1056
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1058
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1158
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1175
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1183
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1206 modules/lua/libs/httpd.c:80
 #: modules/notify/growl.m:281 modules/video_output/xcb/window.c:313
 msgid "VLC media player"
 msgstr "Cluicheadair mheadhanan VLC"
@@ -12992,9 +12798,9 @@ msgstr ""
 msgid "Global Hotkeys interface"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:88 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
+#: modules/control/hotkeys.c:88 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1141
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:230
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:98
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Hotkeys"
 
@@ -13016,123 +12822,123 @@ msgstr "Lùb: %s"
 msgid "Random: %s"
 msgstr "Air thuaiream: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:331
+#: modules/control/hotkeys.c:325
 #, c-format
 msgid "Audio Device: %s"
 msgstr "Inneal fuaime: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:394
+#: modules/control/hotkeys.c:388
 msgid "Recording"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:394
+#: modules/control/hotkeys.c:388
 msgid "Recording done"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:409
+#: modules/control/hotkeys.c:403
 msgid "Sub sync: bookmarked audio time"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:424 modules/control/hotkeys.c:493
+#: modules/control/hotkeys.c:418 modules/control/hotkeys.c:487
 msgid "No active subtitle"
 msgstr "Chan eil fo-thiotal sam bith gnìomhach"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:430
+#: modules/control/hotkeys.c:424
 msgid "Sub sync: bookmarked subtitle time"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:450
+#: modules/control/hotkeys.c:444
 msgid "Sub sync: set bookmarks first!"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:459
+#: modules/control/hotkeys.c:453
 #, c-format
 msgid "Sub sync: corrected %i ms (total delay = %i ms)"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:472
+#: modules/control/hotkeys.c:466
 msgid "Sub sync: delay reset"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:501
+#: modules/control/hotkeys.c:495
 #, c-format
 msgid "Subtitle delay %i ms"
 msgstr "Dàil nam fo-thiotalan de %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:517
+#: modules/control/hotkeys.c:511
 #, c-format
 msgid "Audio delay %i ms"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:553
+#: modules/control/hotkeys.c:547
 #, c-format
 msgid "Audio track: %s"
 msgstr "Traca fuaime: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:571 modules/control/hotkeys.c:595
+#: modules/control/hotkeys.c:565 modules/control/hotkeys.c:589
 #, c-format
 msgid "Subtitle track: %s"
 msgstr "Traca nam fo-thiotalan: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:572 modules/control/hotkeys.c:614
+#: modules/control/hotkeys.c:566 modules/control/hotkeys.c:608
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:613 modules/control/hotkeys.c:645
+#: modules/control/hotkeys.c:607 modules/control/hotkeys.c:639
 #, c-format
 msgid "Program Service ID: %s"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:773
+#: modules/control/hotkeys.c:763
 #, c-format
 msgid "Aspect ratio: %s"
 msgstr "Co-mheas an deilbh: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:803
+#: modules/control/hotkeys.c:793
 #, c-format
 msgid "Crop: %s"
 msgstr "Bearr: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:851
+#: modules/control/hotkeys.c:841
 msgid "Zooming reset"
 msgstr "Ath-shuidheachadh an t-sùim"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:858
+#: modules/control/hotkeys.c:848
 msgid "Scaled to screen"
 msgstr "Air a sgèileadh ris an sgrìn"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:860
+#: modules/control/hotkeys.c:850
 msgid "Original Size"
 msgstr "Am meud tùsail"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:929
+#: modules/control/hotkeys.c:919
 #, c-format
 msgid "Zoom mode: %s"
 msgstr "Modh an t-sùim: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:944 modules/control/hotkeys.c:1001
+#: modules/control/hotkeys.c:934 modules/control/hotkeys.c:991
 msgid "Deinterlace off"
 msgstr "Deinterlace dheth"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:963 modules/control/hotkeys.c:996
+#: modules/control/hotkeys.c:953 modules/control/hotkeys.c:986
 msgid "Deinterlace on"
 msgstr "Deinterlace air"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1026
+#: modules/control/hotkeys.c:1016
 msgid "Subtitle position: no active subtitle"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1038
+#: modules/control/hotkeys.c:1028
 #, c-format
 msgid "Subtitle position %d px"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1172
+#: modules/control/hotkeys.c:1162
 #, c-format
 msgid "Volume %ld%%"
 msgstr "Àirde na fuaime %ld%%"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:1177
+#: modules/control/hotkeys.c:1167
 #, c-format
 msgid "Speed: %.2fx"
 msgstr ""
@@ -13261,9 +13067,9 @@ msgstr "A' tòiseachadh"
 msgid "Opening"
 msgstr "'Ga fhosgladh"
 
-#: modules/control/rc.c:73 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:431
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1202
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1203 modules/gui/qt4/menus.cpp:818
+#: modules/control/rc.c:73 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:397
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1189 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1190
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1191 modules/gui/qt4/menus.cpp:817
 msgid "Pause"
 msgstr "Cuir 'na stad"
 
@@ -13321,241 +13127,241 @@ msgstr ""
 msgid "Remote control interface"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:353
+#: modules/control/rc.c:349
 msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:765
+#: modules/control/rc.c:761
 #, c-format
 msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:783
+#: modules/control/rc.c:779
 msgid "+----[ Remote control commands ]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:785
+#: modules/control/rc.c:781
 msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:786
+#: modules/control/rc.c:782
 msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:787
+#: modules/control/rc.c:783
 msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:788
+#: modules/control/rc.c:784
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:789
+#: modules/control/rc.c:785
 msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:790
+#: modules/control/rc.c:786
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:791
+#: modules/control/rc.c:787
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:792
+#: modules/control/rc.c:788
 msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:793
+#: modules/control/rc.c:789
 msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:794
+#: modules/control/rc.c:790
 msgid "| loop [on|off] . . . . . . . . . toggle playlist loop"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:795
+#: modules/control/rc.c:791
 msgid "| random [on|off] . . . . . . .  toggle random jumping"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:796
+#: modules/control/rc.c:792
 msgid "| clear . . . . . . . . . . . . . . clear the playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:797
+#: modules/control/rc.c:793
 msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:798
+#: modules/control/rc.c:794
 msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:799
+#: modules/control/rc.c:795
 msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:800
+#: modules/control/rc.c:796
 msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:801
+#: modules/control/rc.c:797
 msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:802
+#: modules/control/rc.c:798
 msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:803
+#: modules/control/rc.c:799
 msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:805
+#: modules/control/rc.c:801
 msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:806
+#: modules/control/rc.c:802
 msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:807
+#: modules/control/rc.c:803
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:808
+#: modules/control/rc.c:804
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:809
+#: modules/control/rc.c:805
 msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:810
+#: modules/control/rc.c:806
 msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:811
+#: modules/control/rc.c:807
 msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:812
+#: modules/control/rc.c:808
 msgid "| frame. . . . . . . . . .  play frame by frame"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:813
+#: modules/control/rc.c:809
 msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:814
+#: modules/control/rc.c:810
 msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:815
+#: modules/control/rc.c:811
 msgid "| stats  . . . . . . . .  show statistical information"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:816
+#: modules/control/rc.c:812
 msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:817
+#: modules/control/rc.c:813
 msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:818
+#: modules/control/rc.c:814
 msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:819
+#: modules/control/rc.c:815
 msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:821
+#: modules/control/rc.c:817
 msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:822
+#: modules/control/rc.c:818
 msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:823
+#: modules/control/rc.c:819
 msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:824
+#: modules/control/rc.c:820
 msgid "| adev [device]  . . . . . . . .  set/get audio device"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:825
+#: modules/control/rc.c:821
 msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:826
+#: modules/control/rc.c:822
 msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:827
+#: modules/control/rc.c:823
 msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:828
+#: modules/control/rc.c:824
 msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:829
+#: modules/control/rc.c:825
 msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:830
+#: modules/control/rc.c:826
 msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:831
+#: modules/control/rc.c:827
 msgid "| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:832
+#: modules/control/rc.c:828
 msgid "| strack [X] . . . . . . . . .  set/get subtitle track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:833
+#: modules/control/rc.c:829
 msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:834
+#: modules/control/rc.c:830
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:836
+#: modules/control/rc.c:832
 msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:837
+#: modules/control/rc.c:833
 msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:838
+#: modules/control/rc.c:834
 msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:840
+#: modules/control/rc.c:836
 msgid "+----[ end of help ]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:967
+#: modules/control/rc.c:963
 msgid "Press menu select or pause to continue."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1193 modules/control/rc.c:1447
-#: modules/control/rc.c:1491
+#: modules/control/rc.c:1189 modules/control/rc.c:1443
+#: modules/control/rc.c:1487
 msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1285
+#: modules/control/rc.c:1281
 msgid "Error: `goto' needs an argument greater than zero."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1296
+#: modules/control/rc.c:1292
 #, c-format
 msgid "Playlist has only %u element"
 msgid_plural "Playlist has only %u elements"
@@ -13564,93 +13370,93 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 msgstr[3] ""
 
-#: modules/control/rc.c:1747 modules/gui/ncurses.c:805
+#: modules/control/rc.c:1743 modules/gui/ncurses.c:802
 msgid "+-[Incoming]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1748 modules/gui/ncurses.c:807
+#: modules/control/rc.c:1744 modules/gui/ncurses.c:804
 #, c-format
 msgid "| input bytes read : %8.0f KiB"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1750 modules/gui/ncurses.c:809
+#: modules/control/rc.c:1746 modules/gui/ncurses.c:806
 #, c-format
 msgid "| input bitrate    :   %6.0f kb/s"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1752 modules/gui/ncurses.c:811
+#: modules/control/rc.c:1748 modules/gui/ncurses.c:808
 #, c-format
 msgid "| demux bytes read : %8.0f KiB"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1754 modules/gui/ncurses.c:813
+#: modules/control/rc.c:1750 modules/gui/ncurses.c:810
 #, c-format
 msgid "| demux bitrate    :   %6.0f kb/s"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1756
+#: modules/control/rc.c:1752
 #, c-format
 msgid "| demux corrupted  :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1758
+#: modules/control/rc.c:1754
 #, c-format
 msgid "| discontinuities  :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1762 modules/gui/ncurses.c:819
+#: modules/control/rc.c:1758 modules/gui/ncurses.c:816
 msgid "+-[Video Decoding]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1763 modules/gui/ncurses.c:821
+#: modules/control/rc.c:1759 modules/gui/ncurses.c:818
 #, c-format
 msgid "| video decoded    :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1765 modules/gui/ncurses.c:823
+#: modules/control/rc.c:1761 modules/gui/ncurses.c:820
 #, c-format
 msgid "| frames displayed :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1767 modules/gui/ncurses.c:825
+#: modules/control/rc.c:1763 modules/gui/ncurses.c:822
 #, c-format
 msgid "| frames lost      :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1771 modules/gui/ncurses.c:831
+#: modules/control/rc.c:1767 modules/gui/ncurses.c:828
 msgid "+-[Audio Decoding]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1772 modules/gui/ncurses.c:833
+#: modules/control/rc.c:1768 modules/gui/ncurses.c:830
 #, c-format
 msgid "| audio decoded    :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1774 modules/gui/ncurses.c:835
+#: modules/control/rc.c:1770 modules/gui/ncurses.c:832
 #, c-format
 msgid "| buffers played   :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1776 modules/gui/ncurses.c:837
+#: modules/control/rc.c:1772 modules/gui/ncurses.c:834
 #, c-format
 msgid "| buffers lost     :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1780 modules/gui/ncurses.c:842
+#: modules/control/rc.c:1776 modules/gui/ncurses.c:839
 msgid "+-[Streaming]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1781 modules/gui/ncurses.c:844
+#: modules/control/rc.c:1777 modules/gui/ncurses.c:841
 #, c-format
 msgid "| packets sent     :    %5<PRIi64>"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1783 modules/gui/ncurses.c:845
+#: modules/control/rc.c:1779 modules/gui/ncurses.c:842
 #, c-format
 msgid "| bytes sent       : %8.0f KiB"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1785 modules/gui/ncurses.c:847
+#: modules/control/rc.c:1781 modules/gui/ncurses.c:844
 #, c-format
 msgid "| sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
 msgstr ""
@@ -13687,10 +13493,6 @@ msgstr ""
 msgid "Avformat muxer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avformat/avformat.c:57 modules/stream_out/rtp.c:87
-msgid "Muxer"
-msgstr ""
-
 #: modules/demux/avformat/avformat.h:35
 msgid "Avformat mux"
 msgstr ""
@@ -13767,7 +13569,7 @@ msgstr "Cluich e mar a tha e"
 msgid "Do not play"
 msgstr "Na cluich e"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2389
+#: modules/demux/avi/avi.c:2386
 msgid "Fixing AVI Index..."
 msgstr "A' càradh an inneics AVI..."
 
@@ -13868,7 +13670,7 @@ msgstr "Dealbh"
 #: modules/demux/mjpeg.c:46 modules/demux/mpeg/es.c:50
 #: modules/demux/mpeg/h264.c:43 modules/demux/rawvid.c:44
 #: modules/demux/subtitle.c:75 modules/demux/vc1.c:43
-#: modules/gui/macosx/open.m:210
+#: modules/gui/macosx/open.m:208
 msgid "Frames per Second"
 msgstr "Frèamaichean gach diog"
 
@@ -13918,8 +13720,8 @@ msgstr ""
 msgid "Use chapter codecs found in the segment."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:62 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:345
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:353
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:62 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:216
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:354
 msgid "Preload MKV files in the same directory"
 msgstr "Ro-luchdaich faidhlichean MKV san dearbh-eòlaire"
 
@@ -13945,77 +13747,77 @@ msgstr ""
 msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:55
+#: modules/demux/mod.c:54
 msgid "Enable noise reduction algorithm."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:56
+#: modules/demux/mod.c:55
 msgid "Enable reverberation"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:57
+#: modules/demux/mod.c:56
 msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:59
+#: modules/demux/mod.c:58
 msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:61
+#: modules/demux/mod.c:60
 msgid "Enable megabass mode"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:62
+#: modules/demux/mod.c:61
 msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:64
+#: modules/demux/mod.c:63
 msgid ""
 "Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
 "which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:67
+#: modules/demux/mod.c:66
 msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:69
+#: modules/demux/mod.c:68
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:74
+#: modules/demux/mod.c:73
 msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
 msgstr "MOD demuxer (libmodplug)"
 
-#: modules/demux/mod.c:85
+#: modules/demux/mod.c:84
 msgid "Reverberation level"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:87
+#: modules/demux/mod.c:86
 msgid "Reverberation delay"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:89
+#: modules/demux/mod.c:88
 msgid "Mega bass"
 msgstr "Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:92
+#: modules/demux/mod.c:91
 msgid "Mega bass level"
 msgstr "Ìre a' mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:94
+#: modules/demux/mod.c:93
 msgid "Mega bass cutoff"
 msgstr "Cutoff a' mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:96
+#: modules/demux/mod.c:95
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround"
 
-#: modules/demux/mod.c:99
+#: modules/demux/mod.c:98
 msgid "Surround level"
 msgstr "Ìre a' surround"
 
-#: modules/demux/mod.c:101
+#: modules/demux/mod.c:100
 msgid "Surround delay (ms)"
 msgstr "Dàil air an surround (ms)"
 
@@ -14147,7 +13949,7 @@ msgstr ""
 msgid "Gospel"
 msgstr "Gospel"
 
-#: modules/demux/mp4/id3genres.h:71 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:138
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:71 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
 msgid "Noise"
 msgstr "Faram"
 
@@ -14255,9 +14057,9 @@ msgstr "Cabaret"
 msgid "New Wave"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/id3genres.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:161
 #: modules/video_filter/psychedelic.c:55
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1390
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1391
 msgid "Psychedelic"
 msgstr "Psychedelic"
 
@@ -14577,134 +14379,134 @@ msgstr "Demuxer sruth MP4"
 msgid "MP4"
 msgstr "MP4"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1059
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1056
 msgid "Writer"
 msgstr "Sgrìobhadair"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1060
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1057
 msgid "Composer"
 msgstr "Sgrìobhaiche-ciùil"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1061
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1058
 msgid "Producer"
 msgstr "Riochdaire"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1062 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:384
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1059 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:384
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Information"
 msgstr "Fiosrachadh"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1063
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1060
 msgid "Director"
 msgstr "Stiùiriche"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1064
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1061
 msgid "Disclaimer"
 msgstr "Aithris-àichidh"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1065
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1062
 msgid "Requirements"
 msgstr "Riatanasan"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1066
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1063
 msgid "Original Format"
 msgstr "Am fòrmat tùsail"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1067
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1064
 msgid "Display Source As"
 msgstr "Seall an tùs mar"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1068
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1065
 msgid "Host Computer"
 msgstr "Òstair"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1069
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1066
 msgid "Performers"
 msgstr "Luchd-cluich"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1070
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1067
 msgid "Original Performer"
 msgstr "Neach-cluich tùsail"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1071
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1068
 msgid "Providers Source Content"
 msgstr "Susbaint thùsail an t-solaraiche"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1072
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1069
 msgid "Warning"
 msgstr "Rabhadh"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1073
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1070
 msgid "Software"
 msgstr "Bathar-bog"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1074 modules/demux/xiph_metadata.h:55
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1071 modules/demux/xiph_metadata.h:55
 #: modules/demux/xiph_metadata.h:62
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Na facail"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1075
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1072
 msgid "Record Company"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1076
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1073
 msgid "Model"
 msgstr "Modail"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1077
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1074
 msgid "Product"
 msgstr "Bathar"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1078
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1075
 msgid "Grouping"
 msgstr "Buidhneachadh"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1080
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1077
 msgid "Sub-Title"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1081
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1078
 msgid "Arranger"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1082
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1079
 msgid "Art Director"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1083
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1080
 msgid "Copyright Acknowledgement"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1084
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1081
 msgid "Conductor"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1082
 msgid "Song Description"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1086
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1083
 msgid "Liner Notes"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1087
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1084
 msgid "Phonogram Rights"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1089
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1086
 msgid "Sound Engineer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1090
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1087
 msgid "Soloist"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1091
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1088
 msgid "Thanks"
 msgstr "Gun robh math agaibh"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1092
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1089
 msgid "Executive Producer"
 msgstr ""
 
@@ -14845,7 +14647,7 @@ msgid "ZPL playlist import"
 msgstr "Ion-phortadh de liosta-chluich ZPL"
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:194 modules/demux/playlist/podcast.c:206
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:266 modules/demux/playlist/podcast.c:286
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:250 modules/demux/playlist/podcast.c:270
 msgid "Podcast Info"
 msgstr "Fiosrachadh air a' phod-chraoladh"
 
@@ -14861,43 +14663,43 @@ msgstr "Còir-lethbhreac a' phod-chraolaidh"
 msgid "Podcast Category"
 msgstr "Roinn-seòrsa a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:199 modules/demux/playlist/podcast.c:273
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:199 modules/demux/playlist/podcast.c:257
 msgid "Podcast Keywords"
 msgstr "Faclan-luirg a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:200 modules/demux/playlist/podcast.c:274
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:200 modules/demux/playlist/podcast.c:258
 msgid "Podcast Subtitle"
 msgstr "Fo-thiotal a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:206 modules/demux/playlist/podcast.c:275
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:206 modules/demux/playlist/podcast.c:259
 msgid "Podcast Summary"
 msgstr "Gearr-chunntas a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:269
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:253
 msgid "Podcast Publication Date"
 msgstr "Latha foillseachadh a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:270
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:254
 msgid "Podcast Author"
 msgstr "Ùghdar a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:271
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:255
 msgid "Podcast Subcategory"
 msgstr "Fo-roinn-seòrsa a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:272
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:256
 msgid "Podcast Duration"
 msgstr "Faid a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:276
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:260
 msgid "Podcast Type"
 msgstr "Seòrsa a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:287
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:271
 msgid "Podcast Size"
 msgstr "Meud a' phod-chraolaidh"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:288
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:272
 #, c-format
 msgid "%s bytes"
 msgstr "%s baidht"
@@ -15143,8 +14945,8 @@ msgstr ""
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:171 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1538 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:429
+#: modules/demux/ts.c:171 modules/gui/macosx/MainMenu.m:423
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1526 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:426
 msgid "Teletext"
 msgstr "Teletext"
 
@@ -15164,19 +14966,19 @@ msgstr ""
 msgid "Teletext subtitles: hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3596
+#: modules/demux/ts.c:3594
 msgid "DVB subtitles: hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3853
+#: modules/demux/ts.c:3851
 msgid "clean effects"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3854
+#: modules/demux/ts.c:3852
 msgid "hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3855
+#: modules/demux/ts.c:3853
 msgid "visual impaired commentary"
 msgstr ""
 
@@ -15276,7 +15078,7 @@ msgstr "Sleamhnagan (teacsa)"
 msgid "Slides (images)"
 msgstr "Sleamhnagach (dealbhan)"
 
-#: modules/demux/xiph_metadata.c:296
+#: modules/demux/xiph_metadata.c:282
 msgid "Unknown category"
 msgstr "Roinn-seòrsa neo-aithnichte"
 
@@ -15288,7 +15090,7 @@ msgstr "Mu chluicheadair mheadhanan VLC"
 msgid "Credits"
 msgstr "Creideasan"
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:98 modules/gui/macosx/MainMenu.m:450
+#: modules/gui/macosx/about.m:98 modules/gui/macosx/MainMenu.m:449
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:119
 msgid "License"
 msgstr "Ceadachas"
@@ -15318,143 +15120,144 @@ msgid ""
 "underline; color:#0057ae;\">Help and join us!</span></a>"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:273
+#: modules/gui/macosx/about.m:270
 msgid "VLC media player Help"
 msgstr "Taic le cluicheadair mheadhanan VLC"
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:276 modules/gui/macosx/MainMenu.m:426
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1004
+#: modules/gui/macosx/about.m:273 modules/gui/macosx/MainMenu.m:425
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:992
 msgid "Index"
 msgstr "Clàr-amais"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:114 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:135
 msgid "2 Pass"
 msgstr "2 phas"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:114
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1216
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:136
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:115
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1215
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:137
 msgid "Preamp"
 msgstr "Preamp"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:117
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:118
 msgid "Enable dynamic range compressor"
 msgstr "Cuir an comas dùmhlaichear na rainse innsginich"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:118 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:129
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:119 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:60
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:96
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:97
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:66
 msgid "Reset"
 msgstr "Ath-shuidhich"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:120
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1380
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:121
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1379
 msgid "Attack"
 msgstr "Thoir ionnsaigh"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:121
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1381
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:122
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1380
 msgid "Release"
 msgstr "Leig às"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:122
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1382
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:123
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1381
 msgid "Threshold"
 msgstr "Stairsneach"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:128
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:129
 msgid "Enable Spatializer"
 msgstr "Cuir an comas an spatializer"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:137
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:138
 msgid "Headphone virtualization"
 msgstr "Headphone mas-fhìor"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:138
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:139
 msgid "Volume normalization"
 msgstr "Nòrmalachadh àirde na fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:139
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:140
 msgid "Maximum level"
 msgstr "An ìre as motha"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:146
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:147
 msgid "Filter"
 msgstr "Criathrag"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:147
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:148
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:73
 msgid "Audio Effects"
 msgstr "Èifeachdan fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:202 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:231
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:203 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:232
 msgid "Duplicate current profile..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:207
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:1054
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:208
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:637
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:995
 msgid "Organize Profiles..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:385 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:877
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:386 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:836
 msgid "Duplicate current profile for a new profile"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:386
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:367
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:878
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:364
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:837
 msgid "Enter a name for the new profile:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:388 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:642
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:369
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:401 modules/gui/macosx/output.m:457
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:716 modules/gui/macosx/prefs.m:207
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:351 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:880
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:424
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:301
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:389 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:641
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:366
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:398 modules/gui/macosx/output.m:457
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:695 modules/gui/macosx/prefs.m:207
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:839
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:432
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:302
 msgid "Save"
 msgstr "Sàbhail"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:399 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:738
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:940
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:400 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:737
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:899
 msgid "Remove a preset"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:400 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:739
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:941
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:401 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:738
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:900
 msgid "Select the preset you would like to remove:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:401 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:740
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:95 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:381
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:942 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:154
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:402 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:739
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:95 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:378
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:901 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:169
 msgid "Remove"
 msgstr "Thoir air falbh"
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:461
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:462
 msgid "Add new Preset..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:466
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:467
 msgid "Organize Presets..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:639
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:638
 msgid "Save current selection as new preset"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:640
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:639
 msgid "Enter a name for the new preset:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:705 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:903
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:704 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:862
 msgid "Please enter a unique name for the new profile."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:706 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:904
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:705 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:863
 msgid "Multiple profiles with the same name are not allowed."
 msgstr ""
 
@@ -15463,14 +15266,14 @@ msgid "Bookmarks"
 msgstr "Comharran-leabhair"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:209 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:299
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:210 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:300
 msgid "Add"
 msgstr "Cuir ris"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:92 modules/gui/macosx/MainMenu.m:334
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:326
-#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:53 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:300
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:197
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:53 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:301
 msgid "Clear"
 msgstr "Falamhaich"
 
@@ -15485,35 +15288,36 @@ msgstr "Às-tharraing"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:101 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:381
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:378
 msgid "Time"
 msgstr "Àm"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/bookmarks.m:221
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:225 modules/gui/macosx/bookmarks.m:276
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:281 modules/gui/macosx/controls.m:55
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:284
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:479
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:486
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:493 modules/gui/macosx/coredialogs.m:62
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:99 modules/gui/macosx/coredialogs.m:146
-#: modules/gui/macosx/open.m:380 modules/gui/macosx/output.m:129
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:361 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:325
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:192
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:282
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:470
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:477
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:484 modules/gui/macosx/coredialogs.m:62
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:99 modules/gui/macosx/coredialogs.m:154
+#: modules/gui/macosx/open.m:378 modules/gui/macosx/output.m:129
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:361 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:196
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:592 modules/gui/macosx/wizard.m:653
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:992 modules/gui/macosx/wizard.m:1073
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1080 modules/gui/macosx/wizard.m:1608
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1616 modules/gui/macosx/wizard.m:1788
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1799 modules/gui/macosx/wizard.m:1812
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1342
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:992 modules/gui/macosx/wizard.m:1074
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1081 modules/gui/macosx/wizard.m:1610
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1618 modules/gui/macosx/wizard.m:1790
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1801 modules/gui/macosx/wizard.m:1814
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1355
 msgid "OK"
 msgstr "Ceart ma-thà"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:106 modules/gui/macosx/playlist.m:164
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:109
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:106 modules/gui/macosx/playlist.m:159
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:105
 msgid "Name"
 msgstr "Ainm"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:136 modules/gui/macosx/playlist.m:713
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:136 modules/gui/macosx/playlist.m:692
 msgid "Untitled"
 msgstr "Gun tiotal"
 
@@ -15554,7 +15358,7 @@ msgstr ""
 "Feumaidh an sruth a bhith a' dol no 'na stad mus obraich na comharran-"
 "leabhair."
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:53 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1487
+#: modules/gui/macosx/controls.m:53 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1475
 msgid "Jump To Time"
 msgstr "Gearr leum dhan àm"
 
@@ -15566,37 +15370,37 @@ msgstr "diog"
 msgid "Jump to time"
 msgstr "Gearr leum dhan àm"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:53 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:53 modules/gui/macosx/fspanel.m:410
 msgid "Click to play or pause the current media."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:56 modules/gui/macosx/fspanel.m:417
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:56 modules/gui/macosx/fspanel.m:409
 msgid "Backward"
 msgstr "Air ais"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:57 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:181
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:57 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:829
 msgid ""
 "Click to go to the previous playlist item. Hold to skip backward through the "
 "current media."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:60 modules/gui/macosx/fspanel.m:419
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:60 modules/gui/macosx/fspanel.m:411
 msgid "Forward"
 msgstr "Air adhart"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:61 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:182
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:61 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:830
 msgid ""
 "Click to go to the next playlist item. Hold to skip forward through the "
 "current media."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:65 modules/gui/macosx/fspanel.m:445
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:65 modules/gui/macosx/fspanel.m:437
 msgid ""
 "Click and move the mouse while keeping the button pressed to use this slider "
 "to change current playback position."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:68 modules/gui/macosx/fspanel.m:421
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:68 modules/gui/macosx/fspanel.m:413
 msgid "Toggle Fullscreen mode"
 msgstr "Toglaich am modh làn-sgrìn"
 
@@ -15604,204 +15408,203 @@ msgstr "Toglaich am modh làn-sgrìn"
 msgid "Click to enable fullscreen video playback."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:173 modules/gui/macosx/fspanel.m:417
-msgid "Click and hold to skip backward through the current media."
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:174 modules/gui/macosx/fspanel.m:419
-msgid "Click and hold to skip forward through the current media."
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:471
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:437
 msgid "Click to stop playback."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:474
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:440
 msgid "Show/Hide Playlist"
 msgstr "Seall/Falaich an liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:475
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441
 msgid ""
 "Click to switch between video output and playlist. If no video is shown in "
 "the main window, this allows you to hide the playlist."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:478 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:560
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:444 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:560
 #: share/lua/http/index.html:241
 msgid "Repeat"
 msgstr "Ath-chluich"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:479
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:445
 msgid ""
 "Click to change repeat mode. There are 3 states: repeat one, repeat all and "
 "off."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:482 share/lua/http/index.html:239
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:448 share/lua/http/index.html:239
 msgid "Shuffle"
 msgstr "Air thuaiream"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:484
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:450
 msgid "Click to enable or disable random playback."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:487 modules/gui/macosx/fspanel.m:464
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:453 modules/gui/macosx/fspanel.m:455
 msgid ""
 "Click and move the mouse while keeping the button pressed to use this slider "
 "to change the volume."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:490
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:456
 msgid "Click to mute or unmute the audio."
 msgstr "Briog air gus an fhuaim a mhùchadh no a tilleadh."
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:492
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:458
 msgid "Full Volume"
 msgstr "An fhuaim cho àrd 's a ghabhas"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:493
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:459
 msgid "Click to play the audio at maximum volume."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:496 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:309
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:462 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:442
 msgid "Effects"
 msgstr "Èifeachdan"
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:497
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:463
 msgid ""
 "Click to show an Audio Effects panel featuring an equalizer and further "
 "filters."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:751 modules/gui/macosx/fspanel.m:416
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:715 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
 msgid "Click to go to the previous playlist item."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:762 modules/gui/macosx/fspanel.m:420
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:726 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
 msgid "Click to go to the next playlist item."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:152
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:742 modules/gui/macosx/fspanel.m:409
+msgid "Click and hold to skip backward through the current media."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:743 modules/gui/macosx/fspanel.m:411
+msgid "Click and hold to skip forward through the current media."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:151
 msgid "Convert & Stream"
 msgstr "Iompaich ⁊ sruthaich"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:153
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:152
 msgid "Go!"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:154 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
 msgid "Drop media here"
 msgstr "Leig às meadhan an-seo"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:155 modules/gui/macosx/MainWindow.m:171
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:154 modules/gui/macosx/MainWindow.m:171
 msgid "Open media..."
 msgstr "Fosgail meadhan..."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:156
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:155
 msgid "Choose Profile"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:157
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:156
 msgid "Customize..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:158
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:157
 msgid "Choose Destination"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:159
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:158
 msgid "Choose an output location"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:161 modules/gui/macosx/open.m:138
-#: modules/gui/macosx/open.m:367 modules/gui/macosx/output.m:136
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1114
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:333 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:403
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:160 modules/gui/macosx/open.m:136
+#: modules/gui/macosx/open.m:365 modules/gui/macosx/output.m:136
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1111
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:204 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:270
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:263
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:421
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:288
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:98
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:263 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:307
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:147 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:428
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:358
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:264 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:308
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:177 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:440
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:359
 msgid "Browse..."
 msgstr "Brabhsaich..."
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:162
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:161
 msgid "Setup Streaming..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:164
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:163
 msgid "Save as File"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:165
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:416 modules/gui/macosx/output.m:134
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:164
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:413 modules/gui/macosx/output.m:134
 #: modules/gui/macosx/output.m:236 modules/gui/macosx/output.m:352
 msgid "Stream"
 msgstr "Sruthaich"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:167
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:193
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:166
 msgid "Apply"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:169
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
 msgid "Save as new Profile..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:170 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:708
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:169 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:709
 msgid "Encapsulation"
 msgstr "Capsaileadh"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:171
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:170
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:160
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:735
 msgid "Video codec"
 msgstr "Video codec"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:172
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:171
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:178
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:745
 msgid "Audio codec"
 msgstr "Codec fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:711
 msgid "Keep original video track"
 msgstr "Glèidh an traca video tùsail"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:714
 msgid "Frame Rate"
 msgstr "Reat nam frèam"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:181 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:723
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:724
 msgid ""
 "You just need to fill one of the three following parameters, VLC will "
 "autodetect the other using the original aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/output.m:157
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:724
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183 modules/gui/macosx/output.m:157
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:725
 msgid "Scale"
 msgstr "Sgèile"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:737
 msgid "Keep original audio track"
 msgstr "Glèidh traca tùsail na fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:192 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:748
 msgid "Overlay subtitles on the video"
 msgstr "Cuir na fo-thiotalan air uachdar a' video"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:193
 msgid "Stream Destination"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:196
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
 msgid "Stream Announcement"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:198 modules/gui/macosx/open.m:195
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:196 modules/gui/macosx/open.m:193
 #: modules/gui/macosx/output.m:137
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:211
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:306
@@ -15810,12 +15613,12 @@ msgstr ""
 msgid "Address"
 msgstr "Seòladh"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:199
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197
 msgid "TTL"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/output.m:138
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:200 modules/gui/macosx/open.m:181
+#: modules/gui/macosx/open.m:183 modules/gui/macosx/output.m:138
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:153
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:212
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:257
@@ -15827,103 +15630,109 @@ msgstr ""
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:203 modules/gui/macosx/output.m:172
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:201 modules/gui/macosx/output.m:172
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:400 modules/gui/macosx/wizard.m:432
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1798
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1800
 msgid "SAP Announcement"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:205 modules/gui/macosx/output.m:174
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:203 modules/gui/macosx/output.m:174
 #: modules/gui/macosx/output.m:550
 msgid "HTTP Announcement"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:206 modules/gui/macosx/output.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/output.m:173
 #: modules/gui/macosx/output.m:546
 msgid "RTSP Announcement"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:207 modules/gui/macosx/output.m:175
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:205 modules/gui/macosx/output.m:175
 #: modules/gui/macosx/output.m:554
 msgid "Export SDP as file"
 msgstr "Às-phortaich SDP mar fhaidhle"
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:284
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:282
 msgid "Invalid container format for HTTP streaming"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:286
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:284
 msgid ""
 "Media encapsulated as %@ cannot be streamed through the HTTP protocol for "
 "technical reasons."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:366
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:363
 msgid "Save as new profile"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:379
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:376
 msgid "Remove a profile"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:380
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:377
 msgid "Select the profile you would like to remove:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:468
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:459
 msgid "%@ stream to %@:%@"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:478
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:469
 msgid "No Address given"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:480
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:471
 msgid "In order to stream, a valid destination address is required."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:485
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:476
 msgid "No Channel Name given"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:487
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:478
 msgid ""
 "SAP stream announcement is enabled. However, no channel name is provided."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:492
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:483
 msgid "No SDP URL given"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:494
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:485
 msgid "A SDP export is requested, but no URL is provided."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:1052
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:710 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:734
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1293
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:670
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:635
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:993
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:563 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:587
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1137
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:494
 msgid "Custom"
 msgstr "Gnàthaichte"
 
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:59 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:315
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:59 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:186
 #: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:113
 msgid "User name"
 msgstr "Ainm-cleachdaiche"
 
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:243
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:259
 msgid "Errors and Warnings"
 msgstr "Mearachdan is rabhaidhean"
 
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:244
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:260
 msgid "Clean up"
 msgstr "Sgioblaich"
 
-#: modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:374
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:261
+#, fuzzy
+msgid "Show Details"
+msgstr "Mion-fhiosrachadh mun chodec"
+
+#: modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:367
 msgid "Random On"
 msgstr "'S ann air thuaiream"
 
-#: modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:444
+#: modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:437
 msgid "Repeat Off"
 msgstr "Cuir dheth an ath-chluich"
 
@@ -15937,41 +15746,41 @@ msgid ""
 "panel)."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:405
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:397
 msgid "(no item is being played)"
 msgstr "(chan eil dad 'ga chluich)"
 
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:421
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:413
 msgid "Click to exit fullscreen playback."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:842 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:138
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:142
+#: modules/gui/macosx/intf.m:838 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:77
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:139
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:143
 msgid "Messages"
 msgstr "Teachdaireachdan"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:843
+#: modules/gui/macosx/intf.m:839
 msgid "Open CrashLog..."
 msgstr "Fosgail loga nan tuislidhean..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:844
+#: modules/gui/macosx/intf.m:840
 msgid "Save this Log..."
 msgstr "Sàbhail an loga seo..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:847
+#: modules/gui/macosx/intf.m:843
 msgid "Send"
 msgstr "Cuir"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:848
+#: modules/gui/macosx/intf.m:844
 msgid "Don't Send"
 msgstr "Na cuir"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:849 modules/gui/macosx/intf.m:850
+#: modules/gui/macosx/intf.m:845 modules/gui/macosx/intf.m:846
 msgid "VLC crashed previously"
 msgstr "Thuislich VLC roimhe"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:851
+#: modules/gui/macosx/intf.m:847
 msgid ""
 "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
 "\n"
@@ -15986,12 +15795,12 @@ msgstr ""
 "thuislich VLC agus fiosrachadh cuideachail eile mar ceangal far am faigh "
 "sinn faidhle sampaill no URL de shruth lìonraidh..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:852
+#: modules/gui/macosx/intf.m:848
 msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
 msgstr ""
 "Tha mi a' toirt cead dhuibh fios a leigeil dhomh mun aithisg bhuga seo."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:853
+#: modules/gui/macosx/intf.m:849
 msgid ""
 "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
 "information."
@@ -15999,166 +15808,166 @@ msgstr ""
 "Cha dèid a chur a-null ach am post-d bunaiteach agad, as aonais fiosrachaidh "
 "sam bith eile."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:854
+#: modules/gui/macosx/intf.m:850
 msgid "Don't ask again"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1501 modules/gui/macosx/intf.m:1518
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1485 modules/gui/macosx/intf.m:1502
 msgid "VLC media playback"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1880
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1864
 msgid "No CrashLog found"
 msgstr "Cha deach loga nan tuislidhean a lorg"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1880 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:843
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1864 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:109
 msgid "Continue"
 msgstr "Lean air adhart"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1880
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1864
 msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
 msgstr "Cha do lorg sinn sgeul air tuisleadh sam bith."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1936
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1908
 msgid "Remove old preferences?"
 msgstr "A bheil thu airson na seann roghainnean a thoirt air falbh?"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1937
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1909
 msgid "We just found an older version of VLC's preferences files."
 msgstr "Lorg sinn seann fhaidhlichean sa bheil roghainnean VLC."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1938
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1910
 msgid "Move To Trash and Relaunch VLC"
 msgstr "Gluais dhan sgudal iad is cuir gu dol VLC a-rithist"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2065
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2031
 #, c-format
 msgid "VLC Debug Log (%s).rtf"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:53
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:51
 msgid "Video device"
 msgstr "Inneal video"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:54
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:52
 msgid ""
 "Number of the screen to use by default to display videos in 'fullscreen'. "
 "The screen number correspondance can be found in the video device selection "
 "menu."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:58
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:56
 msgid "Opaqueness"
 msgstr "Trìd-dhoilleireachd"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:59
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:57
 msgid ""
 "Set the transparency of the video output. 1 is non-transparent (default) 0 "
 "is fully transparent."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:62
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:60
 msgid "Black screens in fullscreen"
 msgstr "Sgrìnichean dubha sa mhodh làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:63
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:61
 msgid "In fullscreen mode, keep screen where there is no video displayed black"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:66
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:64
 msgid "Show Fullscreen controller"
 msgstr "Seall uidheam-smachd làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:67
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:65
 msgid "Shows a lucent controller when moving the mouse in fullscreen mode."
 msgstr ""
 "Seallaidh seo uidheam-smachd sgleòthach nuair a ghluaisear an luchag sa "
 "mhodh làn-sgrìn."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:70
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:68
 msgid "Auto-playback of new items"
 msgstr "Fèin-chluich de nithean ùra"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:71
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:69
 msgid "Start playback of new items immediately once they were added."
 msgstr "Cluich nithean ùra cho luath 's a thèid an cur ris."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:74
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:72
 msgid "Keep Recent Items"
 msgstr "Glèidh nithean a chaidh an cluich o chionn ghoirid"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:75
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:73
 msgid ""
 "By default, VLC keeps a list of the last 10 items. This feature can be "
 "disabled here."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:78 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:364
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:234
 msgid "Control playback with the Apple Remote"
 msgstr "Stiùir a' chluich leis an Apple Remote"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:79
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:77
 msgid "By default, VLC can be remotely controlled with the Apple Remote."
 msgstr "'S urrainn dhut VLC a stiùireadh leis an Apple Remote a ghnàth."
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:81 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:365
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:235
 msgid "Control system volume with the Apple Remote"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:82
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:80
 msgid ""
 "By default, VLC will control its own volume with the Apple Remote. However, "
 "you can choose to control the global system volume instead."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:84
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:82
 msgid "Control playlist items with the Apple Remote"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:85
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:83
 msgid ""
 "By default, VLC will allow you to switch to the next or previous item with "
 "the Apple Remote. You can disable this behavior with this option."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:87 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:85 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:236
 msgid "Control playback with media keys"
 msgstr "Stiùir a' chluich le iuchraichean mheadhanan"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:88
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:86
 msgid ""
 "By default, VLC can be controlled using the media keys on modern Apple "
 "keyboards."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:91
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:89
 msgid "Run VLC with dark interface style"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:92
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:90
 msgid ""
 "If this option is enabled, VLC will use the dark interface style. Otherwise, "
 "the grey interface style is used."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:94 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:361
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:92 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
 msgid "Use the native fullscreen mode"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:95
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:93
 msgid ""
 "By default, VLC uses the fullscreen mode known from previous Mac OS X "
 "releases. It can also use the native fullscreen mode on Mac OS X 10.7 and "
 "later."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:97 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:370
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:86
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:95 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:240
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:88
 msgid "Resize interface to the native video size"
 msgstr "Meud na h-eadar-aghaidh a-rèir meud tùsail a' video"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:98 modules/gui/qt4/qt4.cpp:87
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:96 modules/gui/qt4/qt4.cpp:89
 msgid ""
 "You have two choices:\n"
 " - The interface will resize to the native video size\n"
@@ -16166,105 +15975,101 @@ msgid ""
 " By default, interface resize to the native video size."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:371
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:170
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:101 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:241
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:172
 msgid "Pause the video playback when minimized"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:104 modules/gui/qt4/qt4.cpp:172
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:102 modules/gui/qt4/qt4.cpp:174
 msgid ""
 "With this option enabled, the playback will be automatically paused when "
 "minimizing the window."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:107 modules/gui/qt4/qt4.cpp:174
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:105 modules/gui/qt4/qt4.cpp:176
 msgid "Allow automatic icon changes"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:108 modules/gui/qt4/qt4.cpp:176
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:106 modules/gui/qt4/qt4.cpp:178
 msgid ""
 "This option allows the interface to change its icon on various occasions."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:110 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1317
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:108 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1305
 msgid "Lock Aspect Ratio"
 msgstr "Glais co-mheas an deilbh"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:112 modules/gui/macosx/MainMenu.m:338
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:110 modules/gui/macosx/MainMenu.m:338
 msgid "Show Previous & Next Buttons"
 msgstr "Seall na putanan \"Air ais\" ⁊ \"Air adhart\""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:113
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:111
 msgid "Shows the previous and next buttons in the main window."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:115 modules/gui/macosx/MainMenu.m:340
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:113 modules/gui/macosx/MainMenu.m:340
 msgid "Show Shuffle & Repeat Buttons"
 msgstr "Seall na putanan \"Air thuaiream\" ⁊ \"Ath-chluich\""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:116
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:114
 msgid "Shows the shuffle and repeat buttons in the main window."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:342
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:342
 msgid "Show Audio Effects Button"
 msgstr "Seall putan nam èifeachdan fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:119
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:117
 msgid "Shows the audio effects button in the main window."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:121 modules/gui/macosx/MainMenu.m:344
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:119 modules/gui/macosx/MainMenu.m:344
 msgid "Show Sidebar"
 msgstr "Seall am bàr-taoibh"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:122
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:120
 msgid "Shows a sidebar in the main window listing media sources."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:124
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:122
 msgid "Pause iTunes during VLC playback"
 msgstr "Cuir iTunes 'na stad nuair a tha VLC a' cluich rud"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:125
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:123
 msgid ""
 "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
 "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:130
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:128
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Na dèan dad"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:130
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:128
 msgid "Pause iTunes"
 msgstr "Cuir iTunes 'na stad"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:130
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:128
 msgid "Pause and resume iTunes"
 msgstr "Cuir 'na stad agus lean air iTunes"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:133 modules/gui/qt4/qt4.cpp:178
-msgid "Maximum Volume displayed"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:137
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:132
 msgid "Mac OS X interface"
 msgstr "Eadar-aghaidh Mac OS X"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:146
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:139
 msgid "Appearance"
 msgstr "Dreach"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:156
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:148
 msgid "Behavior"
 msgstr "Giùlan"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:166
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:158
 msgid "Apple Remote and media keys"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:181
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:173
 msgid "Video output"
 msgstr "Às-chur a' video"
 
@@ -16272,13 +16077,13 @@ msgstr "Às-chur a' video"
 msgid "Track Number"
 msgstr "Àireamh an traca"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:70 modules/gui/macosx/playlist.m:165
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:347 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:557
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:70 modules/gui/macosx/playlist.m:160
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:347 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:544
 #: modules/mux/asf.c:58
 msgid "Author"
 msgstr "Ùghdar"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:71 modules/gui/macosx/playlist.m:166
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:71 modules/gui/macosx/playlist.m:161
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:349
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist_model.cpp:402
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:56
@@ -16315,7 +16120,7 @@ msgstr "Falaich VLC"
 msgid "Hide Others"
 msgstr "Cuir càch am falach"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:317 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:413
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:317 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:280
 msgid "Show All"
 msgstr "Seall a h-uile"
 
@@ -16371,7 +16176,7 @@ msgstr "Dèan lethbhreac"
 msgid "Paste"
 msgstr "Cuir ann"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:335 modules/gui/macosx/playlist.m:520
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:335 modules/gui/macosx/playlist.m:501
 msgid "Select All"
 msgstr "Tagh a h-uile"
 
@@ -16379,193 +16184,193 @@ msgstr "Tagh a h-uile"
 msgid "View"
 msgstr "Sealladh"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:346 modules/gui/macosx/MainMenu.m:347
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:346
 msgid "Playlist Table Columns"
 msgstr "Colbhan clàr na liosta-cluiche"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:348
 msgid "Playback"
 msgstr "Cluich"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:353 modules/gui/macosx/MainMenu.m:354
 msgid "Playback Speed"
 msgstr "Astar na cluiche"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:358
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:59
 msgid "Track Synchronization"
 msgstr "Sioncronachadh an traca"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:365
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:364
 msgid "A→B Loop"
 msgstr "Lùb A→B"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1480
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:365 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1468
 msgid "Quit after Playback"
 msgstr "Fàg an-seo as dèidh cluich"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:367 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1485
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1473
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Ceum air adhart"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:368 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1486
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:367 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1474
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Ceum air ais"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:378
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:377
 msgid "Increase Volume"
 msgstr "Cuir an àirde an fhuaim"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:378
 msgid "Decrease Volume"
 msgstr "Ìslich àirde na fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:386
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:384 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Inneal fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:391 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1497
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:390 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1485
 msgid "Half Size"
 msgstr "Leth-leud"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1498
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1537
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:391 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1486
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1525
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Meud àbhaisteach"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1499
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1487
 msgid "Double Size"
 msgstr "Meud dùbailte"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1488
 msgid "Fit to Screen"
 msgstr "Gu meud na sgrìn"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1503
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1509
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1491
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1497
 msgid "Float on Top"
 msgstr "Air fleòd air uachdar"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:403 modules/gui/macosx/MainMenu.m:404
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:261
 msgid "Fullscreen Video Device"
 msgstr "Inneal video làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410 modules/gui/macosx/MainMenu.m:411
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:409 modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
 #: modules/video_filter/postproc.c:200
 msgid "Post processing"
 msgstr "Giullachd an dèidh làimh"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1522
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:413 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
 msgid "Add Subtitle File..."
 msgstr "Cuir faidhle le fo-thiotalan ris..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:415 modules/gui/macosx/MainMenu.m:416
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/MainMenu.m:415
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:416
 msgid "Text Size"
 msgstr "Meud an teacsa"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
 msgid "Text Color"
 msgstr "Dath an teacsa"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418
 msgid "Outline Thickness"
 msgstr "Tighead na h-oir-loidhne"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:421 modules/gui/macosx/MainMenu.m:422
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:420 modules/gui/macosx/MainMenu.m:421
 msgid "Background Opacity"
 msgstr "Trìd-dhoilleireachd a' chùlaibh"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:423
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:422
 msgid "Background Color"
 msgstr "Dath a' chùlaibh"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:425
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
 msgid "Transparent"
 msgstr "Trìd-shoilleir"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:432
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:431
 msgid "Window"
 msgstr "Uinneag"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:433
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:432
 msgid "Minimize Window"
 msgstr "Lùghdaich an uinneag"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:434
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:433
 msgid "Close Window"
 msgstr "Dùin an uinneag"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:435
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:434
 msgid "Player..."
 msgstr "Cluicheadair..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:436
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:435
 msgid "Main Window..."
 msgstr "A' phrìomh-uinneag..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:437
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:436
 msgid "Audio Effects..."
 msgstr "Èifeachdan fuaime..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:438
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:437
 msgid "Video Effects..."
 msgstr "Èifeachdan video..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:439
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:438
 msgid "Bookmarks..."
 msgstr "Comharran-leabhair..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:440
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:439
 msgid "Playlist..."
 msgstr "Liosta-chluich..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:441 modules/gui/macosx/playlist.m:521
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:440 modules/gui/macosx/playlist.m:502
 msgid "Media Information..."
 msgstr "Fiosrachadh nam meadhanan..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:442
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:441
 msgid "Messages..."
 msgstr "Teachdaireachdan..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:443
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:442
 msgid "Errors and Warnings..."
 msgstr "Mearachdan is rabhaidhean..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:444
 msgid "Bring All to Front"
 msgstr "Gluais na h-uile gun bheulaibh"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:447 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:54
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:932
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:446 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:54
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:931
 msgid "Help"
 msgstr "Cobhair"
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:448
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:447
 msgid "VLC media player Help..."
 msgstr "Taic le cluicheadair mheadhanan VLC..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:449
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:448
 msgid "ReadMe / FAQ..."
 msgstr "LeughMi / CÀBHA..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:451
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:450
 msgid "Online Documentation..."
 msgstr "Treòrachadh air loidhne..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:452
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:451
 msgid "VideoLAN Website..."
 msgstr "Làrach-lìn VideoLAN..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:453
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:452
 msgid "Make a donation..."
 msgstr "Thoir tabhartas..."
 
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:454
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:453
 msgid "Online Forum..."
 msgstr "Fòram air loidhne..."
 
@@ -16642,22 +16447,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tagh uidheam a tha ri fhaighinn sa chlàr-taice gu h-àrd.\n"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:124
+#: modules/gui/macosx/open.m:122
 msgid "Open Source"
 msgstr "Fosgail tùs"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:125
+#: modules/gui/macosx/open.m:123
 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr "Media Resource Locator (MRL)"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:127 modules/gui/macosx/open.m:191
-#: modules/gui/macosx/open.m:671 modules/gui/macosx/open.m:746
-#: modules/gui/macosx/open.m:1113 modules/gui/macosx/open.m:1546
+#: modules/gui/macosx/open.m:125 modules/gui/macosx/open.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:669 modules/gui/macosx/open.m:744
+#: modules/gui/macosx/open.m:1111 modules/gui/macosx/open.m:1544
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
 msgid "Open"
 msgstr "Fosgail"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:131
+#: modules/gui/macosx/open.m:129
 msgid ""
 "4 Tabs to choose between media input. Select 'File' for files, 'Disc' for "
 "optical media such as DVDs, Audio CDs or BRs, 'Network' for network streams "
@@ -16665,68 +16470,68 @@ msgid ""
 "screen or TV streams if the EyeTV application is installed."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:134 modules/gui/macosx/open.m:494
-#: modules/gui/macosx/open.m:599
+#: modules/gui/macosx/open.m:132 modules/gui/macosx/open.m:492
+#: modules/gui/macosx/open.m:597
 msgid "Capture"
 msgstr "Glac"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:136 modules/gui/macosx/open.m:362
+#: modules/gui/macosx/open.m:134 modules/gui/macosx/open.m:360
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Tagh faidhle"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:139
+#: modules/gui/macosx/open.m:137
 msgid "Click to select a file for playback"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:140
+#: modules/gui/macosx/open.m:138
 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
 msgstr "Làimhsich mar phìob seach faidhle"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:142
+#: modules/gui/macosx/open.m:140
 msgid "Play another media synchronously"
 msgstr "Cluich meadhan eile aig an aon àm"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:143 modules/gui/macosx/open.m:365
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:379 modules/gui/macosx/wizard.m:343
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:411 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
+#: modules/gui/macosx/open.m:141 modules/gui/macosx/open.m:363
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:246 modules/gui/macosx/wizard.m:343
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:411 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:516
 msgid "Choose..."
 msgstr "Tagh..."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:144
+#: modules/gui/macosx/open.m:142
 msgid ""
 "Click to select a another file to play it in sync with the previously "
 "selected file."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:149
+#: modules/gui/macosx/open.m:147
 msgid "Custom playback"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:157
+#: modules/gui/macosx/open.m:155
 msgid "Open VIDEO_TS folder"
 msgstr "Fosgail pasgan VIDEO_TS"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:158
+#: modules/gui/macosx/open.m:156
 msgid "Open BDMV folder"
 msgstr "Fosgail pasgan BDMV"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:159
+#: modules/gui/macosx/open.m:157
 msgid "Insert Disc"
 msgstr "Cuir a-steach diosg"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:167
+#: modules/gui/macosx/open.m:165
 msgid "Disable DVD menus"
 msgstr "Cuir clàir-thaice nan DVD à comas"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:171
+#: modules/gui/macosx/open.m:169
 msgid "Enable DVD menus"
 msgstr "Cuir clàir-thaice nan DVD an comas"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:184
+#: modules/gui/macosx/open.m:182
 msgid "IP Address"
 msgstr "Seòladh IP"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:187
+#: modules/gui/macosx/open.m:185
 msgid ""
 "To Open a usual network stream (HTTP, RTSP, RTMP, MMS, FTP, etc.), just "
 "enter the URL in the field above. If you want to open a RTP or UDP stream, "
@@ -16736,7 +16541,7 @@ msgstr ""
 "msaa), cha leig thu leas ach an URL a chur a-steach gu h-àrd. Ma tha thu "
 "airson sruth RTP no UDP fhosgladh, briog air a' phutan gu h-ìosal."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:188
+#: modules/gui/macosx/open.m:186
 msgid ""
 "If you want to open a multicast stream, enter the respective IP address "
 "given by the stream provider. In unicast mode, VLC will use your machine's "
@@ -16752,38 +16557,38 @@ msgstr ""
 "Gus sruth fhosgladh le pròtacal eile, briog air \"Sguir dheth\" gus an siota "
 "seo a dhùnadh."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:187
 msgid ""
 "Enter a URL here to open the network stream. To open RTP or UDP streams, "
 "click on the respective button below."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:192
+#: modules/gui/macosx/open.m:190
 msgid "Open RTP/UDP Stream"
 msgstr "Fosgail sruth RTP/UDP"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:194
+#: modules/gui/macosx/open.m:192
 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:24
 #: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:83
 msgid "Protocol"
 msgstr "Pròtacal"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:197 modules/gui/macosx/open.m:1229
-#: modules/gui/macosx/open.m:1278
+#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/macosx/open.m:1227
+#: modules/gui/macosx/open.m:1276
 msgid "Unicast"
 msgstr "Unicast"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/macosx/open.m:1242
-#: modules/gui/macosx/open.m:1291
+#: modules/gui/macosx/open.m:196 modules/gui/macosx/open.m:1240
+#: modules/gui/macosx/open.m:1289
 msgid "Multicast"
 msgstr "Multicast"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/open.m:513
-#: modules/gui/macosx/open.m:1396
+#: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/macosx/open.m:511
+#: modules/gui/macosx/open.m:1394
 msgid "Input Devices"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:209
+#: modules/gui/macosx/open.m:207
 msgid ""
 "This input allows you to save, stream or display your current screen "
 "contents."
@@ -16791,39 +16596,39 @@ msgstr ""
 "Leigidh seo leat na tha air an sgrìn an-dràsta a shàbhaladh, a shruthadh no "
 "a thaisbeanadh."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:212
+#: modules/gui/macosx/open.m:210
 msgid "Subscreen left"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:213
+#: modules/gui/macosx/open.m:211
 msgid "Subscreen top"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:217
+#: modules/gui/macosx/open.m:215
 msgid "Capture Audio"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:218
+#: modules/gui/macosx/open.m:216
 msgid "Current channel:"
 msgstr "An t-seanail làithreach:"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:219
+#: modules/gui/macosx/open.m:217
 msgid "Previous Channel"
 msgstr "An t-seanail làithreach"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:220
+#: modules/gui/macosx/open.m:218
 msgid "Next Channel"
 msgstr "An ath sheanail"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:221 modules/gui/macosx/open.m:1477
+#: modules/gui/macosx/open.m:219 modules/gui/macosx/open.m:1475
 msgid "Retrieving Channel Info..."
 msgstr "A' faighinn fiosrachadh na seanail..."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:222
+#: modules/gui/macosx/open.m:220
 msgid "EyeTV is not launched"
 msgstr "Cha deach EyeTV a chur gu dol"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:223
+#: modules/gui/macosx/open.m:221
 msgid ""
 "VLC could not connect to EyeTV.\n"
 "Make sure that you installed VLC's EyeTV plugin."
@@ -16831,82 +16636,82 @@ msgstr ""
 "Cha b' urrainn dha VLC ceangal ri EyeTV.\n"
 "Dèan cinnteach gun do stàlaich thu am plugan EyeTV aig VLC."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:224
+#: modules/gui/macosx/open.m:222
 msgid "Launch EyeTV now"
 msgstr "Cuir gu dol EyeTV an-dràsta"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:225
+#: modules/gui/macosx/open.m:223
 msgid "Download Plugin"
 msgstr "Luchdaich a-nuas am plugan"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:226 modules/video_filter/scene.c:62
+#: modules/gui/macosx/open.m:224 modules/video_filter/scene.c:60
 msgid "Image width"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:227 modules/video_filter/scene.c:67
+#: modules/gui/macosx/open.m:225 modules/video_filter/scene.c:65
 msgid "Image height"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:361
+#: modules/gui/macosx/open.m:359
 msgid "Add Subtitle File:"
 msgstr "Cuir faidhle le fo-thiotalan ris:"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:366
+#: modules/gui/macosx/open.m:364
 msgid "Click to setup subtitle playback in full detail."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:368
+#: modules/gui/macosx/open.m:366
 msgid "Click to select a subtitle file."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:369
+#: modules/gui/macosx/open.m:367
 msgid "Override parameters"
 msgstr "Leig seachad na paramadairean"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:372
+#: modules/gui/macosx/open.m:370
 msgid "FPS"
 msgstr "FPS"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:374
+#: modules/gui/macosx/open.m:372
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:376 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:381
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:296
+#: modules/gui/macosx/open.m:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:248
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:297
 msgid "Font size"
 msgstr "Meud a' chruth-chlò"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:378
+#: modules/gui/macosx/open.m:376
 msgid "Subtitle alignment"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:381
+#: modules/gui/macosx/open.m:379
 msgid "Click to dismiss the subtitle setup dialog."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:382
+#: modules/gui/macosx/open.m:380
 msgid "Font Properties"
 msgstr "Roghainnean a' chruth-chlò"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:383
+#: modules/gui/macosx/open.m:381
 msgid "Subtitle File"
 msgstr "Faidhle nam fo-thiotalan"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:670 modules/gui/macosx/open.m:745
-#: modules/gui/macosx/open.m:1545 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:142
+#: modules/gui/macosx/open.m:668 modules/gui/macosx/open.m:743
+#: modules/gui/macosx/open.m:1543 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:162
 msgid "Open File"
 msgstr "Fosgail am faidhle"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:983
+#: modules/gui/macosx/open.m:981
 #, c-format
 msgid "%i tracks"
 msgstr "%i tracaichean"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:1483
+#: modules/gui/macosx/open.m:1481
 msgid "Composite input"
 msgstr "Ion-chur co-dhèanta"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:1486
+#: modules/gui/macosx/open.m:1484
 msgid "S-Video input"
 msgstr "Ion-chur S-Video"
 
@@ -16926,7 +16731,7 @@ msgstr "Roghainnean sruthaidh is tar-chòdachaidh"
 msgid "Display the stream locally"
 msgstr "Seall an sruth gu h-ionadail"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:135 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:79
+#: modules/gui/macosx/output.m:135 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:89
 msgid "Dump raw input"
 msgstr "Dumpaich an t-ion-chur amh"
 
@@ -16960,59 +16765,59 @@ msgstr "SDP URL"
 msgid "Save File"
 msgstr "Sàbhail sam faidhle"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:516
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:497
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "Sàbhail an liosta-chluich..."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:519
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:500
 msgid "Expand Node"
 msgstr "Leudaich an nòd"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:522
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:503
 msgid "Download Cover Art"
 msgstr "Luchdaich a-nuas ealain còmhdachaidh"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:523
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:504
 msgid "Fetch Meta Data"
 msgstr "Faigh am meta data"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:524 modules/gui/macosx/playlist.m:525
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:505 modules/gui/macosx/playlist.m:506
 msgid "Reveal in Finder"
 msgstr "Nochd san lorgair"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:527
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:508
 msgid "Sort Node by Name"
 msgstr "Seòrsaich an nòd a-rèir an ainm"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:528
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:509
 msgid "Sort Node by Author"
 msgstr "Seòrsaich an nòd a-rèir an ùghdair"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:530 modules/gui/macosx/playlist.m:531
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:511 modules/gui/macosx/playlist.m:512
 msgid "Search in Playlist"
 msgstr "Lorg air an liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:533
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:514
 msgid "File Format:"
 msgstr "Fòrmat faidhle:"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:534
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:515
 msgid "Extended M3U"
 msgstr "M3U leudaichte"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:535
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:516
 msgid "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
 msgstr "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:536 modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:582
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:517 modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:582
 msgid "HTML playlist"
 msgstr "Liosta-chluich HTML"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:715
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:694
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Sàbhail an liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1130
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1115
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meata-fhiosrachadh"
 
@@ -17030,7 +16835,7 @@ msgid "Save Metadata"
 msgstr "Sàbhail am metadata"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
-#: modules/visualization/visual/visual.c:111
+#: modules/visualization/visual/visual.c:110
 msgid "General"
 msgstr "Coitcheann"
 
@@ -17043,7 +16848,7 @@ msgid "Read at media"
 msgstr "Leugh aig a' mheadhan"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:98
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:558
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:554
 msgid "Input bitrate"
 msgstr "Bitrate an ion-chuir"
 
@@ -17100,12 +16905,12 @@ msgstr "Thachair mearachd rè sàbhaladh a' meta"
 msgid "VLC was unable to save the meta data."
 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am metadata a shàbhaladh."
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:206 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:417
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:52
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:206 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:51
 msgid "Preferences"
 msgstr "Roghainnean"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:209 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:415
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:209 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
 msgid "Reset All"
 msgstr "Ath-shuidhich na h-uile"
 
@@ -17113,104 +16918,104 @@ msgstr "Ath-shuidhich na h-uile"
 msgid "Show Basic"
 msgstr "Seall an tionndadh bunaiteach"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1149
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1146
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Tagh eòlaire"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1149
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1146
 msgid "Select a file"
 msgstr "Tagh faidhle"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1150
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1147
 msgid "Select"
 msgstr "Tagh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:220
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:697
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:521
 msgid "Interface Settings"
 msgstr "Roghainnean na h-eadar-aghaidh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:222
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:398
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:265
 msgid "Audio Settings"
 msgstr "Roghainnean fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:224
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:352
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:219
 msgid "Video Settings"
 msgstr "Roghainnean video"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:226
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:842
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:146
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:94
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:644
 msgid "Subtitle & On Screen Display Settings"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:148
 msgid "Input & Codec Settings"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:311
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182
 msgid "General Audio"
 msgstr "Roghainnean coitcheann na fuaime"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:312
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
 msgid "Preferred Audio language"
 msgstr "An cànan as fhearr leat airson fuaim"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:313
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
 msgid "Enable Last.fm submissions"
 msgstr "Cuir an comas tagraidhean Last.fm"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:317
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
 msgid "Visualization"
 msgstr "Fir chlis"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:318
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:189 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:434
 msgid "Keep audio level between sessions"
 msgstr "Glèidh àirde na fuaime eadar seiseanan"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:319 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:424
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:190 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Always reset audio start level to:"
 msgstr "Till àirde na fuaime dhan ìre seo an-còmhnaidh:"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:322 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:506
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:193 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:506
 msgid "Change"
 msgstr "Atharraich"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:323
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
 msgid "Change Hotkey"
 msgstr "Atharraich hotkey"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:327
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:198
 msgid "Select an action to change the associated hotkey:"
 msgstr "Tagh gnìomh gus an hotkey ud atharrachadh:"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:328
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:199
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1146
 msgid "Action"
 msgstr "Gnìomh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:329
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Ath-ghoirid"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:335
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:206
 msgid "Repair AVI Files"
 msgstr "Càirich faidhlichean AVI"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:336
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:207
 msgid "Default Caching Level"
 msgstr "Ìre bhunaiteach de thasglannadh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:337 modules/gui/qt4/ui/open.h:248
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:208 modules/gui/qt4/ui/open.h:249
 msgid "Caching"
 msgstr "Tasglannadh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:338
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:209
 msgid ""
 "Use the complete preferences to configure custom caching values for each "
 "access module."
@@ -17218,197 +17023,188 @@ msgstr ""
 "Cleachd na roghainnean iomlan gus luachan gnàthaichte an tasgadain a "
 "thaghadh airson gach mòideal inntrigidh."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:339
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:210
 msgid "Codecs / Muxers"
 msgstr "Codecs / Muxers"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:341
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:212
 msgid "Hardware Acceleration"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:342
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:213
 msgid "Post-Processing Quality"
 msgstr "Càileachd na giullachd an dèidh làimh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:346
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:217
 msgid "Edit default application settings for network protocols"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:349
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:220
 msgid "Open network streams using the following protocols"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:350
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:221
 msgid "Note that these are system-wide settings."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:356
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:226
 msgid "Interface style"
 msgstr "Stoidhle na h-eadar-aghaidh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:357
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
 msgid "Dark"
 msgstr "Dorcha"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:358
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:228
 msgid "Bright"
 msgstr "Soilleir"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:359
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:229
 msgid "Album art download policy"
 msgstr "Poileasaidh a chum luchdadh a-nuas ealain albaman"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:360
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
 msgid "Show video within the main window"
 msgstr "Seall a' video am broinn na prìomh-uinneige"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:362
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:232
 msgid "Show Fullscreen Controller"
 msgstr "Seall uidheam-smachd làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:363
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:539
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:233
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:492
 msgid "Privacy / Network Interaction"
 msgstr "Prìobhaideachd / Eadar-gnìomhachd lìonraidh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:367
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
 msgid "Automatically check for updates"
 msgstr "Lorg ùrachaidhean gu fèin-obrachail"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:369
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:239
 msgid "Enable Growl notifications (on playlist item change)"
 msgstr ""
 "Cuir an comas brathan Growl (nuair a dh'atharraicheas nì air an liosta-"
 "chluich)"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:372 modules/lua/vlc.c:96
-#: modules/lua/vlc.c:103
-msgid "Lua HTTP"
-msgstr "Lua HTTP"
-
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:374
-msgid "Control iTunes during playback"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
 msgid "Default Encoding"
 msgstr "An dì-chòdachadh bunaiteach"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:378
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
 msgid "Display Settings"
 msgstr "Na roghainnean seallaidh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:380
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:297
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:298
 msgid "Font color"
 msgstr "Dath a' chruth-chlò"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:382 modules/text_renderer/freetype.c:155
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249 modules/text_renderer/freetype.c:154
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:92 modules/text_renderer/win32text.c:59
 #: modules/video_filter/marq.c:167 modules/video_filter/rss.c:206
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:295
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:296
 msgid "Font"
 msgstr "Cruth-clò"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:383
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:250
 msgid "Subtitle languages"
 msgstr "Cànain nam fo-thiotalan"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:384
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:292
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:251
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:293
 msgid "Preferred subtitle language"
 msgstr "An cànan as fhearr leat airson fo-thiotalan"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
 msgid "Enable OSD"
 msgstr "Cuir an comas OSD"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/text_renderer/win32text.c:66
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:254 modules/text_renderer/win32text.c:66
 #: modules/video_filter/marq.c:118 modules/video_filter/rss.c:146
 msgid "Opacity"
 msgstr "Dubharachd"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:388 modules/text_renderer/freetype.c:179
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255 modules/text_renderer/freetype.c:178
 msgid "Force bold"
 msgstr "Èignich clò trom"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:389 modules/text_renderer/freetype.c:185
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:299
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:256 modules/text_renderer/freetype.c:184
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:300
 msgid "Outline color"
 msgstr "Dath na h-oir-loidhne"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:390 modules/text_renderer/freetype.c:186
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:298
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:257 modules/text_renderer/freetype.c:185
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:299
 msgid "Outline thickness"
 msgstr "Tighead na h-oir-loidhne"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:393
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:260
 msgid "Black screens in Fullscreen mode"
 msgstr "Sgrìnichean dubha sa mhodh làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:395 modules/stream_out/display.c:53
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262 modules/stream_out/display.c:53
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:342
 msgid "Display"
 msgstr "Taisbeanadh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:400
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:267
 msgid "Output module"
 msgstr "Mòideal an às-chuir"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:402 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:357
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:358
 msgid "Video snapshots"
 msgstr "Video snapshots"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:404 modules/meta_engine/folder.c:63
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/meta_engine/folder.c:63
 msgid "Folder"
 msgstr "Pasgan"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:405 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:362
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:272 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:363
 msgid "Format"
 msgstr "Fòrmat"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:406 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:360
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:361
 msgid "Prefix"
 msgstr "Ro-leasachan"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:407 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:363
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:274 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:364
 msgid "Sequential numbering"
 msgstr "Àireamhachadh sreath-leanmhainneach"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:589
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:444
 msgid "Last check on: %@"
 msgstr "Sgrùdadh mu dheireadh: %@"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:591
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:446
 msgid "No check was performed yet."
 msgstr "Cha deach sgrùdadh a dhèanamh fhathast."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:710
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:671
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:563
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:495
 msgid "Lowest latency"
 msgstr "Foillidheachd as ìsle"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:672
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:496
 msgid "Low latency"
 msgstr "Foillidheachd ìseal"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:674
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:498
 msgid "High latency"
 msgstr "Foillidheachd àrd"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:711
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:675
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:499
 msgid "Higher latency"
 msgstr "Foillidheachd nas àirde"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:842
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:326
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:322
 msgid "Reset Preferences"
 msgstr "Ath-shuidhich na roghainnean"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:845
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:698
 msgid ""
 "This will reset VLC media player's preferences.\n"
 "\n"
@@ -17421,20 +17217,20 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to continue?"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1212
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1058
 msgid "Choose the folder to save your video snapshots to."
 msgstr "Tagh am pasgan a bu mhath leat na video snapshots agad a shàbhaladh."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1214
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1305
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1060
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1149
 msgid "Choose"
 msgstr "Tagh"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1303
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1147
 msgid "Choose the directory or filename where the records will be stored."
 msgstr "Tagh an t-eòlaire no ainm an fhaidhle far an dèid na clàir a stòradh."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1422
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1266
 msgid ""
 "Press new keys for\n"
 "\"%@\""
@@ -17442,32 +17238,32 @@ msgstr ""
 "Brùth iuchraichean ùra airson\n"
 "\"%@\""
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1499
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1343
 msgid "Invalid combination"
 msgstr "Measgachadh mì-dhligheach"
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1500
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1344
 msgid "Regrettably, these keys cannot be assigned as hotkey shortcuts."
 msgstr ""
 "Gu mì-fhortanach, chan urrainn dhut na h-iuchraichean seo a chleachdadh mar "
 "ath-ghoiridean hotkeys."
 
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1510
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1514
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1354
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1358
 msgid "This combination is already taken by \"%@\"."
 msgstr "Thathar a' cleachdadh a' mheasgachaidh seo mu thràth airson \"%@\"."
 
-#: modules/gui/macosx/StringUtility.m:150
+#: modules/gui/macosx/StringUtility.m:148
 msgid "Not Set"
 msgstr "Gun a shuidheachadh"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:61
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1464
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1463
 msgid "Audio/Video"
 msgstr "Fuaim/Video"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:62
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1468
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1467
 msgid "Audio track synchronization:"
 msgstr "Sioncronachadh traca na fuaime:"
 
@@ -17482,12 +17278,12 @@ msgstr ""
 "'S ciall dha luach dearbh gu bheil an fhuaim air thoiseach air a' video"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:65
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1476
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1475
 msgid "Subtitles/Video"
 msgstr "Fo-thiotalan/Video"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:66
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1480
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1479
 msgid "Subtitle track synchronization:"
 msgstr ""
 
@@ -17497,7 +17293,7 @@ msgstr ""
 "'S ciall dha luach dearbh gu bheil na fo-thiotalan air thoiseach air a' video"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:69
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1487
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1486
 msgid "Subtitle speed:"
 msgstr ""
 
@@ -17506,271 +17302,271 @@ msgid "fps"
 msgstr "fps"
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:71
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1501
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1500
 msgid "Subtitle duration factor:"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:79
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1612
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1611
 msgid ""
 "Extend subtitle duration by this value.\n"
 "Set 0 to disable."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:83
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1617
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1616
 msgid ""
 "Multiply subtitle duration by this value.\n"
 "Set 0 to disable."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/TrackSynchronization.m:87
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1622
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1621
 msgid ""
 "Recalculate subtitle duration according\n"
 "to their content and this value.\n"
 "Set 0 to disable."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:76
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:77
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:84
 msgid "Video Effects"
 msgstr "Èifeachdan video"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:81
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
 msgid "Basic"
 msgstr "Bunasach"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:83
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1355
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:84
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
 msgid "Geometry"
 msgstr "Geomatras"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:133
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:151
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:134
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:149 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
 #: modules/video_filter/colorthres.c:54 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/rss.c:154 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1328
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1334
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1337
+#: modules/video_filter/rss.c:154 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1329
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1335
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1338
 msgid "Color"
 msgstr "Dath"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90
 msgid "Image Adjust"
 msgstr "Gleusadh an deilbh"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:93
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1305
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:94
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1306
 msgid "Brightness Threshold"
 msgstr "Stairsneach na soilleireachd"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:97 modules/video_filter/sharpen.c:67
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1309
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:98 modules/video_filter/sharpen.c:67
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1310
 msgid "Sharpen"
 msgstr "Geuraich"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:98
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1310
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1397
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:99
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1398
 msgid "Sigma"
 msgstr "Sigma"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:99
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:100
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1312
 msgid "Banding removal"
 msgstr "Toirt air falbh bannachadh"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:100 modules/video_filter/gradfun.c:49
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1312
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:101 modules/video_filter/gradfun.c:49
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
 msgid "Radius"
 msgstr "Rèideas"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:101
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:102
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
 msgid "Film Grain"
 msgstr "Gràinneachadh film"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:102 modules/video_filter/grain.c:53
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103 modules/video_filter/grain.c:53
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
 msgid "Variance"
 msgstr "Seachranachd"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1322
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:108
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1323
 msgid "Synchronize top and bottom"
 msgstr "Sioncronaich bun is barr"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:108
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1323
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:109
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1324
 msgid "Synchronize left and right"
 msgstr "Sioncronaich ab taobh clì is deas"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:110
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1348
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:111
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1349
 msgid "Transform"
 msgstr "Cruth-atharraich"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:112 modules/video_filter/transform.c:50
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:113 modules/video_filter/transform.c:50
 msgid "Rotate by 90 degrees"
 msgstr "Cuairtich le 90 ceum"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:114 modules/video_filter/transform.c:51
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:115 modules/video_filter/transform.c:51
 msgid "Rotate by 180 degrees"
 msgstr "Cuairtich le 180 ceum"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:116 modules/video_filter/transform.c:51
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:117 modules/video_filter/transform.c:51
 msgid "Rotate by 270 degrees"
 msgstr "Cuairtich le 270 ceum"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:118 modules/video_filter/transform.c:52
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:119 modules/video_filter/transform.c:52
 msgid "Flip horizontally"
 msgstr "Dèan flip còmhnard"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:120 modules/video_filter/transform.c:52
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:121 modules/video_filter/transform.c:52
 msgid "Flip vertically"
 msgstr "Dèan flip inghearach"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:122
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:123
 msgid "Magnification/Zoom"
 msgstr "Meudachadh/Sùm"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:123
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1351
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:124
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1352
 msgid "Puzzle game"
 msgstr "Geama tòimhseachain"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:124 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:129
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:125 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:130
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:96
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1346
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1352
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1347
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1353
 msgid "Rows"
 msgstr "Ràghan"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:125 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:130
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:131
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:114
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1347
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1353
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1348
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
 msgid "Columns"
 msgstr "Colbhan"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:126 modules/video_filter/clone.c:57
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1393
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:127 modules/video_filter/clone.c:57
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
 msgid "Clone"
 msgstr "Clòn"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:127 modules/video_filter/clone.c:39
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:128 modules/video_filter/clone.c:39
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
 msgid "Number of clones"
 msgstr "Àireamh de chlònaichean"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:128
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1345
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:129
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1346
 msgid "Wall"
 msgstr "Balla"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:132 modules/video_filter/colorthres.c:70
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1336
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:133 modules/video_filter/colorthres.c:70
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1337
 msgid "Color threshold"
 msgstr "Stairsneach an datha"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:135
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1340
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:136
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1341
 msgid "Similarity"
 msgstr "Ionnannachd"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:137
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1342
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:138
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1343
 msgid "Intensity"
 msgstr "Dèine"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:140 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:143
 #: modules/video_filter/gradient.c:76 modules/video_filter/gradient.c:82
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1332
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1333
 msgid "Gradient"
 msgstr "Caisead"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:144 modules/video_filter/gradient.c:76
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:145 modules/video_filter/gradient.c:76
 msgid "Edge"
 msgstr "Oir"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146 modules/video_filter/gradient.c:76
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:147 modules/video_filter/gradient.c:76
 msgid "Hough"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:149
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1335
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1336
 msgid "Cartoon"
 msgstr "Cartùn"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1327
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:151
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1328
 msgid "Color extraction"
 msgstr "Às-tharraing datha"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:153
 msgid "Invert colors"
 msgstr "Ais-tionndaidh nan dathan"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:153 modules/video_filter/posterize.c:68
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1331
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154 modules/video_filter/posterize.c:68
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1332
 msgid "Posterize"
 msgstr "Postairich"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154 modules/video_filter/posterize.c:60
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:155 modules/video_filter/posterize.c:60
 msgid "Posterize level"
 msgstr "Ìre a' phostaireachaidh"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:155 modules/video_filter/motionblur.c:59
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1387
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156 modules/video_filter/motionblur.c:59
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1388
 msgid "Motion blur"
 msgstr "Sgleòthadh gluasaid"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1388
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:157
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1389
 msgid "Factor"
 msgstr "Factar"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:157
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:49
 msgid "Motion Detect"
 msgstr "Mothachadh do ghluasad"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1396
 msgid "Water effect"
 msgstr "Buaidh uisge"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:161 modules/video_filter/anaglyph.c:73
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162 modules/video_filter/anaglyph.c:73
 msgid "Anaglyph"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:163
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1367
 msgid "Add text"
 msgstr "Cuir teacsa ris"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164 modules/misc/logger.c:108
-#: modules/video_filter/marq.c:87 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165 modules/misc/logger.c:108
+#: modules/video_filter/marq.c:87 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1369
 msgid "Text"
 msgstr "Teacsa"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:185
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:186
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1357
 msgid "Add logo"
 msgstr "Cuir suaicheantas ris"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:186
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1357
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1358
 msgid "Logo"
 msgstr "Suaicheantas"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:207
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:208
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:87
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1364
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
 msgid "Transparency"
 msgstr "Trìd-shoilleireachd"
 
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:236
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:237
 msgid "Organize profiles..."
 msgstr ""
 
@@ -17937,9 +17733,9 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:265
 msgid ""
 "Use this to stream to several computers using the Microsoft MMS protocol. "
-"This protocol is used as transport method by many Microsoft's software. Note "
-"that only a small part of the MMS protocol is supported (MMS encapsulated in "
-"HTTP)."
+"This protocol is used as transport method by many Microsoft's softwares. "
+"Note that only a small part of the MMS protocol is supported (MMS "
+"encapsulated in HTTP)."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:270 modules/gui/macosx/wizard.m:280
@@ -17982,7 +17778,7 @@ msgid "Back"
 msgstr "Air ais"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:319 modules/gui/macosx/wizard.m:322
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1195
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1197
 msgid "Streaming/Transcoding Wizard"
 msgstr "Draoidh sruthaidh/tar-chòdachaidh"
 
@@ -18004,11 +17800,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:332 modules/gui/macosx/wizard.m:491
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1607
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1609
 msgid "Stream to network"
 msgstr "Sruthaich gu lìonra"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:334 modules/gui/macosx/wizard.m:1615
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:334 modules/gui/macosx/wizard.m:1617
 msgid "Transcode/Save to file"
 msgstr "Tar-chòdaich/Sàbhail ann am faidhle"
 
@@ -18021,7 +17817,7 @@ msgid "Choose here your input stream."
 msgstr "Tagh an sruth ion-chuir an-seo."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:340 modules/gui/macosx/wizard.m:529
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1640
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1642
 msgid "Select a stream"
 msgstr "Tagh sruth"
 
@@ -18092,13 +17888,13 @@ msgstr "Tar-chòdaich fuaim"
 msgid "Transcode video"
 msgstr "Tar-chòdaich video"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:383 modules/gui/macosx/wizard.m:1742
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:383 modules/gui/macosx/wizard.m:1744
 msgid ""
 "Enabling this allows transcoding the audio track if one is present in the "
 "stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/macosx/wizard.m:1759
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/macosx/wizard.m:1761
 msgid ""
 "Enabling this allows transcoding the video track if one is present in the "
 "stream."
@@ -18124,12 +17920,12 @@ msgstr ""
 "'S urrainn dhut grunn pharamadairean sruthaidh eile a shuidheachadh air an "
 "duilleag seo."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:398 modules/gui/macosx/wizard.m:1787
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:398 modules/gui/macosx/wizard.m:1789
 msgid "Time-To-Live (TTL)"
 msgstr "Time-To-Live (TTL)"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:402 modules/gui/macosx/wizard.m:412
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:444 modules/gui/macosx/wizard.m:1811
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:444 modules/gui/macosx/wizard.m:1813
 msgid "Local playback"
 msgstr "Cluich ionadail"
 
@@ -18222,66 +18018,66 @@ msgstr ""
 msgid "Select the directory to save to"
 msgstr "Tagh an t-eòlaire san dèid a shàbhaladh"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1072
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1073
 msgid "No folder selected"
 msgstr "Cha deach pasgan a thaghadh"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1074
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1075
 msgid "A directory where to save the files has to be selected."
 msgstr "Feumaidh tu eòlaire a thaghadh san dèid na faidhlichean a shàbhaladh."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1076
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1077
 msgid ""
 "Enter either a valid path or use the \"Choose...\" button to select a "
 "location."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1079
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1080
 msgid "No file selected"
 msgstr "Cha deach faidhle a thaghadh"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1081
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1082
 msgid "A file where to save the stream has to be selected."
 msgstr "Feumaidh tu faidhle a thaghadh san dèid an sruth a shàbhaladh."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1083
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1084
 msgid ""
 "Enter either a valid path or use the \"Choose\" button to select a location."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1294
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1296
 msgid "Finish"
 msgstr "Crìochnaich"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1299
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1301
 #, c-format
 msgid "%i items"
 msgstr "%i nithean"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1307 modules/gui/macosx/wizard.m:1336
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1366
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1309 modules/gui/macosx/wizard.m:1338
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1368
 msgid "yes"
 msgstr "tha"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1309 modules/gui/macosx/wizard.m:1319
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1332 modules/gui/macosx/wizard.m:1338
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1350 modules/gui/macosx/wizard.m:1369
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1311 modules/gui/macosx/wizard.m:1321
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1334 modules/gui/macosx/wizard.m:1340
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1352 modules/gui/macosx/wizard.m:1371
 msgid "no"
 msgstr "chan eil"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1315
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1317
 msgid "yes: from %@ to %@"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1325 modules/gui/macosx/wizard.m:1343
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1327 modules/gui/macosx/wizard.m:1345
 msgid "yes: %@ @ %@ kb/s"
 msgstr "tha: %@ @ %@ kb/s"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1609
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1611
 msgid "This allows streaming on a network."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1619
 msgid ""
 "This allows saving a stream to a file. The can be reencoded on the fly. "
 "Whatever VLC can read can be saved.\n"
@@ -18289,17 +18085,17 @@ msgid ""
 "transcoding features are however useful to save network streams, for example."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1737
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1739
 msgid "Select your audio codec. Click one to get more information."
 msgstr ""
 "Tagh an codec fuaime agad. Briog air gin dhiubh airson barrachd fiosrachaidh."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1754
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1756
 msgid "Select your video codec. Click one to get more information."
 msgstr ""
 "Tagh an codec video agad. Briog air gin dhiubh airson barrachd fiosrachaidh."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1789
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1791
 msgid ""
 "This allows defining the TTL (Time-To-Live) of the stream. This parameter is "
 "the maximum number of routers your stream can go through. If you don't know "
@@ -18307,7 +18103,7 @@ msgid ""
 "this setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1800
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1802
 msgid ""
 "When streaming using UDP, the streams can be announced using the SAP/SDP "
 "announcing protocol. This way, the clients won't have to type in the "
@@ -18317,7 +18113,7 @@ msgid ""
 "name will be used."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1813
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1815
 msgid ""
 "When this option is enabled, the stream will be both played and transcoded/"
 "streamed.\n"
@@ -18344,259 +18140,259 @@ msgstr ""
 msgid "Ncurses interface"
 msgstr "Eadar-aghaidh Ncurses"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:767
+#: modules/gui/ncurses.c:764
 #, c-format
 msgid "  [%s]"
 msgstr "  [%s]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:771
+#: modules/gui/ncurses.c:768
 #, c-format
 msgid "      %s: %s"
 msgstr "      %s: %s"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:865
+#: modules/gui/ncurses.c:862
 msgid "[Display]"
 msgstr "[Taisbeanadh]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:867
+#: modules/gui/ncurses.c:864
 msgid " h,H                    Show/Hide help box"
 msgstr " h,H                    Seall/Falaich bogsa na cobharach"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:868
+#: modules/gui/ncurses.c:865
 msgid " i                      Show/Hide info box"
 msgstr " i                      Seall/Falaich bogsa an fhiosrachaidh"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:869
+#: modules/gui/ncurses.c:866
 msgid " M                      Show/Hide metadata box"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/ncurses.c:870
+#: modules/gui/ncurses.c:867
 msgid " L                      Show/Hide messages box"
 msgstr " L                      Seall/Falaich bogsa nan teachdaireachd"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:871
+#: modules/gui/ncurses.c:868
 msgid " P                      Show/Hide playlist box"
 msgstr " P                      Seall/Falaich bogsa na liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:872
+#: modules/gui/ncurses.c:869
 msgid " B                      Show/Hide filebrowser"
 msgstr " B                      Seall/Falaich brabhsair nam faidhle"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:873
+#: modules/gui/ncurses.c:870
 msgid " x                      Show/Hide objects box"
 msgstr " x                      Seall/Falaich bogsa nan oibseact"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:874
+#: modules/gui/ncurses.c:871
 msgid " S                      Show/Hide statistics box"
 msgstr " S                      Seall/Falaich bogsa nan stats"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:875
+#: modules/gui/ncurses.c:872
 msgid " Esc                    Close Add/Search entry"
 msgstr " Esc                    Dùin cur ris no lorg de dh'innteart"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:876
+#: modules/gui/ncurses.c:873
 msgid " Ctrl-l                 Refresh the screen"
 msgstr " Ctrl-l                 Ath-nuadhaich an sgrìn"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:880
+#: modules/gui/ncurses.c:877
 msgid "[Global]"
 msgstr "[Uile-choitcheann]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:882
+#: modules/gui/ncurses.c:879
 msgid " q, Q, Esc              Quit"
 msgstr " q, Q, Esc              Fàg an-seo"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:883
+#: modules/gui/ncurses.c:880
 msgid " s                      Stop"
 msgstr " s                      Sguir dheth"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:884
+#: modules/gui/ncurses.c:881
 msgid " <space>                Pause/Play"
 msgstr " <space>                Cuir 'na stad/Cluich"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:885
+#: modules/gui/ncurses.c:882
 msgid " f                      Toggle Fullscreen"
 msgstr " f                      Toglaich an làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:886
+#: modules/gui/ncurses.c:883
 msgid " n, p                   Next/Previous playlist item"
 msgstr " n, p                   An ath-rud/rud roimhe air an liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:887
+#: modules/gui/ncurses.c:884
 msgid " [, ]                   Next/Previous title"
 msgstr " [, ]                   An ath-thiotal/tiotal roimhe"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:888
+#: modules/gui/ncurses.c:885
 msgid " <, >                   Next/Previous chapter"
 msgstr " <, >                   An ath-chaibideal/caibideal roimhe"
 
 #. xgettext: You can use ← and → characters
-#: modules/gui/ncurses.c:890
+#: modules/gui/ncurses.c:887
 #, c-format
 msgid " <left>,<right>         Seek -/+ 1%%"
 msgstr " <left>,<right>         Sir -/+ 1%%"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:891
+#: modules/gui/ncurses.c:888
 msgid " a, z                   Volume Up/Down"
 msgstr " a, z                   Àirde na fuaime suas/sìos"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:892
+#: modules/gui/ncurses.c:889
 msgid " m                      Mute"
 msgstr "m Mùch"
 
 #. xgettext: You can use ↑ and ↓ characters
-#: modules/gui/ncurses.c:894
+#: modules/gui/ncurses.c:891
 msgid " <up>,<down>            Navigate through the box line by line"
 msgstr " <up>,<down>            Seòl tron bhogsa loidhne air an loidhne"
 
 #. xgettext: You can use ⇞ and ⇟ characters
-#: modules/gui/ncurses.c:896
+#: modules/gui/ncurses.c:893
 msgid " <pageup>,<pagedown>    Navigate through the box page by page"
 msgstr " <pageup>,<pagedown>    Seòl tron bhogsa duilleag air an duilleag"
 
 #. xgettext: You can use ↖ and ↘ characters
-#: modules/gui/ncurses.c:898
+#: modules/gui/ncurses.c:895
 msgid " <start>,<end>          Navigate to start/end of box"
 msgstr " <start>,<end>          Seòl gu toiseach/deireadh a' bhogsa"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:902
+#: modules/gui/ncurses.c:899
 msgid "[Playlist]"
 msgstr "[Liosta-chluich]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:904
+#: modules/gui/ncurses.c:901
 msgid " r                      Toggle Random playing"
 msgstr " r                      Toglaich cluich air thuaiream"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:905
+#: modules/gui/ncurses.c:902
 msgid " l                      Toggle Loop Playlist"
 msgstr " l                      Toglaich lùbadh na liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:906
+#: modules/gui/ncurses.c:903
 msgid " R                      Toggle Repeat item"
 msgstr " R                      Toglaich ath-chluich de rud"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:907
+#: modules/gui/ncurses.c:904
 msgid " o                      Order Playlist by title"
 msgstr ""
 " o                      Cuir an liosta-chluich an òrdugh a-rèir tiotail"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:908
+#: modules/gui/ncurses.c:905
 msgid " O                      Reverse order Playlist by title"
 msgstr ""
 " O                      Cuir an liosta-chluich an òrdugh contrarra a-rèir "
 "tiotail"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:909
+#: modules/gui/ncurses.c:906
 msgid " g                      Go to the current playing item"
 msgstr " g                      Rach dhan nì a tha 'ga chluich an-dràsta"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:910
+#: modules/gui/ncurses.c:907
 msgid " /                      Look for an item"
 msgstr " /                      Lorg rud"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:911
+#: modules/gui/ncurses.c:908
 msgid " ;                      Look for the next item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/ncurses.c:912
+#: modules/gui/ncurses.c:909
 msgid " A                      Add an entry"
 msgstr " A                      Cuir innteart ris"
 
 #. xgettext: You can use ⌫ character to translate <backspace>
-#: modules/gui/ncurses.c:914
+#: modules/gui/ncurses.c:911
 msgid " D, <backspace>, <del>  Delete an entry"
 msgstr " D, <backspace>, <del>  Sguab às innteart"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:915
+#: modules/gui/ncurses.c:912
 msgid " e                      Eject (if stopped)"
 msgstr " e                      Gluais a-mach (ma chaidh a sgur dheth)"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:919
+#: modules/gui/ncurses.c:916
 msgid "[Filebrowser]"
 msgstr "[Brabhsair nam faidhle]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:921
+#: modules/gui/ncurses.c:918
 msgid " <enter>                Add the selected file to the playlist"
 msgstr " <enter>                Cuir an rud a thagh thu ris an liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:922
+#: modules/gui/ncurses.c:919
 msgid " <space>                Add the selected directory to the playlist"
 msgstr ""
 " <space>                Cuir an t-eòlaire a thagh thu ris an liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:923
+#: modules/gui/ncurses.c:920
 msgid " .                      Show/Hide hidden files"
 msgstr " .                      Seall/Falaich faidhlichean falaichte"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:927
+#: modules/gui/ncurses.c:924
 msgid "[Player]"
 msgstr "[Cluicheadair]"
 
 #. xgettext: You can use ↑ and ↓ characters
-#: modules/gui/ncurses.c:930
+#: modules/gui/ncurses.c:927
 #, c-format
 msgid " <up>,<down>            Seek +/-5%%"
 msgstr " <up>,<down>            Sir +/-5%%"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1050
+#: modules/gui/ncurses.c:1047
 msgid "[Repeat] "
 msgstr "[Ath-chluich]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1051
+#: modules/gui/ncurses.c:1048
 msgid "[Random] "
 msgstr "[Air thuaiream]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1052
+#: modules/gui/ncurses.c:1049
 msgid "[Loop]"
 msgstr "[Lùb]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1061
+#: modules/gui/ncurses.c:1058
 #, c-format
 msgid " Source   : %s"
 msgstr " Tùs   : %s"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1094
+#: modules/gui/ncurses.c:1091
 #, c-format
 msgid " Position : %s/%s"
 msgstr " Ionad : %s/%s"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1099
+#: modules/gui/ncurses.c:1096
 msgid " Volume   : Mute"
 msgstr "Àirde na fuaime: Mùch"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1100
+#: modules/gui/ncurses.c:1097
 #, c-format
 msgid " Volume   : %3ld%%"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1100
+#: modules/gui/ncurses.c:1097
 msgid " Volume   : ----"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1106
+#: modules/gui/ncurses.c:1103
 #, c-format
 msgid " Title    : %<PRId64>/%d"
 msgstr " Tiotal    : %<PRId64>/%d"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1112
+#: modules/gui/ncurses.c:1109
 #, c-format
 msgid " Chapter  : %<PRId64>/%d"
 msgstr " Caibideal  : %<PRId64>/%d"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1117
+#: modules/gui/ncurses.c:1114
 msgid " Source: <no current item> "
 msgstr " Tùs: <chan eil nì làithreach agad> "
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1119
+#: modules/gui/ncurses.c:1116
 msgid " [ h for help ]"
 msgstr " [ h airson cobhair ]"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1140
+#: modules/gui/ncurses.c:1137
 #, c-format
 msgid "Open: %s"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/ncurses.c:1142
+#: modules/gui/ncurses.c:1139
 #, c-format
 msgid "Find: %s"
 msgstr ""
@@ -18754,21 +18550,21 @@ msgstr ""
 msgid "Dock/undock fullscreen controller to/from bottom of screen"
 msgstr "Docaich/neo-chocaich uidheam-smachd na làn-sgrìn ri/o bhonn na sgrìn"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:132
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:138
 msgctxt "Tooltip|Unmute"
 msgid "Unmute"
 msgstr "Till an fhuaim"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:141
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:147
 msgctxt "Tooltip|Mute"
 msgid "Mute"
 msgstr "Tostaich"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:227
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:233
 msgid "Pause the playback"
 msgstr "Cuir 'na stad"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:236
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:242
 msgid ""
 "Loop from point A to point B continuously\n"
 "Click to set point A"
@@ -18776,15 +18572,15 @@ msgstr ""
 "Sìor-lùb o phuing A gu puing B\n"
 "Dèan briogadh gus a' phuing A a shuidheachadh"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:242
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:248
 msgid "Click to set point B"
 msgstr "Briog air gus puing B a shuidheachadh"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:247
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:253
 msgid "Stop the A to B loop"
 msgstr "Cuir crìoch air an lùb A gu B"
 
-#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:268
+#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:274
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Co-mheas an deilbh"
 
@@ -18811,6 +18607,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nochdaidh na h-uidheaman-smachd an-seo leotha fhèin."
 
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1190
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1191
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1192
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1193
@@ -18820,7 +18617,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1197
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1198
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1199
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1200
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1203
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1204
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1205
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1206
@@ -18830,90 +18627,89 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1210
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1211
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1212
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1213
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1216
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1382
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1215
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1381
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1383
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1384
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1385
 msgid "dB"
 msgstr "dB"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1192
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1191
 msgid "170 Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1193
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1192
 msgid "310 Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1194
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1193
 msgid "600 Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1195
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1209
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1194
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1208
 msgid "1 KHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1196
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1195
 msgid "3 KHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1197
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1196
 msgid "6 KHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1198
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1197
 msgid "12 KHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1199
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1198
 msgid "14 KHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1200
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1213
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1199
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1212
 msgid "16 KHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1204
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1203
 msgid "31 Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1205
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1204
 msgid "63 Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1206
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1205
 msgid "125 Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1207
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1206
 msgid "250 Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1208
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1207
 msgid "500 Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1210
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1209
 msgid "2 KHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1211
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1210
 msgid "4 KHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1212
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1211
 msgid "8 KHz"
 msgstr ""
 
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1379
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1380
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1381
 msgid "ms"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1384
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1383
 msgid ""
 "Knee\n"
 "radius"
@@ -18921,7 +18717,7 @@ msgstr ""
 "Rèideas\n"
 "na glùine"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1385
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1384
 msgid ""
 "Makeup\n"
 "gain"
@@ -18929,27 +18725,27 @@ msgstr ""
 "Tarbhachd\n"
 "makeup"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1440
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1439
 msgid "(Hastened)"
 msgstr "(air deifreachadh)"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1442
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1441
 msgid "(Delayed)"
 msgstr "(dàil air)"
 
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1529
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1528
 msgid "Force update of this dialog's values"
 msgstr "Èignich ùrachadh de luachan a' chòmhraidh seo"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:142
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:136
 msgid "&Fingerprint"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:143
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:137
 msgid "Find meta data using audio fingerprinting"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:163
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:157
 msgid "Comments"
 msgstr "Beachdan"
 
@@ -18965,89 +18761,89 @@ msgstr ""
 "Fiosrachadh mu na tha sa mheadhan no san t-sruth agad.\n"
 "Tha muxer, fuaim, video codecs is fo-thiotalan 'gan sealltainn."
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:527
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:523
 msgid "Current media / stream statistics"
 msgstr "Stats a' mheadhain / an t-srutha làithrich"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:553
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:549
 msgid "Input/Read"
 msgstr "Ion-chur/Air a leughadh"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:554
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:550
 msgid "Output/Written/Sent"
 msgstr "Às-chur/Sgrìobhte/Cuirte"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:556
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:552
 msgid "Media data size"
 msgstr "Meud dàta a' mheadhain"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:562
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:558
 msgid "Demuxed data size"
 msgstr "Meud dàta demuxed"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:563
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:559
 msgid "Content bitrate"
 msgstr "Bitrate na susbainte"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:561
 msgid "Discarded (corrupted)"
 msgstr "Air an t-sitig (coirbte)"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:567
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:563
 msgid "Dropped (discontinued)"
 msgstr "Air tuiteam (gun leantainn air adhart)"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:570
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:583
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:566
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:579
 msgid "Decoded"
 msgstr "Air dì-chòdachadh"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:571
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:584
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:567
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:580
 msgid "blocks"
 msgstr "casgaidhean"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:572
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:568
 msgid "Displayed"
 msgstr "Air a shealltainn"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:573
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:575
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:569
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:571
 msgid "frames"
 msgstr "frèamaichean"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:574
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:587
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:570
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:583
 msgid "Lost"
 msgstr "Air chall"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:577
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:578
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:573
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:574
 msgid "Sent"
 msgstr "Air a chur"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:577
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:573
 msgid "packets"
 msgstr "pacaidean"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:580
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:576
 msgid "Upstream rate"
 msgstr "Reat an t-sruthaidh suas"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:585
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:581
 msgid "Played"
 msgstr "Air a chluich"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:586
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:587
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:582
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:583
 msgid "buffers"
 msgstr "bufaran"
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:609
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:605
 msgid "Last 60 seconds"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:610
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:606
 msgid "Overall"
 msgstr ""
 
@@ -19084,12 +18880,12 @@ msgid "Image Files (*.gif *.jpg *.jpeg *.png)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:743
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:461
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:458
 msgid "Elapsed time"
 msgstr "An ùine a dh'fhalbh"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:747
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:465
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:462
 msgid "Total/Remaining time"
 msgstr "Gu h-iomlan/An ùine a tha air fhàgail"
 
@@ -19125,74 +18921,74 @@ msgid "File names:"
 msgstr "Ainmean faidhle:"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:161
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:542
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:495
 msgid "Filter:"
 msgstr "Criathrag:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:354
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:363
 msgid "Eject the disc"
 msgstr "A-mach leis an diosg"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:859
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:872
 msgid "Channels:"
 msgstr "Seanailean:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:870
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:883
 msgid "Selected ports:"
 msgstr "Puirt a thagh thu:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:873
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:886
 msgid ".*"
 msgstr ".*"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:880
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:893
 msgid "Use VLC pace"
 msgstr "Cleachd VLC Pace"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:900
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:913
 msgid "TV - digital"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:903
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:916
 msgid "Tuner card"
 msgstr "Cairt an tiùnair"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:904
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:917
 msgid "Delivery system"
 msgstr "Siostam libhrigidh"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:934
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:947
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
 msgstr "Transponder/tricead multiplex"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:944
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:957
 msgid "Transponder symbol rate"
 msgstr "Transponder Symbol Rate"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:990
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Tar-chur dàta"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1021
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1034
 msgid "TV - analog"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1024
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1037
 msgid "Device name"
 msgstr "Ainm an inneil"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1084
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1097
 msgid "Your display will be opened and played in order to stream or save it."
 msgstr ""
 "Thèid an taisbeanadh agad fhosgladh agus a chluich gus a shruthadh no a "
 "shàbhaladh."
 
 #. xgettext: frames per second
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1098
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1111
 msgid " f/s"
 msgstr " f/s"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1309
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1322
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Roghainnean adhartach"
 
@@ -19377,21 +19173,21 @@ msgstr ""
 msgid "Key: "
 msgstr "Iuchair: "
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:228
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:599
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:96
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:423
 msgid "Input & Codecs Settings"
 msgstr "Roghainnean ion-chuir ⁊ codec"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:230
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:886
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:688
 msgid "Configure Hotkeys"
 msgstr "Rèitich na hotkeys"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:406
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:273
 msgid "Device:"
 msgstr "Inneal:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:604
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:428
 msgid ""
 "If this property is blank, different values\n"
 "for DVD, VCD, and CDDA are set.\n"
@@ -19399,49 +19195,49 @@ msgid ""
 "individually in the advanced preferences."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:723
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:524
 msgid "This is VLC's skinnable interface. You can download other skins at"
 msgstr ""
 "'S urrainn dhut craiceannan eile a chur air an tionndadh seo de VLC. Gheibh "
 "thu feadhainn eile o"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:725
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:526
 msgid "VLC skins website"
 msgstr "Làrach-lìn craicnean VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:754
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:556
 msgid "System's default"
 msgstr "Roghainn bhunaiteach an t-siostaim"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1246
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:965
 msgid "File associations"
 msgstr "Dàimhean nam faidhle"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1255
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:974
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:42
 msgid "Audio Files"
 msgstr "Faidhlichean fuaime"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1256
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:975
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:41
 msgid "Video Files"
 msgstr "Faidhlichean video"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1257
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:976
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:43
 msgid "Playlist Files"
 msgstr "Faidhlichean na liosta-chluich"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1309
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1028
 msgid "&Apply"
 msgstr "&Cuir an sàs"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1310
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:109
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:1029
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:96
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:49
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:108 modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:60
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:37
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:92
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:91
 #: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:200
 msgid "&Cancel"
 msgstr "&Sguir dheth"
@@ -19463,20 +19259,20 @@ msgstr "Sguab às a' phròifil a thagh thu"
 msgid "Create a new profile"
 msgstr "Cruthaich pròifil ùr"
 
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:424
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:432
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:47
 msgid "Create"
 msgstr "Cruthaich"
 
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:602
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:610
 msgid "This muxer is not provided directly by VLC: It could be missing."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:746
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:752
 msgid " Profile Name Missing"
 msgstr " Tha ainm na pròifil a dhìth"
 
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:747
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:753
 msgid "You must set a name for the profile."
 msgstr "Feumaidh tu ainm a chur air a' phròifil."
 
@@ -19489,7 +19285,7 @@ msgid "File/Folder"
 msgstr "Faidhle/Pasgan"
 
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:47
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:202
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:203
 msgid "Source"
 msgstr "Tùs"
 
@@ -19510,7 +19306,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Ainm an fhaidhle"
 
 #: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:135
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:130
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:117
 msgid "Save file..."
 msgstr "Sàbhail am faidhle..."
 
@@ -19589,7 +19385,7 @@ msgstr "Sguab às a h-uile comharra-leabhair"
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:79
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:81
 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:74
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:590
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:575
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:36
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:136
 msgid "&Close"
@@ -19600,12 +19396,11 @@ msgid "Bytes"
 msgstr "Baidht"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:44
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:78
 msgid "Convert"
 msgstr "Iompaich"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:58
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
 msgid "Destination file:"
 msgstr "Faidhle cinn-uidhe:"
 
@@ -19613,25 +19408,25 @@ msgstr "Faidhle cinn-uidhe:"
 msgid "Browse"
 msgstr "Brabhsaich"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:75
-msgid "Settings"
-msgstr "Roghainnean"
-
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:90
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:71
 msgid "Display the output"
 msgstr "Seall an t-às-chur"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:91
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:72
 msgid "This display the resulting media, but can slow things down."
 msgstr ""
 "Seallaidh seo am meadhan riut a thig a-mach ach faodaidh gun cuir e dàil air "
 "cùisean."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:80
+msgid "Settings"
+msgstr "Roghainnean"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95
 msgid "&Start"
 msgstr "&Tòisich"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:132
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:119
 msgid "Containers (*"
 msgstr ""
 
@@ -19690,8 +19485,9 @@ msgid "Network Access Policy"
 msgstr "Poileasaidh an inntrigidh dhan lìonra"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
-msgid "Automatically retrieve media info"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Automatically retrieve media infos"
+msgstr "Ro-pharsaich faidhlichean gu fèin-obrachail"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:103
 msgid "Regularly check for VLC updates"
@@ -19709,7 +19505,7 @@ msgstr "&Rach"
 msgid "Go to time"
 msgstr "Rach gu àm"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:86 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:528
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:86 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:509
 msgid "About"
 msgstr "Mu dheidhinn"
 
@@ -19725,7 +19521,7 @@ msgstr "&Tha"
 msgid "&No"
 msgstr "Cha&n eil"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:222 modules/gui/qt4/ui/update.h:147
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:222 modules/gui/qt4/ui/update.h:148
 msgid "VLC media player updates"
 msgstr "Ùrachaidhean a' chluicheadair VLC"
 
@@ -19797,7 +19593,7 @@ msgstr "Ath-nuadhaich a' chraobh"
 msgid "Clear the messages"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:78 modules/gui/qt4/menus.cpp:916
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:78 modules/gui/qt4/menus.cpp:915
 msgid "Open Media"
 msgstr "Fosgail meadhan"
 
@@ -19827,7 +19623,7 @@ msgid "&Enqueue"
 msgstr "&Cuir sa chiutha"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:117 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:212
-#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:54 modules/gui/qt4/menus.cpp:810
+#: modules/gui/qt4/dialogs/openurl.cpp:54 modules/gui/qt4/menus.cpp:809
 msgid "&Play"
 msgstr "Cl&uich"
 
@@ -19869,35 +19665,35 @@ msgstr ""
 msgid "Plugins and extensions"
 msgstr "Plugain is leudachain"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:109
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:105
 msgid "Capability"
 msgstr "Comasan"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:109
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:105
 msgid "Score"
 msgstr "Sgòr"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:122
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:118
 msgid "&Search:"
 msgstr "&Lorg:"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:209
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:205
 msgid "Get more extensions from"
 msgstr "Faigh barrachd leudachan o"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:239
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:237
 msgid "More information..."
 msgstr "Barrachd fiosrachaidh..."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:247
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:245
 msgid "Reload extensions"
 msgstr "Ath-luchdaich na leudachain"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:551
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:538
 msgid "Version"
 msgstr "Tionndadh"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:571
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:558
 msgid "Website"
 msgstr "Làrach-lìn"
 
@@ -19905,59 +19701,59 @@ msgstr "Làrach-lìn"
 msgid "Deletes the selected item"
 msgstr "Sguabaidh seo às an nì a thagh thu"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:68
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:67
 msgid "Show settings"
 msgstr "Seall na roghainnean"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:72
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:71
 msgid "Simple"
 msgstr "Simplidh"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:73
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:72
 msgid "Switch to simple preferences view"
 msgstr "Nochd sealladh simplidh nan roghainnean"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:75
 msgid "Switch to full preferences view"
 msgstr "Nochd sealladh iomlan nan roghainnean"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:90
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:89
 msgid "&Save"
 msgstr "&Sàbhail"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:91
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:90
 msgid "Save and close the dialog"
 msgstr "Sàbhail is dùin an còmhradh"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:93
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:92
 msgid "&Reset Preferences"
 msgstr "&Ath-shuidhich na roghainnean"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:163
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:162
 msgid "Only show current"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:165
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:164
 msgid "Only show modules related to current playback"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:201
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:197
 msgid "Advanced Preferences"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:222
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:218
 msgid "Simple Preferences"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:306
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:302
 msgid "Cannot save Configuration"
 msgstr "Cha ghabh an rèiteachadh a shàbhaladh"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:307
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:303
 msgid "Preferences file could not be saved"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn faidhle nan roghainnean a shàbhaladh"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:327
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:323
 msgid "Are you sure you want to reset your VLC media player preferences?"
 msgstr ""
 "A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson gach roghainn aig cluicheadair "
@@ -20007,7 +19803,7 @@ msgstr ""
 msgid "All Files"
 msgstr "A h-uile faidhle"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:45 modules/gui/qt4/ui/sout.h:201
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:45 modules/gui/qt4/ui/sout.h:202
 msgid "Stream Output"
 msgstr "Às-chur an t-srutha"
 
@@ -20102,7 +19898,7 @@ msgstr "Sguab às a' phròifil làithreach"
 msgid "Cl&ose"
 msgstr "Dùi&n"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:228 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:228 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:750
 msgid "Profile Name"
 msgstr "Ainm na pròifile"
 
@@ -20110,43 +19906,43 @@ msgstr "Ainm na pròifile"
 msgid "Please enter the new profile name."
 msgstr "Cuir a-steach ainm ùr na pròifile."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:314
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:313
 msgid "Spacer"
 msgstr "Sgaradair"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:320
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:318
 msgid "Expanding Spacer"
 msgstr "Sgaradair leudach"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:350
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:347
 msgid "Splitter"
 msgstr "Sgoltair"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:357
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:354
 msgid "Time Slider"
 msgstr "Sleamhnaiche an ama"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:370
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:367
 msgid "Small Volume"
 msgstr "Àirde fuaime ìseal"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:407
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:404
 msgid "DVD menus"
 msgstr "Clàir-thaice DVD"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:436
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:433
 msgid "Advanced Buttons"
 msgstr "Putain adhartach"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:449
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:446
 msgid "Playback Buttons"
 msgstr "Putain cluich"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:453
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:450
 msgid "Aspect ratio selector"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:457
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:454
 msgid "Speed selector"
 msgstr ""
 
@@ -20179,7 +19975,7 @@ msgid "Repeat delay:"
 msgstr "Dàil air an ath-dhèanamh:"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:111
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:540
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:493
 msgid " days"
 msgstr " làithean"
 
@@ -20215,11 +20011,11 @@ msgstr "Sgeideal: "
 msgid "VOD: "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1165
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1159
 msgid "Control menu for the player"
 msgstr "Clàr-taice smachd airson a' chluicheadair"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1209
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1203
 msgid "Paused"
 msgstr "'Na stad"
 
@@ -20239,15 +20035,15 @@ msgstr "&Fuaim"
 msgid "&Video"
 msgstr "&Video"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:333 modules/gui/qt4/menus.cpp:1053
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:333 modules/gui/qt4/menus.cpp:1051
 msgid "Subti&tle"
 msgstr "&Fo-thiotal"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:335 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:335 modules/gui/qt4/menus.cpp:1067
 msgid "T&ools"
 msgstr "I&nnealan"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:338 modules/gui/qt4/menus.cpp:1104
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:338 modules/gui/qt4/menus.cpp:1102
 msgid "V&iew"
 msgstr "&Sealladh"
 
@@ -20263,7 +20059,7 @@ msgstr "Fosg&ail faidhle..."
 msgid "&Open Multiple Files..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:359 modules/gui/qt4/menus.cpp:921
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:359 modules/gui/qt4/menus.cpp:920
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Fosgail &diosga..."
 
@@ -20271,7 +20067,7 @@ msgstr "Fosgail &diosga..."
 msgid "Open &Network Stream..."
 msgstr "Fosgail sr&uth lìonraidh..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:363 modules/gui/qt4/menus.cpp:925
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:363 modules/gui/qt4/menus.cpp:924
 msgid "Open &Capture Device..."
 msgstr "Fosgail i&nneal glacaidh..."
 
@@ -20299,7 +20095,7 @@ msgstr "Fàg an-seo nuair a ruigear deireadh na liosta-chluich"
 msgid "Close to systray"
 msgstr "Dùin gu treighe an t-siostaim"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:399 modules/gui/qt4/menus.cpp:1167
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:399 modules/gui/qt4/menus.cpp:1165
 msgid "&Quit"
 msgstr "Fàg an-s&eo"
 
@@ -20387,135 +20183,135 @@ msgstr "&Traca fuaime"
 msgid "Audio &Device"
 msgstr "&Inneal fuaime"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:609
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:608
 msgid "&Stereo Mode"
 msgstr "Modh &stereo"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:612
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:611
 msgid "&Visualizations"
 msgstr "&Fir chlis"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:638
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:637
 msgid "Add &Subtitle File..."
 msgstr "Cuir faidhle le fo-thiotalan ri&s..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:640
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:639
 msgid "Sub &Track"
 msgstr "&Traca nam fo-thiotalan"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:663
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:662
 msgid "Video &Track"
 msgstr "Traca &video"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:667
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:666
 msgid "&Fullscreen"
 msgstr "&Làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:668
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:667
 msgid "Always Fit &Window"
 msgstr "Co-fhreagair ris an &uinneag an-còmhnaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:669
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:668
 msgid "Always &on Top"
 msgstr "Air &uachdar an-còmhnaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:670
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:669
 msgid "Set as Wall&paper"
 msgstr "Cleachd &mar phàipear-balla"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:674
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:673
 msgid "&Zoom"
 msgstr "&Sùm"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:675
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:674
 msgid "&Aspect Ratio"
 msgstr "Co-mheas an &deilbh"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:676
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:675
 msgid "&Crop"
 msgstr "&Bearr"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:680
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:679
 msgid "&Deinterlace"
 msgstr "&Deinterlace"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:681
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:680
 msgid "&Deinterlace mode"
 msgstr "Modh &deinterlace"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:682
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:681
 msgid "&Post processing"
 msgstr "&Giullachd an dèidh làimh"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:686
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:685
 msgid "Take &Snapshot"
 msgstr "Tog &snapshot"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:709
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:708
 msgid "T&itle"
 msgstr "T&iotal"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:710
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:709
 msgid "&Chapter"
 msgstr "&Caibideal"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:712
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:711
 msgid "&Program"
 msgstr "&Prògram"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:716
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:715
 msgid "&Manage"
 msgstr "Stiùiric&h"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:772
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:771
 msgid "&Help..."
 msgstr "Co&bhair..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:775
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:774
 msgid "Check for &Updates..."
 msgstr "Thoir sùil &airson ùrachadh..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:824
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:823
 msgid "&Stop"
 msgstr "&Sguir dheth"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:832
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:831
 msgid "Pre&vious"
 msgstr "Ai&r ais"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:838
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:837
 msgid "Ne&xt"
 msgstr "Air adhar&t"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:851
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:850
 msgid "Sp&eed"
 msgstr "As&tar"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:857
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:856
 msgid "&Faster"
 msgstr "&Nas luaithe"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:869
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:868
 msgid "N&ormal Speed"
 msgstr "&Astar àbhaisteach"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:879
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:878
 msgid "Slo&wer"
 msgstr "Nas sla&odaiche"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:894
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:893
 msgid "&Jump Forward"
 msgstr "Gearr le&um air adhart"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:901
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:900
 msgid "Jump Bac&kward"
 msgstr "Gearr leu&m air ais"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:908
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:907
 msgid "Ctrl+T"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:923
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:922
 msgid "Open &Network..."
 msgstr "&Fosgail lìonra..."
 
@@ -20523,133 +20319,133 @@ msgstr "&Fosgail lìonra..."
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "Fàg an làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1059
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1057
 msgid "&Playback"
 msgstr "&Cluich"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1148
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1146
 msgid "&Hide VLC media player in taskbar"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1154
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1152
 msgid "Sho&w VLC media player"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1165
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1163
 msgid "&Open Media"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1629
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1616
 msgid "&Clear"
 msgstr "&Falamhaich"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:72
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:74
 msgid "Show advanced preferences over simple ones"
 msgstr "Seall roghainnean adhartach os cionn na feadhainn bhunaiteach"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:73
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:75
 msgid ""
 "Show advanced preferences and not simple preferences when opening the "
 "preferences dialog."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:77 modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:471
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:79 modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:471
 msgid "Systray icon"
 msgstr "Ìomhaigheag ann an treighe an t-siostaim"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:78
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:80
 msgid ""
 "Show an icon in the systray allowing you to control VLC media player for "
 "basic actions."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:82
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:84
 msgid "Start VLC with only a systray icon"
 msgstr "Cuir gu dol VLC le ìomhaigheag ann an treighe an t-siostaim a-mhàin"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:83
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:85
 msgid "VLC will start with just an icon in your taskbar"
 msgstr "Cha tòisich VLC ach le ìomhaigheag ann an treighe an t-siostaim agad"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:92
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:94
 msgid "Show playing item name in window title"
 msgstr "Seall ainm an rud a tha 'ga chluich ann an tiotal na h-uinneige"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:93
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:95
 msgid "Show the name of the song or video in the controller window title."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:96
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:98
 msgid "Show notification popup on track change"
 msgstr "Seall priob-uinneag rabhaidh ma dh'atharraicheas an traca"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:100
 msgid ""
 "Show a notification popup with the artist and track name when the current "
 "playlist item changes, when VLC is minimized or hidden."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:101
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:103
 msgid "Windows opacity between 0.1 and 1"
 msgstr "Trìd-dhoilleireachd na h-uinneige eadar 0.1 agus 1"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:102
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:104
 msgid ""
 "Sets the windows opacity between 0.1 and 1 for main interface, playlist and "
 "extended panel. This option only works with Windows and X11 with composite "
 "extensions."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:107
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:109
 msgid "Fullscreen controller opacity between 0.1 and 1"
 msgstr "Trìd-dhoilleireachd uidheam-smachd na làn-sgrìn eadar 0.1 agus 1"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:110
 msgid ""
 "Sets the fullscreen controller opacity between 0.1 and 1 for main interface, "
 "playlist and extended panel. This option only works with Windows and X11 "
 "with composite extensions."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:114
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:116
 msgid "Show unimportant error and warnings dialogs"
 msgstr "Seall còmhraidhean nam mearachdan is rabhaidhean nach eil cudromach"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:116
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:118
 msgid "Activate the updates availability notification"
 msgstr "Cuir an comas caismeachdan mu ùrachaidhean"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:117
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:119
 msgid ""
 "Activate the automatic notification of new versions of the software. It runs "
 "once every two weeks."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:120
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:122
 msgid "Number of days between two update checks"
 msgstr "Thoir sùil airson ùrachadh an dèidh uireid seo de làithean"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:122
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:124
 msgid "Ask for network policy at start"
 msgstr "Iarr poileasaidh an lìonraidh aig an toiseach"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:126
 msgid "Save the recently played items in the menu"
 msgstr "Sàbhail na rudan a chluich thu o chionn ghoirid sa chlàr-taice"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:126
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:128
 msgid "List of words separated by | to filter"
 msgstr "Liosta de dh'fhaclan le | eatarra airson an criathradh"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:127
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:129
 msgid "Regular expression used to filter the recent items played in the player"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:130
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:132
 msgid "Define the colors of the volume slider "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:131
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:133
 msgid ""
 "Define the colors of the volume slider\n"
 "By specifying the 12 numbers separated by a ';'\n"
@@ -20657,11 +20453,11 @@ msgid ""
 "An alternative can be '30;30;50;40;40;100;50;50;160;150;150;255' "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:136
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:138
 msgid "Selection of the starting mode and look "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:137
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:139
 msgid ""
 "Start VLC with:\n"
 " - normal mode\n"
@@ -20669,57 +20465,57 @@ msgid ""
 " - minimal mode with limited controls"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:143
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:145
 msgid "Show a controller in fullscreen mode"
 msgstr "Seall uidheam-smachd sa mhodh làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:144
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:146
 msgid "Embed the file browser in open dialog"
 msgstr "Leabaich brabhsair nam faidhle ann an còmhradh fosgailte"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:146
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:148
 msgid "Define which screen fullscreen goes"
 msgstr "Socraich dè an sgrìn a thèid na làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:147
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:149
 msgid "Screennumber of fullscreen, instead of same screen where interface is"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:150
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:152
 msgid "Load extensions on startup"
 msgstr "Luchdaich na leudachain aig an toiseach"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:151
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:153
 msgid "Automatically load the extensions module on startup"
 msgstr "Luchdaich mòideal nan leudachan gu fèin-obrachail aig an toiseach"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:154
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:156
 msgid "Start in minimal view (without menus)"
 msgstr "Tòisich san t-sealladh lùghdaichte (as aonais nan clàr-taice)"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:156
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:158
 msgid "Display background cone or art"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:157
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:159
 msgid ""
 "Display background cone or current album art when not playing. Can be "
 "disabled to prevent burning screen."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:160
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:162
 msgid "Expanding background cone or art."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:161
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:163
 msgid "Background art fits window's size"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:163
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:165
 msgid "Ignore keyboard volume buttons."
 msgstr "Leig seachad putain a' mheur-chlàir airson àirde na fuaime."
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:165
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:167
 msgid ""
 "With this option checked, the volume up, volume down and mute buttons on "
 "your keyboard will always change your system volume. With this option "
@@ -20727,19 +20523,23 @@ msgid ""
 "and change the system volume when VLC is not selected."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:184
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:180
+msgid "Maximum Volume displayed"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:186
 msgid "Never"
 msgstr "Chan ann idir"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:184
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:186
 msgid "When minimized"
 msgstr "nuair a bhios e fìor-lùghdaichte"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:184
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:186
 msgid "Always"
 msgstr "An-còmhnaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:189
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:191
 msgid "Qt interface"
 msgstr "Eadar-aghaidh Qt"
 
@@ -20927,6 +20727,10 @@ msgstr ""
 msgid "Lua interpreter"
 msgstr "Eadar-theangadair Lua"
 
+#: modules/lua/vlc.c:96 modules/lua/vlc.c:103
+msgid "Lua HTTP"
+msgstr "Lua HTTP"
+
 #: modules/lua/vlc.c:106
 msgid "Lua CLI"
 msgstr "Lua CLI"
@@ -21237,6 +21041,10 @@ msgstr ""
 msgid "RTSP VoD"
 msgstr ""
 
+#: modules/misc/rtsp.c:76 modules/stream_out/rtp.c:250
+msgid "RTSP VoD server"
+msgstr ""
+
 #: modules/misc/stats.c:211
 msgid "Stats"
 msgstr ""
@@ -21691,7 +21499,7 @@ msgid "Local drives"
 msgstr "Draibhean ionadail"
 
 #: modules/services_discovery/podcast.c:57
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:101
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
 msgid "Podcast URLs list"
 msgstr "Liosta URLaichean nam pod-chraoladh"
 
@@ -21795,7 +21603,7 @@ msgstr "Glacadh fuaime (ALSA)"
 msgid "CD"
 msgstr "CD"
 
-#: modules/services_discovery/udev.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:298
+#: modules/services_discovery/udev.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:299
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
@@ -21828,7 +21636,7 @@ msgid "Applications"
 msgstr "Aplacaidean"
 
 #: modules/services_discovery/xcb_apps.c:351
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:208
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:201
 msgid "Desktop"
 msgstr "Desktop"
 
@@ -22290,6 +22098,10 @@ msgstr ""
 msgid "Announce this session with SAP."
 msgstr ""
 
+#: modules/stream_out/rtp.c:87
+msgid "Muxer"
+msgstr ""
+
 #: modules/stream_out/rtp.c:89
 msgid ""
 "This allows you to specify the muxer used for the streaming output. Default "
@@ -22433,10 +22245,6 @@ msgstr ""
 msgid "RTP stream output"
 msgstr ""
 
-#: modules/stream_out/rtp.c:250
-msgid "RTSP VoD server"
-msgstr ""
-
 #: modules/stream_out/setid.c:45
 msgid "New ES ID"
 msgstr ""
@@ -22797,45 +22605,45 @@ msgstr ""
 msgid "Overlays/Subtitles"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:156
+#: modules/text_renderer/freetype.c:155
 msgid "Monospace Font"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:158
+#: modules/text_renderer/freetype.c:157
 msgid "Font family for the font you want to use"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:159
+#: modules/text_renderer/freetype.c:158
 msgid "Font file for the font you want to use"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:161 modules/text_renderer/win32text.c:61
+#: modules/text_renderer/freetype.c:160 modules/text_renderer/win32text.c:61
 msgid "Font size in pixels"
 msgstr "Meudh a' chruth-chlò ann am piogsalan"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:162 modules/text_renderer/win32text.c:62
+#: modules/text_renderer/freetype.c:161 modules/text_renderer/win32text.c:62
 msgid ""
 "This is the default size of the fonts that will be rendered on the video. If "
 "set to something different than 0 this option will override the relative "
 "font size."
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:166
+#: modules/text_renderer/freetype.c:165
 msgid "Text opacity"
 msgstr "Dubharachd an teacsa"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:167 modules/text_renderer/win32text.c:67
+#: modules/text_renderer/freetype.c:166 modules/text_renderer/win32text.c:67
 msgid ""
 "The opacity (inverse of transparency) of the text that will be rendered on "
 "the video. 0 = transparent, 255 = totally opaque. "
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:170 modules/text_renderer/quartztext.c:98
+#: modules/text_renderer/freetype.c:169 modules/text_renderer/quartztext.c:98
 #: modules/text_renderer/win32text.c:70
 msgid "Text default color"
 msgstr "Dath bunaiteach an teacsa"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:171 modules/text_renderer/quartztext.c:99
+#: modules/text_renderer/freetype.c:170 modules/text_renderer/quartztext.c:99
 #: modules/text_renderer/win32text.c:71
 msgid ""
 "The color of the text that will be rendered on the video. This must be an "
@@ -22844,93 +22652,93 @@ msgid ""
 "(red + green), #FFFFFF = white"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:175 modules/text_renderer/quartztext.c:94
+#: modules/text_renderer/freetype.c:174 modules/text_renderer/quartztext.c:94
 #: modules/text_renderer/win32text.c:75
 msgid "Relative font size"
 msgstr "Meudh dàimheach a' chruth-chlò"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:176 modules/text_renderer/quartztext.c:95
+#: modules/text_renderer/freetype.c:175 modules/text_renderer/quartztext.c:95
 #: modules/text_renderer/win32text.c:76
 msgid ""
 "This is the relative default size of the fonts that will be rendered on the "
 "video. If absolute font size is set, relative size will be overridden."
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:181
+#: modules/text_renderer/freetype.c:180
 msgid "Background opacity"
 msgstr "Dubharachd a' chùlaibh"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:182
+#: modules/text_renderer/freetype.c:181
 msgid "Background color"
 msgstr "Dath a' chùlaibh"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:184
+#: modules/text_renderer/freetype.c:183
 msgid "Outline opacity"
 msgstr "Dubharachd na h-oir-loidhne"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:188
+#: modules/text_renderer/freetype.c:187
 msgid "Shadow opacity"
 msgstr "Dubharachd na sgàile"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:189
+#: modules/text_renderer/freetype.c:188
 msgid "Shadow color"
 msgstr "Dath na sgàile"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:190
+#: modules/text_renderer/freetype.c:189
 msgid "Shadow angle"
 msgstr "Ceàrn na sgàile"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:191
+#: modules/text_renderer/freetype.c:190
 msgid "Shadow distance"
 msgstr "Astar na sgàile"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:196 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/text_renderer/freetype.c:195 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Smaller"
 msgstr "Nas lugha"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:196 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/text_renderer/freetype.c:195 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Small"
 msgstr "Beag"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:196 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/text_renderer/freetype.c:195 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Large"
 msgstr "Mòr"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:196 modules/text_renderer/quartztext.c:121
+#: modules/text_renderer/freetype.c:195 modules/text_renderer/quartztext.c:121
 #: modules/text_renderer/win32text.c:82
 msgid "Larger"
 msgstr "Nas motha"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:197
+#: modules/text_renderer/freetype.c:196
 msgid "Use YUVP renderer"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:198
+#: modules/text_renderer/freetype.c:197
 msgid ""
 "This renders the font using \"paletized YUV\". This option is only needed if "
 "you want to encode into DVB subtitles"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215
+#: modules/text_renderer/freetype.c:214
 msgid "Thin"
 msgstr "Tana"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215
+#: modules/text_renderer/freetype.c:214
 msgid "Thick"
 msgstr "Tiugh"
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:219 modules/text_renderer/win32text.c:94
+#: modules/text_renderer/freetype.c:218 modules/text_renderer/win32text.c:94
 msgid "Text renderer"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:220
+#: modules/text_renderer/freetype.c:219
 msgid "Freetype2 font renderer"
 msgstr ""
 
-#: modules/text_renderer/freetype.c:500
+#: modules/text_renderer/freetype.c:499
 msgid ""
 "Please wait while your font cache is rebuilt.\n"
 "This should take less than a few minutes."
@@ -23061,7 +22869,7 @@ msgstr ""
 msgid "Image properties filter"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/adjust.c:83 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1302
+#: modules/video_filter/adjust.c:83 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1303
 msgid "Image adjust"
 msgstr "Gleusadh an deilbh"
 
@@ -23401,7 +23209,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:260
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1378
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1379
 msgid "Edge weightning"
 msgstr "Edge weightning"
 
@@ -23416,7 +23224,7 @@ msgid "Overall brightness of your LED stripes"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:265
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1381
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1382
 msgid "Darkness limit"
 msgstr "Crìoch na doilleireachd"
 
@@ -23440,7 +23248,7 @@ msgid "Sat windowing"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:274
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1383
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1384
 msgid "Filter length (ms)"
 msgstr "Faid na criathraige (ms)"
 
@@ -23458,7 +23266,7 @@ msgid "How much a color has to be changed for an immediate color change."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:280
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1385
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1386
 msgid "Filter smoothness (%)"
 msgstr "Mìnead na criathraige (%)"
 
@@ -23609,8 +23417,8 @@ msgid "AtmoLight Filter"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:367
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1377
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1386
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1378
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1387
 msgid "AtmoLight"
 msgstr "AtmoLight"
 
@@ -24179,7 +23987,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/dynamicoverlay/dynamicoverlay.c:68
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:245
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1376
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1377
 msgid "Overlay"
 msgstr ""
 
@@ -25337,7 +25145,7 @@ msgstr ""
 msgid "Rotate video filter"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/rotate.c:67 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1349
+#: modules/video_filter/rotate.c:67 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1350
 msgid "Rotate"
 msgstr "Cuairtich"
 
@@ -25434,74 +25242,74 @@ msgstr ""
 msgid "RSS and Atom feed display"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:59
+#: modules/video_filter/scene.c:57
 msgid "Image format"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:60
+#: modules/video_filter/scene.c:58
 msgid "Format of the output images (png, jpeg, ...)."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:63
+#: modules/video_filter/scene.c:61
 msgid ""
 "You can enforce the image width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:68
+#: modules/video_filter/scene.c:66
 msgid ""
 "You can enforce the image height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:72
+#: modules/video_filter/scene.c:70
 msgid "Recording ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:73
+#: modules/video_filter/scene.c:71
 msgid ""
 "Ratio of images to record. 3 means that one image out of three is recorded."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:76
+#: modules/video_filter/scene.c:74
 msgid "Filename prefix"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:77
+#: modules/video_filter/scene.c:75
 msgid ""
 "Prefix of the output images filenames. Output filenames will have the "
 "\"prefixNUMBER.format\" form if replace is not true."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:81
+#: modules/video_filter/scene.c:79
 msgid "Directory path prefix"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:82
+#: modules/video_filter/scene.c:80
 msgid ""
 "Directory path where images files should be saved. If not set, then images "
 "will be automatically saved in users homedir."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:86
+#: modules/video_filter/scene.c:84
 msgid "Always write to the same file"
 msgstr "Sgrìobh san aon fhaidhle an-còmhnaidh"
 
-#: modules/video_filter/scene.c:87
+#: modules/video_filter/scene.c:85
 msgid ""
 "Always write to the same file instead of creating one file per image. In "
 "this case, the number is not appended to the filename."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:91
+#: modules/video_filter/scene.c:89
 msgid "Send your video to picture files"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:95
+#: modules/video_filter/scene.c:93
 msgid "Scene filter"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/scene.c:96
+#: modules/video_filter/scene.c:94
 msgid "Scene video filter"
 msgstr ""
 
@@ -25978,11 +25786,11 @@ msgstr ""
 msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/ios2.m:72
+#: modules/video_output/ios2.m:75
 msgid "iOS OpenGL video output"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/kva.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:352
+#: modules/video_output/kva.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:353
 msgid "Enable a workaround for T23"
 msgstr ""
 
@@ -25992,7 +25800,7 @@ msgid ""
 "size is equal to or smaller than the movie size."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/kva.c:55 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:351
+#: modules/video_output/kva.c:55 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:352
 msgid "Video mode"
 msgstr ""
 
@@ -26043,41 +25851,41 @@ msgstr ""
 msgid "Direct2D video output"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:57
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:56
 msgid "The desktop mode allows you to display the video on the desktop."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:59
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:58
 msgid "Use hardware blending support"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:61
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:60
 msgid "Try to use hardware acceleration for subtitle/OSD blending."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:63
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:62
 msgid "Recommended video output for Windows Vista and later versions"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/direct3d.c:67
+#: modules/video_output/msw/direct3d.c:66
 msgid "Direct3D video output"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:66 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
+#: modules/video_output/msw/directx.c:68 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:345
 msgid "Use hardware YUV->RGB conversions"
 msgstr "Cleachd iompachaidhean bathar-cruaidh YUV->RGB"
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:68
+#: modules/video_output/msw/directx.c:70
 msgid ""
 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
 "doesn't have any effect when using overlays."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:71
+#: modules/video_output/msw/directx.c:73
 msgid "Use video buffers in system memory"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:73
+#: modules/video_output/msw/directx.c:75
 msgid ""
 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
 "recommended as usually using video memory allows benefiting from more "
@@ -26085,38 +25893,38 @@ msgid ""
 "doesn't have any effect when using overlays."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:78
+#: modules/video_output/msw/directx.c:80
 msgid "Use triple buffering for overlays"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:80
+#: modules/video_output/msw/directx.c:82
 msgid ""
 "Try to use triple buffering when using YUV overlays. That results in much "
 "better video quality (no flickering)."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:83
+#: modules/video_output/msw/directx.c:85
 msgid "Name of desired display device"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:84
+#: modules/video_output/msw/directx.c:86
 msgid ""
 "In a multiple monitor configuration, you can specify the Windows device name "
 "of the display that you want the video window to open on. For example, \"\\"
 "\\.\\DISPLAY1\" or \"\\\\.\\DISPLAY2\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:89
+#: modules/video_output/msw/directx.c:91
 msgid ""
 "Recommended video output for Windows XP. Incompatible with Vista's Aero "
 "interface"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:99
+#: modules/video_output/msw/directx.c:101
 msgid "DirectX (DirectDraw) video output"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/msw/directx.c:209
+#: modules/video_output/msw/directx.c:211
 msgid "Wallpaper"
 msgstr ""
 
@@ -26240,47 +26048,47 @@ msgstr "VLC"
 msgid "VLC"
 msgstr "VLC"
 
-#: modules/video_output/xcb/x11.c:48
+#: modules/video_output/xcb/x11.c:47
 msgid "X11"
 msgstr "X11"
 
-#: modules/video_output/xcb/x11.c:49
+#: modules/video_output/xcb/x11.c:48
 msgid "X11 video output (XCB)"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:44
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:43
 msgid "XVideo adaptor number"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:46
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:45
 msgid ""
 "XVideo hardware adaptor to use. By default, VLC will use the first "
 "functional adaptor."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:49
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:48
 msgid "XVideo format id"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:51
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:50
 msgid ""
 "XVideo image format id to use. By default, VLC will try to use the best "
 "match for the video being played."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:62
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:61
 msgid "XVideo"
 msgstr "XVideo"
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:63
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:62
 msgid "XVideo output (XCB)"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:339
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:338
 msgid "Video acceleration not available"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:340
+#: modules/video_output/xcb/xvideo.c:339
 #, c-format
 msgid ""
 "The XVideo rendering acceleration driver does not support the required "
@@ -26424,113 +26232,113 @@ msgstr "projectM"
 msgid "libprojectM effect"
 msgstr "Èifeachd libprojectM"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:45
+#: modules/visualization/visual/visual.c:44
 msgid "Effects list"
 msgstr "Liosta nan èifeachdan"
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:47
+#: modules/visualization/visual/visual.c:46
 msgid ""
 "A list of visual effect, separated by commas.\n"
 "Current effects include: dummy, scope, spectrum, spectrometer and vuMeter."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:53
+#: modules/visualization/visual/visual.c:52
 msgid "The width of the effects video window, in pixels."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:57
+#: modules/visualization/visual/visual.c:56
 msgid "The height of the effects video window, in pixels."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:59
+#: modules/visualization/visual/visual.c:58
 msgid "Show 80 bands instead of 20"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:61
+#: modules/visualization/visual/visual.c:60
 msgid "More bands for the spectrometer : 80 if enabled else 20."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:63
+#: modules/visualization/visual/visual.c:62
 msgid "Number of blank pixels between bands."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:65
+#: modules/visualization/visual/visual.c:64
 msgid "Amplification"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:67
+#: modules/visualization/visual/visual.c:66
 msgid "This is a coefficient that modifies the height of the bands."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:69
+#: modules/visualization/visual/visual.c:68
 msgid "Draw peaks in the analyzer"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:71
+#: modules/visualization/visual/visual.c:70
 msgid "Enable original graphic spectrum"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:73
+#: modules/visualization/visual/visual.c:72
 msgid "Enable the \"flat\" spectrum analyzer in the spectrometer."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:75
+#: modules/visualization/visual/visual.c:74
 msgid "Draw bands in the spectrometer"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:77
+#: modules/visualization/visual/visual.c:76
 msgid "Draw the base of the bands"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:79
+#: modules/visualization/visual/visual.c:78
 msgid "Base pixel radius"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:81
+#: modules/visualization/visual/visual.c:80
 msgid "Defines radius size in pixels, of base of bands(beginning)."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:83
+#: modules/visualization/visual/visual.c:82
 msgid "Spectral sections"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:85
+#: modules/visualization/visual/visual.c:84
 msgid "Determines how many sections of spectrum will exist."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:87
+#: modules/visualization/visual/visual.c:86
 msgid "Peak height"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:89
+#: modules/visualization/visual/visual.c:88
 msgid "Total pixel height of the peak items."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:91
+#: modules/visualization/visual/visual.c:90
 msgid "Peak extra width"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:93
+#: modules/visualization/visual/visual.c:92
 msgid "Additions or subtractions of pixels on the peak width."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:95
+#: modules/visualization/visual/visual.c:94
 msgid "V-plane color"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:97
+#: modules/visualization/visual/visual.c:96
 msgid "YUV-Color cube shifting across the V-plane ( 0 - 127 )."
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:107
+#: modules/visualization/visual/visual.c:106
 msgid "Visualizer"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:110
+#: modules/visualization/visual/visual.c:109
 msgid "Visualizer filter"
 msgstr ""
 
-#: modules/visualization/visual/visual.c:118
+#: modules/visualization/visual/visual.c:117
 msgid "Spectrum analyser"
 msgstr ""
 
@@ -26552,7 +26360,7 @@ msgid "Play List"
 msgstr ""
 
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:156
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:425 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:346
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:437 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:347
 msgid "Output"
 msgstr "Às-chur"
 
@@ -26667,7 +26475,7 @@ msgstr ""
 msgid "VLM Batch Commands"
 msgstr ""
 
-#: share/lua/http/index.html:240 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:298
+#: share/lua/http/index.html:240 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:299
 msgid "Loop"
 msgstr "Lùb"
 
@@ -26736,842 +26544,846 @@ msgstr ""
 msgid "Are you sure you wish to create the stream?"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/about.h:287 modules/gui/qt4/ui/open.h:242
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:100
+#: modules/gui/qt4/ui/about.h:253 modules/gui/qt4/ui/open.h:243
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:101
 msgid "Dialog"
 msgstr "Còmhradh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/about.h:288 modules/gui/qt4/ui/about.h:289
+#: modules/gui/qt4/ui/about.h:254 modules/gui/qt4/ui/about.h:255
 msgid "Update"
 msgstr "Ùraich"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:132 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:296
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:96 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:420
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:340
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:512
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:285
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:339 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:167
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:297
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:97 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:341
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:491
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:168
 msgid "Form"
 msgstr "Foirm"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:135
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:136
 msgid "Preset"
 msgstr "Ro-sheata"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:137
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:138
 msgid "0.00 dB"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:139
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:140
 msgid "&Verbosity:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:140
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:141
 msgid "&Filter:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:141
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:142
 msgid "&Save as..."
 msgstr "&Sàbhail mar..."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:143
+#: modules/gui/qt4/ui/messages_panel.h:144
 msgid "Modules Tree"
 msgstr "Craobh nam mòidealan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:245
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:246
 msgid "Show extended options"
 msgstr "Seall na roghainnean leudaichte"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:247
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:248
 msgid "Show &more options"
 msgstr "Seall &barrachd roghainnean"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:250
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:251
 msgid "Change the caching for the media"
 msgstr "Atharraich an dòigh air a thèid meadhanan an cur san tasgadan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:252
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253
 msgid " ms"
 msgstr " ms"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:254
 msgid "MRL"
 msgstr "MRL"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:254
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:255
 msgid "Start Time"
 msgstr "Àm tòiseachaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:255
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
 msgid "Edit Options"
 msgstr "Roghainnean deasachaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:257
 msgid "Extra media"
 msgstr "Meadhan a bharrachd"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:258
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:259
 msgid "Complete MRL for VLC internal"
 msgstr "Coilean MRL airson VLC inntearnail"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:261
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:262
 msgid "Select the file"
 msgstr "Tagh am faidhle"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:265
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:266
 msgid "Change the start time for the media"
 msgstr "Atharraich àm tòiseachadh a' mheadhain"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:267
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:268
 msgid "HH'H':mm'm':ss's'.zzz"
 msgstr "HH'H':mm'm':ss's'.zzz"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:268
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:269
 msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
 msgstr "Cluich meadhan eile aig an aon àm (faidhle fuaim eile, ...)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:97
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:98
 msgid "Capture mode"
 msgstr "Modh glacaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:99
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:100
 msgid "Select the capture device type"
 msgstr "Tagh seòrsa an uidheim ghlacaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:101
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:102
 msgid "Device Selection"
 msgstr "Taghadh an uidheim"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:102
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:103
 msgid "Options"
 msgstr "Roghainnean"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:104
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:105
 msgid "Access advanced options to tweak the device"
 msgstr "Seall na roghainnean adhartach gus an t-uidheam a chur air gleus"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:106
+#: modules/gui/qt4/ui/open_capture.h:107
 msgid "Advanced options..."
 msgstr "Roghainnean adhartach..."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:297
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:298
 msgid "Disc Selection"
 msgstr "Taghadh diosg"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302
 msgid "SVCD/VCD"
 msgstr "SVCD/VCD"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:304
 msgid "Disable Disc Menus"
 msgstr "Cuir clàir-thaice nan diosg à comas"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
 msgid "No disc menus"
 msgstr "Gun chlàir-thaice dhiosgan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:307
 msgid "Disc device"
 msgstr "Uidheam diosga"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:308
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
 msgid "Starting Position"
 msgstr "Ionad tòiseachaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
 msgid "Audio and Subtitles"
 msgstr "Fuaim is fo-thiotalan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:143
-msgid "Use a sub&title file"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:145
-msgid "Select the subtitle file"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:149
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:164
 msgid "Choose one or more media file to open"
 msgstr "Tagh faidhle meadhain no barrachd dhiubh gus am fosgladh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:151
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:166
 msgid "File Selection"
 msgstr "Taghadh faidhle"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:152
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:167
 msgid "You can select local files with the following list and buttons."
 msgstr ""
 "'S urrainn dhut faidhlichean ionadail a thaghadh leis na liostaichean is "
 "putain a leanas."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:153
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:168
 msgid "Add..."
 msgstr "Cuir ris..."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:97
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:171
+#, fuzzy
+msgid "Add a subtitle file"
+msgstr "Cuir faidhle le fo-thiotalan ris:"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:173
+msgid "Use a sub&title file"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:175
+msgid "Select the subtitle file"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:98
 msgid "Network Protocol"
 msgstr "Pròtacal an lìonraidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:98
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:99
 msgid "Please enter a network URL:"
 msgstr "Cuir a-steach URL lìonraidh:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:686
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:687
 msgid "Profile edition"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:687
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:688
 msgid "MPEG-TS"
 msgstr "MPEG-TS"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:688
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:689
 msgid "MPEG-PS"
 msgstr "MPEG-PS"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:689
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:690
 msgid "MPEG 1"
 msgstr "MPEG 1"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:690
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:691
 msgid "ASF/WMV"
 msgstr "ASF/WMV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:691
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:692
 msgid "Webm"
 msgstr "Webm"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:692
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:693
 msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:693
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:694
 msgid "MKV"
 msgstr "MKV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:694
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:695
 msgid "Ogg/Ogm"
 msgstr "Ogg/Ogm"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:695
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:696
 msgid "WAV"
 msgstr "WAV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:696
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:697
 msgid "RAW"
 msgstr "RAW"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:697
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:698
 msgid "MP4/MOV"
 msgstr "MP4/MOV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:698
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:699
 msgid "FLV"
 msgstr "FLV"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:699
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:700
 msgid "AVI"
 msgstr "AVI"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:700
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:701
 msgid "Features"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:703
 msgid "Streamable"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:703
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:704
 msgid "Chapters"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:707
 msgid "Menus"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:714
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:715
 msgid "Same as source"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:716
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:717
 msgid " fps"
 msgstr " fps"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:717
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:718
 msgid "Custom options"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:718
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:719
 msgid "Quality"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:719 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:720
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:720 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:721
 msgid "Not Used"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:741
 msgid " kb/s"
 msgstr " kb/s"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:742
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:723 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:743
 msgid "Encoding parameters"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:725
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:726
 msgid "Frame size"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:732
 msgid "px"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:741
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:742
 msgid "Sample Rate"
 msgstr "Reat samplachaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:203
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:204
 msgid "Set up media sources to stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:205
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:206
 msgid "Destination Setup"
 msgstr "Suidheachadh a' chinn-uidhe"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:206
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:207
 msgid "Select destinations to stream to"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:207
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:208
 msgid ""
 "Add destinations following the streaming methods you need. Be sure to check "
 "with transcoding that the format is compatible with the method used."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:208
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:209
 msgid "New destination"
 msgstr "Ceann-uidhe ùr"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:210
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:211
 msgid "Display locally"
 msgstr "Seall gu h-ionadail"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:212
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:213
 msgid "Transcoding Options"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:213
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:214
 msgid "Select and choose transcoding options"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:214
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:215
 msgid "Activate Transcoding"
 msgstr "Cuir gu dol an tar-chòdachadh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:215
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:216
 msgid "Option Setup"
 msgstr "Suidheachadh nan roghainnean"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:216
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:217
 msgid "Set up any additional options for streaming"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:217
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:218
 msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr "Roghainnean eile"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:218
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:219
 msgid "Stream all elementary streams"
 msgstr "Sruthaich a h-uile sruth bunasach"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:219
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:220
 msgid "Generated stream output string"
 msgstr "Sreath às-chur an t-srutha air a ghintinn"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:423
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:436
 msgid " %"
 msgstr " %"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:426
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:438
 msgid "Output module:"
 msgstr "Mòideal an às-chuir:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:443
 msgid "Visualization:"
 msgstr "Fir chlis:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:444
 msgid "Enable Time-Stretching audio"
 msgstr "Cuir an comas sìneadh-ama dhen fhuaim"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:433
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:445
 msgid "Dolby Surround:"
 msgstr "Dolby Surround:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:434
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:446
 msgid "Replay gain mode:"
 msgstr "Modh tarbhachd na h-ath-chluich:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:447
 msgid "Headphone surround effect"
 msgstr "Buaidh headphone surround"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:436
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:448
 msgid "Normalize volume to:"
 msgstr "Àbhaistich àirde na fuaime gu:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:438
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:450
 msgid "Preferred audio language:"
 msgstr "An cànan as fhearr leat airson fuaim:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:451
 msgid "Password:"
 msgstr "Facal-faire:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:440
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:452
 msgid "Username:"
 msgstr "Ainm-cleachdaiche:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:453
 msgid "Submit played tracks stats to Last.fm"
 msgstr "Cuir a-null stats na chluich mi gu Last.fm"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:341
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:342
 msgid "Codecs"
 msgstr "Codecs"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:342
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:343
 msgid "x264 profile and level selection"
 msgstr "Taghadh pròifil is leibheal x264"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:343
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:344
 msgid "x264 preset and tuning selection"
 msgstr "Taghadh ro-sheata is gleusadh x264"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:344
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:345
 msgid "Hardware-accelerated decoding"
 msgstr "Dì-chòdachadh \"hardware accelerated\""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:345
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:346
 msgid "Skip H.264 in-loop deblocking filter"
 msgstr "Gearr leum thairis air criathrag dì-bhlocaidh H.264 in-loop"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:346
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:347
 msgid "Video quality post-processing level"
 msgstr "Ìre càileachd de video airson pròiseasadh an dèidh làimh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:347
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:348
 msgid "Optical drive"
 msgstr "Draibh lèirsinneach"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:348
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:349
 msgid "Default optical device"
 msgstr "An t-uidheam lèirsinneach bunasach"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:349
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:350
 msgid "Files"
 msgstr "Faidhlichean"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:353
 msgid "Damaged or incomplete AVI file"
 msgstr "Faidhle AVI air a mhilleadh no neo-iomlan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "HTTP proxy URL"
 msgstr "URL a' phrogsaidh HTTP"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:357
 msgid "HTTP (default)"
 msgstr "HTTP (bun-roghainn)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:357
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:358
 msgid "RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr "RTP seach RTSP (TCP)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:358
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:359
 msgid "Live555 stream transport"
 msgstr "Còmhdail sruth Live555"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:359
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:360
 msgid "Default caching policy"
 msgstr "Poileasaidh bunaiteach an tasgadain"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:514
-msgid "Menus language:"
-msgstr "Cànan nan clàr-taice:"
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:494
+msgid "Every "
+msgstr "Gach "
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:515
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:497
+msgid "Separate words by | (without space)"
+msgstr "Sgar faclan le | (as aonais beàrn)"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:499
+msgid "Save recently played items"
+msgstr "Sàbhail na chluicheadh o chionn goirid"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:500
+msgid "Activate updates notifier"
+msgstr "Cuir an gnìomh caismeachdan mu ùrachaidhean"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:501
 msgid "Look and feel"
 msgstr "Coltas"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:516
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:502
 msgid "Use custom skin"
 msgstr "Cleachd craiceann gnàthaichte"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:518
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:504
 msgid "This is VLC's default interface, with a native look and feel."
 msgstr "Seo an eadar-aghaidh bhunaiteach aig VLC, leis a choltas tùsail air."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:520
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:506
 msgid "Use native style"
 msgstr "Cleachd an stoidhle thùsail"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:521
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:507
 msgid "Resize interface to video size"
 msgstr "Meud na h-eadar-aghaidh a-rèir meud a' video"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:508
 msgid "Show controls in full screen mode"
 msgstr "Seall na h-uidheaman-smachd sa mhodh làn-sgrìn"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:509
 msgid "Pause playback when minimized"
 msgstr "Cuir a' chluich 'na stad nuair a bhios e lùghdaichte"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:524
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:510
 msgid "Show media change popup:"
 msgstr "Seall priob-uinneag atharrachadh a' mheadhain:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:511
 msgid "Start in minimal view mode"
 msgstr "Tòisich sa mhodh lùghdaichte"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:512
 msgid "Force window style:"
 msgstr "Èignich stoidhle na h-uinneige:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:513
 msgid "Integrate video in interface"
 msgstr "Amalaich a' video san eadar-aghaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:514
 msgid "Show systray icon"
 msgstr "Seall ìomhaigheag ann an treighe an t-siostaim"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:515
 msgid "Skin resource file:"
 msgstr "Faidhle goireas a' chraicinn:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:531
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:517
+msgid "Operating System Integration"
+msgstr "Filleadh a-steach san t-siostam-obrachaidh"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:518
+msgid "File extensions association"
+msgstr "Na dàimhean aig leudachain nam faidhle"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:519
+msgid "Set up associations..."
+msgstr "Suidhich dàimhean..."
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:520
 msgid "Playlist and Instances"
 msgstr "An liosta-chluich agus ionstansan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:532
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:521
 msgid "Album art download policy:"
 msgstr "Poileasaidh a chum luchdadh a-nuas ealain albaman:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:535
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:524
 msgid "Pause on the last frame of a video"
 msgstr "Cuir 'na stad san fhrèam mu dheireadh de video"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:536
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
 msgid "Allow only one instance"
 msgstr "Ceadaich aon ionstans a-mhàin"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:537
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
 msgid "Configure Media Library"
 msgstr "Rèitich leabharlann nam meadhan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:541
-msgid "Every "
-msgstr "Gach "
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:544
-msgid "Separate words by | (without space)"
-msgstr "Sgar faclan le | (as aonais beàrn)"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:546
-msgid "Save recently played items"
-msgstr "Sàbhail na chluicheadh o chionn goirid"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:547
-msgid "Activate updates notifier"
-msgstr "Cuir an gnìomh caismeachdan mu ùrachaidhean"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:548
-msgid "Operating System Integration"
-msgstr "Filleadh a-steach san t-siostam-obrachaidh"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:549
-msgid "File extensions association"
-msgstr "Na dàimhean aig leudachain nam faidhle"
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:550
-msgid "Set up associations..."
-msgstr "Suidhich dàimhean..."
-
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:288
 msgid "Enable On Screen Display (OSD)"
 msgstr "Cuir an comas On Screen Display (OSD)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:288
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:289
 msgid "Show media title on video start"
 msgstr "Seall tiotal a' mheadhain nuair a thòisicheas video"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
 msgid "Enable subtitles"
 msgstr "Cuir na fo-thiotalan an comas"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:292
 msgid "Subtitle Language"
 msgstr "Cànan nam fo-thiotalan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:293
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
 msgid "Default encoding"
 msgstr "An còdachadh bunaiteach"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:295
 msgid "Subtitle effects"
 msgstr "Èifeachdan nam fo-thiotalan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:300
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:301
 msgid "Add a shadow"
 msgstr "Cuir sgàil ris"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:301
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:302
 msgid "Add a background"
 msgstr "Cuir cùlaibh ris"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1324
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:304
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1318
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1322
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1325
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1326
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1361
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1363
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1373
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1374
 msgid " px"
 msgstr " px"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:345
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:346
 msgid "Accelerated video output (Overlay)"
 msgstr "Às-chur video luathaichte (tar-chòmhdachadh)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:349
 msgid "DirectX"
 msgstr "DirectX"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:349
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:350
 msgid "Display device"
 msgstr "Uidheam taisbeanaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:350
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:351
 msgid "KVA"
 msgstr "KVA"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:355
 msgid "Deinterlacing"
 msgstr "Deinterlacing"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:355
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:356
 msgid "Force Aspect Ratio"
 msgstr "Èignich co-mheas an deilbh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:361
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:362
 msgid "vlc-snap"
 msgstr "vlc-snap"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:169
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:170
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:172
 msgid "Stuff"
 msgstr "Stuth"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:174
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Roghainnean deasachaidh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:174
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:175
 msgid "Control"
 msgstr "Uidheam-smachd"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:175
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:176
 msgid "Run manually"
 msgstr "Ruith a làimh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:176
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:177
 msgid "Setup schedule"
 msgstr "Suidhich sgeideal"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:177
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:178
 msgid "Run on schedule"
 msgstr "Ruith a-rèir an sgeideil"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:178
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:179
 msgid "Status"
 msgstr "Staid"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:179
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:180
 msgid "P/P"
 msgstr "P/P"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:183
 msgid "Prev"
 msgstr "Air ais"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:183
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:184
 msgid "Add Input"
 msgstr "Cuir ion-chur ris"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:184
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:185
 msgid "Edit Input"
 msgstr "Deasaich an t-ion-chur"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:185
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:186
 msgid "Clear List"
 msgstr "Falamhaich an liosta"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/update.h:148
+#: modules/gui/qt4/ui/update.h:149
 msgid "Check for VLC updates"
 msgstr "Thoir sùil airson ùrachaidhean VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/update.h:149
+#: modules/gui/qt4/ui/update.h:150
 msgid "Launching an update request..."
 msgstr "A' cur air bhog iarrtas airson ùrachadh..."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/update.h:150
+#: modules/gui/qt4/ui/update.h:151
 msgid "Do you want to download it?"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1316
 msgid "Essential"
 msgstr "Riatanach"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1329
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1338
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1330
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1339
 msgid ">HHHHHH;#"
 msgstr ">HHHHHH;#"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1330
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1331
 msgid "Negate colors"
 msgstr "Rach as àicheadh nan dath"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1343
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1344
 msgid "Colors"
 msgstr "Dathan"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1344
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1345
 msgid "Interactive Zoom"
 msgstr "Sùm eadar-ghnìomhach"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1350
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1351
 msgid "Angle"
 msgstr "Ceàrn"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1355
 msgid "Black Slot"
 msgstr "Slot dubh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1358
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1375
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1359
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1376
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1363
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1364
 msgid "full"
 msgstr "slàn"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
 msgid "none"
 msgstr "chan eil gin"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1369
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1370
 msgid "Logo erase"
 msgstr "Dubh às an suaicheantas"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1374
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1375
 msgid "Mask"
 msgstr "Masg"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1379
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1380
 msgid "Output Color Filtermode"
 msgstr "Modh criathradh dath an às-chuir"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1380
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1381
 msgid "Brightness (%)"
 msgstr "Soilleireachd (%)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1382
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1383
 msgid "Mark analyzed Pixels"
 msgstr "Comharraich pixels a chaidh a sgrùdadh"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1384
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1385
 msgid "Filter threshold (%)"
 msgstr "Stairsneach na criathraige (%)"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1389
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1390
 msgid "Motion detect"
 msgstr "Mothachadh do ghluasad"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1391
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1392
 msgid "Anti-Flickering"
 msgstr "Anti-Flickering"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1392
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1393
 msgid "Soften"
 msgstr "Sèimhich"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1396
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1397
 msgid "Spatial blur"
 msgstr "Sgleò spatial"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1398
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1399
 msgid "Mirror"
 msgstr "Sgàthanaich"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1401
 msgid "Anaglyph 3D"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:286
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:287
 msgid "VLM configurator"
 msgstr "Rèitichear VLM"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:287
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:288
 msgid "Media Manager Edition"
 msgstr "Tionndadh Media Manager"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:288
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:289
 msgid "Name:"
 msgstr "Ainm:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:291
 msgid "Input:"
 msgstr "Ion-chur:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:291
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:292
 msgid "Select Input"
 msgstr "Tagh ion-chur"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:292
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:293
 msgid "Output:"
 msgstr "Às-chur:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:293
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:294
 msgid "Select Output"
 msgstr "Tagh às-chur"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:295
 msgid "Time Control"
 msgstr "Uidheam-smachd an ama"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:295
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:296
 msgid "Mux Control"
 msgstr "Uidheam-smachd Mux"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:296
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:297
 msgid "Muxer:"
 msgstr "Muxer:"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:297
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:298
 msgid "AAAA; "
 msgstr "AAAA; "
 
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:302
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:303
 msgid "Media Manager List"
 msgstr "Liosta Media Manager"
 
+#~ msgid "Menus language:"
+#~ msgstr "Cànan nan clàr-taice:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
 #~ "multicast UDP or RTP."
@@ -28066,10 +27878,6 @@ msgstr "Liosta Media Manager"
 #~ msgid "Advance of audio over video:"
 #~ msgstr "Adhartas dhen fhuaim thairis air a' video:"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show Details"
-#~ msgstr "Mion-fhiosrachadh mun chodec"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Subtitles/OSD"
 #~ msgstr "Fo-thiotalan / OSD"
@@ -28724,10 +28532,6 @@ msgstr "Liosta Media Manager"
 #~ msgid "Verbosity:"
 #~ msgstr "Briathrachas (0,1,2)"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add a subtitles file"
-#~ msgstr "Cuir faidhle le fo-thiotalan ris:"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Use a sub&titles file"
 #~ msgstr "Faidhle nam fo-thiotalan"